fredag 7 april 2017

Stackars kyrkostyrelse!

Vem förmår tycka synd om en kyrkostyrelse? Den styr och ställer och ställer oftast till besvär. Sägs det. Ansvaret för problem läggs alltid på en nivå högre upp. Kyrkostyrelsen står till tjänst. Den borde eller skulle eller måste göra detta eller något annat.

Så samlas kyrkostyrelsen, selekterat folk från olika håll. De politiska partiernas styrka i kyrkovalet slår igenom och ibland gör samma politiska motsättningar det. På plats får styrelseledamöterna information i de ärenden som avhandlas, det brukar vara ett påskuvert av ansenlig storlek och handlingar i en hög som är 4-5 cm. Ibland kan en handling vara på 95-100 sidor med ordentliga bakgrundtseckningar och utblickar. Ledamöterna läser på och är duktiga. Ingen skulle våga säga sig ha begripit allt men kanske tillräckligt mycket. Det helt obegripliga tas aldrig upp. Under de senaste åren har styrelsen aldrig fört en diskussion om strategiska vägval, alltså hanterat framtid på ett systematiskt sätt. Omvärldsanalysen som sändes ut senast, fick vi ett par dagar efter sammanträdet då det sagts att framtidsfrågor skule tagits upp. Det blev inget av det.  Jag tror tt jag sanningsenligt kan säga, att kyrkostyrelsen efterhand fått allt mindre att säga till om. Makten har delegerats bort och arbetsutskottet tar en hel del frågor. Styrelsen fungerar alltmer som ett fullmäktige. Det är egentligen inte så roligt sett till ansvaret. Nå, jag är ersättare och följer lite utanför kretsarna vad som händer. Men jag tror att jag minns hur det var och jag tror att jag ser hur det är.

Inte sällan dyker det upp ett eller annat problem, som när det bli budgetberedning. Ett par rader i det material som är helt offentligt men av handlingen framgår inte diarienr (det kan vara Ks 2016:1027, 1205, 1206 eller 2017:199). Ärendenumret den 4-5 april i år är dock B 10, dvs beslutsärende. Tre rader handlar om utredningskostnader avseende Svenska kyrkan i utlandet:
"Utredningskostnader för den juridiska genomgången av verksamheten i Svenska kyrkan i utlandet bedöms ligga på 20 mnkr per år för 2018 och 2019. F.n. sker en översiktlig genomgång som ger underlag för beslut om fortsatt arbete. Detta underlag kommer att behandlas av Arbetsutskottet 20 april."

Jag läste först att saken skulle kosta 2 miljoner per år, alltså lika mycket som advokatkostnaderna var i somras eller lika mycket som det kostade att reda upp situationen i Rom. Här anmäls betydligt högre kostnader för en verksamhet som uppenbarligen befinner sig i kaos. Ledningen har, som ni minns, avgått...

Jag ska inte säga att kyrkostyrelsens ledamöter skrek, klagade högljutt, grät, gisslade sig eller läste de allvarligaste psaltarpsalmerna. "Tyst häpenhet" är det uttryck som närmast skulle kunna komma till användning. Här kommer notan för SKUT-kulturen, glada dribblare som försökt komma undan skatter och avgifter, kanske plockat fram gitarren men inte närmare kollat trista trivialiteter som regelverk. Här kan man anta att prästen haft kontoret på fickan och ingen har brytt sig om den gamla regeln att inte mixa präster och pengar.

Har det inte kommit signaler om konstigheter. Visst. Och de har förts till de ansvariga med frågor från förtroendevalda om det kan vara något fel. Svaret har varit att det är gnällspikar som hört av sig. Det var nog inte riktigt så. Det har gått så länge det har gått, men sedan går det inte alls.

Jag tror inte ett ögonblick att pengar snillats bort. De glada dribblare som blir utlandspräster har inte haft det intresset. De har velat hitta enkla och billiga lösningar, tagit in arbetskraft utan att vara så formella och haft handkassor för löpande utgifter. Alla utgifter har inte försetts med kvitto, kulturen i landet har inte varit den. Detta sas inte i kyrkostyrelsen utan ska här uppfattas vara en redovisning av mina fördomar om den s k SKUT-kulturen. I den fick jag aldrig bli en del. Jag ska rimligtvis misstänkas för att vara sur på SKUT och benägen att med tillfredsställelse meditera över ordet "egen framgång är guld värld, andras motgång är inte heller att förakta." Jesus sa nog så och sa han inte just så, borde han ha gjort det.

Nu blir folk arga igen och kyrkostyrelsen, som inte haft med frågorna att göra, får skäll. Få kommer att ställa sig upp och prisa kyrkostyrelsen för att den tar i frågorna och att Svenska kyrkan håller sig med en generalsekreterare som inte backar undan för problem. Ingen kommer att säga att vi behöver lysa igenom flera av de kyrkliga kulturerna, de som skapar sina egna självklarheter som efterhand visar sig vara inte bara konstiga utan direkt skadliga. I kretsen av glada dribblare anställda av SKUT kanske det hade behövts några kamerala präster av det gamla slaget, de som blev kyrkobokföringsinspektörer. Och så hade det behövts visselblåsare och en organisation som tonsäkert kunde lyssnat efter visselsignalerna.

Mitt ansvar? Jag vet inte. Återkommande har jag frågat, det ska sägas till mitt försvar. Och det var länge sedan jag slutade ge kollekt som skulle tillfalla SKUT. Ville dom inte ha mig, skulle dom inte ha mina pengar. Det var den enkla hållningen.

Stackars kyrkostyrelse!

13 kommentarer:

 1. Ansvar - visst har bloggaren det!

  Återigen en märklig kommentar från en styrelseföreträdare om den egna styrelsen. Vi har läst flera sådana tidigare. Till vilken nytta vet jag inte. Visst finns det fel och brister i styrelsearbetet. Men de har ju bloggaren också ett ansvar för. _Ändock kritiserar han sin jordiske huvudmans styrelse på detta sätt. Jag ber läsarna observera, att DS har ett långt tidigare förflutit som ordinarie ledamot, då han veterligt var både mer lojal mot sina styrelsekollegor och utan tvekan tog deras parti, om styrelsen fick stark kritik. Det har jag själv erfarenhet av. Tro inte att DS stod upp för den goda saken då och undslapp sig att Dike har nog rätt i denna fråga.

  Nej, då passade politikersällskapet, Sören Ekström, Levi Bergström, Anders Svärd och de andra. Styrelsen - alltså inklusive DS - stod upp som en samlad man och hade därtill, förstår jag, mycket trevligt på de lite mer informella sammankomsterna. Och alla i dessa spalter vet ju att DS också är - som en icke okänd förtroendevald i kyrkan och i den sekulära beslutsvärlden uttryckte det för mig (vilket jag alltså länge vetat) - en "mycket trevlig" person.

  Vad har då hänt? Antingen tar man ansvar, försöker avhjälpa problemen. Eller också tackar man nej till styrelsevalen.

  Man kan inte, bästa bloggare,. sitta på två stolar här.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Än en gång blir jag förvånad över att Bengt Olof har dubbel standard. Det skall vara ett demokratiskt system, där partier med olika meningar ställer upp. Men sedan skall alla vara lojala med styrelsen, då får man inte framträda med olika meningar!

   I demokratier får man majoritet och minoritet. Majoriteten har makten, och minoriteten har den demokratiska plikten att opponera. Om Dags primära uppgift skulle vara att i allt stödja styrelsens majoritet, då skulle han inte bara svika sina väljare utan förråda det demokratiska systemet!

   Radera
  2. Två stolar, som att kandidera för Posk och argumentera mot huvudpunkterna i programförklaringen.
   Att kritisera sin jordiske huvudman gjorde väl en partimedlem i Moderaterna i Norrköping för några år sedan, eller?
   En styrelse mår bra av granskning, inte minst om om det egentliga styrelsearbete de facto sker i arbetsutskott eller presidium.

   Radera
 2. BOD,

  Av vad du skrivit hittills är det svårt att se att det funnits anledning att tala om att "Dike har rätt".

  Det mesta du påstår är ju ren lögn eller i bästa fall politruktjafs med minst sagt glidande på fakta.

  En politruk som vägrar inse fakta, vägrar inse att SVeK är en politiskt / politrukstyrd kyrka där DS är en av de få som kämpar mot detta.

  Istället vränger du fakta och jämför med gamla tider när "alla" politiska partier agerade inom SVK. Bortser helt ifrån att det gällde en tid när det förutsattes att Staten var kristet och dess "beskyddare" och att det gällde alla partier.

  Sedan kom verkligheten ifatt drömmen. Staten förklarade sig sekulär liksom de flesta partier.

  Normalt skulle de nu förklarats obehöriga, dvs inte valbara och staten självklart inte röstberättigade på ngt sätt.

  Det borde du förstå men du är ju politruk och arvoderad och vill väl inte riskera ngt.Du lyckades ju bli utesluten ur moderaterna och på ett bananskal-(knappast ngt som hade med förtroende att göra snika till dig en plats i POSK vars program du i övrigt motarbetar).

  Tala om dubbelmoral. Du är dock inte ensam. Köttgrytorna lockar kan jag förstå.

  Du ägnar dig som sagt åt undanglidningar och politruktjafs. T ex när du efterfrågar bevis för att präster avkragats för att de hävdat sin plikt och rätt att följa bekännelsen och sina vigningslöften.

  Du vet, om du inte är fullkomlig idiot-( det är du väl inte?),att inget kyrkoråd skulle våga säga sådant som motivering för avkragning.

  Man tillgriper hellre metoden att betala max skadestånd och skylla på samarbetssvårigheter. En självklarhet. En kristi Kyrka eller åtminstone en präst som försöker agera som en VDM kommer alltid att vara en anledning till samarbetssvårigheter.

  PK-tyckande, dvs tidsandan och den Helige Ande har inget gemensamt.

  Kan bara säga att Du kan nog räkna med arvoden din tid ut och sedan får du väl liksom vi andra en dag stå inför vår Herre och svara på varför Du (vi) agerade som vi gjorde.

  Personligen känner jag att min skuld mest är att jag gett upp och flytt SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, det är ingen skuld/synd att fly från en heretisk sekt!
   Antony

   Radera
  2. Vi kommer arbeta aktivt i POSK i Mörrum-Elleholm för att inte längre nominera Bengt Olof Dike. HK

   Radera
  3. Alphadeltagaren8 april 2017 kl. 08:29

   Verkar klokt. Han verkar vara (om än osedvanligt indiskret) en trojan.

   Radera
  4. Antony och HH, var snälla och förklara för mig varför ni ödslar så mycket krut och så många klagomål på ett samfund som ni har lämnat? Vore det inte bättre att lägga tiden och energin på de ställen där ni är medlemmar? Och vad är det för fantastiska köttgrytor HH inbillar sig att man ställs inför som kyrkopolitiker i Mörrum? För det är väl där BOD är verksam. Försök ha lite koll på verkligheten!

   Radera
 3. Håll er till saken!

  -Bloggarens kritik mot kyrkostyrelsen är nu, som jag skrev, en helt annan än den var då han var ordinarie ledamot där. Nu underkänns styrelsen nästan per definition, tidigare försvarade han den med näbbar och klor mot kritik. Jag vet som sagts, ty jag var med då. Det märkliga är också att bloggaren inte försöker från sin position skapa en annan ordning; det går ju inte att ständigt hugga på den gren, som han själv sitter på.

  +Görans synpunkter om majoritet och minoritet är här irrelevanta, då bloggarens kritik INTE handlade om reservationer och omröstning, eftersom han i rollen av ersättare inte kan göra sådana.
  HH:s ideligen tuggande om de påstått usla förtroendemännen och min persons ännu större uselhet kan vi lugnt bortse ifrån. Som bekant går det inte att lära gamla hundar att sitta, speciellt inte sitta vackert.

  Så ber jag igen att mina kritiker håller sig till sakfrågorna och inte till min person. Ni må gärna tycka att jag är usel, men debatten på denna blogg skall ju, om jag förstår DS rätt, handla om just sakfrågor.
  Strunta då i min ringa person och olika benämningar på den (mig), tack!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om kritiken är en annan skulle det kunna bero på att situationen är en annan. Makten har flyttat från styrelsen in i kansliet. Kan det ha varit så att styrelsen dåförtiden var mer alert och drev fler frågor, också i strid mot kansliets önskemål? Så tror jag. Och jag var med och är med igen. Men vad gnäller Dike för? Han har i alla år försökt marginalisera sådana som mig och har lyckats!

   Radera
  2. Alphadeltagaren8 april 2017 kl. 09:50

   Bengt Olof Dike
   Du kallade mig en gång för "Högkyrklig bakåtsträvare som i sällskap med sina gelikar dväljes i Hjelmseryd för att där smida planer för att exkludera kvinnor och homosexuella" eller något liknande.

   Jag är fortfarande inte klar över vad det betyder, men jag tror inte det var vänligt menat.

   Radera
  3. BloggarDag och Alphadeltagaren!

   -Nej, DS, om Du är marginaliserad, har Du själv åstadkommit marginaliseringen.

   Men är Du verkligen åsidosatt? Du är prästvigd sedan mer än fyra decennier och får utföra allt det i kyrkan som Dina prästkollegor får!

   Du sitter - och har länge suttit - i Svenska kyrkans absolut högsta ledning och är där aktiv som få andra!

   Du har ett kyrkligt kontaktnät som - vågar jag påstå - ingen annan! Du reser i och utanför landet och är engagerad som föredragshållare och inspiratör på olika håll!

   Du har skrivit kristen litteratur som få andra präster!

   Du har en gedigen akademisk bakgrund och ett personligt sympatiskt sätt som innebär, att Du talar latin (och tyska) med de lärde och kan tala med bönder på bönders språk!

   Vad gnäller Du för! Tacka Gud i stället för alla dessa gåvor!

   Alphadeltagaren,

   -Jag kan överhuvud inte erinra mig att jag någonsin skrivit sådant om Dig och om andra. Tvärtom har jag konsekvent respekterat de högkyrkligas åsikt och betonat att den inte har något att göra med talet om jämställdhet och jämlikhet mellan män och kvinnor.

   Du är ju heller inte säker på Ditt citat.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Tråkigt att herr "förtroendevalde" Dike inte visar sin tacksamhet mot Gud på söndagarna i kyrkan därhemma i Mörrum för alla arvoden under åren. /John

   PS! var ska herr Dike vara "bortrest" i morgon Palmsöndagen?

   Radera