fredag 11 mars 2016

Profetisk diakoni

Det finns väl några som använt begreppet "profetisk diakoni" före år 2005, som kan uppfattas vara ett år då ordet kom till användning i de finare salongerna. Det användes fordomdags för att beskriva en diakoni, som inte bara engagerade sig i "mine gummer"och som var massiv diakoni för att hjälpa de socialt utsatta, äldre och sjuka, som diakonissan ofta gick till, utan att egentligen komma åt grundläggande missförhållanden. Profetisk diakoni var hållningen "det ena göra, det andra inte låta". Vårda sig om människor men inte underlåta att se  och analysera strukturer.

Till den profetiska diakonin hörde att läsa.
Det första lilla ledarsticket mot mig i Kalmar åstadkom Barometern, när vi hade studiecirkel kring Unga Filosofers bok Om nödvändigheten av den socialistiska revolutionen.  Jag tror jag berättat tidigare, men en god historia kan alltid dras flera gånger. Detta studiearbete kunde uppfattas vara vänster och var väl det, för högerprästen i Kalmar hade inget sådant arbete på gång - men den studiecirkeln kom till när Vänsterpartiet ville stoppa kyrkbygget i Berga (S:ta Birgittakyrkan). Jag ringde och talade med vänsterpartisterna, som kom av sig i sin lilla flygbladskampanj mot kyrkbygget, och så läste vi idéhistoria ihop. Aldrig har vi pratat Luther så mycket som då, tror jag. Som en följd fick jag döpa barnbarnet till en av  de kommunistiska deltagarna, som  ogillade att barnbarnet var odöpt och drev på! När det skulle byggas kyrka i Norrliden kunde Vänsterpartiet tänkas vilja reservera sig, för det hade partiet gjort vid tidigare kyrkbyggen i Kalmar. "Du märkte att jag inte reserverade mig, för den här kyrkan behövs!", var beskedet till mig efteråt. De lokala bolsjevikerna fattade att de kyrkliga kunde göra mer grundläggande analyser av missförhållanden än de först tänkt. Profetisk diakoni, dvs en diakoni som förmådde fråga och ifrågasätta.

Till den profetiska diakonin i vår tid borde höra frågorna om vad som hänt med de politiska partierna. De var folkrörelseburna eller burna av intresserörelser och hade medlemmar med medlemsmöten. Nu är de apparater, som några få använder för att producera ideologi att distribuera till konsumenterna. Ingen Tåbb går runt med manifestet. Vi som följt House of Cards fattar principen. Vi blir lurade. Hur kunde så få proffspolitiker ta hand om så mycket makt i det som kallas demokrati? Politiken blev deras och det humanitära lämnade de till oss. Hur kunde kommunikatörerna bli den grupp som styr oss genom att distribuera budskap utan att de granskas? Alla förstår hur avundsjuk Dr Joseph Goebbels hade varit om han vetat vilka möjligheter som nu finns. Och då tänker jag inte bara på den ryska desinformationskampanj, som våra vänner överstarna i Bryssel berättade om.

Vem kan bedriva profetisk diakoni, då?
Det kan inte finnas några postmoderna profeter för nihilismen ger oss inga profeter.

Den profetiska diakonin förutsätter en profet som har förmågan att skilja mellan Sanning och lögn - och finns det ingen Sanning utan bara det som är "sant för mig", finns det ingen möjlighet för en profet. Den som söker sanningen får fortsätta göra det, men kan då inte proklamera den med den kallelseglädje som följer av insikten "Sanningen sökte mig och hittade mig". Profetsik diakoni förutsätter att människor kan tala Sanning - och ifrågasätta det som är lögn. Är ni med?

Ska Svenska kyrkan etablera sig i den goda branschen profetisk diakoni krävs en ny eller snarare urgammal Sanningslidelse.
Annars blir det bara frasradikalt ideologibygge, när det som många andra säger upprepas med fromt tonfall och huvet på sned. Om det nu inte blir så, som det också kan bli, att ett statsbärande parti ser till att Svenska kyrkan säger det som för stunden ska sägas. Varför skulle föresten inte politiska partier försöka göra det. Minns att SD fick sina första framgångar i kyrkopolitiken och hamnade i kyrkomötet. Jag är alls inte säker på att de tackat socialdemokraterna för den handfasta hjälpen genom direktvalsystemet. Torgny Larssons (S) stora politiska insats kan visa sig vara att han beredde SD vägen till framgång.

En enkel tumregel för profetisk diakoni är förstås att på ett enkelt sätt klura ut vad som inte bör sägas - och så säga det. Vad är det alltså politiker inte vill höra? Den som vet detta och förstår varför somligt inte ska sägas, kan bedriva effektiv profetisk diakoni i det politiska genom sina frågor. I övrigt ska Svenska kyrkan vara just så politiskt brokig som dess medlemmar är och prästerna ha vett att stå för Sanningen i alla landets härader utan att tilltro sig själva ett ställföreträdande politiskt förnuft. "Ni kan lita på mig och skulle jag säga hur ni ska rösta i politiska val kan ni lita på att ni inte ska lita på mig", som en präst borde kunna uttrycka saken.

Till dem som säger att Kyrkan ska vara politisk men inte partipolitisk kan två saker sägas.
1. Lycka till.
2. Pröva att säga "profetisk".
De som med somliga goda skäl tror att pratandet om "politisk men inte partipolitisk" mest är ett slagord, skulle i stället kunna fråga om en helig kristen Kyrka inte med nödvändighet blir Kyrka för världens skull. Gud blev människa, nämligen. I världen men inte av världen, som någon kommunikatör fick till det. Men detta är kanske att styra för mycket rakt på sak?

7 kommentarer:

 1. Mitt intryck är att Du argumenterar för en politisk diakoni.
  Den profetiska tiden var förbi och de första kristna levde i gemenskap.(se Apg).
  Hur är detta nu i de yttersta av politiktider?
  Är vi inte alla kallade att vara präster och diakoner?
  En kristen diakoni.
  En politik stadd i förändring-fria gemenskaper. ..
  Ulf H Berggren
  Lund/Hälleberga

  SvaraRadera
 2. BREAKING NEWS! Hur påverkar detta diakonin? Kraftig ökning av aktiva utträden ur sv"k"! I februari 2016 nära 50% fler jämfört med förra året: 2400 mot 1700 utträden februari 2015. Ökningen inleddes förra sommaren och har accelererat sedan dess. Följ statistiken på https://www.svenskakyrkan.se/statistik /John

  SvaraRadera
 3. Diakoni under sken av sådan men - för den som har ögon att se med och öron att höra med - den svåraste avart, ser vi ett referat av här: http://sv.gatestoneinstitute.org/7593/kyrkornas-varldsrad-israel
  ÄB Antje Jackelén är en av motorerna i detta förvända som pågår just nu.
  Förhållandet bör lyftas fram i ljuset.

  Observer

  SvaraRadera
 4. Träffande om folkrörelsernas förvandling till konsumenter av politik. Här finns troligen någon parallell till sekulariseringen.

  SvaraRadera
 5. Kyrkan skall visst finnas i politiken - tron är central i beslutsfattandet!

  Att vara politiskt och kyrkligt profetisk är att kunna bedöma och förutsäga konsekvenserna av olika beslut - och avstå ifrån sådana, när det krävs. Tron bör alltid finnas med i det politiska beslutsfattandeT, precis som Mutti Merkel i Tyskland betonar de kristna grunderna i CDU:s politik.

  De i kyrkan som drev igenom skilsmässan från staten en gång och motiverade den med en lycklig framtid för Svenska var inte profetiska. De var verklighetsfrämmande.

  Vi andra som målade i mörka färger och pekade på en snabbt minskande tillhörighetsgrad, sämre ekonomi och ökad sekularisering visade däremot profetisk realism.

  Detta apropå betydelsen av och innebörden i ordet profetisk - omsatt i ett praktiskt exempel!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 6. BOD,

  Orsaken var knappast naagon brist paa profetisk insikt utan den vanliga. Ni politruker vaedrade morgonluft och foermenade ett SVK i gugning uppraettelse. Foer Er var makten viktigare aen Kyrkan och Ni tog chansen och utoekade utoekade er makt och inflytande tvaers emot givna foerutsaettningar i beslutet att skiljas fraan staten.

  Aer det saa svaart foer dig att inse det barocka i att en stat som inte aer kristen, inte vill vara det skall styra oever en kristen kyrka?

  VArfoer inte styra oever vaara moske'er om ni nu skall styra oever allt. De goer i vart fall inte anspraak paa att vara Kristi Kyrka.

  Notera att den stat som du menar skall styra oever kyrkan -och goer det nu inbjuder de sekulaara humanisterna att haalla alternativ till storkyrkans maessa i samband med riksdagens hoegtidlliga oeppnande.

  Notera att sekulariseringen aer och varit en medveten strategi fraan fraemst vaensterhaall men med stoed fraan maanga borgerliga.

  Moderaterna skall ha en eloge foer att de drog sig ur partipolitisk bindning till SVeK. Hade varit vaelsignat om fler politruker haft vett att goera detsamma.

  Men visst utgaar man ifraan - och det skall man kanske goera att en politiker alltid ljuger daa var det dumt att lita paa politiska loeften men det aendrar inte naagot i sak. Det hade fortfarande varit lika barockt att laata en sekulaer stat styra oever en kyrka som hade- notera hade- ambitionen att vara en Kristi kYrka paa jorden.

  Ni foerdaervade moejligheten och fortsaetter i er maktlystnad att goera detta . "Staten" ler- den har faatt ett lydigt redskap som den kan utnyttja som den vill utan att behoea besvaera s med naagot ansvar.

  Nej, aaterigen, det var inte brist paa profetisk insikt utan en visshet om att som det var kunde det inte fortsaetta.

  SvK hade chansen men Ni tog den inte . Det aer situationen . Ni utnyttjade era handplockade biskopar och andra i karriaeren, motarbetade effektivt alla apologeter varande som blivande . Idag finns inga apologeter inom SVeK. Ni har gaatt saa laangt att detta att ha rykte om sig att vara apologet direkt medfoer obehoerighetsfoerklaring, avsked om man redan raakat bli praestvigd - hittar man inget annat skel kan man alltid skylla paa samarbetssvaarigheter och det aer kart foer en heretiker aer det naturligtvis svaart att samarbeta med en apologet,Heretiker har vi gott om inom SVeK men de aer ju PK-anpassade och daerfoer era favoriter.

  //HH

  SvaraRadera
 7. Moderaterna - drog de sej verkligen helt ur eller formerade de inte ett "borgerligt alternativ" istället? En benämning som, ehuru träffande, är så skrattretande språkdöv att den väckt berättigat åtlöje bland ärliga socialdemokratiska kyrkopolitiker. "Borgerlig vigsel", "borgerlig begravning", ja, "borgerlig konfirmation" (DDR) - och så till detta moderaternas "borgerliga alternativ". Flatskratt anbefalles.

  SvaraRadera