onsdag 26 april 2017

Tankar i tiden

Jag såg att Helle Klein hoppar av konferensen Samhälle & Existens. Hon upprörs över att Anders Ekhem, initiativtagare till konferensen, inte får vara med. Det var ett krav Claes Block avvisade när Ekhem fick gå, det liksom att Ekhem skulle få avskedspredika ihop med biskopen. "Han ska inte på något sätt vara involverad i pastoratet mer", säger Block. Block är socialdemokrat av det fackliga slaget. Om Kleins beslut säger han bara att det är jättebeklagligt. "Men jag tänker inte informera henne mer." Block konstaterar att Klein ställt sig på Ekhems sida, vilket vi tycker är vackert för Ekhem är hennes vän, förstår vi. Sedan kommer en salva:

"Om Helle Klein nu är en så stor guru så kunde hon kanske ha löst det här för oss. Jag har som ombudsman förhandlat i fyrtio år. Det finns inga oegentligheter, men ledningsproblem och strukturella problem som har varit omfattande." Det sista ska vi lägga på minnet för det styr djupare än att Helle inte vill vara med. Hon var, säger vår vän Albin Tanke, en av uppemot åttio medverkande (500 anmälda deltagare). Hennes avhopp påverkar inte så mycket. Men grundfrågorna om ledning och struktur står väl kvar? Och någon liten insikt om konflikten i Malmö kanske avtecknar sig? Har den bäring på mer i stordriftens ynkliga svenska kyrka?

Om någon grävande journalist ger sig in för att följa konferensen, kunde en intressant uppgift vara att kolla vilka som betalar deltagaravgifter, resor och hotellrum (i förekommande fall). Den sortens uppgifter animerar de utträdesbenägna. Antingen går man runt på konferensen och frågar folk (med en fotograf i släptåg) annars skaffar man fram en deltagarlista och ringer respektive hemförsamling. Vill man vara riktigt proffsig hyr man in några mer låt oss säga fristående präster, som på avstånd men med kikare identifierar dem som kommer. På så vis kan man slå till i det mediala utan förvarning. Här kan bedrivas mycket ohägn. Nu har jag gett kyrkogrävarna uppslag. Vi får se var det hela landar. Albin Tanke redovisar sin väldiga glädje över att Kent Wisti ska predika. Älmhult levererar!

Min tanke gick vidare från Helle, det gör den faktiskt ofta även om Helle är förtjust när hon tänker på Sandahl, och jag hamnade på Dagens Seglora, det stora projektet som blev så lite att det är häpnadsväckande. Jag kanske har antytt att jag inte övertygats om att ett, egentligen två eller fyra, riksdagsbeslut år 1958 är de enda gudomliga, men det gör mig inte fördomsfull utan snarare förväntansfull. Om riksdagsbeslutet är fel, kommer det i tidens längd att visa sig. Sålunda läste jag Elisabeth Arborelius som varit i Israel, Tel Aviv. Hon är teol och fil dr samt docent i psykologi men präst i Svenska kyrkan. Hon skriver en vacker berättelse om besöket hos sonen, som konverterat till judendomen. I konflikten Israel-Palestina tar hon inte ställning. Det är sympatisk mamma- och reseberättelse om den ska klassificeras.

Hennes berättelse är också en teologisk deklaration, väl värd att reflektera över. Hon förstår sin kultur, den som gjorde att hon blev kristen och inte "muslim, jude, katolik" som normerande. "Beroende på var jag vuxit upp hade jag kunnat vara muslim, jude, katolik - men nu växte jag upp i Sverige och blev kristen." Hon skriver faktiskt så. Och räknar bort kategorin "katolik" från kategorin "kristen". Lite uppseendeväckande om man betänker att hon är docent, kanske? Och det är klart att andra docenter kan ställa frågan om bekännelsen till Kristus för en präst i Svenska kyrkan just bara är ett kulturellt utslag? Arborelius är född 1948.

Arborelius fortsätter: "Men det är mycket i kyrkans bekännelse som jag inte delar trots att jag verkligen försökt." Kvar finns Jesus som ville visa oss hur vi människor ska kunna leva med varandra. "Mycket i kristendomen handlar för mig om det sant mänskliga". Det gör det förstås, om betoningen ligger på "sant" och på det inkarnatoriska. Men jag uppfattar att det platta ligger närmre till hands än det djupa i den deklarationen. Och så undrar jag över den offentligt angivna deklarationen, att det finns "mycket i kyrkans bekännelse som jag inte delar". Är detta inte en konstig bekännelse? Jag menar, av en som avlagt distinkta prästlöften.

I grunden har vi kanske tänkt fel, trott att vi är överens om grunden för vad som är kristen tro och bevekelsegrunderna för att omfatta den men oense om somligt, som kräver inläsning och reflektion. Tänkt om vi tänkt fel? Tänk om det är grunden vi är oense om? Om vi är oense just om grunden, går det att begripa att vi är oense om det andra också. Då styr vi kanske in på hur det tänks i den  egendefinierade mittfåran? Och borde vi inte redligt kunna definiera vad denna mittfåra kännetecknas av. Svenska kyrkans normalutbildning, kanske: Söndagsskola och konfirmandundervisning, ungdomsarbete, söndaglig kyrkogång och vad mer det kan vara. Antagligen är det några svenskkyrkliga klassiker man ska ha läst också för att vara i mittfåran. Eller inte?

Så går tankarna en tidig morgon, när hundarna fick för sig att vakna 05.30.
56 kommentarer:

 1. "Det finns mycket i kyrkans bekännelse som jag inte delar" är väl ett uttryck som är symtomatiskt för många präster i SvK?
  Elisabeth Arborelius kanske här har meningsfränder i Kent Wisti, Anders Ekhem och Helle Klein? Möjligen även Claes Block?
  Med en den minsta insikt i tidig kyrkohistoria så vet man att trosbekännelserna skrevs i avsikt att med varje ord skilja ut en rätt tro från en felaktig och då entydigt definiera en kristen.
  Även om man brister till intellektet så kan man bekänna sin tro med trosbekännelsens ord i avsikt att försöka förstå de i framtiden. Men i den tankebanan ingår också att ta hjälp med att förstå och inte avfärda det som tidigare kristna stridit för, ofta i förföljelse.
  Om man inte har för avsikt att tro enligt trosbekännelsens ord är man inte en troende kristen. Lika lite som man är muslim om man inte uttalar den trosbekännelsen. Visst finns det gott om kulturella kristna, musl7mer och judar och det beror vanligtvis på var man föddes in i för sammanhang. Men trosbekännelsen är.inte en avskiljare av något kulturellt, utan en trosmässig skiljelinje mellan rätt och fel.
  Präster som offentligen tvivlar på riktigheten i de fyra trosbekännelserna som konstituerar SvK borde avkragas.
  (Nu kankse somliga tidigare nationellt förtroendevalda blir upprörda över att jag anser att trosbekännelserna konstituerar SvK och inte Lagen om SvK och Kyrkoordningen. Till dessa vill jag bara säga att de bör läsa vad som beslutades i Uppsala 1593.)

  SvaraRadera
 2. Ang Kent Wisti :
  Kom till elden i Lunds Folkpark Valborgsmässoafton :Kent Wisti håller tal till våren!
  Ang Anders Ekhem :
  Det var inte honom det var fel på.(jag lobbade för honom till domprost tjänsten i Lund). Problemet var stordriftsnackdelen med superherde. Och inte blev det bättre med facklig karriärist och partipolitiker Per Block... Att inte Anders Ekhem fick avskedspredika är en skandal. Partipolitiker på förtroendeposter i Svenska Kyrkan är av ondo -det gör Per Block tydligt.
  Ang Helle Klein :
  Hon gör rätt som solidariserar sig med Anders Ekhem.
  Ang mig själv :
  Om inte om hade varit -Per Block -skulle jag gärna bevisat Samhälle &Existens om min hemförsamling betalat för mig. Lägg av pengagnället Dag. Vi medlemmar SKA förkovras på hemförsamlings bekostnad. Punkt...
  Ulf H Berggren -lobbyist

  SvaraRadera
  Svar
  1. Församlingsbor? Nomenklatura? Lättingar? Vet någon?

   Radera
  2. Panteisten Wisti ska hålla tal till våren, jag tror inte det lockar så många kristna!

   Antony

   Radera
  3. Per Block är exeget (licentiat i Lund, hedersdoktor i Uppsala, enligt uppgift med anledning av till noterna i NT81). Claes Block är kyrkorådsordförande i Malmö.'
   Kh på landet

   Radera
  4. Men våren är väl inte kristen, Anthony? Marcus

   Radera
  5. I Malmö fick superherden/"stormuftin" Ekhem en dryg domprostlön. Kanske plåster på såren, när han inte kom ifråga för domprost-biskopsspåret??

   Men varför fick en uppenbart duglig person gå? Han levererade som han skulle enligt uppdrag: HBQT, radikalfeminism, religionsdialog, folkuppfostran, migrationskult, inklusivt språk. Han förberedde med kanslichefen för kommande, knappa dagar, när ekonomin i Malmö obevekligt rasar.

   Något att gräva i?

   PP

   Radera
  6. Svenska Kyrkans nomenklatura:ärkebiskop,biskopar, kyrkostyrelsemedlemmar inkl ersättare,övriga ledande prelater och partikongressen i stift och ny.
   lättingar :nomenklaturans underhuggare t ex kommunikatörer och spinndoktorer.
   Komministrar:t.ex Kent Wisti
   F d komministrar :t.ex Helle Klein
   Församlingsmedlemmar :alla med apostlahästar.
   Samhälle&Existens :för oss med apostlahästar att ta över
   Anders Ekhem som domprost:hållas kort i skört och öra av oss med apostlahästar.
   Lennart Prytz och Per Block :tillhör sosserinomenklaturan m/lokal.
   Ulf H Berggren

   Radera
  7. Marcus: ???
   Antony

   Radera
  8. CLAES BLOCK!
   Förlåt Per!!
   Ulf, slarver

   Radera
  9. Min bekännelse överensstämmer icke på långa vägar (jag -är vägen...)
   med Svenska Kyrkans officiella. Skulle Kristus Jesus återkomma idag skulle han säkert ha invändningar.
   Jag bekänner mig dock helt till hans Jag -är.Han är...
   UHB

   Radera
  10. PP
   Jag tycker du lyckas fånga in Anders Ekhem ganska väl. Men "folkuppfostran". Anders Ekhem är mer lyssnare än undervisare...
   UHB

   Radera
  11. Jag kunde uttryckt min bekännelse kortare och mer tydligt:Jag bekänner mig till den levande Kristus.
   (I det yttre pendlar jag mellan Svenska Kyrkans och Kristensamfundets. Ingen av dom kan jag helt skriva under på. Kristensamfundets har också den fördelen att den inte rabblas upp utan läses endast av prästen och jag kan i tysthet sitta och bjuda motstånd...)
   Ulf H Berggren, antroposof

   Radera
 3. När man villkorar sitt deltagande i en konferens på det sättet känns det olustigt. Jag kommer bara om inte X kommer......Är det egentligen okej?
  KM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det olustiga är att initiativtagaren är bortmyglad -Helle Klein agerar solidariskt och rakryggat.
   UHB

   Radera
 4. Tänk om det är grunden vi är oense om!! Det var det bästa som skrivits på bloggen på mycket länge. Joh 15.
  Vi kommer inte någonsin att skörda äpplen från julgranen. Vi kan ha många synpunkter på hur vi dekorerar den. Prästänka

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är klart att det är grunden som vi är oense om. Svky har (med undantag av små öar av kristendom) anammat en neo-gnostisk och hedonistisk antropolgi i kombination med en nihilistisk och panteistisk morallära vilket blivit en ny lagreligion, där det knappast kan finnas någon frälsning.

   Gamla skrudar höljs över denna nya, farliga, religion och i Lund ber man förvisso tillsammans, men vem (vilka) ber man till (för att fritt travestera Joseph Kardinals Ratzingers kommentar om den interreligiösa bönestunden i Assisi 1986)?

   Katolska kyrkan är antingen för okunnig eller för naivt välvillig, för att förstå hur eländigt tillståndet är i Svky!
   Antony

   Radera
  2. Eller välsignelse från Livgiverskan. Fråga Anders Ekhem!

   Lars-Gunnar

   Radera
  3. Nu tjatar du för mycket Anthony! Marcus

   Radera
  4. Marcus är som vanligt ett unikum av saklighet och uttömlig i sin kritik! ;)
   Antony

   Radera
  5. Den heliga ande är femininum. Den heliga ande ger liv. LIVGIVERSKAN.
   UHB

   Radera
  6. Tja, anden är väl femininum på hebreiska men neutrum på grekiska. Så om man håller sig till NT så slipper man väl krångla till det.../Paul

   Radera
  7. Försök inte herr lobbyistskojare UHB.
   Med populistlögner kommer du ingen vart.
   Anden, ruach, är neutrum. Marcus

   Radera
  8. Nej, anden är inte språkligt feminum i vare sig hebreiska eller grekiska. I sitt evangelium skriver för övrigt Johannes på något ställe han om Anden i stället för denne vilket det grammatiskt borde vara. / Markus

   Radera
  9. UHB blir kanske hen siste kvar i Svenska Kyrkan.

   Lars-Gunnar

   Radera
  10. Får rätta mig själv: På hebreiska kan substantivet ande (rusch) vara både femininum och maskulinum. / Markus

   Radera
  11. Man skall inte blanda ihop teologi och grammatik. Så är t.ex. det grekiska ordet för 'vishet' – 'sofia' – femininum. På flera ställen, bl.a. i Ordspråksboken och Vishetens bok är 'visheten', trots detta, tydlig profetia om Jesus.

   Radera
  12. Jag avsåg DEN HELIGA ANDE -femininum.
   Ja,Lars-Gunnar, ska någon bli den siste får det bli jag...
   Nåja,nåja :för mig har Svenska Kyrkan svängdörrar. Det är enklare med medlemskapet i Kristensamfundet -där är vi oåterkallleligen medlemmar. För övrigt ett skäl till dubbelt medlemskap...
   Ulf m dubbelgångare

   Radera
  13. Markus, Vilka belägg har Du för att ruach kan vara maskulinum? Det är visserligen länge sedan jag läste gammaltestamentlig hebreiska (bara de två sista årskurserna i gymnasiet), men jag kan inte minnas något annat än femininum. Å andra sidan spelar det väl inte så stor roll i sak, eftersom det kan handla om ett rent grammatiskt genus. Och vi tror väl inte att den Helige Ande (som även SvK benämnde Honom innan det "inklusive språket" slog igenom)är ett neutrum, bara för att grekiskans pneuma är det?/Paul

   Radera
  14. Från nätet:
   Original Word: ר֫וּחַ
   Part of Speech: Noun Feminine
   Transliteration: ruach
   Phonetic Spelling: (roo'-akh)
   Short Definition: spirit
   /Paul

   Radera
  15. William L Holladays "A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament": "Usu. f., but quite oft. m."
   Sedan ska detta med grammatiskt genus inte överskattas och drivas för långt. Att kyrkan valt att tala om Anden som han i bl.a. Niceanska trosbekännelsen räcker som argument för mig att göra samma sak. / Markus

   Radera
  16. Markus - Nej, kyrkan har aldrig VALT att tala om Anden som "han". Om Du går tillbaka till den nicenska trosbekännelsens grekiska grundtext, så omtalas Anden där som ett neutrum ("den/det"). Några kasusformer är gemensamma för både maskulinum och neutrum. Det är först i den latinska översättningen som Anden blir "maskulin" (som ett typiskt grammatiskt genus). Och div. protestantiska (västerländska, även svenska) översättningar har sedan bara följt den latinska texten. Samtidigt håller jag med Dig om att detta grammatiska faktum inte skall överskattas./Paul

   Radera
 5. Som alla förstått finns det en (hel) del som kan uppröra mig vad gäller SvK. (Mycket gläder givetvis också.)
  Dock är det en sak som tidvis upprepas som från papegojor som är värre än mycket annat - orden om "Vi är inte en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap!".
  Ursäkta men... Så 17 heller!
  Nej, jag tycker inte längre att vi verkar ha samma grund. Sorgligt är det men alltför mycket har alltför länge visat på det.
  Eva H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är svky en åsiktsgemenskap!
   Det var svårt att låta bli att le, när TV visade ett program om den nye biskopen i Strängnäs stift. Han hade på sitt tjänsterum en papegoja, visserligen död, men den tycker jag, symboliserade att man som biskopskollegium säger, vad ÄB har sagt!

   Radera
  2. Fnissar glatt!
   Undrar hur det ser ut i andra biskopliga tjänsterum? :D
   O åsiktsgemenskap är det helt klart i SvK ja.
   Eva H

   Radera
  3. Stiftchefer i Strängnäs hade nog gjort en strålande karriär i flertalet byråkratiska institutioner, som den ärans man han verkligen är!
   Antony

   Radera
 6. BloggarDag,

  -Nu förstår jag inte riktigt: någon måste väl betala?
  Vad skall kollas, vad uppmanar Du mig till?
  När KS är ute och reser eller besöker något som kostar pengar, betalar väl KS detta, eller hur? Eller betalar Du själv?

  Vad skall alltså kollas? Deltagarlistan är förstås inte svåre att få; jag skall begärda den.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kolla vilka som betalar. När folk åker på OAS-dagar eller aKF:s kyrkodag(ar) har väl de flesta betalat ur egen kassa? Det är så det går till i en folkrörelsekyrka, dvs en kyrka både med folk och med just ett folk i rörelse(r). Studiebesök och representation på en styrelses uppdrag är det annorlunda med. Lycka till med att få fram deltagarlistan.

   Radera
  2. 2.795 kr går det på att flumma runt i två dagar i samhället och existensen i Malmö. Vem är så korkad att hen betalar nåt sånt ur egen ficka?? Bjuds man åker man. Annars till 99,9% inte. Landar sedan i nån framhummad slafsrapport över en ljummen kaffekopp i teamet (församlingen) därhemma. Vem bryr sig? Helle har det bättre hemma! Marcus

   Radera
 7. Är inte Helle Klein gift med Dag Sandahls bror?

  "Släkten är värst"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riktigt så roligt har vi det inte.

   Radera
  2. Nåja, du Anonym, det finns, enligt SCB, 1 301 personer i Sverige som heter Sandahl och alla kan väl ändå inte vara bror till Dag.

   Det påminner mig om ett vittnesförhör med en expert på SKL (numera NFC) i Linköping. Där framkom att för att det skulle finnas en genetisk förväxlingsrisk krävdes det - om man hade den enklaste genetiska profilen - att man hade cirka 18 000 helsyskon. Det ni!

   Radera
 8. Kan verkligen en kyrkopolitiker i pastoratet bestämma att en präst i Svenska kyrkan inte får predika?

  För övrigt reas Malmökonferensen ut via epost till vissa utvalda grupper. 500 spänn är reapriset.

  Canutus Hahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har vi tur kanske Bloggardags läsekrets kan få komma för en hundring? Här har ändå visats intresse för själva existensen av konferensen.

   Radera
  2. Anmält för hundra spänn var'e här!

   Är fikat bra, f ö?

   PP

   Radera
 9. Hej vad det går!

  Ibland är en riktig rejäl gammal fackpamp det bästa botemedlet mot maktfullkomliga chefande präster. Heja vår Block!

  /anställd i SvK Malmö

  SvaraRadera
 10. "Och det är klart att andra docenter kan ställa frågan om bekännelsen till Kristus för en präst i Svenska kyrkan just bara är ett kulturellt utslag? "

  Ja, vad skulle det annars vara? Varför är över 90% av befolkningen i vissa länder muslimer? Varför är serber mestadels ortodoxa medan kroater är katoliker? Varför är theravada så dominerande i Thailand, och hinduism i Indien?

  Om inte tradition och kultur är svaret så får gärna någon ge ett alternativt svar.

  Om, å andra sidan, tradition och kultur är svaret, så blir det en ganska omöjlig uppgift att hävda att just ni i Svenska kyrkan och era präster skulle skilja sig från mönstret.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det operativa ordet var väl "bara". Ett kulturellt utslag, jo. Bara ett kulturellt utslag, en större fråga.

   Radera
 11. Funderar över biskopens papegoja och en versstrof slår mig:

  Guds ord bär ocke bojor
  I våra pslamers ljud.
  Blott köpta papegojor
  Upprepar mänskobud.

  Den kan ni väl identifiera?
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 12. Alla i svenska kyrkan Malmö får gå gratis på Samhälle och existens. Inklusive vaktmästare och kantorer. Ändå vet ingen att de är borta då församlingsaktiviteterna står kvar på hemsidan för Malmö pastorat. 32 aktiviteter torsdag 27/4 är i verkligheten 0 aktiviteter i pastoratet Malmö. Personalen döljer att de är och smörjer kråset på medlemmarnas bekostnad i Slaghusets konferensavdelning. Mikael Wiehe betalas för att spela första kvällen. Samtliga Malmös kyrkor stängda torsdag och fredag utan att det meddelas på någon kyrkas hemsida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En praktskandal, men föga förvånande i ett döende, postkristet, samfund!
   Antony

   Radera
  2. En praktskandal, men föga förvånande i ett döende, postkristet, samfund!
   Antony

   Radera
  3. riktigt oärligt skrivet. hur många besöker en kyrka dagtid torsdag fredag? personalen smörjer kråset och Mikael Wiehe betalas = ren jante-missunnsamhet. Marcus

   Radera