måndag 27 november 2017

Bortom kompetensen

Det finns all anledning att notera att flera ledamöter av kyrkomötet berättar att de inte riktigt hängt med i alla svåra teologiska frågor när de röstat för kyrkohandboken. Det är hederligt. De inser att de inte har egen kompetens på sakområdet, men förlitar sig till vad nomineringsgruppens ledning bestämt och röstar därefter. Men stämmer det som sägs, att kyrkomötet beslutat benämna Anden som femininum? Det vill säga har det smugits in en ny trinitetsteologi utan att just denna sak debatterats? Är det så att bekännelsens insikt att Treenigheten är det högsta mysteriet bleknar och ersätts av ett påhittigt konstruerande där den feminina principen ska inrymmas? Jag tycker mig höra ett stycke mystik i det inslag som lagts ut.
https://www.youtube.com/watch?v=RPzjj6KKSsw

Receptionsprocessen avgör hur det ska bli i fortsättningen. Det betyder att det avgörs på plats. Kyrkoherdarna ska avgöra förstås men kanske det egentligen är gudstjänstfirarna, kyrkfolket som får sista ordet. Vägran är ett vapen. Vi är ju inte bara betalande gudstjänstkonsumenter utan ansvariga subjekt i Svenska kyrkans gudstjänst.

POSK ville som vanligt kompromissa. "Vi röstar för den kyrkomusik som finns med och handboken, som den föreslagits (struntar i alla reservationer), mot att arbetet med musik får fortsätta." Tanken att de politiska partierna skulle rösta bort musikarbetet skrämde. Varför det? Det finns lägen när det är bättre att eländet blir uppenbart. Så tänker inte de duktiga POSK-arna. Det är numera nomineringsgruppens svaghet. Vad vann de? Ingenting. Musikarbetet hade fritt kunnat pågå hur mycket som helst utan denna kompromiss och då hade kyrkohandboken framstått som så svag som den egentligen är. Reservationerna styrde ju inte på trams utan på substantiella invändningar. Det pågår ett religionsskifte. Inte bara så att Bibeln inte är Guds Ord /ett tema jag tänker återkomma till/ utan så att modergudinnan införts. Detta förhållande att vi inte enkelt köpte detta, gjorde att Wanja Lundy-Wedin avfärdade oss som "patriarkala". Motsättningen spricker upp. Nu gör företrädarna för en modern, öppen och demokratisk folkkyrka reda för hur de tänker.

Margareta Winberg, s, bör försvaras mot påhopp. Hon har klart deklarerat vad hon tror och inte tror och blivit invald i kyrkomöte och kyrkostyrelse. Bara den kan bli uppröd som inte fattat, att hon på en kyrkokongress företräder medlemmar. Det är dessa medlemmar som betalat kyrkoskatt/kyrkoavgift i alla år och försett oss med resurser. Nu vill de ha något tillbaka för pengarna och då måste talet om Jesus och tron och annat sådant tonas ner och det som är folkligt gångbart hållas fram; det moralistiska, det terapeutiska och den allmänna tron på en gud, deism. MTD. Denna tas om hand av det statsbärande partiet. Hur kunde det gå så? Därför att i en folkkyrka är begreppet kyrka underställt folket. Vem bestämmer i folkkyrkan? Kan man egentligen kalla detta folk för ockupanter? Ska inte de som betalar, säga vart kusken ska köra? Har de inte rätt att få den religion de faktiskt betalat för och är nöjda med?

De kyrkokristna varsnar problemet, som är verkligt. Effekten av detta är ju att själva grunden fö en kristen kyrka sopas bort. Den vilar inte längre på Uppenbarelsen utan på ett konsumentintresse. Det var roligt sagt. Evighetssymbolen blir Konsums/Coops. Och poängen är förstås att detta sker konsekvent. Det bara inte happar sig. Medvetet har de som kunnat tala om svenskkyrklighetsmarkörer och katolicitetsmarkörer i god ordning fösts undan. Det märks inte om man inte ser efter noga. Korset som målas upp är väldigt likt Röda Korset.

Naturligtvis blir resultatet en kram till döds för det som har med Kristi Kyrka att göra. Vedersakaren kan vara nöjd. Och jag funderar över de kyrkokristna som lät utstötningarna fortgå. Dessa byggde på en lögn, men i den kyrkliga tystnadskulturen var det ingen som steg fram och försvarade de beljugna. Det är en försummelse som har sitt pris för hela Svenska kyrkan. En uppsättning präster av nyare modell har inte pejl på vad Svenska kyrkan i sin identitet är och vilka de svenskkyrkliga markörerna är. Några av dem har sin bakgrund i frikyrkor med reformert teologi. Andra har ingen egentlig kyrklig bakgrund. Och hur en präst formas, the Formation of a Priest, kunde de gamla kyrkomedvetna församlingarna ha en aning om och ett ansvar för, men nu?

Peter Bexell har gett ut en bok om biskopsporträtten i Kalmar. Så tänker Kyrkan - tillbaka för att tänka framåt. Jag fick för mig att ingen av dessa biskopar skulle kunna känna igen allt i den nya kyrkohandboken som autentisk kristendom. Borde detta vara ett bekymmer?

Det frågades om kyrkostyrelsens nya sammansättning. Besked kan ges. Den är kompetent för det som väntas av den, menar jag. Observera att Frimodig kyrka nu har en ordinarie plats för första gången i svensk kyrkohistoria.
https://www.svenskakyrkan.se/press#/pressreleases/ny-kyrkostyrelse-vald-foer-2018-2021-2297820?utm_campaign=send_list


37 kommentarer:

 1. Om det de som betalar som ska få välja företrädare som bestämmer, varför ska då medellösa och pensionärer ha rösträtt i allmänna val?
  För det statsbärande partiet är väl stringent i sina argument?

  SvaraRadera
 2. Frågan om hur totalitärt beslutet om en feminin Ande är är ställt i ÄB:s facebooks kommentarsfält. Men det är lite vanligt folk som kommenterar och undrar. Von oben är det tyst än så länge.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När Jesus tex i Johannes evangelium talar om den helige Ande ".. så skall Han.... så säger Jesus "Han" . När Jesus gör det så tänker jag att går bra att fortsätta med det. Prästänka

   Radera
  2. Så sa jag också. Men min antagonist sa att det var en översättningsgrej.

   Radera
  3. Ande är femininum på hebreiska, neutrum på grekiska och (väl) maskulinum på latin, men att göra teologi av grammatiskt genus är litet halmartat.
   Kh på landet

   Radera
  4. Johannes 14:26: "Men hjälparen [maskulinum], den heliga anden [neutrum], som fadern skall sända i mitt namn, denne [maskulinum, vi översätter oftast 'han'] skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er".

   Så om vi nu är extrema biblicister, vilket kön skall vi säga att tredje personen i Gudomen har? Är Anden en man, för att Hjälparen på grekiska är ett ord i maskulinum? Är Anden en den/det, för att Ande på grekiska är ett ord i neutrum? Jesus säger ju båda...

   Och hur blir det när ruach ("vind, ande" på hebreiska) är ett ord i femininum? Är Anden en "hon" då? Fast min lärare i grundkursen i GT i Uppsala påstod att Anden/ruach i GT alltid omtalas i maskulinum varje gång som ordet uttryckligen kopplas till Gud trots att ordet egentligen är ett feminint substantiv, med 1 Mos som enda undantag. Jag har dock inte kunskap nog att själv kontrollera om det stämmer.

   Och så fastnar vi i vårt protestantiska misstag biblicismen, där vi frikopplar Skriften från den apostoliska Tron och Traditionen och därför inte förstår vad det är vi läser.

   I mina ögon blir det ganska så ironiskt när de som inte tror att Bibeln är Guds Ord och är mycket snabba att lättvindigt avvisa bibelordet varje gång det säger något som de inte vill höra, så fort blir så extrema biblicister varje gång det ser ut att gå att använda. Och hur kommer det sig att samtidigt som de å ena sidan gör så stor sak av att Gud är bortom manligt/kvinnligt, ändå lägger så stor kraft på att försöka tillskriva Gud ett kön som passar dem?

   Det är nog sant att Gud är bortom mänskliga kön (dock inte grammatiskt genus eftersom våra språk fungerar som de gör) och att Anden därför nog varken är man, kvinna eller den/det. Men samtidigt är det också ett faktum att Gud Fadern av Guds folk i alla tider omtalas om "Fader" och "han", inte "moder" och "hon", även om Fadern kan vara "så som en moder" också. Och Gud Sonen inkarnerades obestridligen som man och i sin sanna mänsklighet är Sonen faktiskt en "han". Nog kan vi fortsätta att med Jesus, som vi av förklarliga skäl omtalar som "han", tillsammans med de apostlar på vilka Jesus bygger sin Kyrka och Guds folk i alla tider, omtala hela Gudomen som "han".

   Kristofer

   Radera
  5. För säkerhets skull ett förtydligande: Att Gud Fadern i vissa sammanhang kan vara "så som en moder" handlar inte om vilket kön Gud har eller att han skulle vara en moder/kvinna eller något annat. Det handlar om att Gud en gång ska trösta sitt folk "så som en moder tröstar sina barn" (Jesaja 66:13) och har ingenting alls med något påstått Guds kön att göra.
   /Kristofer

   Radera
  6. Se denna sida:
   http://www.dagen.se/debatt/professor-i-teologi-missforstand-att-heliga-ande-ar-en-hon-1.1063084

   Den Helige Ande är i kristendomen en Han, se bara Joh 14:26 i 1917 års bibelöversättning och se psalm 369 i vår psalmbok, vers 2 "Därinne Anden bor, i lågor hit han sändes". Dessutom ingår Han i en treenighet med Gud FADER och SONEN Jesus Kristus.

   Radera
 3. Visst, ok, Folket har sagt sitt o Margareta Winberg sitter där hon sitter som ett resultat av det. I alla fall delvis.
  Jag är dock övertygad om att det i S leden på KM finns gudstjänstdeltagande kristna som skulle ha kunnat placeras i KS. Av den anledningen kommer jag att fortsätta se det faktum att S utsåg just MW som ett rent hån mot oss kristna i SvK.
  Att hon inte hänvisats till att söka maktposition i Röda Korset eller liknande istället är en skam.
  Inte förvånande alls, men likväl väldigt, väldigt illa.
  Eva H

  SvaraRadera
 4. Winberg, medlemmarna och rösträtten - vilket är alternativet?

  -Naturligtvis förefaller Margareta Winbergs inval i KS märkligt och även stötande för många. Jag gillar det inte heller; Winbergs förflutna som V-politiker kommer också i min tanke, liksom hennes mans eller sambos Jörn Svenssons (också gammal kommunist) bok, "Du skall ta ledningen och makten". Här var det alltså inte frågan om att få makten genom demokratiskt förtroende. Den skulle tas, precis som kommunsiter i alla tider har varit experter på och som ingår i deras ideologi.

  Sedan många år är Winberg insläppt i Socialdemokraternas kyrkliga salonger, vilket har förvånat mig. Och nu alltså har partiet öppnat dörren till KS för henne.
  Förvisso märkligt, för att inte säga obegripligt.

  Men partiet bestämmer ju över sina nomineringar, liksom FK sköter sina. Då blir ju frågan den här: vilket är alternativet från exempelvis FK-kritikerna till denna ordning? Skall S-nomineringarna påverkas från andra håll, eller vad?

  Såvitt jag minns, var det inte några kritiker mot att S till KM nominerat en ateist som hördes, ingen valpolemik mot nomineringen och det dåliga S-omdömet i frågan som kom till uttryck, inga frågor, som ställde partiet och dess gruppordförande, Jesper Eneroth mot väggen.
  Nu är Winberg vald, det demokratiska valsystemets regler följda. Visst kan Winbergs kritiker dundra i KM under den kommande mandatperioden och på annat sätt lufta sin berättigade kritik. Men Winberg kan lugnt sitta kvar. Hon är ju vald av S-röstarna.

  Ja, bästa kritiker, vad svar ni:
  -Vilket är alternativet till nuvarande system? Skall S - och V samt SD - få ha kvar rätten och möjligheten att nominera sina egna kandidater?
  Eller hur vill ni ha det?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof!
   Visst ska vi be och välsigna Margareta Vinberg. Hon har gått in i detta med öppna kort, mer tydlig om sin personliga tro än de flesta andra politiskt valda. Hon har stöd i en stor grupp medlemmar i "Rörelsen" (ÄB:s beskrivning av SvK i talet till nya KM) Det är en konsekvens "rörelsens" demokrati, dess inklusiva Anda och tro - som var och en blir salig på.

   Ibland tar vi bilden om Kyrkan som ett skepp. Fråga för mej är om vattnet ska vara i båten eller båten var i sjön för att inför Jesu återkomst rädda så många själar som möjligt till ett evigt liv? Prästänka

   Radera
  2. Nä, nu utbreder sig allt ett leende (möjligen ett lite trött sådant) över mina läppar. I oräkneligt antal blogginlägg och därtill ytterligare oräkneliga kommentarer har både bloggaren och kommentatorer berättat om alternativ till det nuvarande politiserade systemet, och ändå har Du, Bengt-Olof Dike, mage att ställa frågan "Hur vill ni ha det?"!!! Rinner bara alla förklaringar av dig likt vatten på gåsen?
   //Per H

   Radera
  3. Per H,

   -Kommer Du dragande med indirekta val, så har jag läst och hört det alternativet många gånger.

   Men det faller ju direkt på att huvuddelen av de kyrkotillhöriga från början blir utan möjlighet att påverka kyrkovalen, dvs alla som inte bevistar gudstjänsten just den söndag, som valen äger rum. Men alla, Per H, alla kyrkotillhöriga har var sin röst och skall ges samma möjligheter att få säga skin mening. Det får de inte alls genom indirekta val.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Jag skulle gärna se en parallell till USA.
   Där lägger folkvalda sin hand på bibeln och lovar och svär att försvara konstitutionen "so help me God".
   Varför skulle inte förtroendevalda i SvK kunna göra liknande och lova att försvara trosbekännelsen i sin bokstavliga ordalydelse?

   Skulle på förekommen anledning kunna appliceras på biskopar också.

   Radera
  5. Per H, du kan väl inte förvånas över att BOD, som inte ens kan läsa och ta till sig POSKs program, ska kunna ta in kommentarer på BloggarDag?

   Radera
  6. Nä, jag borde väl inte det...
   Men det kan väl anses vara ett fint drag att jag fortfarande har lite hopp kvar... :-)
   /Per H

   Radera
  7. Per H,
   du är inte ensam. Jag tänker ibland att nu orkar jag inte mer men rätt som det är "tar jag ett tag" igen. Vilka dumheter som helst bör inte få stå oemotsagda.

   Radera
 5. Margareta Winberg (s) manifesterar sig som stor politisk nolla när hon motiverar sin plats i "kyrkostyrelsen" med att representera "dem som inte tror". Att kristendomen ändå "förkunnas" i sv"k" kan hon leva med: "Den måste naturligtvis finnas där, men det finns många människor som vill vara med även om de inte säger att de är troende" (förmodligen avses deltagarna i prästinnornas qigong, yoga, babysång, allsköns falsk-sjungande "kyrkokörer" mm mm). Winbergs klargörande tydliggör och accentuerar problemet med att kvinnor kvoteras in i olika sammanhang inte på grund av erfarenheter och insikter utan på grund av sitt kön. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Margareta Winberg är sannerligen en god representat för det postkristna samfundet!
   Antony

   Radera
  2. Jag vill minnas att det var en annan sosse, av hankön, som före valet deklarerade sig just representera dem som inte tror. Men i Johns ögon förmodar jag att han var ett bättre alternativ eftersom han (förmodligen) hade snopp. Det är ju inte bara kvinnohatare som John som föreställer sig att kompetensen sitter där.

   den Lea

   Radera
 6. BOD,

  Nej men begrip vad Du själ skriver. Inse at detta att en ateist nu siter i KS är en följd av politrukstyre och något som helt enkelt inte hör hemma i en Kyrka. Det är det som vi(?) kritiserar och du inte förstår(?) eller som jag misstänker inte vill ta åt Dig eftersom Du själv voterades in som politruk och fortfarande agerar som en sådan även om Du nu på minst sagt knepigt sätt ingår i POSk som sedan numera knappast gör själ för namnet.

  En grupp där Du sedan aktivt motarbetar dess program. Kritiken där ställer jag dock mest POSK till ansvars för liksom jag ställer SVeK i stort till ansvars för att de lämnat sin kristna grund, apostolicum och Luther och av snöd vinnings skull låtit sig ockuperas och styras av politruker med annan agenda än att sprida evangeliet.

  //HH

  SvaraRadera
 7. "men kanske det egentligen är gudstjänstfirarna, kyrkfolket som får sista ordet. Vägran är ett vapen."
  Ja, men det ses som tråkigt om inga kommer, men knappast avgörande. Det är dop- och begravningsgudstjänsterna, tillsammans med vissa musikgudstjänster och möjligen några få kyrkoårsgudstjänster vid jul och allhelgona som betyder något. Om de andra heter det: Nu behöver vi inte ha så många gudstjänster för att leva upp till kravet! Alternativet är kanske att kyrkokristna åter börjar ta till vana att vägleda prästerna efter gudstjänsterna, men då fruktar jag att det nog uppfattas som arbetsmiljöproblem, och det förväntade svaret torde bli att präst aldrig får befinnas sig ensam med församlingsbor...

  SvaraRadera
 8. Arbetsförmedlingen (av alla institutioner) har konstaterat att av alla jobb på arbetsmarknaden så är det säkraste att bli "präst" i Svky. Visst är det avslöjande hur MTD-prelaternas jobb har blivit ett bland många andra sekulära värv, samt en förklaring till den närmast perversa löneökningen för det postkristna samfundets tjänstemän.

  Den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan behöver tiotusentals fler präster, men vi annonserar inte hos Arbetsförmedlingen eller ger våra kyrkoherdar löner som närmar sig en miljon om året!

  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den, av af, redovisade prästbristen är en halvsanning. Af har ett yrkesklassificeringssystem. för att det skall lika över hela landet. Under yrket präst ingår också imam. I Sverige är det brist på imamer. Så pass stor brist att de utgör grund för arbetskraftsinvandring. Dessa uppgifter är lätta att kontrollera://Länsmansdjäveln

   Radera
  2. L-djävel, det verkar som att muslimska församlingarna också snabbt inordnar sig under statens system, något som inte gäller den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan.
   Antony

   Radera
  3. Nä, den kyrkan brukar ju strunta i vad staten säger, och vilka lagar staten har. Se på exempelvis det utbredda sexuella utnyttjandet av småpojkar. Att det är förbjudet struntar den ”sanna kyrkan” i. Det måste kännas bra

   Radera
  4. Intressant kategorisammanblandning länsman. Alltså präst/pastor/imam. Att du själv sedan skulle kunna kategoriseras som djävel, finner jag föga troligt.

   Den anonyme påhopparen på Antony och KK är ute på djupt vatten. Alltför djupt för icke simkunniga debattörer.

   Lars Jensen

   Radera
  5. Lars, hade du, som jag, varit uppväxt i ett katolskt land och som liten sett hur prästerskapet hanterade unga pojkar och även sett hur den kyrkan gång på gång smusslade undan problemet genom att bara skicka prästen till en ny församling, hade du kanske insett att ”den sanna kyrkan” är ute på mycket djupt vatten med alltför hög svansföring

   Radera
 9. Vi kanske skall fundera över vilka krafter inom socialdemokratin som styr dess utveckling. Historiskt har Socialdemokraterna bedrivit en ganska vidrig och lömsk politik. När rasbiologin blomstrade både i Sverige och i Europa Fattade det socialdemokratiska ledarskiktet en för oss idag del obegripliga beslut. De inrättade ett Rasbiologiskt institut som mätte skallar och klassificerade svenska folket, beroende på utseendet. Kvinnor som ansågs mindervärdiga av den socialdemokratiska ledningen tvångssteriliserades. Judarna fick i sina pass stämplat med ett stort J. Tage Erlander en aktad ledare höll i trådarna. Alva Myrdal gjorde en studieresa till Hitlers Tyskland för att hämta inspiration. Vilket resulterade i bl.a. att jag hamnade i Kindergarten. Kindergarten en skola för att forma rättänkande barn .
  Sossarna har aldrig varit helt ärliga utan alltid bedrivit en lögnaktig politik med en räv bakom örat. Det är säkert många med mig som undrar vad nästa drag blir. Har Margareta Winberg bara fått posten för att dryga ut pensionen eller för att inkorporera SVK i Socialdemokratiska partiet.

  Otto Sneider

  SvaraRadera
  Svar
  1. Räven bakom örat har numera såväl M som SD. En skabbräv i samtliga fall, tycks det.

   Lars Jensen

   Radera
 10. Det är väl sannolikt att man från S ser på "rörelsen" SvK på samma sätt som man ser sambandet mellan LO och S. Vi får se... utvecklingen?! Prästänka

  SvaraRadera
 11. Ja Anthony har rätt i att egentligen finns det ingen prästbrist i Svenska kyrkan då prästerna ofta har alldeles döe många andra uppgifter att syssla med än egentliga prästuppgifter. Sen ska ju orästerna vara föräldralediga också..

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. JM, det finns inga präster i Svky, men en hoper överbetalda, fortbildade, MTD-prelater.
   Antony

   Radera
 12. Den politiska ockupationsmakten förnekar sig icke! Jesus skall drivas ut, och med honom alla som tro på honom. Kvar blir en politisk organisation för avdankade fackbasar och politiker med tycke för RFSL och islams utbredande...
  // pastorn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svkys schizofreni går nog onte illustrera bättre än en bild där Antje omfamnar någon Ayatollah och Jonas Gardell - hurra för hyckleriet!
   Antony

   Radera
  2. Om det åtminstone hade varit hyckleri ...

   Lars Jensen

   Radera
 13. Jag menade naturligtvis präster enligt hur Svenska kyrkans syn

  Jonas M

  SvaraRadera