onsdag 5 april 2017

Vad var det vi sa?

Frågan är fri, bara den är ärlig, heter det. Så då frågar jag: "Vad var det vi sa?" Frimodig kyrkas folk i Kyrkomötet reserverade sig mot Strukturutredningen. Vi trodde inte modellen. En av oss  var kyrkoherde i Malmös tidigare organisation, så han borde veta mer än vi andra. Men alla fattade. Skrev jag att de samtliga var med i nomineringsgruppen Frimodig kyrka? De andra grupperna röstade för förslaget. Alla.

Nu blev det illa i Lund, Malmö och Västerås. Jag vet inte om det har bäring på något, men i alla tre fallen är det den socialdemokratiske ordföranden som ingår överenskommelser med den som slutar och de för en utomstående rätt frikostiga avtalen undertecknas av samma män. Jag undrar inte hur många medlemmar som tycker att detta är en vettig medelsanvändning. Rätt svar på den fråga jag inte ställer, är att ett betydande antal medlemmar ogillar detta. Några vidtar den enkla åtgärden att mäla sig ur. Låt oss nu höja blicken över plånboksnivån.

Jag undrar vad det är för fel på ett system som leder till utköp av kyrkoherdar, som betrotts med stort ansvar och normalt sett borde vara utomordentligt kompetenta.
Det finns olika förklaringar: felrekrytering, organisationsfel, ideologiskt osäker kompass (från två håll) eller Guds tillåtande av det onda. Jag ger bara några tänkbara förslag.

Felrekrytering, kanske eller sannolikt. Det är inte onaturligt om det blir så i en kyrka som varit idog med att sortera bort folk, som på två avgörande punkter tänker fel, när de tänker som Kyrkan. Allt har ett pris. Också ideologiska framsteg. Kompetenta präster ersätts av präster med annan kompetens och kanske mindre. Den organisation som sätter sidohänsynen före kompetenskrav råkar illa ut när det tjorvar till sig. Men det kan vara en bekväm utväg att skylla systemfel på person. Sker det, kommer problemen tillbaka och nästa man eller kvinna förs till rakning. Ordförandens ansvar blir att lösa problemet och det får kosta. Hur mycket förhandlar man om.

Organisationsfel tror jag. Sankt Paulus hade inte gillat det klerikalimperium som byggts i Malmö. "Small is beautiful", brukade han tänka. Strukturutredningen försummade att tänka teologi och menade att teologin var genomgående i deras utredning. Det var den inte alls. Den fanns helt enkelt inte. Det hade behövts en teologsik modell som styrt ut i pastoralteologi för att det där med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission skulle stå i fokus. Nu står organisationen, systembygget, i centrum. Det blir som det blivit. Ordförandens uppgift blir i det läget att slå vakt om organisationen. Trots allt.

Den ideologiskt osäkra kompassen är också en förklaring. Förkunnas kristen tro eller religion? Vad säger kampanjen att vi ska vara "stolta fittor" om situationen i Malmös storpastorat? Är det andra från klassisk kristen tro avvikande meningar som också torgförs? En rimlig förmodan är att det förhåller sig på det viset. De små detaljerna (nåja, ni förstår hur jag tänker) bär information i stort. Villoläror har den komplikationen med sig, att Anden drar sina färde och det blir  yta (skal) i stället för djup (liv). Men resurserna finns och konferenser piggar alltid upp. Särskilt de som handlar om existens.

Gud vill inte men tillåter det onda är en förklaring att ägna sig åt på knä och i bön. Det kan bli så förfärligt. Om nåden sökt malmöborna i århundraden och folk sedan struntar i det hela, som i Nineve, kanske Gud inte ens bryr sig om att sända en ovillig Jona till det Babylon, där det finns 120 000 människor, som inte kan skilja på höger och vänster - och dessutom många djur. (Jona 3:11) Så många att Djurkompaniet har affärer i staden. Tänker vi så, blir Malmö bara prototypen för landet Sverige. Så illa som det är i Malmö, är det egentligen i hela landet.

Den mångomskrutna svenska folkkyrkan har uppenbara problem, som visar sig inuti och utanpå.

Från den norrländska vildmarken når oss skriet. S-kriet , menar jag. Irene Gustafsson har lämnat/tvingats bort från S, som hon företrätt i olika kyrkliga fora. När hon i stället vill kandidera för en partipolitiskt obunden grupp åker hon ur S. Det är efter stadgarna. Men är det verkligen klokt?
http://www.nsd.se/nyheter/de-lamnar-s-for-kyrkans-val-nm4509985.aspx

Vi kommer till en punkt där det kyrkliga blir en hämsko för svensk socialdemokrati. Det är de kommunalgrå sossarna som, rätt eller fel, blir utköpsagenterna, de som fattar beslut som kostar miljoner som betalas för ingenting. De har, rätt eller fel, svårt att försvara sig. De står där allihop som en annan Andersson i Skene. Ska svensk socialdemokrati låna sig till detta? Och vad säger de gamla broderskaparna när rejäla socialdemokratiska kvinnor lämnar partiet därför att de vill göra något kyrkligt och dömer ut (S)atsningen? Vad är det för politisk klokskap att inte släppa kyrkopolitiken för att i stället se socialdemokrater i andra konstellationer (Frimodig kyrka t ex) göra sina kyrkliga  insatser? Det är för få sossar i FK, som ni vet. De får inte vara med och det är skada.

Kan ni höra Mäster Palm och Hjalmar Branting ropa som en gång Mose: "Släpp mitt folk och låt det hålla gudstjänst"? Logiken i det system vi har är att det hela inte håller. Jag har antytt saken tidigare , gör det esomoftast och gör det kanske också framdeles.

42 kommentarer:

 1. En sanning tål att upprepas.
  (S)trukturutredningen är en katastrof för krykligt arbete.
  Frågan är om inte det var (S)yftet?

  SvaraRadera
 2. Frimodig Kyrka är inte helkass. Motståndet mot strukturutredningen var berömvärt.
  Jag kan ibland komma på mig med att vara fin i kanten. Jag är ju också medlem i fina Kristensamfundet. Jag anser mig fin när jag talar om att det är den gudstjänstfirande församlingen som är Svenska Kyrkans kärna och därur ska väljas de som får förtroende.
  Men så hör jag i andanom vad som måhända är Guds röst :Jag är inte bara till för de heta och varma, jag är också till för de ljumma och kallsinniga.Agnostiker och de som förnekar mig intresserar jag mig för alldeles speciellt.Muslimer,buddhister,hinduismen,naturreligiösa. Jag är den inväntande Guden.Jag är Gud för alla -ingen utesluten.
  Jag är Gud för de oföretagsamma -de som inte gör Svenska Kyrkan till AB Svenska Kyrkan.
  Så här långt kommen finner jag läge att fråga Gud :Är du sosse?
  Och jag hör Gud svara :Jag är den jag är och friköper er...
  "Sosse alltså?!"
  Tystnad...
  Ulf H Berggren, dyr i drift, nåde mig...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren5 april 2017 kl. 14:43

   Det här har jag hört tidigare, och jag undrar alltid vilka de där fienderna är, i vars åsyn nattvardsbordet bereds. Alla är ju kompisar och alla är friköpta. Det finns ju inget "vi och dom". I sanning ett mysterium.

   Radera
  2. Gunnar Bartholomeus Perterson frågar Dig
   Ulf H Berggren: är Du medlem i Kristensamfundet, Rittelmayers försök att förnya den protestantiska kyrkan med hjälp av idéer från Rudolf Steiner?   Radera
  3. Ja.
   Friedrich Rittelmayer var Kristensamfundets förste Erzoberlenker.
   När han var kyrkoherde i Berlin var han inbjuden och besökte Natan Söderblom
   Kristensamfundet står för kristen förnyelse överhuvudtaget.
   Bland pionjärerna fanns flera präster från Tyska Evangeliska Kyrkan.
   Den första svenska prästen Karl Engqvist läste teologi i Lund och prästvigdes först i Svenska Kyrkan.
   ;lite upplysningar att spinna vidare på....
   Ulf

   Radera
  4. Besökte skedde väl innan Rittelmayer lämnade kristendomen?! Fast å andra sidan var ju Natan Söderblom intresserad av religionshistoria.

   Radera
  5. Friedrich Rittelmayer valde ett samfund som vad det kristna anbelangar ligger en oktav högre än vad Evangeliska Kyrkan i Tyskland gjorde och gör.
   Ulf

   Radera
  6. En oktav högre därför att dess främste profet Rudolf Steiner inte bara trodde på en Jesus utan två (en född i Nasaret och en i Betlehem och vilkas astralkroppar övergår i varandra)? / Markus

   Radera
  7. Stolle-Uffe i högform!
   Antony

   Radera
  8. Hej Markus!
   Läser dig först denna Palmsöndag.
   Bra att du är på alerten ehuru risken finns att våra astralkroppar kolliderar.
   Om du Markus anser att det räcker med en Jesus är det inget hinder för dig gör att vara medlem i Kristensamfundet.
   Ulf

   Radera
 3. IStockholm är man kanske inte så förvånad. Hade Ekhem på kartan.
  Stockholms innerstadsförsamlingar är ännu osammanslagna trots ivriga försök från stiftet.
  Observator holmie

  SvaraRadera
 4. Partipolitisering i kyrkan är djupt stötande.

  " Det var för mycket partipolitik. Man ville hellre ha med folk från den egna partitoppen än personer som engagerade i kyrkan."

  Jag minns när jag besökte Taizé och berättade för kristna från andra länder hur Svenska kyrkan styrdes. Ingen trodde mig. De trodde inte heller på uppgiften att en stor del av medlemmarna var odöpta.

  /Laikos

  SvaraRadera
 5. Laikos,

  -Kan inte också partiengagerade personer vara aktiva i kyrkan?

  Varför sätter Du det ena mot det andra, när det skall vara både-och?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skall det? De allra flesta "förtroendevalda" uteblir konsekvent från söndagsgudstjänsten i hemkyrkan och har vare sig en aning om eller något intresse för vad som händer utanför sammanträdesbordets trygga arvoderade krets. Systemet är uppbyggt så och de lediga söndagarna försvaras med näbbar och klor. Det vet väl herr Dike själv? /John

   Radera
  2. Självklart kan människor som är engagerade i samhällspolitik på olika nivåer vara aktiva och göra fantastiska insatser i våra församlingar. Självklart kan det vara både-och. Lika självklart ska alla kunna lita på att engagemanget i kyrkan inte styrs av ett kyrkligt icke-engagerat partikansli. Svårare än så är det inte.
   Kh på landet

   Radera
  3. Partiengagerade ja - partier nej!
   Varför vill du så otroligt gärna få det att se ut som om vi som vill ha bort de sekulärpolitiska nomineringsgrupperna därmed skulle vilja utesluta de människor som OCKSÅ är engagerade där?
   Jag har då tron att de mycket väl skulle kunna stå på egna ben, utan att ha partiet i ryggen. Du verkar inte tro dem om det.
   Nej, om du med både-och menar partipolitik i kyrkan så nej.
   Eva H

   Radera
  4. Citat kom från verkligheten. I Boden nomineras man till kyrkans ledning inte för att man är kyrkligt aktiv utan för att man är partipolitiker. Jag har mött samma sak på andra ställen.

   Partiengagerade personer kan naturligtvis också vara kyrkokristna och ta ansvar i det kyrkliga styret. Men varför skall Sverige vara världsunikt och ha partipolitiska listor i kyrkovalet? Kan vi prata om det, utan att du tar till överord som att vi vill "förbjuda"? Kan det vara så att det svenska enhetssamhällets utveckling gav oss denna problematiska konstruktion?

   Eller är det bara Svenska kyrkan som förstått hur Jesus ville att hans Kyrka skulle styras?

   /Laikos

   Radera
  5. Bara för att något är teoretiskt möjligt, så kanske statistik och erfarenhet visar att det snarare är undantag än regel?
   Riksdagens kristna grupp är en gemenskap utan gemensamt kristen åsiktsprofil i riksdagen.
   När får vi se motsvarigheten i Kyrkomötets partipolitiska grupp, som odlar sitt partipolitiska intresse utan att det påverkar kyrkomötesarbetet mer än av riksdagens kristna grupp påverkar riksdagsarbetet?

   Radera
 6. Jag undrar hur reträtten från strukturutredningens misslyckade storpastoratsatsningar kommer att se ut.En misstanke är att detta kommer att regleras av just möjligheten att skriva att skriva om reglementet för dessa storpastorat. För att göra mindre och mer hanterbara enheter. Och så döljer man att hela tanken var fel och ett misslyckande/Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 7. Vid apostlamötet i Jerusalem (Apg 15) samtalade man om hedningarna skulle omskäras efter sen de kommit till tro på Jesus. Efter överläggningen kom man fram till ett beslut och att sända ett brev till församlingen i Antiokia. Vad som är anmärkningsvärt, när det gäller beslutet, är som de skriver: "Den helige Ande och vi har beslutat...v.28

  När beslut tas i kyrkomötet eller ute i församlingarna, beslut som får stora konsekvenser, hur ofta kan man då säga: "Vi och den helige Ande har beslutat". Besluten som tas drabbar alltid människor, mer eller mindre. Låt den helige Ande få vara med i besluten.

  Eric

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur hade kyrkohistorien sett ut om första apostlamötet styrts av ett demokratisk omröstning, förutan den helige Ande?
   Vart pekar den ideologiska Kompassen utan den helige Ande?

   Materialismen: kyrkans ekonomi, karriärtjänster med marknadsmässig lön, påkostade byggnader. Varesig den enskildes eller kyrkans liv består i ett överflöd av pengar eller ägodelar. Lk 12:15.
   Hedonism: Allt som känns bra ÄR bra! Livet är inte bekvämt, glassigt eller underhållande. Lycka är inte alltid det som känns bra för stunden. Glädje sprungen ur en vandring i Jesu närhet är något annat. Gal 6:8 .. så i köttet.. eller i Anden leder till undergång eller evigt liv.
   Individualism: Jag vill ha min vilja igenom, på mitt vis, efter min tradition, till Min fördel. Narcissism som livsstil. Gud är kärlek, men hans kärlek är inte självisk! Rom 2:8 har hårda ord mot den som söker sitt eget,inte söker sanningen utan orättfärdigheten!
   Politik som religion: politik i samhället är inget fel, men den kan inte bli vår frälsare! Någon har sagt att "politik är religion för människor som inte känner Gud". Den kristnes djupaste lojalitet måste ändå vara till Gud och inte till statsmakten. Fil 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, därifrån Herren Jesus Kristus som Frälsare!
   DS föreslår "knä och bön" med hänvisning till Mose och Arons uppmaning till Farao " släpp mitt folk" . Det finns en risk till kompromiss i 2 Mos 8 att gå havvägs kompromissa, ett stort ansvar för dem som väljs att styra kyrkan.
   Eric: visst behöver vi både som enskilda och som Kyrka den helige Andes vishet att välja rätt väg i förvirrad Kyrka. Prästänka

   Radera
 8. Var verkligen ingen annan emot strukturutredningen? Att FK var enda gruppen som som helhet var emot, det kan jag tro, men att FK-ledamöterna var de enda som röstade emot, så iilla vill jag inte tro att det var. Det brukar finnas vettigt folk i en del andra grupper också, och partipiskan viner inte överallt.
  Och problemet med odöpta medlemmar försvinner inom en mansålder, räknat från 1996.

  SvaraRadera
 9. När min far föddes 1907 var samhället i mångt och mycket ett klassamhälle. Han kunde berätta om hur han särbehandlades i skolan för att hans släkt inte tillhörde de besuttna i samhället. Han bodde ju på fel sida av älven i den mellansvenska staden.
  Inte konstigt att min far tidigt kom med i det socialdemokratiska partiet och med syn kristna livssyn var det också naturligt för honom att vara delaktig i att starta en lokalgrupp av Broderskap i staden.
  Utifrån den gruppen blev han också nominerad och invald i stadsfullmäktige och var kvar där under flera valperioder.
  Min far berättade att när man i partiet hade sina samlingar för att gå igenom ärenden inför möten i stadsfullmäktige så ställdes alltid en sista fråga av ordförande (till lika stadsfullmäktiges ordförande).
  ”Hur ställer ni från Broderskap er till dessa ärenden”?
  Det fanns då i alla fall en respekt som successivt sedan försvunnit vilket min far också smärtsamt noterade innan han avled 1992.

  SvaraRadera
 10. I Katolska Kyrkan bildar vi nya församlingar genom "avknoppning" från större församlingar, men det är en skillnad mellan en kristen kyrka och en sekulär organisation. Jag glömde nog nämna att vi har en mässgång på 20-30% av medlemskapet, förvisso inte bra (90%, som i Afrika, delar av Asien och Latinamerika är eftersträvansvärt, eller åtminstone närmare 50% som i Polen)!
  Antony

  SvaraRadera
 11. Dike, demokrati i vanlig sekulär betydelse har inget i Kyrkan att göra, annat än i vissa frågor på lokal nivå. Alltså makten hör hemma hos biskopar och präster. Därmed inte sagt att partipolitiskt aktiva kan engagera sig i kyrkan som privatpersoner.

  Angående Kristensamfundet bör noteras att deras dop inte är ett giltigt dop (på samma sätt som gäller Jehovas och Mormonernas dop).

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kh på landet, Eva H, Jonas M m fl.

   -Påståendet om förtroendevaldas ointresse och att demokrati ej har i kyrkan att göra, är lika obegripliga som de är provocerande.

   Varför döms de förtroendevalda ut i ett slags identitetspolitiskt befängt betyg?
   Jonas M avslöjar sig själv så tydligt som det någonsin kan göras: präster och biskopar skall ensamma bestämma i kyrkan!
   Där har vi det, som är folkkyrkans död. Gå ut med det i kyrkovalet, så får ni (Du Jonas) hur väljarna tar emot det.
   Men kanske ligger det trots allt nära Frimodig Kyrkas syn. Om inte, väntar jag mig nu starka reaktioner därifrån på Jonas slutsats.
   Annars talar tystnaden sitt tydliga språk.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Ursäkta men här är det jag som bestämmer hur tystnad ska tolkas för Bloggardag styr jag. Vad FK kan mena ser vi av de valsedlar som snart nog är officiella och inte på annat sätt. Och det är ett påhitt att i Guds folk bara biskopar och präster ska bestämma. Varför ska Dike köra fram sådana dumheter? Är det posks nya linje?

   Radera
  3. Vem sade det?

   -Jo, det var Jonas M, inte jag. Undertecknad drog endast en logisk slutsats av hans ord. Skönt därför att Jonas bleV uppläxad.

   Låt mig för övrigt påminna om rubriken på denna bloggtext: "Vad var det vi sa"?

   Ja, bäste bloggare, vad var det, när vi varnade för kyrka-statskilsmässans katastrofala följder. Jag lider med kyrkan, när jag ser konsekvenserna men förblir folkets, demokratins, öppenhetens varma kyrka med låga trösklar trogen.
   Det är en fröjd att se dess tempel med stolta torn i den blekingska och småländska naturen. Gud och Jesus i centrum av landskapen!

   BENBGT OLOF DIKE

   Radera
 12. Jona åkte till Nineve, inte Babylon.

  SvaraRadera
 13. Biskopsmötet i Svenska Kyrkan har uttalat att Kristensamfundets dop inte är ett kristet dop. Man har därvidlag traskat patrullo med Evangeliska Kyrkan i Tyskland.
  Ritualen för Kristensamfundets dop finns inte officiellt i skrift. Så hur EKD och svenska biskopsmötet uttalande är ogiltigt. -Ja, vem mer än Gud själv kan uttala att ett dop är icke kristet?!Biskopsmötet har i sanning tagit sig vatten över huvudet.
  Ägnar sig då Kristensamfundet åt hemlighetsmakeri? Nej,alla handlingar sker helt öppet. Var och en kan till exempel delta vid dop i Kristensamfundet. Det skrivna ritualet handhas dock enbart av prästerna.
  Jag är beredd att gå i god (gud?...) för att Kristensamfundets dop är kristet. Skulle Gud invända vore jag beredd att ompröva. Svenska Kyrkans biskopar kan också när de så vill ompröva. Så till slut ett råd till Antje och de tretton andra ::OMPRÖVA för Guds skull..
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du, stolle-Ulf, visst kan man förundras sig över att Svky (förvisso helt korrekt) anser att det neo-arianska Kristensamfundet är en heretisk sek, då detta samfund verkar vara något mer "kristet" än Västerås stift!
   Antony

   Radera
  2. Jag har läst materialet från EKD och Svenska kyrkans biskopsmöte. Dock har jag inte varit på något dop i Kristensamfundet utan bara vanlig söndagsgudstjänst. Det är tydligt att "Kristensamfundet" inte är kristet och det är en annan lära (trots formell lärofrihet) som prästerna där förkunnar om treenigheten och Jesus. Som redan sagts: Steiner lärde inte bara en utan två Jesusbarn som genom diverse reinkarnationer förmedlar kosmisk kraft mellan sig. Religiöst, men inte kristet. / Markus

   Radera
  3. "Religiöst, men inte kristet." Som Svky (med få undantag på församlingsnivå)!
   Antony

   Radera
  4. Jag vet absolut ingenting om "Kristensamfundet". Men på beskrivningen låter det som en ny variant av "Liberala Katolska Kyrkan". Finns det något samband?/Paul

   Radera
 14. Nå, Antony
  Var Thomas av Aquino heretiker och stolle?!
  Kristensamfundet är i rakt nedstigande led thomasiskt.
  Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Luther och inte minst Melanchton har åtminstone ett rakt svar på den frågan.

   Radera
  2. Nu stollar du till det igen, exakt hur är Kristensamfundet thomistiskt, är det den dualistiska "kristologin", reinkarnationsläran, avståndstagande till alla andra dogmer.....eller vad?!
   Antony

   Radera
  3. Som sagt, mer likt Västerås stifts irrläror än kristendom!
   Antony

   Radera
 15. Vad menas Ulf Berggren med det, härleder man någon apostolisk succession från Thomas av Aquino, som det skulle förändra något.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har dels nylutheranerna och dels nythomasiterna.
   Jag hör hemma i båda.
   Dvs att jag är medlem i både Svenska Kyrkan och Kristensamfundet.
   Heretiker kan du vara själv, Jonas...
   Ulf

   Radera
 16. JA du Ulf,
  Du ställer en frågafrågar, retoriskt(?) " Var Thomas av Aquino heretiker och stolle?!"

  och kommer sedan med ett påstående ""Kristensamfundet är i rakt nedstigande led thomasiskt."

  På frågan kan man väl svara att han i vart fall inte var en stolle. Om han var heretiker överlåter jag till våra katoliker att besvara. Personligen anser jag inte det även om han rörde om i grytan...

  På ditt påstående skulle jag förmoda att förbundet är lika lite "thomasiskt" som nuvarande SVeK är "lutherskt".

  Dvs går under falsk flagg.

  //HH

  SvaraRadera
 17. Thomas av Aquino var inte heretiker men Kristensamfundet är en samling heretiker i dess rätta bemärkelse.

  Jonas M

  SvaraRadera