fredag 24 maj 2013

Skampåle och skamligheter

"Det finns något skäl att ha redaktörer", sa min vän redaktören apropå den lokala härdsmältan i Kalmar, där två glada podcastar-herrar polisanmäldes av kommunen och folkpartiet efter att i sin sändning tillsammans analyserat varför den kvinnliga fp-ledamoten av kommunstyrelsen ställt kritiska frågor. Med deras språk behövde hon "ett ordentligt knull" för att bli glad och positiv och för (om jag fattat rätt) att Linnéuniversitetet ska lokaliseras till Kalmar hamn. Det var "tanken", så långt "tanken" kan utrönas.

I och för sig är många emot lokaliseringen, namninsamling har företagits och så - men säger detta förhållande något om bristande sexualliv i Kalmar?  De glada herrarna var inte så glada längre efter polisanmälan och medial uppmärksamhet. Gudrun Schyman prisade kommunens anmälan och Kalmar FF stängde av den ene som speaker och Radio Kalmar (SR) såg till att inspelade matprogram med mannen ifråga inte skulle sändas medan polisutredningen pågår. Hur det blir med engagemengen framöver, vet vi inte Den andres företag agerade så att den tidigare glade sa upp sig som VD.

I och för sig pågår nog ingen polisutredning. Saken är polisanmäld som förtal men har ändrats till förolämpning. Ska en åklagare ta sig an saken eller hänvisa fp-politikern till att själva driva frågan i rätten?

Några reagerar mot språkbruket, andra mot idiotin. Några kanske skulle fundera över det politiska livet där en politiker borde mötas i sak. Och jag kommer att tänka på Ingmar Ström som skåpade ut de så kallade "kvinnoprästmotståndarna" som sexualneurotiker. Är det i princip att säga något annat än det de före detta glada sa? Ingen kan försvara sig mot etiketterandet.

Få har tagit upp att de före detta glada offentligt bett om ursäkt. Den ursäkten tog fp-politikern inte emot. Jag funderade lite på det - för det blir väl lite knepigt att be Herrens bön om man inte tar emot en ursäkt? Eller är ursäkt att skylla ifrån sig och något som inte ska förväxlas med förlåtelse? Jag sliter med frågan med något egenansvar innebär väl bedjandet av herrens bön, eller har jag missat något?

Media har konsulterat de flesta (dock inte läkarvetenskapen, som skulle kunnat reda ut sambandet med kritiska frågor när det gäller att lokalisera Linnéuniversitetet i hamnen i Kalmar och människors sexliv eller brist på och kanske därmed vidgat vårt vetande). I går dök biskop Lennart Koskinen upp på arenan (Östra Småland) med synpunkten "Rätt att göra sig av med honom".

Biskopen ser blid ut på bild med skär skjorta och guldkors. Han betonar att han inte är insatt i händelserna, men uttalar sig. Écoutez! "Det finns inget företag som har råd att låta det egna varumärket associeras med människor med dåligt omdöme." Jag ser korset, varumärket, på biskopens mage och ser i biskopen apostlarnas efterföljare (apostlarna som väl aldrig visade dålig omdöme?) samt lyssnar vidare: "Att göra sig av med en person som är en belastning visar att företaget orkar hantera svårigheterna." Jag tittar på korset på biskopsmagen en gång till. Biskopen har talat och mätt efter mått. Sa inte Frälsaren något om det, förresten? Med det mått ni mäter med, ja, jag minns inte så noga och det var länge sedan och i Orienten.

De två före detta glada är förstås körda. Den gamla skampålen på stadens torg ter sig barmhärtigare och då hade prästerna fått ägna sig åt förlåtelse. Jag undrar om någon präst i det gamla skampålesamhället om någon sagt att det är rätt att göra sig av med honom? Kanske var det så. Det är den sortens präster och den sortens kyrkliga agerande vi i så fall vanemässigt brukar ta avstånd från.

När evangeliet förvisas till privatsfären och när biskopar som Lennart Koskinen pläderar för det kraftfulla agerandet i företagets intresse blir resultatet ett brutalt samhälle. Biksopen talar om "känslan men får när man hör talas om bolaget" - för det är inte bara produkter och tjänster som marknadsförs. Vad får jag för känsla när jag hör talas om biskop Koskinen? Känslan att här möter en omdömesgill etisk rådgivare till flera svenska företag? Jag skulle vilja veta vilka dessa företag är. Jag kanske inte vill ha med dem att göra ifall de inte gör sig av med den brutale biskop Koskinen?

Jag antar att alla läst Kristen Opinions "Utan Jesus". Det är inte bara illa i Svenska kyrkan. Det är värre.

8 kommentarer:

 1. Svåra frågor. Kyrkan har uppenbara problem med sina begrepp och sin analys. Håller för troligt att det finns en möjlig grund till detta i att människan är den enda skapade varelse som saknar funktion men har ett uppdrag att förvalta. Människan skall ordna tillvaron, omhänderta den men med helheten som mål inte egen vinning. När människan lämnar det och ordnar för att äga skapar hon sin ångest, den som tar sig uttryck i destruktivitet stundom. Det finns ett mönster i skapelsen som människan ersatt med sitt eget tänkande som hon söker ordna tillvaron efter och misslyckas med. Jesus uttryckte det Sanna mönstret: vetekornets lag, bergspredikan och 1 Kor 13 lägger ut det, offrets lag, det självutgivande. När detta jesusmönster skymms skyms skapelsen och då blir helgelsen därefter. Om inte en ny genomlysning av detta trons grund med andlighet och diakoni sker, är kyrkan dömd att bara spegla världen. Tragiskt. Om människan inte tar sitt uppdrag att förvalta och ordna kommer hon hantera sin ångest på ett sätt som omöjliggör henne själv. Hennes funktion blir påhittad, att äga. Att klosterlivets tre grundpricipiellt har något att berätta förespeglas nog inte en västerländsk kultur. Kan den västerländska kristenheten överleva? Tyvärr kommer inte de frågorna ställas. Nej det fortsätts bara om och om igen att söka skapa utan kontakt med skaparen. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Mene mene tekel upharsin...

  Birgitta af Segerstad

  SvaraRadera
 3. Skulle inte Koskinen bli tvungen att anföra jäv om någon av de "glada herrarna" uppsökte honom för själavårdande samtal och bikt?

  SvaraRadera
 4. Brukar inte biskopar ha lila skjorta?

  SvaraRadera
 5. Humor! Finns inte det längre?
  Guds leende på jorden, som Buckard sa.

  SvaraRadera
 6. Jag är lite kluven till det här. Självklart ska de här båda slynglarna hutas åt men samtidigt undrar jag över den kultur de lever i och som uppenbarligen fått dem att tro att det är ok att uttrycka sig som de gjorde. Men sparken, nej, inte som första åtgärd. Arbetsgivaren borde först och främst fundera över sin egen bristande kompetens både vad gäller urval vid anställning och tillsyn över dem som anställs och – inte minst – vilken kultur som finns på arbetsplatsen. Jag tvivlar på att någon får för sig att kläcka ur sig något sådant om det inte redan är mer eller mindre accepterad jargong i det sammanhang denne befinner sig i.

  SvaraRadera
 7. Att inte förlåta är i dag ett samhällets (politikens, företagandets m m ) kvalitetstecken och ett av det tydligaste exemplen på att kristendomen inte präglar vårt samhälle.

  SvaraRadera
 8. Undrar om just den biskopen ska yttra sig i sådana frågor?!

  SvaraRadera