måndag 23 november 2015

Kumbaya-KG och lillasyster AK

De mer stillsamma i landet blir kanske inte förvånade och jag borde inte heller bli. Vi har väl alla läst HB Hammars bok I ärkebiskopens skugga och har därmed fått insikter i hur klanen Hammar har det.  Jag blev likväl häpen och detta förhållande tillskriver jag min helgelse. En sådan som jag vill tro gott om folk och tänker att de är väl inte helt dumma i huvudet när de tagit sig fram i det kyrkliga livet.
Så tänker jag, eftersom jag vill tänka så och både söndagsskolfröken och scoutkåren rekommenderade en sådan livshållning. Det har med åren blivit allt frommare för mig.
Jag hör mig själv utbrista. "Jag tror. Herre, hjälp min otro" och i detta fall som vid all bön svarar Gud med trafikljusets signaler: "Stopp, vänta, go for it!" Jag har inte fått grönt ljus. Inte än i alla fall.

Efter attentaten i Paris upprepar KG att fred är vägen till fred. och det kan efter Maria Ludvigssons insats i SvD i går tyckas lite taskigt att ge sig in i bråket med KG. Men varför töva?

KG har sett ett inslag med en pappa vid Place de la République. Pappan försöker förklara vad som hänt och att vi försvarar oss mot våldsverkarna med alla dessa blommor och ljus. "Det är med blommor och ljus vi ska försvara oss", upprepar pojken inför tv-kameran. och KG köper resonemanget. Tänk om ett tv-team i stället filmat en liten pojke som ville ha krig? Det kan väl finnas krigiska små pojkar också? KG driver resonemanget: Våldet har mångfaldigat terroristernas antal så varför inte blommor och ljus som motmedel?
Detta är den man som under åratal själv använt det institutionella våldet för att komma dem han definierat som sina teologiska och kyrkliga fiender till livs. Men han sjunger sitt Kumbaya när det passar. Fast nu blir det väl bara dumt?

Staten har och ska ha ett våldsmonopol. Det är statens skyldighet att skydda de egna medborgarna. "Våldssådd" måste, menar KG, "till varje pris" undvikas.  Det kan man säga - men vad är våldssådd? Är det varje bruk av våld? Och vad betyder varje pris? Också fred och frihet?

Men vad med Mellanöstern?
KG pläderar för en "mentalitetsförändring". Det står honom fritt, men kanske en ärkebiskop skulle nämnt något om synden i sammanhanget för att visa sig vara realist? Vi ska inte "omedelbart" tänka i militära termer när hot inträffar. Det är sant. Då kanske vi i stället skulle tala politik och politisk kompetens, dvs förmågan att bygga så att politikens ultimata vapen krig inte kommer till användning?

KG argumenterar a-politiskt. Det är kristligt. Min moster var bra på det. Men för oss andra är det nog så, att rätt och rättfärdighet upprätthålls också med vapenmakt men först och främst politiskt, genom att rättfärdigheten blir politisk ledstjärna. Det ska vara juste och inte som det kyrkosystem KG drev, för att nu markera. Tror ni verkligen på KG:s vackra ord, ni som vet vad han har varit och är kapabel till i kyrkopolitiken? Men varför säger KG ingenting om imperialismen?

Har jag därmed försvarat den franska flygattacken mot IS? Inte ett ögonblick. Om kriget i Syrien och bristen på fredsförhandlingar fattar jag ett. Det är som det var under det 30-åriga kriget. Krigsherrarna ville inte ha fred. De hade intressen i kriget. Det har många just nu. Och Svenska kyrkan skickade tydligen ärkebiskop Anders Wejryd till Assad i Syrien för ett antal år sedan. För att säga vad? Borde vi inte kunna få besked om saken. Lika mycket besked som om vad Svenska kyrkan tyckte om Dublinöverenskommelsen eller om fyra års krigföring i Syrien. Har det inte varit väldigt tyst? Har vi inte varit väldigt tysta?

KG:s syster AK har också fört fram sina meningar. Det gjorde hon den 19 november på Dagens Seglora. Hon gav sig nu i kast med att hantera frågan om förföljelsen av kristna. Den är alltmer uppenbar. Hon vill fråga som Jesus ("vad vill du jag ska göra för dig?") och inte utgå från att "vi har omedelbar tillgång till vad som är bästa svaret för en annan människa". Det var ett märkligt och självklart påstående. Märkligt för att vi talar sak och inte person. Vad gör vi i en tid när våra medkristna strukturellt förföljs.

Nu har AK Hammar varit ute och rest. Så pass, sägs det, att hennes arbetsgivare tycks ha påpekat förhållandet. Men med en massa resande som tillgångar kan AK beskriva vad hon uppfattat att kyrkoledarna i Mellanöstern menar.

Men, hallå! Visserligen är imperialismen kapitalismens högsta stadium, men kunde vi inte få repliker och texter som visar vad dessa kyrkoledare faktiskt tycker i stället för besked om vad AK Hammar förmår uppfatta?

Jag tar några nyckelformuleringar för att visa på problemet:
AK har uppfattat att kyrkoledarna tycker att det är kontraproduktivt att bli exponerade ensamma som en förföljd grupp. Hon har förstått att kyrkoledarna vänder sig mot det sekteristiska våldet men värnar det universella och inte exklusiva gruppidentiteter (som att vara kristen t ex DS). Hon förstår kyrkoledarnas analys utifrån att de behöver mer än religionsfrihet  för att "enbart fokusera på rätten att utöva sin tro förminskar de allmänmänskliga behov som också förvägras kristna på många håll i världen." Samtidigt är kyrkoledarna, tror AK, "starkt medvetna om, att de just genom sin tro på Gud och sin kristna tradition bidrar till att bygga ett gemensamt Mellanöstern." Tron förenar dem med alla människor och detta leder till slutsatsen att de vill ha hjälp agt bygga ett inklusivt Mellanöstern. "Exklusiva grupprättigheter leder till våld."

Detta är sammanfattat vad AK uppfattar att kyrkoledarna säger. Det påminner väldigt mycket om vad AK själv menar. Ett sådant påpekande ter sig självklart på en blogg som är känd för att vara pigg, käck och munter.

I allvarsamma tider kanske syskonen Hammar (med ett viktigt undantag) inte är personer vi bör förlita oss på. Men jag kan förstås ha fel. Visa det då. Visa att klanen Hammar står för det ställföreträdande förnuftet i Svenska kyrkan och därför ska förses med podier och inflytande för allas vår skull.


23 kommentarer:

 1. Jag har bott ett år i Mellanöstern och då bl.a. varit verksam vid Middle East Council of Churches. Något mer än tillfälliga besökare vet jag därför vad det handlar om.

  De kristna är minoriteter i sin länder (och i Libanon en av flera folkgrupper som måste ta hänsyn till varandra). De lever i mycket på majoritetens villkor, och är till och från förtryckta eller direkt förföljda. De är måna om att hålla en profil som inte väcker anstöt.

  När en tillfällig besökare kommer, är de noga med att inte säga något som kan citeras fel, som kan få dem att framstå som stridslystna. AK Hammar har uppfattad det som de sagt som något de önskar. Hon förstår uppenbarligen inte att de måste säga så för att skydda sig inför framtiden.

  Men det är väl så – den som sitter i maktens salonger, förstår inte hur minoriteter har det. Om man är van att bestämma och se till att andra fogar sig efter det, inser man inte hur de fungerar som är tvingade att foga sig, och måste agera därefter.

  Motsvarande oförståelse finns i BO Dikes sätt att argumentera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Göran, delar din uppfattning om situationen för minoriteterna. Du vet vad du talar om. Dessa minoriteter utnyttjas för en del svenskyrkligas agenda. /Annika B

   Radera
 2. De "liberala" och deras "klan" har kanske samma betydelse och inflytande som en annan "klan" (KKK ). Ibland tas de fram som jämförelse med IS eller Daesh för att försöka "avislamisera" Daesh. Det var längesedan KKK omfattade miljoner anhängare. Annorlunda är det med Daesh. Hur skall KG med rosor som vapen kunna stoppa Daesh? Kanske sjunger han "Glöm ej bort det finns rosor" eller "tiotusen röda rosor vill jag skänka dig"? Vad är de små protestantiska extrema såväl som liberala klanerna i jämförelse med Daesh?

  SvaraRadera
 3. Var försiktig med orden, BloggarDag!

  -Som bekant är jag ingen anhängare av K-G Hammars politiska synfält och den utrikespolitiska naivitet som ibland avslöjas i hans inlägg.

  Men därifrån till att beskylla honom för institutionellt våld mot exempelvis högkyrkligheten (vilken avses med bloggarens formulering) är faktiskt steget långt.
  Ett steg som faktiskt då måste kunna styrkas, bevisas.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hammar initierade väl Kyrka, Ämbete, Enhet?
   Ska han beskyllas för att den hamnade i papperskorgen.
   Någon bör beskyllas för det, så om inte KG, vem då?
   Biskopskollegiet?

   Radera
  2. KG Hammar initierade inte Kyrka Ämbete Enhet. Den processen startade under ärkebiskop Werkströms tid. Han var "a good man", hederlig och numera klart underskattad. Det han såg efter sin tid som äb sörjde han över. Det kan vara värt att fundera över i vår öppna och fina folkkyrkan. Vad i allsindar kan han ha varit ledsen över?

   Radera
  3. KG Hammar initierade inte Kyrka Ämbete Enhet. Den processen startade under ärkebiskop Werkströms tid. Han var "a good man", hederlig och numera klart underskattad. Det han såg efter sin tid som äb sörjde han över. Det kan vara värt att fundera över i vår öppna och fina folkkyrkan. Vad i allsindar kan han ha varit ledsen över?

   Radera
  4. Å 17. Så Werkström initierade, Weman exekverade och under Hammar blev det papperskorgen?

   Man kan väl in skylla firma Almgren & Borg AB för att det blev papperskorgen, någon eller några potentater bör väl finnas att klandra?

   Det är inte utan att man undrar vilka av de tre ledorden man inte ville ha i SvK, Enhet, Ämbete eller Kyrka?
   Eller rent av alla tre?

   Radera
 4. Apropå västvärldens självskadebeteende, denna gång manifesterat av KG Hammar, så finns här en mycket läsvärd krönika av Thomas Gür.

  http://detgodasamhallet.com/2015/11/21/vad-som-utmarker-vast-ar-sjalvkritiken-inte-overgreppen/#more-2940

  SvaraRadera
 5. Syskonen KG och AK Hammar är övertydliga exempel på den moraliska kollaps och det heretiska tillstånd som råder i det postkristna samfundet!
  Antony

  SvaraRadera
 6. +Göran,

  -Men, bästa Göran, nu går Du väl för långt i jämförelsen med, och hänvisningen till, Mellanösterns förföljda kristna minoriteter. Där handlar det ju om diktaturer med såväl direkt som strukturellt våld på den dagliga agendan, medan det inte finns något som helst kyrkovåld i vårt land, vilket antyds i bloggtexten.

  När jag reagerade mot DS ord var det inte utifrån en maktposition (som jag alls inte har) utan som en vanlig medborgares önskan om en saklig och nyanserad debatt.

  Jag vädjar också till Dig och andra (hög)kyrkliga debattörer att inte ta på martyrkronan och uppträda som förföljda offer i vår heltäckande demokratiska folkkyrka.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du inte helt enkelt skaffa någon annan hobby, BOD? Varför ständigt spränga in sig i sammanhang där uppskattning av närvaro ständigt inlägg efter inlägg inte ger annat än ifrågasättande. Är då egna självreflektionen verkligen på topp? Bara undrar, hela tiden.

   Radera
  2. Jag skrev 'motsvarande' - inte 'samma'. Och man kan tillhöra den styrande majoriteten utan att ha en maktposition. F.ö. är det så att majoriteter aldrig anser att det finns några martyrer – de som drabbas har sig själva att skylla.

   Radera
  3. Kan det vara så att BOD verkligen inte förstår att det utövas maktförtryck i SvK? Den som är medlöpare till makten märker förstås inte sådant, men BOD har ju ändå fått smaka på i sin tid.

   Radera
  4. Jag skulle inte kalla Bengt-Olof för internettroll, men enligt wikipedias definition riskerar han kanske att bli uppfattad som ett sådant med tanke på de reaktioner som följer på inläggen.

   Radera
  5. +Göran och dito Biörn,

   Nej, bästa kritiker av kyrkan - och undertecknad - jämförelsen mellan vårt demokratiska land och demokratiska kyrka å ena sidan och förhållanden i muslimska diktaturer å den an dra är, och förblir, grotesk.

   Ej heller kan man, som den sistnämnde, antyda att det finns medlöpare till den kyrkliga demokratiskt valda ledningen. Den som hävdar att det finns institutionellt eller strukturellt våld mot vissa i kyrkan - läs högkyrkliga präster - har bevisbördan.

   Än har jag inte sett något konkret belägg för påståendet.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Nej, biskopsmötets beslut på 90-talet om att fortsättningsvis inte viga prästkandidater med traditionell ämbetssyn är ju alls inget belägg för våld.
   Ett tydligt belägg för marginalisering är det däremot.

   Radera
  7. https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

   J

   Radera
 7. Det AKH skriver är exakt det som kyrkokansliet och internationella avdelningen via Gunilla Hallonsten ville få ekumenikutskottet att svälja under km första session.Hallonsten hade också rest. De av oss som också reser, dock inte på kyrkomedlemmarnas bekostnad, har en helt annan bild av läget och vad människor säger: Kristna vädjar och snart finns inga kristna i MÖ, förutom i Israel. Fö är palestinska kristna den enda kristna grupp som AKH och kansli vill peka ut som särskilt utsatta, trots att extremistisk islamism även är ett hot mot dem där. Till livs fick sig utskottet även totalt verklighetsfrånvända resonemang av närvarande biskopar. Man skulle lära IS demokrati och tolerans och befrämja en "religiös mosaik", kom ihåg uttrycket)... Att peka ut kristna skulle vara att gå IS till mötes, då de är segregerande... Istället skulle vi Kumbaya. Analysen? Bristen på verklighetskontakt var besvärande. Kansli och AKH håller på med politik, inte verklighet. Verkligheten är den att Svenska kyrkan 2015 inte kan säga att kristna är mest utsatta och reservationslöst stå på de kristna trossyskonens sida. Det är skamligt. Svenska kyrkan kan inte säga att den inte visste. År efter år har motioner på temat avslagits. Det ger en stark signal som kommer att gå till historien. /Annika Borg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, oj, oj vilken vidräkning med nihilisterna i Svkys km och ledning! Det blir mer och mer uppenbart att det postkristna samfundet styrs av heretiker som gått i en moralisk konkurs!
   Antony

   Radera
 8. Anonym och Thomas Andersson,

  -Nej, far (högkyrkligheten) får inte motsägas, ifrågasättas. Den som gör detta och får ett antal av dess företrädare på sig är antingen internettroll eller suspekt sprängare in i fars (inte mors) kök.

  De båda inläggen skulle också ha kunnat formuleras så här:
  -Håll dig borta, Bengt Olof Dike, från vårt forum. Du är nämligen inte populär här, eftersom du inte delar våra åsikter och därtill har fräckheten att ifrågasätta dem.

  Ack ja, ibland är takhöjden inte särskilt imponerande.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vännen BOD skulle säkert saknas av många läsare. Inventarier brukar bli saknade. Troll eller ej.

   Argus

   Radera
  2. Ungefär som din inställning till de som inte tror på statskyrkans förträfflighet då, BOD??!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera