torsdag 20 augusti 2015

Uppföljning i religionsfrågan

Vår gamle och avhållne vän Hans Ulfvebrand är omtänksam och hänvisar mig på Facebook till Söderblomcitatet i andra genomsedda upplagan av När stunderna växla och skrida. Jag kunde gå till förstaupplagan igen och ett direktcitat finns där, s 21. "Kristendomen är ej en graf att vårda, utan ett lif att lefva i världen." Vackert så - men detta var inte det citat jag undrade över. Jag ville veta  var beläggen för det som kallades "fullständigt unikt" fanns, nämligen att Söderblom hävdade att det inte bara fanns en enda väg till Gud.
Var finns detta citat?

8 kommentarer:

 1. Kan det vara så att "gänget" kring Ulfvebrand hellre vill leka utopister i Cusanus efterföljd stödda av bl. a Hans Kungs projekt än erkänna sin "lutherdom"? Inför jubileet 2017 vore det kanske mer smakfullt att visa på Nathan Söderbloms faktiska lutherska tro än att försöka läsa in religionsteologi och postmodern relativism i hans texter som egentligen inte finns.

  SvaraRadera
 2. Det är måhända inte osannolikt att man sammanblandat Nathan Söderblom med Lessings "Nathan der Weise? Lessing är ju inte den mest ortodoxe och är inte främmande för synkretism.

  SvaraRadera
 3. Vill bara uttrycka glädje över att få anledning att vidga mitt vetande! Jag har visserligen läst Religionsvetenskap, men både Cusanus och Hans Kung fick jag slå upp och läsa om. Det var intressant.

  Liksom Söderblomcitatet ""Kristendomen är ej en graf att vårda, utan ett lif att lefva i världen." - ett citat som jag anser vara ytterst tolkningsbart och spännande.

  SvaraRadera
 4. G E Lessing kan liknas vid Achas som får erbjudandet att begära ett tecken från Herren men tackar nej av "ödmjukhet". På motsvarande sätt är Lessing och hans efterföljare "eviga sanningssökare" som aldrig vill nå fram till Sanningen fast de har löftet och erbjudandet om Parakleten som skall vägleda med hela sanningen. I stället för Lessing och hans nutida epigoner läser jag hellre Hans Urs von Balthasars Theo-logic (Truth of the World, Truth of the Word, The Spirit of Truth)

  SvaraRadera
 5. Andemeningen i HU:s synkretism är att man har rätt att tortera, lemlästa och döda alla dem, som tror på en annan gud än vi själva. Det är en oblyg flirt med de mest extrema islamisterna, som utrotar yasidierna fysiskt, men ger kristna en chans att överleva om de konverterar till IS' förvridna form av islam.

  Storsint låter denna försvare av massmord judar och muslimer leva, men motiveringen att de har egna vägar till Gud. Motiveringen till HU:s synkretistiska projekt är ju politisk och inte teologisk: fred. Han ljuger ju dessutom öppet, när han hänvisar till Andra vatikankonciliet. Jag har läst dokumentet om interreligiös dialog från Vat II. Det borde väl fortfarande kunna fås från katolska bokhandlen i Stockholm.

  Vat II producerade två dokument om Katolska kyrkans relationer med andra religiösa samfund. Det ena dokumentet avhandlar ekumeniken med andra kristna samfund. Det andra avhandlar den interreligiösa dialogen med de icke-kristna samfunden.

  Men dessa dokument har under en längre tid Svk referat till som om de vore ett enda dokument. "Ekumenik" med muslimer är inget nytt inom Svk.
  Tankarna finns också hos Åke Bonnier, som slåss mot väderkvarnar ("ersättningsteologin"), men inte vill ge judarna någon särställning bland de icke-kristna samfunden.

  En "ersättningsteologi" som förnekar att judarna skulle vara ett av världens folk, som Gud vill frälsa, är givetvis lika förkastlig som att utesluta alla dem som fortfarande tror på gamla hednagudar, Men det Nya förbundet har ersatt det Gamla förbundet på så sätt att judarna inte längre är Guds enda utvalda folk.

  Säger då Nya testamentet att Gud har upphävt sitt förbund med judarna? Nej! Det är snarare så, att Gamla förbundet lever kvar som en del av Nya förbundet. Vilka planer Gud har för judarna inför yttersta dagen, vet vi inte. De kommer kanske att erkänna Jesus som den utlovade Messias? Kanske något annat. Vi bör kanske undvika att spekulera.

  Ett vet vi: att Jesus var av judisk börd, och så även alla hans lärjungar, de som följde honom under hans jordeliv. Och så även Paulus."Ersättningsteologi" har blivit ett skällsord mot alla som tror att Gud är treenig och att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.

  Det låter kanske storsint att utvidga den jud-kristna gemenskapen även till muslimerna, men när man gör detta med fredsargumentet som motivering, har man grundat en ny religion, en synkretiskisk relgion som färttfärdigar massmord och utrotning av alla som inte tror på "den rätta" guden.

  SvaraRadera
 6. Att folk utanför Kyrkan förväxlar ekumenik med religionsdialog är väl knappast förvånande med tanke på den monumentala okunnighet i kombination med religionsfobi som råder i större delen av det offentliga Sverige. Men när folk INOM Kyrkan inte förmår (eller kanske inte vill?) skilja på begreppen har jag väldigt svårt att förlåta det. Dessutom har jag mängder av inside information om vad som händer i muslimska stater och inte minst inom dess lagstiftning för att tycka saker om den religionen som inte bör förekomma i tryckt text. Inte för att jag är feg, utan av respekt för de muslimer jag mött som faktiskt försöker att leva sin tro på ett anständigt sätt som gör dem respektabla som människor av en annan tro. Men min respekt för dessa är något helt annat än att blanda bort korten genom att påstå att deras väg också leder till Gud. För det varken kan eller vill jag tro om jag tar det där med att följa Jesus på allvar. Allan Willny

  SvaraRadera
 7. På frukten känner man igen trädet! Jag är övertygad om att islam inte är sanningen om Gud eller skapelsen. Det verkar som ett enormt drev pågår vad gäller vilseledande läror och med brist på kunskap, insikt om kristendom framför allt, vilket gör det lättare för irrlärare att påverka. Guds ord är ande, Guds ord är en eld och Jesus döper oss med den elden - vår enda lärare.
  Guds frid
  Ann-sofie Kassberg

  SvaraRadera
 8. Den nyligen "bortgånge" Marcus Borg är tydligen en viktig influens för Hans Ulfvebrand. Borg står för en så kallad progressiv kristendom, men är inte just en sådan progressiv kristendom som det varnas för i 2 Joh 9? Här väger inte "gästfriheten" tyngre. Har vi inte hört detta om gästfrhet tidigare eller om bristande gästfrihet som man hänvisar till i fråga om Sodom?

  SvaraRadera