måndag 6 november 2017

Så här illa är det!

Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. I ett pressmeddelande heter det att "organisationerna" vill träffa ministern för att diskutera de ensamkommandes situation i Sverige.

Att ungdomar på gymnasiet får påbörja en undervisning där de på ett år ska klara tre års studier utan att kunna svenska språket är så besynnerligt eller rent ut sagt korkat att man skulle vilja se ett porträtt av den som bestämt detta. Att situationen är akut och allvarlig kan de flesta fatta. Säkerhetsläget i Afghanistan är svårbedömt. Jag fick t ex ett upprop till förbön för 22 missionärer, som dagen efter skulle avrättas. När jag frågade en kontakt jag har i Kabul var detta okänt och vidare efterforskningar i provinserna gav beskedet att detta inte alls stämde.

I brevet belyses det egendomliga att ungdomarna utvisas till Afghanistan, fast de inte bott i landet utan växt upp i ett grannland. Fast de sa de väl inte när de kom? Och åldersbestämningarna var oklara, alternativt osanna. Nu kräver Svenska kyrkan och Rädda Barnen skyndsamma insatser från Sveriges regering och Migrationsverket för att ge dessa unga människor möjlighet att stanna i vårt land.

Jag menar att asylrätten måste värnas. Flyktingen har en ovillkorlig rätt till skydd. Ekonomiska migranter har inte det. Och hur ska vi göra med de afghanska unga män som uppträder så, att några kvinnliga lärare på en svensk gymnasieskola ogärna rör sig i korridorerna för att det är obehagligt och uppfattas som kränkande och hotfullt? Är det för Svenska kyrkan viktigt att dessa unga män ska stanna i landet? Det tror jag inte Svenska kyrkans medlemmar tycker. Återstår att börja sortera bland ungdomarna: "Du är trevlig och ambitiös, du får stanna.  Du är en afghansk strulpelle, du får åka. Du ägnar dig åt brottslighet som vi inte riktigt kommit åt ännu, stick. Du har svenska vänner och är alltmer integrerad. Välkommen! Vi fattar att din enda möjlighet att försörja dig är på bidragsfusk och kriminalitet, så vad tycker du vi ska göra nu?" Inte blir den sorteringen rolig. Och var avsikten att de ensamkommande skulle komma först och deras familjer genom anhöriginvandring ansluta?

 När det sades att de amerikanska trupperna skulle lämna landet år 2014 och Afghanistan skötas av inhemsk militär och polis, förutsades landets sönderfall. Jag såg framför mig flyktingströmmar till Pakistan och vad mer? Jag tänkte att det inte kunde angå oss så mycket för hur skulle dessa arma människor kunna ta sig till Europa? Det kunde en del av dem. Vilket Afghanistan ska nu byggas när viktiga människor lämnar? Jag vet inte. Hur kunde Afghanistan falla sönder så? Kulturers korsväg såg vi som något intressant och så blev korsvägen en lidandesvandring. Killarna kom iväg fast somliga kom alltså i väg från andra länder än just Afghanistan. Man behöver inte vara feminist för att fatta att flickorna blev kvar. Vilka lösningar skulle hjälpa Afghanistan på sikt?

Om allt detta kan vi tala, dvs resonera förnuftigt. Det betyder läsa böcker och artiklar samt fråga sakkunniga i skolvärlden hur regelsystemet slår och slår ut. Detta behöver man inte vara kristen för att göra. Medborgare kan utan vidare kräva att regering och myndigheter levererar och uppträder anständigt. Medborgare kan också kräva att få sakliga besked om de problem som föreligger, också om problem som tycks olösliga. Vi behöver få veta för att det demokratiska samtalet ska fungera.
Detta är en sak. Värre blir det när det skrivs skrivelser.

Kyrkostyrelsen har inte fattat något beslut där Svenska kyrkan kräver att samtliga utvisningar till Afganistan ska stoppas till dess en uppföljning av genomförda utvisningar sker. Kyrkostyrelsen har alls inte haft denna fråga uppe och alltså inte fattat beslut om någon skrivelse till regeringen. Att de som bedöms vara mellan 18 och 25 men sagt sig vara under 18 likväl ska få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, har kyrkostyrelsen inte heller diskuterat. Så vilken är den storhet som kallas "Svenska kyrkan" som agerar? Generalsekreteraren har skrivit under brevet till regeringen. Men hon fick inte ens för sig att skicka besked till styrelsen om skrivelsen. Den fick styrelseledamöterna kännedom om via media.

Jag har beskrivit en kyrkostyrelse som alltmer förpassas ut i marginalen. Ni kanske misstrott mig. Tror ni mig nu? Inser ni faran att en "organisation" (Svenska kyrkan kallas så!) kan kapas uppifrån? Och om detta kan i kyrkomötet inga frågor ställas. Utskottsarbetet är avklarat och något interpellationssystem finns, som bekant, inte längre. Styrelsen saammaträder inte särskilt ofta, senast inför kyrkomötet och det blev det några timmar. Nästa gång söndag 19 nov, några timmar igen men heldagsssammanträde var det i juni (ordföranden var inte med) och heldag (sista sammanträdet för mandatperioden) blir det i december. Vem har egentligen hand om den egentliga beslutsmakten? Kansliet förstås. Till kansliet rekryteras medarbetare, men det är processer som förtroendemannaorganisationen inte särskilt mycket kan lägga sig i. När chefer rekryteras får styrelsen veta det samtidigt som allmänheten. Ni ser mönstret.

Jag ska alls inte uppfattas som kritisk mot detta förhållande. Jag är bara klinisk. Så här går det till. Bloggposten rubrik då? "Så här illa är det!" Den skrev jag bara för att locka till läsning. Jag kunde lika gärna ha skrivit "Så här vist fungerar det!" eller kanske "Här fattas visa beslut!" Jag såg mest ett behov att teckna ner en situation jag funderar över och därför behöver sätta ord på. Vaddå, jag dyster?


24 kommentarer:

 1. "Svenska Kyrkan det är jag" kynde förtydliga om någon sa det.
  Tills dess får nog den förhärskande tolkningen vara att byta ut det avslutande personliga pronominat till "kansliet".

  SvaraRadera
 2. Det finns ett enkelt sätt att lösa utmaningar beträffande flyktingaktivism:

  Organisationer som Svenska Kyrkan och enskilda betalar in uppemot fyra miljoner per flykting till statskassan. Denne får då stanna. För efterföljande anhöriginvandring ett något lägre belopp. Kostnaderna är beräknade av norska myndigheter (Norske Skat) för norska förhållanden och gäller som genomsnitt. Vissa flyktingar går med vinst, andra måste försörjas på livstid. Vad andra och tredje generationen kostar, har inte beräknats. Sverige är mera generöst, varför beloppen kanske här måste höjas. Vad kulturell disparitet kostar och inbringar kan knappast beräknas.

  Svenska Kyrkan har många anställda, som säkert för den goda sakens skull gärna ser sig om efter andra utkomstmöjligheter och avstår de frigjorda medlen för den goda saken. Godhjärtade, som här får en möjlighet att göra skillnad på riktigt, kan sluta sig samman med likasinnade och ta gemensamma banklån för att garantera flyktingars rättigheter.

  Ett mera transparent system än dagens. Dessutom ett där man inte ger allmosor med andras pengar, vilket alltid varit en tveksam dygd inför Vår Herre.

  Skallagrim


  SvaraRadera
  Svar
  1. Statistisk sentralbyrå i Norge har gjort ännu mer alarmerande beräkningar:

   https://www.nrk.no/norge/slik-er-regnestykket-til-nrk-1.12614801

   Här är en försiktig beräkning av anhöriginvandring inkluderad, men inte heller här beräknas efterkommande generationers belastning av välfärdssystemen. Inte heller kostnader relaterade till kulturell diskrepans är inräknade. För undergruppen syriska flyktingar, räknar man med en livscykelkostnad på 7 milj norska kronor.

   För den som ännu inte förlorat sin barnatro på migrationism, en åskådning med religiösa övertoner, kan följande artikel rekommenderas:

   http://tidningenkulturen.se/index.php/mer/debatt/108-politik/23069-immigrationism-och-dess-sanningsansprak

   Sen behöver man knappast stirra sig blind på ekonomi. De verkliga massutmaningarna uppstår med en snabbt ökande andel i befolkningen med radikalt annan kulturbakgrund.

   PP

   Radera
 3. Att de unga afghanska hasarerna som vuxit upp i Iran skulle förneka detta är knappast rimligt. När man talar med dem så är berättelserna om livet i Iran självklara. Dessutom är det uppenbart när man talar med dem via någon iranier (som mycket oftare kan engelska) om de är vana vid iransk persiska (farsi) eller om de bara talar/förstår den afghanska varianten (dari). Detta är rimligen lika uppenbart för migrationsverkets tolkar och handläggare. Det spelar dock ingen roll när de inte kan utvisas till Iran (eller Pakistan) även om de har bott där hela livet och har familj där, i alla fall. När det gäller asylskäl, träffar jag naturligtvis främst de som blivit kristna eller attraheras av kristendomen, men lika väl som det är livsfarligt att försöka vara kristen i Afghanistan är det livsfarligt att ha en sekulär livshållning: Inte fasta, inte gå till moskén, inte hyckla om profetens förträfflighet. En sådan livshållning läggs, så vitt jag vet, dock sällan till grund för asyl i någon större utsträckning. Gjordes det kunde faktiskt integrationsvilja i det svenska samhället utgöra en adekvat och inte oviktig del av bedömningen.

  SvaraRadera
 4. Jo, läsning och kommentar!

  -Vi har läst det förut på bloggen - om KS tynande roll och ovetskapen hos ledamöter om vad stort sker.
  Och vi har också tagit del av Din - och min saknad - över det slopade interpellationsinstitutet.

  Men, har jag invänt vid ett par tillfällen, varför gör inte Du och andra aktiva KS-företrädare något för att ändra tingens nya ordning? Frågor i KS går bra att ställa, så tvingas ju ordföranden eller generalsekreteraren svara - eller utrikeschefen, vilken - förmodar jag - sitter med vid bordet.

  Dag Sandahl som klagande efteråt? Honom känner vi knappast. Däremot den aktive, energiske Dag Sandahl, som brukar låta tala om sig under möten och sessioner.

  Använd Din mun, Din penna, Din dator och Din kunskap för att få svar på det som medvetet eller omedvetet döljs av KS eller dess AU! Eller tipsa alerta journalister, som kan sättas på spåren och blotta sanningarna!

  Möjligheter finns; det gäller bara att utnyttja dem!
  Rikta gärna in Dig på kyrkans utrikeslinjer, inte minst inställningen till Israel och den okritiska hållningen gentemot Hamas och Fatahregimerna!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkan följer endast den svenska statens linje angående Israel, gender, äktenskap och annat:

   "Skulle det däremot föreligga en konflikt mellan statlig och kyrklig uppfattning kan frågan inte undandras statens bestämmanderätt" (SOU 1981:14, s 79). Alltså 1981 års betänkande, som ledde till det nuvarande Kyrkomötet.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Bengt Olof Dike - om någon -
   borde veta hur meningsfullt det känns att ställa frågor till någon som inte svarar.

   Radera
 5. Alternativt skulle jag kunna säga eftersom Dike och många fler under alla år försökt tysta mig och utmåla mig som något jag i all mänsklig svaghet dock icke är, så kan de sitta i det de åstadkommit. Utrikeschefen sitter inte med vid bordet. Och för Bloggardags del gäller att frågor ställts här. De ordinarie i styrelsen får väl ta vid. Pensionerade komministrar ska man inte sätta in lit inför framtiden till.

  SvaraRadera
 6. Ansvaret är vårt eget!

  http://www.corren.se/asikter/ledare/widar-andersson-det-ar-aldrig-invandrarnas-fel-om4878374.aspx

  Reinhold

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, ansvaret är väl elitens. Om Sverige hade haft en exemplariskt demokratisk konstitution som i Schweiz hade medborgarna aldrig tillåtit den muslimska massinvandringen.
   Antony

   Radera
 7. Jo, jag sätter min lit till aktiva och kunniga docenter!

  Jo, det gör jag faktiskt, eftersom bloggaren är en av de få aktiva i KM som vid mänga tillfällen plockat fram nyheter och uppgifter, som vi kunnat antingen förfasa oss över eller suga intensivt på. Det har han kunnat genom sitt breda kyrkliga kontaktnät, som få andra i Svenska kyrkan kan ståta med.

  Tala sedan om att försöka tysta någon! Det borde väl jag, om någon veta, som varit synnerligen obekväm för CS, som den hette tidigare, och KS. Jag skulle kunna ta fram exempel efter exempel på detta, men nöjer mig nu med att påminna om att man i styrelsen gjorde upp mellan ledamöterna om vem som skulle svara på de frågor som då ställdes i KM.

  En av dem som var med i fördelningspusslet heter Dag Sandahl, vars person jag aldrig veterligt velat TYSTA. Varför skulle det fria ordets, yttranderättens, demokratins värnare vilja sätta munkavle på någon?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så att hindra kandidater med fel åsikt i ämbetsfrågan från att bli prästvigda är inte att tysta dem?
   I beg to differ!

   Radera
  2. Peter T,

   -Inga prästvigda har tystats. Vad Du inte nämner är ordningen, att de som vill bli prästvigda skall bejaka den beslutade ordningen med kvinnliga präster.

   Det finns som bekant alltid krav och villkor för många yrkesgrupper. Etiska krav exempelvis. Kyrkan måste också ha en ordning, eller hur? Eller menar Du verkligen att dagens prästkandidater skall kunna åberopa det som gällde för sextio år sedan?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Nej Dike, det står ingenstans att prästvigda måste tycka si eller så om kvinnliga präster. Det enda som är sagt är att man måste intyga att man är villig att samarbeta med ämbetsbärare av båda könen.

   Radera
  4. "...båda könen."

   USCH så gammalmodigt! Det finns numera en mängd kön samt könlöshet. Givetvis måste kraven ändras därefter!!!

   Petimeter

   Radera
  5. Ordning?
   Alldeles nyss ansåg BOD att ämbetsfrågan var en lärofråga.
   I ordningsfrågan om kvinnor i prästämbetet tog kyrkomötet ett beslut 1958.
   I ordningsfrågan om att bli vigd till präst förutsätter samarbetsvilja till ämbetsbärare oavsett kön tog biskopsmötet beslut på 1990-talet.
   Men vilket år tog SvK beslut i Lärofrågan om kvinnliga präster?
   Svara på den du Bengt Olof Dike!

   Radera
  6. Till kritikerna ovan:

   -Inget nytt från er, då ni väl vet vad som gäller i frågan om prästvigning men som ni uppenbarligen har så förtvivlat svårt för att acceptera.

   Men jag betonar, som jag gjort flera gånger tidigare: det finns ingen väg tillbaka för Svenska kyrkan, dvs att predikstolen kommer att återblockeras för kvinnor.

   för er egen skull vädjar jag därför om acceptans, en gång för alla. Semantisk daglig aktivitet med decenniers tillbakablick som ledstjärna är lika fruktlös, som om någon skulle börja driva kravet på att Sverige skall återgå till vänstertrafik efter femtio års trafik på den högra väghalvan!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. "...det finns ingen väg tillbaka för Svenska kyrkan, dvs att predikstolen kommer att återblockeras för kvinnor."

   Om du har rätt, vilket är fullt möjligt, är Svenska kyrkan förlorad. Det går aldrig väl när man går emot Guds Ord.

   Radera
  8. Kravet att Sverige skall återgå till enhetssamhälle och folkkyrka är enastående fruktlöst!

   Framåtblickande

   Radera
  9. Elisabeth,

   -Ett ögonblick trodde jag vid läsningen av Dina ord ovan, att Du på fullt allvar tror, att kvinnor åter skall stoppas från prästvigning.

   Sedan förstår jag, att Du, trots allt, inser realiteterna. Jag vädjar då till Dig, att inte se kyrkans framtid så mörk med hänvisning till att kvinnornas plats sedan decennier tillbaka strider mot Guds ord. Varför accepterar ett stort antal andra lutherska kyrkor i världen kvinnor som präster.

   Vill du verkligen upphöja Dig själv till att vara domare över alla dessa kyrkor. Det tror jag inte. Jag tror faktiskt att du skulle så småningom känna Dig bättre till mods, om Du lugnt och stilla accepterar kyrkans ordning och ger Ditt fulla bidrag till kristen mission!

   Välkommen in i kyrkans gemenskap, kära Elisabeth!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Bengt Olof Dike, vilket av dessa år beslutade SvK i lärofrågan om kvinnor som präster?
   Ordningsfrågan beslutades 1958.
   Det är en fråga om historieskrivning, inte om teologi.

   Lutherska världsförbundet har 145 medlemskyrkor. Kan BOD räkna upp 10 eller 20 som har den ena eller andra inställningen i ämbetsfrågan?
   Om inte, hur kan man då prata om ett "stort antal" andra lutherska kyrkor?

   Självklart kommer SvK inte att stoppa prästvigning av kvinnor, men det gör inte ovanstående frågor mindre intressanta. Speciellt gäller det historieskrivningen om när lärofrågan avgjordes och vilket organ som fattade beslutet.

   Radera
  11. Aldrig, Bengt Olof, att jag, i strid med Guds Ord, skulle acceptera Svenska kyrkans ordning med kvinnliga präster. Det är faktiskt inte lite fräckt av dig att försöka få en annan människa att dagtinga med sitt samvete och gå emot den apostoliska läran.

   För övrigt vet du redan att de kyrkor som visserligen kallar sig lutherska med tillåter kvinnliga präster inte är lutherska. Luther konstaterade, som bekant, att den Helige Ande inte tillåter kvinnliga präster.

   Radera
 8. BOD

  Kanske därför att den du vill lyssna till bara är dig själv och de som jamsar med. Andra må tiga(?)De är ju då inte demokratiska.

  //HH

  SvaraRadera
 9. Tjänstemannastyre istället för styre av de som valts i de fria demokratiska valen men ändå inte minsta lilla protest från den som brukar kalla sig demokratins o folkets störste förkämpe?
  Intressant...
  Eva H

  SvaraRadera