onsdag 19 april 2017

Tack för ditt medlemskap!

I magasinet Trovärdigt från  "Svenska kyrkan Växjö", det heter så numera, finns också tacket: "Tack för ditt medlemskap! Det bidrar till mycket." Nu måste fler än medlemmarna fått bladet för det återfanns å lantegendomen och där finns ingen kyrkotillhörig. Vackert ändå. På sitt sätt. Annars talade jag med två icke-tillhöriga som uttryckte sin tacksamhet att de inte var med och bekostade biskopskåpan för 200 000. De talade om de svältande. Jag teg, men borde kanske försvarat Modéus II. Jo, jag sa i alla fall "fondmedel", men det var ett argument som föll platt.

Vad bidrar vi tillhöriga till?
"Ett kärleksfullare samhälle" eftersom "vi erbjuder en mängd aktiviteter som babyrytmik, öppna förskolor, grupper, läger, körer, konserter, föräldracaféer och mycket annat. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett samhälle där barn och ungdomar får utvecklas i glädje och trygghet." Borde detta inte vara ett samhälleligt ansvar? Finns det en särksild kyrklig glädje och trygghet att bibringa barn och unga? Kanske. Men då har den väl med tro och församling att göra. Om detta sägs intet, intet, intet.

Det tar sig, när jag får veta att jag bidrar till "en av världens största biståndsorganisationer". Eigenlob stinkt visserligen, men vem är jag att knorra. Exakt hur mycket av min kyrkoavgift i procent går till detta goda? Mer än 50%? Eller en lägre siffra?

Det fortsätter, för jag bidrar till "diakoni som är till för alla". Det betyder att, jag läser innantill, "vilken tid på dygnet som helst kan du få kontakt med en präst eller diakon att tala med." Verkligen? Jag tycker det är svårt att få tag på präster över huvud taget. Här finns präster och diakoner dock nära. "De väjer inte för det som är svårt eller obehagligt utan sträcker ut en hand när du behöver." Oss emellan. Detta tror jag inte. Jag har nämligen läst Charlotte Engels avhandling om de diakonala myterna och den mer hårdhänta verkligheten. Och prästerna? Jag säger som Lena Adell, salig i åminnelse, brukade säga: "Gudars skymning!" Det var och är ett sant ord.

Nu får jag veta att "30 000 ljus tänds i domkyrkan varje år". Rummet är öppet för vem som helst. Men hallå? Var det inte medlemskapet ni tackade för? Ska jag betala för att andra ska kunna snylta sig in och tända ljus utan att behöva bevisa sitt medlemskap? Ska jag med kyrkoavgift subventionera deras ljuständande? Hur tänkte ni nu? Och miljöaspekterna? Men jag får sätta mig ner i domkyrkan, "se den vackra glaskonsten" (det betyder en pissoar i glas längst ner i kyrkorummet och då tänker jag på domprosten Unger och genomfars av vedervilja, honom köpte vi ut och jag betalade honom ett okänt belopp) "eller samtala med någon". Kyrkorummet som samtalsrum - mycket ska man höra. Lena Adells replik är återigen på sin plats.

Nu kroknar dom inte i Trovärdigt. "Svenska kyrkan har en viktig plats att fylla i människors största händelser om det så är glädje eller svårighet." Strunta i meningsbyggnaden, vi förstår. Eigenlob stinkt igen. Och så här uttrycker sig varje producentorganisation, denna i religionsbranschen. I hela texten sägs inte ett ord, inte ett enda, om Jesus. Kyrkovalet handlar inte om honom. Så vad handlar kyrkovalet om. Det får jag också veta. "Genom att rösta i kyrkovalet kan du som medlem påverka var kyrkan ska lägga kraften. Vi ses den 17 september!"

Vilka vi? kan man undra. Valförrättarna och jag? Och vad betyder det där med kraften? Är det inte klart genom själva det apostoliska, att Kyrkan är sänd av Herren själv att göra något alldeles precist och lägga kraften där? Kan man tänka sig att folk samlas till kyrkoval för att besluta att Svenska kyrkan ska lägga kraften på något annat än gudstjänst, undervisning, diakoni och mission? Kanske. Vilka är det synd om då? Inte prästerna mest. Men vilka? Fundera. Och så kan ni fundera över påståendet i samma lilla blad att "i himlen är det själens existens som är det centrala". Jag trodde nog att det, bortsett från allt annat, var min existens som var det centrala. För Gud. Han sände sin Son för min skull. Och nog är jag mer än min själ!

Jag ska denna dag alls inte ägna mig åt det som kallas trovärdigt. Jag ska ägna mig åt livet, dvs leva livet. Har ni några bättre förslag? På ett sätt kan man göra detta utan att vara medlem i Svenska kyrkan. Det borde bekymra. Eller inte. Jag tror jag väljer att vara bekymrad över en presentation av medlemskap i Svenska kyrkan som resulterar i att jag på sådana villkor inte vill vara med. Nu har jag sett något annat av Svenska kyrkan, men detta andra är inte det som publikt beskrivs. Efter att ha sett detta andra, stannar jag kvar och gör motstånd. Nu till frukost och Livet!


30 kommentarer:

 1. Bloggardag tar upp oskicket med att pracka på anständiga människor oönskad reklam. Svenska "kyrkan" i Norrköping har nu anmälts till Allmänna reklamationsnämnden (länk nedan) för att den delar ut sin alster under täckmantel av att vara "samhällsinformation". Den tiden är dock tack och lov sedan länge förbi. /John

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/svenska-kyrkan-anmald-till-allmanna-reklamationsnamnden

  SvaraRadera
  Svar
  1. Påtalade det i Borås för några år sedan. Svaret var att det är samhällsinformation, pga att det innehöll information om kyrkogårdarna.

   Radera
  2. Listigt. Begravningsväsendet borde få ett eget neutralt blad, det skulle inte heller kosta så mycket som det glättiga pappret som folk slänger.

   Varför ska icke-troende/icke-kristna få ta emot konfessionellt material när de på brevlådan skrivit "ej reklam". Själv hade jag inte velat ha in buddhistiska skrifter i mitt hus, bara för att buddhisttemplet lovat staten att sköta alla begravningar vid sidan om.

   Radera
 2. På sikt skulle kanske Modeii nya kåpa kunna bli en rätt hyfsad affär. Brukaren säger ju att han tänker drapera sig i den länge. I takt med hur ofta kåpan används uppstår då en fördelning av anskaffningskostnaden över tid som även skulle kunna betraktas i termer som ett icke helt föraktligt återbruksvärde. Åtminstone om man tillämpar den matematiska så kallade mörrumsmodellen.

  À propos ecklesial ekonomi, skulle inte en möjlig dämpning av det numera ofantligt accelererande medlemsraset kunna vara införandet av ett slags “stödmedlemskap” på säg 300 kronor om året? Så mycket mera kan väl en anständig organisation eller förening knappast plundra sin medlemmar på? Såvida man nu inte är en golfklubb. Det är man förvisso farligt nära att vara i de "församlingar" som skamlöst lurar till sig "konfirmander" med så kallad golfkonfirmation.

  Eller kanske det skulle kunna finnas ett ännu mer lågprispräglat "Svenska kyrkans vänner"? Nej, förresten, det kanske skulle kunna uppfattas som lyteskomik.

  Framåt mot den 17 september!
  /John

  SvaraRadera
 3. "en mängd aktiviteter som babyrytmik, öppna förskolor, grupper, läger, körer, konserter, föräldracaféer och mycket annat".
  Som vilken moské som helst i det erbjudandet alltså.
  Eller varför inte en hederlig frikyrkoförsamling?
  Det makabra i sammanhanget är att man inte räknar upp specifikt filantropisk verksamhet som man alltid - tillsammans med begravning - åberopar när någon pratar om att gå ur.
  Det kanske visar att det trots all retorik inte är diakoni som pengarna går till i någon större utsträckning?

  SvaraRadera
 4. Jag har varit mycket, mycket nära att skicka in om utträde.
  En anledning till att jag inte gjort så är det som står om utträde på SvKs sida (eller i alla fall stod så sent som för 2-3 mån sedan). Det fick mig nämligen så "heligt vred" att Gud, vare sig Fader, Son eller Ande, nämdes där att jag ändrade mig o bestämde mig för att vara med o kämpa för vår kyrka istället. Det finns trots allt mycket gott o många goda där. De som skriver de där texterna är säkert också goda men skulle kanske hellre arbeta för t.ex. Rädda Barnen.
  Eva H

  SvaraRadera
 5. Här kommer det att skäras i det egna köttet! Inte mycket av folkkyrkan klarar sig. Inte heller Livgiverskan eller kyrklig radikalfeminism överlever utan pengaflöde från de många medlemmarna.

  Kvar blir i det längsta propagandamaskinen i Rosa Bunkern. Verksamheterna och de många anställda går i vasken när de oftast osäljbara fastigheterna börjar kräva mer än hälften av de samlade inkomsterna.

  Alltså tillbaka till huvuduppgiften - Jesus!

  PP

  SvaraRadera
 6. Det är tragiskt men knappast förvånande att Svky ljuger och förskönar, då detta är ett beteende hos alla korrupta och förljugna, kollapsande, organisationer. Men i bunkern lever de på hoppet - "Wenck wird kommen"!
  Antony

  SvaraRadera
 7. Det kyrkliga språkbruket, som tycks existera likadant överallt, måste vara en kyrklig kulturell skapelse som lever sitt eget liv och följer sin egen logik.Det vill ge ett svar för ett icke analyserad problem som anses som underförstått.Vem vill umgås med en halmgubbe skapare?

  Men skämt åt sidan. Dom som känner sig att vara hemma och i trygghet från grymma världen i kyrkans famn , har all rätt i världen att vistas i sin asylum och erbjuda sitt funna trygghet för alla som längtar efter den sortens vara.

  Vad har belackarna att erbjuda istället?Kritiska ord och sin besvikelse ,att dom har inte fått den stelningen i samma organisation, som dom har önskat sig? Vem kan bli berikad av kritiska människornas pikar i en värld fulla av olösta problem.

  SvaraRadera
 8. Märkligt ifrågasättande från en kyrkans man, alla kategorier!

  Ja, det tvingas man konstatera; en text som ifrågasätter medlemskapet, en text som indirekt ifrågasätter också kyrkovalen, en text som rakt igenom försöker problematisera det annars till synes enkla och rationella och genom decennier väl beprövade.

  Visserligen avslutas texten med att bloggaren stannar kvar som medlem. Hade någon väntat sig annat?
  I varje fall inte undertecknad. DS överger inte sin åldermannaposition, FK, sina vänner och bekanta i kyrkan. Han stannar alltså i Svenska kyrkan. Tack för det!

  Men bakom och mellan raderna läser man ifrågasättander flera gånger om. Därför behöver - faktiskt även för en så erfaren kyrkoman som DS men framför allt för flera av hans eftersägare på bloggen - vissa elementärs sanningar slås fast.

  -En är att alla, absolut alla, Svenska kyrkan tillhöriga har rätt att i kyrkovalen delta och därigenom markera sin uppfattning.

  -En annan är att ingen medlem - oavsett om denne deltar i samtliga årets söndagsgudstjänster - har större beslutanderätt över kyrkans angelägenheter än någon annan medlem. Det är alltså helt egalt om den sistnämnde inte har besökt en gudstjänst på ett eller tio år.

  -En tredje sanning är att kyrkoval för kyrkans tillhöriga inte är ett nytt "påfund" utan har en mycket lång bakgrund.

  -En fjärde är - igen - att politiska partiers bakgrund i kyrkovalen är lika gammal, alltså ej heller det ett senkommet "påfund". De som nu knyter handen åt denna ordning men tidigare utan gråt och tandagnisslan har accepterat den, har alltså att bara rannsaka sig själva och inte lägga skulden på andra. Det gäller som bekant att skjuta på rätt pianist, om det över huvud skall smälla.

  -Och ännu en - den femte i ordningen - sanning är att allmänna kyrkoval för alla kyrkotillhöriga garanterar ett brett och folkligt inflytande, en garanti för att kyrkan inte på sikt kommer i några fås händer, underförstått de händer, vilka gärna ser sig som "mer och bättre" kyrkliga än andras.

  Men vilka är de som vill förhäva sig? Vem är den som på och utanför bloggen med åberopande av kyrkogång och annat utnämner sig själv till att vara förmer än andra?

  Den frågan bör de självutnämnda fundera över - djupt och grundligt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att de politiska partierna haft valsedlar i kyrkovalet lika länge som kyrkoval förekommit är en lögn.
   Åtminstone om man anser att SvK fanns före 1930-talet och att kyrkstämman innefattade val av kyrkotillhöriga.
   Somliga av oss anser att kyrkohistorien är lite mer omfattande än så.

   Radera
  2. Bloggposten handlade väl om att våra kyrktidningar inte handlar om Jesus, utan om en massa annat. Ämnet är angeläget, kväv det inte med sedvanligt politikertjöt.

   Präst är man väl för att man genom kallelse vill göra Jesus känd och älskad? På vilket sätt skulle det skada kyrkan med prästerligt inflytande? Är inte det själva vitsen med ämbetet?

   Politiker ska inte styra över prästerna. Prästerna måste få "prästa loss".

   Sedan kanske inte präster ska arbeta som pressansvariga, det verkar ju inte så. Med tanke på Gunnar "håll tillbaka korset" Sjöbergs insatser, och nu senast den lättkränkte västeråsaren som kände sig manad att slå ett slag för kristen enhet med sin fåniga anmälan om häxjakt)   Radera
  3. BOD - Du påstår att "allmänna kyrkoval för alla kyrkotillhöriga garanterar ett brett och folkligt inflytande". Tycker Du verkligen att valdeltagandet är tillräckligt stort för att ge en genuin demokratisk legitimitet? Till vilken nivå måste antalet tillhöriga och deras valdeltagande sjunka innan Du förstår att den "demokratiska folkkyrkan" inte har någon framtid?/Paul

   Radera
  4. Av Bengt Olof, som gärna begär saker av andra, begär jag kvittering på att han noterat Peter T:s lika koncisa som korrekta påpekande.
   Kh på landet

   Radera
  5. "Åberopande av kyrkogång" rapar herr Dike. Hyckleriet från bunkern i Mörrum känner inga gränser. /John

   Radera
 9. Du borde läsa de gamla biskoparna, Einar Billing, JA Eklund och Yngve Brilioth samt John Cullberg för att förstå att det finns komplikationer med ditt förenklade sätt att redovisa s k fakta. Som du nu tänker har Svenska kyrkan egentligen aldrig tänkt. Men de politiska partierna har. Det tidigare systemet hade indirekta val och därmed spärrar inbyggda mot t ex politiker som ville ta över, typ Deutsche Christen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och de direkta kyrkomötesvalen beredde SD dess första rikspolitiska plattform, om än på ett fält där partistödet nog var väl så intressant som sakfrågorna.
   Kh på landet

   Radera
  2. Obestridliga fakta!

   -Jag satte i all anspråkslöshet fem faktapunkter på pränt. Du tar inte upp men bestrider heller ingen av dem.
   Det är bra.

   Det som uppenbarligen måste inskärpas är att alltså samtliga tillhöriga Svenska kyrkan har exakt samma inflytande via exempelvis valen och att kyrkogång eller annan aktivitet i kyrkan inte ger privilegier vad gäller inflytandet.

   Det vore bra om många på den här bloggen tar till sig denna verklighet.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Nej, Bengt Olof, det är inte obestridliga fakta som Du levererat 19 april kl 15.15. Dags att bestrida det som behöver bestridas, utöver vad jag skrev 19 april kl 23.39: #2 och #3 beskriver gällande läge, men i övrigt är det i bästa fall si och så med faktahalten. Ingalunda "absolut alla" (#1) har rösträtt, bara de över 16 år, och valsystemet "garanterar" (#5) inte brett inflytande - hur kan tioprocentigt valdeltagande garantera något? Däremot möjliggörs brett inflytande, men begreppen är inte obestridliga synonymer. Vad gäller #4 har redan Peter T rättat Dig (19 april kl 19.13), och det kvitto från Dig på detta som jag begärde har jag inte sett.
   Kh på landet

   Radera
 10. Men att kyrkan kommer i händerna på sådana som kan skriva en hel broschyr om medlemsskapet i densamma utan att nämna Jesus är ok?
  Förlåt Bengt Olof, men jag sitter o försöker klura ut i vilken mån din kommentar har sammanhang med inlägget. Inte blir det många % inte kommer jag fram till - du är bara mån om att få fram dina egna åsikter.
  Det hade varit intressant läsa dina ev. reflektioner kring det DS faktiskt tar upp i huvudsak, det som då inte handlar om kyrkoval. Tyvärr är det nog så att jag tvivlar kring om du har åsikter/kan diskutera det som många av oss anser vara problem i SvK utanför valfrågan. Alltså t.ex. det faktum att man från såväl SvK centralt som i olika församlingar kan skriva om sin verksamhet utan att med ett ord nämna tron, Gud Fader, Son o Ande o vad detta betyder för kyrka såväl som dess medlemmar.
  Eva H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man tar ifrån människor möjligheten att lära känna kristen tro. De flesta tror att kristenhet är en slags välgörenhetsrörelse, en klubb för folk som gillar att fika rättvisemärkt och bowla med ensamkommande.

   Förstå mig rätt. Det är inte fel att hinka i sig för mycket java och umgås med olika slags folk. Men jag tänker att om det är det man håller fram som kristen tro så bör man inte skicka den till alla hushåll utan enbart till den församlingsmedlem som vill ha den och har den förförståelse som behövs. För som hednamission funkar det inte alls.

   "Det är genom allt vi gör som andra ser att vi är kristna", säger de. Jag tror inte på det, eftersom de liksom aldrig säger något mer. Utan förklaring om varför blir det bara en volontärklubb. (Jag har själv inte begripit varför jag - om jag vore församlingskristen - automatiskt skulle få ett ännu tyngre samhällsansvar än vad jag redan har)

   "Man ska inte pracka på folk religion, utan man ska GESTALTA och hoppas att de blir intresserade".

   Tyvärr har den intresserade ingenstans att gå med sin nyvunna dragning, eftersom undervisningsgrupperna är nedlagda.

   Tydligen har ingen talat om vikten av det här "tagga ner på korset"-förhållningssättet för pingstförsamlingen. Deras tidning dimper helt frankt ner med den braskande rubriken "Jesus älskar dig!"
   Sådär bara.

   Radera
  2. Det verkar vara enklare att använda orden från den famösa kyrkliga skriften från Limhamn än att betona Jesu frälsande försoningsgärning på korset.

   Om nu SvK är så fru från kristen religös påverkan, så kan man väl inte dra någon annan slutsats än att godhetspolitiken tagit över istället?

   Radera
  3. Alpha, Peter T har rätt då han konstaterar att Svky står för något annat än kristen tro. Det är dock inte "godhetspolitiik" utan en ny nihilistisk och lagisk "religion" som kläs i gamla skrudar!
   Antony

   Radera
  4. Ja det är ju väl att man klär den nya religionen i gamla skrudar. De nya kostar visst skjortan. Åtminstone i Växjö! /smun

   Radera
 11. För att återgå till något intressantare än en dåres försvarstal av en partipolitiserad kyrka; är det inte helt sjukt att SvK avstår från att bemöta tidningen Journalistens granskning av Visby Domkyrkoförsamlings hantering av media!? Är det dags för en brainskattning i Visby?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har de ingen kommunikatör? Eller har hen fullt upp med annat, så som de brukar ha om man kommer med allvarligt menade frågor?

   Radera
 12. BOD,

  Det är tragikomiskt. Du talar om -med vissa minst sagt tvivelaktiga slutsatser om hur det är och varför.

  Inte med en rad går du in på vad som är problemet. Inte heller hur förutsättningarna ändrats genom seklen.

  Det som var en självklarhet är det inte längre. Sverige är inget kristet land och partierna har alla utom KD deklarerat sig som "utanför" snällt sagt.

  Dinaa journalistkoleger vare sig de är till vänster eller höger , ja även mitten. Konstaterar utifrån olika aspekter partipolitiseringen och hur den tar över SVeK.

  Du är nog den ende fd. journalisten som låtsas inte se detta? Är det arvodena som drar?

  När skall Du inse att "bara" för att man kan -möjligen förklara varför det är eller blivit på ett visst sätt så är det ingen giltig anledning att fortsätta på det sättet.

  Det är ingen tröst, ingen hjälp att fortsätta gå i samma riktning om man kan konstatera att man tappat orienteringen och kommit vilse.

  Framförallt,Du påstår att "allmänna kyrkoval för alla kyrkotillhöriga garanterar ett brett och folkligt inflytande".

  Det må vara men det är knappast något som kyran eftersträvar när detta "breda,folkliga stöd" innebär att hon drivs mot synkretism och gnostisism , ja tom ren ateism och koncentrerar sig på att agera som ett Rotary med tinnar.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. SvKs högsta tjänstemän kanske inte alls uppskattar det breda folkliga stöd som landets enligt opinionsundersökningarna näst största parti åtnjuter. Det har ju hittills inte upplevt några större triumfer i kyrkomötet, så det ökade breda stödet kanske kan minska klyftan mellan SD och Kyrkans hus?

   Radera
  2. Bunkern i Mörrum har tjocka väggar. /John

   Radera
 13. Javisst kan livet levas utan Svenska Kyrkan! Häromdagen såg jag livet gå vidare med ett par mormoner i sällskap. När får Sverige sitt egna Utah utah-nför SvK?

  //Ruhollah K.

  SvaraRadera