måndag 16 november 2015

Eliminera mera!

Det är dags för den andra kyrkomötessessionen. Tid för några preciseringar om Svenska kyrkan - inte minst förstås om det kyrkopolitiska. Hur har det varit i Svenska kyrkan? Vad ville kyrkomötesmajoriteten?

Avsikten var att bli kvitt de utdefinierade.
"Vi opererar bara bort en liten men högljudd minoritet", sa lektor Kerstin Bergman (S) i kyrkomötet. Hon visste också berätta att "doktorns kniv gör ont, men gott". Och så finns en fd kyrkomötesledamot  som upprepat förnekar att avsikten var att eliminera. Märkligt. Må lsättningen var klart deklarerad och inte emotsagd: Operera bort, operera mera! Det rimliga begreppet är väl eliminering när det handlar om att operera bort?

Jag säger ett:
Man får inte vara dum.
Man måste fatta.

Så här tänker de totalitära om eliminerandet.
Eftersom de är goda, syftet gott och de styrs av sin godhet måste de ta till mer drakoniska medel ibland. Men det är bara övergående. Efteråt blir allt bra. Så med euthanasiprogrammet och förintelsen i Tredje riket. Så i Stalins välde. Så med Mao och så med de röda khmererna. Men så också i det svenska kyrkomötet, alltså.

Detta berodde inte på att lektorn, fil lic Kerstin Bergman skulle vara en särskilt ondsint person. Lika lite som en mängd nazister var ondsinta eller att kommunisterna skulle vara det. De var som folk är mest och styrdes av sin utopi, en tanke om den goda framtiden. Denna tanke skulle gestaltas och det kunde bli lite plågsamt då - men inte sedan. Man kan faktiskt inte göra omelett utan att knäcka ägg.

Så hur tänker en islamistisk attentatsman?
"Vanvett" sas från svenska politiker i tv. Men den som tänker så har inte tänkt sig in i hur islamisten tänker. För islamisten handlar det om vett, insikter. Inte om vanvett. Det är konsekvent både att vilja hämnas för västvärldens oförrätter mot folket i Mellanöstern (bara namnet - mellan vad då och med vilken utgångspunkt?) men också att tänka att Allah nu manar till en slutlig kamp mot alawiter och andra falska lärare, de kristna inkluderade. Så har islam agerat tidigare. Underkasta er eller dö.

Det är självfallet inte vanvett att vilja följa Allahs vilja.
Här är en drivkraft vi måste förstå.

I går läste jag Sydsvenskan och SvD. Jag kollade lite på nätet också.
Det sägs att terroristerna vill skrämmas. Det tror jag inte. Inte omedelbart i alla fall. Är inte skrämseln en effekt av det andra de vill uppnå - skada och hämnas eller skada och förändra? Visa att de har makt. Driva sin vision. Kalifatet ska omfatta länderna i Mellanöstern, Turkiet, Nordafrika, Balkan, södra Spanien (områden som är eller varit muslimska) och egentligen hela världen. Det islamistiska - islam? - syftar till världsherravälde. Tankesystemet är logiskt och konsekvent. Det är ett tänkande  bortom ont och gott för detta är inte frågeställningen.  Det räcker förstås att det är Allahs vilja och behöver inte prövas i andra kategorier. Värdet av underkastelse är absolut. Det gäller irrläror inom islam lika väl som kristen tro, yazidier och ogudaktighet i största allmänhet.

Den här sortens målskrivningar kunde tas på lika stort allvar som en stencilerad pamflett på temat "Hvad Norge engang var" med krav på Jämtland, Härjedalen, Bohuslän och kanske något mer. Om det inte varit för obestridliga framgångar för IS/Daesh.

Vi ska skilja mellan islam och islamister, heter det.
Det kan väl vara klokt. Vi skilde mellan kommunism och socialism å ena sidan och den ryska variant som resulterade i Sovjetunion och östblock. Problemet var att det likväl fanns någon förbindelse mellan de skiljaktiga storheterna.  Det handlar inte om att det finns muslimer som är lika vänliga som kristna, för det finns det förstås, utan om vad islam hävdar om sig själv och sin utbredning som ett svar på Allahs vilja.

Har vår vän Frasse rätt. Är det tredje världskriget igång nu?
Jag vet inte, men säger inte emot. Tanken ska prövas. Har något hänt, steg för steg, som vi inte fattat?

En tanke till eftersom det ska kyrkomötas idag: Påminner situationen för kyrkor i Europa idag om de arianskt präglade kyrkorna på Balkan, de som var så teologiskt svaga att de inte kunde stå islam emot utan i stort eliminerades? De hade blivit religiösa och då var det inte omöjligt längre för folk att ta steget från den ena religionen till en annan, en religion som utövades med makt och myndighet och inte en religion som förkunnades utslätat av deras skriftlärda? Den muslimska ansatsen stoppades år 1683 med slaget vid Wien. Då skapades nog det Europa vi känner men jag ska inte fördjupa mig i detaljer och skriva om den polske kungen Johan III Sobieski. Den belägring av Wien som 1529 bekymrade Luther är en annan militär operation, men väl ett uttryck för samma clash of civilizations? Det vore för övrigt självupptaget att påpeka att denna belägring hävdes på min födelsedag år 1529, men så var det. 14 oktober. Betyder detta att vi ska skilja mellan islam och det ottomanska riket?
Det finns kanske tid att tänka över den saken också denna dag, när vi ska debattera i kyrkomötet.

Kyrkomötet kan följas vid webben.
Start kl 9. Debatterna sker efter tidsschema och det som inte ryms inom schemat, flyttas till onsdag. Budget först, tillsynsutskottet därefter följt av gudstjänstutskottet. Kl 16.40 blir det kyrkolivsutskottet. Tanken är att sluta kl 21. Det var inte klokskap att förkorta kyrkomötessessionen med en dag. Eller eliminera en sammanträdesdag, om man vill uttrycka saken så.

12 kommentarer:

 1. Islamister:
  Eftersom Koranen är dikterad ska den inte kunna ifrågasättas eller modifieras. Det som står där det står där.
  Alltså gör IS rätt, som de ser det. De följer vad som står i Koranen.
  Skulle de inte det?

  LG

  SvaraRadera
 2. Det angår inte mig direkt vad som förehas i ert kyrkomöte. Men indirekt angår det mig, och alla kristna. Därtill alla vänner och närstående som finns där.
  Elimineringstänkandet som Dag lyfter fram är ett starkt objektivt bevis på att den inre sekulariseringen i SveK är en verklighet. Detta är givetvis inget unikt för SveK men det är kraftfullt, och desvärre,som Dag påpekar, har det fått stå oemotsagt. Men säger inte själva Skriften att folk *ska* kunna uteslutas? Jo, men på helt andra grunder. Det är envars skyldighet att veta eller at reda på vilka dessa grunder är. Och jämföra.

  SvaraRadera
 3. BloggarDag,

  -Ett lösryckt citat från Kerstin Bergman, för övrigt bloggarens kusin, styrker på intet sätt anklagelsen att kyrkan MEDVETET eliminerar kvinnoprästmotståndare i något slags (central)styrd kampanj.

  Naturligtvis lämnas därför ej heller något konkret belägg för påståendet. Den ärkebiskop, biskop eller KS-styrelseledamot som ens kommer på idén att iscensätta en dylik kampanj skulle inte bli gammal på sin post.

  För övrigt är bloggaren själv ett belysande exempel på riktigheten i min slutsats. Han är alltså INTE ELIMINERAD!

  BENGT OLOF DIKE


  SvaraRadera
  Svar
  1. Men käre nå'n, kvinnoprästmotståndare får ju inte prästvigas idag.
   Om det fortfarande skulle finnas någon så'n komminister någonstans, så är det ju ett övergående lidande.
   För Dike.
   / SD
   (PS: Bloggaren är ju pensionär. Skulle D vilja vrida till hans åsiktskran, också?)

   Radera
  2. Bloggaren är tvärtom ett belysande exempel på att Dike har fel! Men det räcker tydligen inte att bli eliminear från listan av biskopskandidater, att bi eliminerad som kontraktsprost, att bli eliminerad från möjligheten att bli kyrkoherde, att bli eliminerad från möjligheten att bli prästvigd-om han inte redan varit det. Dag och andra kan säkert rada upp flera illuninerande elimineringar. Måste Dag bli skjuten för att det ska duga för herr Dike? fm

   Radera
  3. Jag håller fullkomligt med om att bloggaren inte är eliminerad.
   Han han under sina tjänsteår stundom varit marginaliserad är väl däremot obestridliga fakta.
   Sedan kan vi tvista om marginaliseringen var rättmätig eller inte.

   Radera
 4. Att eliminera ett andra anförande, handlar det om att marginalisera oppositionen eller är det i så enstaka fall som det nyttjas att det är rättfärdigat?

  Någon forskningsstudie visade att 80% av världens terrordåd begicks av religiöst motiverade islamister.
  Kan man betrakta det som enstaka händelser inom islam? Det är ju inte enstaka inom terrorism?
  Vad gör islam och dess tillhöriga för att marginalisera terrorismglorifierande fragment?

  SvaraRadera
 5. Folkkyrkan eliminerar snart sig själv, men kommer aldrig åt den "heliga resten".

  SvaraRadera
 6. Undertecknad,som tillhör serbiskortodoxa kyrkan, skulle gärna vilja veta vilka teologiskt svaga kyrkor på Balkan som blivit eliminerade av Islam. Det fanns inga arianska kyrkor på Balkan när Islam erövrade området på 12-1300-talet. Det fanns däremot en heresi, bogomilerna,som anses ha övergått till islam under turkväldet. Men de var inte arianer, de var gnostiker, släkt med Sydeuropas katharer. Så vad menas?

  SvaraRadera
 7. Till kritikerna ovan, som idisslar att bloggaren är eliminerad.

  -Märkliga slutsatser med tanke på obestridliga fakta i målet: Dag är präst i Svenska kyrkan, som jag skrev, med flera ledande uppdrag. Är det att vara eliminerad.

  En annan sak är att kyrkan för länge sedan har slagit fast att det andra könet, halva landets befolkning, har rätten att bli präster. De som inte accepterar detta, får finna sig i beslutet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt "Världen idag" (ledaren 24/6) hade SvK 1990 nio miljoner gudstjänst-besökare om året. Idag har man c:a 4,3 miljoner...
   - Ack, jag gick faktiskt några gånger i kyrkan härintill. Men tanterna som pratade... Ujujuj...
   / SD

   Radera