torsdag 21 augusti 2014

Frithiofs drapa till Östrabo

Så litterärt det blev. Fritjofs saga skrevs av Esaias Tegnér, som ju satt på Östrabo. Där samlas Växjö domkapitel. Där har prosten Jan Frithiof tidigare suttit, vald av stiftets präster, i närmast en mansålder.

Nu skrev Frithiof något till domkapitlet som alls inte är en saga utan närmast en drapa - och riktigt hur begreppet "drapa" förhåller sig till verbet "dräpa" kan den som vill själv fundera över.

Jag kan i denna stilla aftonstund inte undanhålla er aktstycket. Domkapitlets ledamöter får väl det på bordet i morgon till uppbyggelse.

Tidigare idag, onsdagen den 20 augusti, fick jag mig tillsänt de kopior jag begärt gällande handlingar angående docent Dag Sandahls ärende i Domkapitlet (Dnr 13-974-345 och Dnr 13-976-345). Som Domkapitelsledamot under 21 år undrar jag hur så dåligt underbyggda beslut över huvud taget kan fattas, detta i synnerhet som tre jurister deltog i beslutsgången: en lagman, en rådman och en domkapitelsjurist. Det är en skandal utan like att tre erfarna jurister, födda 1951, 1961 och 1968, inte förhindrar att sådana beslut tas. Jag efterlyser den för mig självklara juridiska kompetens, som förut i Domkapitelslagen benämndes ”förfaren i allmänna värv”. Skandalen sänker förtroendet för vårt rättsväsende och Domkapitlet tar motsvarande skada av att sådana undermåliga beslut fattas.

I sammanhanget kan nämnas att Domkapitlet i Växjö stift vid ett tidigare tillfälle av chefsåklagare Christer Johansson fått bakläxa på beslut, som gällt Sandahl (Dnr C1-179-04). Domkapitlet handlade visserligen inte straffbart, men reprimanden gällde oaktsamhet. Jag spårar ett mönster, som inte är klädsamt för Domkapitlet.

                                                                             Hovmantorp 2014-08-20
                                                                                       /Jan Frithiof/

                                                                                          prost h.c.

1 kommentar:

  1. I slutet av "Rötmånaden" sammanträder domkapitlet. Det leder våra tankar
    till begrppet "Rättsröta" som myntades i Sverige på 50-talet. Vi har ju Kejneaffären, Haijbyaffären, osv. Domkapitlet i Växjö skulle göra klokt i att lägga sig vinn om att inte fortsättningsvis uppträda oaktsamt. Det gör man ju inte med gammal skåpmat under rötmånaden. Den äts inte utan slängs bort. Sammalunda borde Domkapitlet göra med anmälan mot Dag Sandahl.

    SvaraRadera