måndag 11 maj 2015

Uppsamlingsheat

Denna måndagsmorgon blir det kanske viktigt med ett uppsamlingsheat även om jag inte riktigt förstår varför.

Först ut får den otålige Dike bli.
Han vill få besked om sådant han själv läst fel eller missuppfattat, sakuppgifter som andra kommentatorer välvilligt rättat. Men det ska nödvändigtvis vara jag som skriver. Saken handlar om att det finns kvinnliga präster i Frimodig kyrka. Jag skrev "gruppen", vilket de flesta kunde uttyda "nomineringsgruppen". Den som inte förmådde göra detta, tänkte att saken gällde "kyrkomötesgruppen" och ville veta, nummer och namn, vilka dessa kvinnliga präster var. Jag hänvisar som andra gjort till Frimodig kyrkas hemsida. Visst finns det kvinnliga präster i Frimodig kyrka. Det finns det i alla nomineringsgrupper, tänkte jag, men får nog reservera mig för SD. Grupperna avspeglar Svenska kyrkan. Den intressanta frågan är vilken grupp som tar itu med själva ämbetskonflikten och försöker på nytt göra det vi slet med i början på 1990-talet och som så effektivt torpederades. Det misslyckandet borde intressera. Vad är det som förhindrar det sakliga teologiska samtalet i Svenska kyrkan när vi dåförtiden kunde föra sådana samtal om dopet och nattvarden?
Fundera på det!

Man kanske också ska fundera på att biskoparna, som borde veta bäst och ha full koll på ämbetsfrågan samtliga är för reformen. Detsamma gäller domprostarna och, tror jag, samtliga ledamöter av domkapitlen. Inför denna kompetens som trosvisst uppfattar 1958 års riksdagsbeslut som gudomligt, borde alla invändningar tystna och de som eventuellt finns kvar enkelt undanröjas. Varför sker inte det? Varför ges inte sakargumenten i frågan?
Fundera ett varv till!

Dike tar så upp frågan om folklighet och pläderar för en folklig kyrka. Varför? Därför att jag påtalat att Kyrkan är en intellektuell rörelse. Motsatsparet är tydligt - men inte mitt.
Dike tycks ha fått för sig att jag är emot folk i kyrkan eller en kyrklig folklighet. Lite konsternerad tycks han dock ha blivit eftersom han förstått att jag skrivit om "en levande, folklig Kyrka". Denna morgon känner jag nog mest för att beskriva mig som en högkyrklig, dörrstängande, dömande och sekterisk präst som åsyftar en elitkyrka där bara prästerna ska bestämma. Det är en bild som bekräftar Dikes föreställningar och har den fördelen att vi slipper tjafsa om min eventuella folklighet, givet att jag skulle sagt att jag är av typ folklig, jovialisk präst som kan vara vad jag är utan att tramsa bort evangeliet. En sådan beskrivning skulle gett oss oändliga drapor till svar.

Det finns ett stort återstående problem. Jag blir med åren alltmer övertygad om att jag inte tror vad Svenska kyrkans majoritet tror. Jag blir också alltmer övertygad om att en hoper präster och jag tror helt olika - och att de träder fram som falska lärare, heretiker. Med dem är jag inte ett i tron. Svenska kyrkan växlades in på främmande spår, precis som biskop Anders Nygren sa. Då vill det till att växla tillbaka till själva den kristna stambanan och det är bråttom. Om detta ska jag skriva mer, tänkte jag. Om jag gitter.

Så till frågan om modalism, som inte är att man stoppar in "Guds" utan att man tappar de sammanbindande "och" i orden om Treenigheten: Fader och Son och Helig Ande! Så läser Kyrkan. Svenska präster lägger bort det första "och-et" för de är svårt fostrade i det svenska skolväsendet och tänker först ett kommatecken och sedan ett "och".  Det blir modalism. Jag frågade min lärde vän dogmatikdocenten för många år sedan vilken villolära detta uteslutna "och" visade på och hans svar var enkelt: Modalism. Tre personer utan sammanblandning. Fundera över den athanasianska trosbekännelsens ord denna måndag.

Jag läste Smålandsposten. De glada gick i Prideparaden. Svenska kyrkan var med och arrangerade Pridefesten i Växjö för organisationen är för HBT och Q. Roxberg, jag utelämnar förnamnet för alla vet vem Roxberg är men kanske inte vad, talade om allas rätt att vara den man är. Så vad är han? Åke Sturesson, Åke Roxberg eller Ann-Christine Roxberg?
Det är inte lätt det där med att vara och att bli.

En som kallas Figge Frågetecken hade, fick jag mejl om, talar om Kyrkan som en plats där livet får vara som det är. Mejlskribenten gav, som det heter, stuff for thoughts:
"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att livet får vara som det är" ...?
"Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att livet skulle vara som det är" ...?
Jag undrar vem den där Figge Frågetecken är men mejlskribenten som hittat citatet gav mig en del att tänka på.

Det kan jag behöva för i Smålandsposten fanns föga om Svenska kyrkans eget prideengagemang. Satsningen gav föga effekt medialt. På Fejjan såg jag den nya kyrkoherden i Alvesta i pridegärningen. Hon bar kaftan. Varför? Hade hon haft begravning innan och ville klä upp sig? Eller var tillställningen av samma dignitet som när en präst har begravning? Jag ska fundera. För på prästmötena har jag lagt märke till att många inte kan klä sig i kaftan. Förunderligt och märkligt. För det kan väl inte vara så illa att kaftanen är den samtida motsvarigheten till de där breda tofsarna i Jerusalem för 2000 år sedan?

Uppsamlingsheat - eller upplösningsheat?
Jag grunnar hela dagen.

39 kommentarer:

 1. Anders Stenström11 maj 2015 kl. 08:19

  Jag ser anledning att citera min egen pedagogiska kommentar här 28 augusti ifjol:
  Konstruktionen "Andersson och Petterson och Lundström" innebär inget annat förhållande mellan leden än vad "Andersson, Pettersson och Lundström" gör. Att "Faderns och Sonens och den Helige Andes namn" med sina två _och_ skulle uttrycka den rena läran säkrare än vad en variant med ett enda _och_ skulle göra är en from fundering utan substans.
  Lydelsen har väl snarare dikterats av den latinska, och därbakom den grekiska, texten i Matteus 28:19.

  SvaraRadera
 2. BloggarDag,

  -Bättre sent än aldrig, sägs det ju; jag tackar alltså för svaren på mina frågor, även om de var något snirklade och bloggaren hade en smula svårt för att beskriva vad han egentligen menade med sina på FK:s hemsida stående deklaration vad han brinner för. Ordet folklig kan faktiskt inte missförstås eller missförklaras. Sedan är frågan om det satts på pränt av taktiska skäl inför en valrörelse eller det är genuint förankrat i bloggarens teologiska själ, den som andra (vilka hans hänvisar till) alltid servilt brukar tyda och ge mig svar på.

  Men, som jag noterade, finns i bloggarens presentation en sådan inplacering av hans person i Svenska kyrkan - fattas också annat av en KM-ledamot - att alltid servila eftersägare måste ha ett problem i sin tydliga distans till, och underkännande av, Svenska kyrkan.

  Bloggaren är genom att vara vald till sina uppdrag i kyrkan, prästvigd i den och genom sin kärleksförklaring till Svenska kyrkan på apostroferad FK-hemsida (taktisk eller ej) bunden till denna demokratiska folkkyrka.

  Att då baktala, våldsamt kritisera eller underkänna huvudmannen skulle nog med rätta kunna rubriceras som, ja just det, trolöshet mot huvudman.
  Och en sådan anklagelse mot en toppman i Svenska kyrkan vore ju förfärlig.

  När detta är analyserat, redovisat och förhoppningsvis läst är det upp till bloggarens doakör att dra sin slutsats, särskilt de körmedlemmar och eftersångare som har fått för sig att dirigenten står på deras sida som notoriska fördömare av Svenska kyrkan.

  Men den som är en del i denna kyrkans ledning kan ju inte i samma person också vara kyrkans exekutor. Det är självklart.
  Vad som alltså nu har framkommit är att bloggaren således finns i Svenska kyrkan, har att försvara och stå för dess intressen, medan doakören står på en annan sida och skjuter prick kyrkan, låt vara att de flesta pilarna missar målet.

  Men det är bra att vi har fått en markering av bloggarens distansering till doakören åtminstone vad gäller denna sak.

  Slutligen trodde jag förstås att ordet "gruppen" avsåg KM-gruppen. Egentligen kvarstår dock faktum: att antalet kvinnliga präster i FK är försvinnande litet. Men antalet manliga teologer i FK:s KM-grupp besvärande stort.
  Folkligt eller inte?
  Döm själva kära läsare. Men döm objektivt och inte med FK-färgade ögon, ty då blir domslutet garanterat felaktigt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man bor i ett hus och upptäcker att det luktar konstigt när man kommer hem, att barnen blir sjuka och att folk tackar nej när de blir bjudna behöver man ta reda på varför. Om det då visar sig att varken dräneringen eller ventilationen fungerar, sydgaveln är murken och taket läcker in så hjälper det inte hur fin fasad man har åt gatan till. Det gäller att erkänna bristerna och se till att huset renoveras om man vill bo kvar där. Det är bara den som inte vill vara kvar som har råd att blunda för det som är trasigt.

   Mikael

   Radera
  2. Med Dikes trolöshetsresonemang borde Luther ha hållit käften och levt upp till sin kärleksförklaring som romersk-katolsk präst
   /Sub versus/

   Radera
 3. Att det blir tyst i media när kyrkan gör det kyrkan skall göra, nämligen bekräfta världen som den är, bör inte förvåna. Att detta skulle vara hälsan som tiger still, är inte sant. Det är kyrkans självutplåning, hett åstundad av världen.

  Om däremot kyrkan skulle gå på tvärs mot tiden, voilà, blir det ett Herrans bråk. Det räcker med misstanken. Ebba Busch utlöser skräck hos hedningarna, liksom Bloggaren eller Anna Sophia Bonde. Detta oavsett vad de sen verkligen säger eller gör.

  Kanske är det ändå detta Herrans liv och bråkande vi är kallade till?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 4. Svenska Kyrkans sägs "gå före" underförstått att andra skall följa efter. Är inte ett detta ett uttryck för en häpnadsväckande arrogans som liknar den orättfärdige domaren som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor? Så länge detta pågår kommer det att finnas de som likt den rättslösa änkan fortsätter att tjata vare sig det gäller bibelsyn, kyrkosyn, ämbetssyn och äktenskapssyn. Dessa som "tjatar" kommer att precis som S:t Athanasius bli anklagade för att brista i respekt för "majoriteten" och de redan fattade besluten. Men nu är det så att Svenska Kyrkan i sin bekännelse står på den kämpande och segrande Athanasius sida och de "tjatande änkorna" är övertygade om att Kyrkans gemenskap består i den sakramentala verklighet vilken är Guds verk för oss och med oss och i oss. Varför skulle vi förvillade av von Harnacks respekt för Marcion gå vid sidan av spåret? Inför reformationsjubileet kan det vara nyttigt, för att tala utilitaristiskt, att reflektera och meditera över Luthers ord: Så snart kyrkan lär vid sidan av Skriften och Guds Ord, far hon under alla omständigheter vilse W.A. 40:1, s. 132 (citerat från slutorden från "På främmande spår" av Hjalmar Lindroth)

  SvaraRadera
 5. Bloggardag: "....präster och jag tror helt olika - och att de träder fram som falska lärare, heretiker. Med dem är jag inte ett i tron. "

  Det här väcker frågor. Vad ingår i "tro" enl. Bloggardag? Måste man (inte) ha exakt rätt tro för att komma till Himlen? Kommer de där andra till helvetet kanske? Eller finns det olika avdelningar i Himlen?
  Och varför ska man tro på ett visst sätt? Folk tycks fastna i helt meningslösa detaljer allt från prästers kön till det den rätta alkoholmängden i nattvardsvinet.

  Det här borde räcka: Man upptäcker att man inte har det bra i nuläget och behöver få veta att orsaken är den skuld man känner efter att man har vänt ryggen åt Gud. Man får veta att Jesus kan "fixa" skuldproblemet och att man behöver TRO att det är mödan värt att vända sig till honom i detta ärende. Man ber honom om hjälp och blir befriad. Varför krångla till det med en massa teologisk trams?
  Ett i tron är man när man förstår att ovanstående gäller alla lika. Alla sitter vi i samma båt.
  En anonym en

  SvaraRadera
 6. BOD

  Du fortsätter mitt ditt svamlande och upprepande av doakör, tjat om demokrati och folklighet i en enda salig röra och tillsätter dig själv domarrollen. Den roll du sedan anklagar andra för att hålla t ex undertecknad. Läs nu förslagsvis noga igenom ditt eget påstående citat:

  "Döm själva kära läsare. Men döm objektivt och inte med FK-färgade ögon, ty då blir domslutet garanterat felaktigt."

  Slut citat.

  Alltså: 1 du uppmanar oss att döma!
  2, men vi skall döma objektivt? men i denna objektivt ingår inte FK´s åsikter?
  3, Du avslutar med domslutet" ..Ty då blir domslutet garanterat felaktigt?

  Är inte det att ta stora ord i mun och agera besserwisser till domare ja då kan man sannerligen undra över logiken men det är klart. Politruker har aldrig gjort sig kända för logik och konsekvens utan bara i att se till att öka sitt eget inflytande och avundsjukt snegla på andra som lyckats bättre i att profilera sig och inte minst stå för sina åsikter grundade i den apostoliska läran trots att de av politrukerna straffats med att på alla sätt motarbetas i det kyrkliga.

  Till din tydliga irritation dock misslyckats i att hindra honom från att sitta i KM och KS. Positioner som du tydligen menar bara skall vara reserverade för dig och dina meningsfränder.

  Hm.. hur dömer Du nu som moderat i en POSK-grupp du slunkit in i? En gruppering vars åsikter Du inte givit fem öre för tidigare -agerar Du självständigt och då illojalt mot POSK eller menar Du att POSK nu ändrat så mycket i sina ståndpunkter att Du kan vara lojal mot denna grupp?

  Menar Du kanske att POSK nu bara är lojal mot SVeK och att du därför kan vara POSK:are och känna att du arbetar för SVeK´s bästa? Hur är det då med de andra grupperingarna-är de alla illojala mot SVeK?

  Eller menar Du att alla åsikter utom FK´s är hedervärda och att sedan det enda hedervärda är att "lojalt" ställa upp för vilket beslut som än klubbas igenom och oavsett hur mycket beslutet går emot den apostoliska läran och bekännelseskrifterna?

  Den enda lojalitet jag erkänner är emot Kristi Kyrka och den lära, den undervisning som notera :.. en gång för alla är oss given! Alla avsteg från denna lära gör att kyrkan inte längre är en Kristi Kyrka på jorden.

  Notera attt jag talar om avsteg- inte felsteg. Vi gör som människor ofta fel- misstolkar, missförstår det är utan vidare förlåtligt och det är sådant jag avser när jag talar om felsteg.

  Med avsteg menar jag att medvetet och under full vetskap om att man går emot den lära och den undervisning vi genom apostlarna fått i uppdrag att bevara och föra vidare utan förvanskning. Det är något helt annat och mycket, mycket allvarligt som jag verkligen inte vill vara delaktig i. Ett avsteg där det att bara tiga är allvarligt och illa nog för allas vår frälsning.

  //HH

  SvaraRadera
 7. Det är viktigt med läran och ibland kan ett kommatecken vara avgörande. Men jag tänker nog som Anders Stenström och säger som BloggarDag om ämbetsreformen: "Jag är fortfarande inte övertygad."

  Jag stäms dock till ytterligare eftertanke av att alltifrån Karl XII och KB1917 till Folkbibeln och Bibel2000 har dubbla "och". Det kanske, eventuellt, då skulle kunna ligga något i vad Dag skriver här? I vart fall är det ju en dygd att citera Skriften korrekt.

  Jag har länge läst Apostolicum utan "vi tror ock(så)" mellan leden - med våra finländska vänner läser jag "och på Jesus Kristus", "och på den helige Ande". Samtidigt säger ju Jesus: "Tro på Gud, tro ock(så) på mig."

  Så tänker jag som amatörhymnolog på de många doxologier i våra psalmer inkl. tidegärdshymner där det första "och:et" fallit bort (av rytmiska skäl?), t.ex. "O Fader, Son, och Ande, dig" o.s.v. eller "O Fader, Son och Helge And." Blir det modalism då också?

  F.ö. lär det ju vara KB1541 (den s.k. Gustav Vasas bibel) som knäsatte den märkliga stavningen av ordet "och". Ett ord som förvisso är väl värt att användas, även om jag inte hört någon använda det med större emfas än docent Michael Nordberg under föredrag i Konstantinopel 1998 (han inledde liksom julevangelisten Lukas höjdpunkterna med detta ord, starkt och ljust uttalat). Och (!) utan att vilja raljera över några som helst docenter mer än nödvändigt (rätt bör förvisso vara rätt) är det ju för väl att vi renläriga trots allt inte behöver skriva som frukt- och grönsakshandlaren till skyltfabrikanten: "Det ska vara större mellanrum mellan 'frukt' och 'och' och 'och' och 'grönsaker'."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, går man till grekiskan i Matt. 28:19, så är det 'och' på båda ställena. Men frågan är om det skall ges betydelse. På den tiden var ännu inte skiljetecknen uppfunna, så man fick använda sig av 'och' och andra småord för att dela upp meningar och sammanfoga satser. Många av de småorden översätts inte (längre), för de fyller ingen funktion i ett modernare skriftspråk.

   Radera
 8. Bloggardag: "Vad är det som förhindrar det sakliga teologiska samtalet i Svenska kyrkan när vi dåförtiden kunde föra sådana samtal om dopet och nattvarden? Fundera på det! "

  Kanske var det så förr i världen att man bara trodde på en massa saker utan att ifrågasätta och så pratade man om sådant som om det var sant och att man inte längre gör det.

  Om man tror på hustomten kan man prata om honom "sakligt" på motsvarande sätt. Om t ex någonting tycks ha försvunnit från stallet/vinden så kan man, alltså om man är tomtetroende, på fullt allvar fundera på om någon har stulit grejen eller om tomten har varit och städat och flyttat på den.
  I dag är det så att många tror på Gud men de tror inte på allt som påstås om Gud. Jag själv tror på Gud men jag tror inte att dopet har någon magisk effekt på bebisen. Jag tror inte att barnets andliga tillstånd ändras av att man stänker lite vatten på dess huvud. Inte tror jag heller att den Helige Anden sitter som en skata uppe på läktaren i kyrkan och hoppar ner och går in i barnet i samband med att prästen säger vissa ord eller att Han dyker ner i dopvattnet och gör den "helig". Den Helige Anden är just ANDE, inte "energi" eller så.

  Det som händer är att de troende betraktar barnet som "bättre" efter dopet, elle att det i någon mening "har det bättre" efter dopet än innan dopet. De ändrar SIN uppfattning om barnet. Skönheten sitter i betraktarens öga i det här fallet.

  En anonym en


  SvaraRadera
  Svar
  1. En anonym en: När jag jobbade i kyrkan tyckte jag att prästernas teologiska praktiserande runt dopet verkade väldigt rörig, eller om det var kyrkans, jag vet inte. Det är obehagligt att tänka sig en Gud som bryr sig mer om ett döpt barn än ett odöpt, för att inte säga omöjligt. Däremot medför ju dopet att föräldrarna vill meddela barnet att "Gud bryr sig om det" och att det på så sätt ändå är en gåva till barnet, att det får växa upp i en tro att det är älskat av Gud. På så sätt kan ju barnet faktiskt "få det bättre" genom dopet.

   Radera
 9. Bengt Olof Dike, liberalteologerna och queerteologerna har ju inte visat någon lojalitet mot Svenska kyrkan, dess Herre och dess bekännelse. Varför skulle vi visa lojalitet mot dem och betrakta deras ord som mera Guds Ord än de själva betraktar Skriften som? En ärkebiskop som tror att män kan föda barn (A Wejryd) är ju ett skämt. En ärkebiskop som inte kan svara på om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger likaså (A Jackelén). Precis som en ärkebiskop som berömvärt nagelfar historien om Dag Hammarskjölds liv och död men som beträffande evangelisternas skildringar om Jesus påstår att "Vad som verkligen hände kan vi lämna därhän". (D.v.s. Jesu uppståndelse kan lika gärna ha skett i lärjungarnas hjärtan, precis som hans återkomst kommer att göra).

  Skämt, skämt, skämt. Dåligt skämt dessutom.

  Lars Jensen, Thomas Andersson - bra rutet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas Holmberg: "(D.v.s. Jesu uppståndelse kan lika gärna ha skett i lärjungarnas hjärtan, precis som hans återkomst kommer att göra). "

   Tänk om Jesu återkomst INTE skulle ske i lärjungarnas hjärtan utan bara rent fysiskt. Då skulle lärjungarna vara som de fem korkade brudarna utan olja i sina lampor.

   En anonym en

   Radera
  2. Någon gång är det svårt att inte erkänna att En anonym en kniper poänger.

   P

   Radera
  3. Och tänk: jag satt en stund och funderade om jag verkligen skulle behöva påpeka att Jesus naturligtvis också bör både födas, uppstå och återkomma även i våra hjärtan enligt urgammal homiletisk tradition, jfr Lars Linderots himmelsfärdsdagspredikan http://www.linderot.blogspot.se/2015/05/kristi-himmelsfards-dag-ett.html För annars är det väl nån idiot (ursäkta) som försvarar KG Hammar på det viset. Men sen tänkte jag: äsch, alla vet vad jag (och KG Hammar) menar.

   Men icke. En anonym en går in på det där förutsägbara sättet. ("Hä lönsch int å förklar för dem som int begrip" - cit. I Stenmark). Hade KG Hammar med hela kyrkan bett "döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig" eller påtalat hur viktigt det är att Kristus får komma som konung in i våra hjärtan innan han kommer synligt i makt och härlighet (SvPs 158:8), hade jag givetvis inte haft något att invända. Men nu polemiserar han uttryckligen (bl.a. i samtal med prof. Birger Olsson) mot (den primitiva?) föreställningen att Jesus verkligen ska komma tillbaka synligt vid historiens slut, och då kan man frimodigt säga: Att Jesus på tredje dagen uppstod från de döda var INTE något som skedde i lärjungarnas hjärta (i Tomas´ hjärta uppstod han i så fall tidigast på tionde dagen) och att Jesus på den yttersta dagen kommer för att döma levande och döda är INTE HELLER något som ska ske i lärjungarnas hjärtan. Jag vill alltså denna gång INTE medge att En anonym knep någon som helst poäng. Vi bör diskutera vad diskussionen gäller - och Hammar är utan minsta tvekan ute och cyklar i teologisk bemärkelse (däremot är han berömvärt engagerad i sanningen kring Dag Hammarskjölds död; dessutom är det så här års enbart sunt att vara ute och cykla i fysisk bemärkelse).

   Radera
 10. BOD. Det finns två kyrkvägar ser jag. Den ena är den SMALA KYRKVÄGEN,
  Den som styrs av Herren själv genom bibelns ord och bud.
  Den andra är den BREDA DIKESVÄGEN, som styrs av människors tyckande
  Och demokratibeslut. Välj själv! Men håna inte andras val!
  Må Gud välsigna våra val - i alla körer och utan!

  SvaraRadera
 11. HH,

  -Du erkänner bara, skriver Du lojalitet mot Kristi kyrka.
  Är alltså då inte Svenska kyrkan Kristi kyrka, och/eller vem avgör vad som är Kristi kyrka - Du eller Svenska kyrkan?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är tämligen enkelt, vad som är Kristi Kyrka avgörs av det magisterium som är i full kommunion med Petri Stol!
   Antony

   Radera
 12. Det förstår väl vem som helst, även svagsinta tänker jag mig, varför det är svårare att tala om ämbetsfrågan (och homosexfrågan) än än om dopet och nattvarden? Det är för att er inställning idessa frågor skadar anser "vi" medan inställningen när det gäller de förstnämnda inte gör det.

  SvaraRadera
 13. Fast tvärtom, sistnämnda menade jag. Fast förstnämnda om man inbegriper Dags inlägg.

  SvaraRadera
 14. BOD,

  Din fråga är inte ens naiv- den är undflyende i äkta politrukanda.
  Det enkla svaret på citat:'

  "Är alltså då inte Svenska kyrkan Kristi kyrka, och/eller vem avgör vad som är Kristi kyrka - Du eller Svenska kyrkan?"

  Svaret är : Guds ord såsom det är oss givet.

  Kanske Dags för dig att fundera i dessa banor. Vad säger Gud, vad säger den apostoliska läran, bekännelsen.

  Är det för svårt ? Försök då börja med vanlig enkel hederlighet. Fundera över med vilken rätt en kyrka kallar sig helig, allmännelig och apostolisk påstår sig vara Luthersk och evangelisk samt påstår sig vara bunden av sina bekännelseskrifter och sedan bevisligen struntar i allt detta?

  Sedan kan Du ju fundera över varför Du avskyr tanken på präststyrd kyrka- ett av dinna påhopp mot just FK är ju att den är dominerad av sina präster.

  En präst skall ju vara VDM och som sådan tjäna just Gud- inte tidsandan-är det det som skrämmer Dig ? Att du och dina gelikar skulle mista makten över kyrkan SVeK ? Oroa dig inte för det. Den makten har ni tagit er men iom detta också lämnat Kristi Kyrka. Nu är det en politikerstyrd kyrka med ännu små öar kvar av församlingar som har ambitionen att vara och verka som en Kristi Kyrka på jorden. Öar som raskt försvinner till mångas glädje -tyvärr och andras oförståelse. De som trodde att detta med att vara "folkkyrka" var att låta folket bestämma vad Kristus och apostlarna undervisat och lärt oss om.

  Folk som tycks tro att den Helige Ande är detsamma som tidsandan. Vad som för tillfället är PK.

  //HH

  SvaraRadera
 15. Jag förstår inte dr Sandahls resonemang. Kommat är ju ett skiljetecken och med det sker inte någon sammanblandning eftersom det fyller samma funktion som ”och”. Säger jag ”Löfven, Fridolin och Romson” talar jag också om tre specifika personer och de två förstnämnda hör inte mer ihop med varandra än de två sistnämnda. I tal är så klart kommat ohörbart men vi får väl utgå från att det fanns både i Modei och åhörarnas sinnen. En modalistisk formel skulle väl snarare vara: ”I Guds - Faderns, Sonens eller den helige Andes – namn”.

  SvaraRadera
 16. Men Dag, jag tänkte på en annan sak. Du skrev ju om mig för några inlägg sedan, du hade kollat "vad som händer" på min blogg och du visste hur jag såg min uppgift i världen. Jag fick aldrig något svar på vad du menade.

  När jag har kritiserat dig har jag i alla fall klart uttryckt exakt vad jag menar och vad det är du har skrivit som jag retar mig på. Men du ger bara lite svävande uttryck där alla förstår att du är gravt missnöjd men inte med vad - för att jag kritiserat vad du har skrivit på ding blogg NÄSTAN lika hårt som du kritiserat dina kollegor eller vad?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men sen förstår jag att det nog inte är att hoppas på. Det dunkelt skrivna är självklart det glasklart tänkta dock, eftersom det är Dag Sandahl som tänkt. Han är begåvad han!

   Men visst hade det varit roligt när du ändå gjorde dig besvär med att författa en liten text om min ringa person. Vad du egentligen hade på hjärtat eller på hjärnan snarare.

   Radera
 17. HH,

  -Kommentaren till Ditt minst sagt märkliga svar ovan är enkel: Vet alltså inte Svenska kyrkan vad Guds ord är och vilken herre kyrkan tjänar? Vet Du månne mer och bättre än vår mer än tusenåriga kyrka, dess biskopar och övriga ledning?

  Och tjänar kanske inte vår kyrkas biskopar och präster Gud? Om inte - vem eller vilka tjänar de då? Svara på de frågornarakt och tydligt!

  Det är inte tillstymmelse till "påhopp" på Dag att erinra om den icke folkligt representativa sammansättningen av FK-gruppen i KM.
  Sedan kommer Du gång efter annan dragande med påståendet att Svenska kyrkan är politikerstyrd, trots att Du vid det här laget borde känna till att det är i allmänna val med skilda nomineringsgrupper som ledamöter utses till den organisatoriska beslutsorganisationen och att det i KM finns en läronämnd, där just lärofrågor noggrant dryftas.

  Ser Du inte styrkan, bredden och representativiteten i denna folkliga förankrade beslutsorganisation?

  Nej, är mitt - och förmodligen även Ditt - svar. Du vill i stället att prästen i församlingen skall, enkelt uttryckt, bestämma allt, styra och ställa som han (ty någon hon är det ju inte fråga om i Din kyrkomodell) vill.
  Tror Du ett endaste ögonblick att en sådan präststyrd kyrka har förankring i folkdjupet, att församlingsborna kommer i klasar, om dess exempelvis högkyrkliga präst deklarerar att i HANS kyrka är inga kvinnliga präster välkomna. Alltså göre sig kvinnliga komministrar inget besvär där?

  Nej, HH, Du tycks fortfarande leva i Din kyrkliga värld, som nu utgör en marginell del av vår kyrkliga verklighet. Och Dina ständiga utbrott mot Svenska kyrkan för påstått avfall från den rätta läran och ideliga beskjutning mot det demokratiska folkliga inflytandet är en lika tröttsam som tragisk visa - tröttsam för oss läsare och tragisk faktiskt för Dig själv och Svenska kyrkan, som annars med öppna armar välkomnar Dig.
  Men Du välkomnar inte Svenska kyrkan.

  Vad vinner Du på att vända den ryggen och slå bakut som en ilsken hingst i grön hage?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hundraårskriget, alltså ...

   Radera
  2. "Församlingsborna kommer i klasar"? Så snart de högkyrkliga blivit ännu mer marginaliserade och utfrysta? Det kan väl inte ens BOD på allvar tro? Aktuell statistik har nyligen redovisats i Kyrkans Tidning, och mot denna bakgrund blir talet om "församlingsbor" som kommer "i klasar" närmast tragikomiskt. Hur många av SvK:s medlemmar följer troget budet i Didaché att "på Herrens dag skall ni komma samman för att bryta bröd och fira eukaristi sedan ni bekänt era synder"? En procent? Två procent? Dike får mig att minnas orden i Jer 6:14: "De säger 'Allt är väl, allt är väl!' men allt är inte väl." /Paul

   Radera
 18. BOD,

  Vad jag vinner på det?

  Samvetsfrid om inte annat. Visst jag är en syndfull människa jag som alla andra men i just den här frågan kan jag räta på ryggen och veta att jag inte låter andra skäl än tilltron till Guds ord styra mitt agerande.

  Och nej, vad biskoparna vet ? Det är inte frågan för mig Jag har ingen anledning att betvivla deras formella kompetens. Tyvärr gör det bara deras agerande än mer graverande. De gör medvetna avsteg enligt vad jag skrev tidigare.

  I övrigt - läronämnden -vilket skämt! Se tidigare inlägg.

  Och nej, jag vägrar att skriva vem SVeK har som huvudman annat än att den låter tidsandan styra och att tidsandan inte är den Helige Ande.

  //HH

  SvaraRadera
 19. HH,

  -Å ena sidan ifrågasätter Du inte biskoparnas "formella kompetens" .Å den andra betraktar du läronämnden, som huvudsakligen består av just biskoparna som ett "skämt".

  En smått osannolik kommentar alltså!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 20. BOD

  Det skall vara en politruk för att inte kunna inse att "formell kompetens" inte är ett tillräckligt villkor. Framförallt inte när man sedan använder sk "obehörighetsförklaringar" för att gallra bort oönskade ...

  Re läronämnden har det åtskilliga ggr visats hur de formligen vrängt bibeln för att kunna gå politrukerna till mötes och på det mest långsökta vis försökt fåera direktiv att gå ihop med bibelns lära.

  En läronämnd som sedan förklarat sig kunna gå emot klara Guds ord.

  En läronämnd där slutligen en person fick nog av allt vrängande av bibeln och avgick. Att därefter bevittna hur politrukskaran hanterade den uppståndna situationen- ja det ger verkligen anledning att tala om "skämt". Skämt i dubbel , kanske tredubbel mening men under alla omständigheter ett sjukt sådant.

  Det smått osannolika är snarare att Du alltså inget begriper.alternativt låtsas inte begripa i din jakt på billiga poäng.

  //HH

  SvaraRadera
 21. HH,

  -Vilket är då "tillräckligt villkor" fören läronämnd och vilka besitter kompetensen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 22. BOD.

  Ja, först och främst kanske vi skall tala om villkor i pluralis.

  För SVeK tycks det viktigaste vara anpassligheten och viljan att vränga bibeln i takt med tidsandans önskningar gestaltad i politrukers uppfattning om vad som är lämpligt. Varför inte begrunda DS senaste inlägg.

  För en biskop i en kyrka med ambitionen att vara en Kristi Kyrka torde ett minimikrav vara att de accepterar den apostoliska läran och den undervisning vi mottagit just genom Kristus och hans befullmäktade apostlar. Kunna kräva att de agerar som apologeter och inte bibelvrängare.

  //HH

  SvaraRadera
 23. HH,

  -Jag frågade vilka som besitter kompetensen. Inget svar.
  Den direkta antydan att våra biskopar är "bibelvrängare" är inget annat än en illa dold omskrivning av att Du anser Dig vara mer kompetent än landets biskopar och att högkyrkligheten står för den enda sanna läran.

  Det är inte svårt att genomskåda Dig, HH: Svenska kyrkan duger inte, dess biskopar vränger Bibeln och saknar kompetens, allmänna val till kyrkans organisation är ett groteskt påhitt, prästerna skall ensamma bestämma i församlingarna, kvinnor skall inte få prästvigas. De nuvarande sakernas tillstånd är fel, fel, fel och åter fel! Inget i kyrkan duger, absolut inget.

  Det vet Du, eftersom endast Du har rätt:

  -Lyssna på mig, HH, ty jag vet i allt hur det skall vara, jag kan rätt och alltid tolka Guds ord, jag vränger inte Bibeln, jag vet att kyrklig demokrati djupt skadar kyrkan, osv, osv.

  -Hur hög är Din häst egentligen, HH?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 24. Välj. BREDA DIKESVÄGEN med partipolitik och demokrati. Eller
  Den SMALA KRISTUSVÄGEN med BIBELTROHET! BLESSINGS !!!

  SvaraRadera
 25. BOD! Läs om denna blogg, flera gånger! Det är också nyttigt att läsa om
  Alla andra bloggar - ju flera gånger, desto mera förstår man. Men man måste
  Ha. VILJAN att förstå. Visst märker du också att det tjatas

  SvaraRadera
 26. DIKE, DIKE DIKE !
  Förnuftet Dig ej svike!

  SvaraRadera