fredag 1 maj 2015

Jag har fått problem

Modéus II fick frågor på insändarplats i tidningen Smålänningen och besvarade dem. 28 eller 29 april, klippet var inte daterat men det kanske är oviktigt i sammanhanget. Jag fick problem, för nu fattar jag hur fel jag har och har haft. Jag vet, om man ska vara exakt, inte vad kristendom är. Det är lite sorgligt. Jag har ju ändå blivit försörjd för att jag förmodades veta det.

Först ställdes frågan om bibelsyn. Modéus II ger besked:
"Bibelns texter behöver tolkas på nytt i varje tid och tolkningen ser olika ut beroende på vem som tolkar, var i världen tolkningen äger rum och i vilken tid det sker."

Detta är en kreativ bibeltolkningsprincip. Nytt och beroende av tolkaren, platsen och tiden. Jag avviker - men det förstår ni väl att en pensionerad komminister från norra Öland intet har att sätta emot när biskopen talar.

Nu kan Vincent och jag känna oss blåsta, ni vet Vincent från Lerins som på 400-talet (noga taget år 434) angav hur Kyrkans katolska tro skulle definieras för att särskiljas från heretikernas. Det var "quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est". Det var alltså det som överallt, alltid och av alla trotts. Just denna princip avvisas nu och ersätts av principen tid och beroenden. Jag borde anmälas för denna min villolära till Växjö domkapitel - för jag tror med Vincent att hans princip är en klok princip men inser att jag därmed avviker från biskopens hållning. Och han är ändå biskop i detta stift.

Jag är uppenbart illa ute.
För jag tänker att Guds Ord lär oss fast, troget och utan villfarelse den sanning som Gud för vår frälsnings skull ville låta uppenbara. En avslöjad sanning att ta till sig med hjälp av Kyrkan i alla tider - och förstås Guds Ande, som inte säger emot sig själv utan leder oss till hela sanningen.
Anmäl mig!

Fast vad var det Modéus II lovade vid sin biskopsvigning? Han svarade ja på frågan " Vill du stå fast i kyrkans tro, försvara den och tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat så som det är oss givet i den heliga Skrift  och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse och att sakramenten blir rätt förvaltade?"
Är inte detta referenser till något konstant, något som inte skiftar med tid, plats och uttolkare?
Jag fattar föga.
Anmäl mig i varje fall för det!

Så frågades om abort.
Modéus II svarade att detta var en svår fråga som inte skulle ges snabba, kategoriska svar.
"I centrum står livets helighet och varje människas unika värde. Vi ska bevara vördnaden inför den som ännu inte är född och den som är vid livets slut. Ändå ställs vi inför moraliskt svårbedömda situationer där en abort, trots den grundläggande uppfattningen att livet är heligt, kan vara det minst dåliga alternativet."
Här är jag alls inte med, fast jag håller med om grundprincipen.
30-35 000 aborter i Sverige är abortsiffror som omöjligen kan vara resultatet av en etisk bedömning där man kommit fram till det minst dåliga alternativet. Vi har i detta land aborträtt och detta är en rättighet som alls inte har med det som Modéus II talar om. Men det som verkligen är situationen kan han förstås inte tala om. Det skulle bli mediastorm.

Jag vägar ge upp min intellektuella integritet på det viset som Modéus II nu gör. Jag är en usel kristen, jag inser det. Vad värre är: jag sörjer inte över mitt  tillstånd. Det är rätt illa. Ohelgat. Och självfallet kvinnofientligt. Jag omfattar hållningen att den som inte kan hantera en kondom, ska avhålla sig från sexpysslet. Lite kvalitetskrav får det finnas också på könsumgänge
Mina konfirmander fick lära sig att Tulo-pastillen är ett fullgott preventivmedel. Man håller den mellan knäna. Inga biverkningar heller.
Jag omfattar därtill hållningen att livet är heligt och att abortsituationen i Sverige är en skamfläck för ett välfärdsssamhälle. Den är en politik som gör något med oss allihop. Trubbar av vår syn på livet. Det menar jag. Jag borde minst skämmas. Kanske anmälas till domkapitlet som en folkfiende.
Men vad menar egentligen Modéus II - fattade ni det?
Vad tycker han om abortsiffrorna i Sverige? Lagom? För höga? Lite för låga?
Menar han att det för varje oskyldigt liv finns en okränkbar rätt till liv?
Hur vill han värna denna rätt i så fall?

Tredje frågan gällde enkönade vigslar.
Modéus II: "Vi är trogna evangeliet när vi ledda av Anden tolkar det med Guds kärlek som centrum." Nå, nu var det ju ett riksdagsbeslut som kyrkomötet hade att hantera och det skulle för de finstämda kunna ses som synd mot den Helige Ande att dra in just den Helige Ande i sammanhanget. Svenska kyrkan fick laga efter läge. Vad annars kan en folkkyrka göra, om man följer Moltmann? Folkkyrkor kan inte stå emot den politiska makten.

Det är väl knappast någon hemlighet att Kyrkan uppfattat äktenskapet som ett av Gud givet förbund mellan kvinna och man och med en förebild i Kristus och Kyrkan. Bibelns första och sista bok uttrycker samma tanke, brukar det påpekas.
Så tänker jag.
Naturligtvis har jag fel. Så går jag inte i Pride-promenaden på måndag. Det gör Modéus II. Och var Kyrkans Tidning står i frågan såg jag rätt enkelt i går. Normalisering pågår. Kärlek kan vara av olika slag och det är alltid kärlek.
Så fel jag har som tror att kärlek kan vara korrupt och/eller korrumperad.

Modéus II konkluderar:
"Även om vi skulle tycka olika är vi en del av den världsvida kyrka, där evangeliet om Jesus Kristus förenar kristna från jordens alla hörn, trots olika sätt att både uttrycka och gestalta sin tro."
Det betyder väl inget annat än att vi trots att vi bekänner olika och ibland diametralt motsatta ting så är vi likväl en del av en världsvid kyrka.

Detta trodde nu inte 300-talets eller 1500-talets teologer, men varför vara småsint? Jo, därför att några faktiskt, när allt kommer till allt, har FEL och jag hör uppenbart till dem. Jag tänker att det, som väl är, går en skiljelinje mellan sanning och lögn. Jag är den förste att beklaga att jag befinner mig på fel sida om denna skiljelinje.
Jag förstår inte bättre.
Och då har jag fått problem.

Eller?
Jag skulle aldrig läst Smålänningen.
Fast det kanske trots allt är lite lovande att Modéus II beskriver mig som en del av Kristi kyrka "trots olika sätt att både uttrycka och gestalta tron". Här är alla i skön gemenskap. Men tror jag det? Tror påven det? Apostlarna? Kristus?
Jag har verkligen fått problem.

Jag tycker synd om ortopeden Dan Johannesson i Kalmar också. Han ska efter sitt utspel på Facebook inte vara verksamhetschef längre. Hade det inte varit bättre om han blivit kvar, nu en erfarenhet rikare? Nu lovar han ju vård åt alla.
Jag är problemtyngd.
Jag tror nämligen på det där med synd och nåd. I den ordningsföljden.
I vår lagiska tid är det helt fel.

54 kommentarer:

 1. Den snart, för nästan 3 miljoner kronor, disputerade stiftchefen i Växjö är en farligare falsk profet än vad jag tidigare trott. Modeus II är ärketypen för en varg i fårakläder, en person som skrupelfritt predikar en helt ny, och bokstavligen livsfarlig, religion - iklädd gamla skrudar!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Modeus II torde omfatta den uppfattning som söker förena mångfald och enhet. Till en början bedrivs "mångfaldsarbete" för att visa på att vi får tycka olika vilket betyder att vi knappast behöver bry oss om trons och sanningens regel och ännu mindre om reformatoriska bekännelser som CA. Att vi lovar att hålla dem i vigningen är bara dekoration precis som mitra korkåpa och "frågetecken". När "mångfaldsarbetet" implementerats är det dags att formulera "enheten i mångfalden" och då blir det tidsandan som sätter agendan. Då gäller det att formulera kristen tro så att den i möjligaste mån blir en analogi till rådande politisk och filosofisk "om det skulle råka finnas någon) ideologi för att själavårdsmässigt "spegla" den. Detta kallas för att omtolka kristen tro efter den närvarande tidens krav. Något annat skulle vara "kärlekslöst" och ett brott mot den eftersökta "enheten". Detta är ingenting annat än den marcionitiska omotiverade kärlekens religion som avskyr Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra analys av den "nygnosticism" som Svky anammat. Det är precis därför att den är en form av gnosticism, iklädd kristna uttryck, "kläder" och riter, som den är så farlig. Det riktigt tragiska är att dessa ärans män (och kvinnor) som går i bräschen för denna förändring tror att de fortfarande är kristna!
   Antony

   Radera
 3. Det är just denna villolära som Modéus nu ger uttryck för som förleder människor att tro att deras egen tolkning av Bibeln är korrekt även om den uttryckligen strider mot det skrivna ordet. Om man tror att Den Helige Ande ligger bakom ens egen tolkning när Bibeln klart och tydligt säger motsatsen så tror man fel. Gud har inte kommit i strid med sig själv.

  Dan Johannesson tycker jag enbart synd om. Att vara fanatisk ateist kan inte vara lätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det väl så att denna tolkningsmetod började med Luther och sedan har förfallet gått allt djupare. Bibeln är Kyrkans och skall tolkas av dess magisterium!
   Antony

   Radera
  2. Elisabeth: Jag tror inte nödvändigtvis att min "tolkning av Bibeln är korrekt". Eller kanske: jag tolkar det som står i Bibeln korrekt men tror att människans vilja och inte Guds vilja också har fått plats bland raderna där, dvs jag skulle också kunna uttrycka det för er förhatliga "Bibeln är inte Guds ord, men Guds ord finns i Bibeln".
   Även om du tycker att det är fel hjälper det ju inte om du eller någon annan upprepar att jag tror fel en miljon gånger och sedan kör över mig med en ångvält där samma budskap finns ingraverat. Jag KAN inte tro att Gud fördömer homosexuell kärlek, och trots allt är samvetets röst det jag först och främst måste följa. Jag kan inte, det vore för mig att göra det onda, och det går inte. Det är inte ett val Elisabeth! Och det är ingen skojs-spejsad PK-hållning utan att följa det som jag tror är gott. Om jag inte gjorde det kunde jag likaväl låta mig rekryteras av IS i morgon, där någon annan säger vad Gud vill och jag lyder.

   Radera
  3. Antony, Luther hade inte mage att hiita på en enda lära eller "nytolka" bibeln för sin tid. (Visa var han hade fel utifrån Skriften- rättfärdiggörelseläran plankade han ju direkt från Paulus!). Påvekyrkan har däremot för sej att det i varje tid går an att hitta på läror - och binda samveten vid dem! - som inte bara går utöver vad Skriften lär (1 Kor. 4:6) utan ibland direkt emot den. Läran om Marie syndfrihet alltifrån sin tillblivelse strider direkt mot Skriften (Luk.2:48, Mark.3:21,31, Rom. 3:10, 5:12), vilket läran om Marie himmelsfärd inte gör, men i båda fallen är det synd att binda samvetena vid en lära Gud inte uppenbarat i sitt ord.

   Radera
  4. Predikantens uppgift, enligt Gustaf Wingrens bok Predikan, är "att åvägabringa ett möte mellan ordet och människorna, att knyta ’bandet mellan texten och församlingen'". Att knyta är att foga samman. Det ena snöret är konstant, det andra skiftar över tid. Utan båda blir det ingen sammanfogning,

   Radera
  5. Anna,

   Du har rätt, ingen kan tro åt dig. Frågan är vad man tror på. Tror man på Bibeln måste man kunna styrka sin tro, och visa att den är vad Bibeln lär. Det håller faktiskt inte att säga att man inte KAN tro att homosex är synd, för då tror man inte på Bibeln längre, utan på sig själv.

   Radera
  6. Frasius: Jag förstår inte riktigt ditt förhållningssätt. Men nej, jag "tror inte på Bibeln", jag tror på Gud. Men jag förstår att du ändå tycker att jag måste tro att homosex är synd. För annars "håller det faktiskt inte".
   Måste jag även tro att skapelseberättelserna är exakta återgivningar av hur det gick till när världen blev till?

   Radera
  7. Och om jag måste tro att homosex är synd, måste jag då tro att Noa blev 500 år eller får man hoppas att han fick dö lite tidigare (alt att man hade en himlans bra äldreomsorg på den tiden?)

   Radera
  8. Anna,
   om man tror på den kristne Guden tror man på Bibeln (om man är så stor att man har ett utvecklat förnuft, d.v.s. vi talar inte här om de små barnen). Det står dig förvisso fritt att tro på vad du vill, men den kristne Guden har uppenbarat sig i Bibeln, påstår Jesus. Och om man tror på Bibeln = erkänner att Bibeln är rättesnöret för den kristna tron, så håller det faktiskt inte att utesluta det ena eller det andra och säga att man inte KAN tro det, för då har man gjort sig själv till sin egen norm för sanning och låter den stå över Bibeln.
   Jag påstår inte på något vis att du måste tro att homosex är synd. Det jag säger är att om du vill vara kristen måste du härleda det du tror på ur Bibeln. Om någon tanke/idé strider med vad Bibeln lär är denna tanke/idé inte kristen, helt enkelt.

   Radera
  9. Och, javisst, du har förstått det helt riktigt: Om det står i Bibeln att skapelsen gick till som det står i 1 Mosebok, så är det den kristna tron att det är så. Vi kan diskutera vad olika verser i 1 Mosebok betyder, men det som nu står där, det måste en kristen tro. Vad ska annars vara rättesnöre för den kristna tron? Om det finns diverse tankar och föreställningar som inte finns i Bibeln, hur skulle de kunna vara kristen tro?

   Radera
  10. Ok Frasius du kanske har rätt. Kanske är jag inte kristen utan bara gudstroende - det är det jag brottas med och som leder till ganska stor sorg, jag vill gärna kunna kalla mig kristen.
   Men jag kan inte tro som du anser att jag måste tro.

   Radera
  11. Anna, frågan är om det är jag som anser, eller om Gud har uppenbarat sig i Bibeln. Och frågan är hur en människa bör förhålla sig till det, om det nu är så... Bibeln beskriver det så här: vi ville alla vandra vår egen väg, men Gud lät straffet drabba honom. Vi människor vill tro som vi själva tycker och leva som vi själva vill, men just därför kom Jesus till jorden, för att vi skulle bli Guds barn och följa honom i stället.

   Radera
 4. Ännu en überlysande vidräkning med tidsandans handgångne hens av en det flytande skriftspråkets mästare!

  Vad känner Modéus II vid läsningen av ovanstående? Ånger? Ilska? Oro? Skuld? Hämndlystnad? Vilja till bättring?

  Förmodligen kommer han i framtiden att bli mera försiktig. Jag tror att han i positiv bemärkelse är "en ärans man" och egentligen ingen maktens knähund och tidsandans fähund.

  Vi får se!

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 5. Om det här hade varit en frågespalt hade jag haft en fråga: Varför avbildas Jesus nästan alltid med långt hår? Hade han inte läst Paulus, eller är det konstnärerna som busat till det lite?

  Men det jag egentligen inte vill fråga, eftersom det inte är en frågespalt, är om inte just sådana frågor som hårlängd osv visar att vi visst tolkar Bibeln utifrån tid och plats och vilka vi är. (Noterade också att både drottningen och Madeleine täckte håret när de mötte Påven.) Och hur är det med djävulsutdrivning och vara besatt av demoner?

  Stycket om abort och sexualundervisningen tycker jag på det stora hela var bra - jag kan berömma också. Men om man hade svarat som Sandahl och inte som Modéus, måste man kunna svara på hur det i praktiken ska gå till när vi kvalitetssäkrar sexlivet. Man måste nog anta att folk även i fortsättningen kommer att ha dålig känsla för kvalitet och om detta leder till graviditet, vem ska avgöra om abort får göras eller inte?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan anta att folk även i fortsättningen kommer att ha dålig känsla för att styra sitt humör(och bli våldsamma), för att inte vara girig, för att ta till våld som dödar, för vår natur, för att sköta djur (och plåga dom).....och det är väl inte svårare än att detta beivras och rättmätiga straff utdöms?!
   Antony

   Radera
 6. Man saknar journalister som är pålästa. En journalist som inte har studerat bibeln och kyrkohistorien kan inte ställa en relevant följdfråga när biskopens svar är märkliga och dunkla.
  Jack London

  SvaraRadera
 7. "Bibelns texter behöver tolkas på nytt i varje tid och tolkningen ser olika ut beroende på vem som tolkar, var i världen tolkningen äger rum och i vilken tid det sker."

  Ja, tyvärr.
  Ignatios av Antiokia hade gråtit om han läst det och då pratar vi runt år 100. Hans brev genomsyras av att man ska hålla fast vid undervisningen.

  Svaren på de övriga frågorna blir naturliga följder.

  Men resonemanget haltar.
  Om nu två vuxna myndiga individer av sann kärlek vill ha sexuellt umgånge och gifta sig med varandra, varför finns då hindersprövning?

  Samhället tvingar alltså två vuxna människor som älskar varandra till juridisk åtskillnad. Varför då?
  Två biologiska syskon får inte gifta sig och ingen kan i kärlekens namn förklara varför.
  "Det allmänna rättsmedvetandet" eller "naturens ordning" lär ju inte kunna användas i just detta sammanhang men inga andra.

  Det obskyra argumentet om att "värna om det liv som kan skapa i den sexuella föreningen" faller helt uppenbart för alla som inte är betydligt hårdare abortmotståndare än gällande lagstiftning.

  Så varför ha lagstiftning som hindrar biologiska syskon från att gifta sig med varandra?

  Biskopen kan säkerligen nytolka och förklara även detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T: Det är verkligen träffande exempel på att allt inte är så lätt även för oss som förespråkar samkönade äktenskap. Men jag väljer i alla fall att delvis hänvisa till naturen, även om det är en aning flummigt. Men även om gruppvåldtäkter av andhannar som leder till att en andhona drunknar förvisso också är en del av naturen fast olustig att ta in så är det inte "naturligt" att familjemedlemmar parar sig och ungar fördrivs när de blivit könsmogna. Naturens "samvete" verkar se det som onaturligt. Naturen verkar aldrig se homosexuella handlingar som "onaturligt" dvs något som förhindras genom instinktivt beteende i någon art.

   Radera
  2. Jag kan väl tycka att den ena eller andra argumentationen är hedervärd, men att omväxlande byta huvudargument från Kärlek till Naturen känns väldigt subjektivt.
   Jag tycker f.ö. att all argumentation om andra arters beteende, normala som animalier, är helt irrelevanta i sammanhanget.

   Om staten ska lägga sig i vilka gränser det finns för juridiskt äktenskap så bör det basera sig på omsorg.
   Om någon eller om något så flummigt som "samhällets fortlevnad eller värderingar".
   Syskonpar borde väl kunna bli lika bra biologiska föräldrar som homosexuella?
   Eller ska staten lägga sig i vilka byxmyndiga personer som får göka med varandra?

   Sedan kan jag med visst foga säga att många heterosexuella finner homosexualitet både onaturlig och instinktivt förhindrat.

   Nu är det kanske inte så att jag propagerar för syskonäktenskap eller mot homosexuella äktenskap i just detta inlägg. Det finns viktigare saker att propagera för.

   Jag propagerar för stringens i argumentationen som sträcker sig från egna individen, via berörda individer till hela samhället.

   Jag kan även sträcka mig till att propagera för att nuvarande aborttal och veckogränser är orimliga.
   De borde åtminståne ställas emot antalet IVF-behandlingar (tusentas) och adoptionerna (<1000 internationella, < 30 nationella).

   Radera
  3. Peter T, jag kan hålla med om att man hör hålla sig till kärlek/omsorg eller naturen och inte växla mellan de båda godtyckligt.Så jag håller mig till det förstnämnda. Och då har man onekligen ett problem att förklara sig när det gäller varför man inte vill tillåta syskonäktenskap till exempel, vilket jag självfallet inte vill. Det är knepigt. Och det ena eller det andra går inte att bevisa. Vi TOLKAR alla Guds vilja vare sig vi tror det eller inte.

   Radera
  4. Ja, vi tolkar. Sedan finns det mera rimliga och mera orimliga tolkningar.

   En god princip är, att låta Skrift tolka Skrift.

   En annan att låta katolicitetsprincipen gälla;
   "quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est".

   Argus

   Radera
  5. Jag tror nog att samvetet spelar roll, men för att ha det som argument måste man förklara vilken påverkan som finns på samvetet.
   Arv, miljö, kultur eller rent av Gud?

   Det är trevligt med stringent argumentation.
   De som hävdar att fördrivning av "cellklump i livmodern" inte är npgot etiskt problem, borde heler inte tycka att det är etiskt problematiskt att visa bilder på dylika "cellklumpar".
   F.ö. anser jag att bilder som visas av t.ex. MRO är upplysande i sakfrågan.

   Då har jag ändå inte ens börjat argumentera varför jag tror att Gud föredrar den ena eller det andra.

   Radera
  6. Visst kan man, som Åke Green, argumentera med hur andra arter beter sig. Särskilt andra däggdjur, som ju troligen har samma ursprung som vi. Åke Green har ju dock fel, särskilt eftersom Jesus inte kommer siktas, återvändande på skyarna. Inte heller detta år kommer Jesus tillbaka.

   Radera
 8. Den intressanta artikeln i Dagen de senaste dagarna var nog den om fostret som levde i 20 minuter, aborterat tre dagar in i 23:e veckan! När ska människor vakna och agera? Folk är ju ibland inte ens medvetna om hur sen gränsen för abort i Sverige är! (18.e o 22:a veckan!) Svenska kyrkan har lagt sig. Mitt parti, KD, bedyrar att även om de anser att sjukvårdspersonal ska ha samvetsfrihet, så står de absolut bakom nuvarande abortlag! Makalöst!
  Jag tycker att man kan ställa saker på sin spets genom en fråga till människor.
  - Om nuvarande lag hade gällt när din mor blev gravid, tror du då att du hade varit ett aborterat foster?
  Det är i detta oetiska vansinne som kyrkan borde gå i täten!
  Hur mycket eftertanke inför framtiden finns det bakom 36 000 årliga aborter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hitler jublar, i sitt helvete, över den svenska abortlagstiftningen och det parti som vill sänka den lagliga tiden för abort (och till skillnad från Svky driver den frågan) kallas för fascister. Vi lever i ett riktigt galet land!!
   Antony

   PS. Jag förespråkar ett (närmast) absolut abortförbud och har inte så många sympatier för SD, men i den här frågan är SD det klart mest kristna och humanistiska partiet i Riksdagen!

   Radera
  2. Nu ifrågasätter jag Adolfs jubel, oavsett var det antas försiggå.

   Som den extremdarwinist - eller snarare spencerist - han var, hyllade han livskraft. Ett folk som inte kunde reproducera sig, växa och breda ut sig, förtjänade att försvinna ur historien.

   Förmodligen skulle Adolf, liksom han gör i sitt testamente, hylla de "livskraftiga folk från öster", som kommer att ersätta de förbrukade, besegrade och livsodugliga västeuropéerna. Abortmanin skulle ses som ännu ett av många dekadenstecken.

   Om han sen skulle känna någon glädje, är tveksamt. Snarare den svikna kärlekens bittra förakt.

   Er ist wieder da!

   Radera
 9. Problemet är som jag ser det, vad man menar med att 'tolka olika i olika tider'. För det kan dels innebära att man flummar ut som mestadels görs i dag och dels att man fördjupar sin förståelse av bibelord i en ny belysning. Ny belysning kräver dock bibelkunskap, kanske kunskap om judendom. Inte bara ett anpassande till moderna idéer.

  de Lea

  SvaraRadera
 10. Om det hade varit så att detta inte är en frågespalt hade jag kanske fått svar eller synpunkter på mitt påstående att det som hävdas i blogginlägget kan ifrågasättas, men vi ska alla flumma till och tända på våra egna "gudomliga haschpdipor" förstår jag, och gå in i en värld där inget behöver förklaras.

  SvaraRadera
 11. Biskop Modeus tolkar inte Skriften, utan han omtolkar den. Hans omtolkning är urkundsförfalskning.

  SvaraRadera
 12. Apropå abortsiffrorna erinrar jag mig när jag i slutet av 1970-talet mötte en kvinna som gjort abort. Hon var ung och frisk, levde i ett fast förhållande och hade en dotter på åtta månader. Anledning till aborten: Det blev för tätt mellan barnen. Vilken moraliskt svårbedömd situation. Eller? Snarare tror jag att problemet var bekvämlighet alt. bristande empati. För hur i all sin dar kunde denna människa se på sin dotter utan att tänka på att det kunde varit just den dottern som blivit avlivad?

  Jag kommer också att tänka på den drygt 60-åriga kvinna som fortfarande, 30 år efter aborten, förebrådde sig för att hon låtit mannen pressa henne till en abort hon egentligen ville genomgå.

  Men oh nej, de heliga aborterna får inte ens diskuteras. Snacka om att leva i ett mentalt u-land.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ... hon egentligen INTE ville genomgå... ska det självfallet vara.

   Radera
  2. Problemet är att vi inte kan diskutera aborterna utan att diskutera den rådande sexualmoralen, Och där har den "gamla kristendomen" viss skuld. Man har använt sig av Gud för att kontrollera kvinnans sexualitet. Detta har lett till den motreaktion vi ser i dag, där även tjejer börjat skryta om hur många "one night stands" hon har haft. Därför kommer reaktionen i dag bli att "män återigen ska kontrollera kvinnors liv och sexualitet" i stället för att se en omsorg om fostret. Men som sagt, kyrkan är inte utan skuld till att det blivit så.

   Radera
  3. Problemet är också att man anses mot homosexuellas rättigheter om man är emot aborter. Jag har märkt detta många gånger när jag har skrivit debattartiklar i tidningar. Och inte nog med att man skyller på lössläppt sexualitet, utan man jämställer homosexuella par med hela gay-rörelsen och med Pride- karnevaler etcetera. Det finns inga gränser för tossigheterna. För kan någon tala om för mig vad aborter har med ett homosexuellt pars vilja att leva samman att göra?

   Radera
 13. Eftersom detta inte är en frågespalt frågar jag inte varför Dag står kvar i SvK, trots att han inte tror som SvK...

  SvaraRadera
 14. Han tror ju så som SvK trodde när han blev medlem.../Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske. Men nu har han hur som helst fått problem!

   Radera
 15. Kanske. Nästa fråga är om det är ett hållbart principiellt argument. Dag har ju levat rätt länge.
  Dessutom har SvK "hur länge som helst" haft obibliska läror i sin palett. Tokerierna har accepterats verkligen länge, även om de har ökat de senaste decennierna, på grund av de förhållanden som rådde redan när Dag blev med.

  SvaraRadera
 16. Jag tror att FM ska vara väldigt glad att det finns någon läsare som orkar reagera.
  Man kan tyvärr inte säga att FM med sådana formuleringar precis tillgodogjort sig vad SvK grundläggande dokument säger. Men han har godkänt utifrån den prästutbildning han gått.

  SvaraRadera
 17. Andreas H

  Fr Martin valde många nya vägar. Han bröt kyskhetslöften, lydnadslöftet o fattigdomslöftet.

  Han hittade på Sola Scriptura (vart finns det i Skriften), Sola Fide (står i Jak 2, därav ville han ändra NT-kanon [också GT]).

  Kyrkan har dock klippfast aldrig ändrat sig. Du håller på fel häst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu skojar du väl, Annorzzz.
   Nog har väl åtminstoen en av våra kyrkor (det finns flera, som du vet) - RKK - ändrat sig. Efter reformationen har Påvekyrkan proklamerat två speciellt stora villfarande trosartiklar. Det är dogmerna om Marias medfödda syndfrihet och hennes himmelsfärd med åtföljande kröning till Himladrottning. Ingen av de dogmerna nämns med ett enda ord i Skriften. Påvekyrkan påstår inte heller att de bygger på tydliga bibelord. De bygger uteslutande på kyrkliga och folkliga traditioner och framför allt på det katolska läroämbetets påstådda ofelbarhet.
   /Staffan Wadström

   Radera
  2. Staffan

   Så får du i din okunskap gärna tro. Men verkligheten är dock en annan, vad du än tror.

   Se gärna AveMarisStella för mer info 99 invändningar o klicka dig fram.

   Allt Gott

   Radera
 18. Ingen svarar...På om det stämmer att tron inte har förändrats även "utan Modéus". Jag uppfattar det som hycklande, att man vill sätta dit Modéus för något man gör själv - fast på ett annat sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske mödar sig ibland ingen med Annas frågor f a svaren kan vara ganska självklara. Någon gång kan ett svar kräva avsevärd utredande möda. Ibland finns ö h t inga enklare standardsvar. Relativt ofta känner sig någon ändå manad att svara. Frågorna kanske inte alltid måste besvaras? De bidrar ändå till och nyanserar ofta på ett värdefullt sätt diskussionen?

   Givetvis hade tron förändrats även utan Modéus. Biskopen uttrycker bara förändringen på ett för Växjöstiftet ovanligt tydligt sätt.
   Om det sen gäller att "sätta dit"... Kanske snarare analysera vad som döljer sig bakom orden. Därigenom kan man få hjälp att inte gå i "Modéi fälla". Det är annars lätt att slinka in bakom de vackra, oantastliga uttrycken.

   Hyckleri? Jovars. Ibland kallar vi fenomenet social begåvning.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Tack Lars Jensen. Jag är också uppriktigt nyfiken på hur många här som tror på skapelseberättelse(rna) i bokstavlig mening. Jag har intrycket att många som tror på "klassisk kristendom" ändå tillåter sig att se dessa poesi eller i alla fall inte historiskt sanna.Men att de som inte tror att en orm en gång pratade blir upprörd om en annan inte tror på jungfrufödseln. Vari består i så fall skillnaden? Och skulle inte kyrkan förr betraktat det som hädelse att inte tro på skapelseberättelsen som historiska fakta?

   Radera
  3. Klar poäng. Men frågan kanske ändå inte gällde huruvida FM eller DS tror på skapelseberättelsen. Frågan är väl vad de tror håller samman Skriftläsningen. Här skulle nog även FM skärpt sina svar till en del men knappast till konturer som faktiskt håller samman kyrkans tro. Trosregeln har helt enkelt inte ingått i någon undervisning annat än som kyrkohistoria. (De böckerna av Hägglund är inte så gamla!) Den är på väg tillbaks. Jag tror yngre kan ta in den. Bibelns (GT+NTs) minsta gemensamma nämnare: Jesus är Herren.

   Radera
  4. Men de som redigerade 1 Mos trodde inte heller på skapelse berättelserna som bokstavligt och i detalj sanna, med tanke på att kap 2 ger annan ordning än kap 1.

   Radera
  5. det går utmärkt att läsa gen 2 skriven som detailj av gen 1. Mycket hänger på översättningen, i mitt språk finns ingen motsättning alls mellan gen1 och 2.
   Om du vill förstå hur folk kan tro att bibeln är sann läs på creation.com och utbilda dig själv. Gen 1 är inte myth men historisk berättelse. Mycket enkel formulerat om livet evoluerade, då fanns död och sjukdom innan synd. om synden ledde till att döden kom in i världen så kan det inte ha funnits någon evolution. när Kyrkan började acceptera evolution kompromiterade hon sig, och ifrån detta blev det mera och mera som ska omtolkas, vi kan ju inte tro pa Genesis kan vi da tro pa Paulus, han var väl barn av sin tid, och så blir det värre och värre. Till slut har man kvar en tro i att det finns väl något. Och det enda som denna något vill är kärlek och kärlek är att alla ska med alla är goda och alla är förlåtna. Det låter vacker men den som tror så kanske ska fundera om dem är kristna. Nu verkar det finnas olika sätt att se sig själv som kristna.
   Är det dem som följer Jesus eller/och dem som tror på Jesus.?
   Jesus trodde på Genesis för han säger ju:"har ni inte läst att Han som skapade från begynnelsen skapade dem man och kvinna."
   Det romarska samhället hade inga problem med sexual omoralitet.
   Men i pompeii blev det synligt, man kan se det som guds dom, och där kan Rom ha blivit varnat, men dem lyssnade inte. Ett kors har någon haft där, och så funnits där en varning över dessa gudlösa städerna, jag undrar hur länge ska Svek få tid att omvända sig, israel blev borttagen till Babylon, och här och nu tränger samhället alt mera undan Kristen tro. inte bara ut ur samhället men ut ur kyrkan. Att vända bort från Gud och skapa sin egen Gud kallas för avguderi. Kyrkan är kristi brud men vad händer om hon trälar efter makt och världens lögner, när hon skapar sin egen bild av Gud och predikar det istället för bibeln ord? Då vänder hon sig bort och hon som var frälst blir till något värre en innan hon kom till Kristus.
   I bibelnsspråk blir hon en hora.
   All uppstånd mot Gud börjar med paradisets lögn, har Gud verkligen sagt? Jag sörjer kyrkans fall, hon ledde mig till tro i första hand men se nu faller hon bortvänd från Gud, med egna gudsbilder upphöjt till sanning. Ska man stanna kvar? Jeremia blev kvar även om han var den enda som trodde och ville följa Gud.
   Jag våndas och smärtar, lögn och förtal följer kyrkan hennes ritualer blir till tomma gärningar och bordet är inget att skrytta över för kan vi kalla dem som delar brödet syskon.
   Den som tar brödet och inte vet vad det är som gäller, syndar mot Kristus. Folk vet inte om sin synd och dem få som kommer som tar emot brödet vet dem?
   Johannes sprang upp i sin moders sköte av glädje för sin herre. Och folk anser det går bra att döda ett ofödd barn, för dem är inte barn än.
   Och så suddas ut livets helighet och snart kommer folk att tänka att all liv som inte är produktiv är väll bättre att ta bort. Vi är ju alla bara en stor klump celler.
   Kyrkan är del i denna synd, Istället för kärlek delade hon ut skam istället för omsorg bortstötande, kyrkan blir dömd för sina synder och försöker nu blidka sina dommare.Vad samhället tror är inget vi ska tala om, men vad kristna tror bör granskas för vi står och faller med vår tro.
   Jag var en bortvänd syndare med eget gudsbild, en gnostiker en heretik, men bibeln är sant om vi tycker det eller inte för sanningen beror inte på vart tycke.

   Radera
 19. Alla anonyma som talar om skapelseberättelsen i pluralis: Har ni någon gång hört talas om "textkritik"? Om att fixa till i översättningen från hebreiska så att det passat teololgin att "allting är ju frågan om TOLKNING!" ? - I 1 Mos 2 finns det ett ett ord som översätts med "ordning" I Mos 2:4a, men som på flera andra ställen översätts med FÖLJD, vilket gör att det blir EN sammanhängande skapelseberättelse, och inte som vissa hävdar TVÅ oförenliga sådana! Det berättas om skapelsen, och sedan om skapelsens följd (!) (ung "toledot"), alltså människan (!), och här finns inget annat hack I 1 Mos 2:4 a resp b än det de människor som vill vara "textkritiker" hittar! Var finns alla GT-exegeter på denna blog? Har jag fel? Rätta mig I så fall, då det tycks vara en sanning ristad i sten att Guds Ord är som man vill att det ska vara, och helst då styckevis och delt, ffa om det kliar en själv i öronen. Och visst var väl Jesaja skriven av minst tre olika personer, och för att inte tala om NT! Ujuj, - tror nog (not) att allting I samvetet handlar om Kärlek...! JA, men bara om det är ett av Guds Ord upplyst samvete. Annars NÄ! NEJ!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan säkert vara som du skriver om skapelseberättelserna Krister, men spelar det någon roll för sakfrågan här?

   Men jag förstår av din sista mening att du kan avgöra om någons samvete är ett av Guds Ord upplyst samvete. Skickligt.

   Radera
 20. Men käre Krister, dog alltså Judas Iskariot genom att falla ner från sin galge - varvid han sprack - på en åker han köpt med återlämnade mynt som handpenning? Vi tror enligt bekännelserna på Fadern, Sonen och Anden samt - beroende på hur man räknar - möjligen på Kyrkan (ja, Antony - men inte på varje vink som alla biskopar av Rom givit). Skriften är vårt i allt väsentligt trovärdiga vittne, men inte en trosartikel.

  SvaraRadera
 21. Och förresten, Krister: "-kritik" är ett ord som många missförstår på svenska. "Textkritik" handlar om att få fram den ursprungliga texten, vare sig de historiska vittnena säger det man kunde önska eller något annat, inte om att vara kritisk=nedrackande mot det man hade önskat vara annorlunda. Som VDM borde Du har lärt Dig detta, och kanske missuppfattar jag Dig. Men Guds ord är ingalunda som jag vill att det ska vara - men vi ska förhålla oss till hur det är, inte hur vi brukat uppfatta det eller vill uppfatta det.

  SvaraRadera