torsdag 24 januari 2013

Det går jag inte på!

Annika Borg har på Kristen opinion redogjort för hur hon behandlats. Det hon skrivit har varit allvarlig kritik mot Seglora smedja. Hur hanteras en sådan kritik? Seglora smedja deklarerar:

"Under julledigheten (dvs Segloras smedjas julledighet, inte Annika Borgs, DS) har prästen Annika Borg producerat en anklagelseakt mot Seglora smedja i form av sju långa texter i bloggen Kristen opinion under rubriken Åttonde budet. Det blir omkring 30 A4-sidor. Det hela är så överdrivet, fullt av konspirationsteorier, illvilliga anklagelser och rena falsarier. Vi avser inte att gå i offentlig polemik. Den som följer Smedjen vet vad vi har skrivit och inte skrivit."

Nu tar vi bedömningarna igen:
* överdrivet
Men går det inte att rätt enkelt ge exempel på några överdrifter och så är Annika Borg avfärdad med det?
* fullt av konspirationsteorier
30 sidor och "fullt av konspirationsteorier" gör det väl mer än enkelt att ta fram de värsta - eller om man ser saken polemiskt - de bästa? Det kunde bli nöjsamt att se Annika Borg avslöjad som driven av konspirationstänkande, det som oftast brukar uppfattas som en mental defekt. Kan vi inte få några smakprov?
* illvilliga anklagelser
Säkert. Finns det välvilliga anklagelser? Men vad är det Annika Borg i all sin illvilja då tar fram? Kunde det inte göras klart från Seglora smedjas sida? Släggan i skallen på Annika, liksom?
* rena falsarier
Detta är ett fynd för polemik. Visa upp falsarierna! Krossa den skändliga!

"Vi avser inte att gå i offentlig polemik." Kan det bero på att Seglora smedja inte kan - för ett försvar skulle få samma effekt som när den berusade i misshugg stigit ut i drivbänkarna och ska ta sig därifrån. Stå stilla! Glas krossas och ojlud uppstår för den som försöker ta sig därifrån på egen hand och i sitt tillstånd. Landshövdingen Eric Krönmark var helt övertygad om stillaståendets fördelar i drivbänkarna under dessa omständigheter, lät han medddela, när situationer av det slag Seglora smedja hamnat i uppstått.

"Den som följer Smedjan vet vad vi skrivit och inte skrivit." Det minns vi inte.Annika vet. Hon var utsatt. Hon vet mer än de flesta, kanske mer än smedjans rimsmeder. Vi andra har lästr och sedan gått till våra vardagssysslor. Efter några månader minns vi bara "att det var något om Borg på Seglora" - vad det nu var. Och då har smutskastningen fungerat.

Jag går inte på Seglora smedjas taktikval. Men så heter den "människofientliga rösten" Sandahl, om man ska tro Seglora smedja. Men det ska man kanske inte? Och då borde bidragsgivarna ha stora problem att skyndsamt hantera. Seglora smedja står i drivbänkarna och står stilla i väntan på hjälp. Allt annat betyder oljud. Eller som landshövdingen sa: "Det låter för djävligt, annars."

Kommer Olofsson och Salander i kväll, månne?

8 kommentarer:

 1. Härskarteknik från Smedjan! I Annika Borgs texter beskrivs sakfrågor och konflikter som rimligtvis borde redas ut (om man anser att enhet inom kyrkan är något eftersträvansvärt, vill säga). Istället förringar Smedjan avsändaren och anser sig sedan stå utan skuld. Varför kommer jag att tänka på Pontius Pilatus på tronen som svär sig fri genom orden "Vad är sanning".

  SvaraRadera
 2. Existerar "Olofsson och Salander" i sinnevärlden?
  (Varför kommer jag att tänka på Dupond och Dupond, Knoll och Tott, Bill och Bull?)
  Eller är det en (två) låtsaskompis i stil med "Mållgan"?
  Om de verkligen finns och är signalspanare: sätt in dem på att reda upp alla dunkla signaler från Seglora smedja och annorstädes!

  LG

  SvaraRadera
 3. Vad förväntar sig BloggarDag? En så suicidal handling som att offentligt erkänna att det bidde fel? Det gör man bara inte utanför en liten krets av sanningsfanatiker. Inte om man inte måste göra en pudel. Då kan i stället mer erkännas än vad som faktiskt förevarit. Allt för att rädda vad räddas kan inför repet. Pudeln är som syndabekännelsen i kyrkan. Inget belastande, om än för vissa påfrestande, och ansett som förödmjukande av vissa.

  Segloras kletande har fungerat. Den ideologiska motståndaren Borg är solkad och devalverad. Sandahl är ännu mer avfärdad i den människofientliga sörjan. Resten läggs nu i glömska.

  Mission accomplished.


  Tant Svart

  SvaraRadera
 4. Men vari skulle de ideologiska skillnaderna mellan Smedjan och Borg ligga?
  Smedjan vill ju hävda att den ligger på behandlingen av etnicitet, religion och ursprung.
  Borg hävdar att att den ligger i journalistisk metodik som smutskastning och sanningshalt.

  Frågan är vad som är mest "brunt" (ett invektiv i sammanhanget), speciellt med tanke på hur Smedjan uttrycker sig om oliktänkande (t.ex. "människofientliga").

  F.ö. tycker jag att Annika Borg skrivit en försvarsakt, inte en anklagelseakt.
  Tänk om Smedjan skulle försöka formulera sig i försvarsställning någon gång.

  SvaraRadera
 5. Frågan är givetvis hur mycket kompetens SS har att skriva ett genmäle till Borg efter Helle Kleins avhopp. När smeden lämnat smedjan så finns ingen kompetent lärling kvar som kan ta över liksom.

  SvaraRadera
 6. Det är klart att Smedjan inte behöver försvara sig, de står ju på det godas sida.

  SvaraRadera
 7. Finns texten på Dagensseglora.se? Hittar den inte.

  SvaraRadera
 8. Jaha,

  SS = seglora smörja...

  Förresten Fraulein Klein har sprungit till "exit, stage left" - hon har kletit ned samtliga med den "rödbruna smörjan" - och hon kommer ej att ställa till svars för sina handlingar.
  Men på den Yttersta Dagen...

  Vladimir Pravdoljubov

  SvaraRadera