fredag 15 maj 2015

Visby-regimen

"Det får stå för honom" var repliken med vilken domprosten Hermansson avfärdade den kritik mot nedskärningar biskopen Fast riktat till Visby domkyrkoförsamling. Det är samme Hermansson som inte var med på det domkapitelsammanträde som blev så omtalat för det beslut som fattades. Om beslutet som fattades uppfattades vara av den arten att Hermansson ville reservera sig, är hans frånvaro mer än märklig. Han gjorde dock inga ansatser att agera, inte ens när han kom tillbaka till ön. Han gjorde ingenting förrän Fast haft synpunkter på arbetet med ekonomi och prioriteringar. Det måste faktiskt uppfattas som underligt och om det inte uppfattas som underligt, måste det det uppfattas som helt begripligt.

När domprosten avfärdar biskopen skulle det hela vara ett systemfel. Det tror jag egentligen inte. Felet är att domprosten avfärdar biskopen. Insubordination, alltså. Att facken håller med om att det finns problem i Visby är en faktor som talar för biskopen och mot domprost Hermansson. Biskop och fack står samman. Då brukar det inte handla om kritik som enkelt avfärdas. Förresten läste jag ett omdöme i veckan om fältmarskalk Wilhelm Keitel. "Hans intellektuella kapacitet var i bästa fall begränsad och han var inte vuxen de krav hans position ställde". Hur kom jag att tänka på det citatet nu?

Ingen vill träda fram och tala. Det brukar vara så. När någon börjar tala finns risk för en ketchupeffekt. Vi får se vad som händer om facken tar det ansvar fack förmodas ta.

När det begav sig var det Inger Harlevi som skaffade Mats Hermansson till Visby. Han fick en tjänst som en slags konsult och det var en fördelaktig position för domprosttjänsten. Kan man uppfatta saken på annat sätt än att Hermansson handplockades?

Det var också Inger Harlevi som kom med intygen som behövdes för kyrkoantikvarisk ersättning. Hermansson skrev på och intygade att arbeten färdigställts, som i verkligheten inte utförts, Ni minns. Komplikationen i sammanhanget var att länsstyrelsens man var med i samma byk - men den stackarn fick lämna sin tjänst. Och Visbys fusk innebar att ersättningar hölls inne kommande år. Harlevi och Hermansson sitter kvar. Det är dessa två som är Visby-regimen.

Biskopens brev kan man läsa på kyrkligdokumentation.nu
Domprostinnan Hermanssons insändare tycks endast vara tillgängliga för den som har Gotlänningen eller Gotlands Allehanda i pappersformat. Hon sägs skynda till domprostens försvar, vilket är ett vackert drag i hennes person. Men är det så klokt? Finns inte risken att domprosten undsluppit sig ett och annat som egentligen ligger under domkapitelssekretess men nu hamnar i offentligheten? Risken finns. Den finns alltid. På Gotland skulle insändarna läsas om och läsas med fokus på innehållsfrågorna. Vi andra kan undra över klokskapen i att domprostinnor framträder i insändarform i kyrkliga ämnen.

Hade jag bott i Visby hade jag lusläst boksluten. De neddragningar som nu görs i församlingsarbetet kan förstås bero på kostnader för Kyrkveckan och insatser under Almedalsveckan. Är det prestigeprojekt av detta slag som gör att det vanliga församlingsarbetet måste reduceras? Det borde gå att få fram siffror som ger besked. Egentligen skulle jag vilja veta hur mycket Svenska kyrkan (på alla nivåer) satsar på Almedalen och få svar på min lilla undring "varför?".

+ Biörn sitter lite på åskådarplats numera när det handlar om Visby. Jag vet inte om det är en personlig fördel eller ett personligt lidande. Är det ett  lidande, kan jag förstärka med beskedet att Modéus II inte "fixerat problemet" kyrkopolitiskt i sin avhandling. Vad som åstadkommit det problem där gudstjänstgemenskapen saknar inflytande, sägs aldrig rent ut. Saken antyddes något vid  disputationen.

Nu ska jag äta frukost på Dahlströmska gården i Vadstena. Det är 1800-talstuk på plejset. Är det samma stuk på frukosten? Gröt och kokkaffe? Grovt bröd, så grovt att man blir grov i munnen? Jag vet inte men snart blir det upplysningstid. Det är folk från Helsingfors här och jag ska hålla föredrag för dem.
Jag måste komma ihåg att kakorna heter finska pinnar och inte pilska finnar.

13 kommentarer:

 1. Ska passussen om Modei avhandling förstås så att avhandlingen inte innehåller data från en genomförd undersökning som verifierar avhandlingens själva utgångspunkt: att den gudstjänstfirande församlingen och väljarkåren i SvK är skilda storheter? Avhandlingen blir ju en ren nullitet, eller i bästa fall dalongsfilosoferande, i så fall. Inom naturvetenskap vore en sådan avhandling dömd att underkännas (om nu min odisputerade uppfattning är av värde). Varför är verkligheten så otäck för många akademiker att de inte förstår ut i den för att ta reda på fakta utan istället upphöjer djupsinnigå spekulationer till vetenskap? Ta istället intryck av den mycket torra men mycket sanna sentens som pryder Werner von Siemens gravsten:

  Wir müssen wissen
  messen ist wissen.

  SvaraRadera
 2. "Saken antyddes något" är tydligen svaret på frågan om gudstjästgemenskapens avsaknad av inflytande i kyrkans beslutsprocesser. Jo, jag misstänkte att det stannade vid det. "Åskådarplats" för en biskop emeritus innebär fördel ibland, ibland inte. I fallet Visby bjuder ämbetsseden att jag inte kommenterar efterträdares göranden. Men jag kan ju läsa, facket och Jönsson. Men DS, som har erfarenhet, kunde kommentera något en biskops utsatta läge i en politikerstyrd och -dominerad kyrka. Tidevall exempelvis och nu Fast. Jag var kungligt utnämnd, men vem skyddar nu en biskop under attack? Rättsligt alltså? Det gäller ju inte biskopen personligen utan kyrkans integritet. Kommentaren: "det får stå för honom" anger ett avgrundsdjup i en episkopal kyrkotradition. De skydd, som byggdes in KO, är i ett skarpt läge bara tunn kosmetika. "All makt utgår av folket", i kyrkogemenskapen av evangeliet. S:t Paulus angav principen i 1 Kor 4: 2-6.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Starkt svar i en omöjlig situation. Tack och lov för att bibelorden i princip står överst.

   Radera
 3. "Det får stå för honom" - En replik i samma klass som skolgårdens: "Den som sa de kan va de", och med samma funktion som retur av servad boll över nätet.

  De som handplockade Hermansson gjorde det rimligen av andra orsaker än hans intellektuella kapacitet.

  J

  SvaraRadera
 4. Hur kommer det sig att Bloggaren kan anlitas som talare av våra finländska bröder och systrar, men i Sverige oftast tycks vara stigmatiserad och a priori paria?

  Argus

  SvaraRadera
 5. Visby-regimen - Vichy-regimen?

  Fråga kan man vem som då sitter i Paris? Och om Mats H bär drag av Pétain?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Menar du inte vem som sitter i Berlin?
   Antony

   Radera
 6. Denne Hermansson igen. Men modig domprostinna har han, i den mån detta talar till hans fördel. Det gör det sällan.
  För övrigt anser jag att Hermansson bör avsättas.  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Praeterea censeo Arminius filius partem amovendae?

   Radera
 7. Jag vet väl inte om militära termer är de lämpligaste att prata i men om man talar i termer av insubordination tänker man sig väl ett system där den överordnade har befogenhet att bestraffa sådan. Insubordination som inte kan bestraffas torde inte vara insubordination.

  SvaraRadera
 8. OM
  intentionen är att göra karriär, blir ett utmärkt sätt att exponera sig genom aktivitet och närvaro i Almedalen, vid Pridefestivaler, massmediala kyrkveckor, uppmärksammade innerstadsarrangemang som kanske lockar eliten samt knipande av poäng genom engagemang och uttalad rätt inställning i uppmärksammade frågor. Samt givetvis avståndstagande från olika enligt majoritetsuppfattningen tvivelaktiga personer och företeelser.

  Domprosten Mats Hermansson framstår allt tydligare som ett självklart biskopsämne.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 9. Hej Dag! Domprostinnan här. Ville bara berätta varför jag skriver insändare. Inte är det för att hjälpa Mats, han klarar sig bra på egen hand. Men som medmänniska och medlem i Svenska kyrkan kan jag inte tiga om ett oacceptabelt beslut. Efter det att beslutet blev offentligt har fem flickor hört av sig till församlingspedagogen i domkyrkoförsamlingen. Tre av dem är intervjuade i gotlandsmagasinet Horisont. Två av dem har berättat om övergreppen i andra nationella media. Prästen har enligt flickorna fortsatt att ha kontakt efter 2008 då han lämnade in kragen, så sent som i år. En av dem berättar om ett regelrätt våldtäktsförsök som hon fick fly hals över huvud från, efter 2008. Samma flicka berättar också om övergrepp som inte bara var av sexuell natur. Prästen har skickat sex-SMS och porrfilmer till en av flickorna. I Horisont-intervjun visar han inget tecken på insikt eller ånger. Han förstår inte att han har skadat flickorna för livet. Han är mer bekymrad över hur missförstådd han är. Han har jobbat länge på att få komma tillbaka, ända sedan biskop Fast tillträdde. Tycker du Dag att en sådan man är lämplig som präst?
  När det gäller Mats icke-medverkan i beslutet så handlar det helt enkelt om att färjan var inställd från fastlandet. Januarivindar ni vet. Det går lätt att kolla med Destination Gotland om ni inte tror mig. Det fanns ingen möjlighet att ta sig till Gotland i tid. Han hade dessutom troligen ansetts som jävig i egenskap av mannens före detta chef.

  SvaraRadera