lördag 2 maj 2015

Fattar dom inte?

Det tycks klart att frågorna om mannen som påkragas och biskopskritiken mot nedskärningarna hör samman.
Antingen så, att biskopen ska nitas för att han haft synpunkter på de förändringar som drivs igenom i Visby domkyrkoförsamling och som personalen oroats av och protesterat mot.
Eller så, att några satt igång en kampanj för att blanda bort korten och få uppmärksamheten riktad mot något annat än beslutet att behörighetsförklara den aktuelle prästen.

Det tyckas rent kronologiskt förhålla sig så, att påkragningsbeslutet kom först och alls inte uppmärksammades. Då. Det skulle bli annorlunda. Om jag förstod artikeln i Dagen, verkar kampanjen mot biskopen (mer än mot domkapitlet, som tog beslutet) vara en konkretion av Inger Harlevis replik till biskopen att hon skulle vidta åtgärder. Och artikeln pekar på en infekterad konflikt mellan domkyrkoförsamlingens styrande och domkapitlet.

Ingen försvarar prästens agerande för sju år sedan.
Om det ska finnas en väg tillbaka för präster som avsagt sig ämbetet, kan man diskutera.
Hur man prövar prästkandidaters lämplighet - och kyrkoherdars - är en besvärlig fråga.
Och de flesta av oss har inget underlag för att egentligen kunna bilda oss en mening.
Det ska vara så med personalärenden.
Däremot kan vi läsa biskopens brev i organisationsfrågan.
http://www.kyrkligdokumentation.nu <http://www.kyrkligdokumentation.nu>
Det går att förstå att det blir konflikt i Visby.
Går det också att förstå om det skulle finnas ett intresse att piska upp en folkopinion mot biskopen Sven-Bernhard Fast?

En sak fattar jag - men gör gutarna?
Visby stift riskerar mycket om det stiftet blir en konflikthärd. Då kommer de att få argument som menat att stiftet är för litet och bör läggas ner. Utlandsfrågorna kan föras till Ärkestiftet och skötas av kansli och en suffraganbiskop, en som i utlandsfrågorna biträder ärkebiskopen. Gotland sköts från Stockholm.
Detta är en fullt tänkbar utveckling. Gutarna har all anledning att sköta sina angelägenheter ansvarsfullt och hålla ihop. Insatserna kan bli för höga och argumenten om eller mot småskalighetens förbannelser för slagkraftiga.

I prästfrågan handlar det inte om Gotland. Domkapitlet gjorde för sju år sedan inte den utredning som möjligtvis skulle kunnat vara till hjälp nu, men domkapitlet har utrett inför sitt beslut. I magasinet Horisont berättades historien sammanhängande och på ett sätt begripligt. Vi skulle behöva bättre rutiner för hur det går till när en präst avsäger sig rätten att utöva sitt ämbete, det tror jag är lärdomen just nu. Och det är fortfarande rimligt att det stift som förklarar någon obehörig också är det stift som tar upp frågan om en präst vill tillbaka. När ett sådant beslut eventuellt fattats, är prästen behörig i hela Svenska kyrkan och kanske inte i första hand aktuell för tjänst i det gamla stiftet - om prästen vill ha en tjänst över huvud taget. Vi har ju rätt många präster på övriglistan, som ni vet.

Jag håller före att de härvor som nu redovisas kan, som en rätt snar konsekvens, leda till det minsta stiftets nedläggning. Fattar dom på Gotland inte? Fattar dom men bryr sig inte?

Min hållning?
Av en uppsättning skäl menar jag att Visby stift ska bevaras och utlandsfrågorna höra till stiftet. Jag menar också att vi ska ha en annan ordning när präster själva begär att bli avkragade. Gärna avkragning men inte utan undersökning av de omständigheter som saken handlar om. Kan vägen in i prästämbetet ta 5-7 år, behöver vägen ut inte ske i brådrasket om än skyndsamt.

Men hur var det med prästen?
Det vet vi inte riktigt. Men ingen vill försvara det vi vet om vad som hände för sju år sedan. Vad återstår? Konstatera att mannen fått sin behörighet tillbaka. De flesta av oss står inte inför uppgiften att anställa honom. Och det kan i varje fall somliga av oss vara tacksamma för.

I går kväll funderade jag över alla präster som tröttnat på att vara präster. De fick ett livslångt uppdrag och det gavs dem under handpåläggning och bön med läsning av bibelord. Hur kan då så många vara besvikna? Det är inte bara en personlig fråga. Det är en kyrkofråga, en fråga för alla (medvetna) kristna. Fattar dom? Och biskoparna - fattar dom inte?

Jag talade med en utländsk biskop i går. Han menade att biskopar i USA gör en närmast apokalyptisk markering nu. Om en generation är tron utdöd i USA. Säger dessa biskopar. Antingen jobbar man då - eller ger upp så fort som möjligt.

Själv är jag pensionär.

78 kommentarer:

 1. Kanske hänger de två historierna samman på så sätt att den ena gett någon incitamentet att lyfta den andra till allmänhetens kännedom, men oavsett budbärarens intention förtjänar påkragningen uppmärksamhet eftersom den även berör andra än de som arbetar i domkyrkoförsamlingen. Varför då fastna i en metadiskussion om vem som lyfte frågan och när det skedde? Bättre sent än aldrig att saken blev känd. Som jag skrivit förut har de flesta av oss lekmän velat tro att domkapitlen sköter sina uppgifter. Med den tilliten har vi inte ansett det vara nödvändigt att granska alla deras protokoll. När det ändå framkommer att man misskött sitt uppdrag måste kritiken få komma, även om det är några veckor efter ett viktigt beslut.

  Skulle det nu vara så att biskopen har antagonister som misskött sig får väl deras sak utredas separat. Deras eventuella omoral friskriver dock inte Sven-Bernhard Fast från ansvar för en usel utredning, ett felaktigt beslut och en förödande ovilja att erkänna detta. Kanske finns det några i domkyrkoförsamlingen som driver en personlig vendetta mot biskopen men det mesta av kritiken mot honom förtjänar inte att devalveras med ordet ”kampanj”. Det finns en allmänhet som inte arbetar i domkyrkoförsamlingen men som ändå finner kvalificeringen för herdeuppdraget mycket märklig.

  Dag Sandahl beklagar att en utredning inte gjordes 2008 men inte heller avsaknaden av en sådan utredning ursäktar att domkapitlet underlät en förnyad kontakt med de drabbade tjejerna. Vice häradshövding Heikel har med rätta kritiserat lagman Stenström för denna uppenbara brist. Deras vittnesmål hade också kunnat ge insikt om mannens utveckling fram till nu.

  Journalisten Jönssons text präglas för övrigt av löst tyckande och anonyma anklagelser som är omöjliga att besvara. Jag ifrågasätter nyhetsvärdet i att människor på en arbetsplats har dålig personkemi och är oroliga för omorganisationer. Misshälligheter i Visby domkyrkoförsamling må förekomma men det finns nog bättre forum än tidningen Dagen för att komma till rätta med dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Niklas. "Misskött uppdrag, usel utredning, felaktigt beslut" – är det något som är fastställt, eller är det något du tycker? (Är f.ö. häradshövding en titel som fortfarande finns?)

   Radera
  2. Vice häradshövding är den som i Finland gjort sin tingsmeritering. Det heter väl notarie på god svenska?
   I Finland kan man vara Bergsråd också.

   Radera
  3. ”Misskött uppdrag” och ”felaktigt beslut”: Ja, eftersom uppdraget är att tillsätta pålitliga ledare med gott anseende, i enlighet med 1 Tim: 3:1-7. Utsagor från mannen själv klargör att han inte motsvarar kravprofilen. Jag ifrågasätter även resursfördelningen. Vad kostade det egentligen att ödsla pengar på en tio månaders utredning av en förbrukad präst? Likaså tycker jag att domkapitel och biskop brister i tillsynsansvar när de genast ger mannen möjlighet att verka som präst i andra stift.

   ”Usel utredning”: Ja, för man talade inte med relevanta vittnen. Man har missat omständigheter som journalister tämligen lätt bringat i dagen. Jag ifrågasätter också om rätt kompetens (angående återfallsrisk) fanns i gruppen.

   Radera
 2. Jag förstår inte hur denne utländske biskop menar att [den kristna] tron ska vara utdöd i USA inom en generation. Den Katolska Kyrkans statistik visar att det är procentuellt ungefär lika många katoliker i USA idag, 79,7 miljoner 2014, som det var 1960 (ca 25%) och att dopfrekvensen är % ungefär lika stor (minskat i reella tal då familjerna blivit mindre).
  Den stora nedgången av mässdeltagandet från 1960 till 1990 (från 55% till 25% deltagande på söndagarna - det ni 1%-are i Svky!) har sedan dess stabiliserats (24% 2014) detsamma gäller prästvigningarna som haft en svag ökning de senaste åren.
  Det är alltså ingen "whipe out" som Kyrkan står inför och många ser med tillförsikt på framtiden inte minst tack vare att den nya generationens präster är betydligt mer traditionella/ortodoxa än de 30/40- och tidiga 50-talisterna var/är.

  Den utländske biskopen menar nog det anglikanska samfundet som kallar sig för "The Episcopal Church" som nästan halverat sitt medlemsantal sedan 1966, från 3,6 miljoner till 1,85 miljoner 2013. Det är med detta "progressiva" och framtidsinriktade (läs, genomsekulariserade) samfund som nomenklaturan i Svky vill fördjupa sitt samarbete. Man kan verkligen säga att "en blind leder en blind"!
  Antony

  SvaraRadera
 3. Instämmer till fullo i vad som står i sista stycket här. Skrämmande hur lätt det är att dupera folk! Fast jag vill helst inte kalla henne för journalist utan kulturskribent.
  Läs gärna http://lilatankar.blogspot inlägget "Lätt att dupera"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gott att höra att du instämmer till fullo i att tron i USA är utdömd inom en generation :-)

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. För att tydliggöra så instämmer jag i Niklas N:s sista stycke!

   Radera
  4. Den poängen knep Olof O både elegant och vänligt!
   Tråkigt bara, att vi inte får se ntl:s svar. Nog kan medmänskligheten förunnas ett smil?

   J

   Radera
  5. J, kan du inte läsa?Svaret gav jag 14.15.

   Radera
  6. Ursäkta jag var för dum för att hitta Hermanssons genmäle, som ju var svår att missa. Ursäkta, jag missade att svara under rätt rubrik...Jag är dum och heter Olof. Ibland är jag ställföreträdande.

   Radera
  7. Då delar vi alltså på dumheten, ställföreträdande olycksbroder Olof!

   Dessutom kan åtminstone jag inte läsa. Magistern har ju sagt det, så det måste väl va sant. Att påpeka att Magister Beselins andra och hittills oraderade svar inte kommit in när jag skrev, hjälper väl föga.
   Magistrar har alltid rätt!

   J

   Radera
 4. Jag blir bedrövad av att läsa detta om den ö och den stad, Visby, där jag vuxit upp. Men det är nog många gamla surdegar som samlats på hög. Till slut spricker det och det är väl vad som nu skett. Låt oss hoppas att det fungerar som en spansk fluga./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 5. Niklas N

  Även om jag i stort är enig med Dig i ditt inlägg är det tre saker jag reagerar på.

  1, Ditt påstående citat"Journalisten Jönssons text präglas för övrigt av löst tyckande och anonyma anklagelser som är omöjliga att besvara.".

  Vad är det som är löst tyckande eller skall vi säga mer löst tyckande än i vilken nyhetsartikel som helst i Jönssons artikel? Jag har själv läst den och ser inget speciellt anmärkningsvärt tyckande och ser inte att inte det som "tycks" eller "anses" är omöjligt att besvara . Snarare ser jag det som att det som tagits upp är något som borde besvaras vilket det knappast gjort i de sk genmälena som endast handlar om bortförklaringar och avståndstagande av eget ansvar. Det där ansvaret som Du säkert vet man talar så högljutt om när det gäller att försvara sina höga löner och ev. andra förmåner. Jag ser inom SVeK endast samma taktik som inom politiken -att vägra ta ansvar och löftesbrott i oändlighet . Ett iofs inget oväntat fenomen då SVeK är en politisk organisation och inget annat- där de fåtaliga präster som tar sina löften på allvar motarbetas och hängs ut medan de med PeKå -åsikter man gör allt för att rädda kvar nästan oavsett vad de gjort / gör..

  2, det jag sedan regarerar mot är citat: "...det finns nog bättre forum än tidningen Dagen för att komma till rätta med dem."

  Varför har dessa forum i såfall inte utnyttjats och vilka skulle de vara?

  Det är måhända ett svaghetstecken att en så pass liten tidning som dagen har bemödat sig om att ta upp saken men svagheten ligger då inte i tidningen dagen utan i de andra medierna som valt att tiga. Hade det varit någon ärlighet i t ex SVeK så borde som minimum dess egen tidning tagit upp saken . Visat hur de tänkt och låta de olika åsikterna få komma till tals.

  Det är lätt att formellt kringgå det egna ansvaret genom att hemligstämpla- sekretessbehandla alla handlingar. Ibland kan det förvisso vara nödvändigt men det får inte vara som nu att sekretess används som medel för att slippa stå till svars för sina göranden och låtanden.

  NB jag talar inte om bikthemligheter.

  3, Jag ser verkligen inte att det skulle vara ointressant med omorganisationer i en organisation som berör en stor del av hela riket och i synnerhet de lokalt boende och anställda. Att få en vettig förklaring till varför de görs och om det är för att t ex spara pengar då få klarhet i om detta blir resultatet -framförallt om usel omorganisation kan leda till att hela stiftet upplöses. Om sådant är ointressant har man förvisso höga krav på nyhetsvärde. Det påminner mest om taktiken i övrigt bland många kommentatorer att bagatellisera alla löftesbrott, alla avvikelser från kyrkans officiellt ännu gällande bekännelse med hänvisning till annat man ser som viktigare.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. HH:

   Jönssons artikel är tendensiös. De goda och onda rollerna är fördelade från början. Skribenten använder värdeladdade uttryck och ett dramatiskt språk: ”smäller (…) till”, ”konstitutionell kris”, ”mediedrev” etc. När hon dryftar det lämpliga i att domprostens avgång visar hon att hon inte är en oberoende granskare.

   En del kritik bygger på vad en namngiven diakon yttrat men mycket annat härrör bara från ”ledsna och upprörda medarbetare” i allmänhet. Hur många är de? Vilka är de? Om Harlevi står det att hon ”tränger sig in” på ett möte och ”skriker och gråter”. Jaha… Finns det en film som dokumenterat detta och biskopens replik? Beskrivningen låter verkligen subjektiv. Subjektivt är det också att tolka nattliga mejl och många uppdrag som något negativt. Fenomenen kan ju lika gärna betyda att Hermansson och Harlevi är arbetsamma, något positivt alltså.

   Beskrivningen av domprosten närmar sig karikatyren av ett ondskefullt geni, som arbetar dag och natt med att förstöra för alla andra, som om han inte hade några starka medarbetare eller ekonomiska ramar alls att ta hänsyn till. Från de anonyma medarbetarna, varav några tidigare anställda, kommer anklagelser om mobbningskultur, dubbelmoral och sorgsna arbetsplatsträffar. Hur ska någon rättvist kunna bemöta en så svepande kritik? Jag förnekar inte att problemen kan finnas men ett nyhetsmedium är inte rätt forum för att komma till rätta med den här sortens personliga konflikter. Obs: Kritik kan visst få vara anonym men i så fall måste den konkretiseras; vidare bör nog anonym kritik förbehållas kvantitativa ärenden (ekonomiska prioriteringar, teologiska argument mm) och inte personfrågor.

   Jag ifrågasätter också Dagen som forum efter som den tidningen inte tillhör Svenska kyrkan eller står i Svenska kyrkans tradition (vilket denna blogg gör). Kyrkans tidning hade varit ett lämpligare forum för de missnöjda medarbetarna att yttra sig i. Om inte Kyrkans tidning bemödar sig om att göra ett reportage kan de skriva en debattartikel där. Om de likväl blir orättvist behandlade får de väl rösta med fötterna och lämna sina platser i domkyrkoförsamlingen tills domprosten är ensam kvar.

   Jag har själv blivit illa behandlad av ett par kyrkoherdar men jag vet min plats och när min sakliga kritik inte bitit har jag tvingats gå åt sidan, beklagligt men nödvändigt. Förhoppningsvis får jag revansch i sinom tid. En präst jag haft att göra med visade sig vara en veritabel djävul som med ett leende på läpparna förstörde mitt liv, ex cathedra. Inte ens den mannen skulle jag försöka bestrida med annat än öppna vapen och om jag inte kommer åt honom personligen får jag istället peka på brister i systemet i sin helhet. Det sistnämnda torde vara en mer långsiktig väg till rättvisa.

   Jönssons text är inte unik i sin partiskhet men Sveriges journalistkår är inte heller vad den borde vara. Skribentens bakgrund som ”bloggerska” lyser igenom. Jag delar för övrigt mycket av Nya tant Lilas kritik mot reportaget.

   Radera
  3. Ja, inte blir det mycket av pressen som 'tredje statsmakten' i Nilkas värld. Vad han tycks önska är tidningar i stil med den gamla Pravda – inga artiklar, som inte godkänts av kritiserade myndigheter.

   Radera
  4. +Göran: Just för att pressen är en maktfaktor tycker jag det är viktigt att också journalistiska alster blir ifrågasatta. Den granskningen står med fördel vi läsare för, inte några "myndigheter".

   Radera
  5. Javisst, men också kritiker får finna sig i granskas, och i förekommande fall bli ifrågasatta.

   Radera
 6. Min kommentar till förr-förra inlägget handlade huvudsakligen om att Ntl:s kritik mot Dagen-artikeln, inte nödvändigtvis måste tolkas som ett försvar för den person som kritiserades i artikeln. Själv har jag funnit att Dagen-artikeln brister i källkritiskt avseende. Och tydligen har även sign Niklas N kommit till samma slutsats.

  Men även om artikeln bygger på rykten och gissningar, så motsäger inte det att någon kan ha gissat rätt. Det skulle kunna visa sig i en förtalsrättegång. Den utpekade personen, domprosten, kan ju stämma tidningen Dagen för förtal. Men Dag tar här upp två viktiga frågor:

  1) Konsekvenser av avkragning. En avkragning (obehörighetsförklaring) bör vara på livstid, SÅVIDA INTE BESLUTET OM AVKRAGNING VAR FELAKTIGT REDAN NÄR DET TOGS. Annars bör man välja en tidsbegränsad påföljd. Därav följer att en präst, som själv har avsagt sig behörigheten för att slippa utredning, som regel inte kan bli "påkragad" igen. Utan utredning, när det begav sig, torde det vara svårt att avgöra om beslutet var felaktigt.

  2) Visby stifts framtid. Visby stift inrättades först 1572, och torde därmed inte ha större betydelse för den apostoliska successionen än andra stift, som har upprättats efter reformationen. Det kan dock finnas rent historiska skäl för att behålla stiftet. Det är t.ex. inte mindre rimligt att Öland och delar av fastlandet tillförs Visby stift, än att detta stift tillförs något stift på fastlandet. Om Visby stift upphör som stift inom Svenska kyrkans reguljära organisation, tycker jag att Missionsprovisnens biskop bör anta titeln biskop av Visby.

  Avkragningen av biskoparna i Missionsprovinsen bör, enligt ovan, upphävas som felaktigt när det togs.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Missionsprovinsen har funnits tankar om att de tre biskoparna kunde bära tradition från de tre nedlagda biskopssätena från missionstiden – Husaby, (Eskils)Tuna och Dalby. Det skulle innebära tradition från S:t Sigfrid, S:t Eskil och Egino (som sedan blev biskop av Lund).

   Om livstids straff alltid är önskvärt, när det gäller dom p.gr.a. moraliska brister, ställer jag mig nog lite tveksam till.

   Radera
  2. Förtalsbrottet handlar inte alls om vad som är sanning utan om det yttrade "är ägnat att väcka andras missaktning"/Gustaf Björck

   Radera
  3. Just det, Gustaf Björk, och det är bara den drabbade som kan anmäla, precis som det bara är den drabbade som kan anmäla till PO. Detta borde någon som säger sig ha varit domare veta!

   Radera
 7. Alla bloggare här som är så rara, och som säger sig anslutna till "klassisk kristen tro" - vad innebär den när det gäller Bibeln? Ni behöver bara svara ja eller nej!
  1. Ska skapelseberättelserna ses som historiska fakta och att en orm faktiskt kunde prata vid ett tillfälle?
  2. Tror ni på att vissa gammaltestamentliga människor kunde uppnå anmärkningsvärt höga åldrar rent ut sagt?
  3. Tror ni att en människa kan vara besatt och att en präst kan driva ut det onda?
  4. Blir ni lika arga om någon inte kan tro på att Jesus gick på vattnet som om hen inte tror på jungfrufödseln?
  5. Tror ni att mannen är kvinnans huvud?

  Och jag ursäktar om jag använder Dags blogg till detta, det blir säkert inte populärt man kan ni inte i så fall svara på min blogg? (klicka på namnet). Jag är uppriktigt nyfiken på vad ni verkligen tror. Men jag vill bara ha ja eller nej svar för annars blir det inget svar, det blir långa utläggningar som inte ger något alls.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror fullt och fast att människorna blir besatta. Det räcker att följa DS blogg under en viss tid och då har man bevis mer ån nug för detta. Dessutom , jag har jobbat med ett antal människor som verkligen är besatta av onda andar. Det är gammaldags biblisk språk att kalla deras tillstånd så, men i sak återspeglar dom orden verkligheten bättre än dom vanliga diagnoser.

   Radera
  2. 5. Mannen som kvinnans huvud: Enligt första mosebok inrättades mannens rådande efter syndafallet och sätts i samband med kvinnans åtrå till honom. Patriarkatet sätts liksom döden in i Guds skapelse genom människans synd, men som jag ser det för att begränsa konsekvenserna av syndafallet. Precis som despoters död till sist ändar deras möjligheter till ondska, kan patriarkatet i en fallen värld förhindra än värre ont. Vi vet ju inte hur det skulle sett ut utan det, eller hur? En tänkbar konsekvens av att kvinnan inte p g a sin åtrå underordnades skulle kunna vara att människosläktet slutade föröka sig och förhindrade Jesu människoblivande. Eftersom synden gör att mannen ofta smiter från sin del av ansvaret, inte minst att ta huvudansvaret(!) för familjen är det väl tänkbart att kvinnor utan att vara förslavade av sin åtrå till mannen skulle kontra med "kärleksstrejk" och förverkliga sig själva istället för att föda barn. Detta sker ju mycket riktigt också i stor utsträckning i vår tid med tillgång på preventivmedel och därmed möjlighet att tillfredsställa åtrå utan barnafödande. Sedan är det ju en annan aspekt att i Kristus upphävs i viss mån också denna konsekvens av syndafallet redan nu, men samtidigt ännu inte. Fullkomligheten ligger framför och kan bara ges oss vid Krist återkomst, inte erövras.

   Radera
 8. NTL

  Om inte SVeK är en offentlig organisation-dessutom genompolitiserad så inte vet jag vad som då kan räknas som offentlig organisation.

  Jag förstår medarbetare som inte vill ståta med namn- SVeK är inte känd för att vara en behaglig plats för kritiker och omsättningen ger sannerligen anledning att seriöst undersöka förhållandena på plats.

  Jag håller med vilket Du antagligen noterad att jag tycker att SVeK´s egen tidning borde tagit upp förhållandena de är under alla omständigheter inte i närheten av att vara acceptabla.

  Dessutom visar du på plats urusel känsla för det passande iom att göra en omorganisation med motivering att spara pengar och sedan slösa med pengar på en nöjesresa. Det är möjligt att det är småpengar i sammanhanget men visar på urusel känsla för det passande.

  Nattliga mail och sista minuten ändringar. Inte ens Du tror väl själv att det handlar om ambitiösa ledare?

  Re din sista kommentar 14:01

  Du kanske borde fundera över varför de inte gör det? Kanske det är så enkelt som att de vet att det med stor sannolikhet kommer att medföra ännu mera grums som kommer upp till ytan.

  Sedan är det något oklart med gränsdragningen sanning och "är ägnat att väcka andras missaktning" . Hårdrar man det skulle man mycket sällan kunna kritisera någon ,aldrig kunna tala klarspråk för sanningen är ofta just stötande. Det är väl ingen som förnekar att mycket av den kritik vi här på bloggen riktar olika personer just är ringaktande.

  Personligen , men det är ingen lagtext och jag klarar förvisso inte alltid att leva efter det är att undvika säga sådana sanningar som enbart är till för att såra och misskreditera.


  Vänligen HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 9. Nå, jag fick inte ställa mina frågor trots att inlägget nedan behandlade "den sanna kristna tron" och hårt kritiserade Modéus version av denna. Därför har jag blivit nödd och tvungen att ta mina fördomar till hjälp när jag sammanfattar er tro:

  Man ska tro på vad som står i Bibeln.

  Men man behöver inte nödvändigtvis tro som det står i Första Mosebok om skapelsen, utan där kan man få tolka och göra om på ett trevligt sätt, bara det framgår att Gud står bakom skapelsen och hade en speciell avsikt med människan.

  Vi blir lite ledsna om någon som kallar sig troende inte tror att Jesus gick på vattnet.

  Men om någon INTE TROR PÅ JUNGFRUFÖDSELN, DÅ JÄVLAR SKA DE FÅ!!! (Obs att svordomarna inte är mina!)

  Bara för att man får göra om lite och omtolka Första Mosebok får man inte göra det när det gäller bibelställen som homosexualitet. Där är det bokstaven som gäller!

  När muslimer ber till Gud sätter Gud på sig öronproppar.

  Voilà. en ny trosbekännelse som ni kan variera med när ni kört ut Jackelén och packet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo men jag fick ju! Om ni inte vill besvära Dag blogg med detta (vet ej om han är emot det) så kan ni klicka på mitt namn och kommentera under mitt första inlägg. Tar bort kommentarerna sen.

   Radera
 10. Kl 14.20 skrev Anna sin kommentar. Kl 15 cirka såg jag den och blev tveksam. Eftersom jag inte riktigt kunde bestämma mig för om denna bloggsida ska vara avstamp till Annas och tvekade hur relevanta frågorna var, detta är ju ingen frågespalt utan ett samtalsforum (ja och nej-frågor brukar inte inbjuda till samtal utan till examen), och dessutom skulle ut med hundarna, tänkte jag mig en fundering under hundaktiviteterna. Så återvände jag och såg påståendet cirka kl 15.30 att Anna inte fått ställa sina frågor. Det är till att ha pretentioner på hur andra ska ställa upp, må jag säga. Nå, här är frågorna. Besvara dem gärna om ni finner dem relevanta, men helst inte här. För egen del ska jag återkomma till tolkningsproblematiken en dag när jag är mindre less. En i mitt gamla arbetslag dog hastigt i förrgår. Jag fick beskedet i går. Det uppfyller tankarna. Ni andra får gärna ägna er åt pretentiöst trams om ni tycker att nådatiden brukas väl på det viset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag: "Det är till att ha pretentioner på att andra ska ställa upp" - det var ju just därför jag hänvisade till min egen blogg. Gills inte det? Men jag kan inte nå dessa personer genom att skriva direkt där, eller hur?

   Sedan är det intressant att just mina kommentarer anses så "farliga" för dig hela tiden. Det tänker jag rätt mycket på. En viss katolik spyr över allt och alla under varenda inlägg och drar säkerligen intrycket av din blogg i smutsen, andra får i meterlånga kommentarer diskutera det mesta mellan himmel och jord men inte alls nödvändigtvis inläggets innehåll, men så kommer jag: Censur! Pretentiöst trams!

   Och jag undrar vilken öm tå jag har lyckats trampa så på för att just mina kommentarer leder till dessa ilskeutbrott från dig. Men jag känner mig en aning hedrad.

   Annars förstår jag inte hur du tänker. Frågorna är helt rimliga tycker jag i synnerhet om man själv skrivit ett inlägg om hur Modéus svarade. Dock kan eventuella svar visa på en inkonsekvens i er egen tro och det vill ni INTE ska visas!

   Men varför detta eviga klagande om människor som är fördomsfull och sållar bort er när varje försök att förstå hur ni/du tror bryskt avfärdas som trams? Varför ska ni åtnjuta respekt för er tro när ni inte vill visa vad ni tror på utan man får gissa?

   Radera
  2. Nu anklagas jag för censur också fast jag publicerat. Det kunde ju, rent teoretiskt naturligtvis, vara så att Anna faktiskt inte fattar vad vi andra avhandlar och att få om ens någon då vill ägna sig åt felfrågor som styr bort från ämnet. Men jag har sagt att jag ska återkomma till tolkningsfrågorna någon gång.

   Radera
  3. Jaså "anklagas du för censur nu också", när du för bara några inlägg sedan just censurerade mina kommentarer och har gjort det förut och även nu "funderade på det". Så orättvist!

   Visst kan det vara så att jag inte fattar, men just det som du avhandlade i förra inlägget tror jag faktiskt att jag fattade - men ville precis om de andra kommentera. Jag minns också att jag för några inlägg sedan faktiskt missuppfattade en sak du skrev, och jag bad genast om ursäkt för det. Bara en kommentar senare missförstod du mig på exakt på samma sätt - men bad inte om ursäkt inte för du har rätt att inte fatta men det har inte andra.

   Jag vill nog också påstå att det är MYCKET lätt att hitta kommentarer av andra här som helt styrt bort från ämnet, men då reagerar du inte. Bara när jag gör det och det är det som är intressant.

   Men jag lovar mer kvalitet i en framtida kommentarer:

   "Usch för den postkristna Svk och sodomiter."

   Det är dessa kommentarer som Dag Sandahl vill se och inte censurerar.

   Även om jag förstår att det är "för att du tycker om mig" som Eva i kapellet sa när du skällt ut henne måste jag skriva ett eget blogginlägg nu för du beter dig så j-vla korkat och arrogant nu att jag jag inte tror min ögon. Jag vill än en gång citera min idol ntl:

   "Man häpnar!"

   Radera
 11. Dag, visst är det bra och på sitt sätt belysande när olika kommentarer publiceras men kanske kan det vara värt att fundera över om två - tre personer ska tillåtas göra bloggen till sitt eget forum. Själv har jag blivit rejält trött på allt tramset kring Sofia Lilly Jönssons artikel. Var och en är tydligen sin egen besserwisser och när man målat in sig i ett hörn tar man bara fram ännu en målarburk.

  Har i dag fått reda på att en granne är sjuk i cancer och för några veckor sedan dog en av mina f.d. arbetskamrater i just cancer. Sådant stämmer till eftertanke och man bli än mera trött på tramset. Den här bloggen behövs verkligen och det skulle vara mycket tråkigt om människor skulle sluta läsa på grund av att några få personer ockuperar den.

  För egen del lider jag ingen nöd. Har nyss suttit i trädgården och läst en av Bo Giertz predikningar (rekommenderas till alla) och ska, förhoppningsvis, fira mässa i morgon men jag hoppas att bloggen får behålla den höga kvalitet den hittills haft.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Elisabeth, du behöver säkert inte bekymra dig, för säkert är det så att de som läser här uteslutande läser dina och Antonys begåvade kommentarer! Har du inte förstått det?

   Radera
  2. Elisabeth: Nu var inte jag inblandad i Jönsson-artikeln, men jag tror du inbegriper mig i alla fall. Det du då tycker jag bör ta i beaktande är att få personer som kommenterar här har blivit så omnämnda i bloggarens inlägg som jag. Ändå tycker du att just jag inte ska få svara här? Hur går det ihop?

   Radera
  3. Samt Elisabeth: Har du tänkt på att du tar ganska mycket utrymme själv, tillsammans med några andra, som återfinns nästan under varje inlägg. Sist var det en ganska lång utläggning om ett samtal med en kvinna som utfört abort - hörde det till ämnet Dag?

   Men skillnaden mellan dig och övriga av Dags fan club är att ni håller med om allt och stryker medhårs, hur tuff ton Dag själv än har i sitt inlägg när han skriver om andra namngivna personer. Det är när några "säger emot" som de upplevs "dominera" och borde "censureras".

   Lite Saddam Hussein-stil, kan man tycka.

   Radera
  4. Anna,
   Dag skrev om bl.a. abort i blogginlägget. Själv hänvisade du till stycket om abort den 1 maj 2015 kl. 10.00 (i en kommentar som innehöll 957 tecken inkl. blanksteg). Mitt inlägg skrevs samma dag kl. 16.21 och innehöll 789 tecken inkl. blanksteg.

   Radera
  5. Jovisst Elisabeth: Dag skrev också om hur Modéus avvek från den rätta tron och framhöll sig själv som det goda exemplet och jag ifrågasatte det genom att påpeka det som jag uppfattade som inkonsekvens och ville undersöka om det var så.

   Radera
 12. Eller så dör man med sitt folk som alla kaptener gör, det som (vad jag begriper) de flesta biskopar gör, senast exemplen är väl från östern?
  Värst är nog ändå att sättas åsido. Men det finns gott om arbete som Kjell Burman alltid hade som sändingsord: bönekamp, skrivarkamp och besökstjänst!?

  SvaraRadera
 13. NTL, LFL (som på-och av-pojkvän som nu tydligen ska smöra NTL igen...) och Anna, alla tre i samma tråd, - då orkar i varje fall inte jag läsa mera. Många kloka och eftertänksamma diskussioner med manga kloka och rannsakande kommentarer till BLOGGEN drunknar i deras egotripp, falsk lära och iblandat rättshaveri - och för min egen förberedelse inför mässan i morgon - kan jag inte annat än att be BloggarDag att göra vad han redan är anklagad för: Censur. Du är ju faktiskt suverän på Din egen blogg! - Det här är inte roligt längre. Dina bloggar är suveräna, men äts upp av bl a dessa tre, där det uppenbarligen är rundgång i maskineriet, och de samverkar som vikarier när BOD stillat sig lite. Sorgesamt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla Krister- vem du nu är? Präst i Svenska kyrkan???Hoppsan i så fall!
   Vem skulle då Antony hälla skit över om inte vi fanns här?

   Radera
  2. Men bäste Krister, vem du nu är, så har den här s.k. journalisten haft en egen blogg, som jag diskuterade på. Sedan hade hon en ny blogg, som jag inte skrev några kommentarer på. Sedan dess har det runnit så mycket vatten under broarna, så att jag inte riktigt minns vad det handlade om. Jo, nu erinrar jag mig en viss "småbarnspappa", som jag bara måste bemöta. Jag blev lindrigt chockad, då det visade sig att "pappan" var präst i Svenska kyrkan, som tydligen redan då hade fallit så lågt. Sedan råkade jag hitta något slags avhandling av pappa-prästen, vilken bekräftade mina värsta farhågor. När jag då varseblev att den blogginnehavarinnan är i farten igen, nu som "journalist", läste jag artikeln - det måste erkännas - med en kritisk förhandsinställning. Jag ser att några, som kommenterar flitigt här, tycker att "journalisten" har gjort ett bra jobb, för att hon kastat "skit" på någon, som de av helt andra orsaker - förmodar jag - ogillar. Historievetenskaplig källkritik anser jag vara ett av mina bästa ämnen under mitt relativt korta gästsepel på ett universitet. Jag anser mig definitivt vara bättre i det ämnet än Ntl (hon får ursäkta), Så hon har inte behövt tala om för mig vad jag ska tycka om Dagen-artikeln. Den har allvarliga brister i källkritik, helt enkelt. Men har alls inte uteslutit att artikelförfattarinnan kan ha gissat rätt.

   Det gjorde ju även Jesus - om han inte var Guds son - när han förutsade Jerusalems tempels förstörelse. Skulle det f.ö. ha varit någon svårighet för den då levande person att gissa rätt i den frågan? Likväl bygger man hela den moderna bibeltolkningen (den s.k. kontextuella teologin) på föreställningen att ingen människa (vare sig en vanlig människa eller en inkarnerad Gud, eftersom en sådan Gud alrig har funnits) kunna förutsäga denna förstörelse. Således måste bibeln tolkas med vanliga litteraturhistsoriska metoder, som används på skrifter av döda författare. Numera har, som bekant, den kontexutella teologin uppfunnit Gud på nytt, men som ett så transcedent andeväsen, så att han aldrig kan ha uppenbarat någon bibel förf oss människor.

   Men enligt min tro, så har han gjort det, och detta - fastän okänt exakt hur - för de människor står som författare till de olika bibelböckerna. Vad Ntil tror får hon redogöra för själv, om hon vill, men jag upplever inte att vi är särsilt överens. Men varför ska vi vara det? Ingen av oss är ju präster.

   Men nu gäller det en skrift (Dagen-artikeln) som har tillkommit i vår egen tid, och som väl inte gör anspråk på att ha tillkommit genom någon gudomlig inspiration. Och den brister i källkritik. Som det mesta av den författarinnans hand.

   Vill minnas att pappa-prästens bibeltolkning (som alltså behandlar bibeln som ett alster av en död författare, vilken som helst) söker svaren på svårtolkade bibelställen i annan samtida litteratur, även hednisk sådan. Kunde det inte ha varit så, eftersom kristendomen var en ny religion, att man lånade in teologiska fackuttryck från hedenedomen, och gav dem en ny innebörd, i de fall då det saknades en adekvat judisk facklitteratur att ta till. Den kontextuella teologin tycks lita mer åt den numera klassiska libealteologins föreställning om en gredisk-hednisk snarare än judisk påverkan på kristendomen.
   Vilket stämmer bra med närmandet mellan aktuell svenskkyrklig teologi och hednisk fruktbarhetsdyrkan. Det här med att präster har sex med konfirmander är som en förlängning av forntidens tempelprostitution - ritullea samlag till gudarnas ära.

   Radera
  3. Krister: Absolut. Dag ska få hälla skit över alla helt utan att bli motsagd för då blir han ledsen och ni arga. Det är ju aldrig kul att bli utsatt för det man utsätter andra för! Låt detta bli en ren hatblogg där mobben kan samlas och prata skit om alla de som inte tror lika "rätt" som de själva. Och sen snyfta ihop över att hans "yttrandefrihet" ifrågasätts så som han inte vill bli ifrågasatt själv.

   Radera
  4. Sign Anna har jag ingen som helst lust att diskutera med. Jag är cynisk nog att jag inte bryr mig om ifall Annas själ går förlorad. Det är i så fall självvalt. Frågor som är ägnade att någon ska bli stärkt i sin kristna tro, är inte så intikata. Anna är väl för övrigt begåvad nog att själv söka svaren på frågorna, om de är seriöst menade. Det finns gott om kristen litteratur, och dessutom kan man ju - i bönen - ställa frågan till Gud själv. Är svaren inte tillfredställande, är det bara att förkasta den kristna religionen. Som hederliga ateister gör. För dem finns det trots allt hopp om frälsning.

   Jag vill i stället svara +Göran. Jag menar att det är fel med avkragningar "tills vidare", plötlsigt kan återkallas, när den avkragade personen påstår sig ha tillfriskant från någon sjukdom, som inte kanske inte ens var diagnosticerad när symtomen fick så allvarliga konsekvenser, så att prästen miste kragen.

   Jag skrev att en annan påföljd ska väljas, om avkragningen inte ska vara på livstid. Ett beslut om avkragning ska upphävas, om det framkommer att beslutet var felaktigt redan när det togs. Men då får kyrkan stå där med skammen att ha tagit ett felaktigt beslut, och den avkragade prästen ska få full upprättelse.

   Som jag ser det innebär en avkragning inte att den avkragade personen upphör att vara präst, utan blir endast förklarad obehörig att utöva prästämbetet. Men denna obehörighet kan inte gälla i exakt alla tänkbara situstioner. Om som exempel en präst blir dömd till fängelse för våldtäkt, och medfångarna vill ha nattvarden, men det finns ingen behörig präst att tillgå, ska då medfångarna bli utan nattvard?

   Som jag tror, gör Gud något med den som blir prästvigd, och detta kan människor inte upphäva. Detta betyder dock inte att den prästvigna personen blir en bättre eller klokare människa än andra- eller ens en bättre teologi än alla icka-prästvigda. Eftersom mänsklig uselhet kan drabba även prästvigda personer, finns tyvärr situationer då en sådan person måste hindras att utöva sin prästtjänst, kanske för att skydda församllingmedlemmar.Eller kyrkans trovärdighet. Man kan inte undervisa konfirmander i kyrkans syn på äktenskapet och samtidigt tilllåta utdelning av "knullborgarmärken", eller ännu värre själv ha samlag med konfirmanderna. Det är inte trovärdigt. Det har väl då och då i kyrkans historia hänt att en präst blivit kär i en konfirmand (alla konfirmander är inte i nedre tonåren) och konfirmanden kär i prästen. Men i så fall ska de väl lova varandra äktenskap och vänta till bröllopsnatten?

   Radera
  5. Gulliga du, LFL! Du bryr dig inte om min själ som går förlorad. Den sanna kristliga inställningen kan verkligen upplevas till fullo på denna blogg! Din själ LFL har ju självklart en plats på Dag Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och det gör du minsann!
   Tack än en gång.

   Radera
  6. Om du nämner mig LFL får du finna dig i att jag svarar. Och ska jag göra det ärligt så tycker jag att meningen att du "inte bryr dig ett dugg att min själ går förlorad" är bland det otäckaste jag någonsin sett i ett kristligt sammanhang.

   Är du säker på att du är mer kristen än jag? Även om jag inte vill tävla så vet jag så mycket somatt uttrycka sig på detta sätt är ren jävulusisk ondska. Så gör man inte, ateist eller kristen eller något annat.

   Radera
  7. Forts LFL: Jag är arg så jag kokar nu och upprörd, och tänker därför använda ett språk jag normalt inte använder eller tycker är bra men nu passar det:

   Ta för fan och hyfsa till dig gubbjävel! Komma med äckligt kristliga fraser somsamtidigt dryper av elakhet och övermod då DU (?) tror dig veta vilka människor det finns hopp om frälsning för.

   Skäms gubbe och gå och lägg dig och ta gärna en liten funderare över din egen "frälsning".

   Radera
  8. Och saken gällde egentligen Visby stift men nu har samtalet hamnat på en nivå där jag gladeligen publicerar allt. Den lilla byn i Gallien var en bra jämförelse. Inte till Visby men till det goda samtalet. Jag är fascinerad av normalkristendomen i Svenska kyrkan.

   Radera
  9. Jag är så svagsint som du vet så jag förstår inte heller denna kommentar Dag. Vad vill du ha sagt? Men du har väl alltid gladeligen publicerat allt, i alla fall om Antony med likar skrivit kommentarerna? Bara inte mitt svar på Andreas H:s kommentar om något jag skrivit och lite annat. Är du blind för hur ditt kommentarsfält ibland har sett ut? Det verkar ibland som om bara ser det när kommentarerna är kritiska mot det du skrivit. Men de elaka tillmälena och broderande utläggen som överhuvudtaget inte haft något med bloggposten att göra har ju funnits hela tiden, har du inte sett det? Eftersom de inte varit riktade mot det du skrivit utan kritikerna

   Radera
  10. Ibland har det sina fördelar att inte vara präst. Man kan säga som det är. Jag tror faktiskt att det skulle vara outhärdligt att vara präst, om man ständigt går omkring med dåligt samvete för alla själar, som man inte har lyckats frälsa, och dessutom tar på sig skulden för att andra har avvisat Nåden. Den som gråter över alla spillda liv, går under själv. Och med den vetskapen i bakfickan, kan det vara "tacksamt" att plåga präster och andra, som en del spefulla ateister gör. "Tror du på skapelseberättelsen?" Den stackars prästen, som skulle snärjas, invecklar sig i ett motsägelsefullt resonemang "Nej det gör jag egentligen inte, men Gud hade nog sitt finger med ändå..." Så gick den själen förlorad, inte trots utan tack vare prästens klumpiga sätt att förhindra det. Och har inte just detta, att alltid stryka medhårs för att ingen själ ska gå förlorad, sedan början av 1950-talet lett Svenska kyrkan allt närmare avgrunden, där ingen sanning, inget fotfäste, finns?

   Vad som verkligen vore ett skräckscenario för mig, är om Nti skulle gå förlorad men inte jag. Vilken händelsefattig tillvaro. En sådan himmel vore ett rent helvete. Nej, man kan inte vara överens om allting. Lite motstånd skadar inte. Det livar upp. Men okvädningsord är inte motstånd, utan bara en påfrestning på skrattmusklierna. Ständigt spända skrattmusler leder till muskelvärk och ett stelnat leende, i evighet. Långtråkigt.

   Radera
  11. Jag vet LFL. man "kan säga som det är" och det tycker jag är jättebra. Du är den i särklass elakaste av alla gubbar på den här bloggen och har varit från början., Det är så.
   Nu tycker jag du ska gå tillbaka till sängen så kommer nog personalen och byter ut nattblöjan snart.

   Radera
  12. Det här publicerar jag för det är informativt. Om vad? Det får ni bestämma själva.

   Radera
  13. Jaså var det därför?

   Då vet vi. Men jag har också publicerat citat av det du skrivit på min blogg och sedan låtit läsarna bestämma själva hur de uppfattar det. Det har de också gjort.

   Radera
  14. För övrigt, förlåt frågan, men hur tänker du? Den ton som du bara publicerar för att det är "informativt" har alla som haft andra åsikter än du och "gänget" fått stå ut med hela tiden. Det har varit fullkomligt okej för dig uppenbarligen - men NU reagerar du?!

   Radera
 14. Ang. spectaklet i Visby.

  (Men först vill jag instämma med Elisabeth här ovan kl. 17.12)

  När jag läste Biskop Fast inlaga till Domkapitlet i Visby som Dag refererade till med markerad text, så tycks det framstå "en slags felande länk" som orsaken till det hela; domprosten Hermansson. I inlagan kunde man tydligt ana det missnöje Biskopen kände när han så att säga bakvägen fick höra om de stora omvälvningar man i domkyrkoförsamlingen hade planer på och som vållat stor besvikelse och vrede, inte minst bland de anställda. Fast har ju helt rätt när han framhåller att något sådant i en domkyrkoförsamling inte bör företas utan Biskopens kännedom. Det är ju där en Biskop på ett särskilt sätt har sitt arbetsområde genom att kyrkan är hela stiftets helgedom där Biskopens för honom speciella åtaganden utförs; prästvigning, diakonvigning osv. På så sätt är ju domkyrkan i lika hög grad Biskopens kyrka som domprostens. Om nu inte en domprost kan inse att han bör informera sin Biskop om vad som är i görningen i det som är domkyrkoförsamlingens planer, så anser jag att han faktiskt handlat mycket fult bakom sin Biskops rygg, ett tydligt sätt att försöka marginalisera stiftets chef. Ynkedom är bara förnamnet.
  Det är ju inte första gången denne domprosten Hermansson trampar i klaveret. Hur länge till skall han tillåtas hålla på som någon slags besserwisser som agerar som han vill? Vem är han egentligen bra för?
  Jag känner stor anledning att verkligen beklaga Biskop Fast att behöva ha en sådan opålitlig domprost.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 15. Jag vill bara säga att i mina ögon så är Jönssons artikel ett gott exempel på hur journalistiskt hantverk bör se ut. De som anklagar den för dålig journalistik kan inte tillgodogjort sig nyheter genom journalister på mycket länge.

  Man kan undra vilka andra motiv som finns bakom dessa intensiva angrepp, denna vilja att tysta dem som har annan åsikt?

  Ett annat intressant motiv är kärleken, där domprosten i Visby kallar sin katedral kärlekskatedralen, också noterat i artikeln, medan kärleken mot medarbetare och biskop verkar tryta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tillgodogjort sig nyheter? Anonym kl.19.10 jag har jobbat som journalist och också gått journalistutbildning.

   Radera
  2. Och journalistiken ser ut som den gör…

   Radera
  3. Journalistik harju inga regler längre. Det vet iallafall alla som såg uppdrag granskning förra året. Men i detta fall är det mer nödvändigt att det kom fram, inte för att smutskasta någon, utan för att det är sant. Och om någon nekat tidigare till att ha gjort fel, varför skulle denne då göra det nu?
   Har inte lämnat svenska kyrkan än, men det är förmodligen ding-dong själv eller någon motsvarande som kommer bli min anledning...

   Radera
 16. Den stora skiljelinjen i dagens postmoderna situation går inte mellan protestanter och katoliker, ortodoxa och liberala utan den går mellan "korrelationister" och "revelationister". Korrelationisterna behandlar Skriften och Tradition som "öppna analogier" formbara och anpassningsbara för den aktuella situationen. Då bygger man med glädje kärlekskatedraler vari man välsignar och bekräftar det som styrs av libido. Revelationister drivs inte av någon "högmodets hermeneutik" som omformar Skrift och Tradition likt en vaxnäsa utan de har en avgörande känsla för "ikonografin" och den mättade fenomenologi (saturated phenomenology) som vi möter i Jesu Kristi uppenbarelse. De som öppnat dörren för "korrelationismen" är utan tvekan Schleiermacher och Tillich även om de inte själva gått in i den fälla de själva gillrat. De som idag kan hjälpa oss ur det korrelationistiska fällan torde kunna vara teologer som Karl Barth, Thomas F Torrance, Anders Nygren, Hjalmar Lindroth, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger och Jean-Luc Marion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, Thomas Andersson, för ännu en mycket bra och bildad kommentar. Tilläggas bör väl att "korrelationister" knappast finns i de Ortodoxa kyrkorna och de är en närmast obetydlig minoritet i Katolska Kyrkan medan de har tagit kommandot i den "klassiska" västerländska protestantismen.
   Antony

   Radera
  2. Tack Anthony. Jag håller med Dig. Just nu läser jag Hjalmar Lindroth. Det fanns en tid då Lund och Uppsala kunde förenas i gemensamma projekt när de exempelvis skrev En bok om Kyrkan En bok om Kyrkans ämbete osv. Gerhard Ludwig Muller måste dock kämpa i den västerländska kontexten. Många försöker "kidnappa" Franciscus och göra honom till sin liberale påve. Kan de korrelera Skrift och Tradition går det också med påven.

   Radera
  3. Liberalerna, eller "korrelationisternas", försök att kidnappa Franciskus har egentligen redan misslyckats, vilket syns i hur han inte längre är vår nihilistiska massmedias gunstling!
   Antony

   Radera
 17. Det tycks arta sig till ett rejält byaslagsmål av Asterix-typ. Ruttna fiskar och tillmälen yr genom luften.

  Friden sänker sig väl så småningom över de särpräglade galliska temperamenten...

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bill säger att han är glad att han inte platsade i inspelningen av Asterix.
   -Ja det är lika hett om öronen där som hos Bloggardag, säger Bull.

   Man undrar rentav om det är trolldryck med i spelet ...

   Elaka Katten Måns

   Radera
  2. Det kanske är en svensk byatradition med lördagstoserier i stället?

   https://www.youtube.com/watch?v=z0IEoyQZZQg


   GG

   Radera
  3. - Det yr tillmälen och ruttna fiskar i luften och det är inte bra, sa Bill.
   - De bör hålla till på ett annat ställe än luften, sa Bull.

   Radera
  4. Medan friden och natten sänker sig över den gamla byn i ett avlägset hörn av Gallien, klättrar Troubadix upp i ett träd och sjunger falskt och glatt den gamla slagdängan: Tjo va det var livat i holken.

   Efter intagande av vildsvinsstek och trolldryck samlas byinvånarna i nyvunnen sämja - ja Senilix ses vänligt konversera den nyss så ilska Lillfixa, medan Bonemine trumpet håller sig på sin kant - och tittar på den gamla filmklassikern Gökboet, av någon anledning alltid lika populär i den lilla galliska byn.

   Radera
 18. Jag funderade lite över det faktum att domkyrkoförsamlingen är biskopens hemvisst.
  Vem är arbetsgivare åt biskopen?
  Att domkyrkoförsamlingen är arbetsgivare åt domprosten är uppenbart.

  F.ö. vill jag bara hävda vad som är sant inom alla arbetsgivarförhållanden: - En stor personalomsättning är alltid chefens fel.

  SvaraRadera
 19. Ja, J. Det är inte meriterande att synas i kommentarsfältet på denna blogg :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bl a därför undviker jag att stå med namns nämnande, Broder! :-D

   J

   Radera
 20. Bäste Dag Sandahl!
  Citat:
  "Jag talade med en utländsk biskop i går. Han menade att biskopar i USA gör en närmast apokalyptisk markering nu. Om en generation är tron utdöd i USA. Säger dessa biskopar. Antingen jobbar man då - eller ger upp så fort som möjligt.

  Själv är jag pensionär."

  Var snäll och gå in på Svt.se och lyssna på ämbetsbrodern Bo Branders "Helgmålsmålsbön" igår. Är inte det en prästs viktigaste uppgift att göra en ordentlig textutläggning för åhörare, som inte är pålästa?

  Är det en ursäkt att vara pensionär?

  Om det inte finns någon bibelkunskap kvar i Sverige är det väl det viktigaste att undervisa i vad hela bibelns budskap är och inte röra i Svenska Kyrkans misslyckanden? Skall vi tända ett ljus och sitta och ha det mysigt och minnas Jesu vandring till Emmaus med sina lärjungar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gunnel, du har en poäng i detta!
   Här är,en annan pensionär, som sprider evangeliet så långe han orkar! Men han är ju evangelikal!
   http://youtu.be/RH6iLHeERPU
   Prästänka

   Radera
  2. http://youtu.be/u1SjpRFWzP0

   Radera