fredag 21 augusti 2015

Så går det till - ännu en läcka!

Överste Olofsson ringde plötsligt. Han ropade: "Kamrat i vapenrock!" Jag svarade saktmodigt att det var halvlånga jeans och kortärmad skjorta jag bar, men det struntade han i. "Vi har hittat något riktigt intressant, som du borde vara intresserad av. Ett mejl till kyrkoherde Ekhem i Malmö. Det handlar tydligen om en kurs där du ska föreläsa. Och vi känner ett visst behov efter Luleleaks och den maskirovka vi nu utreder på myndigheten att soulagera dig."
"Jag fattar ingenting. Skicka!" sa jag.

Jag begrep att Olofsson var upprörd.
Han hade sett något i den svenskkyrkliga - eller svenska - verkligheten som han nog helst inte ville se. Överste Olofsson är gammal scout, nämligen. Sjöscout.
Under eftermiddagen i går kom mejlet. Myndigheten hade tydligen maskerat adressfältet.
Jag läste.

-------- Originalmeddelande --------
Från: Jonas Persson
Datum:18-08-2015 17:03 (GMT+01:00)
Till: /maskeras FRA/
Kopia: Anders Ekhem
Rubrik: Kursdeltagande i tjänsten

Hej,

Jag fick i somras er ansökan om att få gå prästfortbildningen ”Att bygga vidare!” 5-6 oktober i tjänsten. Svaret är nej, jag vill inte att ni gör det i tjänsten. Ni får då lösa det på annat sätt. Det är inte helt okontroversiellt att delta som föreläsare på samma prästfortbildning som Dag Sandahl, den som tydligast (och råast) ifrågasatt Svenska kyrkan i Malmö. Jag vill att vi använder våra fortbildningsresurser till annat.

Vi har tidigare talat om lojal kritik. Det bekymrar mig inte, men Dag Sandahl är något helt annat.

Jonas Persson
Församlingsherde
Limhamn

Direkt: 040279151   ͦ  Mobil: 0738005088
  
Postadress: Box 346, 201 23 Malmö   ͦ  Besöksadress: Linnégatan 17, Limhamn

Växel: 040279000   ͦ  www.svenskakyrkan.se/malmo

Då vet vi.
Vad ska jag tala om på denna prästfortbildning? Det jag bl a skrev avhandling om och drev i det s k Folkkyrkoprojektet: Kyrkan och folket. Platsen Bjärka Säby torde också borga för en ekumenisk öppenhet, kunde man tänka.

5-6 oktober var det alltså. Start kl 12 och första föredrag efter introduktion kl 13.30. Peter Bexell föreläser om Kyrkan och teologin. Sedan är det kaffe och så var det tänkt att det skulle handla om Kyrkan och folket. Efter vesper är kvällens ämne Kyrkan och kulturen med Berth Löndahl och så avslutar Peter Halldorf med en betraktelse under aftonbönen. Man kunde förstås tänka sig att detta skulle vara påläst folk som har något att säga. Och det blir inte sämre den 6 oktober när Niklas Adell föreläser om Kyrkan och staden och prosten Jakob Tronêt om Kyrkan och liturgin. Kursen avslutas kl 15 och då har det varit utrymme för ett par rejäla samtalspass. Som prästfortbildning tycks den styra in på väsentligheter.
Jag antar att man anmäler sig till Marco Aldén, Bunkeflo, om man efter denna inblick blir hågad.

Ni får säga vad ni vill om överstarna Olofsson och Salander men utan dem skulle vi ha väsentligen sämre inblick i det kyrkliga och de veta mindre om främmande makts manövrar i signalspaningsvärlden. Klarar ni er utan dessa inblickar? Självfallet om ni vill odla er andliga oskuld, men det tycks lite väl sent. 
Det blir ungefär som Groucho Marx, som förklarade att han kände Doris Day redan innan hon blev oskuld. 
Se och förstå varför en kyrka där somliga sätts upp på index har problem. Välförtjänt. Och märk kravet på lojalitet samt att jag uppenbarligen inte lever upp till det kravet. Har aldrig haft för avsikt heller.

Den öppna folkkyrkan där alla får plats och där det är högt i tak för kritik - glöm det. Nu har vi fått ännu ett bevis på hur det förhåller sig. På ett sätt blir detta allt mindre intressant. Det är uppenbart att den härskande klassen i Svenska kyrkan kommit långt i sin omgörning av kyrka och teologi. Några av oss har under årens lopp försökt varna för det men avfärdats. Jag kan bli hårdhjärtad nu och säga: Ät soppan!

Men jag får väl fortsätta bevisa min illojalitet genom att återge vad som faktiskt sker och hur det är i verkligheten. Alternativen kanske är tydliga. Antingen gå sin väg eller besätta drabbningsposterna. Jag ska tala med överstarna och efterhöra hur de ser saken. Jag frågar inte de präster som i decennier har hukat och hoppats på det bästa. De är väl fullt upptagna med att läsa DN-artikeln från Storkyrkans personal. Var Söderbloms budskap om att det finns flera vägar till Gud återfinns, har vi dock ännu inte fått veta.

31 kommentarer:

 1. Apropå Storkyrkans präster och deras dialog med andra religioner:
  Vore det inte bättre, och gjorde det hela mer trovärdigt, om svenska kyrkan såg till att ha en dialog med dem inom sina egna led, som inte delar ledningens åsikter i allt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då drabbas man av kontaktsmitta - bilden av kyrkan som nyttig brobyggare till de stora (och farliga) muslimska väljargrupperna grumlas genom existensen av traditionellt kristna. Alltså blir dessa senare ännu farligare - för prelaternas löner och positioner, vill säga.


   P

   Radera
 2. Det var ju bra att detta skamlösa brev blev publicerat. Det är inte fejkat. Kan inte ett ta-i-örat-brev från biskopen i Lund till dessa två pampar i Malmö snappas upp? De borde väl ta varning från den allmänna politiken hur det går, när berättigad kritik isoleras och tystas ned, 25% nu, sägs det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Johan lär knappast skriva i ärendet. Däremot lär öppenhjärtigt samtal ske. Att något i sak därigenom skulle förändras i Malmö, är dock icke troligt. Den krukan går tills hon spricker.

   Argus

   Radera
  2. Vad skulle ett "ta-i-örat-brev" från Lunds stiftschef få för effekt? Om jag förstått det hela rätt så är Svkys stiftschefers uppgifter ceremoniella och representativa!
   Antony

   Radera
 3. IMHO var domprost-mejlet klart över gränsen. Nu börjar det bli en smula svårt att ta dig på allvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta är "pau ricktitt", liksom all övrig dumhet från det mallmäöeitiska stormufteriet.

   Bäst vore att först som sist lägga ned Svenska Kyrkan Malmö.

   Tyvärr ...


   GG

   Radera
 4. Kan inte Svenska Kyrkans ledning återkomma till verkligheten.
  1. Jämför "kyrkligheten" som var 1940 med den som är i dag.
  2. Jämför med hur många som går i Söndagsgudstjänsterna 2015 .
  3. Analysera utvecklingen och fundera över de misstag som de förändringar som gjorts under tidens gång.
  Guds ord är det ingen som klagar över - men i Svenska Kyrkans uppfattning om vad som utvecklats till det bättre borde faktiskt omprövas!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis som blogginnehavaren verkar du leva i villfarelsen att de som bestämmer i SvK är missnöjda med utveckling.

   Radera
 5. Får man inte vara emot Dag Sandahl? Vilket är problemet att den som bestämmer över fortbildningsresurserna utövar sin bestämmanderätt? Och varför, rebella, är det svårt att ta DS på allvar?

  SvaraRadera
 6. Jag tror stormuftisarna i Malmö börjar svettas rejält på sina luftkonditionerade, rymliga kontor?

  Så har de ju heller inga större skaror av troende runt sig? Kanske bäst att först som sist ta steget över till framtiden/islam?

  GG

  SvaraRadera
 7. "Gilla olika" är lätt att säga, svårare att praktisera. Det är min reflektion, när jag läst församlingsherdens mejl.

  SvaraRadera
 8. Jag ger mig.
  Överstarna FINNS i sinnevärlden.
  Och de verkar användbara.
  Se bara till att de håller sig nyktra!

  LG

  SvaraRadera
 9. Om den "lojala kritiken" inte bekymrar församlingsherden betyder det att den bara viftas bort som något ovidkommande? När han möter något som är "helt annat" sätter han en definitiv negation framför, dock icke utskriven men menad. Vi känner igen "attityden" dels från Apg 4:18 "aldrig (katholou me) tala eller undervisa i Jesu namn". Detta som storkyrkans präster tycks lyda mer än apostlarnas undervisning. Vi känner igen attityden från 3 Joh 9f kyrkopampen Diotrefes. I detta sammanhang kommer jag att tänka på Napoleons ord till en kardinal: Kyrkan skall jag utplåna. Kardinalen svarar: Det har vi försökt med under alla år utan att lyckas. Hur det går med organisationen i svenska kyrkan är dock en annan fråga.

  SvaraRadera
 10. "Jag vill inte att ni under arbetstid går på en utbildning där en av föreläsarna är kritisk till er arbetsgivare."

  Sakinnehållet i utbildningen är tydligen underordnad.
  Det är ungefär som att säga till anställda på FN att det inte får gå på kurs där Inga-Britt Ahlenius är föreläsare för att hon varit kritisk mot hur FN använt sina pengar.
  De som är kritiska ska man inte befatta sig med för de är orena. Allra minst ska man bemöta kritiken.

  Att all kritik ska bemötas med tystnad och alla kritiker frysas ut, vad gör det med en organisation?
  Blir det inte väldigt lågt i tak och narcissistiskt?
  En sån där arbetsplats med många kuvade, sjukskrivna och utköpta som ett tecken på dålig psykosocial arbetsmiljö?

  Kanske dags att börja monitorera Malmö storförsamlings ohälsotal och personalomsättning? (Och en massa andra församlingar i detta land!)

  SvaraRadera
 11. Ovan publicerad a-meil är en fejk och vilseledande eftersom det liknar ett möjligt äkta brev med underskrift och allt.Här tangeras något som liknar en ärekränkning.
  Skulle brevet mot förmodan vara äkta och vara sänd av äkta överstar vilka tjänstgör i FRA, då har dom begått ett allvarligt tjänstefel. Skulle dom äventyra sina karriärer för en sådan här struntsak?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Markku,

   Överstarna finns nog inte, det är DS skämtsamma stil för att inte behöva ange källan. Däremot är nog mejlet äkta, annars skulle DS nog inte våga publicera det.

   Håller med om att det är en struntsak! Alla måste väl inte tycka som DS? Det är visserligen oförståndigt att tro att man tystar kritik genom att inte lyssna till den, men det är inget omoraliskt i att vara oförståndig.

   Radera
  2. I just detta fall finns ju möjligheten att några av orginaladressaterna vidarebefordrat brevet till bloggaren som sedan maskerat saken i en form bekant för den vane bloggläsaren.

   I vilket fall som helst så finns det ju tydliga bevis hos en annan bloggare - vars röst tyvärr tystats - att utfrysning, repressalier, orenhetsanklagelser och liknande i nämnda församling/storpastorat lett till en så omöjlig psykosocial arbetsmiljö att egen uppsägning var enda överlevnadsalternativet.

   Radera
  3. Och med detta sagt har jag ingen aning om ifall brevet ovan är lika oäkta som det tidigare.

   Radera
  4. Det finns de som ser, att detta inte är en struntsak. På väggen framträder allt tydligare en skrift: "Du är vägd och befunnen för lätt" fm

   Radera
  5. Frasius!
   Jo överstarna finns tydligen.
   Men kanske går de omkring i kamouflagemönstrade uniformer.

   LG

   Radera
 12. I denna genre finns det nog (tyvärr) oändligt hårresande korrespondens. Publicera så länge vi orkar läsa men jag tror orken snabbt tar slut, för även om det inte är äkta, vare sig det första eller andra, så är det så nära verkligheten att det just därför skrämmer värre än om allt vore sant för då vore det mer hanterbart. Så här det det ut i alla sammanhang där man är rädda. AN

  SvaraRadera
 13. I höst ska lutherkännaren dooktor Aurelius föreläsa på Kyrkans hus i Malmö för skånska och danska präster. Denne har väl inte heller varit alldeles blid i sin bedömning av vad som försiggår i detta (enligt vissa) pluralistiska/toleranta öresundspastorat. Nu lär det väl inte vara ämnet för nämnda dag men det återstår väl trots allt att se hur lojal Aurelius varit i sin kritik. Kanske blir seminariet tomt på (vissa) malmöpräster. Kanske överstarna får överväga en temporär beredskapshöjning. Men det vet de säkert.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 14. Vet någon varför Ulfvebrand inte svarar på den allvarliga synpunkten om källhänvisning? Jag tror inte att doktor Aurelius och de andra skulle smitit undan en så grundläggande trovärdighetsfråga. För präster har väl även en akademisk heder att försvara?
  /Sub versus/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, den akademiska hederns chimär försvann ut genom dörren vid utfrågning före senaste ärkebiskopsvalet, när de nominerade inte kunde svara tydligt på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed.
   Med en ärkebiskop med så vacklande akademisk heder - akademiska titlar till trots - har prästerna fått ribban satt.

   Radera
 15. Läste alldeles nyss Stig Strömbergssons lysande inlägg om pseudepigrafi. När de "progressiva" på fullt allvar hävdar att apostlar och evangelister skulle ha lagt sina önskade ord i Jesu mun, varför blir det sådant väsen om Bloggardag skulle agera på samma sätt som de progressiva, men då inte när det gäller Jesu ord utan angående de mänskliga tankar som tänks, bedes och viskas i kammaren och som nu ropas ut från taken?

  SvaraRadera
 16. Perssons mail sammanfattar några decenniers(?) svensk(?) kyrkolednings(?) ovilja att låta sig prövas, mailet sammanfattar arbetsförhållandena för de flesta på svensk arbetsmarknad. Därför borde man kanske inte låta så förfärade. Men om Bjärka-Säby bjuder in till en sittning så borde inte kyrkoherdar/arbetsledare göra bort sig(?) på detta sätt. Kanske ändå VAR man befinner sig i detta (?) land har ännu större betydelse än MED VILKA man befinner sig där. AN

  SvaraRadera
 17. Nej, nu får ni väl ge er, ni som tror att Jesus är Gud! SJÄLVKLART ska ni fortsätta tro på Kristi gudom, men detta är inte en akademisk fråga! Det är en fråga om TRO. Liberaler är inte (nödvändigtvis) korkade, utan ogudaktiga, otroende. Antingen har vi konventikelplakat, eller också får liberaler finnas i Sverige. (Dag, om min förra liknande kommentar kommit fram kan du stryka denna.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att Jesus är Guds son är rent akademiskt utmärkande för kristendom och särskiljande gentemot andra religioner.
   Inom all systematisk, dogmatisk och exegetisk teologi är det ett akademiskt faktum, det vill säga akademiskt sant.
   Det är likaledes religionsvetenskapligt akademiskt sant att Mohammed inte kan kopplas samman med gudomlighet till sin person.
   Så rent akademiskt ger Jesus, som varande del i guddomen, en sannare bild av gud än Mohammed. Rent akademiskt alltså.
   I fråga om vad man som kristen biskop TROR, så blir alla försök till flykt från denna akademiska sanning löjeväckande.

   Radera
  2. Att det rent akademiskt är så att kristendomen har ett visst innehåll stämmer. Rent akademiskt tar man dock inte ställning till om kristendomen är sann eller inte! Man kan inte akademiskt visa att Jesus ger en sannare bild av gudomen än Mohammed.

   Att sedan SvK:s ärkebiskop inte tror detta (att Jesus ger en sannare bild) är förvisso löjeväckande. Men det är inte en akademisk fråga. Jag hävdar envist att liberaler och diverse falska profeter inte är korkade, utan vantrogna! Mohammed, Joseph Smith, L Ron Hubbard, Antje Jackelen, K G Hammar är inte dumma utan SMARTA och begåvade. Problemet är inte intelligensmässigt utan andligt.

   Radera
  3. Inte för att jag påstått att någon apostroferad inte är intelligent, men akademisk vetenskap går faktiskt ut på att presentera vissa sanningar.
   Vilket är då det akademiskt vetenskapliga svaret på frågan om Jesus ger en sannare bild av gud än Mohammed?

   Att det sedan föreligger en andligt diskrepans mellan vissa biskopar och kristen ortodoxi är likaledes ett akademiskt faktum. Tyvärr inte bara akademiskt, utan även praktiskt vilket visar sig tydligt i ekumeniken.

   Radera