tisdag 19 augusti 2014

Ring klocka, ring!

Det blev visst fel i Falun för där hade någon brutit upp locket till vaktmästarens kontrollbord och startat kyrkklockorna när Sverigedemokraternas ordförande skulle tala. Men vilket var felet? Har inte Svenska kyrkan intagit en fast linje också emot Sverigedemokraterna? Utanför utskott i kyrkomötet under två mandatperioder - med konsekvens att partiet på betald förtroendemannatid kunnat bygga upp sig medan andra kyrkomötesledamöter fick ägna sig åt utskottsarbete. Och har inte biskopen i Stockholm gett klart besked om hur partiet ska uppfattas?

Rätt blir det i Helsingborg - och i Växjö kanske. Besked har inte lämnats. Kontraktsprosten Erlanson har tagit beslutet om en timmes ringande i Maria och beslutet är förankrat hos kyrkorådets och kyrkofullmäktiges ordförande. Det betyder att mot den handfull som ska ordna valmötet står de tre. Och har man tur kommer det en bataljon mötesstörare också. Vad allt gör vi inte för att värna demokratin?
Det är alltså Svenska kyrkan som agerar.
Finns ingen som kan reagera?
Jag menar, nog fattar också den som inte känner igen en dyngbagge, vilken reklam Svenskarnas Parti nu får? Är Erlanson en partianhängare men i hemlighet, av rädsla för folket i Jerusalem, eller?( Joh 19:38)

Under alla åthävor agerar kyrkosystemet kontraproduktivt. Och självfallet partipolitiskt.
Ska vi utmana kyrkoherdar att börja ringa när Jonas Sjöstedt dyker upp för att peka på Vänsterpartiets förflutna - Stalin och massavrättningar eller Mao och massvält. Så var det ju. Och Vänsterpartiet ska väl hållas lika ansvarigt för sådant som Svenskarnas Parti för vad NSDAP ställde till med. Eller är det något jag inte fattat?

Vad skulle hända förresten om Svenska kyrkan vid valmöten skulle börja ringa i protest mot alla aborter som genom deras beslut utförts. Börre Knudsen, RIP, kanske hade rätt?

Eller ska vi helt enkelt säga att församlingen kallas till gudstjänst dymedelst användande av kyrkklockor och det är det hela. Resten sköter vi på annat och intelligentare sätt. För tanken var ju den att det demokratiska systemet är det mest intelligenta vi kommit på.

Jag är nog tacksam att jag inte bor nära Mariakyrkan. En timmes klockringning - ska det inte kunna uppfattas vara en sanitär olägenhet för den som har lägenhet i grann skapet?

38 kommentarer:

 1. Med tanke på hur människor som "råkar" bo i närheten av en kyrka kan gnöla över klockringning i samband med söndagens gudstjänst undrar man ju över hur reaktionen ska bli nu.

  Intressant är det också att Svenska kyrkan, där så många åberopar demokratin för att försvara allehanda irrläror, nu visar sig vara djupt antidemokratrisk. Vad kommer ÄB att göra för att stävja detta?

  SvaraRadera
 2. Bra skrivet! Klockor ska ringa då landet hotas av krigstillstånd - eller fred. I övrigt ska kyrkklockan kalla till gudstjänst.
  Det blir löjligt om den ska vara någon slags politisk markör.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alldeles riktigt. Politiker bestämmer inte över kyrkklockorna. Klockorna kallar till gudstjänst, ringer vid krigshot och ringer in fred. Punkt.

   Radera
 3. Nog blir det förvirrande!
  Man ringer MOT vissa partiers valmöten och samlingar.
  Man ringer FÖR (tror jag?!) stöd till människor på flykt i Irak.
  Och hur är det med ringning inför gudstjänster? För eller emot? Av antalet deltagare verkar det oftast att vara mot.
  Om inte jag som aktiv kristen riktigt begriper ringandet alltid så kanske inte heller den vanliga, sekulariserade svensken tolkar allt rätt.
  Man ringer ömsom för att varna och ömsom för att kalla, ju.
  Men bra reklam för Svenskarnas Parti - och ibland även för Sverigedemokraterna - det är det förstås.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 4. Har någon kollat om "Ding-dong" Hermansson möjligtvis befann sig i Falun?
  /Antony

  SvaraRadera
 5. Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, som sverigedemokrater, som medlemmar i svenskarnas parti och liknande eller som homofoben där. Jag går med i Prideparaden två gånger varje år och ringer i kyrkklockorna varje gång några nynazister befinner sig i stan.
  Luk 18:11-12.

  SvaraRadera
 6. Är folk verkligen så korkade att de inte kan identifiera den mobbning som pågår mot SD? Svenska kyrkans representanter borde definitivt hålla sig för goda för sådant. Men här- nu ska jag också kritisera ÄB- har vi väl en lika god kålsupare i just henne!

  SvaraRadera
 7. Dag sätter fingret på spiken vad gäller om kyrkan också skall påminna om Jonas Sjöstedts partis tidigare - och även delvis nuvarande - förankring i den blodiga kommunismens historia.

  En duell mellan V-ledaren och Dag skulle jag med intresse lyssna på. Men den sistnämnde har ju chansen att i KM påminna Sjöstedts där sittande partivänner om ett och annat.
  Ta den chansen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ojojoj, BOD, smashupplägg igen. Jag som just lärt mig av dig att man i KM inte sysslar med partipolitik... :-)
   /Per H

   Radera
  2. Risken med den debatt som Dike önskar är att Dag själv blir påmind om ett och annat i sin egen tidiga opolitiska karriär.

   För övrigt är det skrämmande att så många försvarar Svenskarna Parti. Ett tecken om något på hur det står till i Svenska kyrkan.

   Radera
  3. Per H är fortfarande ny här, tror jag. Annars borde du veta att opolitisk i kyrklig mening innebär att man är trogen den borgerliga alliansen och ALLT till höger därom. Sossar är politiska däremot. Alla. Alltid.

   En opolitisk kristen som funderar på den bibliska uppmaningen att hjälpa fattiga och sjuka känner sig fullt nöjd med alliansens lösning på det lilla problemet: Fattiga och sjuka hjälper man bäst genom att sänka skatten för de rika och friska!

   Radera
  4. Ny och ny... Så mycket begriper jag i varje fall att frågan om hur hög skattenivån ska vara, och hur skatteintäkterna ska fördelas, hör hemma under det världsliga regementet och inte under det andliga. M.a.o; i KM borde gälla att "... här är icke moderat eller socialdemokrat..."
   /Per H

   Radera
 8. Ring för en fri kyrka. Fri från politik/politruker o politiska partier. De hör ö h t inte hemma där.

  Libertas ecclesia.
  Allt Gott
  Anders Gunnarsson

  SvaraRadera
 9. Intressant det där med klockringning mot aborter. Om varje under ett år på detta sätt släckt livsgnista skulle få så lite som en klockklämtning skulle man med en klocka som klämtar 2 gånger per sekund behöva ringa i ungefär 5 timmar i sträck!
  /Per H

  SvaraRadera
 10. Ett förtydligande beträffande beslutsprocessen. En noggrann beredning har föregått beslutet. Beslutet är således förankrat.

  Det stämmer att kyrkoherde Gudrun Erlandson tog beslutet själv efter att förankrat det hos kyrkorådets ordförande och dito kyrkofullmäktiges.
  Vill bara ge en kompletterande upplysning om att ärendet tidigare beretts noggrannt. Kyrkoherde Erlandson uppger nämligen att hon haft ett möte med sig själv.

  Apropå förankring:
  När man seglar ut på framtidens hav och förändringens vindar blåser i seglen - då gäller det att vara förankrad.
  Jack London

  SvaraRadera
 11. När får vi höra kyrkklockorna ringa till gudstjänst med uppmaningen: Omvänd er och tro evangelium?

  Eric

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det får jag höra varje söndag, och ibland andra dagar också!

   Radera
 12. Numera läser jag inte bloggardag regelbundet, och kommenterar sällan. Orsaken är att 1) nazister tillåts använda bloggen för verksamhet som är förbjuden i andra länder, att ingen skillnad görs mellan nazister och sverigedemokrater, utan de förra behandlas som lika oskyldiga som de senare, och att 3) fascistoida katoliker tillåts använda bloggen för ren smutskastning mot lutherdomen och Svenska kyrkan och mot svensk demokrati samt rena personagrepp.

  SD påstår sig ha gjort upp med nazismen (på samma sätt som V påstår sig ha gjort upp med kommunismen), men partiets kritiker påstår att detta bara är för skens skull och att partitoppen i hemlighet har goda kontakter med nazismen. Jag ska här inte diskutera argument för och mot detta påstående, utan frågar i stället: Är detta något som alla SD-väljare och -medlemmar känner till, om det är sant? Medlemmarna är kanske också lurade, om det är sant? Att någon är SD-medlem bevisar alltså inte att han är nazist-sympatisör, eller ens att han är rasist. Svenskarna Parti är däremot ett öppet nazistiskt parti. Och om det inte handlar om väldigt omogna personer, som är med bara för att det är "häftigt" och inte alls begriper vad det handlar om, måste väl medlemmarna dela partiets öppet nazistiska värderingar?

  En helt annan sak är att både kommunister och nazister är Guds älskade barn, som Gud vill ska vända om och bejaka kristendomen fullt ut, eventuellt efter bikt. Men detta betyder inte att de ska medges rätt att använda kyrkan (till vilken ändå måste räknas prästbloggar) som plattform för att angripa kristendomen, kristna värderingar och demokratin.

  Det är ett faktum att många katolska präster och lekmän har stött fascismen och fascistiska diktaturer - medan man har tagit avstånd från kommunistiska diktaturer. Detta har delvis, men inte enbart, sin grund i franska revolutionen, som omedelbart ledde till ett skräckvälde, som även omfattade förföljelser mot kyrkan - i folkets namn. Katolska kyrkan tog ställning för demokratin under Andra vatikankonciliet (1962 - 1965.) Fascistoida katoliker är sådana, som förnekar att Katolska kyrkan då ändrade uppfattning i demokrati-frågan, och detta med argumentet att Katolska kyrkan aldrig kan ha fel, och alltså aldrig kan ändra åsikt. (Man dyrkar kyrkan som en gud. Endast Gud är ofelbar.)

  Demokrati, som grundas på allmän och lika rösträtt, är ett sent påfund i mänsklighetens historia. Demokrati handlar om hur det profana samhället ska styras, det som kallas "politiken". Egentligen finns två delvis kolliderande principer, som demokratin måste uppfylla. Den ena principen är majoritetsbeslut och den andra principen är minoritetsskydd, som betyder att något är undantaget från principen om majoritetsbeslut. Ett exempel, som ofta nämns, brukar vara en fri press, vars åsiktsbildning inte är underkastad beslut av den demokratiskt valda statsmakten. Och Guds ord, kan väl inte vara underställt majoritetsbeslut bland människor?

  Inom Svenska kyrkan tas beslut i lärofrågor inte av det partipoliskt valda kyrkomötet, utan av Läronämnden. Som dock kan anklagas för att vara alltför lyhörd för de partipolitiska stämningarna. När Katolska kyrkan stod ställning för demokratin, handlade det om hur stater ska styras, och inte om hur kyrkan ska styras.

  Före syndafallet fanns ingen annan överhet än Gud. Ingen statsmakt, ingen militär, ingen polis och inga domstolar och fängelser. Inte ens någon Socialstyrelsen. Sådant behövdes inte. Men det står i Bibeln att "all överhet är av Gud" och att "Överheten bär inte svärdet förgäves", men också "Man ska lyda Gud mer än människor". Överheten består av människor och är inte ofelbar. Men en jordisk överhet behövdes för att lindra konsekvenserna av den anarki som uppstod efter syndafallet.

  SvaraRadera
 13. Forts. Det har visat sig att demokratin, i form av flerpartisystem och majoritetbeslut, är det bästa sättet att styra den jordiska överheten. Kyrkan måste bejaka att det finns olika partipolitiska sympatier bland kyrkans medlemmar, både röda och blå, och att såväl vänsterpartister som moderater arbetar för en valseger för respektive parti, och deltar i kyrkans styrelse. Det ska dock ske, eftersom kyrkan ska vara partipolitiskt neutral, på partipolitiskt neutral basis, även om det inte kan undvikas helt att partisympatierna då och då lyser igenom.

  Men kyrkan ska alltså inte få användas som plattform för antidemokratisk propaganda och propaganda mot alla människors lika värde, eller för verksamhet som på goda grunder är förbjuden i andra länder. Men sådant släpps igenom hos bloggardag, vilket drabbar alla som har en traditionell eller "klassisk" kristen tro. Därför blir detta troligen min sista kommentar hos bloggardag. Vi behöver inte ge näring till förakt för och förföljelse av kristna även i Sverige.

  SvaraRadera
 14. Varför tar inte Svenska kyrkan och ringer till varning för kristna samlingar? Kristendomen, i vars namn korstågen slaktade lokalbefolkning i mellanöstern, borde det väl finnas skäl att varna för?

  Är det därför som klockorna ringer på söndag förmiddag, eller är det för att kalla till gudstjänst?

  Vän av ordning undrar ju hur andra kyrkor i t.ex. Borgågemenskapen ställer sig till kyrkliga protestringningar vid politiska möten?

  SvaraRadera
 15. LFL ska få en sak förklarad. Jag är för fri debatt och jag vill veta hur andra tänker. Jag hör till dem som inte blir så nervösa når folk har fel och jag avskyr metoden att tysta genom att etikettera. Propagerar någon emot alla människors lika värde - så gör det. Vi kan diskutera saken. Var det Hedenius av alla som försökte säga att alla människor har lika värde men alla är inte lika värdefulla? Och vad betyder egentligen talet om "lika värde" - lika med vad och varför? I övrigt är det ingen läronämnd som fattar beslut om Svenska kyrkans lära utan Kyrkomötet, det politiskt sammansatta. Varför den ordningen skulle införas belyste jag nog i min doktorsavhandling, tror jag. Där finns den underliggande tankestrukturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En timme och sjutton minuter tog det innan LFL var tillbaka hos Bloggardag. Och det lär inte vara sista gången det heller...

   Elaka Katten Måns

   Radera
 16. Problemet är att Dag inte diskuterar, utan publicerar nazistisk propaganda utan att ens markera något personligt avståndstagande. De nazistiska åsikterna, t.ex. att förintelsen inte har ägt rum, kommer därigenom att framstå som ett utslag av traditionsenlig (och i synnerhet högkyrklig) kristen tro. Faktum är alltså att nazister använder bloggen för att sprida sitt budskap under sken av att tillhöra en "konservativ" kristen grupp.

  Jag vill vidare veta vilket "etiketterande" som Dag är emot. Att kalla ett parti med uttalat nazistiska åsikter för "nazister"? Eller att påvisa likheterna mellan europeiska nazister och jihadisterna i "Kalifatet"? Det var sedan jag gjort det, som en pseudonym, som tidigare öppet förnekat förintelsen, kommenterade mitt inlägg med att tyskarna är ett civiliserat folk (vilket jag aldrig har förnekat) och att "allt annat" (d.v.s. de illdåd som tillskrivs nazisterna) är lögner som har kokats ihop av Tysklands fiender under andra världskriget (vilket var ett indirekt förnekande av förintelsen).

  Detta fick stå helt oemotsagt, då jag bara inte orkade traggla frågan igen, när den nu aktuella folkutrotningen borde diskuteras, och inte exakt vad som hände i Tyskland. Bloggardag publicerar alltså nazistisk smörja och lägger på andra plikten att bemöta denna vid fara att den nazistiska propagandan får stå oemotsagd. Det tycker jag är hänsynslöst mot alla seriösa debattörer på bloggardag. Det var efter den händelsen nyligen, som jag började överväga att helt sluta kommentera på bloggardag. Jag vill inte bli uppfattad som en medlöpare till nazister och andra högerextremister.

  Samma sak gäller personangrepp, som enbart rör någons personliga förhållanden, och inte innehåller det minsta av kritik mot den angripnes åsikter. Vad smutskastningen av lutherdomen och Svenska kyrkan beträffar, så vore det klädsamt om Bloggardag skulle ta avstånd från åtminstone de värsta osakligheterna och överdrifterna. Dessa hel- eller halvanonyma skribenter uppfatta ju också som medlemmar av någon "konservativ" grupp inom Svenska kyrkan.

  Som kristen får man förvisso stå ut med mycket smälek för sin tro, men man ska inte ge belackarna vatten på sin kvarn.  SvaraRadera
  Svar
  1. ”Eller att påvisa likheterna mellan europeiska nazister och jihadisterna i "Kalifatet?"…

   ”Jihadisterna i Kalifatet” med sina drömmar om Världsherravälde liknar mer kommunismens drömmar om världsherravälde. De är faktiskt bl.a. därför betydligt mer lika just kommunism än en nationellt bunden fanatisk socialistisk och militäristisk ism.

   Kommunismens drömmar om en världsregering sammanfaller betydligt mer med drömmar om ett nytt Kalifat, med en Kalif där då en Messias, skall framträda som världshärskare. Dessutom är också denna islamism betydligt mer likt både (ortodox) judendom och (sträng) kristendom och dessas drömmar om en kommande Messias, (judendom), och en Återkommande Messias, (kristendom).

   Denna fanatiska och krigiska islamism är betydligt mer lik en massmördande och massdödande kommunism som massmördade särskilt då kristna men även av s.k. borgerliga och s.k. fiender och s.k. kontrarevolutionärer. Dessa som alla sattes både i omskolningsläger och i dödsläger i miljontals, på löpande band, när de inte dödades direkt och på fläcken, av denna fanatiska och världsherraväldesdrömmande kommunism.
   Alltsammans då för de kommunistiska – kamraternas goda saks - , skull, och tillika den globala och lyckoframkallande kommunistiska internationella, (Ty internationalen för alla lycka bär), där makten då skulle kunna erövras, och det klasslösa lyckoriket intas, med de –goda kommunistiska kamraterna - i det jämlika och jämställda lyckoriket OM BARA alla olika befolkningar i princip kunde upphöra att finnas….

   Att alltså alla människor kunde sluta att vilja identifiera sig med sina språk, med sina familjer, med sina släkter och med sina folkgrupper och istället endast vilja identifiera sig just som klasslösa, könlösa och jämlika – kommunistiska kamrater - , samt förstås också då inse att det inte alls över huvud taget finns några olika folk eller folkgrupper och att all religion, och särskilt kristendom, endast är ett opium och att Gud över huvud taget inte ens – Finns - samt om alla som motsatte sig detta kommunistiska världsherraväldesprogram bara dödades, så skulle det hela ganska så snart kunna vara avklarat….

   Jo, jo…

   JB
   forts.

   Radera
  2. Så hur människovänlig kan man då egentligen vilja benämna denna kommunism för att vara? Hur antifolkistisk och hur folkmördande är den inte egentligen i förlängningen i sin praktiska praktik?

   Hur människovänligt vore det att avkräva från ortodoxa judar att tvinga dem beblanda sig med ortodoxa muslimer? Eller några andra religioner eller kulturer, som man idag gör i de flesta europeiska nationalstater?
   Eller att avkräva alla olika befolkningar och folkgrupper, kulturer och språk, att just beblanda sig med varandra? Hur människovänligt är det egentligen när det kommer till kritan? Det som inte kan resultera i någonting annat, i förlängningen, än just en utplåning av all den mångfaldiga rikedom som människosläktet utgör med just alla sina olika folkgrupper, med alla deras olika språk, traditioner, kulturella språk, etniska profiler, olika mat, olika arkitektur, design, musik, olika Gudaberättelser och olika religionskulturella traditioner som de samlas kring och som församlar dem tillsammans med varandra i alla deras olika kulturella ideal, som samlar dem alla just kring sina egna identifierande berättelser om allt det som för just dem själva innebär och betyder – hemmakänslor - ?

   Nej, en fixering vid att vilja jämföra islam, eller islamism, islamister eller jihadister, med främst och först en nationellt bunden fanatisk ism blir fel eftersom den nationellt bundna fanatiska ism och endast just för det tyska folkets överlevnad som just tyskt folk och tysk nation som uppstod just under särskilda och galna och fanatiska tillstånd kring efterdyningarna av det första världskriget, samt som en motmanöver mot en framväxande fasansfull, mördande och dödande kommunism, som om denna nationellt bundna, galna och fanatiska ism, skulle vara mer lik, än en vansinnig, fanatisk, mördande och dödande kommunism, vad gäller dessa fanatiska jihadister eller islamister det går nog inte att kunna säga som någon slags självklarhet.

   Tvärtom liknar den jihadismen betydligt mer just den världsherraväldesdrömmande kommunismen, förutom att islam inte är en materialisitsk, eller Gudsfönekande ism, utan en ideologi , eller religion, som erkänner Guds existens.
   JB forts.

   Radera
  3. Forts.
   Kommunism, som på likartat vis som denna islamism, eller då jihadism, skoningslöst mördade och dödade alla som satte sig på tvären till – saken - , alltså kommunismen sak, och främst och gärna då just kristna människor, både präster, nunnor och munkar, och andra vanliga människor som ville benämnas just som – fiender - , - klassfiender - , till kommunismens – goda sak - , och som endast därför skulle skjutas ned på fläcken, eller sättas i slavläger, arbetsläger, omskolningsläger eller i fängelseläger i mängder och åter mängder.

   Tyskland genomdrev också en förvriden propaganda åt både det ena och det andra hållet, och var påverkad av vetenskapens landvinningar och tankar om att kunna s.k. undermåliga människor, eller utvecklingsstörda människor. Dessa tankegångar som propagerades bl.a. av den kände Elise Ottosen Jensen, som också startade RFSU, och många andra, Myrdals t ex. Dessa framsteg, som det ansågs vara, som främst då drevs inom det vetenskapliga området även i USA, samt då i Sverige, i det s.k. rasbiologiska institutet som också praktiserade sina teorier om förbättrandet av den svenske arbetare, dvs., den svenska folkstammen.

   Som just nationell fanatisk ism i Tyskland just vid tiden efter första världskriget, sågs där och då en fara i att det fanns så pass många med judisk bakgrund som var engagerade i just kommunism. En kommunism som man då till varje pris ville bekämpa och som sågs som den värsta fiende. Främst därför drog man helt sonika alla judar över en och samma kam såsom alla varande mer eller mindre kommunister och som därför och därmed sågs som potentiella fiender eller hot mot just den tyska nationens självförsvarsförmågor. Och detta vare sig dessa judar verkligen var kommunister eller inte. Alla judiska familjer i Tyskland var helt enkelt inte kommunister utan var istället vanliga och opolitiska judiska familjer som skötte sitt eget och som förmodligen kände sig mer som tyskar än som några kommunister.

   Att vilja dra alla människor över en och samma kam, när fiendekonstellationer eller krigssammandrabbningar utkristalliserar sig eller uppkommer, som även då i USA förekom när man där ville dra alla japaner över en och samma kam och bestraffade dem alla på just ett kollektivt sätt genom att sätta dem i interneringsläger, (dock inte slavarbetsläger), som just kollektivt potentiella fiender till USA efter bombningen av Pearl Harbour.

   Detta fenomen verkar alltså vara ett fenomen som kan uppenbara sig i många olika sammanhang mellan just olika grupperingar av människor, och just under tillspetsade förhållande och under krigsmobiliserande förhållanden, eller just under verkliga krigsförhållanden, där viljor till skonsamhet, barmhärtighet eller vett, sans och förnuft, då försvinner för att ersättas av just fanatism, hatiskhet, krigstankar som vill dela upp människor i just – fiender - , eller – vänner - , på ett just hårt, obarmhärtigt, enögt och förblindat vis, och detta mönster verkar alltså vilja upprepa sig i de flesta olika konstellationer och konfrontationer, vid alla krig, strider, bataljer, duster och bråk, på ett eller annat sätt.

   JB

   Radera
  4. Se där LFL, det tog dig bara drygt en timma att bryta mot ditt "löfte" att sluta skriva dina lögner, stolligheter och heresier på dr Sandahls blogg. Det är märkligt hur du har blottat din okunskap och blivit ett, minst sagt, dåligt exempel på vad det innebär att vara en "lutheran"!
   /Antony

   Radera
  5. JB borde skaffa egen blogg. Fast den blir kanske inte så läst?

   Elaka Katten Måns

   Radera
  6. JB borde lära sig att skriva kortare inlägg!

   Radera
  7. En fråga man kan ställa till Den elake katten Måns, samt till Bill, (som Bull väl kanske snart kommer att ranta efter, vem vet…), det är:

   Är det Elake katten Måns, samt Bill, som är ägare eller innehavare av denna blogg?

   Det är de alltså inte, utan det är Dag Sandahl.

   Då skulle jag föreslå att Måns och Bill, faktiskt riktar sina klagomål till Dag Sandahl, som just innehavare, ansvarig utgivare och drivare av denna hans alldeles egna blogg, och till DS skriver ungefär följande:

   - Snääälla DS, portförbjud alltför långa kommentarer i kommentarfältet, för vi, Bill och elake katten Måns, kan inte, orkar inte, vill inte, förmår inte, förstår inte och har heller inte varken lust, tid eller intresse av att läsa sådana långa kommentarer.

   Vi vill helt enkelt därför be DS om att snarast portförbjuda sådana långa kommentarer så att vi slipper att försöka traggla oss igenom dem, och att vi då slipper att bli alldeles utpumpade av att behöva läsa sådana långa kommentarer.

   Denna vår överansträngning som infaller endast p.g.a. dessa alltför långa kommentarer i kommentarfältet, vill vi anklaga DS för.

   Det är alltså DS – fel – och – skuld - , till att vi blir överansträngda när vi läser de långa kommentarerna som förekommer i hans bloggs kommentarfält.

   Så om inte DS snarast åtgärdar problemet med dessa alltför långa kommentarer så kan vi ställa DS till svars för våra egna problem som infaller i och med att vi läser dem. Den stress och tydliga tecken på överansträngning i anslutning till de långa kommentarernas läsning, kan vi då anklaga DS för, enbart för att DS på sin blogg ha publicerat sådana långa kommentarer, som vi, katten Måns, och Bill, då har tvingats att läsa….


   Så det så…

   JB

   Radera
  8. Ett exempel på hur "Josefina Bergfast" lämpligen hanteras:

   http://nordicdervish.wordpress.com/2010/08/22/antisemitism/

   Särskilt gillar jag: [Borttaget av admin–orimlig längd]

   /Olof Olsson

   Radera
  9. Att noga försöka förstå sig på mänskliga psykologiska fenomen och inklinationer, som trots allt och till syvende och sist, är ganska så allmänt mänskliga, det är enbart bra att försöka göra. Särskilt då vad gäller psykologiska beteende i krig där särskilt extrema förhållanden råder, men även under pressande och stressande situationer under andra förhållanden. Det borde betydligt fler människor försöka ägna sig åt och då försöka förstå sig på dessa psykologiska mekanismer som kan infinna sig hos både den ena och den andra befolkningen, likartade mekanismer för alla.

   Att försöka förbjuda människor att vilja sträva efter att försöka just förstå vilka bakomliggande bevekelsegrunder som skapar både de ena och de andra reaktionsmönstren; t ex osämjor som bottnar i olika synsätt som kan stegras till galenskaper och kanske i värsta fall kollektiva tillstånd av paranoid scitzofreni, som förmodligen just kan uppstå i krig där - fiender - , då anas och ses överallt och där allt förstånd, sans, balans och vett förmodligen har förmågor att, hos just kollektiv, att kunna flyga all världens väg.

   Dessutom kan man inte skapa sådan skräck att man inte kan urskilja och försöka förstå vissa märkligheter och konstiga företeelser i historiska händelser, som man behöver försöka just analysera grundligt för att just kunna förstå, utan fortsätta att försöka vara öppen för olika tolkningar, olika vinklingar och olika beskrivningar som förs fram, så att en så korrekt bedömning som möjligt kan göras.

   Det är ungefär liknande som i ett mordfall, där alla vill veta alla bakomliggande orsaker, komponenter, faktorer och variabler som kan ha varit inblandade och som kan ha utlöst händelsen.

   Så, att judar varit involverade i massmedieproduktion, i bankindustri, inom företagsverksamhet, inom produktion, inom apoteksväsende, inom forskning, inom livsmedelsindustri, inom guldhandel, inom silverhandel, inom diamanthandel, inom konfektionsindustri, inom medicin, inom psykiatri, inom pedagogik, inom feminism, inom kommunism, inom liberalism och inom politik, inom skolpolitik, inom finanspolitik osv., ja, inom en otal mängd av olika industri och näringsområden, som arbetssamma, företagssamma, drivande och uppfinningsrika, samt även därför ofta också som mycket inflytelserika och också därmed möjligheter att kunna påverka hur politik skall föras och drivas, tack vare av deras stora påverkan och inflytanden, ja, det är ju inte precis någon varken hatpropaganda eller någon ondska att påtala en sådan fullkomlig verklighet. Det är endast att vara medveten om en verklighet där många duktiga och företagssamma människor, med judisk bakgrund, har et mycket stort inflytande över just inflytelserika områden. Ingenting annat. Det konstaterandet säger varken bu eller bä om den saken. Det konstaterar att så är fallet. Kanske är det enbart bra. Kanske är det bara fantastiskt. Kanske är det ibland mindre bra. Kanske är det ibland fatalt. Om detta sägs alltså ingenting enbart genom ett konstaterande av en stor och inflytelserik påverkan. En påverkan som ju också har konstaterats av många med judisk bakgrund själva.

   En total fixering vid andra världskrigets hemska händelser och dramatiska och fanatiska utveckling, där väldigt, väldigt många människor dog, är någonting som judar själva är främst mer eller mindre maniskt fixerade vid och inte i första hand andra människor.
   JB
   Forts.

   Radera
  10. Men några andra människor har också mer eller mindre varit maniskt intresserade av just händelseförlopp, beskrivningar, förklaringsmodeller och andra variabler och faktorer, kring händelserna under detta hemska andra världskrig; hur det startade, varför det startade, varför sådan propaganda som fördes fördes, och varför ett sådant hat ville piskas upp, och hur det över huvud taget kunde genomföras och på vilket sätt o.s.v.. Det är väl sådana som är maniskt intresserade av historiska händelser av olika slag, som främst då vill, på ofta just ett maniskt vis, ägna sig åt sådan forskning, undersökning och fruktansvärt minutiöst letande efter förklaringar för att därmed kunna försöka förstå just hur, varför och på vilket sätt. Hur kommer det sig att människan kan bete sig på sådana vis? Varför? Hur kan människor uppviglas så, eller bli så manipulerade, så förblindade eller så vansinniga, eller så rädda, att de just förblindat inte vågar opponera sig när sådan fanatism kan genomföras i just sådana fanatiska politiska rörelser. Man behöver lära sig att förstå vilka psykologiska mekanismer som påverkar, agerar och styr att människor – ramlar in - , i en masspsykos, och inte varken vågar, kan, törs, förmår, vill eller över huvud taget tänka en endaste tanke som motsätter sig – masspsykosens rätta - , och – korrekta - , tankegångar.

   Förmodligen därför man där och då, i en sådan diktatur, eller i en sådan masspsykotisk politisk rörelse som vill slå fast vad som är – de rätta tankarna - , som – de rätta människorna - , ska tänka, medför då bestraffningar i olika former. Kanske då i form av omskolningsläger, slavarbetsläger, avrättningar som – potentiella fiender till nationen - , eller deportationer av olika slag, osv.

   Sådana psykologiska fenomen och sådan masspsykologi och forskningar och undersökningar kring deras mycket intressanta mekanismer, det är intressant att försöka förstå sig på. Varför de uppkommer, hur de kan genomdrivas, med vilka medel och av vilka människor och på vilket sätt osv., som sådana kan genomdrivas, och som tydligen och uppenbarligen kan uppstå i alla möjliga tidsepoker och under alla möjliga omständigheter.

   Det verkar helt enkelt vara några slags psykologiska – mallar - som finns att kunna studera, varför just sådana händelser av masspsykotiska slag, som vid krig och krigsutbrott, över huvud taget kan utveckla sig hos människor, och då hos alla olika slags människor och befolkningar under vissa omständigheter och förhållanden.

   JB

   Radera
 17. Ursäkta - men varför skulle JAG av alla behöva ta avstånd från nazismen? Det har jag öppet gjort i 50 års tid och det vet de begåvade. Och varför skulle principen guilt by association gälla dem som vill veta hur andra tänker? Somligt är av sådant kvalitet, att det inte bland begåvat folk behöver bemötas. Det finns dom av oss som tror att vi inte behöver hjälpa jordens dragningskraft på traven. Men om högkyrkligheten ytterligare får på tafsen - vad gör det. Man kan inte bli mer än blöt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därför att det är du som sprider propagandan genom att publicera den på din blogg utan att ens markera ett personligt avståndstagande från innehållet. När inte heller någon annan tar avstånd, drar du misstankar mot dina teologiska meningsfränder att de (också) är högerextremister. Om du menar att det är obegåvat att inte känna att du öppet har bekämpat nazismen i 50 års tid (Varför har du i så fall upphört med det just nu?) så är det obegåvat av dig, om du inte förstår att det finns folk som gladeligen utnyttjar okunskapen härom till att misskreditera dig (vilket kanske gör mindre) - och alla oss som tycker som du i någon teologisk fråga (och det kan ju handla även om annat än ämbetet och äktenskapet), vilket är desto mer allvarligt. Härmed sätter jag punkt för mitt kommenterande på denna blogg.

   Radera
  2. LFL
   Jag tycker det vore mycket synd om du slutade att kommentera här på denna blogg. Du behövs här med din kunnighet i många frågor, något som imponerar. Därför vädjar jag till dej att fortsätta.
   Ibland får man mothugg och tycker man fått orättfärdigt bemötande, men låt inte detta orsaka att du härsknar till och slutar argumentera här. Inlägg med kunskap behövs. Därför: Kom igen!

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 18. Bloggardag: "..den som inte känner igen en dyngbagge.."

  Det kan vi väl passa på att lära oss. Verkar vara Bloggardags favoritämne. Andra gången uppe redan.

  Varsågoda!

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5421857

  En anonym en

  SvaraRadera
 19. LFL

  Vad får du allt ifrån. Facistoida katoliker, vilka är de.

  Och sen dina tirader om att Kyrkan gjort ditt o datt.

  Jag hoppas du håller löftet.

  Jag kommer inte sakna din antikatolicism i långa spaltkilometer.

  Allt Gott i exilen
  Anders Gunnarsson

  SvaraRadera