tisdag 5 maj 2015

Måste Bibeln tolkas?

Några funderingar att stimulera med.

Det upprepas som vore det begåvat att Bibeln måste tolkas. Jag ska strax hålla med om det men vill först fundera över ordvalet. Man kunde ju tänka sig att Bibeln skulle "utläggas" eller "förklaras" också.  Varför säger man inte det? Därför att ordet "tolkning" öppnar möjligheter att var och en får tolka efter behov?

Kan det med "tolkning" bli som med ordet "reformation". Utgångspunkten var att Kyrkan alltid måste reformeras. Ecclesia semper reformanda. Det blev inte så som det var avsett, att Kyrkan alltid måste komma i sin apostoliska form. Det blev i stället så att Svenska kyrkan alltid måste förändras. Och med idogheten hos en kaninhona ger sig alla in i det arbetet. Någon apostolisk form blir det dock inte. Ingen entusiasm heller. Det blir ett själsdödande enformigt förändringsarbete utan slut. Låt oss helgonförklara Sisyfos.

Nu kan talet om tolkning försvaras. Men i ett evangeliskt sammanhang behöver vi påminna oss om en reformatorisk utgångspunkt. Får jag upprepa grundhållningen: Det som är reformatoriskt är apostoliskt och därmed katolskt. Utgångspunkten är att Ordet är klart, begripligt. Förstår jag inte beror det inte på Bibeln utan på att jag ser dåligt eller fattar illa. Gud ger sig dock till känna så att det i princip är möjligt att begripa. För att hjälpa oss finns det väl skolade bibelutläggare. De uppträder på söndagarna och förklarar, stycke efter stycke. De tröstar, lär, förmanar och varnar oss och vi uppfattar att detta egentligen är något som Guds gode Ande gör, när den teologiska lärdomen blir levande. Ibland får vi höra det vi hört tidigare. Andra gånger bär församlingens lärare fram nytt ur Kyrkans förråd av insikter.

På vilket sätt är detta tolkning? Det är tolkning när Skrift tolkas med Skrift för detta är också grundläggande för de evangeliska.

Dr Martin Luther är bibellärare. Han lär sig hebreiska för att kunna utlägga. Han tar sig an grekiskan i samma syfte och nöjer sig inte med den gängse bibelöversättningen. Det betyder att han osäkrar bibelord mot Kyrkans tradition och detta kan kyrkoapparaten alls inte hantera. Det är en dålig katolsk hållning - okatolsk! - att kräva återkallande av invändningar och frågor i stället för att ägna sig åt ett seriöst arbete att ta upp dem och röja undan dem. Man behöver nog inte vara marxist för att fundera över den materiella basen för denna ovilja. Luthers hjärtefråga var för kyrkosystemet en plånboksfråga. Bortsett från det var kyrkosystemet då och nu så uppbyggt att några fora där grundläggande invändningar kan tas upp och svar ges i enighet inte finns. Det var länge sedan den Helige Ande och apostlarna kom fram till beslut.

Jag har läst Ragnar Brings outsägligt trista lilla bok Att lyda Bibeln. Luthers förhållande till Bibelns bud, SKDB Stockholm 1961. En tråkbok av rang av Ragnar och systematiskt självupptagen. Bring fattar att Luther skulle kunna uppfattas vara fundamentalist och tar sin tillflykt till resonemang om hur Luther läser Bibeln. Det är inte lätt att numera hantera Luthers stabila bibelsyn. Det fattar den som läser Ingemar Öbers bok om Luthers skriftuppfattning.

Måste Bibeln tolkas?
Ja, men först måste den läsas och lyssnas till (här är den egentliga bibelkrisen just nu).  Sedan måste den utläggas inför människor som verkligen vill veta (här är också en kris). I problemhärvor måste den tolkas och det är alldeles möjligt men kanske inte förrän problemen har blottlagts och definierats för här kan på grund av intellektuell lättja och motstridiga intressen mycket ofog bedrivas. Då krävs insikter i Skrift och Tradition, dvs det som Guds Helige Ande lärt Kyrkan genom att påminna om hela sanningen. Nu stavade jag omsorgsfullt. Tradition med stort T är något annat än tradition med litet t.

Vem ska tolka Bibeln?
Kyrkan. Bibeln är Kyrkans bok. Och Kyrkan är en samtalsgemenskap vars samtal kan dissekeras teologiskt och värderas. Tro det eller ej men i princip måste Kyrkan ses vara en intellektuell gemenskap. I en sådan gemenskap praktiseras misstänksamhetens hermeneutik. Vi läser väl inte in meningar i orden utifrån samtidens begränsningar? Det kan finnas många som vill använda Kyrkan som ideologisk apparat för eget budskap. Kolla intressena. Och undersök vilka som tystas i det pågående bibelsamtalet. Givet att ett sådant begåvat samtal pågår. Kolla om det finns en möjlighet för Guds Helige Ande att få ett ord med i laget. Kyrjkan tolkar med löfte från sin Herre om Andens hjälp.

Luther tolkar också som den augustinermunk han är och Augustinus tolkade som den store Paulus-teolog han är. Det hela hänger ihop trots konfessionella och historiska gränser. Varför skulle det inte?

Ska det nu hackas på dr Luther vore det inte helt fel om han först blev läst. Jag har hos romersk-katolska teologer mött en förbluffande okunnighet om dr Luther. Han betecknades dock också av Rom när han fyllde jämt senast som ett "trons vittne".

Så måste Bibeln tolkas? Ja, Skrift tolkar Skrift. Men det börjar med läsningen, fortsätter med utläggningen och förklaringarna. Det gäller att i mötet med Den Heliga Skrift inte göra det för enkelt för sig.

Det var det hela.

44 kommentarer:

 1. Du somnade visst under läsningen av Bring: tycks ha fallit bort en halv mening i referatet!

  SvaraRadera
 2. Kanske den svenska kyrkans kris till en betydande del kan förstås som en bibelläsningens kris? Hinner trons väktare, biskoparna, och trons pedagoger, prästerna, med någon bibelläsning bland alla sammanträden och planeringar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är länge sedan Svkys stiftchefer slutade att vara "trons väktare"!
   Antony

   Radera
  2. Jag tycker mig se, Antony, hur du, med lite andra omständigheter, skulle göra utomordentligt goda insatser för IRGC. Har du fått blöjan bytt nyligen?

   Radera
  3. IRGC - Army of the Guardians of the Islamic Revolution .

   Radera
  4. Olof Olsson - han verkar vara en mycket bildad man han, en äkta ärans man med stil och finess!
   Antony

   Radera
 3. Instämmer med Andreas. Tack för en fantastiskt bra bloggpost!

  SvaraRadera
 4. ...och om någon skulle komma fram tull en ny tolkning som tidigare varit helt okänd för Kyrkan så är den med största sannolikhet inte i enlighet med Guds vilja.
  "Kyrkan" är inte det en förlängning av "traditionen"?
  Inte undra på att jag knappt läser några böcker skrivna efter 1054 längre.

  SvaraRadera
 5. Tack!!! Så befriande klart, tydligt och redigt! Blogginlägg av denna typ behövs det många av. De motiverar t o m omaket att efter helgens kommentarturbulens behöva sovra ordentligt bland kommentarer med omväxlande stringens - snällt uttryckt!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 6. Bara två frågor:
  1. Vad skiljer Bloggaren från en genomsnittlig romersk katolik?
  2. Kunde inte densamme införa en liten minibibelskola i denna blogg? En del nutidskritik skulle väl få utgå. Men det klarar vi!

  LG

  SvaraRadera
 7. F Dags blogginlägg är genomsyrade av bibelteologi eller som vi säger skriftteologi. Det finns ju andra typer av teologi som tex liberalteologi, befrielseteologi, kontextuell teologi, feministisk teologi och queerteologi osv. Dessa "teologier" bryr sig inte om Uppenbarelsen, Skriften och Trons eller Sanningens regel. Dessa teologier utgår från den mänskliga erfarenheten som om den vore en uppebarelsekälla och inte på sin höjd ett medium eller ett kärl. Bibelns texter betraktas på sin höjd vara ett material för livsåskådningsbygget som skall bekräfta den redan formulerade åskådningen.Det finns knappast någon som inte är påverkad eller influerad av dessa för kristen tro främmande teologierna. De präglas av högmodeta hermeneutik som skapar sin egen mening och avkräver bibeltexterna den relevans som för tillfället är i överensstämmelse med känslan av oändlighet. Skriftteologin ger istället den ödmjukhetens hermeneutik som tar emot meningen i Uppenbarelsen "kata tou rhema sou".

  SvaraRadera
 8. Jamän, St Sisyfos av Thessalien är väl redan ett helgon?

  Bill, vars matte varit lärarvikarie en hel termin, vet att inom skolan med sitt ständiga förändringsarbete är det redan så.

  - Då är det säkert likadant i kyrkan, avgör Bull, som är knäkatt hos domkyrkokomministern. "Man måste tänka sig Sisyfos lycklig", säger prästen med en Camus-lik, existentiell suck när han går till arbetet i kyrkan.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 9. Det är omöjligt att få ihop ekvationen Gud är kärlek = Gud är som Bibeln beskriver honom utan att på något sätt "tolka". Och prästerna måste ibland både undvika att läsa vissa ställen och tolka andra väldigt snällt till Guds fördel annars skulle ingen våga komma till kyrkan.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tvärtom, men det krävs att vi blir uppväckta, kommer till insikt om vårt syndafördärv, läser Bibeln i frälsningsavsikt famlande efter Jesu nåd för att vi ska kunna ana att Gud såsom Bibeln beskriver honom omöjligt kan vara annat än god!

   Radera
 10. Bloggardag: "Skrift tolkar Skrift." Typ det som står i Bibeln är sant eftersom det står i Bibeln att det som står i Bibeln är sant. Inget ljus utifrån får släppas in. En som drömmer upplever att det som hen drömmer om är sant men om någon som är vaken väcker hen så upptäcker hen att drömmen inte var sann.
  Undrar hur framtidens renläriga pippilångstrumpologer kommer att förhålla sig till Pippi Långstrump. Ska hennes verklighet tolkas med hjälp av Pippi-böcker eller med kunskap om Pippi-böcker?
  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. För Dig käre vän tycks inte Bibeln ha status och särställning som helig Skrift utan bara en text som vilken annan som helst som Du använder till att omtolka kristen tro till en ideologi för att bortförklara Jesu lära.

   Radera
  2. Thomas Andersson: "För Dig käre vän tycks inte Bibeln ha status och särställning som helig Skrift."

   Helt korrekt. För mig är Bibeln en samling texter skrivna av människo, på vissa ställen inspirerade av den Helige Ande, på andra ställen inte.

   "... att omtolka kristen tro till en ideologi "

   Hur menar du att omtolka? Till vilken ideologi? Och vad gäller Jesu lära står det inte i din Bibel att man bör förlåta sin medmänniska om man själv vill bli förlåten? Är inte den tanken kristen?

   En anonym en

   Radera
  3. Visst Du har rätt, både Du och jag lever av Guds nåd och syndernas förlåtelse, men vi har kanske skilda uppfattningar när det gäller Bibelns betydelse. Bibeln förser oss inte med "öppna analogier" formbara för varje kultursituation utan Bibeln ger oss Guds ord och löfte som får sin fullbordan i Jesus Kristus. Gå exempelvis till en nytestamentlig konkordans slå upp ordet Skrift och studera bibelns självvittnesbörd om sin egen betydelse. Aposteln Paulus säger ju att han har samma trosvissa Ande som i skriften (dvs. Gamla testamentet ). Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud enligt det apostoliska vittnesbördet. Marcion hette en gammal kättare som förkastade hela gamla testamentet och godkände endast lukasevangeliet och 10 brev av Paulus. På samma sätt som Marcion frestas vi idag utgå från den spontana kärleken genom att strunta i tron eftersom Kärleken ändå är störst. Kärleken blir genom denna abstraktion en kraftlös idé som förlorar sin vägledande och korrigerande kraft. Guds Ord förlorar för oss sin mening och kraft för våra sekulära reglers skull.

   Radera
  4. Thomas Andersson: "Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud enligt det apostoliska vittnesbördet. "

   Enligt det apostoliska vittnesbördet, kanske ja. Men enligt Gud? Det verkar inte vara så. Apostlarna gjorde vad de kunde och förstod, men de var bara människor. Som vi, som kan ställa våra frågor till Gud här och nu. Vi kan i princip kolla med Honom varenda sak, typ är detta Kärleksfullt elle inte? Det gäller att vara ärlig. Bibeln får inte bli en avgud vid sidan av Gud.
   Att någon (t ex Bibeln) påstår sig tala sanning betyder inte automatiskt att personen talar sanning.
   Om det skulle stått apostlarnas mobilnummer i Bibeln, skulle du betrakta dessa siffror också som Guds ord?

   Thomas Andersson; "Kärleken blir genom denna abstraktion en kraftlös idé som förlorar sin vägledande och korrigerande kraft. "

   Jag tycker inte att abstraktion gör Kärleken kraftlös. Gud ÄR abstrakt. Man kan inte definiera Honom med ord eller paketera Honom i ett paket som ateisterna skulle vilja ha Honom. Ett HÅRT paket måste det också vara.

   Den spontana kärleken är ju inte samma sak som Kärleken. Gud är inte en soppa gjord av mänskliga känslor. Men Han är abstrakt.

   Det intressanta är hur man kommer till denna Kärlek så att man kan erfara Den. Det är endast genom att vi röjer ur vägen allt som står i vägen, nämligen vår skuldkänsla som vi förtränger och sedan projicerar på andra så att vi ser dem som skyldiga istället för oss själva. Det är DÄRFÖR som FÖRLÅTELSEN av andra är så centralt i Jesu undervisning.
   Vad kristedomen verkar göra är att strunta i att behandla denna "förtränings-projicerins-sjuka" genom att säga att Jesus har dött på korset så allt detta är borta. Och då tror folk att det är fritt fram att peka på andras synder och att vägra binda blomkranser åt de syndiga är okej. Fast egentligen man fortrarande står i ruta ett.


   En anonym en

   Radera
  5. Vi måste själva dö med Jesus för att uppstå till det eviga livet som är Tron på den ende sanne Guden (Fadern) och Honom han har sänt (Sonen). Detta är bara möjligt i den Helige Ande. Och därför är den apostoliska förkunnelsen av den korsfäste Jesus ofrånkomlig. Jesus själv ber för alla som genom apostlarnas ord kommer till tro på Honom. Jag önskar att Du finner Dig vara hemma i den gemenskapen för att leva i trons glädje istället för den moderna gnosticismens träsk av känsloberusning.

   Radera
 11. Jag har naturligtvis inte "dömt" någon till helvetet. Den som påstår det har hämtat sin näring från de mest ohederliga ateisternas misskreditering av kristendomen genom att misskreditera kristna. En sådan ´person kan inte vara någon ärlig sökare, eftersom en sådan person har funnit detta grundläggande tidigt i sitt sökande, och avfärdat frälsningen. Jag respekterar andra människors val. Det är inte att döma. Det är att inte kunna hjälpa.

  Annorlunda är det med Ntl. Hon har hela livet varit en god kristen, och får sedan höra att hon inte varit det. Hon har blivit illa åtgången på denna blogg och vid några tillfällen även av mig. När jag har sagt att sådana som hon har förstört Svenska kyrkan. Det yttrandet har jag bett om förlåtelse för, men det har hon glömt. Hon har fått försvara sin tro mot icke-troende och försökt hjälpa andra till tro. Hon har lyssnat tiill dem, som haft till uppgift - precis som Dag skriver - att utlägga och förklara den kristna tro, som var Svenska kyrkans när vi båda var barn.

  Hon har hela tiden varit en aktiv kristen, även under de decienner då jag inte har varit det. Inte aktiv, men troende. Under de båda decennierna fick jag många uppmaningar att gå ur Svenska kyrkan, och har svarat "Man säger väl inte upp en livförsäkring för att man inte använder den för tillfället."Jag hade en diskussion med ateister, och skrev: "jag är inte så dum så att jag stänger dörren för någon som inte finns. Och för resten skulle jag inte ha något emot om han finns'". Det var då jag kände väldigt starkt att någon sa "Du har ju lämnat dörren öppen för mig, så nu kommer jag". Att detta kunde hända, beror på att mina föräldrar hade låtit döpa mig i Svenska kyrkan för att jag skulle bli ett Guds barn. Jag försvarar barndopet.

  Det gick bra de första åren, sedan jag återvänt till det aktiva kristna livet i Svenska kyrkan. Först efter några år insåg jag att jag hade återvänt till en fortfarande fri del av ett land, som i övrigt var ockuperat. Jag hade inte varit med om den smygande förändringen, utan hade under tiden som passivt troende, trott att Svenska kyrkan fortfarande var samma kyrka, som jag hade döpts i, konfirmerats i och delat tro med under första delen av vuxenlivet.

  Ntl var övertygad om att jag kom med nya läror, men när vi läste hennes konfirmations-lärobok, så stod där det som jag sagt är Svenska kyrkans lära. Men vi hade olika bakgrunder också. Hon litteraturvetare, som läser och tolkar Bibeln, som "litteratur". Jag, visserligen lekman, men med en viss teologisk skolning, som läser och tolkar Bibeln som Guds ord, skriven av människor med gudomlig inspiration.

  Men jag har också ett stort intresse av profan politsk och ekonomisk historia, från äldsta tid och framåt. Och jag är övertygad om att liberalteologer och kontexuella teologers tytolkningar av kristendomen inte bara strider mot vad kristna trott överallt och i alla tider, utan också mot mycket av den profana historievetenskapens rön.

  Ntil hänvisade till sina studier i kommunikationsvetenskap, enligt vilken det skulle vara omöjligt för en muntlig tradition att föras visare under flera generationer. Jag hänvisade till mina studier av skriftlösa samhällen samt att jag har umgåtts med "olärda" människor, som måste minnas, eftersom de inte har någon välfyllt bokhylla. Enligt universitetskataloger studeras i ämnet kommunikationsvetenskap kommunikation i moderna samhällen.

  Jag uppfattar Skriften och Traditionen som en enhet. På rysk-ortoxa kyrkans svenska hemsida fann jag att Traditionen "är de lära som apostlarna lämnade över till kyrkan" samt att "predanje är den del av Tradfitionen som hjälper oss att rätt läsa och förstå Skriften.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla, lämna mig utanför den här bloggen nu!

   Radera
  2. Nu sätter du igång Anna igen, men det är kanske meningen? Hon tror ju att varje ord riktat till henne tyder på ett stort intresse för hennes person. Och misstänker hon att någon inte dyrkar henne klär hon dem i bajsiga blöjor i sin fantasi som straff!

   Radera
  3. Jaså är det en sån dag i dag ntl!

   Men det är det ju! Det är riktat till min person eller om min person.

   Jag tackar för allt visat intresse och vill påpeka att precis som LFL förnekar att han dömt mig till helvetet så påpekar jag att jag aldrig har velat att han ska behöva ligga i sin bajsblöja en hel dag - tvärtom! Tror även personalen och medpatienter uppskattar om det inte stinker avföring i hela rummet. Och hoppas du ntl är där så ofta du kan och hjälper honom med hygienen, även mentalhygienen. Du verkar vara rätt person för det.

   Fortsätt nu att dyrka mig allihop, det känns härligt.

   Radera
  4. Men jag vill också hjälpa dig ntl att skriva ditt inlägg om mig på din egen blogg,så besparar jag dig arbete:

   Jag råkade av misstag hamna på den den där ölandsprästens blogg igen, på samma sätt som jag av misstag råkade söka upp Anna på Facebook och kolla igenom alla inlägg hon skriver där. Sedan refererar jag dem på min egen blogg efter att jag har tolkat dem. Hon verkar verkligen inte må bra och hon är alldeles för gammal och alldeles för ung och tror att alla dyrkar henne för att hon är för gammal och för ung. Undrar vad hennes föräldrar skulle säga!"

   Radera
  5. Jag skrev om ovanstående hysterikor i en tidigare tråd - nu säger jag bara: "I rest my case"!
   Antony

   Radera
  6. Jag förstår nog inte riktigt vad jag har med Annas hysteri att göra.Men du får alldeles egna inlägg på min blogg, Antony, under signaturen "Dagens Antony".
   Nu tycker jag att Dag ska sluta publicera Annas till synes helt sjuka inlägg, där hon verkar läsa in sig själv i allt som skrivs, och där hennes pubertala fantasier om bajsiga blöjor klart tyder på att allt inte står rätt till i huvudet på henne just nu! Det är ju faktiskt ytterst pinsamt!

   Radera
  7. Tant lila: Jag tycker du uppvisar en väldigt respektlös ton mot yngre personer. Sedan nedvärderar du dessutom min forskargärning, fast du vet att jag har doktorerat i ärkebiskopars småbyxor och dessutom blivit ganska känd för mina uppsatser om män som vill ge intrycket av kristlig fromhet men där allt de skriver både är och luktar bajs.

   Radera
 12. forts Enligt katolicismen tillkomer nya delar av Traditionen hela tiden, genom beslut av romers-katolska kyrkan. Sandahls "skrift tolkas med skrift" är en mycket protestantisk hållning. Jo, det stämmer, när det finns andra, förklarande bibelställen. Men när sådana saknas gäller Traditionen och predanje. Och detta strider inte mot luthersk tro, vilket framgår av Fredrik Sidenvalls granskning av besluten i frågan i Trient. Av åtta "aspekter" som där fastslogs som katolsk lära ang Traditionen stöds sex "aspekter" fullt ut av den lutherska kyrkan, en delvis och en inte alls.

  Det är emellertid skillnad mellan tolkning och TILLÄMPNING på nutida förhållanden av enheten Skriften och Traditionen. Men Svenska kyrkan av idag nöjer sig inte med nya tilämpningar utan gör dessutom rena nytolkningar, som fjärmar Svk alltmer från vad kristna har trott "överallt och i alla tider". Detta är en utveckling, som verkar ha pågått i det fördolda åtminstone sedan 1980 - talet genom en förflackning av prästutbildningen.

  SvaraRadera
 13. Jag har också ett förslag. Vi byter namn på den här bloggen och kallar den "Bloggen om Anna - den gudomliga med svagsinta".

  För även under inlägg där jag inte gjort en kommentar själv så får jag ändå läsa beskrivningar av min personlighet på denna blogg. Förutom ett mastodontverk till bok av LFL. Hur många hundra sidor är det kvar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tillägg: Anna, du borde kanske inte bara se ATT folk skriver om dig utan VAD folk skriver om dig! Det är inte allt som betyder att de är intresserade av ens person nämligen! Ibland är det tvärtom!

   Radera
  2. Joho då, det gör det. Det betyder att de är mycket intresserade av min person. Jag har förstått det som att de i mig ser en perfektion som de inte trodde om en mänsklig varelse.

   Det är därför man börjar skriva om mig under ett inlägg som handlar om bibeln utan att jag ens varit här.

   Radera
  3. Jag skrev fel här då det blev "med" och inte "men svagsinta". Men på det stora hela tycker jag att felskrivningen blev rätt!

   Radera
 14. Lägg ner nu, Anna! Till slut, efter ditt tjatande om din själ som skulle till helvetet, fick väl LFL svara dig! Du skriver samma saker om och om igen dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år. Det är provokativa och banala frågor, som dock en del tar på fullt allvar och svarar dig på. För det mesta handlar det om jämställdhet och sex i någon form. De flesta tiger. LFL svarade dig på sex rader här på det du tjatat om i flera kommentarer, och ägnade sedan en stor del åt mig- mot min vilja.
  Ta nu, för omväxlings skull, och skriv några intressanta inlägg på din egen blogg och kom inte bara med fåniga frågor och lögnaktiga attacker. Du kanske inser att det finns mer i världen än dina katter!
  Att jag gick till din facebook och kollade var endast beroende på att jag misstänkte att jag var förtalad där, vilket jag också var. Detta publicerade jag också på min blogg. Du drar dig ju inte att förtala och förvränga inför människor som för mig är helt okända!
  Ägna dig nu åt dina elever! För du påstår ju att du är SFI-lärare. Kan du sitta på jobbet och skriva trakasserier på bloggar mot äldre herrar? Vad skulle din arbetsgivare säga om det? Känner jag LFL rätt ska du nog akta dig... Han är bra på att kopiera och skicka vidare. I lönndom! Jag vet!
  På nätet finns många uppgifter om oss...
  Dag borde, som skrivet inte ta in dina, för närvarande till synes, helt sjuka inlägg med bajs-fantasier på en fyra- årings nivå!
  Det här är inte det minsta intressant! Det finns nog bara en person som tycker detta- nämligen du!
  Härmed avslutar jag mitt deltagande här!
  Och önskar speciellt Antony och Elisabet lycka till med deras otroligt stimulerande och intellektuellt högstående kommentarer, som säkert ger alla här nya insikter och stark positiv energi!

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Härmed avslutar jag mitt deltagande här!"

   Var vänlig håll ditt löfte denna gång.

   Radera
  2. Det är helt sant, tant lila, att jag skrev om dig på Fb . Jag ville visa mina familjemedlemmar och vänner hur jag beskrivs på nätet - som en sexdåre minsann! Det var lite oväntat för dem men beredde visst nöje.

   Radera
  3. Den lila hysterikan kommer att vara tillbaka på den här bloggen ganska snart, eftersom att den är hennes "livsluft"!
   Antony

   Radera
  4. Antony avser rimligen ntl?

   P

   Radera
  5. Jag känner Ntl tillräckligt väl för att reagare mot hon kallas "den lilla hysterikan", av främmande människor som inte känner henne dessutom. Uttryckssättet antyder ju att hon aldrig skulle vara något annat än just det. Alla har väl en gräns för vad de tål, och ntl har emellanåt fått mycket stryk på denna blogg. Försök se hennes kvalitéer också. Hon har alltid varit en god kyrkokristen, men kyrkan har inte alltid varit så god och dessutom blivit allt mindre kristen med åren.

   Radera
 15. Anonym 16.10 men är det inte synd att missa någon som man kan hälla skit över anonymt! Det är ju helt i stil med stilen här! Ni kan väl inte börja spy på varandra i fan cluben. Eller?

  SvaraRadera
 16. Och om jag nu ska tala kvinnosaksfrågor igen som ntl bestämt, så kan jag säga att det är tre personer på den här bloggen som helt klart har problem med sin kvinnosyn - vad gäller de andra är jag inte säker än. Men Antony är given, men sedan är det faktiskt LFL som ju är "för kvinnopräster". Den tredje låter vi vara för tillfället. Det är som kyrksyster skrivit och även andra kvinnor vet, att de värsta kvinnoföraktarna kan vara de som är för kvinnors rättigheter utåt.

  För LFL gjorde det tydligen VÄLDIGT ont att jag var mer uppdaterad inom forskning när det gäller gäller ärftliga dispositioner för att hamna i missbruk eller drabbas av psykisk sjukdom.- Aj, aj - en yngre KVINNA som vet mer än du!

  Det var så väldigt förskräckligt att du därefter började kalla mig nazianstruken, hittade på saker jag skulle ha skrivit på min egen blogg och nu sedan i from oskyldig ton gottar dig i att jag ska hamna i helvetet.

  SvaraRadera
 17. Dags för Bloggaren att ingripa!

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför LG? Du har sett tre tusen liknande kommentarer, eller som hållit ännu lägre stil och dessutom var anonyma - var var dina protester då?
   Men allt är kanske okej så länge man har samma åsikt som du?

   Radera
 18. Men alltså, oroa dig inte LG. Jag tror/vet visserligen att Dag redan har en stor läsekrets, men så fort det bråkas på en blogg så femdubblas antalet sidvisningar, i alla fall var det så för mig när det bråkades på min blogg.

  Det är underhållning så god som någon.

  SvaraRadera