söndag 16 augusti 2015

Alternativet?

Kyrkoherden i Lindesberg, Sören Trygg, skrev en debattartikel om de krångliga regler som skymmer kyrkans budskap och var egentligen ute efter de arbetsuppgifter som tar tid och kraft från det egentliga ansvarsområdet. Församlingarnas grundläggande uppgifter har blivit lidande på grund av den sammanträdesbörda inte minst kyrkoherden har. Många dokument ska fram och dessa ska processas. Trygg efterlyste samordning. Samtidigt berättade han hur man i andra kyrkor skrattar åt Svenska kyrkans organisations- och policyhysteri. När hinner ni förkunna evangelium, har man frågat, och kyrkoherden har skämts.

Sammanfattningsvis är detta en helt förfärande debattartikel. Och många kan känna igen sig. Tror jag.

Jag satt med den nyinköpta båten på släp och hann tänka lite.
Kan det vara så enkelt att vi får hela den väldiga organisations- och policysatsningen JUST DÄRFÖR att folk egentligen inte vill ha det vi kommer dragande med och att alla vet det. Firmans produkt är osäljbar men något måste arbetstiden ägnas åt och därför är det alldeles konsekvent att det nu produceras gigantiska planer och formuleras policies för alla upptänkliga områden, numera enligt önskan också om chemtrails?

Jag kanske inte ska strö salt i sår men nog är det så att alla i Svenska kyrkan inte söndagligen återfinns i församlingens gudstjänst. Det gör inte ens pensionerade biskopar, anförtrodde Caroline Krook oss. Men hur många procent av de anställda  vet egentligen vad firman tillverkar?
Då blir alternativet att försöka tillverka det folk vill ha.
Annars återstår bara fortsatt reträtt med personalnedskärningar och katastrofal ekonomi.

I bakgrunden finns en gammal undersökning. Den kom fram till att svenska folket relaterar till Svenska kyrkan, inte till den lokala församlingen. Jag antar att denna insikt gav oss fokus på just Svenska kyrkans grafiska profil. Det var inte längre Knäckebröhults församling utan Svenska kyrkan i Knäckebröhult. Med ett så övergripande perspektiv på det lokala, blev det lokala inte lika självklart angeläget och själva firmans ärende blev motsvarande otydligt.

 Det har under 80 år funnits alternativ och boken presenteras i sin tredje upplaga. Gunnar Rosendal, Kyrklig förnyelse, Gaudete förlag. Nu finns i boken ett förord och en studieplan som dr Braw skrivit. Jag var tveksam till att boken skulle ges ut på nytt. Finns de kvar som kan förstå ärendet och förstå detta ärende också efter 80 år? Är risken den att den kyrkliga förnyelsen uppfattas ha stannat i växten och bliivt repristinerande? Vi får se. Kanske kan den fungera som en fjärran spegel. Gunnar Rosendal tänkte nytt i det sammanhang där han stod och det nya han tänkte var förnyelse, inte  något främmande.

Själv ska jag denna söndag fira mässa och predika i mitt gamla öländska sammanhang. I går vigde jag i Böda och festade i Torp (Byxelkrok) därefter. Kul är bara förnamnet! Och oxfilé med potatisgratäng var anpassat, sa brudgummen, till  att det var hantverkare och bönder på kalaset. Jag räknar med att överste Salander dyker upp i Högby kyrka innan hans semester nu avslutas med färd tillbaka till Stockholm från Vedborm. Jag tror översten varit upptagen av sommarstugeägarens mångahanda och inte är så kyrkligt uppdaterad. Det får bli ändring på det.


24 kommentarer:

 1. Tjänstemannaprelaterna har väl fått det samfund de förtjänar och de högavlönade och tidsreglerade jobb som de eftersträvar.
  Nu ska jag gå i mässan i en sann kyrka där mässan firas av en riktig präst!
  Antony

  SvaraRadera
 2. ....en sann kyrka där ca 20% av församlingens medlemmar går i mässan en vanlig söndag!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och Antony-vad vad vill du ha sagt med detta? Monne att 80% av medlemmarna i den sanna kyrkan bryter mot kyrkans första bud som lyder; " Du skall bevista mässan på söndagar och helgdagar" (Romersk katolska kyrkans katekes, punkt 2042)

   Anders Rönnblom

   Radera
  2. I min församling var vi 112 % om man jämför antalet gudstjänstfirare med antalet församlingsmedlemmar. Och vi brukar vara något fler. :-)

   Radera
  3. Min lilla statistik var bara menad som belysande för hur stor skillnad mässfirandet är mellan 0,5%-samfundet Svvky och Katolska Kyrkan, men även vi har mycket att göra på den fronten!
   Elisabeths protestantiska sekt, med medlemskap som en mindre idrottsförening är nog inte riktigt något att jämföra med!
   Antony

   Radera
  4. Nåja, Antony, det kanske inte är så mycket att yvas över att sekten är stor när merparten struntar i gudstjänsten. Jag har tyvärr träffat på alltför många romersk-katoliker som tror att man kan leva hur som helst, strunta i gudstjänsten och sedan ändå bli evigt saliga bara för att man tillhör en viss kyrklig organisation. Det är synd om dessa vilseledda och ett reformationsämne för påven att ta tag i.

   Radera
  5. Jag har aldrig hävdat att alla katoliker är fromma katoliker. Din förståelse om begreppet sekt är minst sagt förvirrad, kanske hela mänskligheten är medlemmar i en sekt?!
   Antony

   Radera
  6. Ja, Antony, om man definierar Mpr som en sekt kan man kalla vad som helst en sekt. Jag föredrar att inte använda det ordet, det var du själv som drog fram "sektkortet".

   Radera
 3. Precis som i Egypten tvingas kyrkoherdar "att själva samla halmen" med sitt pappersarbete, för att hindras att "gå och offra till Herren". Sådan är den statsprotestantiska "åsiktskorridoren" som försöker efterlikna den "smala vägen". Kanske borde man tillägga en vers till baptistpastorn Ingemar Olssons numera så populära sång för att få lite mer salt i det annars så söta. "Du vet väl om att Du är syndefull, att Du är äcklad här och nu, Att Du bara lever för Din egen skull och alla andra är som Du". Hu så hemskt, så får man väl inte göra säger nån. Varför inte? Denna vers är mer i linje med aposteln Paulus i Rom 3 där han citerar Ps 14 hermeneutiskt anpassad för vår tids människor som är fångade i nihilism, dock betyder det inte att vi skall förbli i denna nihilismens fångenskap. Vi skall ut ur Egypten, ut ur Babylon.

  SvaraRadera
 4. Kyrkan tar gestalt i församlingen, när trons folk samlas kring Ordet och sakramenten. Och den tar gestalt i stiftet, när trons folk samlas kring biskopen, om han ser sig själv som och uppfattas som en av apostlarnas efterträdare. Den tar slutligen gestalt i den världsvida kyrkan, där motsättningar finns, men som ändå är en gemenskap av alla som är döpta och vill leva i sitt dop.

  Provinsen och samfundet däremot är en organisationsform, på många sätt lämplig för stift med gemensam historia och kultur, inte minst gemensamt språk. Svenska kyrkan är en samarbetsform för 13 stift. Om denna, som alltså inte i andlig mening gestaltar kyrkan, tar överhanden, kan det inte annat än bli fel. Den som siktar fel, har fel fokus, vinner ingen framgång.

  SvaraRadera
 5. Alltid kul att vara till nytta där man har talang och erfarenhet.
  Bröllop måste vara en av de trevligaste pastorala sysslorna.
  Men är det inte lite kränkande att SvK inte har en välsignelseakt för skilsmässa?
  Är SvK därmed skilsmässofobisk?
  Att SvK är polygamifobisk vet vi ju sen tidigare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det sista kommer SvK snart nog att ändra på!

   Radera
 6. Svenska kyrkan lider av ångestladdad homofob-fobi, som man försöker bota med sammanträdesmani. Konflikträdslan är så svår, så att den i sig framkallar konflikter. Hur ska vi göra för att undvika konflikter? Och, så blir man osams om det också. Alltid i försvarsställning. En banal missuppfattning kan leda till hätska motangrepp. Och sedan måste man vara beredd att försvara motangreppet, också. Fiender gömmer sig överallt.

  Vad är det för blötdjur, som har anställts i kyrkan? Och vad är det för förtroendevalda, som har valts? Olämpliga så gott som allihop!

  SvaraRadera
 7. Vill du inte gå till historien? Saker som skrivits för länge sedan KAN ännu vara relevanta..och t.o.m. utmana, kanske t.o.m. den krets i den egna rörelsen som blivit exklusivt modern, alltså mest modern, så länge det nu varar. AN

  SvaraRadera
 8. Idag säger de kunniga att världen, universum, kom till i en "Big Bang" för 13-14 miljarder år sedan. Dessförinnan finns "ingenting"; inte tid, inte rum, inte materia. Bara G-d, som judarna uttrycker det.
  - Och "livet", djurarterna, kom fram i "The Cambrian explosion" för 542 miljoner år sedan; det tog, säger Wikipedia, 20 miljoner år att få det här klart; alla "phyla".
  - Så Einstein sade (1936): “Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder (för oss) i naturlagarna – en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka. På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag.” Ur “Einstein, his life and universe” av Walter Isaacson (2007).

  Men vi svennar tror ju inte alls på sådan vidskeplighet! Det vet velan vi att universum kom till av sig själv! Att livet -- det här, ni vet, med DNA och RNA och proteiner -- har vuxit fram av sig själv (kanske med lite hjälp från Darwin, förstås)!
  - Kan inte någon svenne här tala om för oss att Einstein var gudlös?!
  - Då skulle man känna sig mer hemma... Det är den omgivningen man är van vid...! Ja, i SveK med...
  / SD

  SvaraRadera
  Svar
  1. SD, Einstein såg tron på en personlig Gud som barnslig och naiv. Han tycks använda religiösa uttryck för att beskriva den ödmjukhet och fascination han känner inför universums strukturer. "if something is in me wich can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the World so far as our science can reveal it."

   Denna religion är väldigt långt från den som tror på en personlig, övernaturlig gud som ingriper i och bryr sig om människors handlingar, eller ingriper i naturlagarna. Einstein trodde inte på något av det. Kan läsas i hans efterlämnade brev. Christopher Hitchens m fl har behandlat ämnet. Så nu kan ni sluta söka stöd hos Einstein, tycker jag.

   Radera
  2. SD/ åter, du kan ju höra med bloggägaren vad han tycker om religiösa känslor ;-)

   Hade du tagit med det omedelbart föregående stycket, samt meningen efter "religiös känsla" som talar om att denna religiösa känsla skiljer sig från religiositeten hos mer naiva människor (ungefär, brevet är på tyska), så hade ditt stycke uppfattats ganska annorlunda. Ej förvånad...

   http://press.princeton.edu/chapters/s6681.pdf

   Radera
  3. Kul, käre Olle! Så ska en riktig svenne tänka!
   Kan du fortsätta med att ge lite rätttänkande synpunkter på vad Paul Davies (professor i fysik) säger i 'Den kosmiska planen':
   - "Man kan grovt beräkna sannolikheten för att den ständiga sönderdelningen och återbildningen av [den Urey-Miller'ska ursoppans] komplexa molekyler skulle ge upphov till ett litet virus efter en miljard år … Chansen visar sig vara mindre än en på [tio upphöjt till två miljoner] … Om man i stället valde någon hypotetisk enklare självreproducerande molekyl skulle oddsen kunna förbättras avsevärt, men med tal av den storleksordningen blir slutsatsen ändå densamma: att liv skulle uppstå av sig självt genom slumpmässig molekylblandning är en löjligt osannolik händelse."
   - Så'na där relischösa tankar borde förbjudas! Eller hur? Det vet ju du att tillvaron har plockats ihop av Ingenting! Så de' så!
   / SD

   Radera
  4. SD, jag diskuterade Einsteins religiositet eftersom du tog upp det. Du får ett spel. Ingen mening fortsätta då.

   Radera
  5. Det här tycker jag också är ganska roligt:
   Astronomen Fred Hoyle (som myntade termen Big Bang) sade 1981, föranlett av arbetet med ’stellar nuecleo-synthesis’: “Något super-kalkylerande intellekt måste ha designat egenskaperna hos kol-atomen, annars skulle chansen att få en sådan atom, genom naturens blinda krafter, vara ytterligt minimal.” “Sunda förnuftets tolkning av fakta antyder att ett super-intellekt har fifflat med fysiken – och även med kemin och biologin – och att det inte finns några ‘blinda krafter’ värda att tala om i naturen. De siffror man räknar fram från fakta verkar för mig vara så över­väldigande att denna slutsats nästan är ‘beyond question’, omöjlig att ifrågasätta.”
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle#Origin_of_nucleosynthesis
   Jag menar, en professor i Oxford som kommer med sådana relischösa påståenden! Vågar man tro att vi slipper se sådant i vårt fina land?
   / SD

   Radera
  6. Om Einsteins religiositet: Peter Bucky kom med boken "The Private Albert Einstein" 1992. Han visste en hel del: Han var Einsteins "chaufför" (Einstein själv kunde inte köra). Vid Einsteins begravning var tio personer närvarande (plus prästen); fyra var från familjen Bucky.
   - Sid 81: "Einstein komponerade flera sånger till Guds ära" [en from judisk sed]. "Jag hörde honom också säga att alla som älskar naturen måste älska Gud. Han sade mig också att idéer som sådana kommer från Gud." Och: "Han menade att universum var en skapelse av Gud, och inom [82] den skapelsen fanns undret människans själ. Själen hade skapats med förmågan att tänka fram och utarbeta alla slags nya begrepp och upptäckter. Allt som själen kunnat finna på genom seklerna var i överensstämmelse med den universella lagen, för Einstein kunde inte tänka sig en Gud som avsiktligt förvirrade genom paradoxer och motsägelser."
   - Sid 82: "Han sade också att om han inte varit jude skulle han nog valt att bli kväkare." [Låter helt riktigt för mig; en tyst tillbedjan inför livets Herre.]
   - Detta i kapitlet "Einstein and Religion".
   - Kommentarer till detta, Olle? Ni andra gudlösa?
   / SD

   Radera
  7. Ja han gjorde sånger till gudens ära, innan han i tolvårsåldern tog avstånd från den personliga guden. Varför inte söka efter sanningen, Staffan?

   Förutom Staffan och Steve, vilka fler namn använder du på nätet?

   Radera
 9. Hej Olle!
  Einstein (1879-1955) var en from liten gosse som barn. Men sedan fick han en informator som var ateist, och tog efter honom.
  - Det var först Edwin Hubble's upptäckter, på 20-talet, som ledde fram till att man insåg att universum kom fram ur ingenting för 13-14 miljarder år sedan, som fick honom att börja ändra åsikt.
  - 1936 kunde Einstein svara en flicka som frågat om hans gudstro: “Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder (för oss) i naturlagarna – en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka. På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag.” “Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of nature — a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. In this way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort.”
  Ur “Einstein, his life and universe” av Walter Isaacson; kapitlet "Einstein's God". (Finns även på svenska: “Einstein : hans liv och universum”, Bonnier, 2009)
  - Det är rätt festligt att se de gudlösas försök till svar på sådant här... Vet velan dom att världen - hela universum - kom till "av sig själv"! Och livet, sedan... Och Einstein var ateist, förstås... Som vi...
  / SD

  SvaraRadera
 10. Idag, tycker jag, är de naturvetenskapliga argumenten för en Skapare väl så viktiga som de religiösa.
  - Att sätta en Bibel i handen på "sökaren" och säga läs -- tja. Om man börjar från början, kommer man längre än till Tredje Mosebok...? (Rådet att börja med Lukas vore väl en klar förbättring.)

  Men för den som vill ha mer naturvetenskapliga argument för Gud, för Skaparen -- får jag rekommendera DVD:n "Unlocking The Mystery Of Life". $15.48 hos Amazon.com.
  - Heter "Gåtan om livets uppkomst" hos Credoakademin. 179 kr. Svensk text och delvis tal.
  http://credoakademin.nu/shop/dvd
  - Det som gjorde störst intryck på mig där var 'animationen' mot slutet hur cell-kärnan fungerar.
  - Och det skulle ha pillats ihop av -- "Ingenting"! Slumpen! Ha!
  / SD

  SvaraRadera