söndag 13 mars 2016

Eva Spångberg

Ni vet hur det ska vara på söndagar så jag väntar med artikeln som kyrkomötets presidium publicerar i SvD idag. Jag får ju inte heller tidningen förrän i morgon. Glad är jag inte. Men det kan vi ta lite senare.

Jag var en lördag i februari för första gången på Domkyrkocentrum i Växjö. Det var roligt att se vad man får för 100 miljoner kronor. Efter visningen hade jag kunnat utbrista: "Växjöbor, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag gått omkring och sett på era församlingslokaler har jag nämligen också upptäckt ett rum med namnet 'Eva Spångberg-rummet'." Det var väl rum och inte konferensrum eller så? Jag drabbades av en eftertanke. Hade Eva verkligen gillat detta?

Därefter rannsakade jag erfarenhetsbanken efter rundvandringen men kunde bara dra en enda slutsats: Det finns inget GA Danell-rum! Hur kommer sig detta? Eva hörde inte heller till de i Växjö kyrkopolitiskt populära. Hon räknades in till "danellarna" eller KKD, Kvinnorna kring Danell. Hon hade, berättades det, hälsat David Lindquist välkommen som biskop i Växjö genom att meddela honom att han inte var välkommen. Det har jag hört av en som senare blev biskop, så det måste vara sant. Men ett eget rum har hon fått i det fina nybygget. Medge att det är, som vi säger i fromma sammanhang, förunderligt. Sällsamt, kanske.

Eva uppskattade inte alltid de då unga högkyrkliga teologerna efter förtjänst. Hon sa vid två tillfällen upp sin prenumeration på tidskriften Pro Orthodoxia. Vid båda tillfällena sammanträde redaktionen och avslog i demokratisk ordning hennes framställan. Argumentet var enkelt. "Det här behöver Eva läsa." Högkyrkligheten är en idérörelse, inte ett parti!

Kanske hände med åren ingenting annat än att de kyrkopolitiska klichéerna inte längre klistrades på Eva Spångberg - och då ändrades synen på henne, hennes konstnärskap och pedagogiska möda. Hennes diakonala omsorg och reflektion uppfattades också. Hon kanske, närmare besett,  inte var en kyrkopolitisk taktiker utan en kristen som ville att det skulle vara öppen kommunikation med den nye biskopen? Hon ville kanske markera inför den orätt som begicks när GA Danell, med åtta biskopsförslag, aldrig utnämndes? Men Eva blev alltså outsägligt populär när hon bodde på sitt Björkelund och ägnade sig åt träsnideri (som hon aldrig hade vett att ta betalt för...) och bibelundervisning. De frikyrkliga blev till sig. Ett par biskopar också. Och det riktigt märkliga är kanske att det där draget att tala rent ut, var något som nu uppskattades!

Eva var ostyrig.
På Bornelings förlag kom boken Möten med Eva Spångberg (2014). Där tecknar många författare hennes porträtt. Några har känt henne länge, från sin ungdomstid. Andra kom med senare. Men ingen kunde styra Eva. Hon var inifrånstyrd och det räckte med det. Håkan Sunnliden  skriver i klartext att Eva kunde vara "ganska bestämd, om hon ville".

Boken kan läsas på många sätt. Som en bilderbok. Som en bok om hur människor uppfattar en medmänniska. Som en livshistoria. Den som läser uppmärksamt märker att somliga som skriver i vänboken inte var särskilt mycket personliga vänner med Eva - men de skriver ändå. Andra kan skriva därför att de haft med Eva att göra länge och varit med om äventyret när hon skapat konstverk till "deras" kyrkor. På sitt sätt är boken om mötena en introduktion till samtida kyrkokonst och den är förkunnelsekonst, inget annat.

Eva var ekumenisk. Det blir väl den som förkunnar i trä för alla kan ta den sortens förkunnelse till
sig. I botten , vilket betyder "i grund och botten", var hon högkyrklig med den sorts högkyrklighet som kan införliva 1800-talets kyrkoväckelse och se det katolska också i det som kallades evangeliskt. Hur skulle det egentligen kunna vara annorlunda?
I vänboken lyfts kanske inte det högkyrkliga fram särskilt tydligt. Anders Wejryd lyfter fram kvinnoprästfrågan.  Eva skällde inte på honom när han utnämnt en kvinnlig kyrkoherde till kontraktsprost. Jaja.
Yngve Kalin påpekar att Eva hörde till bönegemenskapen SSS. Det diakonala hos Eva hör samman med bön och gudstjänst - som på Hjelmserydstiftelsen, där Ingvar Hector gestaltade ett liv i liturgi och diakoni.

Men hade inte Eva gillat att få ett rum uppkallat efter sig?
Jag är osäker. Prisbelönad blev hon. I Kyrkans Tidning röstades hon fram som 1900-talets mest betydelsefulla kvinna inom Svenska kyrkan (pojkklassen vanns av Bo Giertz!) H.M. Konungens medalj av 8:e storleken fick hon också. Någon Stefansmedalj fick hon inte. Den möjligheten hann ingen ärkebiskop ta vara på. Kanske lika bra. Eva hade säkert sagt något om Svenska kyrkan om hon fått medaljen. För det var också så, att allt hon sa inte uppskattades. Vet vi varför? Antagligen för att det hon sa var sant.

59 kommentarer:

 1. Den Eva som jag så många gånger träffat under min tid i Öjaby hade nog tyckt att ett eget rum varit ganska "onödigt". Är inte alla välkomna där hade hon undrat?
  /Permilla

  SvaraRadera
 2. Ville Eva Spångberg stoppa kvinnor från prästvigning?

  Den frågan svarar - klokt nog - inte bloggaren på utan "nöjer" sig med konstaterandet att hon i botten var högkyrklig. Jag vet inte heller svaret men tror att hon bejakade sådan vigning. Själv har jag träffat henne och hört henne predika i nya Hjälmseryds stora kyrka - en predikan som var långt mer innehållsrik än vad många erfarna (manliga) präster förmår åstadkomma.

  Jag mötte och pratade med en (det skriver inte bloggaren) varmt kristen människa, en in i själen äkta kristen person, som hade oss andra mycket att lära. Det räcker faktiskt med att konstatera detta och inte spekulera så mycket som bloggaren gör om vem hon var, vad hon i grunden tyckte och vad hon kanske borde ha sagt.

  Men Eva Spångberg, vars krucifix också hänger i den kyrka, där den nyligen i dessa spalter så kritiserade tangomässan hölls, var en förebild för alla, en person som gick sin kristna väg i enkelhet utan stora, svulstiga och dömande ord och omdömen om sina medmänniskor. Och diakonin låg, som bloggaren riktigt påpekar, i centrum för henne, där hon bodde granne med den stiftelse, där "liturgi och diakoni" gestaltas i högkyrklig anda för att citera ett par ord från bloggaren, vilken tidigare här dock i ett par meningsutbyten reducerade Hjelmserydstiftelsen till ett enkelt gästhem och inget annat.

  Ett gästhem alltså för hökyrklig liturgi, högkyrkligt tänkande och högkyrklig argumentation.
  Absolut inte att skämmas för. Och jag önskar verkligen inte - som kanske någon förleds tro - den ekonomiskt hårt pressade stiftelsen dess död och begravning. Intellektuella teologiska oaser behövs i vårt sekulariserade land. Eller hur hr bloggare och min gamle trätobroder från KM och stiftelseanhängare Yngve Kalin, som säkerligen i anonymitet är en flitig läsare av Dags blogg?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu blandas begreppe. Den tidigare frågan gällde vad en församling är och ett gästhem är ingen församling. Vad Eva tänkte om reformen med kvinnor i prästämbetet är glasklart. Hon ville inte att kvinnor skulle prästvigas för hon tänkte att det fanns andra och viktigare kallelser. Här finns en del att fundera över.
   I övrigt tror jag det är hederligast att Dike vidgår att han omsorgsfullt försökt komma högkyrkligheten till livs och aldrig lyft ett finger för att försvara den - och de prästkallelser som kommer ur denna tanketradiiton och som just därför i kyrkoordningens ordning ska vägras vigning.
   Det kanske också i Dikes värld var något som Eva inte motsatte sig?

   Radera
  2. Klart att Danell ska ha ett eget rum! Eller i alla fall egen toalett, som Bergman på Dramaten.

   Om Spångberg måste jag säga att jag är chockad över att veta att hon tydligen ägnade sig åt undervisning också - trodde hon att man fick välja och vraka ur Bibeln hur som helst, hon?

   Av Dag får vi i kommentaren ovan också veta att hon var glasklart emot kvinnliga präster, eftersom hon "tänkte att det fanns andra och viktigare kallelser". Själv tycker jag det är bäst att man tänker på vad som är en viktig kallelse för en själv, och inte för andra. Jag själv skulle till exempel inte kommit på att försöka förhindra Spångbergs träsniderier därför att Josef som var snickare var man och säga att hon hade "en viktigare kallelse" - kanske som oblatbakerska?

   Radera
  3. Annas kommentar är ett lysande exempel på den postkristna relativistiska "ämbetsteologi" som är förhärskande i Svky!
   Antony

   Radera
  4. Antony: Så i den katolska kyrkan funderar man bara över vad andra kan ha för kallelse, och struntar i vad Gud vill säga till en själv?

   Radera
  5. Anna, det är glasklart av både Gamla och Nya testamentet att kvinnor kan ha profetisk gåva (t.ex. Mirjam, Hulda, Filippos´ fyra döttrar - ja, Hanna * 2, Maria och Elisabet räknar jag själv dit). T.o.m. Paulus förutsätter att kvinnor inte tiger rakt av, utan att de kan profetera och be i församlingen, och ger instruktioner om lämplig huvudbonad vid sådana tillfällen. S:ta Eva Spångberg (påven kan flyga och fara med sina s.k. helgonförklaringar) tyckte nog fördenskull aldrig att hon behövde "välja och vraka" eller sätta sej över Guds ord för att hon likt Hanna Fanuelsdotter i templet talade om Jesus till alla som väntade på befrielse.

   Radera
  6. Andreas: Bra! Jag var orolig ett tag att det var undervisning hon ägnat sig åt under det som kallas "Bibelskolan" nånting. Där hon skriver om olika bibelställen och hur vi ska läsa och förstå dem.

   Radera
  7. Och? Berit Simonsson gör ju likadant, men varför skulle det vara skamligt ens enligt högkyrklig syn? (Jfr hur både Priscilla och Aquila undervisade den unge Apollos). Till det profetiska uppdraget hör ju inte bara framtidsförutsägelser. Och alla våra psalmförfattare, även de kvinnliga, alluderar ju på olika bibelställen och visar hur vi ska - eller kan - läsa och förstå dem. Jfr http://www.efsidag.blogspot.se/2016/03/stor-ar-skaran-av-kvinnor-som-badar.html

   Men det är som i paradiset - först tolkar man Herrens bud alldeles vansinnigt snävt ("ni får inte äta av något träd i lustgården", typ) och sedan kastar man det överända. Hur Elfrida André och hennes samtida kunnat få det till att Paulus förbjudit kvinnor att vara organister (skulle de nu alltså inte ens få SJUNGA i församlingen???) övergår mitt enkla förstånd. Den berömda repliken "Där fick du, lille Paulus" borde hon nog ha riktat till någon mer samtida karl...

   Radera
  8. Har du f.ö. läst Abela Gullbranssons dagbetraktelser, åtminstone tidigare efter förtjänst uppskattade inom gammalkyrkligheten?

   Radera
  9. Andreas: Hur tolkar du Paulus "Att undervisa tillåter jag henne inte."?

   Radera
  10. Och jag svarade inte på din fråga, nej jag har inte läst Abela Gullbransson. Och min egen är förutom ovanstående vad det Eva Spångberg gör under Bibelskolan som kan kallas att "be och profetera".

   Radera
  11. Andreas igen: Men jag har googlat henne nu och hamnade då direkt i en annan kommentar av dig, ställd till Missionsprovinsens biskop. Han var emot "andligt ledarskap" bland kvinnor rent generellt och skrev inte "kvinnliga präster". Du sa delvis emot honom. Jag vet inte om jag ska hylla Mpr-biskopen för att i alla fall vara konsekvent, även om jag tycker han är helt galen och att jag är glad att han håller till i Mpr och inte någon annanstans. Men alla andra som hävdar "bibeltrohet" som orsak till motstånd har ett problem, vill jag bestämt hävda.

   Radera
  12. Dags blogg var på gränsen till vad Eva skulle ha noterat. Hur vederbörande än försöker kommer han inte i närheten av Evas utskällningar av episkopatet. Somliga av dom tackade. Ett av de grövre missförstånden är kommentaren att hon skulle varit kvistfri. Anthonys begåvade kommentarer skulle hon nog berömt som vågade. Hon valde deras parti som gick på snedden. Anna skulle hon definitivt försvarat, ivarjefall om någon gav sig på henne. Enda felet med ett Spångbergsrum är att ES aldrig formade avgränsade rum. Skulle något göras i närheten av vad hon gjorde behövs ett levande stall. Och en skog. Hon formade figurer så att de fick liv. Kul att få lite kommentarer om rummet.an.

   Radera
  13. Äsch jag får aldrig några svar på mina intressanta frågor. Sist var det en viss Mår-präst som inte ville svara på om kvinnor ska ha lika stora rättigheter som män utanför prästeriet. Det tolkade jag som jag gjorde.

   Nu ska Spångbergs gärningar utanför skulpterandet omvandlas till att hon "profeterade" för det får ju kvinnor göra.. Om Andreas är kvinnoprästmotståndare fullt ut vet jag inte, men helt klart är att det verkar fasligt trassligt att vara kvinnoprästmotståndare. Hela tiden detta att göra om något till något annat än det är, låtsas som om Bibeln är konsekvent och man själv det också. En heltidssyssla att hålla ordning på allting måste det vara.

   Radera
  14. Denna kommentar skulle hamna under nästa tråd. Mår ska var Mpr.

   Radera
 3. Jag försöker vara snäll mot muslimer på fredagar, mot de med mosaik trosbekännelse på lördagar, mot Antje och Dag på söndagar. (på vardagar händer det att jag sam-andas än med den ena än med den andra.)
  Jag använder mig följaktligen av en av mina signaturer idag. ..
  "Tiger"
  Ps Jag tror att Maria slulle vilja ätt Vi också tänkte på Josef denna dag.(se Matteus).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tiger: Josef var på ett sätt "större" än Maria. Maria hade med sina egna ögon fått uppleva ängeln, Josef hade bara att lita på hennes ord och att hon inte varit otrogen.

   Radera
  2. Hej Anna. Jag tänker att Josef fick ett budskap i matt 1:18-25.
   Mvh
   Fr Daniel

   Radera
  3. Josef blev ju faktiskt upplyst om sakernas tillstånd av en ängel i drömmen, så han behövde visst inte bara lita på hennes ord.

   Sedan vet vi faktiskt inte hur ängeln Gabriel såg ut när han besökte Maria. De flesta som beskriver änglamöten beskriver inte storslagna gestalter med vingar, utan rätt ordinära skepnader. Ibland bara synliga för den som behöver se dem. Så det är inget som säger att Gabriel såg ut som annat än en helt vanlig man.

   den Lea

   Radera
  4. Helt riktigt Fr Daniel och den Lea. Jag hade glömt bort detta, trodde han endast drömde om Egypten.

   Då så, tar jag tillbaka. Josef var inte större alls, däremot är Maria nu ännu större i mina ögon då hon tog "en helt vanlig mans" ord för gott, i synnerhet om han började prata om att hon skulle bli gravid. Jag hade bett honom fara och flyga.

   Radera
  5. Anna-tar Du inte Matteus på allvar?!
   Jag saknar kvinnor bland evangelisterna.Nu förmedlas Maria och de andra kvinnorna av enbart manliga skribenter.Det är nästan lika illa som om Svenska Kyrkan bara skulle ha präster av manligt kön. Eller sagt såhär:Eva Spångberg var nog inte alltid helt att lita på...
   Tigerulf
   Lund/Hälleberget...

   Radera
  6. Men vid min eftertankes bleka krankhet kan jag notera att kvinnoprästförespråkare ägnar sig åt samma sak: ett pysslande med att få saker att överensstämma med deras uppfattning. Och ärligt talat tror jag att kyrkans problem hänger väldigt mycket på detta, att det är ett förfärligt krumbuktande med att få saker att låta bra som inte låter bra. I stället för att erkänna att vi inte kan förstå varför det står som det gör ibland jämfört med vår egen uppfattning om rätt och fel och ont och gott.

   Radera
  7. Och jag menar extremt allvar med det jag skrev sist: I båda lägren känner man att "men det är ju inte det som står..." Det urholkar kyrkans trovärdighet enormt även om människor är andligt hungrande och vill få finna frid i sitt sökande.

   Radera
 4. Det är väl fullt normalt att profeterna applåderas i efterhand?

  SvaraRadera
 5. Eva Spångberg är en av Sveriges största evangelister. Det var en stor upplevelse för mig att besöka hennes gård och se på hennes bibliska scener med träfigurer ute i det fria. De förde tankarna till söndagsskolans flanelltavla i min barndom. Gud är densamme då som nu. /John

  SvaraRadera
 6. Trots att det är söndag måste jag apropå dagens brännpunkts-artikel säga att jag avskyr när kyrkostyrelsens AU talar i hela kyrkans namn. "Svenska kyrkan anser" är ett mantra i artikeln. Vad med dem som inte håller med, ledamöter av regeringen som är tillhöriga i Svenska kyrkan t ex. Står hela kyrkostyrelsen - ordinarie och ersättare - bakom denna text?
  Observatorn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och ändå är det ju underbart jämfört med om Svenska kyrkan t.ex. skulle ha hetat "De kristna". En massa föreningar heter ju nu sånt som "Skattebetalarna" (är vi inte ALLA det?), "Humanisterna", "Scouterna" och, ja, "liberalerna". Det var när jag hörde rapporteringen från landsmötet och vad "liberalerna" tyckte om ditten och datten som jag (själv liberal) insåg vilket misstag det var att sluta prata om Folkpartiet. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har därvidlag en STOR fördel framför "Liberalerna", "Kristdemokraterna" och "Socialdemokraterna". Jag kan acceptera att mitt PARTI tycker annorlunda än jag, men inte att jag som liberal påstås tycka exempelvis att de som inte vill viga två av samma kön (varför inte också de som inte vill viga samman tre personer?) ska vägras rätten att fungera som juridiskt bemyndigade vigselförrättare.

   Radera
 7. -Nej, så är det inte, bäste bloggare!

  Först stiftelsen, som Dag tidigare valt att beteckna som ett vanligt gästhem. Jag har i citerat dokument från hästens huvud kunnat visa att den också kallar sig församling. Och i dagens bloggartext, får vi veta att i stiftelsen gestaltas högkyrklig diakoni och liturgi; alltså är den ett slags högkyrklig tankesmedja. Punkt och slut med den saken nu!

  Att jag vill komma högkyrkligheten till livs är inte sant; jag har vid åtskilliga tillfällen berömt högkyrkliga prästers predikningar för att vara djupa och innehållsrika, för att verkligen tillföra församlingen något teologiskt kvalitativt.

  Det jag har poängterat, och står fast vid, är däremot att högkyrklighetens kvinnoprästmotstånd aldrig kan bli Svenska kyrkans. det är nämligen inte realistiskt i den kyrkliga verkligheten. Samtidigt har jag - märk detta, bäste bloggare! - gång efter annan slagit fast att de högkyrkliga företrädarna skulle vara en stor tillgång för kyrkan, om de i stället för att introvert kritisera och vända den ryggen hängivet arbetet för den, för missionen och mot sekulariseringen i landet.
  De är alltså varmt välkomna i detta viktiga uppdrag!
  Dessa mina åsikter är helt andra än att ta livet av en rörelse - låt vara liten och krympande - som är i trons och Guds tjänst.
  Här behövs nämligen alla, som vill se en renässans för kristendomen i Sverige.
  Förstått nu, BloggarDag?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Denna lilla och krympande rörelse ska alltså göra skillnad! Men Dike minns fel. Anklagelsen då var att högkyrkligheten inte kunde bygga församling - se på stiftelsen, där en liten och krympande skara uppenbarligen häckade. Då genmäldes saktmodigt att slika gemenskaper inte är församlingar också om folk församlas till gudstjänst. Plejset är ett gästhem. Nyanser är inte Dikes starkaste sida. Den renässans Dike vill se är en förnyelse på lagens grund - sådant genomskådar en frisk högkyrklighet, den som odlar den stora berättelsen, för att alludera på ett känt verk av - mig!
   Nej, Dike, det kyrkliga sönderfallet förstår du inte, inte dess grund och inte dess medel. Många som ser och inser, säger att det är kört det hela. Jag skulle vilja att de har fel.

   Radera
  2. Kyrkan förnyas städse underifrån.Kvinnopräster-icke minst de unga-bidrar.
   Strukturutredning med ty följande implementering, politiska partier osv utmanar! Sönderfall är det inte fråga om.
   Dagens predikant i Lunds domkyrka-Jöran-togs bl a fasta på :"Var inte rädd"och"för Gud är allt möjligt"
   Om vi räds lite mindre och om allt är möjligt för Gud och nästan allt är möjligt första Dig och mig finns det hopp.
   Gud och människa i samarbete-synergoi
   ...
   Vi tar Maria och Josef som föredöme.
   ...
   Nu går jag till sängs...
   Ulf B

   Radera
  3. Ännu en gudstjänst här i söndags helt utan syndabekännelse och avlösning, och med genus- och flyktingfokus i predikan. T o m en liten tanke på det olämpliga i att köpa israeliskt hanns med. Främlingsfientlighet, utestängande och gränssättande brännmärktes. Givetvis välsignelse i Livgiverskans gränslösa och inkluderande namn mot slutet.

   De unga kvinnoprästerna (andrakarriär, alltså i 40-årsåldern) i församlingen förnyar onekligen.

   Gubben Nilsson

   Radera
  4. Jag tror nog ätt gubben fick sig en tankeställare.
   Heja unga präster i allmänhet och de av det andra könet i synnerhet.
   -u-

   Radera
  5. Vilket är det första respektive det andra könet?
   Antony

   Radera
  6. 1Domkyrkopredikant, med ord bottnande i signatur själv, var JOHAN Svanbom...
   2 Ja-a Du Anthony. ..
   -u-

   Radera
 8. Minns Eva S som trogen gudstjänstdeltagare och supporter till GA Danell på Kyrklig Samlings möten i Växjö domkyrka på 60-talet. Hon var tydlig i sin syn på kv pr. och jag förmodar att hon aldrig ändrade uppfattning som BOD vill antyda. RK

  SvaraRadera
 9. Det Sign Anna tydligen inte vill inse är att Gud utvalde Josef till att bli snickare - och kanske träskulptör också, fast han inte var så talangfull så att detta blev känt för eftervärlden - och inte en kvinna betyder inte att kvinnor inte har en minst lika viktig roll att fylla som bagarinnor! Tvärtom, de bakar ju själva Kristi kropp! Såsom Maria en gång bakade Jesus. Som vi i dag gräddar våfflor.

  Därför bör kvinnorna bara ägna sig åt oblatbageri och lämna åt männen det kreativa och stimulerande jobbet att bli träskulptörer, gärna kända sådana.

  SvaraRadera
 10. BloggarDag igen!

  -Det påstådda kyrkliga sönderfallet beror i varje fall inte - som antyds i Dina rader - på att högkyrklighetens teologiska linje, främst kvinnoprästmotståndet, ej blivit kyrkans officiella.

  Jag, och bloggarens övriga läsare kan notera att repliken mot mig INTE tar upp mitt konstaterande, att det är lika orealistiskt som utsiktslöst för högkyrkligheten att försöka aktualisera kvinnoprästförbudet.

  Jag är helt övertygad om att bloggaren på denna punkt innerst inne delar min slutsats. Så realistisk är även han, dessbättre.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD - Du har säkert rätt: det är utsiktslöst att, med nuvarande partipolitiska styrning, retirera från riksdagens - INTE kyrkomötets - beslut om kvinnliga präster. Och detta slags underdåniga relation till staten/partipolitiken är det som nu dränerar SvK på hängivenhet, teologisk kompetens och ekumenisk relevans. Jag är så gammal att jag säkert inte får uppleva slutet, men jag är helt övertygad om att den "svenska folkkyrkan" är på utdöende. Sekulära partipolitiker kommer att lyckas göra den alltmer irrelevant - framtidens kristna i Sverige kommer att tillhöra andra samfund./Paul

   Radera
  2. Ungefär lika utsiktslöst som att hävda realpresensen eller att dopet åstadkommer att den som döps blir Guds barn eller att prästen har fullmakt att förlåta synder och dessutom distribuerar Guds egen välsignelse. Utsiktslöst alltihop. Lika utsiktslöst som det kristna projektet tedde sig en fredag i april år 33.

   Radera
  3. En kyrka stadd i ständigförnyelse. ..
   "Se jag gör allting nytt"
   -realpresens förändrar sig inte
   -vi är alla-ingen utesluten-Guds barn redan från konseptionen.
   -vi kan alla välsignå varandra aronitiskt.
   den distributionen är ej förbehållen ptästerna!
   -Gud förlåter synder utan ätt behöva gå Viagra präster. Jag tillerkänner er i n t e den fullmakten
   Se han gör allting nytt fr o m en söndag i april år 33. DET är ett löfte att lita på...
   -u-

   Radera
  4. Jag obotlige slarver som till yttermera visso avskyr korrekturläsning...
   Josef, Viagra på Marie Bebådelsedag. ..
   Här går jag omkring i säck och aska och vågar inte gå utanför dörren, ty jag vet ätt det är många i Lund, som inte kan låta bli att följa Mohedabloggaren. ..
   Ulf på Örnv 3 2 i Lund

   Radera
  5. F D Alphadeltagaren14 mars 2016 kl. 09:29

   Jag trodde det var nästa grej som skulle förpackas med Svenska Kyrkans logga på någon vårkänsle-parad framöver. Kompletterar ju tidigare utdelning. Uttrycket "det gifter sig fint" kanske dock är olämpligt i sammanhanget :-).

   Radera
  6. Jag försöker hålla stånd så gott jag kan.
   -u-

   Radera
 11. BOD,

  Nej det aer nog realistiskt att foerutsaetta att folkkyrkan, den politrukstyrda aldrig kommer att raetta sig efter vad den heliga skrift saeger men saa aer den heller , foerutom hastigt foersvinnande oear, inte ens i naerheten av att vara vad som kaennetecknar en Kristi Kyrka, har bevisligen inte ens ambitionen att vara detta.

  Folkkyrkan aer PK-anpassad och sin Gud soeker den inte i himlen utan efter vad som aer dagens "raetta".Vad som brukar benaemnas politiskt gaangbart.

  Daa ingaar saadant som att blygasas foer korset,jaemstaella Muhammed med Jesus och mycket annat vi faatt se, hoera och uppleva bara under de senaste decennierna.

  I mera upplysta tider, andligt sett, skulle var man talat om foeroedelsens styggelse paa helig plats och de som orsakat detta avlaegsnats fraan foersamlingen . Det vare sig de uppnaatt vaerdighet av biskop eller inte.

  De tillsammans med de politruker som mot kyrkfolkets vilja sett till att dessa heretiker faatt skaenda kyrkan.

  Det aer alltsa bara att konstatera. SVeK aer inte och har inte ambitionen att vara en helig , allmaennelig och apostolisk kyrka. I detta stoeds de aktivt av politruker , nyttiga idioter eller inte. Under alla omstaendigheter med annan agenda aen att foelja sin egen bekaennelse.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Efter en vecka där kyrkans ledning fått på tafsen för att vara partipolitiserad åt vänster går ÄB ut i armkrok med Wanja Lundby, den person vars nya ställning för många är det tydligaste beviset på problemet. Det värsta är att man får bilden att artikeln mest lanseras som led i en pågående mediestrid inom S om migrationen. ÄB borde undvika att bli slagträ för de delar av partiet som vill trotsa den nu gällande linjen.

  / Erlander redivivus

  SvaraRadera
 13. Paul, BloggarDag, Anonym m fl kritiker av folkkyrkan,

  -Folkkyrkan består säkerligen och torde inte, som ni påstår, vara i utdöende. Vad skall komma i stället, vilket är alternativet, brukar jag regelmässigt fråga men får givetvis inga svar.

  Det är för mig obegripligt att vissa inte vill förstå och acceptera det verklighetsfrämmande som ligger i att återinför kvinnoprästförbudet. Då är ju kyrkan dödsdömd från början. Tror ni människor i gemen accepterar ett sådant förbud.

  Slutligen ytterligare ett par ord om Eva Spångberg, som alltså - vilket har påpekats här - rakt igenom ekumenisk. Hon sade alltså inte nej till, eller helt förkastade, andra samfunds gudstjänster och arbete som vissa på dessa kommentarsfält gör. för henne var det viktigare att vi har samma gud, Tänk på det, ni alla som fnyser åt andra(s) gudstjänster!
  Och jag tror faktiskt också att Eva Spångberg skulle ha accepterat kvinnliga präster. Ju flera som missionerade, desto bättre, måste hon ha resonerat.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snälla BOD, ta del av SvK:s senaste medlemsstatistik! Den finns på hemsidan. Jag blir imponerad och närmast rörd över hur både Du och Dag lyckas hålla fast vid tron att löftet i Matt. 16:18 gäller specifikt för just SvK. Men var det verkligen till denna inomsvenska - av sekulär partipolitik genomsyrade och av mestadels helt ointresserade medlemmar finansierade - organisation som löftet gavs?/Paul

   Radera
 14. Paul,

  -Statistikens utveckling känner jag ganska bra. Det är ju därför jag med jämna mellanrum hänvisar till procentsiffrorna under det trygga kyrka-statäktenskapets tid.

  Det intressant i Dina och andras slutsatser här är ju att ingen har kunnat peka på ALTERNATIVET till Svenska kyrkan. I jämförelse med den är ju alla myggor. Vilken annan kyrka matchar sex miljoner tillhöriga? Missionsprovinsen med sina två- eller möjligen trehundra medlemmar?

  -Riv inte det bastanta och trygga hus, som Du bor i, Paul förrän Du har ett likvärdigt och helst bättre att flytta in i!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD - Vilket alternativet till SvK är, kommer jag aldrig att få veta; jag är för gammal. Men den statskyrka Du idealiserar (med kollektivanslutning vid födseln och kollektiv finansiering via skatten), var aldrig - och kommer aldrig att bli - ett hållbart nutida alternativ. Modellen från Westfaliska freden är hopplöst föråldrad. Något kommer att uppstå i dess ställe; de yngre kommer att få veta vad. Och Kristi Kyrka kommer att bestå även när SvK är borta./Paul

   Radera
  2. F D Alphadeltagaren15 mars 2016 kl. 00:38

   De första apostlarna var med andra ord inga statistiker. Omvärlden på den tiden ville säkert också tala om för dem att de var små obetydliga myggor. Tur för oss att de inte lyssnade.

   De där tre i GT som vägrade böja sig för bildstoden på order av någon kung med storhetsvansinne utgjorde säkert inte heller någon större procentenhet. Men vi kan väl knappast kalla dem obetydliga för det?

   Radera
 15. Förhastat om Eva Spångberg.

  -Efter att precis ha talat med en i kyrkolivet mycket erfaren person, som kände och ibland samarbetade med Eva Spångberg, kan rapporteras att denna fantastiska och karismatiska, och varmt kristna konstnär inte var kvinnoprästmotståndare, som har antytts här tidigare. I varje fall hade aldrig min källa hört ett dyft om detta och trodde inte heller ett ögonblick på det.
  Inte jag heller. Min uppfattning är att Eva Spångberg såg den fina potentialen i att så många som möjligt - oavsett kön - arbeta för Gud och Hans budskap. Ju fler, desto bättre.
  Kan någon, handen på hjärtat nu kära kommentatorer, för övrigt tänka sig en bättre predikan än de som emanerade från denna kvinna?

  Vid en predikan i gamla Hjelmseryds kyrka för några år, som jag i bänken lyssnade till, sedan hävdade bloggaren, att Hjelmserydsstiftelsen är ett helgon. Borde han inte hellre ha helgonförklarat dess granne, Eva Spångberg?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. Det var då för väl att vi fick klart besked. Eva Spångberg var ingen kvinnoprästmotståndare. Bra att vi fick veta. Men hur ska hon själv få veta detta?

  SvaraRadera
 17. -Enkelt, mr Watson, förlåt BloggarDag

  -Naturligtvis genom att vi gemensamt låter hennes åsikt få fullt genomslag och för hennes varma kristna arv vidare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men gode BOD, Det finns faktiskt ingen definition som säger att kvinnoprästmotståndare inte kan vara varma kristna.an.

   Radera
 18. Jag skulle gärna säga ja till kvinnliga präster om någon enda teolog/präst eller kunnig lekman kunde överbevisa mig med sakliga teologiskt hållbara skäl. Kanske förespråkaren för kv pr BO Dike med sina kontakter har argumenten som överträffar Katolska kyrkan , ortodoxa och orientaliska kyrkorna, de lutherska bekännelsetrogna kyrkorna t.ex Missourisynoden. Fram med argumenten, BOD, som du själv brukar skriva. RK

  SvaraRadera
 19. Anonym,

  -Det skrev jag heller inte. Jag skrev ju att vi skall föra hennes varma kristna arv vidare.

  Vänligen
  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast hon kunde vara ganska kärv också, som ett rivjärn.an

   Radera
 20. Eva Spångberg.
  Jag träffade henne väldigt ofta, varje gång jag var i G:a Hjelsmeryd som 9 till 12-åring.
  Om hon var "emot" kvinnliga präster? You bet!
  Så speciell: Gick som en pojke, den tunna kroppen, extremt höga kindknotor, stripig svart lugg, ögon som skarpa pepparkorn, spetsig näsa,; alltid iklädd blå snickarbyxor, svart basker... Men - det märkligaste: hennes händer. Totalt krumma - som drabbade av en sjukdom. Och det var dessa händer som skulpterade.
  OCH - hon lånade ut sin moped till mig (11-12-åringen). Att få fara fram på hennes mycket ordinära Husqvarna... Yes!
  Hon hade i mig en beundrare.
  Eva.
  Bless.
  /Staffan Roos

  SvaraRadera