fredag 13 november 2015

Operation Gryning

Det finns folk av from extraktion (frikyrkor och svärmeri) som gärna lyssnar när en biskop säger Jesus. Och antyds att väckelsen är på väg, vet de inte till sig. Det är mänskligt. Människor blir glada när deras förhoppningar antyds bli uppfyllda. Bondfångare lever på denna mänskliga entusiasm. Och kan en biskop med from uppsyn (det finns en bild i tidningen Dagen, där biskopen står med öppen mun och ser ut som om han lallar, den byttes i nätupplagan under onsdagseftermidagen) ta upp samtidens problem - miljö och flyktingar - och och tala om de hungrande, hemlösa och brottslingarna (Matt 25) kan det bara bli bra och andligt.
Just andras nöd kan uppfattas vara ett tecken på gryning.
Så fungerar det fromsinta.
Jag är emot den sortens fromsinthet.

Själva resonemanget skulle glatt vilken lektor i filosofi som helst:
1. Kyrkan är kallad att följa Jesus. Inget annat.
2. Svenska kyrkan fortsätter följa Jesus.
3. Alltså är hennes framtid god.
Man kunde tänkt sig att artikeln slutat där.  Det gör den inte. Konstigt nog. För nu borde allt vara sagt. Bara en filosofilektor av det gnälliga slaget skulle börja att analysera logiskt och undra om inte det som hävdas, är det som skulle bevisas.

Modéus I blir allmänt andlig.
"Hela världen är genomandad av Gud", vilket innebär att "alla goda krafter i världen, bekännande eller inte, behöver göra tjänst för att världen ska bli god att leva i." Vi behöver inte avkräva varandra bekännelser, menar biskopen, vilket leder till slutsatsen att Gud genom världen uppfostrar kyrkan. Detta är en uppfostran att ta emot med ödmjukhet och just detta mottagande är att lyssna efter Andens röst.

Just så sas också när de tyska nazisterna grupperade sig och blev Deutsche Christen i det kyrkliga. Gud visade i de tyska skeendena att han tänkte större än vad Kyrkan förmådde. Nu ville det till att denna väckelse inte gick Kyrkan förbi. Det handlade om en kristendom som skulle värdera det politiska uppvaknandet positivt "och bejaka de gods gudserfarenheter som vi känner igen där." Biskopar bejakade Guds goda handlingar genom människor också i dessa sammanhang. Ut med högerarmen!
Den som vet detta,och några av oss vet, hajar till när de möter samma slagord i samtiden just från en biskop. Das haben wir also früher gehört. Och inte trodde sig Deutesche Christen vara mindre kristna med mindre Kristusglädje och mindre av Kristusbekännelse. Jesus var ju obesmittad av den judiska anden, så kristendom och antisemitism kunde gå hand i hand.

Nu är Modéus I övertygad: "Solen är på väg att gå upp för Svenska kyrkn, det är jag ganska övertygad om. Det finns en växande glädje över att vara kyrka, och att vara det här och nu. Fälten vitnar till skörd, och vi har allt att vinna på att söka det goda i våra olika traditioner."
Så talar den som kommer från Jönköping, en biskop som upprätthåller det kyrkosystem som marginaliserar medkristna för att eliminera dem, en biskop som under alla år inte sagt något mot den sortens kyrkopolitiska beslut. Till exempel. Men glad han är ändå.

Det är inte trovärdigt.
Det är den sortens kristliga falskhet som är naturgiven, kanske själva livsluften i Jönköping.
Att biskopen inte stöder sina resonemang med hårdfakta, siffror för det kyrkliga livet i Linköopings stift, noterar endast den kritiske läsaren.

Hur ska vi tänka när en biskop talar om gryningen som  han är "ganska" övertygad om kommer?
Passa oss. Vi är värre ute än man i förstone kunde tro.
Hade detta varit en chef på en militär övning, en bataljonschef eller en tillträdande glad regementschef, hade amiralen Steffenson  liksom  generalen Fale Faleson Burman låtit honom veta att han levde.
För deras Operation Gryning gällde att inte uttrycka förhoppningar utan visa analytisk kompetens. Det borde egentligen vara kravet på biskopar. Pastoral och strategisk kompetens, realistisk samtidsanalys. Men påpekas detta, rycker säkert någon svärmisk frikyrklig eller någon positivitetstörstande svenskkyrklig ut till biskopens försvar.
Det var, som ni minns, de svärmiska frikyrkliga som för mer än hundra år sedan skulle göra det Svenska kyrkan inte förmådde. Kristna Sverige. Det var gryning också då, som ni kanske minns, och stora löften som gick i uppfyllelse. Eller kanske inte.

Nu kunde sägas att en biskops artikel i Dagen (inte Kyrkans Tidning, alltså!) inte är så mycket att fundera över. Han fullgör en biskops uppgift att vara professionell optimist. Men på facebooks olika sidor tror jag han fått ungefär 600 "gilla". Det är sannolikt det mest illavarslande. Han skriver det folk vill höra. Här är de som längtar efter de uppbyggliga beskeden att "allt står väl till".  Egentligen. Trots allt. Varför läsa Jeremia 8:11?

I Uppsala, där det var träff med Stiftsstyrelsen i Härnösand i går, köpte jag Strix, 1907-1908. Inbunden. Nu har jag roligare med Strix än med Dagen.
Strix-läsning ger muntra människor.

http://www.dagen.se/debatt/gryning-för-svenska-kyrkan-1.433867


28 kommentarer:

 1. Är denna förväntade gryning även numerär?
  Eller ska vi inte tolka det så bokstavligt?
  Varför verkar biskopar prata så mycket och i så liten utsträckning åka ut och inspirera de öar i SvK där kristen tro spirar numerärt?
  När dår vi se biskopar besöka S:ta Clara, Oasmöten, S:t Pauli eller andra ställen som samlar mycket folk för att ingjuta mod att fortsätta på Vägen.

  SvaraRadera
 2. Sen är det ju ett fantastiskt maktspråk på slutet av texten, biskopen är så nära Jesus att han kan bejaka andra religioners "goda gudserfarenheter". Om man tror att Jesus är enda vägen till Fadern är man väl inte lika nära Frälsaren antar jag. Det borde innebära att Han inte är särskilt nära sig själv. Konstigt.

  SvaraRadera
 3. De hycklande bröderna, stiftcheferna i Linköping och Växjö, är övertydliga exempel på Svkys "inavel" och förfall!
  Antony

  SvaraRadera
 4. Apropå Bloggarens Strixläsning:

  Visst är det kul att se sin samtid med det förgångnas ögon!

  Frågan blir om inte Modéus I (Den Förste?) gör sammaledes med Svenska Kyrkan?


  P

  SvaraRadera
 5. Precis som Bileam trotsar många av "sveks" representanter alla varningar. Att solen går upp är inte någon tröst eller garanti. Det regnar likväl på den rättfärdige och vi hör ju knappast från någon modern biskop att den rättfärdige med knapp nöd blir frälst. Är det så de liknar mer den tyske riksbiskopen än apostlarna? Thomas Martin Schneider skriver följande sammanfattande karaktäristik om den tyske riksbiskopen under den landsfurste vars namn är överflödigt att nämna.
  Er betonte stets stark das individuelle religiöse Gefuhl, wie es erwecklicher Praxis entspricht.
  Er beherrschte eine frömmlende Art und Sprache und machte hiervon auch noch in späteren Jahren Gebrauch. Noch 1936 kam er mit einer Rede vor Gemeinschaftskreisen gut an.
  Die nationalsozialistische Bewgung hielt Muller fur eine neue Erweckungsbewegung.
  Die fur Mullers Denken stets kennzeichnende enge Verbindung von Politik und Religion sowie seine antisemitische Einstellung haben ihre Wurzeln in der Minden-Ravensburger Erweckungsbewegung. (ursäkta avsaknaden av tyska y).
  Det behöver varnas för väckelserörelser som varken vill bekänna sin synd eller stämma in i den apostoliska trons gemensamma bekännelse utan hellre vill formulera en ny tidstypisk. En helt annan karaktär än Muller är dock Hans Asmussen

  SvaraRadera
 6. BloggarDag - vänligen skriv ej mer så!

  -Vår folkkyrka marginaliserar inga tillhöriga, för att sedan eliminera dem!

  Varför riktas ånyo denna groteska anklagelse - som faller på sin egen orimlighet - mot Svenska kyrkan.

  Orden för osökt tankarna till diktaturer och är också ovärdiga för att komma från en intellektuellt bildad person, tillika sedan flera decennier prästvigd person i kyrkan och som också sitter i topposition för den.

  Låt oss alltså från och med nu slippa läsa detta slags angrepp på vår gemensamma kyrka - ett djupt osakligt angrepp som bara smärtar den som mer än andra bör tacka kyrkan för vad den givit honom och oss andra.

  Kritik skall vara saklig och konstruktiv, berättigad och balanserad.
  Är vi överens om detta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle ju kunna vara så att jag, med min mångåriga erfarenhet också från de slutna rummen, faktiskt vet vad jag skriver. I Svenska kyrkan faller den anklagelsen inte på sin orimlighet utan på beprövad erfarenhet och beslut om vilken kyrkoordning som ska gälla. Är vi överens om vad KO faktiskt stadgar och vilken effekt detta stadgande skulle få? Är vi överens om vilka utnämningskriterier som gäller också?

   Radera
  2. En saklig kritik kan utgå ifrån att de många utköpta, eller vid tjänstetillsättning bortvalda prästerna, upplevt sig marginaliserade så till den milda grad att åtminstone de förra blivit eliminerade från sin arbetsplats.

   Att hävda att avslutande av anställning genom brott mot gällande arbetsrätt inte skulle vara eliminering, är en absurditet.
   Att hävda att det är arbetsgivaren - inte Svenska kyrkan - som eliminerar i dessa fall, skulle i samma slag sätta en skiljelinje mellan SvK och dess medlemsvalda beslutsorgan

   Radera
  3. Naturligtvis vet Dag Sandahl vad han skriver om och detta är problemet.

   Det pågår en nordiskt variant av Kristallnatten när flyktingförläggningar bränns men med sen skillnaden att den här gången kyrkorna fördömer detta.

   Kyrkorna öppnar dörrar för frusna flyktingar och matar dom och ge dom kläder. Då får kyrkans funktionärer massor av hatpost och kan bli personligt hotad. Osv.

   Men enligt Sandals logik har detta ingen betydelse eftersom 1958 tog den samma kyrkan ett olyckligt beslut om att kvinnor kan tjänstgöra som präster.

   Att läsa in en höjd höger arm i biskopens text är en allvarlig symptom på ideologisk/teologisk dyslexi .
   Eller har blogisten blivit en stakars rättshaverist som inte kan frigöra sig från den stora kränkningen från -58.

   Kvickheten i elakheter rättfärdigar inte det ondsinta i tanken, inte för en som gör anspråk att vara kristen.

   Hur kommer det sig. att blogisten och hans ylande svans. kan inte se ,om inte en Kristus. men en av hans uppriktig lärjunge i biskop Moberg?

   Radera
  4. Markku - det man kan kritisera biskopar för är exempelvis att de inte ger uppmuntran i alla sammanhang som jag skrivit ovan.
   Det har inget att göra med synen på biskopens uppriktighet i att sträva efter lärjungaskap.
   Angående den aktuella debattartikeln så kan man fråga sig varur biskopens optimism härstammar.
   Någon sorts faktabaserad optimism med ursprung i kvantifierade trender ses vanligtvis som mycket mer verklighetsbaserade än känslomässiga argument som grundval för en optimism.

   Om jag känner mig optimistisk inför Sveriges playoffmatch mot Danmark i fotboll, så mottas denna min känsla som mer realistiskt om den mer underbyggs av positiva resultattrender än av förbundskapten Hamréns snack om "shining".

   Radera
  5. Markku! Nu var väl frågan inte om "biskop Moberg" är en uppriktig lärjunge, utan om han är en biskop att lita på.

   F.ö. finner jag bildspråket fascinerande – "ylande svans". Att svansen kan vifta med hunden har jag hört talas om, men inte att den kan yla.

   Radera
  6. Kanke därför att det inte går att se en uppriktig lärjunge i biskop Moberg? Om man kan sina grejer,alltså. Och kan man sina grejer, så har man en skyldighet att dela sina observationer åtminstone till de berörda. Intressant med Markkus "ylande svans"! Det är ockå ett sätt att se på sina medmänniskor. Men knappast ett lärjungasätt. fm

   Radera
  7. Hr Dike uppvisar en imponerande förmåga att manövrera sina skygglappar i position så att han aldrig ska behöva se det han inte vill se - den verklighet som många av oss lever i.

   Markku uppvisar en nästan lika imponerande förmåga att fullständigt missa problemet i sammanhanget. (Hint: Det är inte att kyrkorna tar hand om flyktingar som är problemet.)

   den Lea

   Radera
 7. Varför är svenska biskopar så mjuka i ryggen? Svar: för att kunna stoppa huvudet i sanden och inte låtsas om verkligheten.

  SvaraRadera
 8. Det går bra med Grönköpings Veckoblad också. Stadsläkaren har lanserat en variant av 5:2-dieten. Han har i stället utgått från dygnets timmar och propagerar för 16:8. Mot detta har kyrkoherde Hilarius Boklund reserverat sig och ändrat till 17:7,eftersom 7 ju är ett heligt tal!
  Vad detta har med Dagblogg att göra vet jag inte riktigt. Men kanske någon annan mer snabbtänkt.

  LG

  SvaraRadera
 9. BloggarDag,

  Nej, vår kyrka har ingen som helst dold agenda, där marginalisering och eliminering är återkommande punkter. Vad har sagts i slutna rum om, detta? Och vad säger KO om saken? Platt intet.
  Bara för att man inte som enskild person accepterar ett eller annat beslut, som KM har fattat, får man inte - som sker i texten ovan - döma ut kyrkan och anklaga den för att rensa ut tillhöriga (läs bloggarens andemening, som stavas präster).

  KO är tydlig med kyrkans tro. Givetvis, kan man tillägga. Kyrkan ägnar sig inte åt utrensningar enligt det gamla sovjetsystemet.
  Är vi överens om det, bäste bloggare? Är vi det inte, gäller det att lägga fram bevis, som vederlägger mitt påstående.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Motvilligt fascineras jag över Bengt-Olof Dikes iögonenfallande okunnighet över vad som t ex hänt ute i de lokala pastoraten sedan dessa dessa blev arbetsgivare för all personal. Inkompetensen och ibland t o m illviljan har på många håll varit besvärande tydlig. Har Bengt-Olof Dike helt missat såväl de egendomliga utköpen av personal, de avskedanden som underkänts av Arbetsdomstolen som de inte så få utryckningar som Arbetmiljöverket har behövt göra. Om allt detta sker efter en öppen eller dold agenda, det tycker jag är ointressant. Problemet är att det sker och att det skett alldeles för ofta - och att det skymmer det som ska vara kyrkans uppgift, att visa vägen till Kristus.

   Ute i många församlingar finns en bild av kyrkan som inte alltid harmonierar med den bild som biskop M 1 och Bengt-Olof Dike ser från sina resp tittgluggar.

   Jag i Halland

   Radera
  2. En gång hav mig min dåvarande arbetsgivare mig ett erbjudande om avgångsvederlag för att kunna behålla någon annan längre ner på turordningslistan.
   Fick jag känslan av att vara marginaliserad?
   Jo tack, inte så lite heller.
   Var syftet att eliminera mig?
   Jag hade lite svårt att tolka det på annat sätt.

   Kanhända måste man ha varit i samma situation själv för att till fullo förstå.
   Men det finns ingen rimlig grund att påstå att mina känslor inte var sanna.

   Även om min dåvarame arbetsgivare inte var SvK? så jar jag full förståelse för att alla som befunnit sig i motsvarande situation upplevt sig marginaliserade och elimimerade.

   Var det inte de facto så att Bengt Olof Dike agerade i KM för att marginalisera bloggaren? Eller att en flerårig eliminering åtminstone blev resultatet av agerandet?
   Bevis finns på denna eller förra bloggens arkiv kombinerat med protokoll från KM.

   Radera
 10. Osedvanligt snömosigt, även för att vara biskop. På ett plan som knappt går att kommentera. Känsloutsagor och blinda förhoppningar. Nu ska den inslagna vägen äntligen belönas med en väckelse, eller om inte, åtminstone att personalen som serverar sina gillesyltkakor inte ska misströsta. Allt är bra och inget behöver göras. Jaha och jaha blir mitt svar. Han kan ha sina goda gudserfarenheter så får jag leta på andra håll, någon herde är han inte.

  SvaraRadera
 11. Jag i Halland och Peter T,

  -Försök inte generalisera genom att nämna enstaka fall från församlingar om exempelvis utköp (vilket en arbetsgivare faktiskt har rätt till, även om en AD-dom har gått honom emot)

  Det har givetvis funnits individuella skäl till utköp eller avskedanden. De är således fjärran från påståenden om centralstyrd medveten eliminering.

  Vad gäller antydan om mitt påstådda agerande i KM för att "marginalisera" bloggaren upplyses om att saken gällde en tänkt forskartjänst, som inte på vanligt sätt var utlyst. jag ställde en fråga till dåvarande ÄB, Hammar, om detta och varför någon således skulle få en sådan tjänst bakvägen.

  För övrigt är inte bloggaren som bekant eliminerad: han har kvar sin prästkrage, har varit prost och komminister, har haft och har flera ledande poster i Svenska kyrkan, låter ofta tala om sig och sina åsikter (exempelvis på denna blogg), och är en av landets utåt sett mest kända - förvisso även omstridda - präster, dvs företrädare för Svenska kyrkan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så bra att denna försäkrannfår de många utkäpta att inte känna sig marginaliserade och eliminerade.
   De var ju bara "enstaka fall" på samma sätt som Polykarpos, Justinus, Stefanos, Lucia och andra kristna martyrer.
   Det är absolut inget centraltstyrt från förtroendemannakåren - i klarspråk uttalat av Kyrkostyrelsen 1:e vice ordförande - som ligger bakom de tydliga trender som visar på att SvK leder ligan dör dålig psykosocial arbetsmiljö och utköpsfrekvens.
   Finns det källhänvisning på att utköpen är få?

   Den som tror på ovanstående har nog sin boplats i Hinnoms dal.

   Radera
  2. Linköpingsbiskopen låter som ett svenskkyrkligt svar på Bagdad-Bob som in i det sista hävdade att USA:s ock koalitionens trupper besegrats av Saddam Husseins armé medan fronten kröp närmare och närmare Bagdad. I en kyrka där de fritt fallande siffrorna talar ett tydligt språk, där församlingslivet ödeläggs genom stora pastoratsomläggningar där administrationen och överbyggnaden prioriteras framför gudstjänstliv och förkunnelse och där folkkyrkan tenderar till att bli ett allreligiöst folkets hus är det svårt att se den gryning biskopen känner på sig kommer runt hörnet. Det är trist att alltid behöva låta grinig, men jag är övertygad om att både Linköpings stift och Sv kyrkan som helhet vore mer betjänt av en mer realistisk syn på läget som utgångspunkt för vad som behöver göras!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 12. Peter T,

  Raljerandet har förvisso sin tid, men passar sannerligen inte i detta sammanhang. Som om utköp av enstaka präster, som exempelvis har brutit mot KO eller betett sig olämpligt kan jämföras med historiska kristna martyrer!

  Raljerandet är förvisso en konst, som är ett utmärkt semantiskt vapen ibland, men det passar sannerligen inte här. Som om enstaka utköp av präster, som brutit mot KO eller betett sig olämpligt i tjänsten kan jämföras med historiska kristna martyrer!

  Förstår du inte den groteska jämförelsen, Peter T?


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Raljerandet handlar om användandet av ordet "enstaka".
   Inga av utköpen är relaterade till brott mot KO, i de fallen gäller vanlig arbetsbrist där av domkapitlet avtaget ämbete ger otillräcklig kompetens för tjänsten.
   Att påstå att utköpen är kopplade till brott mot KO är en lögn. (Eller en flagrant okunskap om svensk arbetsrätt.)

   Men är de verkligen "enstaka"?
   Nolltoleransen mot "homofober" torde ju syfta på bl.a. den s.k. Kalinlistan med hundratalet undertecknare.
   Även om utköpen vore enstaka så är det ju uppenbarligen utsortering gjord av kyrkoherde eller äverordnad förtroendevald.
   Detta kan rimligen kallas för just marginalisering och eliminering.

   Radera
 13. Peter T igen,

  -Jag reagerade starkt emot påståenden om att kyrkan medvetet marginaliserar och eliminerar tillhöriga, fast bloggaren och Peter T menar präster) och mot att den sistnämnde jämförde de avkragade med gamla kyrkliga martyrer.

  Det är som ingen förstår att också präster kan uppträda olämpligt, bryta mot regler eller KO, precis som personer med annat yrke kan agera oansvarigt.

  Bakom anklagelserna mot kyrkan ligger förstås ytterst uppfattningen, att präster, som säger nej till kvinnliga kolleger, är måltavlor för den påstådda elimineringen på grund av denna uppfattning. Men så är det ju inte alls. Det är när någon av dem agerar i strid med KO som domkapitlet ingriper och avkragar - om överträdelsen är allvarlig.

  Det är dags att kvinnoprästmotståndarna inser fakta och verklighet och att alla måste följa KO, att kvinnors rätt till prästämbetet är absolut och att denna rätt kommer att bestå.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte marginaliseringen av den traditionella äktenskapssynen bland prästkandidater i vissa stift - brytandes mot KMs beslut - även en marginalisering av tillhöriga med samma traditionella ältenskapssyn?

   Om någon beyer sig olämpligt är det bäl arbetsgivare som bryter mot arbetsrätten.
   AD kan fastställa brottet och utdöma maximalt 36 månadslöners avgångsvederlag.
   Om det finns saklig grund för uppsägning behövs inget avgångsvederlag alls, så själva förfatandet med utköp är ett erkännande om att arbetsgivaren inte har rätten på sin sida.
   Utköp används för att arbetsgivaren ska slippa avslöja sina dolda, lömska eller smutsiga motiv ens för fackliga företrädare.
   Jag har under mina fackliga år - inom näringslivet - hört de mest absurda lögner om anställda som man vill bli av med. Dokumemtation saknas regelmässigt av mågot så lättdokumenterat som "samarbetssvårigheter".

   En sådan eliminering av anställda ska kallas vid sitt rätta namn, eliminering.

   När utköpen upphört och alla stift antar prästkandidater oavsett ältenskapssyn, så kan jag tänka mig att samtala om att elimineringen har avstannat.

   Det där med avkragning ser jag inte ha någon marginaliserande effekt.
   Det har inte drabbat någon med avvikande teologi - hur långt ifrån kyrkans tro den än må vara - , utan mest fokuserat på överskridande av sexuella normer, dito lagstiftning och kyrkliga handlingar i andra samfund. Släpp KO-halmgubben och kom in i matchen!

   Radera
 14. Peter T,

  -Jag noterar att Du redovisar förhållanden inom näringslivet och inte har kunnat ge några konkreta belägg för den påstådda elimineringen av präster i kyrkan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Härmed skickas en vagnslast yxskaft till de södra landsändarna.

   Utköp = eliminering!

   Begrips?

   Radera