onsdag 20 augusti 2014

Med snopp. Del tio

Det här tycks aldrig ta slut. Jag hade tänkt mig en kort genomgång och så en uppföljning efter vad som skrivits i kommentarfältet men det ramlar material över mig just nu. Och frågan sägs vara uttjatad. Tre böcker kom från USA. Och så har vi ju facebooksidan Öppna Berget för kvinnliga präster. Det händer inte så mycket på den sidan, men när det händer, händer det!

Det var den 22 november 2013 som nyheten nådde världen. Eye of the Tiber avslöjade med bildbevis och allt att kvinnor i fornkyrkan kunde lyfta sina händer. Bilden var en kvinna i orantställning och det kunde betyda att det fanns kvinnliga präster i fornkyrkan. Fader Fabrizio Biscont säger att kvinnan med lyfta händer "is undeniable proof " att det fanns kvinnliga präster. Desiree Gibson, 48, från New Haven, Connecticut ställer frågan: "If women are no different than men with regards to upper limb dexterity, then why can't women become priests now?"

Öppna Berget för kvinnliga präster har uppenbarligen hittat goda argument för sin sak.

Om det inte vore för en liten omständighet, som den som läst och inte bara önskeläst uppfattat. Eye of the Tiber är en lokal katolsk motsvarighet till Grönköpings Veckoblad.

Tala om auktoritetskris. Eller fascineras över att i kampen för den goda saken släpper alla kritiska spärrar. Själva texten var en indikation om att det hela var på skoj. I presentationstexten över Eye of the Tiber får vi veta att nätpublikationen kom till "in the Winter of September 2012" och att den ska rapportera katolska nyheter "as it happens, when it happens and Before it happens." Det borde vara besked nog om själva genren men folket bakom informerar i klartext om att detta är satir och "we are proud to have recently been nominated for Best Cathloic News Satire."

Vi behöver inte diskutera vilken glädje som är bäst, men jag föreslår den katolska/reformkatolska.

Vi får väl citera Öppna Berget för prästvigda kvinnor som med sådan förtjusning rapporterat från Rom:
"Extra spännande är att den kvinna som förefaller utöva prästämbetet på denna bild förefaller ha en tallit, en judisk böneschal, över huvudet. Det skulle kunna betyda att hon är en Cohen, en kvinna från prästernas stam, som celebrerar nattvarden i den tidiga kyrkan, innan judendomen och kristendomen definitivt gått skilda vägar. Tanken svindlar."

Det är väl det minsta man kan säga.
Sommaren har varit varm - men var det plågsamt varmt den 2 juli, när denna kommentar och artikeln las ut? Öppna Berget för fler tankesvindlerier!

Tillbaka till bokvärlden.
I förrgår började jag med Looking Forward, Looking Backward, som hör till böckerna kring 40-årsjubiléet av prästvigningen, den irreguljära i Philadelphia. Boken har redigerats av Fredrica Harris Thompsett. Förlaget är Morehouse och boken kom nu, sommaren 2014.

Jag läste ett bidrag som belyser vad The Rev David R. Stuarts skrev i boken The Ordination of Women: Pro et Con som kom 1975. Själva Stuart hade jag läst tidigare, när boken kom, antar jag. Namnet är en pesudonym och resonemangen lite hisnande. Han drar argumenten om en gravid kvinna i predikstolen och en sexig kvinna vid altaret och argumentet är att de fromma tankarna distraheras.

Det är tacksamt att i seminarielövning lägga fram de argumenten och peka på att sociologi blir teologi - eller är i grund och botten teologi. Det är precis vad Lauren Winner gör i boken s 55-63.

Stuart blir kalfatrad, men Winner ger en del exempel att njuta av. Så med den kvinnliga präst som har lite högre, tydligen sexiga stövlar med dragkedja vid altaret. Församlingen kan företsälla sig eller påminna sig att pastorn är en sexuell varelse. Detta är "precisely not alien to the altar; it is precisely not other than what the altar is about." (s 62). Det kan tyckas lite överraskande, men beskedet klargörs: "women's bodies at the altar are able to show us that sexuality is beloved of God." (s 62 fortfarande).
Då fick vi veta.

Plötsligt slog det mig. I boken från 1975 tycks alla framträda med sina egna namn, Från Sverige bidrar Kerstin Berglund. De som ifrågasatte reformförslagen brukade skriva och tala öppet om saken, sig själva till skada. Hur kommer det sig att The Rev Stuart måste framträda under pseudonym? Fanns han egentligen? Eller är han och hans text en konstruktion som passar syftet, att argumentera så dumt emot att det blir en text för reformen?

Jag tror att vi på 70-talet skakade på huvudet åt en huvudlös argumentation - men det var i USA boken kom och då fattar man ju. Nu ställer jag en helt annan fråga, en om lurendrejeri. För vad var i utgivarnas intresse?

Det bedrivs seminarieövningar över denna gamla text. Är det någon student som då kan ställa frågan - vem är The Rev David R. Stuart? Kan hans identitet efter 39 år röjas? Vad mer har han skrivit i ämnet?

Det tycks mig också från debatten i USA som om intresset att sakgranska teologiska argument varit begränsat.
Så var det helt enkelt ett fromt bedrägeri det där med The Rev Stuart?
Fromt, naturligtvis.
Lika fromt som med fyndet av en kvinnlig präst i fornkyrkan iklädd något som kan ha varit, ja, ni vet ...

5 kommentarer:

 1. Det kan också vara värt att notera hur tidningen ser på sin uppgift: Breaking Catholic news so you don't have to.

  SvaraRadera
 2. Kulturprotestantismen saknar kyrklig identitet. Det visste vi sedan gammalt. Nutidens vulgära kulturprotestantism saknar dessutom principer vare sig de är materiala (rättf. genom tro allena) eller formala (skriften). Den lösa grund de bygger på är tydligen satiren.

  SvaraRadera
 3. Öppna Berget var en mindre inspirerande läsning. Jag tänker på Grethel som lett bönerna nästan från start. Vad vore huset utan systrarna?
  Man måste precisera med begreppet prästbigda kvinnor. I vilken tradition som helst?
  De är som Rom som ser Ryssland som det enda land man inte intagit. Och sedan då? Satsa hellre krafterna på flera egna platser, t.ex. Killan i Skåne. Där verkar det inte heller(?) vara för trångt. Behov av präster både vid altaret (vilken sida är det som räknas?), som städare och trädgårdsarbetare. Antagligen är ekonomin där lite säkrare, eller? Intressant att se hur mycket Öppna Berget för kvinnor vore beredda att satsa av egna medel på heltidsreträttcenter. Måste man inte precisera lite till: Öppna Berget för prästvigda kvinnor att läsa mässan på en riktig retreat i just det där kapellet (där finns två på Berget om inte fler) dit alla är inbjudna...
  Det finns många platser för biskopen att upprätta böneliv på. Hur gärna man än vill stå högst upp så kommer trillar man ner för eller senare. Bättre att sikta på gravläget och tro på uppståndelsen.
  Tacka Gud för Berget. Stärk platsen med de mest prövade medarbetarna.
  Några år i öknen är en bra inledning. Det lär vara så kopter gjort (osäker på om kvinnorna där ens får gå ut i öknen).
  Hedervärda prövningar.

  SvaraRadera
 4. Att "Öppna Berget för kvinnliga präster" verkar sakna all känsla för ekumenik är uppenbar.
  Det är de RKK tillhöriga på Berget, flertalet kvinnor, som inte kan acceptera kvinnor som präster helt enkelt för att RKK inte kan det.
  Det finns mängder med andra retreatmöjligheter om man så desperat vill ha en kvinnlig celebrant.

  Vid ekumeniska gudstjänster bör man vara medveten om det som sklijer så att man tonar ner det i den egna traditinoen som väcker anstöt. Speciellt de delar som den egna kyrkan ändrat på efter kyrksosplittringen.
  Det innebär att man bland kopter inte tjafsar om Jesus två naturer, bland ortodoxa utlämnar "och Sonen" ur trosbekännelsen och bland katoliker ifrågasätter om Jesu syskon föddes av Maria.
  Bland inga av ovanstående så propsar man på att en prästvigd kvinna ska celebrera eukaristin.

  Om man nu har någon respekt för det ekumeniska vill säga.
  Så man undrar ju om "Öppna Berget..." vill slänga ut katolikerna därifrån?

  SvaraRadera
 5. @21 augusti 2014 08:07
  Förlåt vilka var katolikerna? Efter vilken av kyrkosplittringarna?
  Det finns ingen ekumenisk eftertanke i Öppna Berget men jag tycker det är lite enkelt att lägga personliga uppfattningar på grupper av medarbetare.
  Är det särskilt känsligt att mena att kopter "tjafsar om Jesu två naturer", om ortodoxa skulle anpassa sig skulle de väl lägga till Filioque som andra har gjort(?). Är det en ekumeniskt specifikt känslig fråga bland "katoliker" om Jesu syskon föddes av Maria?? Den gäller väl lika för allmänkyrkliga över hela världen?
  Hela ansvaret vilar på faktum att det är ett styrelse- eller föreståndarbeslut som ligger bakom den faktiska praxis. Berget har alltid rört sig inåt mot de gentemot den egna kyrkan större kyrkorna. Det är ett ekumeniskt föredöme för alla kommuniteter, "ortodoxa" eller "katolska". I det ljuset tycker jag att frågan om vem som celebrerar mässan en ganska liten fråga.

  SvaraRadera