lördag 25 maj 2013

Öppen Folkkyrka för alla

Det fullkomligt barocka ryms också i det stundande kyrkovalet, ser jag. Som en lokal grupp - Öppen Folkkyrka för alla i Södermöre Pastorat - som driver frågan om skolavslutningar i kyrkan. Motiveringarna är sådana att jag inte kan underlåta att delge er dem.

"Kyrkan har byggts av folket och är hela folkets gemensamma arv till hela folket." Det är anslående - men är det verkligen sant att kyrkans hus byggts som ett folkets hus? Har det inte byggts som Guds hus? Och då faller väl en vital del av resonemanget?

"En viktig punkt i vårt program är att ledningen för Södermöre pastorat ska välkomna de skolor som vill till att genomföra sina skolavslutningar i någon av de åtta vackra kyrkorna i Södermöre enligt de regler som beslutats demokratiskt." Det betyder utan prästerlig medverkan och - som visats när Svenljunga kommun kritiserats - utan besvärande sånginslag. Programpunktens praktiska betydelse är att skolan gratis disponerar kykolokalen och dess vaktmästarresurser samt att kyrkklockorna kallar till evenemanget, inte skolans signalsystem.

"Det tjänar framförallt alla kristna i världen bäst om ledningen för Svenska kyrkan inte utnyttjar något överläge till att hindra skolavslutningar därför att de inte hålls som lutheransk gudstjänst. En kyrka som visar öppenhet och generositet samt är ett föredöme i respekt för olikhet tjänar även sina trosfränder bäst i ett globalt perspektiv."

Att världens navel liksom är belägen i Södermöre - vem hade trott det? Och om kyrkoherden där redan är "ledningen för Svenska kyrkan" kan ärkebiskopsvalet betraktas som avgjort! Fast någon hake är det väl in resonemanget - den lilla att det var riksdagen som bestämde sig för att i allt sekularisera skolan? Den är konfessionslös, den skola som prästerna under 1800-talets första del slogs för att införa. Det var för den delen knappast några "lutheranska" gudstjänster som skolavslutningarna var - men det kan man kanske strunta i om man inte heter Martin Luther, den stackarn som också efter sin död utsätts för så mycket. Öppen Folkkyrka för alla driver kravet att skolan ska välkomnas "på de villkor som gäller enligt FN-barnkonventionen och demokratiskt fattade beslut". På så vis "kan kyrkan i Södermöre gå före för enhet i mångfald i stället för splittringt i enfald."
Man kunde suckla: Tala om enfald.

Vad är det för grupp som driver kravet på skolavslutningar i Södermöre? Den beskriver sig själv som "en liten men engagerad seriös grupp". Kravet i kyrkovalet är alltså att den öppna folkkyrkan för alla i vart fall inte ska vara kyrka. Men hur kul kan det vara att vara anställd i detta pastorat om man avgivit löften vid en vigning och bär ansvar för det som en kyrkopolitisk liten men seriös grupp faktiskt går till val för att avskaffa? Och varför drivs kravet? Det kan jag fatta. Ett antal grupper av oklart ursprung har inga egentliga frågor att profilera sig på. Då får man ta till små knep för att lura väljare - som detta med skolavslutningar där folk ska bibringas tanken att det ska vara som det var, rösta för det och finna att saken gällde något annat. Ett kyrkoruma som ska användas utan den väsentliga komponent som kyrkorummet byggdes för: prästen och prästens heliga tjänst åt församlingen. Samtidigt försummas de verkliga frågorna och de samtal där de allvarliga analyserna av Svenska kyrkans läge kunde tas upp.

Jag känner faktiskt för att högröstat be: "Må nåden komma och denna världen förgås - fast före den 15 september i så fall." Eller ska jag be: "Må nåden komma och vi, de många, entusiastiskt packa valsedlar för Frimodig kyrka" -?

15 kommentarer:

 1. Om tanken att läsa och söka förstå sin meningsmotståndares ställningstagande är en bra tanke och målsättningen är att försöka sätta sig in i hur den andre tänker utan att tillskriva vederbörande motiv denne ej har, hur skulle då DS läsa texterna som citeras? Kan det komma något gott från Galileen så kanske något gott också finns i Södermöre? Vad gäller världens ev centrum så infinner sig frågan: vad är centrum och vad är det inte. Uppsala? Öland? Det senare ligger i allafall söderut, mot Rom till. Det gör väl Södermöre med förstås. Helt plötsligt blev det en glädje att bo i Stockholm. Varför? Tja som en kollega och vän brukar säga " det som inte dödar härdar" och att härda ut vid härden är bra men att där säga " jag känner inte den mannen" är farligt. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus, hur vill du läsa texten utan att tillskriva vederbörande motiv som denne (maskulinum!) ej har?

   Radera
  2. Biskop Göran vad jag kan utvinna ur en text med enbart några fragment till hjälp torde inte vara av något större intresse men vad DS som har tillgång till mer material har att säga är desto mer intressant. Som biskopen vet är det vanskligt att utgå enbart från lösryckta ord och använda dem till stöd för stora sanningar. Jag har fullt förtroende för att DS går i land med det, och det är väl på land han är om jag förstått förra frukostbloggen rätt? / Magnus Olsson

   Radera
 2. Hål i huvudet, som de säger i Danmark. Vad blir nästa steg? Inrätta horhus i Guds hus? De som dväljes i sådana har säkert också förfäder som medverkat till kyrkobyggnaders uppförande.

  SvaraRadera
 3. Jag har svårt att se något problem.

  Skolavslutningar i kyrkan har i de fall jag bevistat dylika, varit föga uppbyggliga och sannerligen inte befrämjande för kristen tro. Som en rektor i grannskapet uttrycker sin erfarenhet: "Skolavslutningar i kyrkan är jag av princip aldrig med på. Jag är rädd om den lilla tro jag har."

  Utan skolavslutningar kan prästerna ägna sig ännu mera helhjärtat åt sitt viktiga integrations- genusarbete?

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara för att det finns präster som håller usla skolavslutningsgudstjänster innebär det inte att man ska lämna över kyrkan till sekulära sammankomster.

   Radera
  2. Mina tankar var nu inte helt allvarligt menade. Jag har faktiskt om jag skall upp till bevis, bevistat ett par skolavslutningar med lyft. Om detta längre är möjligt, är dock en öppen fråga.
   Om, som i Malmö, enligt Frankfurter Allgemeine, (svenska medier tiger) bortemot hälften av grundskoleungdomarna är muslimer, blir kyrkliga skolavslutningar orimliga. De "svenska" barnen är ofta benägna att nyttja tillfället för att håna det kristna. Man vet ju hemifrån, att kristna startat alla krig och är skyldiga till allt ont mot stackars kvinnor sedan årtusenden. Fritt fram, alltså. Lärarnas uppfattningar är numera sällan så värst annorlunda.

   Nej, utanför reservat som Norra Öland, är nog inte skolavslutningar längre möjliga.

   Tant Svart

   Radera
 4. Är det någon som är klar över var SD tänker om "fädernas kyrka" och vilka följder det kan få? Se Stanley Sjöbergs tankar/oro i Världen i dag. Prästänka

  SvaraRadera
 5. Magnus är duktig på att kommentera men nog tycker jag att han skjuter väl snett ibland.Det är sant att en gammal god regel säger att man skall tyda allt till det bästa men det är en regel med undantag som alla regler. (Ja, kom nu inte med den gamla frågan om då den citerade regel också har undantag- den frågan besvaras delvis i logiken).

  Motivet är väl helt klart här? Man vill ha i både påse och säck man vill bevara kyrkor och traditioner de vackra men man vill inte ha med kyrkan och dess kristna tro och lära att göra. Framförallt inte en kyrka som försöker vara en bekännande kyrka.

  I dag talas det mycket om tolerans - det är det nygamla honnörsordet men den tolerans man tycks avse tycks mest handla om att inte bry sig om andra.(Det som man profant brukar beteckna som "sköt Dig själv och sk-t i andra". Den omskrutna rätten att vara oliktänkande tycks endast handla om vad tidsandan idag hyllar. Den gäller helt tydligt inte alla oss andra som menar att t ex prästernas uppgift inte är att böja knä för den sekulariserade makten.

  Kyrkan har en enda herre -Kristus och det är honom och hans vilja vi har att följa.

  Rosendal skrev på sin tid mycket om fara om att kompromissa,kanske dags att ta till sig av det han den gången skrev? Historien har ju onekligen visat att kompromissande om kyrkan och dess lära enbart leder till fördärvet.

  Lustigt(?) nog var han en varm förespråkare för kyrkans skiljande från staten- i sak hade han rätt när han i en statskyrka såg risken för en klavbunden ofri kyrka men han hade nog inte i sina värsta mardrömsscenarier kunnat tänka sig hur utvecklingen blev efter att kyrkan officiellt blev fri.

  Nu är SvK verkligen ockuperad och klavbunden. En kyrka utan en enda rättrogen biskop, ( En ganska fantastisk utveckling där de ansvariga för detta verkligen kan glädja sig över att ha lyckats i sitt uppsåt. Det är som om en utomstående grupp av alkoholister skulle ta över en nykterhetsloge och sedan mha allsköns knep, lögner och makt göra om den till en bar där man säljer subventionerad sprit).Ja, det skulle väl ingen kunna föreställa sig eller applådera men att gå in i Kristi Kyrka och göra om den till en samlingslokal för ateister och andra - det applåderas och anses vara både rätt och berömvärt.

  Nej SvK är ingen kyrka längre- det finns iofs oaser kvar men de försvinner i stadigt accelererande takt. SvK har, det tål att upprepas, de facto ingen enda bekännande biskop. Dvs ingen som helt och hållet accepterar gängse definition på en rätttrogen kyrka såsom t ex Rosendahl med versaler påpekade vad som gäller för Kristi Kyrka.

  SvK har därutöver knappt heller någon enda bekännande kyrkoherde och enbart få präster varav inga nya De gallras direkt ut som icke behöriga.Det finns ett fåtal kyrkoherdar som iofs inte "gillar läget" men de är förfärande tysta -rädda som de är för sina jobb och för repressalier av olika slag. (Saknar förtröstan?)

  Att det handlar om påse och säck och att det inte på något sätt är konstigt även bland i övrigt både hedervärda och snälla personer. Tänk på dem i Skåne som åtminstone för några år sedan ville förhindra en nedläggning av en vacker landsortskyrka. Kyrkan som sådan intresserade dem inte men kyrkan som byggnad. De delade in gudstjänstplikten mellan sig- hotet om nedläggning gällde att om inte ett visst antal infann sig regelbundet skulle den stängas ner. Tja, det gick till så att om det nu en dag var tillräckligt med folk i kyrkan utan deras närvaro så var de lediga!

  Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer kyrkorna snart att vara tömda på präster, på kristet innehåll och måhända fyllas av administratörer som enbart ser kyrkan som en kulturskatt. Nästa steg kan man ju fundera över. Dvs det steget som sker när detta bevarande kommer att anses onödigt dyrt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Notera att jag inte yttrade mig om huruvida det är bra eller ej med den framförda idéen. Jag yttrade mig om hur den tolkas, inget mer. Vad jag själv anser i sak, lämnade jag helt utanför. Se också mitt svar till Biskop Göran. / Magnus Olsson

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 8. Fredrik Fernbom28 maj 2013 kl. 05:25

  En liten kommentar angående Svenljunga kommun: att skolan inte är konfessionell säkerställs genom att adventssamlingarna ställs in till hösten. Däremot blir det skolavslutningar i nästa vecka, med såväl psalmsång som prästerlig medverkan. Det är i varje fall i Sexdrega pastorat förutsättningen för att kyrkorna skall upplåtas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glädjande att min farfars födelseort håller ställningarna! Hans farfar flyttade till Örsjö
   Enbart för att få höra J O Hoof. Sedan gick vägen via sexdrega till Ljushult för släkten. Jag äger gubbens ex av Louvignys " thet fördolda liwet med Christo i Gud" tryckt 1817, som han fick genom hoofen. / Magnus Olsson

   Radera
 9. Kyrka in för sig kan inte hjälpa soå mycket hur och vilken kyrka sen är det.Störta glädje ger den Heliga Ande med att låta honom frälsa oss genon tron till Jesus blod och leva efter bibel mening och följa Jesus i varje stund och be och gör Guds hjärdningar ,jag själv tillhör frikyrkan och min glädje där är vänner och den Heliga Andens närvaro som ändrar många svåra saker till helende och seger in Guds nåd,tack med välsignelese ,keijo

  SvaraRadera