måndag 24 augusti 2015

Förkunna evangelium?

Överste Salander ringde i går  morse och klagade.
"Dom tror tydligen inte att jag finns. Inte Olofsson heller. Och ändå har vi med många säkra bevis visat att vi lever. Jag tror jag börjar förstå den apostoliska uppgivenheten. Här förs helt sammanhängande resonemang, med början i skrifterna och så landar det i samtidens förvånande och slutsatsen blir att det som ryktats om Jesus stämmer - men det bryr sig de flesta inte om. Resultatet blir den rena förnekelsen - också av folk som verkligen borde begripa bättre. Nu kom det en ny insikt om svepningen i Turin. Den är mer äkta än vad experterna trodde. Och du har din FRA-T-shirt. Ingenting hjälper. Jesus har inte uppstått och vi finns inte!"

Jag försökte trösta översten.
"Hur det än är, så in the long run, som det heter på ekumeniska, tog ju tron över. Handfast. Samtidens mångahanda religioner slogs ut och jag ska inte dra Harnack, som jag tenterat, för dig men visst är det värt att fundera över vad som i den kristna tron hade sådana kvaliteter att övertyga. Det som kom var något annat än myter och tomma spekulationer. Evangelisterna och apostlarna var folk man kunde lita på. Romarriket föll samman och det som består av det gamla riket förvaltar Kyrkan. Byråkrati och sådant, menar jag."

Översten tog sats:
"Jag tror dig. Nu är jag svensk medborgare, med i Svenska kyrkan, svensk officer och bor i Stockholm. Kan jag denna söndag ta mig till Storkyrkan och förutsätta att det är kristen tro jag får utlagd för mig."

Vad svarar man då?
"Jag vet inte. De flesta av oss kan inte på förhand veta. Som gubben sa: 'Jag befruktar det värsta' och det är nog det klokaste man kan säga efter den vecka som varit."

"Olofsson frågade om jag ville följa med ut i skärgården denna söndag. Han lägger ut tidig förmiddag, sa han."

"En del beskyddar kanske Gud genom att förhindra att de firar gudstjänst", sa jag.
Vad skulle jag säga? Den kristna gudstjänsten par preference är högmässan. Firas inte den, vad ska jag då fira? Vad är det för slappsvansar till präster som 80 år efter f Gunnars bok Kyrklig förnyelse inte fått ordning på gudstjänstlivet?
Jag nämnde inte för översten att trosbekännelsen möjligtvis lästes som vanligt om det nu inte skrivits någon annan, men det var till sist betydelselöst eftersom orden ingenting betyder i sak.
Varför skulle jag göra Salander ledsen? Han kunde få en trevlig dag i skärgården, kanske bort mot Rindö?

I går försökte jag rekapitulera debatten efter DN-artikeln.
Jag undrade först över hur Storkyrkans präster kunde betraktas som "ledande" - bara för att de skriver på DN Debatt? Sedan läste jag en del av uppställningarna för de fem. Pretentiöst och akademabelt var det som åstadkoms när det var som bäst. Annars mest avslöjande. Och jag kan bara upprepa:
Den enda rimliga förklaringen till det som nu händer, och som backas upp av ärkebiskop och kyrkokansli (vilka andra debattörer får en sådan officiell uppbackning?), är att det hänger samman med andra stridsfrågor.

Svenska kyrkan växlades verkligen in på gnostikers och svärmandars spår.
Nygren hade i sak inte fel, inte vi andra som upprepat påståendet och inte Ulla Carin Holm, som först beskrev skiljelinjen i sin avhandling. Vi som läste Rosemary Radford Ruether och Mary Daly ser också mönstret. Det finns hos biskop Spong och hos biskop Holloway för att ta några i högen. Rävarna äro sammanbundna i svansarna. Av detta blir ingen kyrkoväckelse och klokt folk, som på något sätt vill stå för kristen tro, blir osäkra om sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Ledarskribenter här och var tycks markera rätt bestämt mot det som nu presenteras.

De entusiaster som är för detta nygamla koncept kan vi också läsa.
Från Norge berättar en svensk skribent om Norges Kristelige Studentforbund: "Aldrig i mitt liv har jag sett sådant brinnande engagemang inom områdena feminism, HBTQ-rättigheter, marxism och klimatfrågor som här, och få saker skänker mig så mycket hopp /s/om vetskapen att det inom ett par decennium är denna generation som är kyrkoherdar, domprostar och biskopar i Norge." Det Nya Jerusalem är rött, heter det träffande. Men är det nytt och är det Jerusalem?
http://www.politism.se/pitch/det-nya-jerusalem-ar-rott/#post-29960

Till pikanterierna i debatten hör vår gamle vän Micael Grenholm.
Hans mamma är kyrkosekreterare och hör till den kyrkliga ledningen, förstås. Micael skriver att det "bland ledarskapet finns oroväckande många synkretister" och utmanar de övriga kristna ledarna i Sverige att ta avstånd från Svenska kyrka och hålla Svenska kyrkan ute från det ekumeniska samarbetet. Det är en rolig tanke - men kanske oekonomisk med tanke på hur mycket pengar Svenska kyrkan pumpar in i det gemensamma/ekumeniska.
https://helapingsten.wordpress.com/2015/08/21/vagar-bibeltroende-kyrkor-ta-avstand-fran-svenska-kyrkan/

Den ekumenikansvarige i bunkern Chris Meakin fick till det i alla fall.
Det finns, skriver han, ingen officiellt fastslagen linje inom Svenska kyrkan om hur man ska se på andra religioner som vägar till Gud. Nåja, säger inte Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter något i frågan? Hur som helst: "en vanlig hållning är att vi ska visa på Jesus som vägen till frälsning." Det där blev ju riktigt roligt! Det är inte bara denna blogg som är pigg, käck och munter.

Domprosten Ulfvebrand reder ut det komplicerade.
Är Jesus vägen? Domprosten är mig fortfarande skyldig en hänvisning till det ställe där Söderblom talar om flera vägar till Gud, men ger besked om Jesus-ordet om vägen. Lägg detta på minnet! "Fast det är ett anspråk som Johannesevangelisten har, och som han lägger i Jesu mun." Vad allt har evangelisterna inte lagt i munnen på stackars Jesus. Så vad sa Jesus egentligen? Är evangeliet heligt när allt kommer till allt eller en vacker kompilation?

Biskop före detta Johansson förkunnade i går, fick vi som följer honom på twitter veta.
"Lärjungarna struntade i vad Jesus sa och berättade vad han gjorde (Mark 7:36. Hoppas vi vågar göra detsamma. Min predikan idag på södra Öland."
Kul utläggning när Markus återger ett arameiskt ord, som lärjungarna uppenbart la på minne! De sparade det för bruk vid läsning och det lästes i går också på södra Öland, dvs nästan 2000 år senare. Men det betyder kanske ingenting?
Länge leve våra biskopar, våra själars herdar och vårdare.
Ska jag nu göra som lärjungarna och biskopen före detta Johansson manar, ska jag strunta i vad Jesus sa?
Det blir bara roligare och roligare i Svenska kyrkan, typ. men den som vill skriva satir i eller om Svenska kyrkan, blir alltmer uppgiven. Arbetslös, närmast.

Bra att Olofsson tog med sig Salander så att han den 12 söndagen efter Trefaldighet frälstes från kyrkobesök, inser jag.

31 kommentarer:

 1. Nå, nu finns det ju ett antal platser där förkunnelsen är ren och klar men där man inte har söndaglig högmässa. Av tidigare inlägg verkar det som om du hellre stannar hemma än att besöka en sådan gudstjänst, men nu undrar jag om du även rekommenderar andra att undvika dessa gudstjänster? Men jag hoppas innerligt att det bara var så att jag inte tydde dagens inlägg till det bästa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom finns platser med söndaglig högmässa med ren och klar förkunnelse. Alla och envar är välkomna till oss i S:t Stefania koinonia. Är det för stort besvär att ta sig till Aspudden är nog inte längtan efter Ord och sakrament särskilt mycket att yvas över. Också S:t Clara EFS-förening här väl mässa varje söndag.

   Inget av detta torde duga åt f.Dag personligen eftersom det inte fullt ut sanktioneras av kungliga Statskyrkan. Det må vara hans personliga sak. Men att uppmåla en osann bild av en huvudstad där möjligheter att ta del av ett vettigt gudstjänstliv helt saknas är att agera femte kolonn åt Fienden. En sökande människa som ramlar in på bloggen kommer dra slutsatsen att ingen själaspis finns i närheten och kanske stanna hemma för alltid. Tar f. Dag ansvar för vad det leder till för den människans eviga väl?

   Radera
  2. Nu är översten svenskkyrklig och undrade inte om Missionsprovinsens gudstjänstliv. För översten är det ett stort steg att ta till koinonian och ett ännu knepigare beslut att sluta sig till EFS. Men vi fortsätter talas vid.

   Radera
  3. Dessa piruetter om översten räddar dig inte ur ditt ansvar för okända läsare av bloggen.

   För att vara tydlig så är jag inte ute efter att värva medlemmar till koinonia. Jag bekymrar mig för de som inga alternativ ser. Men kanske är det både överstens och din åsikt att det är bättre att stanna hemma på söndagarna än att fira gudstjänst med MPr eller EFS. Det vore önskvärt med tydliga besked i frågan.

   Radera
 2. Den "liberala" nihilismen nöjer sig inte längre med att strunta i den apostoliska förkunnelsen nu predikas det öppet att vi skall strunta i vad Jesus säger, men säga vad Han gör vilket, egentligen är vad vi själva tycker att Han skall eller borde göra. Faderns vittnesbörd: Denne är min älskade Son, hör Honom! och moderns: Gör det Han säger åt er!, betyder för nihilisten givetvis inget. Som ett "motgift" mot denna nu öppet hyllade "gnostiska nihilism" kan Adrienne von Speyrs och Hans Urs von Balthasars kommentar av Mk 7:36 vara till hjälp: The more urgently the Lord forbids them, the more they chatter, as people who do not understand and who therefore know better. And they Think that, in the telling, a light will reflect on them too, who were after all the witnesses. Had they understood the miracle rightly, the Lord´s "Ephphata" would have taken effect in them too: in themselves, they would have experienced something of the Lord´s opening to heaven. They would not Always have been open only to themselves and to their claims. They would have kept silent. Much remains impenetrable in the Lord´s purposes. Why should these people keep quiet? Perhaps to answer the need for rest the Lord has expressed. Perhaps because he can carry out his work only in hiddenness and is hindered by publicity. Perhaps for Another reason that is known to him alone (Kristus allena min anm.). At any rate, for a very valid reason, for the Lord has commanded them strictly to be silent. But people who speak in disobedience, who do not want to fulfill the Lord´s wishes, who Think their own opinion to be more important than the Lord´s, are completely uninteresting. They are not those to whom a miracle will happen. They are not worthy. The deaf-mute is worthy because he learned to obey. Every unworthiness, no matter how great, is lifted in the Lord´s Eyes through the worthiness of obedience (A v Speyr, Mark, s 344).

  SvaraRadera
 3. Till alla tvivlare,

  -Den fiktive översten med det lika fiktiva namnet Salander kan vara helt säker på att han får kristen tro utlagd för sig i kyrkan, som han besöker. Därför är bloggarens, ledamotens av KM, stiftsfullmäktigeledamotens. m m svar till honom "Jag vet inte" märkligt.

  Med alla fel och brister, som kan skönjas i Svenska kyrkan, är det Jesus, Gud och den kristna tron som står i centrum där. Vad annars, om jag stillsamt får fråga ännu en gång. Trosbekännelsen läses. Herrens bön likaså, precis som den avslutande Välsignelsen klart och tydligt uttrycker kristen tro.

  Diskutera gärna egendomliga debattinlägg i DN, där det som underskrivits av domprosten i Stockholm - en snäll och vänlig man, som ingick i min KM-grupp på tiden det begav sig - men ge översten klart och militäriskt tydligt besked, vilket bloggaren med sitt militära förflutna torde vara i stånd till och som kan formuleras såhär:

  -Ja överste, det är kristen tro som förkunnas i Storkyrkan och alla andra kyrkor, som tillhör den rikstäckande och över hela landet spridda demokratiska folkkyrkan!

  Följande tillägg kan göras i svaret:
  -Översten skall veta, att de präster, som inte håller sig till den kristna tron och följer kyrkoordningen kommer att avkragas!
  Förstått hr överste???

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret "jag vet inte" är kanske märkligt men det är dessvärre sant. Detta sagt kan det naturligtvis hända att en präst i Storkyrkan kan haspla ur sig ett och annat kristet. Men enklast är nog att se Storkyrkan som ett mångreligiöst tempel där det också finns plats för kristendom. Men när, var och hur är det svårare att veta. Inte minst som vi får klart för oss att evangelisterna lägger ord i Jesu mun.

   Radera
  2. Bengt-Olof jag skulle tro att Du innerst inne är tacksam för Bloggardag. Tv 8 sänder Chestertons Father Brown. I svenska kyrkan får vi vara glada för Bloggardag som fungerar likt Father Brown för oss. Du passar bra som en "kontrapunkt" i doa-körens stämma.

   Radera
  3. Ursäkta en ovetande, men vilka exempel finns efter år 2000 på att prästet avkragats av domkapitlet p.g.a. felaktig lära?

   I teorin ska det ju vara så, men teorin säger även att ingen kommer till Gud utom genom Jesus. Det är praktiken som förskjuter läran.

   Radera
  4. "-Översten skall veta, att de präster, som inte håller sig till den kristna tron och följer kyrkoordningen kommer att avkragas!"
   Jasså............................................?
   /Sub versus/

   Radera
  5. Beng-Olof Dike skriver: "Följande tillägg kan göras i svaret:
   -Översten skall veta, att de präster, som inte håller sig till den kristna tron och följer kyrkoordningen kommer att avkragas!
   Förstått hr överste???"

   Eftersom kyrkoordningen inte innehåller så mycket teologi eller utsagor om den kristna tron så går det alldeles utmärkt att hålla sig till den och därmed slippa avkragning SAMTIDIGT som man starkt avviker från den kristna tron.

   Den snälle och vänlige (ett omdöme jag på intet vis betvivlar) domprosten i Stockholm är ett utmärkt exempel; genom att omdefiniera vad som är kristen tro menar han sig hålla sig till densamma samtidigt som han torgför en åsikt som står i strid med vad människor traditionellt uppfattat vara kristen tro, nämligen att kristendomen blott är en av flera möjliga vägar till Gud.

   Inte för att jag väntar mig något svar på detta, men jag ville ändå påpeka det.

   Bo Rydén, Eskilstuna

   Radera
 4. Tänka sig, vad mycket tokigt som evangelisterna har "lagt i Jesu mun" och vad mycket helgalet som den nya religionens prelater nu lägger i Jesus "andemening"!
  Antony

  SvaraRadera
 5. BOD

  Citat: -Översten skall veta, att de präster, som inte håller sig till den kristna tron och följer kyrkoordningen kommer att avkragas!. Slut citat

  Kan Du ge några exempel på sådana avkragningar baserat på att de inte följt den kristna tron? Avkragning pga "brott" mot KO, ja men det har då gällt där KO gått i strid mot den kristna tron såsom den bekänns när den omtalas som en Helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

  Jag och många med mig kan med lätthet ge exempel på direkt okristna uttalande från höga potentater utan att det medfört någon avkragning.

  Uttalande helt i strid med vad en kyrka som just påstår sig vara en helig ,allmännelig och apostolisk kyrka kan göra om de inte vill erkänna sig som lögnare.

  Avkragningar har förvisso skett men dessa har enbart drabbat de präster som ansett prästvigningslöftena och bekännelsen vara de normgivande och gällande. De som verkligen hållit på läran, bekännelsen och Guds ord även där de kommit i strid med den i stora stycken tyvärr rent politiserade kyrkoordningen. Följt med fullt stöd i bibeln regeln att i sådana fall gäller att lyda Gud mer än människor.

  //HH

  SvaraRadera
 6. Om vi ska ta Johansson på orden och göra som Jesus är det kanske snart dags att plocka fram piskorna och driva de ogudaktiga ut ur helgedomen?

  Eller menar Johansson att vi ska gå ut och predika gudsriket bland folket, bota sjuka, driva ut onda andar och göra stora skaror till lärjungar?
  Vilket av ovanstående har Johansson gjort så at vi förstår vilket exempel vi ska följa?

  Satiren är onödig, verkligheten underskattad.

  SvaraRadera
 7. En rapport från verkligheten:

  På återresa till fastlandet från Gotland (där vi haft släktfest) läser jag i Gotlands Allehanda om kyrkans förskola i Visby. Där har man inte fått fullt antal elever – domkyrkoförsamlingen har förskola i sina två småkyrkor (vilka verksamheter som har fått maka på sig vid anpassningen till förskola, vet jag inte). Om den kommande verksamheten säger förskolechefen Elisabeth Norrby: "Vi kommer inte att be bordsbön." En mamma är glad åt förskolan: "Att det är kyrkan som driver verksamheten tror jag inte kommer att märkas."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Salt och ljus?
   Fast vare sig så salt eller ljust att det gör någon skillnad.
   Vad har det som inte gör skillnad för existensberättigane?

   Radera
 8. Jesus är vägen. Men vad betyder det rent konkret? I kyrkan säger man att Jesus är vägen men man menar egentligen att det behövs en himla massa attiraljer utöver Jesus t ex, altare, präst, mässhake, oblat, kyrka,klockringing, grekiska, ämbete, snopp, teologi, dop, dopfunt, kollekt, orgel, kors, lidande, blod...
  Vart tog Jesus vägen?

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. På altaret dukas fram bröd och vin som konsekreras av präst vigd i apostolisk succession genom vilken vi hör Jesu Ord: Kristi Kropp för Dig utgiven... Kristi blod för Dig utgjutet. Är detta ett alltför "hårt tal" så att Du vill gå Din egen väg?

   Radera
  2. Thomas Andersson: ". Är detta ett alltför "hårt tal" så att Du vill gå Din egen väg?"

   Nej, jag vill inte gå min egen väg. Utan Jesu väg.

   En anonym en

   Radera
  3. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Så kan vi då tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande vägen - hans kropp - som Jesus har invigt åt oss. Han säger: Detta är min kropp, tag och ät!

   Radera
 9. HH,

  -Du kan lämpligen börja med att exemplifiera okristen retorik av "höga potentater", vilka trots detta ej har blivit avkragade.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Höga potentater blir väl inte avkragade - hur skulle det gå till?!
   Antony

   Radera
 10. BOD,

  Är detta ditt svar. En motfråga och det efter att du knappast är okunnig om att det är vad vi huvudsakligen har diskuterat på denna blogg?

  Något som en normalt läskunnig har förstått men tydligen är omöjligt för en politruk att inse trots att han sitter eller har suttit i KM och bestämt avsteg från bl.a den apostoliska läran. Det är okristet för en jag upprepar även om du saknar förmågan att förstå detta så kanske det finns andra på denna blogg som förstår och inser att en kyrka -här SVeK- som förklarar sig vara
  1, en helig allmännelig och apostolisk kyrka
  2, förklarar sig vara evangelisk, Luthersk
  3, förklarar sig vara bunden av bekännelsen

  Den är okristen när den de facto ljuger om detta och när den i sin kyrkoordning, politisk sådan, inför bestämmelser och regler som går emot detta.

  I övrigt kan Du hålla dig till det enkla och diskutera det okristna i att ljuga om vad liberalteologen Nathan Söderblom skrivit .Inse att det faktiskt är okristet att indirekt tala om att "alla vägar leder till Gud". Det leder inte människor till Gud och ger sannerligen ingen frälsning att i Guds hus predika en annan religion än den kristna mm mm. Det är hädelse liksom mycket annat som tillåtits inom kyrkans väggar de senaste decennierna. Teaterföreställningarna med fritt innehåll men utan stöd av bibeln. Bildframställningar där Jesus görs till en Jonas Gardell och där samme Jonas Gardell ges möjlighet att i domkyrkan sprida sina irrläror. Där en Krister STendahl talar om det verkliga påskundret vilket innebär en förnekelse av trosbekännelsen mm,mm .

  Nej sätt Du igång att svara på en enkel fråga istället för att agera politruk och som sådan oförmögen till ett ärligt enkelt svar.

  Tom en som kallade sig häxa -visserligen vit magi? accepterades -utan avkragning. Hon sa själv upp sig men utan avkragning kan han alltså fortfarande t ex döpa små barn medan däremot trogna Guds tjänare som inte med en stavelse förbrutit sig mot sina prästvigningslöften avkragas.

  Notera att det är en sak att bli av med tjänsten. Avkragning är en annan sak.

  Vidare. Du påstår att trosbekännelsen läses i alla SVeK´s kyrkor varje söndag. Detta till trots för att Du fått exempel på både kyrka och tidpunkt när "hemmasnickrat" feministiskt svammel lästs upp istället . Något som skall passa tidsandan men inget har med kristen tro och lära att göra.

  //HH

  SvaraRadera
 11. HH,

  -Eftersom Du sade Dig kunna ge exempel, efterlyste jag sådana. Tyvärr blev det bara nya tirader om politruker och vår folkkyrkas påstådda uselhet.

  Ditt s k häxexempel är lika bekant som det är gammalt och totalt irrelevant för Ditt påstående; det erkänner Du indirekt själv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Häxexemplet är inte irrelevant. Det är ett gott exempel på SVeK´s prioriteringar. En "kyrka" baserad på tidsanda och vad som är PK och helt styrd av politruker varav många inte ens bryr sig om att låtsas vara kristna.

  Det är dock sedan länge klargjort att du är antingen oförmögen eller bara ovillig att inse vad som sker med SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
 13. BOD

  Jag tvingar mig själv att upprepa mig .
  Jag gör det med samma axplock som tidigare men förhoppningsvis så enkelt skrivet att tom du förstår?

  Jag är övertygad att en ateist förstår och kanske med viss rätt gläds över att den ateistiska propagandan slår igenom. Däremot att någon som menar sig vara kristen inte ser vad som sker inom SVeK - det är sannerligen beklagligt. Skrämmande när det dessutom gäller personer som fått / tagit sig makt att styra och ställa inom denna kyrka.
  En kyrka där de enda som avkragas är just de som tar sina vigningslöften och bekännelsen på allvar.
  ------
  Från Senaste DN-debatten
  De betonar att detta är för att främja religionsdialog och tolerans, och motivationen är framför allt teologisk: alla vägar leder till Gud.

  Tyvärr leder inte alla vägar till Gud. Att påstå detta är att bedra.

  Det är ett påstående som inte rimmar med kristen tro och lära och gör missionen - om det vore sant något som vore inte bara överflödig utan direkt felaktig. (Visst i praktiken har SVeK anammat denna linje men detta är ju enbart en indikation på att SVeK –vad den än må kalla sig inte är en Kristi Kyrka) I Kristi kyrka gäller missionsbefallningen utan inskränkning.

  Övrigt:
  Hur många minns Spong och hans irrläror ? Minns då också att Krister Stendahl var en av hans elever och i TV utbredde sig över sk fromma legender och det han kallade det egentliga påsk / pingstundret?

  Minns att han där förnekade uppståndelsen? Alltså trosbekännelsen.

  Hur många minns att KG Hammar anmäldes för sina förnekelser men att han som väntat frikändes mha brännvinsadvokatyr och påståendet. Trosbekännelsen är inte föremål för tro?

  (Nej, kanske inte nu längre inom SVeK eftersom den på sina håll ersätts med hemsnickrade feministiska och PK-anpassade substitut men då talar vi inte längre om en kristen kyrka. Varför inte inse det?)

  Talar inte längre om en kyrka som sanningsenligt kan påstå sig vara eller åtminstone eftersträvar att vara en helig, allmännelig och apostolisk kyrka .

  Som Du BOD resonerar så tycker Du alltså att den präst som i Danmark för ett antal år sedan , mot sina och fackets protester avkragades, inte skulle ha blivit det? Han hade visserligen förklarat sig vara ateist men också förklarat att han samvetsgrannt följde alla regler och förordningar. Pliktskyldigt läste trosbekännelsen! Döpte och konfirmerade i enlighet med kyrkans ordning.

  Nå , Enligt Dig .När nu biskopar och andra förnekar trosbekännelsen- helt eller delvis är det alltså fortfarande
  1, kristet?
  2, Skall de kvarstå som biskopar så länge de ”bara” läser trosbekännelsen?
  3, Vad krävs av otro / vantro för att de skall avkragas?
  //HH

  SvaraRadera
 14. HH,

  -Tyvärr fortsätter Du i inlägg efter inlägg att underkänna, döma ut, förtala och sekularisera Svenska kyrkan; det är djupt beklagligt att alla nyanser tycks vara som bortblåsta, att moderation och vilja att lyssna till kyrkan saknas och att attityden på förhand är bestämd: från vår gamla, fina folkkyrka finns inget gott att hämta.

  Detta kan kallas dogmatisk fastlåsning, ett slags oförmåga - och parallell ovilja - att ta till sig obestridliga fakta och fundera över andra(s) argument och sakfakta. Om jag erinrar om Trosbekännelsen, viftar Du bort detta!
  Om jag frågar vad vår kyrka är, om den inte är kristen, svarar Du inte!
  Om jag påpekar att läronämnden består av kyrkans samtliga biskopar, underkänner Du såväl deras kollegium som var och en av dem!

  Vad göra då för att övertyga Dig om verkligheten och vad Guds svenska kyrka i hela landet står för?

  Sanningen att säga vet jag inte detta; jag tror att - som det brukar heta -loppet är kört på förhand.
  Det kan också uttryckas med talesättet, att det inte går att lära gamla hundar att sitta.

  Men det är samtidigt frestande att efterhöra andras på den här bloggen återkommande skribenter omdöme om denna i mitt tycke totala fastlåsning.

  Jag frågar dem därför detta:
  -Är HH:s beskrivning av Svenska kyrkan korrekt och sanningsenlig?
  -Vittnar HH:s betyg över Svenska kyrkan såsom nyanserat, omdömesgillt och objektivt satt?

  Välkomna att svara, kära kommentatorer!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt-Olof, vi kan inte blunda för de uppenbara problem som vi lider av i svenska kyrkan. Allt står inte väl till. Alltfler börjar tröttna på den räddhågade bunkermentalitet som vi från centralt håll har mött under årens lopp och som talar om att det ryms många uppfattningar i svenska kyrkan. Detta har f Dag sett tidigt. Därför heter boken Vida hon famlar. Den rikstäckande inklusivitetssträvan som vi nu ser upprätthållas till varje pris har nu relativiserat Kristusbekännelsen med stöd av Jesus Seminar. Allt som kommer från USA skall dock inte förkastas. Det finns en evangelisk katolsk rörelse och Benedict XVI har uttryckligen erkänt den kanoniska exegesen vars främste företrädare har varit Protestanten Breward S Childs. Inte vill vi vara vår tids halsstarriga Johan Eck. Nej låt oss vara lutheraner. Vad skall vi säga om Micael Grenholm som vill "tukta" den kyrkoorganisation som hans mor är kyrkosekreterare i? Är detta bara "prästsonens" reaktion? G E Lessing var luthersk prästson Nietzsche likaså, K G Hammar och Hans Ulfvebrand också.

   Radera
  2. HH:s beskrivning av Svky är mycket korrekt och sanningsenlig och vederbörandes "betyg" om den postkristna organisationen är synnerligen nyanserat, omdömesgillt och objektivt!
   Antony

   Radera
  3. Ursäkta att jag bryter in, men det är väl knappast HH som sekulariserar SvK?
   Däremot gör en del präster avsevärt för att synkretisera SvK, eller åtminstone skriver debattartikel i DN om det enligt många.

   Nej just det, jag tänker inte svara på några utslängda frågor om inte har med bloggpostens kärna att göra. Jag har lärt mig det av presbyterna i kommentatorsfältet.

   Radera
 15. För några år sedan var det en cirkus kring en präst i Svenska kyrkan vars namn jag glömt som hävdade att Jesus inte dog som lösen för våra synder. Vidare gick det härom dagen att läsa i Sydsvenskan hur församlingsherden i Malmö S:t Petri stoltserade med att hon för många år sedan vigt ett samkönat par i strid med då gällande ordning. Så vitt jag vet har ingen av dessa avkragats, än så länge. Men kanske får vi tolka Dike som att de kommer att bli det ty processerna är lite tröga?
  /Sub versus/

  SvaraRadera