lördag 22 augusti 2015

Granskningsrapport

I går eftermiddag blev den granskning som utförts på myndigheten färdig. Jag fick den och den torde vara av allmänt intresse.

----

Kn Niels Krogh                                                                              2015-08-21

Granskningsrapport dnr 9-847-15

Enligt order skulle vad som kunde misstänkas vara en operation riktad mot Svenska kyrkan i Luleå stift utredas. Ett brev från biskopen kunde fångas upp genom en av myndighetens sökposter i det s k filtret. Detta brev kan misstänkas vara icke autentiskt.

Min avdelning har sökt följa trådarna bakåt i fallet, men kommer inte särskilt långt. Den slutsats som rimligen kan dras är att en hackare varit i farten eller att en maskirovka genomförts. Syftet kan vara att försöka kartlägga de psykologiska reaktionerna på en biskops agerande, när biskopen låter det som sker bakom stängda dörrar bli känt. Det går inte, enligt vår mening, att helt bortse från att detta händer samtidigt som en estnisk säkerhetspolis av FSB tas tillfånga i Estland och förs till Ryssland. Det är för främmande makt av värde att kunna kartlägga psykologisk motståndskraft och analysera rörelserna i ett internt kyrkligt skeende. Särskilt viktigt blir detta i norra Sverige. Att händelserna i Luleå varit av intresse för främmande makt är fastställt sedan rysk statstelevision velat göra reportage om saken.

Avdelningen har, utifrån tanken att detta också är främmande makts intresse, följt upp bloggkommentarer. De fördelas, om man bortser från biskopens egen bedömning av brevet som "fabulerat och direkt lögnaktigt" samt "respektlöst" (omdömet inhämtat via spaning), gruppvis så:

1. De som är glada över biskopens agerande
Överraskande och för biskopen glädjande många tycks vara nöjda med att biskopen framträder självkritiskt.
2. De som kontrollerar uppgifterna med biskopen och med myndigheten
Här är en person särskilt aktiv och han har tidigare försökt följa FRA:s verksamhet med avseende på tystnadsplikten i själavården. Han menar sig veta hur myndigheten bedriver sitt arbete.
3. De som är kritiska och påstår sig veta vem som skrivit brevet
Här kan det mer handla om ryggmärgsreflexer, för det verkar inte troligt att dessa personer vet mer än myndigheten.
4. De som är kritiska, säger sig veta vem som skrivit brevet och hotar med anmälan
Problemet blir förstås att det är svårt att klarlägga varifrån texten kommer. Myndighetens slutsats torde bli att vi bevittnat en hackerattack och/eller en maskirovka. Det är inte första gången, men kanske första gången mot en biskop och då lite allvarligt att det är biskopen i det stift, som har många kontakter i Barentsregionen. Biskopen har i tjänsten bland annat varit i Murmansk.
5. De som är kritiska, säger sig veta vem som skrivit brevet och vill avkraga Torbjörn Lindahl, som inte alls tycks ha varit aktör i sammanhanget eller varna för konsekvenserna för honom
På avdelningen bedömer vi detta sista som det allvarliga. Här sätts utan vidare rättsregler ur spel och dom fälls mot en namngiven person utan rannsakan. Rättssäkerheten tycks inte särskilt stark i de kyrkliga miljöerna. Främmande makt kan av detta dra slutsatsen att, när det gäller det psykologiska försvaret i Sverige, utgör Svenska kyrkan en svag länk och därmed ett lämpligt mål för maskirovka.

Aktiv signalspaning mot främmande makt indikerar aktivitet riktad mot kyrkliga bloggar och mot Luleå stift de senaste dygnen.
Myndigheten bör ha med denna faktor när inriktningsbeslut angående den operativa verksamheten fortsatt fattas.

Enligt uppdrag
Niels Krogh
C avd Subv

Sändlista
Öv Olofsson
Öv Salander
Diariet

-----

Jag har läst att somliga bloggkommentatorer förnekar att överstarna Olofsson och Salander finns, trots att jag berättat hur vi umgåtts i sommar och till och med visat mig på bild från Vedborm i den t-shirt de gav mig. De som inte finns, kan förstås inte ge bort något som finns, det borde alla kunna fatta. Men begår inte överstarna tjänstefel? De räknar mig som en i firman och litar på att de enda informationer jag släpper är sådana som har bäring på mig. Själva uppfattar de sig nog fullgöra sin uppgift att försvara mig mot illviljans kolportörer. Det finns fördelar med kamrater i vapenrock. Band of Brothers!

25 kommentarer:

 1. Det var ju riktigt kul.
  En kapten som ansvarar för något på den civila myndigheten FRA.
  Riktigt rolig var passusen om att FRA skulle vara en försvarare av lagar och förordningar.
  Jag måste försöka pinga Falkvinge och gänget om denna utmärkta humorism. :o

  SvaraRadera
 2. Jag kollade omedelbart. Kapten Krogh och en annan kapten har placerats på myndigheten som ett led i deras högre officersutbildning. I höst blir båda majorer. Det är, säger överste Olofsson, inte konstigare än att officerare arbetar vid Försvarsdepartementet eller vid FMV eller FXN. Detta bara sagt för att undvika spekulerande.

  SvaraRadera
 3. Det visar sig alltså att Svenska Kyrkans allmänna oordning och svaghet utnyttjas av icke-så vänliga grannar. Detta efter att den tjänat som språngbräda till Riksdagen för SD, varit operationsbas för Stasi-agenter som bp Carlson och Cyklisten (Radler)-och ho vet vad mera. Av ett kyrkopolitiskt problem har det blivit ett allmänpolitiskt problem och av detta ett psykologiskt och civilförsvarsproblem. Det får man nog göra något åt, även om man gör så mycket gott i utlandet, bromsar befolkningsökningen i Luleå och håller så många gamla kyrkor i gott skick. Eller? fm

  SvaraRadera
 4. Till dirigenten BloggarDag och hans doakör!

  -Tänk att varje domkapitelärende, som rör någon präst, vilken (på förhand) av den unisona kören bedöms vara hundraprocentigt oskyldig, alltid vållar en näst intill ofattbar textmassa! Alltifrån spydigheter och ironier till - som nu här ovan - s k roliga utläggningar om fiktiva militära figurer och i lag förbjudna efterforsknignar om uppgiftslämnare och andra.

  Aldrig en lugn och avvaktande hållning tills DK sagt sitt! Aldrig en i text framförd tanke på att det kanske finns något konkret bakom en anmälan! Aldrig övervägandet att sitta still i båten och avvakta det kyrkliga regelverkets normala och av alla seriösa personer godkända och respekterade rättsinstans!

  Nej, här skall dömas och frias (domkapitlen skall nitas, och den tilltalade frias) på förhand - som vore dirigenten och kören den allenarådande beslutsinstansen!

  Rådet till de senare är därför lika enkelt som det redan borde vara anammat och efterföljt:

  -Låt alltid en (kyrklig) rättsprocess ha sin gång! Döm inte på förhand! Fria ej heller på förhand! Spar spydigheter och galla tills beslut har fattats! Kommentera först DÄREFTER beslutet (domen) i saklig, konstruktiv och återhållsamt tonfall!

  Med andra ord detta:
  -Tänk först, skriv sedan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar

  1. "Med andra ord: tänk först, skriv sedan! (För högkyrkliga: skriv aldrig!)", menar du väl, Dike?
   /Sub versus/

   Radera
  2. Nu har jag kanske förvisso inte läst alla kommentarer, men jag vill minnas att den uttalade kritiken gällt anmälningarnas substans, olämplighet för DK-ledamot att uttala sig i pågående ärende och liknande.
   Kritiken har alltså gällt vad människor skrivit i ärendet, även om de lanske inte just tänkt först och skrivit sedan.
   Domkapitlet i Lule och dess beslut i detta ärende har inte kritiserats (ännu).

   Att många anser att den anklagade bör frias eller fällas, är väl en del av yttrandefriheten som inte bör inskränkas för att det föreligger ett domkapitelsärende, eller hur?

   Läs först, tänk sedan och skriv om du har något att tillföra (annat än gnäll över alla andra kommentatorer.)

   Radera
  3. Men, Dike, om jag inte minns alldeles fel brukar du inte vilja att någon kommenterar beslutet heller. Då ska man rätta och packa sig efter det och inte "kvälja dom". ;-)

   Radera
  4. Bengt-Olof, Du resonerar som om domkapitlet vore den yttersta domen. Fäll ingen dom i förtid säger Paulus med hänvisning till Honom som återkommer för att döma levande och döda.

   Radera
  5. Jag noterar att Bengt Olof vill att vi skall följa den gamla romerska maningen: De mortuis nihil nisi bene.

   Radera
 5. Tackar för lyftet. Relevant med tanke på samtidens tendenser. Vad som händer i Svenska kyrkan är internationella nyheter både i öst och väst hur obegripligt det än kan låta (just därför högst relevant grepp). Vad har främmande makt för intresse i vad som händer när TL bloggar om sina fobier?? Men de har nog det trots allt. Vilka är det som egentligen vill stjälpa/forma SvK? De som skickar SvK till Bryssel? Faktum är dock att vi har åtminstone en folkpartipräst där. Sök på de begreppen så får du åtminstone något svar. AN

  SvaraRadera
 6. BOD.
  På denna blogg har man varit oerhört återhållsam jämfört med hur domkapitelledamot agerat m fl i sociala medier och kyrkopolitiker i dagspress. Och att anmälan saknar klandervärd substans kan var och en som vill se av handlingarna i ärendet.

  SvaraRadera
 7. Till mina kritiker ovan,

  -Det finns faktiskt en sedan länge vedertagen praxis - som var och en kan konstatera - i den sekulära rättsordningen att inte på förhand fälla domar eller förklara tilltalade oskyldiga. I pressens etiska regler är detta tydliggjort genom bland annat texten att inte döma något på förhand. Alla kloka personer, som av någon anledning tillfrågas och ombeds kommentera åtal eller andra inslag i en rättsprocess, INNAN domstolen har sagt sitt, avstår från att kommentera. Så enkelt är det.

  Men på denna blogg är det precis tvärtom; exemplen är många - från såväl dirigenten som från ett antal enskilda körmedlemmar - på att tilltalade är oskyldigt anmälda och skall frias, innan DK har fällt sitt omdöme. Och om detta blir fällande, är oftast kritiken lika våldsam som högljudd.
  Sub versus, Elisabeths och Thomas Anderssons synpunkter tycks inte ett ögonblick beakta försiktighetsprincipen: den förstnämnde tror att jag vill stoppa högkyrkligas yttrandefrihet, Thomas Andersson åberopar den ytterst domen, som skulle den alltid vara densamma som kommentatorernas medan Elisabeth tolkar en ovilja hos mig att också kommentera domslut och beslut.

  Tänk på att försiktighet alltid är en dygd, och att en av er på förhand oskyldig person kanske inte förklaras oskyldig av DK.
  Jag har tyvärr också sett flera exempel på DK-avgöranden och vilka ej fallit er i smaken som resulterat i våldsamma attacker mot denna kyrkliga rättsinstans och som ALLTID har juridisk kompetens i sina led. Visst kallas sådana utbrott att kvälja dom, eller hur?

  Och frågan kvarstår: varför skulle doakörens medlemmar vara mer kompetenta än landets domkapitel att avgöra vem som är skyldig eller inte skyldig?

  Med andra ord detta:

  -Vilka är ni som väljer att kasta första stenen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Käre Bengt-Olof jag menar bara att vi alla skall stå inför Kristi domstol och att något ärevördigt jordiskt domkapitel skulle kunna ersätta det är uteslutet. Eftersom Du åberopar aposteln Pauli ord: fäll ingen dom i förtid med syfte på domkapitlet betyder inte det att Du jämställer domkapitlen med att de skulle vara liktydiga med Kristi domstol? När det gäller Stockholms domkapitel kan vi aldrig vara helt säkra. När Jesu ord uppfattas alltför obekväma omtolkas de till "metaforer". De stöder sig troligtvis på "auktoriteter" från Jesus Seminar med personer som Karen Armstrong, Marcus Borg, Elaine Pagels och John Shelby Spong. I denna krets röstar man själva om vad som skulle vara äkta Jesusord. Den kyrkliga demokratin är satt ur spel av denna gnostiska elit som nu skaffat sig anhängare i Stockholm (se exempelvis det öppna och sannolikt okritiska studiet av apokryfa evangelier i Adolf Fredrik). Du må uppfatta detta som en "kastad sten" men jag har svårt att tro att denna flirt med gnosticism och främmande religioner rimmar väl med vårt gemensamma folkkyrkoideal?

   Radera
  2. Det är ju just det de kritiska rösterna handlat om, de som i sina anmälningar och på sociala medier behandlar TL som skyldig oavsett vad DK eventuellt beslutar.
   Att jag yttrar min åsikt huruvida tulltaget förtjänar straff eller inte är min grundlagsfästa rätt och inte set minata olämpligt om jag inte är inblandad i rättsprocessen.

   Radera
  3. "varför skulle doakörens medlemmar vara mer kompetenta än landets domkapitel att avgöra vem som är skyldig eller inte skyldig?"

   Det återstår att se. Med lång erfarenhet av arbete som domare i allmän domstol kan jag upplysa BOD om att de anmälningar som jag tagit del av är totalt substanslösa. Det har inte angetts ett enda konkret exempel på vari TL brustit. Om en åklagare kommit in med sådana aktstycken till tingsrätten hade vi skrattat fötterna av oss. OM domkapitlet fäller honom till ansvar i någon form är det inget mindre än en stor rättsskandal och kommer säkerligen att, med hänsyn till den juridiska kompetens som trots allt finns där, rättas till i överklagandenämnden.

   Radera
 8. Frågan om domkapitelsledamöters respektive bloggläsares kompetens kan besvaras med en enkel motfråga: Varför inte?
  Finessen är den att materialet är tillgängligt för oss alla. Det är bara att läsa på kyrkligdokumentation.nu
  Det torde därtill vara rätt känt att rättssäkerheten i Svenska kyrkan är utomordentligt bräcklig. Samma instans utreder, anklagar och dömer. Det är, som man säger, samsupet. Därför är det i högsta grad rättssäkert att debatten om vidunderliga anklagelser mot Torbjörn Lindahl kan föras nu! Det är rentav klokskap.

  SvaraRadera
 9. BloggarDag,

  Jag vet inte varifrån påståendet att det är känt, att rättssäkerheten i kyrkan är "utomordentligt bräcklig"; känt på vilket sätt och bland vilka?

  Att DK utreder anklagelser mot den tilltalade är sant, precis som exempelvis en tingsrätt gör sammalunda. Men det är inte korrekt, att DK även anklagar; DK skall däremot objektivt (som en rättsinstans i det sekulära samhället) handlägga och bedöma från annat håll (exempelvis genom en anmälan från någon) inkommen anklagelse, alltså om den har saklig grund eller inte.

  Det är INTE rättssäkert och högsta klokskap att på förhand uttala sig om en tilltalads skuld eller oskuld. De som gör det sätter sig då över den objektiva instansens handläggning och beslut. Menar bloggaren att spridda röster ur (den kyrkliga) menigheten har större befogenheter än det objektiva rättsorganet att handlägga, utreda, bedöma och döma ett fall?
  Om svaret är ja, är min stilla fråga den här:
  -På vilka kompetensgrunder då?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att DK utreder anklagelser mot den tilltalade är sant, precis som exempelvis en tingsrätt gör sammalunda"

   Tingsrätten utreder, med få undantag, inte. Tingsrätten tar ställning till det material som presenteras för den. Endast i undantagsfall vidtar tingsrätten utredande åtgärder i brottmål, som det ligger närmast till hands att jämföra med i detta fall, och då endast om man tror att åtgärden är till den åtalades fördel.

   Radera
 10. Nu är det lilla problemet att kyrkojustisen knappast är objektiv. Den är kyrkopolitiskt betingad. Bortsett också från att åklagare och polis utreder och att tingsrätten kan förordna försvarare. Rollerna är tydliga.
  Hur är det känt att rättssäkerheten bräcklig i SvK? Bland dem som följt branschen under säg 50 år. Och som dessutom skrivit om saken.

  SvaraRadera
 11. Efter senaste kyrkovalet hördes en församlingens högt uppsatt förtroendevald yttra högt och ljudligt inför hela den kaffedrickande församlingen efter högmässan: "Nu blir det bättre här i kyrkan för nu har vårt parti tagit makten." Dopfamiljen som stod och väntade på det inbokade dopsamtalet nämnde efteråt att det hela lät lite sorgligt.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 12. Elisabeth och BloggarDag igen,

  -Jag vill påminna den förstnämnda om ett vanligt förekommande uttryck i TR-domar: "Det är utrett att..." och att TR själv ibland alltså har tagit initiativet, som Elisabeth erinrar om.

  Vad gäller bloggarens slutsatser att domkapitlen ej är objektiva, därför att de är utsedda av demokratiskt valda kyrkoinstanser, bortser han helt från det jag betonade - att erfarna jurister alltid ingår, skall ingå i DK och att det i såväl TR som hovrätter också är politiska partier som utser domare (nämndemännen) vilka i dömandet är likställda med juristerna.

  Som jag anade är påståendet om den bräckliga rättssäkerheten subjektivt.

  Den kyrkliga ordningen med domkapitel har aldrig ifrågasatts, och det är väsentligt att alla respekterar denna rättsordning; vad bär det annars hän, om man gång efter annan sätter sig över den, tar heder och ära av kapitlen bara därför att någon präst avkragats, då han ej följt KO?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Käre Bengt-Olof kan du inte se att vi inte är prästvigda att blint följa en politiskt bestämd reviderbar KO utan vi är vigda att följa Jesus med den tro som en gång för alla är anförtrodd åt de heliga. Vi måste alltså lyda Gud mer än människor (dvs. våra förmän). Om nu KM skulle besluta att svenska kyrkan skall fortsätta sin färd mot förnekelsen av Jesu anspråk genom att relativisera Honom lyder vi givetvis inte KM:s beslut.

   Radera
  2. "-Jag vill påminna den förstnämnda om ett vanligt förekommande uttryck i TR-domar: "Det är utrett att..." och att TR själv ibland alltså har tagit initiativet, som Elisabeth erinrar om"

   Men snälla människa. "Det är utrett att" betyder bara att den utredning som PARTERNA lagt fram inför tingsrätten visar en viss sak, ingenting annat. Det betyder alls inte att tingsrätten gjort någon egen utredning. Du läser ju dom di blinde slåss.

   Radera
  3. Den stora subjektiviteten ligger kyrkoordningens gummiparagraf om "det anseende en präst bör ha".
   Anseende i vilkas ögon, domkapitlets?
   Medlemsmajoriteten?
   De förtroendevalda?
   Arbetslaget?

   Jag har kritiserat denna gummiparagraf förut och gör det gärna igen.
   Lagrådet hade aldrig godkänt en liknande formulering för avgörande i tingsrätten.

   Hur ska prästen veta vilkas anseende som man ska anstränga sig för att åtnjuta?

   Radera
 13. Bäste Thomas och vänliga men lätt irriterade Elisabeth,

  Är man prästvigd i Svenska kyrkan och skall verka i densamma har man naturligtvis att följa gällande KO och iaktta de regler som gäller. Hur skulle det se ut om präster fritt avviker från dessa med motiveringen att de har att följa Gud mer än demokratiskt fattade kyrkobeslut?
  Var och en kan ju inte göra som han eller hon vill ens i en kyrka, bäste trätobroder. Ordnung muss sein!

  Naturligtvis har Elisabeth också rätt i sitt påpekande. Men jag erinrade faktiskt om att TR ibland också kan förestava fler utredningsinsatser.
  Vi är nog trots allt överens om vad som avsesmed ordet utredning.
  Men, om jag får vara lite spetsig, det behövs nog ingen utredning om hurivida Svenska kyrkan är kristen eller inte. Den är självfallet genuint kristen. Som jag brukar fråga och nu gör det igen:
  -Vad är den annars?
  Du behöver inte svara och irritera Dig ännu mer, bästa Elisabeth!

  BENGT OLOFDIKE

  SvaraRadera