onsdag 23 mars 2016

Den stora uppståndelsen

Vi kan använda ordet "uppståndelse" i två meningar på svenska - och saken slog mig i Palmsöndagens högmässa i Rydaholm. Matteus berättar att det blev "stor uppståndelse i hela staden" Jerusalem när Jesus red in. Och så vet vi att det drar mot Uppståndelse i påskens mening. Kristus uppstår, Livet segrar, döden dödas och allt det där.
Men visst är det kul att vi går från "stor uppståndelse" till "Uppståndelse" och lika kul att uppståndelsen fortsätter in i vår egen tid med uppståndelsen världen över och i hela universum.
Svenska språket kan visa sig vara en tillgång för att förstå evangeliet! Gud har lingvistisk humor.

På Svenska kyrkans twitterkonto presenteras denna tid så:
"Lugnet före stormen. Påskveckan kallas också för stilla veckan, som att hela skapelsen håller andan."
Min gamle adjunkt i svenska hade haft synpunkter, men det hade lektorn i kristendomskunskap också haft.
Påskveckan är veckan efter påsk medan veckan före heter Stilla veckan.
Skapelsen håller nog inte andan en hel vecka, i vart fall inte som vi vet och en veckas syrebrist skulle menligt påverka mycket i skapelsen. Älgarna, t ex.
Och lugn - i gudstjänsterna brukar präster göra en poäng av att stilla veckan alls inte är stilla.
Låt nu inte denna insikt om bristande kvalitetskontroll av kunskapsförmedling från nationell nivå påverka humöret, bortsett från att det ska vara lite dämpat den här veckan. Förtvivlan däremot är en synd. Men varför blir det inte rätt? Det handlar dock om människor som utför ett hyfsat betalt lönearbete!

Den preliminära medlemsstatistiken kom också.
Ett minus på 67 173.
48 671 utträdda. Men det är fler som tar fegvägen ur Svenska kyrkan än de som aktivt utträder.
De passiva utträdarna var 74 016, vilket betyder att det var så många som dog.
Inträdena (12 år och äldre) var 8 745. Jag antar att det mest var ungdomar som skulle konfirmeras.

1.1% minus, sägs det. Det blir nog ingen stor uppståndelse över den siffran. Vi tänker ju ett tapp på 1% årligen och lite högre ett kyrkovalsår. Jag fattar inte matematik, men om man tänker sig 1% och det blir 1.1% - hur många procentenheter mer är då det? Någon som vet?

Fast borde det vara så självklart att vi vänjer oss, som om vi bevittnar något ödesbestämt? Borde inte stor uppståndelse vara den normala reaktionen? Borde inte kyrkoherdar ringa till biskopen och gråtande/hulkande beskriva sin oro? Skulle då biskoparna säga till de nedbrutna kyrkoherdarna "Var inte ledsna!" eller fundera över hur de mekanismer ser ut som kristnar landet och folket och lova att något ska göras redan detta år?

Jag talar inte om den evangelisation som noga besedd är moralisk upprustning, hut och hyfs-kampanjer eller kristlighet i största allmänhet. Jag talar om Kyrkans liv, det som förmår väcka människors hänförelse därför att de fått klart för sig att Jesus är Kristus, Herren, och att han bokstavligt talat är livsviktig och kommer till sockenkyrkan för att möta oss på söndag. Jag skulle kunna kalla detta program för "kyrklig förnyelse" för det är precis detta det handlar om, en förnyelse som kommer ur Svenska kyrkans andliga liv. Och det är, märkligt nog, ett andligt liv som de kyrkopolitiska aktiviteterna inte behöver vara kopplade till! Men det ÄR. Här och där.
Det var riktigt roligt formulerat. Nästan opassande roligt den onsdag vi minns förräderiet.

I maj kommer gudstjänststatistiken.
Hur mycket ner har det gått?
1990 var det totala antalet gudstjänstbesök 24 220 159.
Det sjönk med 2 747 362 till och med 1999, då 21 472 797 gudstjänstbesök noterades. I snitt 274 000 tapp per år. Så blev det nya relationer till staten, som betyder att riksdagen nu röstar om församlingstillhörighet, dvs ett typiskt statskyrkoförhållande år 2016.
Strunt i det!
År 2000, "skilsmässoåret", var det 21 411 494 gudstjänstbesök, ett minus från föregående år på 61 303. Det jävar något talet om att relationsförändringen skulle påverkat. Faktorerna är andra och betydligt mer komplicerade.

Nå, 2014 var gudstjänstbesöken 15 431 261.
När det handlar om högmässan kan talen redovisas vid tre tillfällen för att ge en översiktsbild:
1990 var det 9 014 636 besök
1999 var siffran 6 818 222
och så
2014 då 4 278 947 besök redovisades.
Mer än en halvering!
Inte är det konstigt om biskopen får telefon i den tidiga morgonen och hör en kyrkoherdes hulkanden och snyftningar.
Det märkliga är om det går en enda morgon utan ett sådant telefonsamtal.

Som vanligt i det kyrkliga livet är problemet bristen på stor uppståndelse.

Nu bli det bloggfasta i väntan. En väntan mellan stor uppståndelse i stan och Uppståndelse.
Jag var med förra året. Jag vet hur det går. Men det är så bra att jag gärna är med om det (minst) en gång till.

39 kommentarer:

 1. Om jag halverar det jag ger i kollekt här jag nog råd att gå till antikvariet och försöka få tag på Gogols "Döda själar".
  Fördjupar man sig i statistik uppstår förvisso vissa frågeställningar.
  Och på måndag är det väl hög tid att börja göra allting på nytt igen...
  -u-

  SvaraRadera
 2. En viss avmattning i minskningstakten mätt i procent av befolkningen kan skönjas. Min prognos pekar nu på att 50%-strecket passeras först 2021 eller 2022. Helt kan det inte uteslutas att botten börjar vara nådd, men det pekar ändå ner en bit under 60% i så fall. Ingen anledning att slå sig till ro!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Befolkningen ökar sedan 1990-talet extremt snabbt. Med främst muslimer, men även orientaliska kristna, unierade och ortodoxa. Ingendera gruppen söker sig till Svenska Kyrkan.

   Även med viss ökningstakt på antalet utträden och odöpta barn till medlemmar, kommer de aktivt utträdda kyrkomedlemmarna att förefalla att minska i förhållande till hela befolkningstalet. Detta tillväxer f n årligen med minst lika många som de som föds av svenskfödda föräldrar.

   Om SvK klarade sig med fem miljoner medlemmar i början av 1900-talet, lär man klara sig med fem miljoner medlemmar år 2030. Men det kan bli svårt att behålla de många anställda och verksamheterna. Och när sen inte gudstjänsterna finns kvar, kan man fråga sig om kvarvarande medlemmar längre vill betala för kyrkoapparatens moraliserande uttalanden om klimat, Israel och främlingsfientlighet. Det lär inte finnas mycket annat kvar?

   P

   Radera
 3. Bloggardag,

  -Du jämför antalet gudstjänstbesök med varandra innan och efter skilsmässan. Men den som jämför utträdena ur kyrkan ser genast att de starkt ökade EFTER skilsmässan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike visar som vanligt ett större intresse för medlemtal än gudstjänstbesök.
   Man undrar om Jesus gör samma prioritering på domens dag?

   Radera
 4. När det gäller medlemsminskningen finns det ett anmärkningsvärt systemfel inom sv"k" där man hela tiden oreflekterat utgår från att det skulle vara en självklarhet att ha flera miljoner medlemmar. Det är det naturligtvis inte. Det ännu mycket stora medlemsantalet (6,2 miljoner) är ju ingenting som sv"k" dragit ihop på egen hand utan tvärtom en följd av den, långa tider tvångsvisa, kollektivanslutning av befolkningen som ägde rum under statskyrkotiden. Konsekvenserna av att denna upphörde 2000 börjar nu visa sig på allvar. Det är absolut ingen självklarhet att tillhöra sv”k”. Sv"k":s egen månadsstatistik visar tydligt att utträdena även börjat accelerera betänkligt sedan mitten av 2015. Det är en helt logiskt utveckling som äger rum. Att inte förmå inse det är att leva i en oansvarig drömvärld. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det började tidigare än 2000. Trenden sett i absoluta medlemstal är ett tapp på ca 2 miljoner medlemmar från ca 7,7 till 5,7 som ny stabil nivå mellan 1975 och 2025. I % av befolkningen blir det större skillnad pga invandring.

   Radera
 5. Någon stadigvarande uppgång kan inte gärna vsara möjlig under föreliggande reträtt. Retträtten har blivirt normalitet,som Dag ju visat x antal gånger, strukturanpassningarna är reträttens och "stridsmoralen" är väl inte på topp. Därtill kommer de förödande oklarheten om vad det hela egentligen går ut på. Också duktiga högkyrkliga teologer,som borde ha 2000 år av kyrklig tradition i ryggen, väljer regelmässigt att istället ta spjärn i senmedeltida teologi i reformationstappning. Hur viktig är reformationen må vara lokalt, måste man försöka förstå, att de starkaste ljusen i kristenhetens historia inte brann på 1500-talet, och söka en bredare och stadigare grund i vad den Helige Ande byggt i kyrkan. Go for it! f.Mikael Liljetröm, i ekumenisk omsorg, önskar en förvandlande Påsk!

  SvaraRadera
 6. John,

  Du inser och förstår uppenbarligen inte att en kyrka som har sex miljoner tillhöriga är en oerhört starkare, stabilare och tryggare kyrka än en som bara mobilserar några hundra.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. F D Alphadeltagaren23 mars 2016 kl. 20:50

   Trygg!? Man vet ju inte vad man får! Nedplockade kors, präster med älghuvuden eller kanske lite tangodans? Det är långt ifrån vad jag kallar tryggt!

   Radera
  2. Min lilla oberoende frikyrka på några hundra trogna gudstjänstbesökare (& tillika medlemmar)r en bra mycket tryggare plats för tron än någon SvK kyrka.
   Vi slipper nämligen bekymra oss över märkliga offentliga uttalande från ledande företrädare, som fördunklar påskens unika budskap genom Jesu död och uppståndelse.

   Radera
  3. F D Alphadeltagaren24 mars 2016 kl. 07:40

   Nu blir jag avundsjuk. Det vill jag också ha.

   Radera
  4. Rolf Pettersson24 mars 2016 kl. 07:57

   Men hur många hundra mobilserar Svenska kyrkan egentligen, Bengt Olof?

   Radera
 7. Mikael Liljeström,

  "..Hur viktig är reformationen må vara lokalt, måste man försöka förstå, att de starkaste ljusen i kristenhetens historia inte brann på 1500-talet, och söka en bredare och stadigare grund i vad den Helige Ande byggt i kyrkan. "

  Mja, en sak är då viss. Inte är det några starka ljus som tillåts styra inom SVeK och sannerligen ingen Helig Andes vägledning. Inte kan du väl mena att det är den Helige Ande som ville peka ut vägen till Mecka och täcka över korset? Jämställa Jesus med Muhammed? Tala om de olika vägarna till Gud?

  Eller att den Helige Ande skulle vara PK-anpassad och medverka till att avkraga bekännelsetrogna präster eller att läta politruker varav många är totalt ointresserade av den Helige Andes Undervisning men desto mera av att få bestämma .

  Politruker som enbart väljer öronkliare?

  Ja, nog har vi alla anledning att söka den Helige Andes vägledning . Ett första steg borde då kanske vara att lyssna och minnas att den Helige Ande aldrig talar emot vad Jesus genom den Heliga skrift redan låtit oss veta är hans vilja.

  Den / det som säger något annat är förvisso inte den Helige Ande jfr ... om så en ängel från himmelen...

  I övrigt har jag inget emot ekumenik om syftet är att skapa en enda kristen kyrka, sedan må vissa former vara adiafora -alltså sann ekumenik.

  Vad SVeK pysslar med är synkretism och det har inget i en Kristi Kyrka att göra. Det kan bara glädja själafienden.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Påskvecka eller stilla vecka? Det är väl bra att det anställs ett kluster av nya kommunikatörer som kan reda ut begreppen.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 9. Reda ut begreppen, sa Bill. Nej, reda ut klustren, sa Bull.

  SvaraRadera
 10. Ang. uppståndelse: Kyrkan Tidning anger på sin hemsida (under Nyheter) att 75 % av prästerna tror på Jesu uppståndelse (i reell kroppslig mening). Detta återspeglas inte i vad kyrkoledningen 'kommunicerar'. Är det att betrakta som fastställd policy: att desavouera prästerskapet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då är det ju bara 25% som borde avkragas av den anledningen. Jag är tyvärr positivt överaskad av att hela 75% tror på uppståndelsen. Det är inte tydligt i 75% av predikningarna man hör.
   Undra hur många procent av biskoparna som svarar sammalunda? Och dessutom har mage att påstå att detsamma inte gäller Muhammed!

   Radera
 11. Betyder fakta inget för er?

  -Det ständiga förtalandet av kyrkan - nedplockade kors, präster med älghuvuden, tangodans, etc, etc - och det lika ofta upprepade påståendet om dess förvanskande av tron är med förlova sagt lika påfrestande att läsa som det naturligtvis är groteskt för att komma ifrån personer med akademisk och teologisk bildning.

  Ungefär som påståendet att en modern bil är en hästvagn. Med ont syfte: just förtalets, stämplandets, dömandets!

  Jag trodde i det längsta att ni kunde skilja mellan bilen och hästvagnen.
  Men ack vad fel jag hade.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår inte vad BOD menar med dömande. Fakta talar om att en ständig kräftgång gällande "medlemmar" har skett under ett flertal år.

   Också att en viss diskrepans föreligger mellan kyrkans högsta ledning och många vanliga präster.

   För att kunna göra en förändring måste man först uppställa ett mål: hit vill vi. Sedan analyserar man läget - det Du kallar "dömande". Analysen avgör då den strategi man måste ha för att komma till målet.

   En glad Uppståndelsefest tillönska ala så småningom på denna blogg!

   Radera
  2. F D Alphadeltagaren24 mars 2016 kl. 11:30

   Jag har ingen teologisk bildning, som t ex Åke Bonnier, tyvärr. Jag försöker kvala in som enfaldig. En präst från Alvesta sa en gång att "det är inte det sämsta" så jag får hoppas på det.

   Radera
  3. 70-regeln är tillämplig när man vill ta reda på halveringstider i procentsatser. Dvs med 1-% tillväxt (per år) sker en fördubbling efter 70 år, utifrån detta kan procentsatsen delas på 70 för att ta reda på fördubblings/halveringstider.


   Med 1,1% minskning sker alltså en halvering av medlemsantalet inom 63,5 år. En rysk mansålder eller sådär. Bra att det finns matematiker här i paradiset.


   I det jordiska borde kanske Missionerandet ske österut för det är många som går över till protestantismen i Donbass dessa dagar:

   http://windowoneurasia2.blogspot.se/2016/03/protestants-one-of-most-pro-ukrainian.html

   Paul Goble, sakkunnig i Rysslandsärenden inom amerikanska State Department under 1980-talen skriver om detta.

   "There are also many Protestants in the Ukrainian forces in the region [Donbass], and their Protestantism reinforces their commitment to defend their country against Russia. As one of them tells Shapoval, Christianity does require turning the other cheek, “but when one is talking about war, there is nothing like that” in the Bible.

   “An enemy who can kill you or bring harm must be destroyed,” he says."

   Radera
  4. Nu vet jag ju inte om Bonnier sagt det som står i Dagen, eller om reportern lagt de orden i hans mun.
   Men om han nu sagt det som står så kan man väl rimligen kritisera honom för avvikelser från den evangelist-lutherska läran?
   Biskop Martin kritiserade ju biskop Bengt offentligen för avvikelse från tron och även om biskop Åke inte förespråkat reinkarnationslära så kan det vill väl finnas fog för kritik?

   Varför är det så fasansfullt med ett kritiskt teologiskt samtal med biskopar i SvK?

   Är Svenska kyrkans bekännelseskrifter en hästvagn som inte duger när man vill sälja en modern bil?
   Eller ska det finnas någon substans som tyder på att SvK är den Evangelisk-Lutherska kyrka som lagen talar om?

   Radera
 12. K-G Hammar tror ju inte på Jesu återkomst heller (som en historisk händelse, annat än i våra hjärtan). Då var ju Wejryd faktiskt lite bättre, som i a f offentligt (i teve) sa sej tro på ett under bortom denna världens undergång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När Herren förra gången kom till jorden förväntade sig människorna att Han skulle komma som en världslig härskare och konung som skulle återuppta Israel som stormakt. Då lät Han sig födas i ett stall, leva i enkelhet och avrättas som en brottsling. Det hade ingen kunnat förutse. Därför bör man nog vara mycket försiktig i att uttala sig om hur Jesu återkomst kan tänkas gestalta sig. Inget talar för att Herrens förmåga att uppfylla sina löften på oväntade sätt har avtagit.

   Radera
 13. Att hela 75% av SveK:s prästerskap tror på Herrens kroppsliga uppståndelse är märlvärdigare än det låter Givetvis, 100% borde göra det men givet omständigheterna är det en hög siffra. När jag var med i svängen under 1900-talet var siffran sannolikt lägre. fm

  Min analys:
  inflödet av frikyrklighet
  Johannelund
  Prästeri utan tro har blivit mindre attraktivt.
  25% är socalarbetare elller barrikadkämpar för feminism o.dyl.
  Eller?

  SvaraRadera
 14. När skall Svenska kyrkan respekteras?

  -Någon av kritikerna säger sig inte förstå vad jag menar med ordet "dömande2. En annan ironiserar över min jämförelse mellan hästvagn och modern bil och antyder att Svenska kyrkan saknar substans som luthersk kyrka.

  En tredje levererar en spydighet mot K-G Hammar.

  Så håller det på, det som jag kallar dömandet av kyrkan och dess biskopar. Denna kyrka som i bloggarspalterna uppenbarligen inte är värd mycket, som påstås ha avfallit från den rätta läran, som - hävdar kritikerna på fullt allvar - inte är en kyrka!

  Inte är en kyrka? Vilken bottenlös nonchalans mot, och negligerande av vår gamla, fina kyrka. Jag har skrivit det förr och tar det igen:
  -Vad är då Svenska kyrkan, om den INTE är en kyrka?
  Respektlösheten från dem som tycks ha tagit som sin dagliga uppgift att ha vår kyrka som måltavla är lika vämjeligt avslöjande som den naturligtvis är djupt ovärdig.

  Total respektlöshet bara därför att folkets kyrka inte på alla punkter har exakt samma uppfattning, som de självutnämnda domarna i bloggens kommentatorsfält.

  Man ser mellan raderna i deras utgjutelser de ilskna grimaserna, och hör bakom dem upprörda vrål mot kyrkan: den är inte längre en kyrka, den står inte längre för Guds rena och oförfalskade budskap, dess biskopar sviktar i tron, etc, etc.

  Detta, och mycket mer, öses över Svenska kyrkan, som nu efter långfredagens sorgegudstjänst över Jesu död på korset förbereder sig för Hans uppståndelse och påskdagens glädje.

  Varför, bästa kritiker, är ni så bittra och negativa mot denna, vår gemensamma svenska kyrka, som vi behöver och borde samlas omkring för att visa full och stark enighet mot terrorn, våldet, kränkningarna av människovärdet som briserat i världen och inte heller vårt land är vaccinerat emot?

  Vi tjänar alla på nedtonad retorik, mer ödmjuk framtoning och större vilja till samarbete för en enad kyrklig och kristen front mot det onda, som grasserar runt omkring oss.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst älskar vi ortodoxa lutheraner Svenska kyrkan, konstigt vore det annars. Men respekten blir allt mindre gentemot en kyrka som förvägrar prästvigning dem som vill följa den lutherska bekännelsen. RK

   Radera
  2. Glad påsk käre Bengt Olof.
   Kent Ekeroth är en riksdagsman för SD.
   Han har enligt pressen synts på stan med ett järnrör i handen, jagandes en person han kallar invektivet "babbe" i nedsättande syfte.
   SD säger sig vara ett rasistiskt parti. NEJ, nu blev det fel!
   De säger sig inte vara ett rasistiskt parti och alla deras folkvalda som offentligen uttrycker sig rasistiskt, eller någonsin har gjort det, blir uteslutna.
   Utom Kent Ekeroth, som fortfarande är talesperson i justitiefrågor.

   Är det rimligt att offentligen kritisera Ekeroth för att han i praktiken visar att han bryter mot partilinjen?
   Är det rimligt att kritisera partiledningen för att de inte bryter med Ekeroth?
   Tror SD-medlemmarna på fullt allvar att partiledningenr rasister, eller inte?
   Kan jag respektera POSK som företeelse även om jag tycker att en av deras företrädare i Ronneby-trakten har helt vettlöst resonemang i de flesta frågor?
   Vad definierar en Evangelisk-Luthersk kyrka, är det som jag påstår trohet mot bibel och bekännelse, eller är det som biskop Brunne påstår att hela tiden anpassa läran efter nya omständigheter?

   Finner fler är jag paralleller mellan Ekeroth vs. SD och några biskopar vs. SvK i avseendet att man säger sig bekänna en sak men sedan förnekar det i ord eller handling?

   Nej, jag förväntar mig inget svar. Frågorna är retoriskt skrivna för att peka på att det krävs mer än en försäkran i tv-reklam för att få mig att tro att SD inte leds av rasister.
   Undrar vad som skulle få mig att tro att SvK:s alla biskopar tror på den fysiska uppståndelsen och alla andra formuleringar i trosbekän elden?
   En början kunde vara att inte offentligen förneka delar av trosbekännelsen.

   Radera
 15. Att svenskarna inte är kristna är ett stort problem. SvK:s dalande statistik är inte entydigt ett problem, det är positivt att människor tar konsekvensen av sin tro. Det märkliga är att Dag fortsätter verka i SvK trots att han inte erkänner deras ämbete. Om han trodde som SvK skulle jag förstå varför han stod kvar trots problemen.

  SvaraRadera


 16. Hur vore det att reagera på det enkla faktum att SVeK's av er valda biskopar jagar de av SVK's präster som försöker vara sina vgningslöften och den ännu formellt gällande bekännelsen trogen med tvivelaktiga tolkningar av kyrkoordningen . En KO vars tillämpning går emot bekännelsen.

  Kan man inte klart begära att i de fall KO går emot bekännelsen så gäller så gäller bekännelsen och KO i detta fall ändrass . Alternativet , iofs rakryggat är att ändra bek´nnelsen och sedan ställa prästerna inför valet vara kvar under nya vigningslöften och ny bekännelse -då självklart klart formulerad t ex som att vad som är Guds vilja bestämmer de "förtroendevalda" vid varje KM. Något liknande som prästerna hade att ta ställning till under franska revolutionen (edsavläggelsen).

  Jag misstänker att resultatet skulle bli ungefär som den gången att de hösta prelaterna var de som enklast svalde betet medan de "mindre betydande" tog strid för Kyrkan.

  Oavsett , det skulle vara rakt besked och något att ta ställning till. Nu är det bara falskt med en vacker bekännelse officiellt gällande men innebär att de präster som hävdar denna avskedas/ avkragas med svepskälet- samarbetssvårigheter / brott mot KO.

  //HH

  SvaraRadera
 17. HH,

  -Domkapitlen i våra stift avkragar inga präster med svepskäl. Avkragning sker alltid med sakskäl och på ett rättssäkert sätt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 18. BOD
  ... och det är inget faktum bara för att Du påstår det. Ett faktum är däremot att många har avkragats med tveksamma tolkningar av och avskedats pgapga samlingsformeln "samarbetssvårigheter.
  Att det varit si och så med det giltiga skälet enligt "praxis och anställningslagar" kan man sedan utläsa av att de mer eller mindre villigt betalat maxskadestånd hellre än medge fel i förfarandet.

  Du lär dock aldrig inse detta och jag säger som en annan skribent - lika oförmögen att förstå- Glad Påsk!

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, HH, i det ena fallet tror jag att det handlar om oförmåga och i det andra om ovilja. Dock måste jag säga att jag uppskattar mycket såväl dina kommentarer som ditt tålamod när det gäller att bringa sans och vett i diskussionen.

   Radera
  2. Nu tror jag allt att den gode HH blandar ihop skäl för avkragning och ogiltiga uppsägningar/utköp.
   Samarbetssvårigheter kan aldrig motivera avkragning, men väl utköp. Thidevall är ett exempel som aldrig skulle kunnat resultera i avkragning.
   Båda företelserna drabbar dock främst de som har civil- & ämbetscourage.

   Radera
 19. Elisabeth,

  -Värderingen av vad som är sans och vett är som bekant alltid subjektiv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. F D Alphadeltagaren27 mars 2016 kl. 11:23

   B O D
   Jag trodde majoriteten bestämde det.

   Radera
 20. Peter T,
  Det försvann, eller rättare sagt ett led i meningen ovan blev oklar. Jag menade att påpeka avkravgning pga tvivelaktig tolkning av KO och avsked med meotivering samarbetssvårigheter. Båda dock emanerande från att man inte accepterar konsekvensen av vad beännelsetrohet innebär.

  //HH

  SvaraRadera
 21. -Visa sans och vett, ni kritiker ovan!

  Ja, detta förblir uppenbarligen en dröm för oss i Svenska kyrkan som ber om detta - med Elisabeths ord, vilka för henne symboliseras av HH, mannen som efter noter dömer ut kyrkan, dess tro, domkapitel, biskopar och många präster. Men som inte förmår säga vad kyrkan är, om den inte är kristen. Antikristen månne, eller vad?

  När jag vädjar om sans och vett, enligt ordens verkliga betydelse, är det en maning om nyanser och moderation, återhållsamhet och ett mått av klokhet i kritiken. Det är inte trevligt - och givetvis alls icke rättvist mot kyrkan - att ständigt få läsa texter från besinningslöst höftskjutande vedersakare.

  Det gemensamma i dylika smutskaskader är att kyrkan inte i allt har exakt den uppfattning, som är kritikernas. Och då gäller kritikernas åsikt: kyrkan, som vilar på en mer än tusenårig grund underkänns efter noter av dem, som bara kan ståta med kanske en fyrtio- eller femtiårig teologisk erfarenhet.

  Vilka anspråk herrskapet har minsann!
  -Vett och sans om denna kritik, berömmer Elisabeth en av dess avsändare.
  Tja vem skall man tycka mest synd om - HH eller Elisabeth? Mitt svar är detta: båda.

  Men det är tryggt att - som jag gjorde i dag i den fina mässan i Smålandskyrkan (på förekommen anledning noteras, att den från början till sista punkten var en sant kristen mässa med de av bloggaren citerade orden om Kristus, som är uppstånden)- få sjunga orden i psalmen nr 146:4
  "I stormar och strider/hans kyrka består".

  Avslutningsvis en vänlig påminnelse till bloggaren om hans text: tron, den äkta och sanna tron, är inte avhängig mängden av insupen/inlärd teologi. Om så vore fallet, skulle ju alla, som INTE alls har läst teologi, ej vara sant troende.

  Alltså får vi aldrig glömma att tro och hjärta, bäste bloggare, hänger ihop.

  Jag önskar alla, minoriteten kritiker och majoriteten icke-kritiker, en god fortsättning på helgen. Låt oss alla glädjas över att Kristus är uppstånden!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera