måndag 18 augusti 2014

Med snopp. Del nio

Darlene O'Dells bok The Story of the Philadelphia Eleven, Seabury Books 2014, har jag läst. Mestadels på tåg. Det handlar alltså om prästvigningen i Philadelphia år 1974, där en uppsättning pensionerade biskopar vigde. Det gillade inte the Presiding Bishop eftersom episkopalernas General Synod inte fattat beslut om kvinnor i prästämbetet. Synoden hade i stället lagt frågan på is för att studera och be över saken. Det kunde tyckas överraskande. Beslut kanske kunde ha fattats? Vi får nämligen veta vilken taktik som användes för att övertyga biskoparna. Kvinnorna hade vänt sig till deras fruar. Saken blev, som det heter, "a pillow talk". Det räckte långt, men inte riktigt ända fram. Det beror på att det krävdes kvalificerad majoritet för ett beslut. Den fanns inte. Jag tycker beskedet om hur ämbetsteologi skapas - och var! - är av intresse.

Nu pressade utvecklingen (det kallas så) efter icke-beslutet på. Jag kan bara lita till O'Dells framställning. Den är klart sympatisk till det som hände. Och avståndet kanske kan lära oss något? Ett "felaktigt" beslut är ett icke-beslut och ska hanteras så. Är vi överens?

Jag hoppar över en massa i boken men redovisar några insikter.
Den ordning för beslutsfattande som fanns, kördes alltså helt enkelt över. Tanken var egentligen att reglerna för prästvigning som fanns var orättfärdiga och Jesus hade satt sig upp emot sådana regler. Här fanns regler som stred mot det Jesus ville. Uppfattas saken så, ska väl allt göras för att bryta reglerna. Men det fick somliga konsekvenser.

1. Samtalen upphörde
Det är uppenbart att samtalsviljan upphörde. Prästkandidaterna uppfattade samtalen som ett sätt att skjuta på allt.
De teologiska argumenten så som de redovisas hos O'Dell är inte så utarbetade. Jesus valde män och därför är prästämbetet till för män eller Gud är fader och därför inga kvinnliga präster anges vara motargumenten. Det är intressant att tagen om ämbetet inte redovisas som djupare tagna. Paulus dyker upp med texten om "här är inte man och kvinna" - lite obekymrat om att där han skriver om dopet. Det hade funnits mer at samtala om. Men då hade det fått ta tid. Och tid är det uppenbarligen alltid ont om. Det är som om tiden programmatiskt är kort.
När samtalen upphörde fanns det i alla fall en duktig pressansvarig - för biskoparna skulle bokstavligen sättas under press.
År 1976 gavs klart besked: "Att lyssna på dessa idiotier /från motståndarna, DS/ är att förneka mitt prästämbete och tillåta att 'dialogen' fortgår på deras villkor."

2. Elva kvinnor samlades - eller samlades ihop. Några hittar fler och så blir de så många att några biskopar utmanas. Jag uppfattar att Carter Heyward var den ledande. Det fanns deacons att ringa och fråga om de skulle vara med om nästa steg; prästvigning. Och här är ett problem, deras erfarenheter av att ställas åt sidan Manliga diakoner fick predika och undervisa. Kvinnliga fick ta hand om barn. Konstaterandet säger förstås något om hur man ser på barn, men i alla fall.

Vid prästvigningen den 29 juli 1974, Martas och Marias dag kallas den, var allt spänt. De vigande biskoparna var tre.  Daniel Corigan, Robert DeWitt och Edward Welles, II.
Welles "had been dickering and dithering" så en av prästkandidaterna, Alison Cheek tröttnade och sa: "I'd wish you would shit or get off the pot."
Kan en prästkandidat säga så till en svensk biskop och få framgång? Undras.

Kvinnorna var Merril Bittner, Alla Bozarth-Campbell, Alison Cheek, Emily Hewitt, Carter Heyward, Suzanne Hiatt, Marie Moorefiled, Jeanette Piccard, Betty Schiess, Katrina Swanson och Nancy Wittig.

En fotoutrustning ramlade med ett brak och någon av de elva trodde att de beskjutits. Det var atmosfären. Kvinnorna skämtade om hur det skulle bli om de fick mens just vid prästvigningen, iklädda sina vita albor. Det skulle tydligen vara ett argument? Jag är inte alls imponerad.
Jag är inte imponerad av en del motståndares repliker heller. De får höra en del, som när en präst skriver att nästa gång de ses ska han hälsa henne "The Rev Mother Fucker" eller den präst som körde naglarna i the deacons hand så att det började blöda när hon distribuerade kalken och sa "I hope you burn in hell".
Vi möter de kristna, de som är den nya mänskligheten.

3. Biskopar utmanades
Vigningen var ett faktum - invalid or irregular, det var man oense om.
Biskoparna, samlade i the House of Bishops, sa om vigningen att "priestery orders were not conferred" till de elva.
När det beslutet röstades igenom sa sig biskopen i Nevada vara "flabbergasted". Det betyder att han inte kunde hantera sin förvåning. Men så var det. Och det blev kanske lite problematiskt när ordningen med kvinnliga präster infördes och beslut skulle fattas vad som skulle ske med dem som vigts tidigare. Vigas på nytt? Vigas med förbehåll? Vigas med någon slags komplettering?

4. The Episcopal Church at Large kunde ingenting göra
Det är kanske mest intressant. Institutionen står lamslagen efter den vigning som backas upp i media. Slaget är förlorat från början.

5. Jurister får en stuga att leka i
Det är USA och vad vore USA utan advokater. Jag hänvisar till alla kriminalromaner som finns i ämnet rättvisa och rättegångar i USA.

6. De som vigdes ägnade sig åt annat än församlingstjänst.
Det kan bero på att de genom sin vigning är körda för församlingstjänst men det är påfallande att de vigda ägnar sig åt annat. Undervisning, offentlig tjänst eller arbete vid retreathus eller andliga centra: Wisdom House (a ecumenical feminist retreat center") och Greenfire. Psykoterapi återkommer bland det som de elva och de fyra i Washington (uppföljarna) ägnat sig åt.

7. HBTQ-frågan är en del av projektet
Till föreställningsvärlden hör att misogyni och homofobi hör ihop (aa s 121, se också s 9) Det skulle dröja till år 1977 innan biskop Paul Moore, som 1974 inte kunnat bestämma sig för om han skulle vara med i Philadelphia eller inte, prästvigde den öppet lesbiska Ellen Barrett.

8. Det finns bestämningar av Kyrkan som ter sig irrelevanta
En, helig, katolsk och apostolisk kyrka talas det om - och så sägs i The Episcopal Church, när den nicenska trosbekännelsen läses. Men referensramen ter sig irrelevant. Ingen tycks fråga hur den vigning de planerade stämmer i sammanhanget när man bryter en ordning som har hävd ändå från urkristendomen och stöds av auktoritativa utsagor i Nya testamentet.

Så vilka är likheterna med Sverige?
Det är en fråga värd att ställa.
Undfallande biskopar, i sak dåligt pålästa, kanske. Eller under en organiserad press att göra det en bestämd opinion önskar?
Amerikansk är nog hållningen att strunta i regler. I Sverige är vi mer regelstyrda.
Likheten är det mediala trycket, organiserat både här och där. Press, radio och tv används för att uppnå önskat resultat.
Och så splittringen, förstås. Det heter alltid att den inte blev så svår som man kunnat befara. Hur ska man värdera det argumentet? Jag vet inte.
Ett vet jag. När makt utövas, blir det inte läge för samtal eller nya insikter. Och det besynnerliga är att det blir svårt att till sist bestämma vilka som egentligen var de maktlösa.

14 kommentarer:

 1. Jag tycker att fader Dags skildring till dels påminner om hur såväl Synoden som Missionsprovinsen bildades.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det uppstod ju också ganska snabbt 'Continuing Anglican Churches' i USA.

   Radera
 2. Om initiativet av dem som ingen snopp haver vinner inflytande i Sveriges riksdag kanske vårt språk kan benämnas mindre svenne-aktigt och istället heta Henska.

  Anna B.

  SvaraRadera
 3. "Saving Jesus From Those Who Are Right". Detta är titeln på Carter Heywards bok utkommen på Fortress Press 1999. Denna bok passar väl in i den kategori som utgörs av vår tids "neognosticism".

  SvaraRadera
 4. Vilket våldsamt och oförskämt agerande som beskrivs av dessa revolutionärer.

  Som ett slags våldförande av något slag eller som ett slags barnsligt eller ungdomligt trots och protesterande för sin egen skull.

  Märkligt att ingen kunde åtala dem, eller förklara vigningarna för att helt enkelt vara olagliga när de genomfördes på ett sådant förvridet och vidrigt sätt.

  Det talar sitt tydliga språk i sig, skulle man kunna säga. Om vad som egentligen var drivkrafterna bakom. Alltså betydligt mer politiska motiv än alls egentligen kristna, eller kyrkliga.

  Den moderna tidens - krigföringar - uppbackade av en pressande press som pressar och stressar i vanlig ordning. Det är kanske inte heller just så förvånande, dessa - moderna krigföringsmetoder - .

  Otrevliga beteenden minst sagt. Sådana som också har tendenser att kunna sprida sig som epidemier eller som ohejdbara smittsamma farsoter som är svåra att kunna stå emot när de rasar på i fanatisk och förblindande fanatism.

  JB

  SvaraRadera
 5. Dag, du är ju egentligen snäll, men lägg ned detta..... Här går jag i konflikt med dig lika mycket som jag konfliktar med Fi-fy....

  Anna U B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du förstår väl, Anna U B, att f Dag inte är konflikträdd. Han tillhör det försvinnande mindretal i Svenska Kyrkan som har stake.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  2. Lite måttlighet på dumhet, men mkt är klokt.
   Anna U B Gräddnos

   Radera
 6. Celibatets fördelar.
  I Sverige blev ärkebiskop Gunnar Hultgrens fru och ännu en biskops fru 1958 ansatta av opinionen för kvinnliga präster. Samma mönster gick tydligen igen även i USA. Ingen av dessa kunde hålla mot trycket utan följde sina fruars önskemål hur man borde lösa frågan om kvinnor i prästämbetet.
  Man kan förstå varför katolska kyrkan vill behålla celibatet. Det skyddar mycket, en viss garanti för läran. Ändå kan jag inte tycka att fördelarna
  överväger. Ensam är inte alltid stark. Hellre: Bär varandras bördor.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, eller så bör vi prästfruar kanske inse att det inte finns något prästfruämbete. Vi kan komma med kloka synpunkter vad gäller läran men när det kommer till beslut är det inte vår sak att bestämma.

   Radera
  2. Det finns ju onekligen fler fördelar än att bara bevaras från "heretiska fruar a la Salomons".

   Fast Kyrkan har alltid haft både ock. Petrus OCH Paulus.

   Vår kh är gift.

   Allt Gott
   Anders Gunnarsson

   Radera
 7. Domprost Johanssons memorabler tyder ju på att tre biskopar redan 1958 sade sig inte ha en aning om vad bibeln säger om ämbetsfrågan.
  Dagens biskopar vill väl inte ens ställa sig från om vad bibeln säger?

  Vad är f.ö. att betrakta som "Kristusord" av dagens läronämnd?

  Är jag längre Lutheran, eller är jag Luttradan?

  SvaraRadera
 8. Intressant med hänvisningar till Jesus och vad han vill, det är vi inte vana vid här i vår kyrka!! Här talas det utan omsvep att vår ställning i ett jämställt samhälle kräver detta. Politikernas och medlöparnas mantra är väl något i stil med: " Det finns inget ämbete och kvinnan ska ha det!"
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera