torsdag 16 maj 2013

Till fördomars försvar

I går mötte jag ett av de barn jag ska döpa i början av juni. Det var ett barn som bedrev barns omfattande arbete att skaffa sig fördomar. Projektet tar många år men ska förhoppningsvis sluta lyckosamt: med att barnet har en god uppsättning fördomar. Till exempel den att släpper man sina vantar i luften så faller de till marken. Denna fördom innebär förstås inte att Sankt David, som i distraktion hängde sina vantar på solstrålarna, ska avfärdas. Sådant är sannolikt kvantfysikaliskt möjligt, inser den som läst Allan Emrén i senaste numret av SPT. Men för-domen driver oss att oftast inte hänga vantarna på solstrålarna. Vi har en erfarenhet som hjälper oss, en fördom alltså.

Det finns konstruktiva respektive destruktiva fördomar.

Konstruktiva fördomar är en stor uppsättningar medvetna eller omedvetna antaganden som bottnar i egen eller andras erarenheter. De hjälper oss att leva. När jag släckte lampan i går kväll var min fördom att jag skulle vakna i dag på morgonen - och det gjorde jag, precis som jag brukat. Jag skulle förstås kunna ha dött och vaknat död, vilket är en insikt jag kan ha användning för i aftonbönen. Men fördomen var att jag skulle överleva natten. Som vanligt. Alltså köpte jag filmjölk i går för att ha till frukost idag.

Ett mänskligt friskt normaltillstånd är alltså fördomsfullt och ska vara sådant. Vi slipper det små barn måste göra: registrera, sortera överväga, analysera, infoga samtliga informationer och synintryck till en helhet. De 40 synintryck i sekunden jag behåller, sorterar min hjärna oftast automatiskt. Är det en 400 000 synintryck som lika automatiskt sorteras bort? Fördomarna är av oerhörd betydelse. Utan dem skulle jag duka under inför uppgiften att göra det ständiga analysarbete som barn måste ägna sig åt. Så sover små barn mycket också.

Destruktiva fördomar är av annat slag. Antagligen styrs de av rädsla eller okunskap men kan formas ideologiskt. Då kan de i värsta fall bli bärande värderingar.

Destruktiva fördomar kräver oftast hatobjekt för att bekräftas. Men det blir då viktigt att inte närmare analysera hatobjektet. Stämplingen är fullt tillräcklig. En sakanalys är riskabel för den skulle kunna destruera det destruktiva, om man så säger.
Stabila destrutiva fördomar kräver att hatobjektet kan avfärdas med en enda glosa: neger, jude, homofob, elitkristen, dörrstängare, kvinnoprästmotståndare, abortmotståndare, miljömarodör, krigshetsare, rasist, socialist, högerextremist, ateist, islamofob, kristen - you name it!
När tillräckligt många går bortom glosan och styr på innehåll, då blir det svårt för de destruktivt fördomsfulla. Då kan de nämligen plötsligt avslöjas som okunniga, osakliga och kanske till och med lite dumma i huvet.

Detta skrivet som uppmuntran när nio lamm och nio tackor vandrar på prästgårdsängen. Jag har talat med dem så uppmuntrande man nu kan, när man fattar att det inte är så många veckor kvar innan de flesta av lammen serveras på Lammet & Grisen. Detta faktum nämnde jag dock inte. Lammen får hoppa runt så länge i okunskap. Eller ska jag gå ut och säga: "Ni är dödens lammungar!" -?

Jag studerar också svaret på det problem jag anmälde till Stockholms domkapitel. Domkapitlets beslut som stiftskollekt till Seglora smedja gör inte domkapitlet jävigt, får jag veta, och handlar saken om förtal hänvisas jag till BrB, som finns med i avskrift. Min fråga besvaras alls inte.

Jag frågade:
"Vad ska jag, som utsatts för lögner och förtal av Dagens Seglora, vars verksamhet är ett ansvar för två präster i stiftet, göra för att frias från de falska anklagelserna och för att de inte ska fortsätta spridas till nya läsare via nätet?" Frågan var väl rätt vettig - och lämnas sålunda helt obesvarad.

Att Stockholms domkapitel likväl nu har kännedom om saken, ska betraktas som en framgång Och att vi inte har någon fungerande rättsordning i Svenska kyrkan, visste vi väl sedan tidigare. Uttalandet av Helle Klein i DN att "vi har aldrig kallat Dag Sandahl rasist" är i formell mening sann. Men jag har framställts så - och det har fungerat, vilket visade. sig när vi på twitter följde journalisten Karlsson för en tid sedan. Hon hade läst och förstått vad som  fanns insagt i det som skrevs. Så framstod hon som besvärande fördomsfull. Av det destruktiva slaget, alltså.

16 kommentarer:

 1. Karlsson,Vem?/Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 2. Mycket intressant text och glädjande att DS stod upp till en ny dag, grattis! En invändning eller tanke, sannolikt framstående som mindre begåvad: hur ser DS på teologisk autism? Att bara barn sorterar intryck tycks mig för enkelt sagt. Jesus hade ju några väl valda glosor om barn vill jag minnas. Kan han ha menat att kristna borde sova mer? Ha mer fördommar? Vart går gränsen mellan fördom och dom? Frågar jag barnsligt och enfaldigt. Om det är destruktivt lämnar säkert andra kommentatorer svar om./ Magnus Olsson

  SvaraRadera
 3. Mina fördomar (objektiva eller destruktiva?) om domkapitel i allmännhet och Stockholms i synnerhet förstärks av denna information.
  Men SvK har väl inte som syfte att ha en rättsordning?
  Det skall väl vara en plattform för kyrkopolitiska individer och anställda att förverkliga sig själva, eller?

  Man kan ju fråga några av alla de senaste årens utköpta medarbetare om det funnits maktfullkomliga mänskliga individer med i spelet? Somliga köper ut de som vågar ifrågasätta, andra bloggar om dem eller förtalar dem.

  Förtal är väl snart SvKs signum?

  Jag lider med mina vänner inom SvK som håller fast vid det sjunkande skeppet, men så har jag också bliivit förklarad som "icke-önskvärd" i en pingstförsamling med motiveringen att "det känns inte bra andligen". Märk väl att de mest anliga inslagen i gudstjänsterna där var psalmsång, så jag vet lite om vad brist på kyrklig rättsordning för med sig.

  SvaraRadera
 4. Skyldig!

  Dag Sandahl propagerar alltså öppet och ohöljt för en fördomsfylld livshållning!
  Fr o m nu kan vem som vill med rätta hissa pestvarningens flagga över de Sandahlska meningarna av vad slag de vara månde. De är ju bara fördomar. Han har t o m själv med sedvanlig fräckhet erkänt det!

  Och alla förment fördomsfria fårskallar kan lättade andas ut där de glatt vänslas i sin flocktillvaro. Vargen är identifierad och isolerad. Solen lyser över ängen. Världen är åter god och fri från fara. Lammet & Grisen är bara en hemsk saga, som den grovmynte Sandahl skrämmer små lamm med...

  Bäää!

  Att högvördiga Domkapitlet i Stockholm, lika lite som någon annan myndighet eller organisation, frankt skulle tillhandahålla repet varmed det skulle kunna hängas, var väl knappast något som BloggarDag förväntade?
  En konstruktiv fördom säger, att egen skuld aldrig erkännes, om inte pudeltvång föreligger. Men hade RFSL i stället för den perifere Sandahl ("Kan något gott komma från Galiléen?") skrivit motsvarande anmälan, hade nog själve Phudeln sluppit lös i Stockholm?

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. När jag läste DSs text hade även jag den tanken om att han uppmuntrar fördomsfullhet. Där jag och du verkar skilja oss är att jag förstod hans mening och hängde inte upp mig på dennes ordval. När han skriver "Vi har en erfarenhet som hjälper oss, en fördom alltså." så gör han det tydligt att han inte menar fördom som dess egentliga betydelse är. En fördom är en uppfattning som INTE bygger på erfarenheter utan är grundad på antaganden och obevisade hypoteser. En erfarenhet däremot är en upplevelse som kan fria eller fälla ens tidigare fördomar. Dela upp ordet så förstår du; För-dom. Alltså att döma före man vet.

   För övrigt så menar DS, enligt vad jag förstår, att det kan vara nyttigt att ta vara på erfarenheter och bygga sina antaganden på det man vet.

   Om det är en sak som är viktig när man läser bloggar, ser/lyssnar på nyheter, eller läser böcker är att veta att man alltid sorterar ens intryck och konstant sållar information. Precis som DS skriver, dock med ett ord som fördom vilket gör uttrycket lite mer svårtolkat. Det gäller också att tolka och fundera på vad som står och vad författaren kan ha menat. Ibland skiljer sig de två. Tant Svart borde tänka mer på detta och kanske läsa inlägget en gång till innan hon ger ett eventuellt svar på min kommentar.

   Radera
  2. ;-))

   Kanske bör även kommentarer läsas lite kritiskt och eftertänksamt ibland...

   Tant Svart

   Radera
 5. Stockholms stift har ingen biskop och bara ett dumkapitel, det torde vara klart för alla vid det här laget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att dylikt framförs under anonymitet torde säga en hel del om trons frimodighet hos dig. Det är inte vackert att slänga ur sig sådant och dessutom ett klargörande av att du anonyme ej håller Guds bud i ära. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Dumma pojke som ropade "kejsaren är naken"!!!!!!

   Radera
  3. Att tyda allt till det bästa beträffande Stockholms Domkapitel och biskop och dessutom tala väl om dem, torde vara en mäktig utmaning i kristenlivet.

   Är för övrigt inte säker på, att någondera förhållningssättet skulle vara vare sig speciellt kristet eller klokt.

   Caro Julien

   Radera
  4. Frågan som reses här är intressant. I vilken utsträckning är det tillåtet för en kristen att offentligt gå till rätta, bedöma och döma, det en annan kristen offentligt sagt och gjort? Förbjuder inte Guds Ord och Herren Jesus varje sådan aktivitet? Antydningar i den riktningen möter vi regelbundet i olika sammanhang. När de kommer ur maktens mun med hänvisning just till vårt åttonde bud och katekesens förklaringar, blir de direkt motbjudande. Det skulle jag vilja kalla ett missbruk av Guds Ord, när kyrkliga makhavare vill undandra sig offentlig granskning och kritik med hänvisning till det åttonde budet. Historiskt uppenbart är det ju för övrigt att Martin Luther personligen ofta använde sig av ett direkt frätande språkbruk när han gick till rätta med sina motståndare. Rimligen måste han då ha förstått både det åttonde budet och det övergripande kärleksbudet på ett sätt som tillät skarp, t.o.m. bitsk offentlig kritik, givet vissa bestämda förutsättningar. Ett studium av Luthers stora katekes ger svaret. "Du ser sålunda, att det korteligen är förbjudet att säga något ont om nästan dock så att världslig överhet, predikanter och föräldrar är undantagna, ty man får icke tolka detta bud därhän, att det onda skulle få förbliva ostraffat. ...ehuru envar för sin egen person icke skall döma eller fördöma, synda dock såväl de, vilka icke döma, fastän det är deras uppdrag, som ock de, vilka utan att ha detta ämbete göra det på eget bevåg...Ty där synden är offentlig, där bör också billigtvis offentlig bestraffning följa,..." (Josefsons utgåva). Inom dessa angivna ramar ryms dock svårligen anonyma personangrepp. Vanlig heder kräver också att man personligen tar ansvar för kritik som går på person.

   Radera
  5. Utmärkt citat av Jörgen! Tack! / Magnus Olsson

   Radera
  6. Stockholms domkapitel låter det mesta passera, men man nagelfar en präst för att denne "andats över oblaten" och därvid ansågs citat ur bekännelseskrifterna ovidkommande. Dom eller dum? Döm själv, Magnus och ni andra.

   Radera
  7. Jag har ingen kännedom om vad DK ägnar tid åt så kan inget dömma. Själv pratar jag alltid som jag är lärd, riktat både i kalk och patén. / Magnus Olsson

   Radera
 6. Senaste Uppdrag granskning hade en intressant vinkling kring detta att sätta etikett på människor och journalistisk oansvar där den egna agendan är viktigare än sanningen.Påminner om den ton som råder i den kyrkliga debatten där orden sanning och respekt bitvis devalverats.

  SvaraRadera