lördag 4 november 2017

Nu var det nyår 1982

Somliga präster fungerar som idoga bevarare av sådant som inte ska glömmas i brådrasket. Komminister E är en sådan. E kan plocka i samlingar och göra fynd. Denna gång höll han mig informerad. Det var omtänksamt. Och eftersom det är helg och snällhetskravet kristligt tolkat nog bör utsträckas till alla helgons dag, även om jag nu framstår som ett verkshelgon, kan jag återge en predikan innan jag ska till Berga (Lagan) och hålla en annan.

Det var alltså nyårsdagen 1982. Domprosten PO Sjögren predikade i Göteborgs domkyrka och sätter namnet Jesus över kommande år och skulle vilja be åhörarna sätta Jesus-namnet främst över sina egna liv. Kanske viska "Jesus" allra först på morgonen? Korstecknet? Och börja veckan rätt inför Herrens ansikte i kyrkan.. Ett förtecken på en notrad styr allt som händer. Så skulle det vara med en nyårsdag.

Detta leder domprosten till angelägenheten av att Jesus sätts främst också i kyrkans liv.
Sist kom han in på det kyrkomöte som skulle mötas just 1982. Jag citerar detta avsnitt ur predikan rakt av:

"Det är så starka makter på gång nu i vår kyrka också, som gärna vill bestämma och styra och ställa inte alltid efter Jesu vilja utan efter sin egen vilja. Vi ska i vår, 15 april ska det börja, ha ett kyrkomöte uppe i Stockholm, ett mycket arbetsamt, osedvanligt fullmatat kyrkomöte, när det gäller uppdrag att lösa frågor och ingen vet om kyrkomötet kommer at orka med alla de uppgifter, som läggs på det. Men den största oron är inte den, utan den största oron är att det är så starka krafter, särskilt politiska krafter igång för att driva igenom sin vilja och sätta sina förtecken i kanten efter vilka melodierna ska gå. Det är väldigt farligt det här, vi är liksom inte vana vid etta utan vi har varit vana vid att kyrkan får leva sitt liv efter Guds ord, men det är inte alldeles säkert, att det kommer at förbli så, därför vill jag be er alla om förböner här. Våra kyrkor och vår kyrka i detta land byggdes ju ändå inte för att de skulle bli flialer till socialdemokratiska arbetarpartiet eller till centerpartiet, så att deras ideologier skulle föras in i kyrkan och bli bestämmande. Inte heller det var meningen att moderata samlingspartiets ideologi skulle gå in i kyrkan och bestämma eller folkpartiets, vpk:s eller något annat partis ideologi. Det får inte bli så, att dessa partikanslier uppe i Stockholm bestämmer hur kyrkan ska leva och tro. Partiernas uppgift är ju att se till, hela det politiska livets uppgift att se till ekonomiska frågor, försvarsfrågor, skolfrågor, skattefrågor och mycket annat sådant, men dom får ju aldrig gå in på trons område och tala om vad vi människor ska tro för att bli frälsta."

Den utskrift jag har är uppenbart en utskrift av en bandupptagning av predikan. Jag tror mig veta att det finns en stor samling sådana. Domprosten fortsatte:

"Ofta sker allt det här under vackra täcknman också nu t. ex. demokratisering. Det låter så bra och fint och vi är stolta över vår demokrati här i landet, men bakom det kan så lätt just här opinioner bli påtryckare på kyrkan och det är väldigt farligt, när så sker. Dom tider i kyrkohistorien, när kyrkan har svansat efter kejsaren och efter statsmakterna har icke varit dom fruktbara andligen sett. Det har varit nedgångsperioder, när kyrkan alltså har varit en tam eftersägare till vad regering och konung bestämt, utan den sommska bestämma ikyrkan måste alltså vara Jesus. Det känns konstigt att behöva säga detta, därför man tycker det är så självklart, men det ör alltså inte självklart och jag ber er därför alla, att ta detta kyrkomöte och redannu ta ombuden ini er förbön vare sig ni känner dom eller ej, och be för detta kyrkomöte, att det måte kunna bli ett kristligt möte, där Jesus alltså står främst, inte partiet, inte min grupp, inte vad jag tycker eller vi tykcer, vad vi har bestämt, vi männisor av ena eller andra färgen utan därJesu vilja råder och där människoroch deltagareb i dteta möte böjer sig för Jesus och Hans ord även om det skulle vara obekvämt att så göra. Det är en stor förbönsuppgift.""

Nu fick ni kanske något att fundera på.


42 kommentarer:

 1. Sandahl: Varför detta ständiga trötta och uppgivna rotande i gamla papper om urtrista svartrockar och köpta statskyrkoparasiter? Den redan från början misslyckade och nu helt havererade sv"k":s tid går ju tveklöst mot sitt slut. Gud vare lovad för det! Gläd dig i stället med oss inför framtiden! Vi har underbara dagar framför oss! /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu ett avslöjande exempel från signaturen!

   -Nu kan läsarna ytterligare beskåda hur signaturen John, som många också förknippar med andra signaturer i kommentarsfältet, har satt demoniseringen av en hel och stor grupp i system: "köpta statskyrkoparasiter" tillika "misslyckade och nu helt havererade".

   Så blottar signaturen sig i debattens bottenlösa dy, där inget annat än grova kränkningar, personangrepp och smutsiga attacker mot hela grupper är för handen!

   Och personen bakom den ideliga produktionen av denna motbjudande semantiska sörja har mage att återkommande kräva att bloggaren skall censurera dem som utsätts för den. Som om det är pennalistens offer som är den skyldige och inte den som iscensätter pennalismen!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Sandahl: Varför detta ständiga trötta och uppgivna publicerande av kommentarer från denne entonige papist?

   Radera
  3. John och Peter! Varför med kolons användande insinuera att det är Sandahl som yttrar era tillvitelser? I hundratals år har dramatiker skrivit exempelvis Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Nu försöker sociala medier alltså lära oss den bakvända kutymen att tilltala folk med kolon och skriva exempelvis John: Lägg av!

   Radera
  4. Andreas, vid citat och parafrasering medföljer ursprungstextens grammatiska brister. I detta fall för att exemplifiera det abdurda.

   Radera
  5. På förekommen anledning: John är inte katolik.

   Radera
  6. Om John inte är katolik - vad är då den figuren för något?an

   Radera
 2. Tydligen blev bönerna svaga och få.

  Eller hade Herren bestämt annorledes. Kanske lät han den tidens kyrkokristna somna in i frid, för att sedan kalla in sin tjänare konungen i Babel, att rasera templet och inte lämna sten på sten, och globalisera det folk som ringaktat och glömt sitt förbund.

  Skallagrim

  SvaraRadera
 3. En del av oss trodde att reformerna kring 2000 var mer än kosmetika och trodde och hoppades att statskyrkan var på väg att fasas ut. I stället kom politikerkyrkan gjorde det hela än värre! Det måste bli ett slut på detta!!!!
  F Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. F Pierre, mig veterligen så valde du att bli "vigd" i ett samfund med full kommunion mella alla "biskopar" (som saknar episkopal jurisdiktion och läroämbete) samt en "kyrkoordning" där sekulära partier bestämmer i lärofrågor.
   Jag hoppas att du är nöjd med lönen?!
   Antony

   Radera
  2. Jo nog går det tyvärr hålla med den ständige redaktören, att mycket blivit avsevärt värre än under statskyrkotiden.

   Vi har väl varit naiva? Ingen hade väl kunnat förutse detta? Den som kritiserar samtiden har väl dunkel agenda?

   Lars Jensen

   Radera
 4. Det verkar som att Jesus 1982 kunde tänka sig att ta emot människor utan att de visade upp en CV från "detta gör vi för att vi är kristna"-listan. Lite avis blir man.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har vi nästan helt gått över till MTD-religion, med tonvikt på Moralistisk, d v s aktivism, upprop och folkuppfostran. Visst blir "en" avis. Kyrkan i tiden följer sitt progressiva samhälle:

   https://uvell.se/wp-content/uploads/2016/06/21635392-YVfCz-1.png

   Lars Jensen

   Radera
 5. Domprostens oro var obefogad!

  -Jo, visst funderar vi - jag också bakåt i tiden och kan konstatera, att domprostens oro var obefogad, på samma sätt som dagens beskrivningar från visst håll om situationen i kyrkan är inkorrekta.
  Som jag har haft anledning betona - och kraftfullt styrka - att inga partikanslier i Stockholm bestämmer hur kyrkan skall leva och tro. Det bestämmer kyrkan själv. Att denna kritik gång efter annan kommer upp (också från visst håll) har sin grund ytterst i avogheten mot kyrkans demokratiska system och dubbla ansvarslinje. Kritikerna vill helt enkelt se en enkel ansvarslinje, där prästens roll kraftigt förstärks och de förtroendevaldas reduceras till ett minimum - om ens det.

  Den som har varit med en tid känner nämligen harens gång: detta flitigt jagade djur rör sig nämligen alltid i cirklar och återkommer därför alltid till utgångsplatsen, där jägaren lugn kan vänta tills det är så dags.

  En äkta folkligt förankrad känsla för och omtanke om kyrkan måste bygga på förtroende och tillit. förtroende för alla dem, som kallas just förtroendevalda. En tillit till att de naturligtvis - vad annars - konsekvent och av kärlek arbetar för kyrkans bästa, för trons bästa, för att kyrkan skall få de bästa förutsättningar att sprida evangeliet.

  Varför skall de misstros och underkännas? Varför är det bara prästen, och inga andra, som vill sätta Jesus främst? Förklara det den som kan, vill och har bärande argument!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   Vad menar du med har-metaforen? Lurpassar ni på prästerna för att skjuta dem nästa gång de passerar?För att hålla nere stammen, liksom?

   Förklarar en del.

   Gällande din svslutande fråga; Jo, det har funnits och finns folk som velat hålla Jesus främst. Det är de/vi som saknas i bänkarna, för vi litar inte på vad vi får.

   Radera
  2. BOD hävdar på allvar att S partikansli eller partistyrelse inte har fastställt S kyrkopolitiska program som de ivrigt genomför i kyrkomötet.
   Jag undrar om S håller med om den historiebeskrivningen?
   Jag undrar också om den alltid frågesvarande BOD kan svarar på frågan vad S (eller C, M(BA) eller SD gjort "för att kyrkan skall få de bästa förutsättningar att sprida evangeliet."?

   I övrigt kan jag nog säga att BOD aldrig jagat hare, åtminstone inte med drivande hund.

   Radera
  3. Bengt Olof (10:02),

   Nu har du fel. I det betänkande som ledde fram till kyrkomötesreformen 1982 sägs:

   Uppenbarligen måste den principen gälla, att förutsättningen för ett överlämnande till kyrkans självbestämmanderätt bör föreligga endast i de fall kyrkans och statens intresse sammanfaller såvitt angår regleringens innehållsmässiga utformning. Skulle det däremot föreligga en konflikt mellan statlig och kyrklig uppfattning kan frågan inte undandras statens bestämmanderätt" (SOU 1981:14, s 79).

   Radera
  4. Peter T,

   -Nej, det har jag aldrig hävdat; vad jag betonat är, att inget partikansli dikterar agendan för kyrkans verksamhet, dvs utfärdar direktiv till KM.

   För övrigt har jag själv faktiskt varit med som drevkarl vid harjakt, men det drevet var ett marginellt intet i jämförelse med det som är ett faktum på denna blogg mot beslutet för sex decennier sedan att öppna prästämbetet för det kön, vilket omfattar landets halva befolkning.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Drevkarl :-). Vilken överraskning.

   Men jag nödgas härmed tyvärr lågmält rätta dig, det heter drevperson. För att inte exkludera halva Sveriges befolkning.

   Radera
  6. Den av hundar jagade haren, till skillnad från Bengt Olof Dike, återvänder inte ständigt till samma utgångspunkt.

   Radera
  7. Fullträff, Alphadeltagaren! :-)

   Radera
  8. Alphadeltagaren och Elisabeth,

   -Bra, att ni äntligen kommit fram till denna slutsats. Nu väntar vi bara på samma logik från er i kvinnoprästfrågan! Eller är logiken reserverad för harjakten?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. BOD
   Men vänd på perspektivet. Ponera att kyrkan sagt "det blir inget med det" och stängt diskussionen 1958. Istället för dessa ändlösa diskussioner så hade vi kanske haft fokus på undervisning och evangelisation? Det här tjafset har ju fått kyrkan att tappa tråden i över ett halvt sekel. Och tappade trådar betyder tappade själar.

   Om kyrkan sagt nej 1958, hade du då varit lika rabiat i det här kvinnoprästförespråkandet? Jag menar, antingen så är det rätt, eller så är det fel. Jag är ingen teolog, men så mycket begriper jag att Guds vilja inte ändras genom politiska beslut.

   Radera
  10. Peter T och Alphadeltagaren,

   -Har ni möjligen tolkningsföreträda om vilken Guds vilja är, när andra kristna har kommit fram till motsatt åsikt?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  11. Men det var ju precis det jag försökte säga!!! Jag vet inte!!! Men hur kan DU vara säker på att SvK har rätt när andra kristna (i majoritet, faktiskt) världen över kommit fram till en annan slutsats. Jag tror du menar slutsats även om du skriver åsikt?

   Radera
  12. Detta var npg det grövsta jag har sett BOD stava till.an

   Radera
 6. O förbönerna behövs än!
  35 år senare är ju denna predikan minst lika aktuell. (Närmar sig väl årets andra session också?)
  Lika aktuellt som att be Gud -Fader, Son o Ande - får vara ledande förtecken i Kyrkomötet (-s ledamöters hjärtan) är det naturligtvis att Jesus får vara ledande o Herre i våra liv. Att säga god morgon till Gud det första man gör på dagen är sannerligen inte fel!
  Eva H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eva! Bön och omvändelse är inte fint, och dom hör ihop.! Dessutom så har vi allmän syndabekännelse och kyrkobön i mässan. Det är roligare att plocka poäng i blogg. Det verkar inte vara något så angeläget att det är värt att samlas tillsammans att "söka Guds ansikte" för Kyrkans - Kristi kropps framtid. Herre förbarma Dig! Prästänka

   Radera
 7. Det är inte utan att man saknar Kyrkans giganter Giertz, Sjögren, Martling m.fl.
  Pelle S.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sådana suspekta andar är inte välkomna i SvK, och skulle om de till äventyrs fått tjänst, bli anmälda och utrökta. Men visst är tomrummet skriande!

   Lars Jensen

   Radera
  2. De hade aldrig blivit prästvigda!

   Radera
 8. Jo, den där Sjögren visste vad han pratade om.

  SvaraRadera
 9. BOD,

  För en gångs skull. Öppna ögonen och öronen och se vart din sk folkkyrka är på väg. Är det så svårt att inse att det som sker inte är vad som höves en kyrka som kallar sig apostolisk?

  Att tjafsa om att politrukerna minsann inte ... och så en lång radda påståenden där allt är lögn -är det politrukens substitut för sanning. Eller är du bara en naiv okunning nyttig idiot för tidsandan? Den ande som sannerligen inte är den Helige.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
 10. Alphadeltagaren, HH m fl,

  -Det 'är mer än förunderligt att samma påståenden om "politruker" och deras styrning av kyrkan upprepas till leda, trots fullständigt övervägande dokumentation om att varken deras partiledningar tagit över ledningen av den eller att Jesus inte längre finns med i gudstjänsterna. Dokumentationen, som är varje gudstjänstbesökares, kallas av HH för lögn. Här hjälper alltså inte ens en TV-sänd gudstjänst eller en vanlig inspelning av en sådan var som helst i landet. När katten bevisligen är vit, påstår somliga att den är svart.

  PO Sjögren må ha varnat och säkert hyst oro för kyrkans framtid. Den var obefogad men bottnade givetvis i den kyrkosyn som var hans och som också kommer till uttryck i de kommentarer på denna spalt, som enskilt och samfällt förnekar sanningens kyrkliga verklighet.

  Vad är så förfärligt i kyrkan? Ledningen? Demokratin? Den dubbla ansvarslinjen? Och nu upprepar jag igen en lika logisk som väsentlig fråga:
  -Har de kvinnliga prästerna skadat kyrkan, budskapet eller tron på Jesus Kristus frälsaren?

  De som svarar ja på den frågan har att precisera sig närmare, dvs på vilket sätt skadan har skett och vari den består.

  Ordet är ert, mina kritiker! Och folkkyrkans kritiker!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. OM Svenska kyrkan fattar ett beslut som Kyrkans Herre motsätter sig handlar det om ett självskadebeteende och handlar mindre om individer. Så hur var det 1958?

   Radera
  2. Jag har aldrig sagt att enbart kvinnliga flummiga präster har skadat kyrkan. Det finns manliga som gör det också.

   Blogginlägget handlade väl för övrigt inte om genusrelaterat kyrkligt förfall, utan om en uppluckring av kyrkans identitet.

   Radera
  3. Så Brngt Olof Dikr tror på allvar att partistyrelsen i S inte skrev protokoll på de mötet där de fastställde de kyrkopoitiska programmet?
   Det är väl dokumentatuon om någoy på att partierna VILL ta över kyrkan?
   Valresultatet visar att de faktiskt lyckades också.
   Vill man se exempel på läroförändringar som partietna drivit igenom i kyrkan så är väl det tydligaste exemplet äktenskapsreformen 2009?
   Inga ekumemiska konsultationer alls i en fråga som inte ens var uppr till debatt i kyrkan innan regeringen tog inriktningsbeslutet att driva frågan i riksdagen.
   Hur många procent av kyrkorna i världen "gick före" SvK i den frågan? Knappast några, men Sveriges riksdag är det starkast skinande ledljuset för SvK.
   Inte LVF, systerkyrkor eller Kristus själv har tillnärmelsevis så stor påverkan på beslut i SvK som partietna i Sveriges riksdag.

   Så Bengt Olof Dike, har beslutet i äktenskapsfrågan 2009 skadat kyrkan?
   (Beslutet om kvinnliga präster 1958 har skadat SvK.Mer p.g.a. hur det fattades än sitt innehåll. Hur går det f.ö. med svaret på om just det är en ordningsfråga eller en lärofråga?)

   Radera
 11. Konvertiternas hat mot vår kyrka ss signaturen John dömer bara dem själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Några vänner som i ungdomen konverterat till Rom, besöker sedan länge åter gudstjänsten i SvK. Alla de svenskkyrkliga prästerna på bostadsorten är kvinnor. Det geografiska avståndet till katolsk församling upplevs som alltför långt. Inga onda ord yttras om SvK. Däremot en del kritik mot främst nyomvända romares mera trångsynta petimetri. Sådana romarkonvertiter finns faktiskt också.

   PP

   Radera
  2. "Katoliker" som går i Svkys "mässor" och tar emot "elementen" är per se i onåd och måste bikta sig för att ta emot de sanna sakramenten!

   Antony

   Radera
  3. På förekommen anledning: John är inte katolik.

   Radera
  4. Anonym, som anser sig veta,
   vad är John då???

   Och varför uppger han sig vara katolik? /smun

   Radera