måndag 14 mars 2016

Bortgjord

Typiskt.
Först kl 06.45 kom tidningarna idag och jag skulle fått SvD för i går - men icke! Nå, jag fick dagens och ser att Merkel råkat ut för ett katastrofval. Flyktingfrågan. Jag är bortgjord. Merkel är bortgjord och om jag ser rätt, hela Kyrkostyrelsen är bortgjord.
Trion Jackelén, Lundby-Wedin och Hagelin träder fram i flyktingfrågan och företräder en kyrkostyrelse som inte är tillfrågad om texten. Jag läste på nätet. men jag saknar tidningsprasslet och möjligheten att klippa, för jag är en tidningsklippare.
http://www.svd.se/arkebiskopen-fel-att-resa-stangsel-mot-andra-i-nod/om/svenskt-flyktingmottagande
Jag kollade förresten min e-post i lördags kväll när besked på twitter kom att SvD hade en artikel - men, si, där var intet. Det hade det bort vara i vart fall. Kyrkostyrelsens ledande kamrater uttalar sig men kyrkostyrelsen visste tydligen inget. Minns det. Ändå har vi en kommunikationsavdelning. Är det just detta som är problemet?

Kyrkostyrelsen ska inte behöva se sig företrädd i en text i en dagstidning utan att ha första tjing på nyheten. Teminstingens. Rätteligen skulle hela styrelsen, inklusive de alerta ersättarna, fått läsa och pilla i texten. Det hade både texten och styrelsen vunnit på. Nu kan ju folk få för sig att styrelsen inte styr...

Oppositionen i styrelsen mot det inträffade blir nog måttlig. S går inte emot sin förste vice, M inte emot sin andre vice och de flesta går inte emot ärkebiskopen. Inte jag heller, förstås, välkammad som jag är. Men hade texten kommit oss till del innan publiceringen hade jag gjort några påpekanden.

Jag har under årens lopp gjort sådana påpekanden tidigare. Det har hänt att handläggare tackat för att en text befriats från felaktigheter eller idiotier. Jag tror dock aldrig att några ärkebiskopar tackat för den hjälpen. Fast en gång var det en text som jag ville ha synpunkter på. KG ville avsluta sammanträdet, men jag var lite envis och sa att några påpekanden kanske jag kunde få göra. Det var inalles sjutton stycken. Samtliga - alla - gick igenom. Jag hoppas att jag inte avslöjar något sekret nu. Något synnerligt tack kan jag inte minnas att jag fick. Jag var nöjd ändå.

Så om jag fått läsa texten innan publiceringen hade jag svarat sålunda och citerar eller återger texten  så att alla kan förstå :

Det finns ett ethos som landet vill omfatta, läser jag. "Detta är en fråga som en kristen kyrka skall ha särskild blick för."
Detta kan man säga - men den nuvarande kyrkliga tystnaden i abortfrågan (en ungefär 40 år lång och tystnad) gör argumentet lite svagt. Och i det globaliserade kanske det av många skulle ses egendomligt att tala om "ett ethos som landet vill omfatta". Är det inte flera etiska hållningar som står mot varandra eller samman? Det vore kanske bättre att tala om Gud i sammanhanget och de kallelser till ansvar som Gud ger? Om Gud inte ryms i texten från Kyrkostyrelsen - varför ska den alls skrivas? Ohc skulle inte Jesus kunna vara auktoritet på någon enda liten punkt i framställningen?

Asylrätten är "i princip obetingad och inte avhängig andra förhållanden, till exempel ett lands välstånd."
Detta kan väl kyrkostyrelsen inte hävda. Rätten är en rätt att få sina asylskäl prövade och efter Dublinöverenskommelsen i det första land man kommer till. Kyrkostyrelsen har aldrig invänt mot den principen. Nu sattes den ur spel med en helt ny flyktingsituation som följd. Vad har Kyrkostyrelsen för mening när det handlar om människor som ska avvisas eftersom de saknar asylskäl. Ska de också fortsättningsvis få bidrag?

"På goda grunder satsade Europa efter andra världskrigets katastrof på att successivt bygga en solidarisk och öppen gemenskap." Och så påstås denna solidariska och öppna gemenskap nu stänga människor ute.
Marshallplanen byggde upp Europa efter kriget men byggde den verkligen en solidarisk och öppen gemenskap. Vad avser vi med det uttrycket? EU? Här vecklar Kyrkostyrelsen in sig oi konstigheter. Stryk hela avsnittet. Om Europa är en solidarisk och öppen gemenskap med och för européerna kan man nämligen hävda att det räcker bra med det och så kan andra nationer på andra ställen göra likadana solidariska och öppna gemenskaper.

"Europa står vid ett vägskäl: att välja eller välja bort politisk tillförsikt, mänskliga rättigheter och internationell rätt. Vi kan låta varianter av 'blod och jord' bestämma vem som hör hemma hos oss eller välja att återerövra medborgarskapet i ordets fulla bemärkelse."
Blut und Boden-argumentet är svagt alldeles bortsett från att det antyder att de som menar att vi tar emot för många flyktingar (majoriteten av kyrkomedlemmarna kan man förmoda) skulle vara nazister eller ha kopplingar dit. Det är oklart vad det är för "politisk tillförsikt" vi ska välja. Det går inte att begripa själva begreppet och det finns inget medborgarskap "i dess fulla bemärkelse" som är något annat än ett nationellt medborgarskap eller möjligtvis ett EU-medborgarskap (men tveksamt). Full medborgare kan en svensk vara. I midsommartid t ex. Eller å en dansbana lördag afton. Men vi delar inte medborgarskap när vi var för sig har olika medborgarskap. Skriv om. Medmänsklighet kunde duga gott som argument.

När det kommer till remissvaret har "Svenska kyrkan" synpunkter.
Svenska kyrkan är en folkkyrka, politiskt nästan lika brokig som den svenska nationen. Det betyder att våra remissvar måste skrivas utifrån den bekännelse vi står för och ge infallsvinklar "sub speciae aeternitatis", ur evighetens synvinkel. Men det är inte enkelt att argumentera med Gud i dagsaktuella politiska frågor. En viss försiktighet måste prägla Svenska kyrkans remissvar. Enklare är det för enskilda eller grupper av kristna som argumenterar i sammanhang med andra - partier,  fack, intresseorganisationer, lobbygrupper.

"Välstånd förpliktigar. I längden kan ingen bevara sin värdighet som människa samtidigt som grannarnas värdighet trampas på."
Här är risken att någon kollar vad undertecknarna drar in själva och säger att "här skriver tre som har minst en halv månadslön för mycket varje månad". Välståndet brukar vi se förpliktiga till beredskap att betala skatt - och det gör svenskarna mer än de flesta. Det hindrar inte att den ensamstående mamman måste våndas inför skolresor, dyra klädinköp och mycket annat. Välstånd förpliktigar? Eller äldrevården...
Grannbegreppet är underligt. Afghanistan, Somalia, Iran men inte heller Syrien är våra grannar. De ligger långt borta och här riskerar vi frågan vem som trampar på dessa människor värdighet. Islamistiska krigare?
Däremot, som i kyrkan i går, blir människor från Syrien konkret mina grannar vid nattvardsbordet, armbåge vid armbåge, efter mässankan vi omfamna varandra och jag ser det som viktigt att deras familjer får komma till landet. Här borde vi som Kyrka kunna tala högt. Familjeåterförening för den som snabbt konstateras ha asylskäl är en avgörande viktig fråga. Och familj kanske trots allt mindre är klan än det där med fru och barn. Det här kan skrivas tydligare, vassare och kanske mer utmanande. För männen bredvid mig vid nattvardsbordet ber att deras familjer ska få komma. Det lämnar inte en medkristen oberörd.

Utanför texten hade jag kunnat påpeka att remissvar i så principiellt viktiga frågor borde avges av hela styrelsen, i varje fall förberedande diskuteras i styrelsen. Så har inte skett. Det är mycket egendomligt. Och kanske lite svårt att regeringen knappast inhöstar, av texten i SvD att döma, någon medkänsla för det läge som nu inträffat och som möts av stängsel. Vad menar Kyrkostyrelsen alldeles konkret att Sverige nu ska göra? Går det att formulera som distinkta politiska krav från Svenska kyrkan? Och hur ser vi på valhändelserna i Tyskland, was schaffen wir nicht?

Nu åtspordes jag inte om texten innan  den publicerades (och remissvaret har jag inte sett), så det är väl lika bra att se glad ut och låtsas som om detta skalkestycke är av hög dignitet. "Skaldestycke" ska det givetvis vara.  En uppenbar risk är att folk som läser synpunkterna drar slutsatsen att de bör lämna Svenska kyrkan eftersom de inte tänker så som det tänks i texten. Det behöver man inte vara docent för att fatta. Men en docent kan begripa.


25 kommentarer:

 1. Dag S har en hel del att säga om styrelearbete. Men vilken ledningsmodell arbetar kyrkokansliet med? Är det samma "Linjestyrning" som fört flera kända företag till katastrof som Vattenfall, Polisen och Karolinska? Dvs ett system med med spets, där en ordergivning gäller, och där kontrollsystemen inte fungerar eller marginaliseras som i den DS sitter? Är inte de opolitiska av skilda sorter i majoritet,så att inte en s+m troijka kan gå förbi den demokratiska majoriteten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur är det med den demokratiska förankringen?
   Jag tror på val till direktval till församlingsråden, som i sin tur väljer kyrkoråd osv.
   Då hade nog Antje, Vanja och Mats fått skriva debattartikeln som privatpersoner.
   Kyrkostyrelsen, den fria och frimodiga, hade avstått från att vara remissinstans.
   Kyrkostyrelsen, som en del av NGO-rörelsen....
   -u-

   Radera
 2. "En uppenbar risk är att folk som läser synpunkterna drar slutsatsen att de bör lämna Svenska kyrkan eftersom de inte tänker så som det tänks i texten2 skrev Bloggaren. Javisst är risken uppenbar, desto mer som de annorlundatänkande (bland dessa regeringsledamöterna och flera i oppositionen) därmed är naziststämplade av kyrkostyrelsen!
  Har AU lagt ner resten av styrelsen? Det vet minsta hembygdsförening att AU är ett beredande organ till styrelsen i dess helhet! Byt ut ledamöterna i AU (fast ÄB kanske är självskriven där också?)
  Observatorn

  SvaraRadera
 3. -Ja, det saknas i presidiets artikel!

  Bloggaren har ätt i att SvD-artikelns kritik inte balanseras av något alternativ från KS-styrelsen. Alltså vad göra i stället?

  Därvidlag påminner kritiken faktiskt mycket om det som utspelas nästan dagligen på denna bloggs kommentarsfält: förkastelsedomar över Svenska kyrkan, som är usel, i förfall, snart kommer att rasa ihop, hednisk, etc, etc. Men aldrig, trots upprepade frågor, följda av vilka kyrkoalternativ som finns, förespråkas eller förespeglas.

  Tomheten lyser alltså mellan raderna i utfallen. Och bakom den lever folkkyrkan vidare, trygg och stabil. Tack för det!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD kastar väl sten i glashus. Jag och fler med mig, har efterlyst BOD:s vision för framtidens kyrka.
   Så BOD - du säger att det var bättre förr med statskyrkosystemet. OK. Men nu är vi där vi är. Vilken är då din dröm om hur framtidens SvK skall vara formad?

   Radera
 4. -Man märker att Antje är Doctor of Spin, myser Bill, min nyutnämnde kommunikatör.

  Ja narrativet kan verkligen konstrueras!


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 5. +Biörn,

  Snälla nån då, vet inte en biskop vilken den "demokratiska majoriteten" i KM är och vilken sedan väljer KS? Den består nämligen inte av de s k opolitiska grupperna men väl av S, C och Borgerligt alternativ (tidigare M). Deras listor samlar nämligen flest väljare. Lägg därtill kristdemokraternas och folkpartiets KM-mandat och slagsidan är än större i förhållande till FK:s POSK:s och ÖKA:s.

  Att därför slå fast att det finns en opolitisk majoritet i KM och KS är således sakligt felaktigt.

  +Biörn måste alltså - hur tungt det än kan kännas för honom - acceptera att en förkrossande majoritet av kyrkoväljarna föredrar de politiska partiernas kandidatlistor.

  Sedan är det en annan sak att KS kunde/borde ha kontaktats, innan SvD-artikeln sattes på pränt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, jag vet. Men flera partigrupperingar utger sig ju för att ha skapat åtskillnad mellan partiet och nomineringsgrupperna. Det borde rimligen få genomslag i "presidiet". Om nu ett sådant är i enlighet med demokratisk ordning. Praktiskt inför ett sammanträde, rent praktiskt alltså, kan det accepteras, men inte för att skriva policyartiklar i SvD.

   Radera
 6. Är inte den förkrossande majoriteten alla de som inte röstar i kyrkovalet?

  SvaraRadera
 7. Framfoer allt,

  aer det inte fantastiskt att den "foerkrossande majoriteten" aer just politruker med eller utan partibok?

  Att en kyrka ens kan ha tanken att laata sig styras av politruker och inte av sin Herre?

  En av foerhoppningarna som knoets till skiljandet fraan staten var att SvK skulle sjaelv bestaemma oever Kyrkans angelaegenheter men politrukerna tog istaellet chansen och utoekade sin makt .

  Vael nu aer vi daer vi aer . Aeven BOD laer nog faa besinna att hans "trygga folkkyrka" aer en koloss paa lerfoetter.

  Som avslutning bara en liten kommentar paa ditt tidigare tal om Eva Spaangberg och att hon var ekumeniskt lagd och daerfoer "saekert" skulle ha anpassat sig.

  Det aer nog du som borde saetta dig paa skolbaenken igen och bl.a laera dig skillnaden mellan ekumenik och synkretism.

  Ekumenik aer naagot att arbeta foer men det innebaer inte att man foersoeker hitta en minsta gemensamma naemnare och tro att det loeser problemen.

  SVeK aegnar sig f.o mycket lite aat ekumenik , det deras heretiker sysslar med aer synkretism och det aer naagot helt annat och naagot direkt foerkastligt.

  Nej det gaeller att tillsammans i oeppen anda se vari aasikterna skiljer sig och med hjaelp av skriften och den Helige Ande , (alltsaa inte efter vad som foer tillfaellet aer PK ,framfoer allt inte av vad en majoritet i fraagan okunniga "tycker" om saken finna fram till hur det skall vara.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Det finns församlingar i Svenska kyrkan där kravet för att få ha en särskild uppgift i gudstjänsten, kyrkvärd e d, är att först skaffa partibok. Då gäller naturligtvis endast de partiböcker som finns representerade i kyrkorådet, annars får det vara. Människor motas bort om de inte först blir partipolitiska. Tron på Kristus räcker inte.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 9. Vad skrev jag?

  Jo, en förkrossande majoritet AV KYRKOVÄLJARNA. Vem vill, eller vågar under sina vingar räkna in alla som inte röstar? Därom vet vi förstås inget absolut säkert.

  Men jag lämnar nu ett kvalificerat tips, därest en nomineringsgrupp, förslagsvis FK, går ut i ett val med ett direkt högkyrkligt manifest, inkluderande bland annat förbud för vigning av kvinnliga präster - medan alla andra grupper, som hittills, välkomnar kvinnor som självklara präster. Om vi då - vilket naturligtvis ingen seriös person förespråkar - hade röstplikt i vårt land är mitt tips, att en fullständigt förkrossande majoritet skulle stödja sistnämnda grupperingar.

  Omvänt skulle således FK kanske kunna räkna in en procentandel mellan 1,4 och 1,9, kanske möjligen 2,1.

  Jag vädjar därför ånyo till högkyrkligheten att äntligen i denna fråga inse realiteterna. Kyrkans realiteter, folkets åsiktsrealiteter och omvärldsrealiteterna.

  En kyrka måste vara förankrad i folkdjupet. Det räcker inte att den är detta i högkyrkligheten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "En kyrka måste vara förankrad i folkdjupet."

   Nej, en kyrka måste vara förankrad i Kristus. Annars bär det åt helvete till. Så enkelt och så förfärligt är det. Det är till och med så att Jesus själv varnar för att hålla sig väl med majoriteten.

   Radera
  2. Jag undrar varför republikanerna motsätter sig att vi har en kung. En tydlig majoritet av medborgarna vill ju att Sverige skall behålla ordningen med kung. Republikanerna har mycket gott att bidra med. Om de slutade att vara emot ordningen med kung, skulle de kunna få ett betydande inflytande!

   Radera
 10. Elisabeth,

  -Är inte Svenska kyrkan förankrad i Kristus? Trosbekännelsen? KO? Alla kyrkors krucifix?

  Är en kyrka utan tillhöriga eller medlemmar verkligen en kyrka?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "-Är inte Svenska kyrkan förankrad i Kristus?"

   Dessvärre synes svaret numera vara nej. Trosbekännelsen är ett utanverk, en läpparnas bekännelse, och till ingen nytta om man inte i sitt hjärta omfattar den och strävar efter att leva i enlighet med den.

   KO och alla kyrkors krucifix har knappast något med saken att göra.

   En kyrka med icke-kristna tillhöriga är ingen kyrka, hur många miljoner de än kan tänkas vara. En kyrka med kristna medlemmar är däremot en kyrka, en Kristi kyrka, hur få medlemmarna än är.

   Radera
  2. BOD hävdar att "en kyrka måste vara förankrad i folkdjupet". Hur utsiktslöst - för att citera Dag - tedde sig då inte "det kristna projektet...en fredag i april år 33?"/Paul

   Radera
 11. BOD

  Man kan inte tjäna både Gud o Mammon!

  SvK är rik och vågar inte kritisera dem som föder henne (=medlemmarna). Då blir det politruker som känner vilket håll åsiktsvindarna blåser åt, som styr.

  Tack gode Gud för Kyrkan.

  SvaraRadera
 12. Elisabeth,

  Se, där kom till slut ett öppet nej, ett obegripligt förnekande av att vår mer än tusenåriga kyrka är en kristen kyrka, den kyrka som är en del av det Lutherska Världsförbundet och i vars helgedomar Trosbekännelsen varje söndag gemensamt läses.
  Krucifixen i kyrkorna betyder inget, hävdar Du; de har ju "inget med saken att göra".

  Enligt Elisabeth är alltså vår vän bloggaren aktiv på ledande poster i en icke-kristen kyrka och har så varit i flera decennier. Är han månne lyckligt omedveten om detta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD,
   det finns kristna människor i Svenska kyrkan. Det tvivlar jag inte på. Ser man däremot till det mesta som produceras samt vad ledningen kläcker ur sig kan man inte ens med bästa vilja i världen hävda att Svenska kyrkan är förankrad i Kristus. Tyvärr.

   Och - som jag sagt tidigare - om trosbekännelsen bara är en läpparnas bekännelse kan man lika gärna låta bli att läsa den. Visar man i ord och handling att man struntar i trosbekännelsen, som många inom Svenska kyrkan gör, nyttar det inget till att läsa den.

   Förklara gärna för mig vad krucifixen har med saken att göra. Att det finns ett krucifix i en kyrkobyggnad gör inte den organisation som byggnaden tillhör till en kristen kyrka. Det finns mängder med icke-kristna människor som har en Bibel som står och samlar damm. Gör förekomsten av en Bibel som aldrig läses dem till kristna?

   Radera
  2. Kära Elisabeth. Jodå, man kan nog hävda att Svenska kyrkan är ganska hyggligt "förankrad i Kristus". Om man utgår från vad Jesus sa och gjorde. Den är något mindre utsträckning förankrad i Paulus, som vissa kristna inte anser är ofelbara Guds ord i sin bokstav. Det handlar om olika bibelsyn, inte om "att vara förankrad i Kristus".

   Är du säker på att man "lika gärna kan låta bli att läsa den"? Kan det vara så som vissa hävdar att om man inte lyckas tro så kan man komma till tro genom att utöva trons handlingar? Sagt som en fråga, ej som ett påstående. Har du själv aldrig visat exempel på att din tro inte kommer till uttryck i din handling mot dina medmänniskor?

   Radera
 13. Svenska kyrkan är förvisso en kristen kyrka men på avvägar. Ungefär som papisternas kyrka på 1500-talet. Men det finns reformatorer. Då: M Luther. Nu: inomkyrkliga rörelser och Mpr. RK

  SvaraRadera
 14. Snälla Elisabeth,

  -En moderat och sansad ton och kritik av sakernas tillstånd - när det krävs - är mycket bättre än det formliga svärdshugg, som Du nu svingat över Svenska kyrkan.

  Jag har ofta och lugnt frågat Dig och andra vad Svenska kyrkan är, om den inte är en kristen kyrka. Så vad är den då? Varför finns våra kyrkor till ett tresiffrigt antal? Varför läses Trosbekännelsen? Vad betyder det att den gemensamt läses vid varje gudstjänst?
  Varför döps, konfirmeras och ingås äktenskap i Svenska kyrkan? Vilken är denna kyrkas grund, historia och tradition?

  Visst är det tråkigt och ledsamt, Elisabeth att ifrågasätta vår kyrka, som Du alltid gör. ser bara fel och brister, elände och hedniska företrädare för kyrkan. Aldrig ett vänligt eller tacksamt ord över kyrkan, aldrig uttryckt glädje över att ingen av oss medborgare i hela landet behöver gå långa sträckor för att komma till en kyrkobyggnad. De finns överallt, i alla kommuner, orter, bygder och till och med byar.

  Vilken gåva, Guds och kristendomens symboler från norr till söder. korsen på kyrktornen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dike tycker det är tråkigt när folk bara ser fel och brister i Svenska kyrkan. Men ännu tråkigare är att då någon ser fördelar i t ex högkyrkligheten (inte nödvändigtvis sådant i högkyrkligheten som handlar om kvinnliga präster, för det finns faktiskt annat, t ex liturgi, som bejakas inom högkyrkligheten om Dike händelsevis inte visste detta)då har ju Dike redan på förhand definierat bort dylika företeelser som just fel och brister.
   I den romerska kyrkan på 1500-talet lästes trosbekännelsen varje söndag, ändå brast den i förankringen i Kristus och jag antar att exemplen kan mångfaldigas... Svenska kyrkan är inte vaccinerad från detta, i synnerhet inte genom att boosta bekännelsen med partipolitik och krav om avläggande av trohetsed gentemot marxism, kapitalism eller diverse andra ismer.
   /Sub versus/

   Radera
 15. Sub versus,

  -Kritiken måste, bäste signatur, vara nyanserad. Personligen har jag vid flera tillfällen betonat exempelvis flera högkyrkliga företrädares predikokonst, som är väl värd att lyssna till.

  Men Din kritik om Svenska kyrkans "trohetsed" till den ideologi, i vars namn minst 150 miljoner människor dödats är varken nyanserad eller seriös.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera