torsdag 20 augusti 2015

Relischöst

Nu spänns Nathan Söderblom för ett märkligt ekipage vars påskrift är att det finns olika vägar till Gud. Jag undrar om ett belägg för påståendet att det finns fler vägar än en till Gud stämmer så som det utläggs. Gud har många vägar till oss, det förstår vi utifrån våra olika livsberättelser. Men det där med Jesus som vägen, sanningen och livet är väl lite svårt att komma runt också för en ärkebiskop för att inte tala om en påve? Lite märkligt blir det också när världskristenhetens möte i Stockholm tas som intäkt för ett världsreligionernas möte 90 år senare.

Vi får väl vänta på citaten som säger vad Söderblom påstås säga. Det kan mestadels bli intressant.
Ett svar har domprosten gett mig på Fejjan och det är en hänvisning till Söderbloms bok När stunderna växla och skrida, del 3 s 27, vilket jag tydde som Tredje samlingen s 27, Hugo Gebers förlag , Stockholm 1915, när jag tog fram boken kl 05.35 denna morgon. Där finns inte något sådant citat. Där heter det i stället: "Anden hämtar från Kristus, hvad han har att säga oss." På motsvarande sida i Fjärde samlingen, om en siffra blivit fel i hänvisningen, lätt hänt, avhandlar Söderblom bordsbönen, som vi tydligen ska be för "vi äro väl inga oskäliga djur". Så var finns det anförda citatet?

Nostra Aetate tog jag fram redan i går. Det påstås i artikeln att den romersk-katolska kyrkan för 50 år sedan proklamerade att det finns många olika vägar till Gud liksom att den Katolska kyrkan inte utgör den enda vägen. Utifrån detta dokument (!) påstås att Rom öppnat nya vägar till dialog med Svenska kyrkan!!!! Så vilken av religionerna räknas nu Svenska kyrkan in i - hinduism, buddism, islam eller judendom, dvs de religioner dokumentet nämner?

Det är en förbluffande inläsning av egna föreställningar i dokumentet från Andra Vatikankonciliet. Är Söderblom tolkad på samma sätt?
Vad säger dokumentet då?
Att Kyrkan med "sincere reverence" ser de olika religionerna som återspeglar en "ray" av den sanning som upplyser hela mänskligheten. Men Kyrkan måste förkunna Kristus som vägen, sanningen och livet. Joh 14:6.

Så var det och det var inte riktigt så som det kunde läsas i DN igår.
Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att författarna på mycket fri hand plockar auktoriteter de vill ha med för sina syften, men att citaten är mer fritt hopkomna. I bästa syfte, självfallet. Men i alla fall.

Det sägs mer i DN-artikeln. "Varje gång en religiös ledare gör anspråk på att förmedla absoluta sanningar och påstår att religionen eller Gud kräver blind lydnad, då blir religionen ond."
Varje gång?
Hur handskas då judendom, kristendom och islam med berättelsen om Abrahams offer?Är det inte just blind lydnad Gud kräver? Och är det inte för en kristen en absolut sanning att döden är besegrad och Livet segrat när Jesus uppstått? Gör det kristendomen ond? Själva evangeliet ondskefullt?

Nu utmanas Svenska kyrkan.
"Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg, och att vi därför kan och bör samtala med, lära av och stötta varandra, utan att för den skull överge vår egen religiösa tradition."
Nu vågar vi nog inte förkunna det, vi som är präster, för så bekänner inte en evangelisk kyrka.

"Vi behöver visa att vi inte är i krig med varandra, att vi inte tävlar i tro med varandra, att vi alla längtar efter att i vår vardag få möta den Gud som är liv."
Men detta är en alltför grov polemik mot hållningar som "vi" inte intar. Bortsett från att en del muslimska krigare i Mellanöstern och Afrika uppfattar att de är i krig med det kristna västerlandet och skär halsen av kristna i Guds namn.
Sedan kan man ju fundera mycket över det där med att möta Gud i vår vardag. Det gör väl en kristen då och då men själva grejen är väl en annan. Vi möter Gud på söndagen, när han kommer till oss med liv och salighet i Ord och sakrament. Det är för den sakens skulle Storkyrkan i Stockholm uppförts.

Konkret leder artikelförfattarnas text till en fråga om att öppna församlingshemmen på fredagar så att muslimer utan egen bönelokal kan få be där.
Det är möjligtvis inte alldeles självklart att alla muslimer skulle vilja detta men varför församlingshemmen? I London öppnades en kyrka sedan de kristliga bilderna draperats med lakan. Kan det inte finnas plats i Storkyrkan så som jag motionerade i kyrkomötet för många år sedan, nämligen att göra Storkyrkan till multireligiös rikshelgdedom?

Själva går Storkyrkans personal före.
De har bjudit in företrädare för olika religiösa traditioner till några av höstens gudstjänster i Storkyrkan. "Tillsammans med dem kommer vi att reflektera över våra olika vägar till Gud och Guds olika vägar till oss."Jamen, det var väl ett bra förslag det där med att göra om Storkyrkan till en Storhelgedom.

Hade det inte varit för evangeliet i söndags hade jag nog utbrustit i ett "Jag tackar dig, Gud, att jag inte är religiös utan får vara kristen och genom dopet ditt barn." Nu får jag väl tacka lite mer obestämt för religiös är jag inte. Jag gör som aposteln Paulus. Jag håller mig till hedningarna.

29 kommentarer:

 1. Mitt hjärta gråter. Kyrie eleison!
  /Per H

  SvaraRadera
 2. Så en präst som säger att Jesus är vägen, sanningen och livet och samtidigt raljerar över ett missbrukat ord kan bli anmäld? Men den som säger att vi ska tona ner just den biten "går före"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jäpp!

   Exakt så!


   J

   Radera
  2. Jag mår illa. Men det var i alla fall ett besked.

   Radera
 3. Ända sedan Ferd. Chr. Bauer och de andra bibelkritikernas tid har försök gjorts att marginalisera eller bli av med Johannesevangeliets vittnesbörd. Även Antje Jackelén var inne på att avfärda det: Det är den där Johannes... om Joh. 14:6. Johannesevangeliet hölls för sent tillkommet, bortåt år 200 eller så, kanske omkr. 250, alltså inte av någon apostel.. Ända tills ett fragment hittades i Egyptens ökensand och kunde dateras till början av 100-talet, då det alltså var spritt. Biskopen och exegeten J.T.A.Robinson, han som skrev "Honest to God" från sjuksängen, började i Baurs anda med gav sin sista bok titeln:"The Priority of S: t John". Evangeliet skrevs sist av de fyra, men traditionerna är äldre än dem.

  Hur artikeln i DN kunde skrivas utan definitioner alls av de nyckelbegrepp som används, utan analys av citaten från exemelvis Nostrae Aetate från Vatcanum II, och utan en grundläggande filosofisk redllighet är obegripligt.

  SvaraRadera
 4. Det märks att domprosten är inspirerad av Spongs teorier om att kyrkan måste överge den kristna dogmatiken och språket.

  SvaraRadera
 5. När man tror att nu kan väl Svenska kyrkan inte falla längre så gör hon det. Arma svenska folk. Arma alla dessa sökande som tror att de har en kristen tro men blivit grundlurade av Svenska kyrkan.

  SvaraRadera
 6. Detta säger väl något om kunskapsnivån även i samhället om kristendom - en mer påläst debattredaktör identifierar snömos. Eller har snömoset lagts ut i augustisolen så att det allmänt beskådas hur det smälter ner?

  Kh på landet

  SvaraRadera
 7. Helt visst var Nathan liberalteolog även om jag har svårt att tänka mig att han skulle ens kunna drömma om att sjunka ner till ett antal av våra liberalteologers nivå . En nivå där man inte ens bemödar sig om att vara kristen i apostlarnas efterföljd.

  Oavsett- de resultat vi ser i dag av kyrkans förfall är just resultatet av att inte acceptera att Kristi Kyrka innebär trohet mot läran och lydnad , respekt för Guds ord .Påminna sig orden -om så en ängel...Inse att om man tummar på läran så gläntar man på dörren till helvetet.

  Glömmer att en dörr som lämnas på glänt sedan lätt flyger upp för minsta vindpust och för att fortsätta liknelsen. Det är sedan inte är så stor hjälp att stänga dörren när invånarna redan rusat ut eller som ordspråket talar om ingen större vits i att stänga stallgrinden när hästen redan skenat iväg.

  Vad jag vill ha sagt. Det torde inte hjälpa ens om delar av SVeKs beslutande organ börjar dra öronen åt sig och inse att det kan vara dags att stoppa avarterna- misstänker det är ett antal som trots allt medger, åtminstone i tysthet att det som nu sker inte har med kristen tro och lära att göra och helst såge att det fick ett slut.

  De bör besinna att det då inte räcker att ta avstånd från just detta som nu skrivs och propageras. Invånarna är ute och kan de inte inifrån kyrkan rasera så finner de bara nya plattformar.

  Att bara stänga dörren är nu otillräckligt. Skadan är skedd och fienderna ute . Det gäller att hämta tillbaka dessa först. Eller för att tala klarspråk. För kyrkan gäller det att vända om och återfinna den lära och de uppgifter som Kristi Kyrka ålagt dem att bevara och förvalta. Inte omvandla och förvanska. Det kommer att bli smärtsamt och tyvärr tror jag inte det kan ske med det prästerskap och den ledning som nu styr och ställer men under sker och jag kan bara hoppas att mina tvivel kommer på skam.

  //HH

  SvaraRadera
 8. DN-artikeln är mycket avslöjande - Svky styrs av den nya religionens postkristna nihilistiska relativister!
  Antony

  SvaraRadera
 9. Är det nu jag ska lämna Svenska Kyrkan?
  Eller är det nu som motståndsrörelsen (de gudstjänstfirande församlingarna) ska ta till vapen (Andens svärd) för att slänga ut ockupationsmakten (SvK ledning)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har tidigare jämfört läget i Svenska kyrkan med Frankrike under Andra världskriget, och gör det igen.

   Kyrkans ledning är som Vichyregimen – man gör som ockupationsmakten säger, och inbillar sig att man trots allt har självständighet. Motståndet finns i två grupperingar, dels motståndsrörelsen – i vårt fall de församlingar, rörelser, grupper och präster som fortfarande är trogna kyrkans äkta arv – dels de fria franska trupperna – där motsvarigheten bli bl.a. Missionsprovinsen.

   Motståndet var i sig inte tillräckligt för att besegra ockupanterna. Man behövde hjälp utifrån, även om samarbetet med dem inte var oproblematiskt. Kan t.ex. Antonys trupper komma oss som vill bevara Svenska kyrkans tradition till hjälp, men ändå låta oss få behålla vår reformatoriska tradition? Visst blev Frankrike amerikaniserat, men förblev ändå franskt.

   Radera
  2. Det skulle kanske gå att få till något som liknar de anglikanska ordinariaten, men jag vet inte hur det skulle hjälpa organisationen Svky?!
   Antony

   Radera
  3. @Antony: Tror att +Göran tänker mer på att öppna en andra front än att utfärda skyddspass för motståndsmän.
   /Per

   Radera
  4. Jag är inte i första hand intresserad av organisationen Svenska kyrkan, utan det, katolska (allmänkyrkliga) och reformatoriska, arv som Svenska kyrkan har förvaltat (och vid några tillfällen, efter att ha varit på villovägar, har återvänt till).

   Radera
  5. Du ska stanna Anders. Dimvävaren behöver dina pengar. Ännu är vi inte omslutna i skuggor, ännu når inte dimslöjorna överallt. Come mist eternal. Till dess behöver ministeriet ditt stöd

   Radera
  6. Katolska Kyrkan bör öppna en "andra front" genom att, likt Moskva, tydligt markera att samfundet Svky lämnat kristenheten, men samtidigt belysa det faktum att det finns kristna prelater och kristna församlingar (om dock som små minoriteter)!
   Antony
   PS. KK kan parallellt med detta ge motståndsrörelsen fullt "medborgarskap" genom ett ordinariat!
   Antony

   Radera
  7. Rörande av Anthony 20 augusti 2015 19:03.
   Känner du inte din egen kyrka? Läs lite kyrkohistoria varför Rom alltid överlever och alltid måste överleva: Bästa kompromissen! Rom firar vesper i Lunds domkyrka och bjuder in sneaste ÄB till Rom. KK firar Luther med LWF. AN

   Radera
 10. http://www.dn.se/debatt/var-kyrka-maste-vara-oppen-for-andra-religioner/


  Archivus

  SvaraRadera
 11. Bloggardag: " Men det där med Jesus som vägen, sanningen och livet är väl lite svårt att komma runt också för en ärkebiskop för att inte tala om en påve?"

  Tvärtom. Det verkar vara vara väldigt lätt att komma runt det. Man tycks ofta blanda själva Jesus ihop med Jesu DÖD och Hans tänkta LIDANDE, KORSET som Hans kropp hängde på och blodet som rann från Hans kropp. Det är dessa saker som man ofta dyrkar t ex "Genom blodet har han frälst mig"
  Ett avrättningsredskap kan ju inte vara sanningen och döden kan ju inte vara livet.

  En anonym en

  SvaraRadera
 12. Bloggardag: "Hur handskas då judendom, kristendom och islam med berättelsen om Abrahams offer?Är det inte just blind lydnad Gud kräver? "

  Alltid dessa förbannade offer! En gud som kräver att man ska offra sin son eller som själv offrar sin son är ett sinnesjukt monster och inte värd att lydas.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och då kan somliga förstå en som inte förstår för Gud avslöjar hemligheten när Sonen offras för vår skull. Men det är ingenting för präktigt folk. Sånt förstår de inte. Det fattar bara vi andra. Bad luck. Man måste vara usel nog för att fatta! Men faller poletten ner blir det mer glädje i himlen, för då var inte offret förgäves i det enskilda fallet.

   Radera
 13. Om "blind lydnad" innebär att alltid ha rättfärdigheten, det syndfria livet som mål så blir lydnaden knappast ond!
  Sedan tänker jag på Jesus egna ord beträffande att döden är besegrad och livet har segrat: Många är bjudna men få är utvalda, men alla som hör Jesus trots att vi kanske ligger i graven skall åtminstone uppstå till den dom... det är ju klart.
  Guds frid
  Ann-sofie Kassberg

  SvaraRadera
 14. Sedan kan jag inte undgå att fundera över en annan kommenterare: att han/hon/vi är Guds barn genom dopet. Det beror välan på vilket dop det gäller?! Döpt i vatten blir vi vid omvändelsen (det borde vara så tycker jag, spädbarn ska inte döpas eftersom alla barn tillhör Gud), sedan ska Jesus döpa oss i eld (undervisningen- sanningen om Gud eller att vi blir bärare av Guds ord om man så vill) och dopet i Helig Ande (när Jesus/Gud anser oss vara rättfärdiga - när sanningen har fått komma fram även om oss, tror jag). Johannes, aposteln, talar väl om att det just är födelsen i ande som gör oss till Guds barn?!
  Mer Guds frid!
  Ann-sofie Kassberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om alla barn tillhör Gud, när slutar de i så fall göra det? Och ska de då lämnas åt sitt öde, utan den "vaccination" som dopet utgör, tills de eventuellt behagar omvända sig?

   Ärligt menade frågor.

   den Lea

   Radera
 15. Ännu en kommentar som jag måste lägga mig i- och då ur kristet/judiskt perspektiv, eftersom jag är kristen och inte tror att något annat är sanningen. Abraham behöver inte offra sin son, men Gud tar reda på om han skulle vara beredd att göra så. Det här tycker nog de allra flesta är monstruöst men då har man ännu inte förstått den onda andliga korruptionen. Satan, orena andar och orena demoner. Mänskligheten lever som slavar i synd även om en ateist nog tror att han/hon väljer allt denne gör helt själv. Det krävs att en människa omvänder sig och helgar sig en smula, dvs lever mer i stillhet då det går att märka ens egna tankar på ett bättre sätt. Viljan att leva rättfärdigt ihop med att man lever mer i stillhet/tystnad gör att man märker av den andliga påverkan av våra tankar. Detta går förlorat för en människa som lever "planlöst" och i ständigt liv, ljud och rörelse. För att Gud verkligen ska kunna hjälpa människan så måste vi gå på Guds väg, hålla oss till sanningen om Honom och lyda kanske mest genom att låta Gud styra våra steg så mycket som möjligt (utan att tala om i ande vart vi ska gå - okända röster ska man inte lita på). Det tar lång tid att lära känna Gud och Sanningen - åtminstone för mig... det kanske har tagit precis så lång tid som jag förtjänar. :)
  Guds frid
  Ann-sofie Kassberg

  SvaraRadera
 16. I Nacka församling upplåtes regelbundet kyrkans lokaler till en muslimsk förening. Det är ett s.k. fredsprojekt. Denna förening har vid flera tillfällen - och tycks vilja även i fortsättningen - bjudit in talare från islamistiska partier som vill avskaffa fundament i den västerländska demokratin (såsom yttrandefriheten): representanter för Tanzem-e-islami, Hizb-ut-Tahrir, Muslimska brödrarskapet. Notera: allt detta i Svenska kyrkans lokaler. Den som klagar beskrivs som inskränkt, motståndare till fred, ovillig till att lyssna etc. etc. Vad ska man göra?

  undrar
  Anders Lundberg, Nacka

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man ska ständigt säga sanningen om den människofientliga religionen Islam!
   Antony

   Radera
 17. Lite mothugg får de allt:

  http://www.dn.se/debatt/repliker/helt-olika-berattelser-kan-inte-alla-vara-sanna/

  http://www.dn.se/debatt/repliker/dags-for-svenska-kyrkan-att-bestamma-sig-for-vad-man-tror-pa/

  den Lea

  SvaraRadera