söndag 1 november 2015

Konflikten i Härnösand, §127

Jag har inte sett någon nyhetsrapportering om saken. Det kan bero på att nyheter, mycket märkligt men i alla fall, tycks inträffa på journalisters kontorstid. Då vet de inte till sig i sin iver att rapportera också det de alls inte kan överblicka. Ubåtsjakter och sånt. Inte riktigt så med konflikten i Härnösand

I Härnösands Stiftsstyrelse har biskop Eva Nordung Byström reserverat sig mot ett beslut övriga i stiftsstyrelsen samfällt tagit. Det kan tyckas vara en variant av det intressanta "Mot det fattade beslutet reserverade sig samtliga utom prosten".

Jag läser sålunda § 127 i stiftsstyrelsens protokoll (22 okt).
Jag får veta att samtliga fack "kräver att biskop, stiftsdirektor och stiftsjägmästare omgående och på ett strukturerat sätt börjar arbeta med att hitta framtill ett fungerande samarbete och kommunikation, både inåt och utåt. Därefter involveras även styrelsen, och motsvarande arbete genomförs där, för att uppnå samma grundläggande förutsättningar och en solid grund för att skapa öppenhet, förtroende mellan ledning och styrelse. Först därefter kan man bygga upp samma förtroende och tilit i hela organisationen."

Bilden som framträder är bilden av kaos. Samarbetet fungerar inte - varken utåt eller inåt. Kommunikationen verkar ha brutit samman i själva byråkratin. Saken tas i flera steg. Sista steget är att förtroende och tillit ska byggas upp i hela organisationen, dvs när detta väl gäller mellan ledning och styrelse. Tala om härva.

Stiftsstyrelsen beslöt i denna situation om en ny delegationsordning där stiftsdirektor och stiftsjägmästare direkt underställs styrelsen. Det tyckte inte biskopen. En sådan ny ordning strider mot beslut i stiftsfullmäktige, bortsett från att stiftsstyrelsen går ifrån ett tidigare fattat styrelsebeslut. Biskopen ville att stiftsstyrelsens ordförande, dvs hon själv, ska vara arbetsledare för stiftsdirektorn. Så är det, antyder hon, i alla andra stift.

I kursiv heter det i reservationen:
"Så vill jag till sist tilläga:
Jag är inte ute efter makt, utan vill uppnå ett klimat med så få konflikter som möjligt utifrån det mandat för ansvar, styrning och ledning som enligt KO, arbetsrätten och arbetsmiljölagen är givet mig som biskop. Jag vill med andra ord få det utrymme och det mandat som krävs för att uppfylla ett uppdrag som jag också personligen kommer att ställas till svars för om det inte utförs på rätt sätt."

Den fem sidor långa reservationen skrevs den 26 oktober och undertecknas med en intressant precisering:
"Arbetsmiljöansvarig chef enligt stiftsstyrelsens delegation och organisationsplan.
Ledamot och ordförande i Stiftsstyrelsen och Domkapitlet
Biskop i Härnösands stift.

Biskopens besked att hon inte är ute efter makt, avslöjar att saken gäller just makten mellan stiftsstyrelse och biskop och, såvitt man läser rätt mellan raderna, mellan stiftsdirektor och biskop också. Detta är inte en dagsfärsk konflikt, anar vi också.

Tar vi till Formulär 1A för konflikter i Svenska kyrkan torde det i Härnösand vara en majoritet kvinnoprästmotståndare som i stiftsstyrelsen gör sitt bästa för att tråka den kvinnliga biskopen.
Ska vi följa Formulär 1A?
Eller handlar det om ämbetsfrågan - fast på ett annat sätt?  Biskopsämbetet i förhållande till den kyrkopolitiska styrningen? Inte vet jag, och detta är ingen kyrklig tidning med resurser att bena upp härvor. Hur kommer det sig att Kyrkans Tidning inte legat på framkant? Har tidningen inte kunnat förnimma att något varit på gång? Eller är det en negativ nyhet som inte längre platsar i Kyrkans Tidning där det mesta ska gillas och hyllas? Vad gör tidningar och övriga media i Härnösands stift? Nyhetsbevakar eller struntar i de kyrkliga frågorna?

När det fanns en konflikt som tycks motsvara denna i Växjö stift, avgick biskopen. Eva Nordung Byström är nog personligen mer charmerande än Sven Thidevall, så det behöver inte bli så. Men är det en grundläggande konflikt som äventyrar samarbetet på stiftskansliet, brukar lösningen vara att någon får gå. Det ska inte uteslutas att det blir biskopen, om man analyserar den kyrkostruktur och styrningen av den, som vi numera har - eller för den delen om man analyserar det fattade beslutet.

Jag hoppas att alla som surnade till när jag repeterade Kyrka Ämbete Enhet och menade, att jag på något sätt ofruktbart gick tillbaka till något som var ett helt passerat stadium, nu gläder sig över att Bloggardag tagit upp något samtida och varit tidigt ute med det. På Kyrkans Tidning har man nog  tagit helgledigt, men här bangar vi inte till båtnad för läsarna.

Jag vet att det finns en faiblesse för kvinnliga präster och biskopar. Till 99% sägs svenska folket gilla ämbetsreformen och det är en procentsats som avgör själva frågan för somliga. Kanske vill några ha jämförelsematerial när det gäller, ja ni vet. Här är det materialet. Mitran käckt på svaj.  Ska vi säga Sverige - England 1-0?


Borde jag skriva något om att hon för kräklan fel?
Nej, då blir ni bara upprörda. Över mig!
Fast det säger kanske något. Vad vet jag inte. Fråga Stiftsstyrelsen, vetja.

Nu genomförs alltså den organisationsförändring biskopen inte vill. 
Stiftsdirektorn och stiftsjägmästaren hamnar under Stiftsstyrelsen, som därmed stärker sin operativa makt och försvagar biskopens. 

Hur blir det då? 
Den som lever får se, som vi säger en dag som denna. Den som inte lever får också se - och kanske organisationsplanen för Härnösands stift inte är det som då väcker störst intresse.24 kommentarer:

 1. Låter väl inte som om det har ett smack med ämbetsfrågan att göra. SvK:s unikt stora problem som arbetsgivarrollen låter rimligare.

  Dina recensioner av kvinnliga biskopars utseende är tröttsamma men vill du framställa dig själv som smygmisogyn ska du inte låta mig hindra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, det har visst med ämbetsfrågan att göra! För den är större än frågan om kvinnor som präster och biskopar. Här handlar det om biskopen ska ha några legala befogenheter att leda arbetet i sitt stift eller vara renodlad galjonsfigur som kungen. Men varför all prakt och ståt vid biskopsvigningen då?? När det nu ändå inte betyder så mycket i slutändan. Men visst, frågan/frågorna är stora och Svk och arbetsgivarrollen är också en intressant fråga som borde diskuteras mer.
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  2. Haha, ja, jo. Frågan om biskopsämbetet - du har rätt, och den frågan är stor. Men "ämbetsfrågan" brukar ju vara kodord för "huruvida genitalierna avgöra prästkallets autencitet".

   Radera
 2. Nej, att hon för kräklan eller bär mitran "fel" bekymrar mej föga. Där får hon svaja på bäst hon vill. Sista meningen i den citerade delen av reservationen är f.ö. mycket bra och vettigt formulerad: det hon avkrävs ansvar för ska hon också ha möjlighet att påverka. Ligger stiftsdirektor och stiftsjägmästare under biskopen i alla andra stift, så varför inte också i Härnösand. Å andra sidan - är hon arbetsmiljöansvarig bara på "stiftsstyrelsens delegation" så är ju delegationer något som kan återkallas och innebär att just den biten ytterst är stiftsstyrelsens ansvar.

  Det verkligt allvarliga med Eva Nordung Byström som s.k. biskop är att hon så öppet och offentligt bagatelliserat problemet med de många skilsmässorna och fosterfördrivningarna i vårt land. Ingen nollvision där inte, utan en inställning att vi har ungefär det antal skilsmässor och aborter som vårt land - och särskilt dess kvinnor - faktiskt behöver. Inget ställningstagande för barnmorskornas samvetsfrihet gör hon heller - blir man barnmorska måste man inse att fosterfördrivningar hör till yrket. (Men inte till dess raison d´etre, väl? Jfr arbetsförmedlingens beskrivning av dess grundläggande uppgifter - där törs man ju inte precis beskriva de tilltänkta aborterna rakt ut utan talar med mycket små bokstäver om "gynekologisk vård" et c).

  SvaraRadera
 3. Bra att saken tas upp av bloggaren!

  -Alldeles utmärkt nyhet som här presenteras, fast slängen mot Kyrkans Tidning var onödig. Jag tror mig veta att KT alls inte drar sig för att ventilera saken.

  Avvakta kommande nummer.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tror jag som jag vill på! SvK:s version av Neues Deutschland gör sitt bästa för att hålla ledningen på gott humör och bespara oss andra information överheten inte anser vi behöver. Men bra om du ringt in och tipsat....;-)
   Men visst är det intressant med mediaskugga över Härnösands stift, ungefär som kriget i Kongo som får pausa nu när man slåss i Syrien. Fast här är det väl kriget om Berget som tar all tid....
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  2. Jo men nu står det faktiskt om saken i Kyrkans Tidning!

   Radera
 4. Jag tar tillbaka nu. Du är inte bara osedvanligt vacker utan du är också enormt, himla klok. Men för blygsam. Jag tycker gott att du kunde påtala detta med kräklan. Jag blev själv enormt, himla chockad när jag såg det!

  SvaraRadera
 5. Mitran ser ut att ha förvandlats till en hätta och kåpan påminner mer om en folkdräkt. Så skall det ju vara i den sekulariserade folkkyrkan. Inget apostoliskt biskopsämbete här inte utan ett folkvalt som man kan göra vad man vill med. Jag vill minnas att Rose Marie Köhn i Hamar tyckte att "kvinnoprästmotståndarna" behandlade henne bäst. En kyrka utan apostoliskt ämbete är som ett skepp utan roder.

  SvaraRadera
 6. Dike verkar som gammal tidningsman oförmögen att förstå ett nytt medielandskap. Den omvälvning av KT som sker och pågår undergräver SvK som demokratisk institution. Demokrati förutsätter ett viss mått av fri granskning och resurser för det. Bättre vore att stå upp för tidningens journalister innan de fullkomligt integrerats i kyrkokansliets "kommunikationsenhet", dvs propagandacentral.

  J

  SvaraRadera
 7. Sakta i backarna nu!

  -Ser inte bloggaren och hans instämmande eftersägare ovan att fotot av biskopen med kräklan inte är taget vid en procession utan på biskopen enskilt och utanför en kyrka någostans? Varför då er formalistiska kritik, som ej har bäring?

  Nej, KT är naturligtvis ingen kyrkans Neues Deutschland och INTE integrerad i kyrkans kommunikationsenhet. Var nyanserad i er kritik!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dike borde kunna inse problematiken. Tämligen många i anslutning till kyrkokansliet och Berling media vet mycket väl hur ledande tjänstemän på det första stället idag obehindrat griper in i personfrågor och beslut kring publiceringar på KT. Vissa är upprörda, andra tycker väl det är logiskt att kyrkans ledning får bestämma över "kyrkans egen tidning". Ingen av dem som skulle kunna ge konkreta belägg för det många tycker är demokratiska övergrepp kan gå ut med uppgifterna. Då skulle de vara professionellt rökta.

   Radera
  2. Kvinnliga biskopar kan tydligen vara trevliga att titta på, men något reellt inflytande ska de tydligen inte ha, vare sig de eller deras manliga kollegor!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 8. Och, BOD, visst är "J" nyanserad: "innan de fullkomligt integrerats i kyrkokansliets 'kommunikationsenhet', dvs propagandacentral." Rågången journalistik - kommunikation är lika viktiga att behålla som den förefaller vara hotad på sina håll (osagt var).
  Kh på landet

  SvaraRadera
 9. Vilka som styr i Härnösand är en partihemlighet, på grund av frikyrkoförsamlingarnas protester mot att de inte fått några länkar.

  På Socialdemokraternas hemsida i staden hade man lagt ut länker till alla organisationer som ingår i partiet, nämligen Kvinnoförbundet, SSU, HBTQ-sossarna och Domkyrkoförsamlingen.

  När jag tittade in några månader senare saknades en av länkarna. Hade Domkyrkoförsamlingen uteslutits ur partiet? Ja, tydligen. Hellre det än att släppa in en massa pingstvänner, missionsförbundare, livets ordare och mirakelkursare i partiet.

  Eller är Domkyrkoförsamlingen fortfarande, men i all hemlighet, medlem i partiet, och underställd de beslut som tas i partiet? I färskt minne, när stiftet och domkyrkoförsamlingen anställde varsinn domrost, och man försökte lösa problemet genom att avskeda (olagligt, förstås) båda.

  SvaraRadera
 10. Till dubbelanonym ovan,

  -Mot påståenden av det slag ni gör, grundade på misstänksamhet och förutfattade meningar, räcker naturligtvis ej varken fakta eller redaktionell dokumentation. Påståendena är också en skymf mot KT:s medarbetare för att grovt svika sina uppgifter och pressens etiska regler.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Va, har fackpressen etiska regler?
   Jag trodde det var förbehållet nyhetsmedia.

   Radera
  2. BOD är naiv och saknar grundläggande maktanalys över journalisters bristande stöd att utföra det uppdrag de självfallet önskar utföra. Han förefaller inte uppdaterad över det senaste decenniets medieutveckling. Han behöver inte tro på uppgifter som inte kan verifieras men han gör verkligen inte journalister någon tjänst genom att angripa budbäraren.

   Radera
 11. BOD,

  Vilka fakta har Du daa som talar emot ? Kan vi faa naagra exempel?

  Inte bara protester. Du talar om fakta men hittills har Du inte gett ett enda relevant faktum. Vad Du har gjort och goer aer att agera som en barnunge som leker motvalls kaering. Saeger emot foer motsaegandets egen skull.

  Maahaenda en trevlig lek men Du skall vael foerestaella vara en vuxen man? Eller aer det maanne saa illa att en politruk aldrig kan bli vuxen? Foer alltid aer en foervriden Peter Pan som tror att verkligheten aer lika med oenskedroemmen och att stoerande sanningar bara behoever taenkas bort- foernekas?

  Oavsett. Det aer Du som goer olika paastaaenden utan att paa minsta saett kunna belaegga dem och dessutom inte heller p[[ naagot saett kunnat vederlaegga dem Du saa envetet kritiserar.

  Dock, det ligger vael oever din foermaaga att inse detta faktum eller att ta till Dig naagot av det som andra, foervisso inte bara jag paapekar.

  Beklagar avsaknaden av svenska alfabetets sista bokstaever / vokaler i min laanedator men som journalist aer du vael medveten om hur de internationellt och i noedfall betecknas, dvs aa, ae, oe .

  Dessa vokaler skrevs foer ovrigt saa en gang i tiden , vilket jag inte misstror Dig om att kaenna till bara paapekar. Att de sedan kom att sammanskrivas och faa dagens utseende aer en annan historia. En sammandragning som foer oevrigt skiljer sig naagot speciellt daa ae men aeven oe jaemfoert med vaara grannlaender.

  //HH

  SvaraRadera
 12. När det nu finns lite mer detaljer att tillgå från Kyrkans Tidning så kan man än en gång konstatera att det finns gott om förtroendevalda runt om i landet som inte har en aning om hur lagar runt arbetsgiaransvar och arbetsrätt fungerar.

  Får de ingen introduktionsutbildning?

  SvaraRadera
 13. Peter T,

  -Kyrkans Tidning har att följa pressens etiska regler. Punkt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. BOD,
  Jaha, och vad stoeder Du detta pastaaende paa. Lagtext?

  Punkt(?)

  //HH

  SvaraRadera
 15. HH

  På verkligheten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. BOD,

  Du menar- hur du anser det borde vara? Naagot belaegg foer ditt paastaende har Du alltsaa inte? Dvs precis som vanligt vad gaeller dina uttalanden. Sorgligt.

  //HH

  SvaraRadera