torsdag 16 november 2017

Håhåjaja

Hade Torbjörn Lindahl läst rätt på kallelsen, hade han varit med och röstat i Boden och då hade Luleå stift fått en andra biskopsvalsomgång. Detta besked inhämtas på hans bloggsida. Nu blev, med en rösts marginal, Åsa Nyström vald. Hon har en rejäl EFS-bakgrund. Hon dricker kanske te? I så fall inte min tekopp. Men det hela är konsekvent, från början till slut och jag kan envisas med frågor om ämbetet till EFS-arna och de vet nog inte riktigt vad de ska svara, ty lågkyrklighet känner egentligen inget prästämbete i katolsk mening (ledsen Antony, men jag skrev inte romersk katolsk och jag vill inte strö salt i såren när nu lutheranerna spöade katolikerna i fotboll, vi går inte in på ämnet även om det kan uppfattas ha djupa teologiska implikationer). Vem vill egentligen bli vigd av en som inte riktigt vet vad det där pysslandet vid altare och altarrund går ut på? De har väl alla läst Valen-Sendstad och kanske Wisløff därtilloch kompletterat med Torsten Nilsson. Det blir inte mycket kvar av Kyrkans prästämbete då.

Jag skulle gärna vilja envisas med frågorna om en ämbetsreform som nu de forna EFS-arna njuter frukterna av, men som genomförts med lögnen som vapen och sveket som verktyg. Vad är det för moral de lågkyrkliga omfattar när det kommer till kyrkopolitik? Hur kan de ställa upp på det som försiggått och försiggår? WWJD? Jag frågar i tanke att bara den som frågar, kan få svar.

"Det är som det är", som min vän den lärde docenten brukar säga. Håhåjaja.

Ludvig Lindelöf fann det i en kommentar skamligt att jag ägnar så mycket tid åt att smutskasta en blivande biskop och fortsatte med att fundera över om Nyström skulle hamna i fokus nu, dvs om det är "kvinnor generellt som han ogillar" eller bara Rappman, allas vår Electa.

En sång rann upp i mitt sinne och jag nynnade på den hela gårdagen. "Musikaliska synapaser" kanske det hela ska kallas?
Här kommer lilla Ludde, håhåjaja
Bärande på sin kudde, håhåjaja
Mitt håhåjaja motiveras därav, att Ludvig nu endast förmår föra det resonemang som tidigare återfanns på de enklare insändarsidorna, där frågan om Kyrkans ämbete förvreds till en fråga om kvinnosyn. Jag gick inte på det, när jag var för reformen och trodde den bars upp av en hållfast teologi. Att saken inte var en kvinnosynsfråga, hade jag begripit. Det borde alltså kunna gå att komma åt felen i de teologiska resonemangen. Jag fann att det inte gick hur fel det än var. Saken gällde inte teologi när beslutet togs, andra faktorer avgjorde. Detta var en hållning Biskopsmötets bibelkommission tycktes ge understöd för några år senare. Kan det nu vara så eländigt, att Ludvig inte har gjort sig reda för vad saken gäller för oss andra? Eller är det helt enkelt det moralistiska i MTD-religionen som slår igenom. Något är skamligt och det skamliga är att fråga. Borgerligt själsliv, sålunda.

Hur mycket tid jag ägnar åt mitt smutskastande har pastor Lindelöf förstås ingen aning om, men jag noterar att distinkta och allvarliga frågor uppfattas som smutskastning. Jag ställde existentiella frågor med den innebörden, att den vars grundhållning, märk ordet, uttryckligen är ett ställningstagande för fri abort, kliver bort från Kyrkans tolkningsgemenskap tiderna igenom. Den som påpekar detta ska självklart hanteras som budbärare av dåliga nyheter hanteras, det fattar jag. Men de kliniska frågorna är inte smutskastning. Frågorna är kliniskt rena. Detta är problemet. En annan kommentator, Signe (signe den kvinnan!) trodde inte att Electa skulle kunna "be trosbekännelsen" utan att på något sätt drabbas av illvillig kritik. Det är till att inte riktgt kunna fokusera, ser vi.

Kritiken handlar därtill inte om ogillande av någon. Jag känner inte Electa, har inte läst hennes avhandling och har inga synpunkter om henne som person. Pastor Ludvigs räddningsaktion ger likväl informationer. Jag hanterar uppenbart Electa som jag skulle hanterat en Electus i motsvarande läge. Utan anseende till kön eller person. Så uppträder inte Ludvig. Han tror att saken är särskild när det gäller kvinnor.

Detta är en intressant variation av manschauvinism. Här avslöjas den. Det är lätt att vilja framstå som jämställd, men det blir det problematiskt när man möter en som är det, fostrad jämställt utan hänsyn till något svagare kön och rustad för sakdiskussion. Morsan var läkare. Det sätter sina spår. Klinisk kompetens, kallar vi det. Sådant kan teologer och präster ha nytta av även om hållningen avviker från den a-intellektuella kultur vi också hålls med i det kyrkliga. Understundom talas i sammanhangen som till förskolebarn och detta uppfattas som helt i sin ordning, kanske också som djupsinnigt.

Nu undrar jag hur Ludvig kan dölja en faktisk manschauvinism under en gentlemans klädnad. Vem har lärt Ludvig vad som är osmakligt. Jag tror jag kom på svaret. Det finns i samma lilla sång:
Här kommer Luddes mamma, håhåjaja
Bärande på detsamma, håhåjaja.

Vi andra, som ser vad som sker i det som synes ske i det som uttrumpetas som framgångar och framtidstro, vi drar i trådarna och ser hur allt konsekvent hänger ihop och hur den samtid som är vår och den framtid som kommer, konstruerades när somliga av oss var barn. Problemet är inte bara det som händer och kommer att hända. Problemet är att det är konsekvent. Några såg det. De med profetisk gåva. Dit räknar jag Olov Hartman och GA Danell, till exempel. Ingen av dem var någon driven kyrkopolitiker, men de såg och de sa. Då skulle andra ha fattat och vågat. Det ska jag skriva mer om någon dag när det inte är torsdagsdepression.

Esbjörn Hagberg försvarar systemet när det handlar om handboken i Torsdagsdepressionen. Jag läste revisorernas synpunkter i går kväll. Håhåjaja. Det är inte Esbjörns dag när han får läsa rapporten. Mer om detta i morgon för den rapporten blir officiell under dagen. Blir Esbjörn deprimerad eller känner han sig bara utnyttjad?

40 kommentarer:

 1. Nu är valen över - nu skall läget gillas!

  Bloggaren, som har ägnat mycken tid åt de båda nästan i tid sammanfallande biskopsvalen i vår kyrka, känner väl det militära uttrycket "gilla läget"

  Nu gäller detta mer än någonsin, tycker jag; valen är över. demokratin har fungerat och två kvinnor har enligt den fått förtroendet. Är det då för mycket begärt att vi alla blickar framåt, ber för dem och kyrkan och hoppas att deras stift får en bra utveckling och framtid?

  Alltså att vi alla just gillar läget - bloggaren också!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. För min del har jag läst boken "Gilla läget - hur allt gick åt helvete med positivt tänkande", så jag aktar mig för att gilla läget.

   den Lea

   Radera
  2. "Vi alla" - kvackar hycklar-BOD som aldrig nånsin sätter en fot i en kyrka.
   Berit

   Radera
 2. Lite konfunderad blir man över att bloggarens EFS-indignation slår så olika gentemot Åsa Nyström och Erik Johansson.
  Den sistnämnde kan knappast sägas ha en mindre EFS-profil än den förstnämnda.
  Jag tror personligen att EFS:are är vad biskopsämbete behöver, de borde nämligen ha förståelse för lekfolkets betydelse i församling och gudstjänst.
  Det behövs motvikter mot tjänstemanna- och förrättningskyrkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte konfunderad. Erik är inte biskop. Han ska inte prästviga. Med Agne var det problematiskt när han skulle bli biskop i Växjö men Wejryd blev. EFS-arvet är bra förlekfolk men ställs frågan om ämbetet finns ur EFS-arvet intet att hämta. Varför skulle det finnas det för den delen?

   Radera
  2. https://drive.google.com/open?id=1Z24nOlbJ46W2g3qDYaw8fEon3w_XCK_gOg
   Kolla bilden på tal om tjänstemanna och servicekyrka.

   Ibland kan man undra om Kyrkan bara består av präster, ämbetsmän/kvinnor, anställda professionella och politiker. Resten är konsumenter, såklart viktigt vad konsumenterna vill ha. Marknaden avgör.
   Högkyrkligt, rik liturgi mm, gammalkyrkligt med exordium och tyst Fadervår, lite folkligare inklusive folkdans /tangomässa, miljö och fredsinriktad, genderfokuserande, med allas rätt till all slags kärlek, religonsinkluderande - vi har ju alla samma Gud någonstans - vad som helst blir rätt bara majoriteten vill det.

   Någonstans måste man väl bestämma sig om vi ska vara med i en organisation eller en organism? Prästänka

   Radera
  3. Men du Dag. Förstod jag dej rätt skulle väl Erik inte ha prästvigt dej? (Ifall du varit ung prästkandidat). Hur stämmer det med FK:s motto "försoning i ämbetsfrågan?" Det var i varje fall inte Agne Nordlanders och Anders Sjöbergs linje när de var biskopskandidater. (Hoppas jag missförstått något).

   Och hur kan det komma sej att Erik offentligt uttryckt skepsis mot att prästviga kandidater som lever sexuellt ihop med någon av samma kön, men inte, som jag sett i a f, mot att prästviga kandidater som bejakar sådan samlevnad, Susanne Rappman och Åsa Nyström t.ex. - ifall de själva inte lever ihop med någon av samma kön? Är inte detta orimligt eller åtminstone en smula homofobiskt?

   Såg ni f.ö. hur listigt eller mesigt föreståndaren för Fjellstedtska skolan, f. kyrkoherden i Överluleå, Leif Nordenstorm, undvek att svara på frågan om sin egen äktenskapssyn?

   Back to work.

   Radera
  4. Nå, en ämbetssyn som godtar K-G Hammar som ärkebiskop mer än Antje Jackelén är inte heller mycket att hänga i julgranen. Då tycker jag bättre om prosten Brogrens kommentar vid biskop Bertils bortgång att den siste rätte biskopen i Svenska kyrkan nu var död och att vi hädanefter får leva kongregationalistiskt (eller liknande). Han visade då en välgörande medvetenhet om att rätt kön inte gör stiftschefen till biskop - vare sej hen heter Per eller Susanne, Hans eller Åsa -
   en medvetenhet som alltför ofta saknats där det särskilda prästämbetet formellt har hållits högre än i Efs (där åtminstone Rosenius dock gjorde tydlig skillnad på det allmänna och det särskilda prästämbetet samt dissade enskild sakramentsförvaltning och Ahnfelts frikyrkoprojekt).

   Radera
  5. Peter T: Gå tillbaka till inlägget Dag skrev om Erik så ser du att även han fick sig en gliring om ämbetssynen.

   /Laikos

   Radera
  6. Om man har sådana EFS-aversioner att man hellre ser Anders Wejryd än Agne Nordlander på biskopsstolen, så får man nog stå sitt kast.
   Integritet verkar vara vara ett kriterium för att inte bli biskop i SvK.

   Radera
  7. Om integritet hade varit ett kriterium i EFS (istället för pengar) så hade det evangeliska missionssälskapet lämnat MTD-samfundet för minst en generation sedan!
   Antony

   Radera
  8. Antony, en organisarion kan inte ha integritet. Inte en deb heliga stolen.
   Individer kan däremot ha integritet, t.ex. min hund eller Bengt Olof Dike (utan någon övrig jämförelse).

   Radera
  9. Kanske, Antony.

   Ett problem är att MTD är djupt innästlat i alla samfund i Västvärlden. Även i Katolska Kyrkan. Ännu gör den högre hierarkin motstånd, men när kommer ett aggiornamento som förändrar allt, utom lite yttre "bling-blång" och kostymering? Tittar man in hos Katolsk Vision, finner man Helle Kleins, Eva Brunnes och Anna Karin Hammars meningsfränder. Frågar vi det icke kyrkgående katolska lekfolket, blir nog Antony lika betänksam som jag. Infektionen är inte enbart Svenska Kyrkans epidemi. Snarare en pandemi. Sådana är svåra att stå emot. Våra politiker hoppas kunna smitta/tämja islam med bidrag och religionsdialog. Det är ytterst tveksamt om man lyckas sekularisera islam till MTD. /smun

   Radera
  10. Peter T: Man kan visst använda ordet integritet för organisationer, vilket bl.a. OECD gör i bedömning av hur regeringar beter sig.
   Antony

   Radera
  11. smun, visst är MTD-kulturen allmänt förekommande i Västvärlden, men Katolska kyrkans Magesterium står tydligt emot och de som prästvigts de senaste 15-20 åren (i Väst) är betydligt mer ortodoxa/traditionella än generationen före dem.
   I Svky är 90% av ledningen MTD-ritualister, "högkyrkligheten" en gummiryggad "bling-blång" karneval och den lutherska gammelkyrkligheten är väl snart ett museiföremål?!
   Antony

   Radera
  12. Det är den demokratiska tankefiguren, som inte hör hemma i en kristen kyrkas magisterium eller läronämnd, lika lite som i vetenskap eller sanningsfrågor. Demokrati som löper amok genom att invadera områden olämpliga för demokrati kallas demokratism. Demokrati som eliminerar eller marginaliserar minoriteter kallas majoritetsdiktatur. Svenska Kyrkan kännetecknas av båda fenomenen. Universiteten tycks också drabbade. Ivar Arpis artiklar i SvD om genusvetenskapens nyreligiösa primatanspråk på svenska universitet är minst sagt underhållande. /smun

   Radera
  13. smun: Ivar Arpi belyser Västerlandets sjukdomstillstånd, men saknar verktygen för att bota sjukdomarna. Hoppet kommer från den katolska Centraleuropeiska civilisationen, som i sin historia överöevt och besegrat nationalsocialism, kommunism och islam! De står väl rustade att besegra en hedonistisk nihilism som ingått ett ohederligt förbind med muslimerna!
   Antony

   Radera
 3. Håhåjaja! Det verkar som jag träffade en öm tå? Eller varför detta ivriga försvar för att du behandlar Rappman precis som vilken blivande biskop som helst?

  Men fint att du klargör att det inte handlar om Rappman personligen. Återstår att se hur Nyström behandlas i bloggen framöver för att se om min andra tes också faller på skam.

  Sen vet jag inte om argumentation kring en barnvisa är att betrakta som intellektuellt hederligt, men funkar det för dig så visst!

  Håhåjaja!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kallar det barnperspektiv.

   Radera
  2. Haha! Öppet, enkelt och inkluderande tilltal uppskattas ju alltid. Vi kanske kan få in den visan i nya psalmboken?

   Radera
  3. Lindelöf söker tydligen bli en offentlig person genom närvaro på sociala medier. Pastorn har vad jag vet, och frågat andra, inte gjort sig känd för någon nämnvärd skicklighet som präst eller teolog. Han framhärdar ihärdigt med att offentligt ta kvinnor i försvar. Dag har helt rätt att det finns stor anledning att dra öronen åt sig. Som återkommande påtalats av kvinnor i anslutning till #metoo: Den värsta kvinnosynen har ofta de som mest ihärdigt framträder som feminister, ofta som kompensation för andra drag i sin personlighet.

   /TD

   Radera
  4. Kapten Klänning-syndromet kallas företeelsen i mina kretsar.
   GAF

   Radera
  5. Det är ändå både lustigt och olustigt hur illasinnad, konfliktsökande, omogen, bitter, läskig och kall tonen kan vara i kommentarsfältet på den här bloggen som ändå i det mesta får räknas som saklig och hederlig. Det är inte fräscht.

   Radera
  6. Det är just därför, tyvärr, som folk blir nyfikna. an

   Radera
 4. För allsidighetens skull: lågkyrklig ämbetsuppfattning betyder inte med nödvändighet ja till kvinnliga herdar. Många exempel kan ges på nej i denna sak. Utifrån Skriften.
  Samma sak med högkyrklig ämbetsuppfattning. Den betyder inte med nödvändighet att den avgränsar mot romersk lära. Många exempel kan ges på "gränsöverskridanden".
  I båda fallen kan man med sin uppfattning köra ner i ettdera diket. Martin Luthers teologi av anförde Wislöff liksom ML:s skrifter i ämnet avgränsar från romersk uppfattning, men är tydliga vad gäller man och kvinna. Skapelse-, syndafalls-, och församlingsordning enligt Skriften ger tillräckliga skäl för att underkänna dagens svenskkyrkliga "ordningar". Därtill kommer nu den urspårning som uppmuntrar sodomitiskt väsende och talar tyst om fosterfördrivning. Det ena har också gett det andra.
  Per G.

  SvaraRadera
 5. F Dag blir offer för den popperska toleransparadoxen. Han och hans meningsfränder upplevs av det stora flertalet i sakfrågorna likgiltiga eller oinsatta som intolerant. Och för sådana gäller inte toleransen. Nuff said!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_tolerance

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
 6. PS. En rejäl Efs-bakgrund visar sig i att en dricker bönhuskaffe. Kokkaffe med påtår. Te-ologer kan ha Efs-bakgrund, men knappast en rejäl sådan. DS.

  SvaraRadera
 7. Ingen torsdagsdepression i dag - inte ens av artikeln om att antalet präster i KM har minskat!

  Kyrkans Tidning berättar i dag, att antalet präster i det nya kyrkomötet är färre än i det avgående. Just i skrivande stund har jag inte tidningen framför mig, men jag tror att den procentuella minskningen är åtta procent: från 24 till 16.

  Bra då, att bloggaren inte är deprimerad över detta; det är inte alla andra heller, då det ligger ett stort värde i att KM är ett för folket/medlemmarna i kyrkan/väljarna ett representativt beslutsorgan.

  OBS att denna kommentar inte uttrycker någon kritik mot våra präster utan bara nyktert konstaterar ett faktum och en tillfredsställelse över den ökande representativiteten för KM!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof. Det enda man kan säga är att man önskar Guds välsignelse över service och förrättningskyrkan. Må väljarna också få serverat det man beställt.

   Radera
  2. Att likställa folket med medlemmarna som i "folket/medlemmarna" håller inte. Vare sig man med 'folk' menar summan av de personer av skild etnicitet eller kulturbakgrund som råkar bebo den politiska entiteten Sverige, eller om man menar den lilla skaran kyrkfolk i SvK.

   Sorry Dike, du är ute och simmar på djupare vatten än du själv förstår. /smun

   Radera
  3. "Just i skrivande stund har jag inte tidningen framför mig, men jag tror att den procentuella minskningen är åtta procent: från 24 till 16."

   ProcentENHETER, min käre Dike, procentENHETER!

   Radera
  4. Vi som kan räkna påstår att minskningen är 33 procent eller åtta procentenheter.
   Jag undrar om Statistikenheten kan skilja mellan dessa begrepp när man presenterar antalet utträden?

   Angående representaviteten så borde väl lika stor andel i procent av kykromötesledamöterna utebli från kyrkomötet som medlemmarna uteblir från gudstjänsten?
   Eller kankse som KM-ledamöterna uteblir från gudstjänsten?
   Anser man sig inte ha i gudstjänsten att göra, så kan man lika gärna anse sig inte ha i KM att göra, medlem eller ledamot lika.

   Radera
  5. Nog är väl ändå SvK:s "demokrati" djupt dysfunktionell? Knappt var femte "tillhörig" röstar, och de flestas röster styrs av rent sekulära preferenser (och det är nog också rent sekulära faktorer som förklarar den marginellt ökade andelen röstande denna gång). Och somliga gläder sig åt att prästerna blir färre bland de styrande...Kyrie eleison!/Paul

   Radera
 8. Elisabeth,

  Jo, Du har helt rätt; det heter förstås procentenheter, även om Du naturligtvis fuller väl förstår vad jag ville förmedla med kommentaren.

  Håller Du, apropå sakfrågan med mig om slutsatsen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske bör man oftast eftersträva en välvillig tolkning av inlägg, så att man inte i onödan hugger på oavsiktligt imprecisa ord och uttryck? Huvudtankar kan kritiseras, diskuteras eller kompletteras, och om man skulle finna ett ämne uttjatat eller ointressant, helt enkelt förbigås med tystnad.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Slutsatsen att det är färre präster invalda i kyrkomötet?
   Det kan nog alla utom papisterna hålla med om.

   Radera
  3. Måtte det inte också ha blivit färre präster i kyrkomötet enligt prästdefinitionen i 1 Petr. 2:9! (Och nej, det räcker inte att vara döpt, se Apg. 8:21).

   Radera
  4. Vilka papister är med i MTD-"kyrkomötet"?
   Antony

   Radera
 9. Från en i teologiskt avseende amatör men SKRIFT-och Bekännelsetrogen kyrkligt engagerad (SvK) har jag lite svårt att förstå den generella nedvärderande attityden-inställningen till EFS. Mina erfarenheter av EFS-are är positiva; de poängterar i Luthersk anda Skriften allena, Nåden och den personliga omvändelsen (bloggarens älsklingsord i förhållande till det som ibland används avgörelse)= frälsningen. EFS-arna har enl. min erfarenhet en Kristocentrisk förkunnelse. Jag kan inte förstå..ursäkta.. att det skulle vara sämre för evangeliets budskap om nåd och frälsning allena genom Jesus Kristus..dvs för kyrkan än att ha KG Hammar, Brunne mfl som förkunnare och herdar i kyrkan. Så Ni som är teologiska proffs förklara för mig varför EFS i förhållande till Hammar -. MTD- religionen skulle vara ett val mellan pest och kolera. Och jag är ingen EFS-are

  SvaraRadera
 10. Det finns väl överhuvudtaget inget positivt med att förfäkta Skriften allena?!

  Jonas M

  SvaraRadera