onsdag 30 januari 2013

Hur klokt är det, egentligen?

Kärleken tar stor plats i medierna. I Järfälla församling har två män sammanvigts i en betydelsefull vigsel eftersom de kommer från Uganda. Men bara en av dem får stanna i Sverige. Den andre ska utvisas efter avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Finns det inte ett problem här? Använder Svenska kyrkan sin vigselrätt som ett instrument mot av de statliga myndigheterna fattade beslut? "Brydd" är ordet för mitt tillstånd.

På min dop- och prästvigningsdag den 19 december läste jag Dagens Seglora, som jag har för sed, och komministern Helena Myrstener i Limhamn. Hon undrar var indignationen finns när människor kränks. Frågan blir till en teologisk odyssé. Svenska kyrkan har fattat beslut att viga homosexuella par. "Samtidigt sitter det flest kvinnor i kyrkan som år efter år matas med en manlig Gudsbild som inte kan uppfattas som något annat än avgudadyrkan." Kvinnors deltagande i kyrkan "är tyvärr ofta villkorat och jag tror att känslan kan uppstå eller finnas där att inte ritkigt höra till eller vara lika mycket värd när det gudomliga identifieras som något manligt." Utsagan tycks gälla Svenska kyrkan i stort. Myrstener hör väl inte så värst många predikningar på söndagarna utan måste åberopa sig på skrivet material. Vad hittar hon konkret där, så att hon kan påstå att det pågår avgudadyrkan i Svenska kyrkan? Fanns det teologiska motiv för Seglora Smedja att kränka Annika Borg, t ex? Och hur klokt var det, egentligen?

Biskop Åke Bonnier är på sin blogg bekymrad. Han kan tycka "att det är bekymmersamt att det finns teologer som hävdar att de har hela sanningen om Guds skapelsemöjligheter, att Guds mångfald begränsas till vissa arter och identiteter, som om Gud inte är mångfaldens skapare."
Biskopen vidhåller sitt påstående att Gud inte skapade den heterosexuella människan, utan människan. Gud skapade människan "i all den mångfald vi möter idag." Med sitt blogginlägg deklarerar biskopen: "I Skara stifts församlingar hoppas jag dock att var och en, oavsett om man är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer ska kunna känna sig hemma i sin församling och bli sedd och bekräftad som den man är". Biskopen skriver i "egenskap av biskop i Skara stift".

Vad har föranlett inlägget? Komminister Peter Artman har publicerat en artikel i Dagen och Världen idag. Sexuallivets innersta mening är att ge livet vidare, det är hans budskap. Det uppfattar biskopen - i sin egenskap av biskop i Skara stift - till att Artman är tveksam till preventivmedel. Samma hållning ser han i den Romersk katolska kyrkan. "Skarpt", skriver biskopen om ett ogillande han uppfattar där ogillandet uttrycks indirekt - men skarpt. Fast hur läser biekopen då? I Världen idag, den tidning jag läste 23 jan, skriver Artman att ingen ska missförstå honom: "p-piller behöver alls inte vara fel." Biskopsämbetet i Skara tycks ha missat något. Finns nu de teologer som biskopen tycker det är bekymmersamt att de finns - eller är också dessa en tankekonstruktion? Vilken teolog påstår sig ha "hela sanningen om Guds skapelsemöjligheter"? Biskopen gillar böcker - ge oss tre titlar! Och var påstod Artman i sin artikel att Gud inte skapat mångfalden?

Naturligtvis gillar jag biskopen inklusiva kyrkoryn. Är alltså biskopen beredd att utan begtränsninghar inkludera också så kallade kvinnoprästmotståndare? Eller måste de först etablera sig som en sexuell minoritet för att få detta välkomnande?

Men om en biskop på sin blogg polemiserar mot en av stiftets präster som skirvit aertikel i två tidningar utan att biskopen korrekt tycks kunna citera, måste väl frågan ställas: Hur klokt är det, egentligen?

Dagens Seglora är den modiga rösten som tar upp frågan om gästarbetare från Kamerun, som planterar skog. Svenska kyrkan har inte använt sig av det företag som anklagas för att mot alla regler utnyttja gästarbetarna. Facket har engagerat sig. Arbetarna ska nu få sina löner. Svenska kyrkan då? Helle Klein kräver att Svenska kyrkan, håll i er nu, tar "initiativ till en konferens om skogsbruksetiken". Fler konferenser mot samtidens orättvisor, det blir den modiga parollen. Men hur klokt är det - egentligen?

Fast roligt är det på sitt sätt.

42 kommentarer:

 1. Alla vet hur det fungerar – det måste till en man och en kvinna för att det skall bli nytt liv. Homosexuella par är sterila, skall det bli något liv i den gemenskapen, måste det som behövs köpas in utifrån.

  Jag ser tankarna om att homosexualitet är jämförbart med heterosexualitet som det totala upproret mot Gud. Det är inte längre bara fråga om att vägra acceptera hans frälsningsväg – genom Jesus som Kristus. Nu handlar det om att inte acceptera skapelsen så som Gud har gett den. Den skall konstrueras om av en människa, som ser sig som allsmäktig.

  Vill homosexuella par leva på sitt sätt, är det en fråga för deras samveten. Vill det sekulariserade samhället gå in och reglera sådan gemenskap, så får det väl göra det. Men tillskriv inte Gud mänskliga idéer!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja nu hoppade väl biskopen delvis i galen tunna. Eller menar biskopen att heterosexuella par inte kan adoptera? Vidare har det väl hänt då och då att i äktenskap fötts barn vilka ej har mannen i äktenskapet till far. Så just den delen i biskopens resonemang haltar. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Jag borde kanske ha skrivit: "…skaffas utifrån" (fast nog får man betala en del också för en adoption).

   Nu talade jag i det här inlägget inte om äktenskapet, utan om det fysiologiska behovet av man och kvinna för nytt liv.

   Radera
  3. Det förstod jag men då är det fysiologiska inte med automatik sammankopplat till äktenskapet. Bra att vi är överens om det, att äktenskap inte är nödvändigt för fysiologi och fysiologi inte nödvändigt för äktenskap, med barn som effekt. Intressant öppning! / Magnus Olsson

   Radera
  4. Tack, biskop Göran!

   Radera
  5. Magnus, jag räknar med att du inser att jag här har talat om den fysiologiska verkligheten, inte kommit med något moraliskt omdöme.

   Radera
  6. Självklart! / Magnus olsson

   Radera
 2. Svårt, övermåttan svårt!

  Hänsynsfulla, mjuka pedofiler bör väl i Bonniers kyrka välkomnas i församlingsgemenskapen? Liksom nekrofiler? Om inte någon blir skadad, så... Man kan fara illa av all sexualitet. Socialt tvång att ha haft en homosexuell incident ökar bland unga. Trycket att inte vara oskuld långt ner i nedersta tonåren likaså. Säkert tar många skada. Varför då exkludera våra vänner peddosarna och nekrofilerna m fl, Åke? Om ingen tar skada, alltså? Exkluderingen liknar väl gamla tiders häxjakt?
  Myrsteners avgudadyrkan är också svårhanterlig. Har det aldrig slagit Helena, att tvärtom hon skulle vara företrädare för en annan, icke-kristen religion? Kanske skulle hon bege sig om söndagarna till Tygelsjö i grannskapet. Lyssna och ta till sig Helena Edlunds predikningar, och sen våga ta steget bort från SvK och kristen tro?

  Men hoppsan! Edlund bär spetälskeklocka. Och Myrstener ligger helt rätt i tiden. Det blir kanske i stället en biskopsstol framöver för Helenan med de rätta, havliga, åsikterna?

  Tant Svart

  SvaraRadera
 3. Får man påminna om att islam, som anses vara en rätt så mansdominerande religion, aldrig kallar Gud för "fader"?
  fm

  SvaraRadera
 4. En del av problemet ligger nog, tyvärr, i Svenska kyrkans protestantiska arv (det finns ju dock ett sådant) som för vidare den senmedeltida trätsjukan: man måste vara på krigsstigen mot Något!
  Sedan det inte längre är OK att bekriga andra kyrkor öppet-åtminstoner inte de romerskkatoliker som är lika svenskkyrkliga som en själv- anmäler sig kvinnokampen som ett stort och ädelt arbetsfält.
  Förr skulle allting tvångsbeskäras efter (ens egen uppfattning om) "Tron Allena": nu är det feministiska paradigmet diktator, med ekologism som adjutant.
  Föremålen växlar, känslan består! fm

  SvaraRadera
 5. Eftersom det är tråkigt för Dag Sandahl att bara få polemiskt aggressiva och känslomässiga reflektioner som kommentarer är det min kristliga plikt att lägga en begåvad. När homosexuella buntas i hop till en grupp som skall skyddas är det samma sak som när kvinnor skall skyddas. Enkelt: utnämn ett offer, värna detta, bli en god människa. Självklart skall då offren inte säga som i världen " glad, kåt och tacksam" utan " glad,religiös och tacksam". Det där med sex lämnar vi utanför, det är tryggast så. Alla skall med! Fö vill DS att en sexuell minioritet som är tveksamma till prästvigning av kvinnor, skall få samma möjlighet att vara glada, religiösa och tacksamma. Jag är för det! Jag är tolerant. Dock tycker jag att de skall vara extra tacksamma. Nu förväntar jag mig, sedan jag objektifierat en grupp, en minioritet, att jag får en massa lovord över hur god jag är. Med varm, religiös och glad hälsning / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 6. Svaret är: Det är inte klokt.

  Avgudadyrkan för att Gud framställs på det sätt han själv valt att låta sig framställas. Man tager sig för pannan! Och visst är vi kvinnor marginaliserade och känner att vi inte riktigt hör till - i en kyrka där en stor andel av kyrkfolket och politikerna är kvinnor och det fullkomligt dräller av kvinnliga präster. Not!

  Man undrar också varför inte biskop Bonnier hoppas att också de heterosexuella ska känna sig välkomna. Och - återigen denna sexfixering... Fast det vore onekligen roligt att se kvinnoprästmotstånd som en sexuell läggning.

  För övrigt kräver jag att Klein kräver att Svenska kyrkan tar initiativ till en konferens om hur man får fler kristna präster i Svenska kyrkan och hur man på bästa sätt entledigar övriga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Om detta psykologiserande av antaget heterosexuella män kan antas stämma blir det sannolikt lika oklädsamt för kvinnor som gillar bögar. Kanske det är så att heterosexuella män och kvinnor behöver homosexuella för att bli kloka på sig själva. / Magnus Olsson

   Radera
  3. Hur är det då, ntl, med oss kvinnor som ställer oss tveksamma till läran om kvinnliga präster och önskar att det inte varit ett politiskt beslut utan något som vuxit fram ur kyrkan själv? Hur ser vår sexualitet ut?

   Radera
  4. Om DET är en sexuell läggning, så är ju kritik mot kvinnoprästmotsåndare en kränkning av denna sexuella läggning, och därmed straffbart enligt bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Kvinnoprästmotståndarna kan dra ärkebiskop Anders Wejryd inför domstol för diskriminering å grund av sexuell läggning. Det är ju helt uppenbart. Seglora smedja har ju etablerat sig som en nättidning, och har väl därmed utgivarbevis, troligen för att slippa fällande dom för förtal. Men det är väl inte i första hand någon kvinnoprästmoståndare, utan den kvinnliga prästen Annika Borg, som segloristerna inte vill ha som målsägare i en förtalsrättegång.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 7. "I Skara stifts församlingar hoppas jag dock att var och en, oavsett om man är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer ska kunna känna sig hemma i sin församling och bli sedd och bekräftad som den man är".

  Ska inte även heterosexuella bli sedda och bekräftade som de, som de är? Biskop Bonnier själv?

  Jag är visserligen själv man, men det blir lätt fel när män diskuterar p-piller. Men de p-piller, som kvinnor äter, är ju egentligen p-piller för män. Som alla anda "läkemedel" har p-piller biverkningar. I Sverige har fler kvinnor dödats av sina p-piller än av vargar. Nedsatt sexlust och utebliven sexuell njutning är KAN förekomma (inte alltid) som biverkan av p-piller. För VEM är dessa p-piller ett medel till bekymmersfri sexuell njutning?

  Ett ganska allvarligt kvinnoförtryck, som reservationslöst försvaras av biskop Bonnier!

  Det är framför allt de "helt säkra" p-pillren som ger dessa biverkningar. Men om icke "helt säkra" p-piller används, kvarstår ju "risken" att det ändå blir barn, och då framstår ju aborten som en yttersta preventivmetod.

  Det är kvinnors havandeskap som avbryts. Biskopen vet kanske inte att både p-piller och aborter påverkar kvinnans hormonsystem, alltså naturliga känslor? Sin egen manschauvinism lyckat biskopen inte dölja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Är det verkligen nödvändigt med dessa övertramp? Läs vad biskopen skrivit och kritisera honom för DET men lägg inte ord i hans mun och kritisera dem. Skall frågor debatteras skall de debatteras korrekt. Din slutkläm om biskopen är bara oförskämd. / Magnus Olsson

   Radera
  3. Eftersom en viss person har valt att uppfatta detta som förtal, får jag be biskop Bonnier om ursäkt. Men jag förstår inte hur man kan uppfatta det så. Med "sin egen manschauvinism" (till skillnad mot "sin manschauvinism") menar jag att biskop Bonnier är som vi andra heterosexuella män. Han är varken bättre eller sämre än den manliga prästkollega som han kritiserar i det aktuella inlägget på sin egen blogg. Bonnier kritiserar ju prästkollan för att denne antydningsvis ogillar p-piller. Jag ville visa att oavsett vad vi män tycker om p-piller så kan vi av någon feministgrupp anlagas för att vara manschauvinister. Unga kvinnliga feminister har ju faktiskt börjat protestera mot att det är just deras kroppar som ska kemokastreras. I den manliga sexlustens intresse. Det finns en aningslös manschauvinism, utan onda avsikter. Men det finns också ett kvinnligt hämndbegär. För vad, vet jag inte.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 8. Hävdar inte biskop Bonnier att han "har hela sanningen om Guds skapelsemöjligheter" när han har gjort det till sin kallelse att driva den teologiska linjen att "anything goes"? Eller improviserar han bara...

  Jag kan bara instämma med Göran+ ovan. När Guds skapelseordning och syndafallet förnekas. Vad är det för kristendom version 2.0 som predikas då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biskop Bonnier är över måttan teologiskt grumlig när han skriver "det finns teologer som hävdar att de har hela sanningen om Guds skapelsemöjligheter". Detta är ju ett rent leibnitz-skt resomemang. Det finns väl nu för tiden ingen teolog (utom möjligen Bonnier själv?), som påstår att de vet allt om Guds skapelsemöjligheter?

   Själv påstår Bonnier att Gud inte skapade den heterosexuella människan? Vad menar biskopen? Hade inte Gud den möjligheten? Vad jag vet skapade Gud två människor, och båda var uppenbarligen heterosexuella. Men vi, som inte tror på re-inkarnationen, tror dessutom att Gud skapar varje människa i moderlivet. Och de kan ju växa upp som heterosesuella, homosexuella, transpersoner, gueer-feminister, machomän, och mycket annat. Alla har Gud skapat. Även machokvinnorna, som påstår att de alltid har rätt, och påstår sig vara förtryckta om de inte blir trodda av någon man i allt de säger.

   Alla dessa människor, med sina olika läggningar, härstammar väl från samma urföräldrar, Adam och Eva? Även homosexuella blir väl till genom en heterosexuell förbindelse? Vilket under tusentals år, före provrörsbefruktningarnas tid, har varit det enda sättet att föra livet vidare.

   Menar biskopen verkligen att Gud hade ett visst antal "skapelsemöjligheter"? 1600-talsfilosofen Leibnitz förklarade lidandet i världen med att Gud hade ett begränsat antal "modellvärldar" att välja mellan. Och eftersom Gud är god "valde han de bästa av världar".

   Radera
 9. Det finns inte längre någon enhetlig episkopal hållning i vår kyrkogemenskap efter biskoparnas brev från 1950. Skulle man försöka finna någon konsensus skulle det förmodligen att ingen vill framstå som sexualfientlig i situation där gränser överskrids. Avguden Libido tycks man inte rå på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det håller jag med om och tror frågan kan utvidgas mer än till biskopar.sedan kan värderingen av det självklart bli olika. Det som bör lyftas fram är därför mångfald och fair play. Själv kan jag inte förstå varför det skall vara så svårt att enas om en grundläggnde minsta gemensamma nämnare och sedan säga : kör på! / Magnus Olsson

   Radera
  2. Magnus, Hur skulle denna minsta gemensamma nämnare kunna se ut enligt Din mening?

   Radera
  3. Jörgen. Enkelt svar: Jesus. Lite svårare svar: hans lära. Ännu svårare: hans liv. Svårast: hans död och uppståndelse. Enklast: hans gåva på pingstdagen som bara ges efter pinodagen. Att kunna fira påsk utan pjåsk. Attt förstå att tid och nåd följs åt, att utan honom kan vi inget göra. Med honom kan allt göras. Hur? Vetekornets lag, Kristi efterföljelse, korsvägen upp PÅ korset, i gen annan väg bjuds. Annorlunda uttryckt: två bud: 1 älska Gud över allt 2 älska medmänniskan. Gudsgemenskap,egendöd, insikt i à förorenad b renad c förenad. Människogrmenskap, diakoni, konsekvens. Inget uteslutande det ena, båda, samtidigt! Ur det föds kärlek, som inte är egen förmåga, ur den kärleken föds ickerädsla. Tillämpning: skitsvårt! Att älska Gud och inte mitt jag som avgud, varje kväll " oduglig tjänare". Älska min medmänniska, de jag gillar, ok! De jag halvgillar, ok, de jag ogillar??? Herre du åren hård herre som ...låt denna kalk gå mig förbi...herre du vet allt...Jesus: redan i dag...jag: om jag inte kan räddas på annat sätt än tomhänt genom eld, så låt mig dock räddas så och kunna av dig föras in i de levandes land! För att komma i närheten av detta måste vi se olika språk, bilder, ( se ex den mycket läsvärde växjöbiskopen J À Hellströms herdabrev, outstanding!) och inse att konsten är inte att upptäcka ETT system utan kombinera de som redan finns, och inte skilja teori från praktik, Kristi person från hans verk, utan ta emot Helig Ande, och börja vandra. / Magnus Olsson

   Radera
  4. Ursäkta att jag hoppar in, men här är mitt förslag:
   "Vi tror på Gud Fader allsmäktig..."

   Radera
  5. Hans med det välklingande efternamnet. Min sista passus om att kombinera system, den eklektiska och pneumatiska metoden är ett direkt stöldgods från en skön lirare med samma efternamn som dig. Det fick jag som sentens av min vigningsbiskop, också han en skön snubbe om än inte i klass med sentensens upphovsman. Fö lär den senare sagt till en ung student som tänkt ut ett fint system utifrån vad den kloke farbrodern sagt nån lördag, och studenten sagt " så här måste det väl vara..." och svaret lär ha lydit " precis så fast tvärtom". Allt enligt en numer avliden gammal präst i Lund. / Magnus Olsson

   Radera
  6. Magnus, tack för svar. Ganska utförligt för att vara en MGN :-) Jag suger på karamellen och återkommer med synpunkter, med risk för att bli både bannad och bullad av denna bloggs egen lilla husinkvistion. Men efter att ha varit anklagad för hets mot folkgrupp och lagd på kapitlets sträckbänk, vad kan längre förskräcka.
   Så här långt alltså, litet men välment som flickan sa till drängen.

   Radera
  7. Jörgen för mig behöver du inget frukta, lovar. Jag varken anmäler eller förföljer folk, utan en dag som denna då ordet för svärd som går genom Maria säkert missas av många varför kopplingen till Uppb 19 och fåglarnas kalas på det dräpta köttet går om intet, måste vi alla böja oss för det tveeggade svärdet och inte den tveeggade tungan, en synnerligen viktig skillnad. / Magnus Olsson

   Radera
 10. Dag, att döpa en iranier som fått preliminärt utvisningsbeslut och som därmed får en ny prövning (eller ny risk att dödas hemmavid i o f s) är väl inte nödvändigtvis att "utnyttja" dopet.

  Man kan vara hur kritisk till queeräktenskapsläran som helst - vilket jag är - men vi bör inte sväva på målet när det gäller homosexuella och/eller kristna från länder där man löper mycket stora risker till liv och lem p.g.a. sin öppenhet i respektive fall: de bör få asyl, vigsel eller inte. Ditt inlägg gör mej faktiskt brydd - just i asylfrågan har jag bett Stefan Swärd skriva något ihop med Rfsl för att få maximalt genomslag, till förmån för såväl hbt-personer som kristna i stora delar av världen. Men troligen skulle Dag Sandahl få ännu större genomslag i motsvarande fall? Båda grupperna är ofta hotade (och går in i varandra) och båda avkrävs ofta av migrationsmyndigheterna att "ligga lågt" (så löser allting sej, ju!) vilket politiska flyktingar sällan behöver höras.

  Jag gillar den här bloggen på många sätt, men ibland blir kommentarsfälten fyllda av lite för svassande dagbeundrare - på det sättet fyller ju broder Magnus en funktion, ja, t.o.m. Nya tant Lila och kanske t.o.m. ovantecknad...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar och bugar för att min funktion uppskattas, vilket i o f är självklart. Dock tror jag inte alla som du kallar svassande dagbeundrare är med automatik vänner till DS utan några av de anonyma som skriver som mest tokigt vill nog DS illa och skitar som nättroll ned hans blogg för att belackare skall kunna säga " titta vad han drar till sig". Själv är jag ju väl medveten om att jag gillar DS pga hans förmåga att ställa besvärliga frågor, peka på brister och vara grus i DOJAN på etablissemanget. Att DS sedan inte är lika begåvad som mig skall inte hållas honom till last, det kan han inte rå för. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Till och med jag får tacka för det positiva omdömet! :-)

   Radera
  3. Magnus din ödmjukhet och självironi är närmast oöverträffad. Jag vill bara tillägga att fr Dag inte bara levererar apofatisk teologi kryddad med humor utan även "allvarlig" katafatisk teologi. Den som läser Dagblogg på allvar torde även vara bekant med fr Dags böcker. Som sagt visar dessa på en begåvning som är på en nivå som vi får tacksamma för.

   Radera
  4. "...begåvad som jag..." heter det. (Det kan min hund!)

   Radera
  5. Du kan nog ha rätt, Magnus (jag har faktiskt misstänkt några...). I den bok av Dag jag senast läste hade han sympatiskt nog upplåtit rejält med utrymme för kritiska repliker/kommentarer - i o f sej bara åt något så när sympatiserande (manliga) teologer, men kommentarerna där var sällan svassande utan någon gång t.o.m. rätt rejält kritiska. Vilket gjorde boken roligare - precis som bloggar i allmänhet berikas av olika slags kommentarer.

   Radera
  6. Thomas tack! Obelix inga problem. Hade räknat med den kommentaren, särskilt hänvisningen till hund, det gladde mig att den kom eftersom jag redan förberett svaret : jag jobbar inte på att bli frälst av dig. Andreas självklart! / Magnus Olsson

   Radera
 11. Borde inte Helle Klein kräva en konferens om bloggetiken bland prästerskapet?
  För orden "lögn och förtal" är ju aktuella adjektiv om vissa sådana bloggar.

  SvaraRadera
 12. Det verkar som om vissa biskopar glömmer sitt uppdrag att vara pastor pastorum, alltså själavårdare åt prästerna, till förmån för funktionen att vara medial. Menar att Bonnier nog gör det när han går i polemik på ett ojuste sätt mot en som han har ansvar för.

  SvaraRadera
 13. Jag tyckte det var en väldigt rolig tanke att om kvinnoprästmotståndare etablerar sig som en sexuell minoritet, så borde de kunna inkluderas.
  Den testar vi :)
  /KEH

  SvaraRadera