lördag 21 november 2015

Paris är värt en mässa, men

Vi nåddes i går av nyheten att klimatmanifestationen i Paris ställts in.
Manifestationen. Inte konferensen. Undantagstillståndet kom i vägen. Det ges inte tillstånd till klimatdemonstrationer eller klimatmanifestationer. 80 klimatambassadörer från Sverige kommer till Stockholm, Göteborg eller Malmö i stället.

Ärkebiskopen och "kyrkokansliets anställda med uppgifter under Paris-förhandlingarna", kommer dock att åka. Ärkebiskopen ska predika Första söndagen i Advent och "sedan vara inne på mötesområdet för att träffa delegater och Svenska kyrkans partners i klimatarbetet. Hon ska också till en ekumenisk gudstjänst i Notre Dame." Det är Tinde Carlbrand, handläggare för påverkansfrågor på kyrkokansliet i Uppsala, som vet att berätta.

Det var för väl att vi fick veta detta.
Kyrkostyrelsen hade annars inte vetat något - mer än att ärkebiskopen skulle till Paris. Är det någon från kyrkostyrelsen, den demokratiska strukturen, som ska med? Det vore intressant att veta. Om det är för farligt, kanske man kunde offra en ersättare?

Jag tror vi ska nysta.
Först 80 klimatambassadörer. Vilka äro de och varifrån komma de? Vad har de gjort? Pilgrimsvandrat och sovit på liggunderlag i församlingshem eller varit klimatets ambassadörer på ett mer pedagogiskt sätt?
Vad har Svenska kyrkan för hållning när det kommer till klimatfrågor?
Jag förstår att de kristliga förstår komplicerade sammanhang som handlar om vetenskap och politik bättre än andra - men kan man få veta hur detta kommer sig? Och hur kan Svenska kyrkan ha en mening i frågan om den är politiskt särskiljande? Om den inte är - kan vi då inte lita på att det parlamentariska systemet hanterar frågorna?

Nu skulle de till Paris.
Hur många skulle egentligen tagit sig dit och med vilket transportmedel? Med flyg, tåg eller cykel? Vad skulle kalaset egentligen kostat? Jag tror kanske inte att det varit så billigt som när de yngre prästerna i Växjö stift år 1973 for med Spies billigaste till Paris för att studera dopet och efter någon tid fattade att de bodde på en bordell. Premiére Etage. Själv bodde jag högst upp och såg föga, men i lobbyn kunde också den som var och är renhjärtad förstå.  En medföljande prästfru utbrast, när hon såg en av de näringsidkande: "Det är den tredje kunden på en timme!" Detta sagt bara för att fastslå min förmodan, att just här ska inte ärkebiskopen och kanslipersonalen bo.

Kyrkokansliets anställda ska alltså dit.
Hur många? Och, handen på hjärtat, varför? Styrelsen har väl inte gett några direktiv för deltagandet  - men bättre upp! Har styrelsen över huvud taget fastslagit några konkreta mål för den påverkan som ska ske i Svenska kyrkans namn? Inte såvitt jag vet.
Jag antar tills motsatsen bevisats att en uppsättning aktivister skaffat sig anställningar och nu på eget mandat agerar i Svenska kyrkans namn.
Rätta mig om jag har fel och gör mig på så vis glad. Tinde Carlbrand vet jag mig eller kyrkostyrelsen aldrig ha mött. Vad som händer på våningarna över sammanträdesrummet i Kyrkans Hus tycks vara förborgat för styrelsen tills det kommer en bunta papper, som tydligen inte är något att ta ställning till. Det kallas information.

Jag hoppas ni fattar att det jag nu beskrivet är rätt otroligt.
Jag borde förstås veta vilka uppgifter som åläggs personalen i påverkansfrågor under klimatmötet när jag är ersättare i det som kallas styrelse. Kallas - för styr styrelsen?

Demokratisk struktur borde väl betyda att de förtroendevalda finns med i sammanhangen.
Nu skickas folk till Folk och Försvar och till olika årsmöten, Sensus, Svenska Kyrkans Unga för att ta ett par exempel. När det handlar om påverkansarbete kunde man tänka sig att styrelsens medverkan var högst angelägen. Frågorna är politiska och naturligtvis känsliga. Så mycket viktigare med en bred representation, som ska göra vad? Jag vet inte. Vad ska kanslipersonalen ha för arbetsuppgifter just i Paris?

I Paris kanske de ditresta samlas i Svenska kyrkan på Rue Médéric.
Jag har varit där, som ni kanske förstår. Jag har hört salig Hägg berätta om vedermödorna som kyrkvaktmästare när han var där en sommar. Det blev en sanslöst rolig berättelse.
En bön i tiden har formulerats i Svenska kyrkan i Paris. Böner ska aldrig recenseras. Jag återger därför endast några bärande tankar och noterar att världen är hotfull, den kan varken behärskas eller kontrolleras, vi är skrämda av terrorns kraft, hatet är ofrånkomligt närvarande i vår värld och i våra egna liv och människors ondska och livets oförklarliga mörker drabbar oss.
Detta är situationsanalysen.
Hur ber man då? "Gud, hjälp oss leva".

Jag undrar i all stillhet, brukar inte Kyrkan be med utgångspunkt i frälsningshistoria och frälsningshändelser? Jag menar, kan det finns ett böneliv som närmast ska uppfattas som självskadebeteende? Jag vet inte. Jag undrar. Hur ber muslimerna i motsvarande situation? Ber de så här, kan man förstå både depression och desperation. Tror jag. Men vad vet väl jag, okunnige.

Jag har bara frågor, Herre!
Kunde jag i mitt töcken av frågor kanske ändå få veta om Helle Klein ska till Paris?

Jag stillar mig med insikten om fallet Flodström.
Det kunde ha varit värre. Det kunde i stället för ett kyrkomöte ha varit 17:e partikongressen i Sovjetunionen.  Vi talar januari månad 1934. Då hade vi inte talat uteslutning. Då hade vi talat avrättning efter Moskvaprocesser. Flodström eliminerades 2015 som bolsjevikkamrat för att mensjevikerna inte skulle irriteras. Jämförelsevis kan det som skett ses vara en framgång. För Flodström i vart fall.


26 kommentarer:

 1. Lite funderingar om klimatet:
  Efter att tillfälligt har drunknat i bruset av bl a Greklandkris och invandringsfrågan är ”klimatfrågan” på tapeten igen, inte minst efter Påven Franciskus encyklika, forskaren Johan Rockströms sommarprogram och den efterföljande debatten i Sändaren. För en måttligt insatt lekman blir diskussionen dock mer än lovligt förvirrande, vilket flitigt utnyttjas av de som lite slarvigt kallas ”klimatskeptiker” och som ifrågasätter den globala uppvärmningens existens och/eller dess huvudorsak, utsläppen av växthusgaser. Klimatskeptikerna får skjuts av dessa fenomen:
  • Media älskar ”å ena sidan – å andra sidan” och tenderar att framställa motpositionerna som likvärdiga.
  • Det finns, som i all mänsklig aktivitet, överdrifter, fusk och egna ekonomiska intressen även hos ett fåtal företrädare för att klimatfrågan måste tas på allvar.
  • Klimatskeptikernas budskap är lockande för den fritar oss från ansvar för vår livsstil.
  • En lokalt kall vinter där det råkar bo många människor (som i östra USA och Kanada de senaste två vintrarna) blir ett billigt motargument.
  Som meteorolog och fysiker har jag något enklare att syna punkterna ovan och inser:
  • Över 95 % av forskarvärlden står bakom att den globala uppvärmningen finns och är till större del orsakad av oss, ”skeptikerna” är väldigt få och oftast uppbackade av starka intressen i fossilbränslesektorn.
  • Nästan alla forskare har ärligt uppsåt, är sanningssökande och ryggar ej tillbaka att publicera och erkänna fakta som talar mot deras hypotes.
  • Ju längre vi väntar med en radikal utsläppsminskning och därmed sammanhängande livsstilsändringar, desto större uppoffringar måste mänskligheten göra längre fram och det drabbar främst de fattiga.
  • De kalla vintrarna är bara lokala blåa ”öar” i ett rött ”hav” av en hemisfär som är varmare än förr.
  Och det som kanske är viktigast är att bryta förlamningen att ändå inte kunna göra någonting åt det hela. Alla kan dra sitt strå till stacken, både i ändringar av livsstilen och, när chansen bjuds, i sin yrkesgärning. Den intresserade kan hitta massor med tips på nätet, hos miljöorganisationer mm och det är inte frågan om tagelskjorta, men smartare val och bättre prioriteringar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har haft klimatförändringar förr. 1600-talet omtalas som 'lilla istiden'. Bronsåldern skall ha varit förhållandevis varm. Och för inte så länge sedan hade vi en verklig istid – effekterna av den märks ju fortfarande, när det av isen nedtyngda landet rester sig, 1 cm om året i Luletrakten.

   Det här kan inte ha berott på utsläpp av växthusgaser, utan på variationer i solens aktivitet. Jag betvivlar inte att vår tids utsläpp av växthusgaser försvårar situationen, men vad jag saknar är just bedömningar av och information om solens aktivitet.

   Men det passar naturligtvis inte tiden, då människan i allt skall vara herre. Det som beror på solen kan hon ju inte göra något åt, utan måste erkänna sin maktlöshet. Bättre då att koncentrera sig på områden där hon kan göra något (och i förbifarten gärna skuldbelägga sina medmänniskor)!

   Radera
  2. Du har en oerhört naiv syn på dina forskarkolkegors förmåga att ta till sig fakta som strider mot det rådande paradigmet. Se till fysikhistorien; det dröjde länge innan Einsteins speciella relativitetsteori accepterades trots att det sedan rätt lång tid innan fanns fakta som tydde på att klassisk mekanik inte var hela sanningen (nämligen Lorentzkontraktionen).

   Hittills har jag inte sett en enda rapport om att en förutsägelse gjord efter klimatmodellerna slå in (men jag läser förvisso inte adekvat litteratur), istället visas allt mer förfinade modeller för att anpassa sig till historiska data. Men det är ju ingen konst! Jordens medeltemperatur har ju inte ökat de senaste åren.

   Att 95% tycker en sak är inte ett argument. Inte heller att skeptiker har skum agenda. De senare kan ha rätt ändå. Det finns inom filosofin fina ord för den typen av falska resonemang du för.

   Själv har jag ingen uppfattning. Men tycker inte man ska hemfalla till alarmism innan man vet.

   Radera
  3. Att då undvika att flyga till Paris måste ses som en klimatmässig framgång. Ju färre som tar sig till Paris desto större vinst för klimatet. Eller?

   Radera
 2. Tack Thorsten. Skulle ha blivit meteorolog. Kan tipsa om boken "100 sätt att rädda världen" som visserligen inte tar upp Jesus och hans sätt (utom tävlan, skulle jag säga) men ändå innehåller god och tankeväckande läsning för den som vill dra sitt strå till stacken.

  SvaraRadera
 3. Det riktigt intressanta är nog inte klimatfrågan som sådan utan den professionaliserade policymakten. Precis som i den "riktiga" politiken har folkrörelse- och demokratiperspektiv lämnat w o till denna helt nya maktfaktor på tjänstemannanivå. Att Kyrkostyrelsen och förmodligen även biskopsmötet blir en sorts rundningsmärken som inte ska ha insikt i verksamheten är bara naturligt. Sådana amatörer förstår ju inte frågorna och kan sätta käppar i hjulen! Det är självfallet förödande för många medlemmars känsla av delaktighet när dessa tjänstemän på egen hand dikterar policys och ser ut att tala för alla kyrkans medlemmar. Lekmän och präster är myndiga att tänka själva och kan med lika mycket teologisk auktoritet uttala sig om Svenska kyrkans hållning, som de förstår den. Heja reformationen och heja folkkyrkan, dvs den kyrka där alla kristna har en likvärdig röst. Den står i rakt motsats till denna policykyrka som enbart behöver medlemmar för att finansiera sina välbetalda tjänster och chefer.


  TD

  SvaraRadera
 4. -Men re(agera) då i KS och KM, BloggarDag!

  -Jag håller helt med om att den redovisade tystnaden om vilka från kyrkan som åker hit och dit, i vilka syften och vilka de är skall redovisas ej blott i efterhand. Deras resor skall naturligtvis tas upp och beslutas på styrelsenivå eller i organ, som styrelsen utsett. Allmän strävan skall då vara sparsamhet: att hålla igen på antalet resenärer, samtidigt som dessa skall dokumentera vad de gjort.

  När bloggaren med kritiska ögon noterar alla resor och resmål och påminner om att han själv är ersättare i KS - alltså i en högt uppsatt position i Svenska kyrkan - undrar jag dock varför han inte själv där och i KM agerar för att öppna de tydligen slutna dörrarna.

  Det försökte faktiskt undertecknad göra bland annat via frågeinistutet i KM och på annat sätt. Jag vet hur locket lades på från olika håll, bland annat om Ansgarsliden - där Dag Sandahl ej var särskilt behjälplig med att lägga korten på bordet - men det gällde då att inte ge upp utan fortsätta grävandet.

  Vill inte bloggaren kreera ljusets och den öppna redovisarens roll i Sven ska kyrkan? Om svaret är nej, räcker det med ett enda ord som följdfråga:
  varför?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof
   Frågedebatten avskaffades från och med 2012.

   Radera
 5. SMHI listar dygnstemperaturen vid Uppsala Observatorium (en siffra per dag; max+min/2) sedan 1722. Det är den äldsta summeringen i världen; britterna har från 1796 för Armagh Observatory på Nordirland.
  - Jag har speciellt tittat på juli-siffrorna (månads-snitt för 31 dagar) och konstaterat att de har ett tak på 20ºC – elva år [1752 t.o.m. 21º]:
  1730 1752, 1764, 1776, 1818, 1823, 1855, 1901, 1914, 1994, 2010. (2003 19,9º)

  Det finns också ett golv på 13ºC – också elva år [1902 t.o.m. 12º]:
  1724, 1821, 1832, 1844, 1862, 1898, 1902, 1928, 1962, 1965, 1977.

  [2011 18,5º, 2012 16,8º, 2013 17,7º]

  Ni ser ju implikationerna.
  - Men samtidigt inser ni ju att "klimatfrågan" har en djup, rentav religiös betydelse: Vi i MP har förstått att det nog går åt h-e för oss; vi brinner upp.
  Visst är det väl så?
  / SD

  SvaraRadera
 6. Beträffande klimatet, kan jag redovisa att vi haft mycket mildare vintrar i Siljansområdet sedan 1989: att björkarna sedan flera år slår ut i april istället för slutet av maj: att höstarna, på några undantag när, är mycket längre än de var för trettio år sedan. Jag och andra kan odla bambu,magnolia, ginkgoträd och annat spännande här, som vi inte kunde ha drömt om före 1989. Klimatändring? 2019 blir det 30 år sedan det svängde, och visst ska det 30 år för att "väder" ska bli "klimat"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samtidigt som Nord- och Sydamerika haft sina kallaste vintrar i mannaminne och Sydpolen är täkt av mer is än någonsin man började att mäta dess yta.
   Antony

   Radera
  2. Ännu en gång får jag hålla med Antony. Det är inte trettio år sedan vi, i allra sydligaste Sverige, var rejält insnöade. Snön låg midjehög och inte ens försvarets bandvagnar kunde ta sig fram.

   Dessutom är det, för den som är intresserad, så att någon temperaturhöjning inte märkts av de senaste sjutton - arton åren. Ska vi oroa oss för något är det snarare en kommande istid men för oss kristna finns det annat som ligger närmare i orosfältet. MEN - som Jesus så många gånger sagt och säger: Var inte rädd!

   Radera
  3. Jag flyttade från Kassel mitt i Tyskland till Mälardalen i början av 80-talet. Och jag tycker att vintrarna i Mälardalen numera är som vintrarna i Tyskland under min uppväxt - ungefär varannan vinter en flopp, varannan en eller ett par längre perioder med snötäckt mark.

   Radera
  4. De mellansvenska vintrarna i mitten av 80-talet, min barndoms vintrar, var osedvanligt snörika. Det är inte normalfallet. Dessutom har vi ju haft riktigt stränga vintrar flera av de senaste åren. Vintern 2012/13 låg det snö från november t.o.m. april i Stockholm.

   Men allt detta är anekdotiskt. Vädret fluktuerar. Klimatet kan bara mätas över långa serier.

   Radera
 7. tobiastankar.wordpress.com21 november 2015 kl. 18:34

  Hej jag vill bara framföra till dig att jag beklagar att Kyrkomötet avslog din motion om att högtidlighålla kristna martyrernas lidande under julhelgen.

  Du höll ett bra anförande.

  SvaraRadera
 8. Det var 1975 ni var i Paris. På bordellen alltså. Somliga åkte tåg.
  Ylva Willborg

  SvaraRadera
 9. Per Westberg och Elisabeth,

  -Ja, Per, det visste jag. Men Dag har ju i sin dubbla roll som ersättare i KS och KM-ledamot andra möjligheter att bringa fakta på bordet om märkliga eller dolda frågor. Det är dessa möjligheter jag avser med samtidigt beklagande av att frågeinstitutet försvann.

  Att sedan Elisabeth m fl presenterar sig som klimatförnekare är lika överraskande som oroande. Alltså synes hon vara i harnesk ej blott mot vår folkkyrka utan även mot denna kyrkas varningar för, och kamp emot, den av forskarna dokumenterade temperaturhöjningen på jorden.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller också, BOD, är jag mera välinformerad än du. Med tanke på de skygglappar du har på dig i frågor som gäller Svenska kyrkan skulle det inte förvåna mig om det är så.

   Radera
  2. Elisabeth,

   -Om *Du är välinformerad bör Du väl, om någon vara underkunnig om den samlade klimatexpertisens slutsatser och varningar.
   Du får ursäkta, men i den här frågan är min tilltro till den större än den är till Din klimatförnekelse.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. BOD,
   den där klimatexpertisen är inte så samlad som miljöpartistiska journalister vill få oss att tro. Glöm inte heller bort den mailväxling där det för några år sedan framgick att man ljög om klimatet av politiska och maktmässiga skäl. Man tycker ju att den vetskapen borde få folk att vakna och tänka efter men icke. Propagandan fortsätter. En annan sak man bör göra är att fråga sig vem som tjänar på klimathysterin. Follow the money, är en bra regel. För den som är intresserad av kunskap, förstås.

   Radera
  4. Elisabeth igen,

   -Jo, klimatexpertisen är nästan totalt enig om exempelvis temperaturhöjningen i världen och dess följder i form av skyfall, katastrofala översvärmningar och - motsatsen - extrem och långvarig torka.

   _Än en gång förvånar det mig därför stort att en bildad och intellektuell debattör sätter upp sin näsa och mun i trots mot denna verklighet och de samstämmiga rapporter som finns om de av människan förorsakade utsläppen.

   -Visserligen är Du dokumenterat ingen anhängare av Svenska kyrkans teologi, men behöver du för den skull också sätta Dig på tvären mot samma kyrkas miljövarningar och det som framkom vid det stora klimatmötet i Uppsala för några år sedan och som anordnades på initiativ av Anders Wejryd?

   Klimatförnekarna - de som ännu finns - återfinns huvudsakligen bland dogmatiska nyliberaler, vilka verkligen sätter penningen och marknadstorgen främst. Vill Du verkligen tillhöra deras sällskap?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BOD igen,
   klimatexpertisen är faktiskt inte enig. Däremot blir de forskare som ger uttryck för en annan uppfattning än den klimatalarmistiska snabbt utfrysta. Ett exempel på detta är Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi. Han är inte ensam.

   Vad gäller Svenska kyrkan ska hon hålla tyst i frågan. Det är inte hennes uppgift att komma med politiska uttalanden. Särskilt inte som hon å det grövsta missköter det som är hennes egentliga uppgift.

   Radera
  6. Nej, du BOD, förhållandet är det omvända; först blir du enig med alarmerande framställningar om följderna i form av katastrofer, skyfall, torka, översvämningar. Sedan blir du inräknad i klimatexpertisen. Det är därför gemene man inte hört talas om Sveriges kanske mest meriterade klimatforskare, Lennart Bengtsson. Han har ju den dåliga smaken att i dessa frågor hävda vetenskapen och faktiska observationer.
   Vilka faktiska observationer stöder sig klimatlarmen på? 0,8 grader ökning av medeltemp sedan 1850 - ok. IPCC anser människans utsläpp av koldioxid ansvarigt för ungefär hälften, 0,4 grader. Fruktansvärt skrämmande. Men vad mer?
   Accelererande havsnivåhöjning? - Nej
   Ökande orkaner i antal och styrka? - Nej, tvärtom.
   Katastrofal avsmältning av norra polarisen? -Nope, inte det heller.
   Liten ordlista för dig som snart är expert:
   -Logaritmiskt avtagande
   -Klimatkänslighet
   -Termisk utgasning
   -Solar Brightening
   -Lilla istiden
   -Medeltida värmeperioden
   -Hockeyklubban
   -Uppvärmningspaus (warming hiatus)
   -Lysenkoism

   Dogmatisk nyliberal kan du vara själv, jag föredrar att vara som det lilla barnet i "Kejsarens nya kläder".

   Radera
 10. Elisabeth,

  Du står faktiskt tämligen ensam i Din lättsinniga inställning till klimatförändringarna. Om några dagar inleds klimatmötet i Paris, där flera svenska ministrar deltar. Statsministern har deklarerat att klimatfrågan är vår tids viktigaste. I juni i år varnade påven för den annalkande klimatkatastrofen, om vi inte för något. Om nu inte jag är något sanningsvittne, vilket jag kan förstå att Du ej ser mig som, kan du väl åtminstone ta till Dig hela den världsomspännande katolska kyrkans jordiske överhuvuds varning, världens politiska ledares dito och, som jag tidigare betonat, klimatforskarnas.

  Har Du inte observerat polarisarnas successiva krympning, de fasansfulla torkkatastroferna i bland annat Afrika och Kalifornien, regnkatastroferna i bland annat Europa, de stigande havsvattnen, där vi omkring år 2100 kommer att få en höjning av Östersjöns nivå på uppemot en meter i Sverige?

  Sedan är det inte snyggt att döma ut kyrkans värnande om vår miljö på det nonchalanta sätt som Du gör. Sådana avfärdanden smärtar mig och, är jag övertygad om, faktiskt många andra också på denna bloggs allmänna scen.

  Varför skall kyrkan hålla tyst, när vår gemensamma, Din och min och alla andras, miljö hotas? Vill du svara ärligt på den frågan?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, BOD, än så länge är de forskare som är ärliga nog att - och vågar - säga sanningen i minoritet. Vad statsministern, påven m.fl. anser i saken är mig dock tindrande likgiltigt. Men jag förstår att du gillar vad majoriteten säger, oavsett hur majoriteten blivit majoritet. Majoriteten kan ju inte ha fel. Tänk bara på vad miljarder flugor skulle säga om en viss sak... MEN - du kanske skulle pröva att tänka lite själv?

   Radera
 11. Paris vaut bien une messe!

  Henri IV

  SvaraRadera