fredag 12 januari 2018

61 kommunikatörer med eken stångades

Verkligheten i Svenska kyrkan är hjärteknipande, må jag säga. Jag väntar nu när pingstvännerna visat sig inte vara ordhålliga om el-cykeln mest på att frågan om mina fem smutsiga små fingar ska bli, som Warmland formulerade saken, ett "polisiärt ärende". Jag har inte sett någon konstapel, inte Kling och inte Klang vid dörren för att hämta in mig till förhör. Men det kanske kan komma. Det sista som överger en är hoppet. Kanske blir det polisiära ärendet bara en anmälan till domkapitlet. Då får Modéus II och nyvorde biskopspretendenten Pettersson, den gamle hårt organiserade kvinn*pr*stm*tst*nd*r*n, något att ta i ,eftersom vittnesmålen spretar värre än mina fingrar. Men hav tröst. I väntan på det ena eländet kan vi ta det andra.

Eek alltså. Han hade synpunkter på kommunikationshaveriet med Senter och senterhalvorna, kommunikatörerna. De blev uppbragta. Det heter så. Och denna uppbragthet måste de förstås – kommunicera till oss alla! De 61 hade uppenbarligen inte läst sin Anders Nygren. Professorn och biskopen varnade alltid för att skriva på aktstycken ihop med andra. Det är enklare att stå för det man själv skrivit. Icke så kommunikatörerna. De nickar samfällt. Vad gällde bråket?

Kommunikatörerna hade uppfattat att opinionschefen Eek utgått från att kommunikatörerna saknar omdöme och analysförmåga. På denna missuppfattning, för bara en kommunikatör kunde tro att detta var vad Jonas Eek hävdat, byggdes sedan hela pjäsen upp. Eller piecen – för jag har varit i Danmark! Det hela blev bara dumt. Kommunikatörerna skrev att de var lika viktiga som alla andra. Det tror inte jag. I valet mellan en riktig präst och en riktig kommunikatör, väljer jag prästen. Jag är på det stora hela misstänksam mot kommunikatörsskrået. Ni kan få veta anledningen: Jag betalar!

Först betalar jag kyrkoavgift så att kommunikatörer kan anställas. Helst på tre nivåer, lokal-, stifts- och nationell nivå. Kommunikatörens primära uppgift är tillrättaläggande. Jag ska bibringas något som får mig att fortsatt betala min kyrkoavgift och därmed kommunikatörens lön. Redan här varsnar ni problemet.

Kommunikatören ska kommunicera viktig information till journalister. Jag betalar för prenumerationer. Om en murvel eller muck-raker fått tag på en för Svenska kyrkan olämplig nyhet, är kommunikatörens främsta uppgift att minimera skadan, dvs lägga orden väl, så att jag inte ska förstå och välja att lämna Svenska kyrkan. Jag betalar med andra ord kommunikatörer för att inte få veta sanningen. En klen journalist går på det och jag hålls i okunnighet.

Nu händer inga skandaler att dementera eller minimera. Kommunikatören sitter sysslolös. Då är det kanske sociala medier och käcka utspel som gäller. Jag är inte övertygad om att jag möter kommunikatören i kyrkan på söndagen för då är det vilodag, men söckendagarna gäller det sociala med utspel. I värsta fall är det lokala kleresiet klent rustat och då gör man en höna av Jesus. Bara som ett exempel, Helge. Det är fortfarande jag som betalar! Och jag inser i detta ögonblick att predikstolen i nuvarande religionsutövning inte är prästens utan kommunikatörens. Vad kommunikatören tror, vet jag inte. På söndagen träffas vi inte. Men mina nyvunna kunskaper får mig att tänka "MTD!"

Nå, nog sagt. Mot 61 kommunikatörer som stångas mot Eek kan resultatet bara bli ett. Eek bedyrar hur viktiga kommunikatörerna är. Hur har Kyrkan klarat sig utan detta skrå i 2000 år? Jag undrar. Jag behöver nog inte undra så länge. Svaret är klatt. Just därför har Kyrkan klarat sig. Det har räckt med en präst och kommunion! Vad vill kommunikatörerna nuförtiden göra? Håll i er, här kommer svaret frisch vom Fass: "stolt visa att vi är en bärande balk i samhällsbygget". Nog sagt om man säger "hybris". Men i MTD-religionen är detta grundläggand, bärande balk om ni vill ha en annan bild att bruka.

Eek vek ner sig. Vad säger Jonas? Jonas beklagar. Kommunikatörerna blev glada och försonliga. Ni kan själva kolla om ni betalar deras löner. Eek påstår att de gör en fantastisk insats. Det är ungefär det som hävdas om diakonerna också, inte minst de som kanske ska göra mig till ett polisiärt ärende.

Senter då? Var inte Torsdagsdepressionen i går tunnare än vanligt? 24 sidor varav 5 sidor annonser om tjänster. Har mandomsanammelsen firats så att det inte fanns skrivkraft över? Hen-debatten tog två sidor. Vad gör journalisterna när läsekretsen gör tidningen?

Senter och senterhalvorna hade fått ihop ett inlägg som bar syn för sägen. Senter berättar om sin stora kärlek till Svenska kyrkan.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/arbetar-i-karlek-till-svenska-kyrkan
Det är då jag hesiterar. Det blir liksom för mycket, för brett pålagt som vi säger som gått på Konstfack eller brett leverpastej på mackan. Stolt ska det berättas om allt det goda Svenska kyrkan gör? Och allt det som inte är gott, då? Klart att Senter också spelar ut kvinnokortet. Och så får vi veta att det var efter långa teologiska samtal som Svenska kyrkan beslutade att kvinnor skulle prästvigas.

Fel, fel, fel! Läs på bättre. Det var riksdagen som beslutade. Jag böjer mig fram och till höger på skrivbordet kan jag plocka upp Första lagutskottets utlåtande nr 26 år 1955. Vad tycker ni om den prästfixering som där återfinns? "Endast efter prästvigning kan kvinnan bli i stånd att utan begränsning göra sin insats i det kyrkliga arbetet." Jag säger: Detta är obeskrivligt dumt. Jag fattar inte att inte yrkeskvinnor, Morsan till exempel, då reste sig i hela sin längd och sa att också en provinsialläkare i tjänst gör en insats i det kyrklig arbetet genom att vara kristen på jobbet. Senter gör sig märkvärdigare än vad hon är, förstås. Och spelar allan, som den säger som kan sin 100-åring, han som klev ut genom fönstret.

Senter? Det är hennes djupaste övertygelse, hon skriver så, att de förändringar som skett i Svenska kyrkan har hjälpt människor att möta evangeliet. Hur kommer sig det? En förklaring anger hon: Det är många fler som medverkar i gudstjänsten än när hon prästvigdes. Vad skulle Första lagutskottet sagt då? Att präster kanske inte är fullt så viktiga som de som ville slåss för statlig behörighet tänkte? Och statlig behörighet var just vad saken gällde, som biskopen Cullberg (i Västerås av alla ställen)  ivrigt upprepade när det begav sig.

Blir man alltmer uppgiven eller blir man alltmer uppgiven?
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/underminera-inte-kommunikatorernas-yrkesroll

Kyrkoherden som visade upp dopskålen i Antikrundan var inkognito. Jag kände igen honom! Jag kände igen grötskålen också. Jag hade själv värderat den till 1 miljon och sagt detta till kyrkvärdarna. Hur känns det att ha rätt men ändå bryr man sig inte? De påstods också att 37 kvinnor och kanske fler blivit gravida efter att ha använt en app. Det gick jag inte på. Är man läkarbarn så vet man. Det var inte appen som gjorde dem med barn. Vet dom på tv ingenting? Ska vi kalla in några kommunikatörer till både det ena och det andra, grötskålar och appar alltså.

31 kommentarer:

 1. Intressant cirkelresonemang av bloggaren gällande det (i ärlighetens namn ganska svaga) argumentet mot kommunikatörer, ”Jag betalar”. Medlemmar i kyrkan betalar kyrkoavgift som sen gått till att betala bloggarens lön o pension, där bloggaren då återbetalat en del som egen kyrkoavgift. Så man kan kanske säga att den kyrkoavgift som bloggaren o andra präster betalat in är lite utspädd? Då passar den ju rätt bra till bloggarens argumentation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. OBS! att "kyrkoavgiften" är i förekommande fall avdragsbar i deklarationen som "utgift för inkomstens förvärvande". /John

   Radera
  2. Vilken annan organisation pungslår sina medlemmar på flera hundra tusen kronor för nästan ingenting, eller än värre, för en förskingring av det kristna arvet ersatt av ett dödligt MTD-bedrägeri?!
   Antony

   PS. Men dr Sandahl & Co tar tydligen gärna emot de pensionsförmåner som ingår i bedrägeriet!

   Radera
  3. Anthony: Man kanske anser att det är mer hedervärt att så på sina medlemmars pungar ekonomiskt än att som den ”enda sanna kyrkan” vara mest intresserad av att röra korgossarnas dito ?

   Radera
  4. Nåja, Anonym, pensionen är ingen gåva utan "uppskjuten lön". Om någon troget fullgjort sin tjänst under mer vitala perioder av sitt liv, skall han väl inte tvingas avstå från sin lön på ålderns höst? Inte ens katolska präster hänvisas väl till socialtjänsten när de blivit "för gamla"?/Paul

   Radera
  5. Paul, det den anonyme anför är samma vrickade resonemang som ibland framförs mot statsanställda, nämligen att de inte betalar skatt eftersom de avlönas av skattemedel. Men, det är klart, vill man misstänkliggöra (som uppenbarligen den anonyme vill) duger väl vilka argument som helst.

   Radera
  6. Överskattade och övertaliga tjänster!

   Journalister vänder sig oftast direkt till kyrkorådets ordförande eller kyrkoherden när de vill ha kommentarer till exempelvis någon händelse i församlingen. Svenska kyrkan behöver i grunden därför inte några (eller många) kommunikatörer. Pressavdelningen i Kyrkans hus i Uppsala har så länge jag kan minnas varit starkt överdimensionerad och därför kostat stora onödiga utgifter.

   Vad gäller journalistfrågor till rikskyrkan är det ju ärkebiskopen eller den förtroendevalda förste vice ordföranden som gäller.
   Detta är ju bara bra: att gå direkt på de ansvariga där och lokalt.
   De förtroendevalda har därtill huvudansvaret för och är det ekonomiska förståndet, organisatoriska och personella frågor. De anställer och avskedar kyrkans tjänsteinnehavare.

   Vad gäller domprostens i Västerås stift "hen", delar jag - om nu min ringa persons åsikt är intressant - bloggarens åsikt. Det går alltfort mycket bra att i språket tala eller skriva "han eller hon". Jag vill särskilt påminna högkyrkligheten om det sista ordet: att det finns många, många kvinnor, som är anställda i Svenska kyrkan. Och många, många förtroendevalda!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 2. Problemens lösning:
  1. Betala ingen "kyrkoavgift". Så kan inga "kommunikatörer" anställas.
  2. Inse att hen-karriärissan inte är sakralt "prästvigd". Vigningens sakrament har aldrig existerat i sv"k".
  3. Stöd Lutherbordet i Uppsala. Ju fler miljoner som slösas bort desto snabbare kommer undergången. /John

  SvaraRadera
 3. Detta med utspådd?

  Det må så vara men nog kunde man förvänta sig att en kyrka ägnade sig åt att hålla sina kyrkor igång och där predika Guds ord oförfalskat? Detta istället för att anställa ett stort antal kommunikatörer- de flesta "prästvigda(?)" med som det tycks huvudsakliga uppgift att förklara och bortförklara varför de inte återfinns i kyrkorummet och varför de stänger ett stort antal kyrkor och kapell samt ägnar sig åt sådant som lika bra,bättre(?) av organisationer som Lions och Rotary.

  Är huvudsyftet att bilda ett Rotary istället för bevara åtminstone ambitionen att verka som en Kristi Kyrka på jorden? Ett rotary med tinnar som någon karaktäriserade dagens SVeK.

  Vill man verkligen spara pengaran man börja med att upphöra med dessa nu årliga kyrkomöten till en kostnad av en kvarts miljard. Förr när SVeK ännu kunde benämnas som SVeK handlade det om kanske vart femte år.

  I dagens läge innebär varje KM ett nytt avsteg från Kyrkans officiella lära och bekännelse men fungerar ypperligt som fördkrok för avdankade och i vardande politruker. Oavsett vad man tycker om det kan det knappast vara SVeK´s uppgift att försörja dessa.
  Framförallt inte när de är uttalade ateister eller anhängare av annan tro än den kristna och med en agenda som enbart handlar om att vara PK.

  Tillåt mig att påminna om att Deutche Christen på sin tid var just PK.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att kritisera den stora massa kommunikatörer som finns på nationell nivå kan man göra utan att beskylla hela gruppen för att ha ”hybris”.
   Min erfarenhet av kommunikatörer på församlingsnivå är inte att, som bloggaren skriver, ”tillrättalägga”, utan att faktiskt kommunicera vad som händer i församlingen så att medlemmarna vet.
   Bloggaren skriver att kyrkan klarat sig utan denna grupp i 2000 år, och att det skulle räcka med en präst.
   Dessa två uttalanden är på något sätt typiskt för bloggaren, att klamra sig fast vid hur det varit, och aldrig ta hänsyn till att världen utanför ändras. Faktum är ATT världen ändras, och låt oss då ha en konstruktiv diskussion om HUR kyrkan ska förändras. Att tro att det skulle gå att ha en församling idag på samma sätt som på 1700-talet är bara naivt.

   Radera
  2. Stockholms katolska stift klarar sig alldeles utmärkt utan kommunikatörer, men vi har ju förståss äkta präster som upprätthåller den enda sanna tron!
   Antony

   Radera
  3. Jag glömde att vi har en informatör, som är lekman, och hennes uppdrag är renodlat vis-a-vis media.
   Antony

   Radera
  4. Det medges att 1700-talet var en tolkning, men bloggaren kan kanske meddela vilket århundrade han drömmer om?

   Radera
 4. Det mest intressanta med den debattartikeln var att under uppräkningen av "alla är vi lika viktiga" fanns det bara olika befattningar för anställda. Inga gudstjänstfirare eller förtroendevalda.
  Självklart är kommunikatörer viktiga i en tjänstemannaorganisation, men vad har det med en kyrka att göra?

  Sedan anser jag ett Eeks första ansats var fel, det är inte kommunikatörerna som saknar omdöme och analysförmåga.
  Det är prästerna som saknar det, åtminstone de vars röst man hör via kommunikatörerna eller på twitter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kollade på de 61 underskrifterna som kommunikatörerna gjort och kunde urskilja 10 mansnamn.
   Det kommunicerar något det med.
   Är det för gott om män i kyrkan?

   Radera
 5. -Det kan inte va lätt att kommunikattera dagens lättviktiga prästerskap, ler Rickard från Rickomberga från öra till öra. De vet väl sällan vad de ska tro, och vet de det, har de nog svårt med såväl tanke som formulering. Inte blir det bättre med kommunikattörer.

  -Just då behövs vi kommunikattörer som bäst! protesterar Bill, min kommunikatör. Prästerna vill inte jobba på söndagar. Inte predika. Helst gå på kurser å va komplediga annars. Det är då vi kommunikattörer tar över. Utan vårt krävande arbete med skademinimering, upprop och initiativ, skulle kanske avgiftsbetalarna upptäcka att Svenska Kyrkan knappast längre finns. Vi är ovärderliga för de liberala teålågerna.

  -Ovärderliga är ordet, nickar Bull, min teologiske sekreterare, instämmande. För oss liberala teålåger.

  Ibland frågar jag mig varför jag håller mig med vare sig kommunikatör eller teologisk sekreterare.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 6. Enkelt - kommunikatörerna ersätter den Helige Ande, fö. har kyrkan inte behövt Anden på länge. Vi har både demokrati, politisk korrekthet och dessutom professionella kommunikatörer. Prästänka.

  SvaraRadera
 7. Anonym 11:45

  Dina ord är sådana där typiska för de som menar sig vara upplysta.

  Vad som är PK och i enlighet med tidsandan bevarar inget-bara raserar och kanske bygger nytt men aldrig bättre när det gäller Kyrka.

  Tiden går och Guds ord består, vi som vill kunna kalla oss kristna har som uppgift att bevara -inteförändra , anpassa. Det sköter en annan potentat om.

  Han blir nöjd när vi anpassar oss efter tidsandan ty den styr han. Vi har att i den mån predikoämbetet är vårt tala om vad Kristus och i hans efterföljd apostlarna lärde.

  passar kanske inte den moderne upplyste(?) människan eller den rabiate feministen men det är inte vår sak att omforma läran så att den kliar öronen. Kristen tro och lära är den väg Jesus anvisat.

  Vi har Jesu löfte om att den Helige Ande bistår oss i detta vad det gäller förståelsen och det "praktiska" men man bör minnas att när skriften talar om "mycket mer" talar den inte om "annat".

  Dvs inget ger oss anledning att tro att vi med hänsyn till tidsandan, den ökade "upplysningen" eller bara anpassning till det världsliga kan / får förändra läran.

  Snarare har vi att tänka på Jesu allvarsord och veet när världen hyllar oss. Ja idag berömmes SVeK för sin "liberala" syn , sin eftergift mot skriften-dvs av makthavarna som ännu vill utnyttja SVeK´s resurser. Övriga i utkanten ser mest med förakt på denna gummibandskristendom som möjligen tröstar men knappast frälser.

  Tragiskt är att nu lämnar även de som anser sig och vill vara kristna SVeK ty de känner att de inte längre har något där att göra.

  Deras uppfattning negligeras, deras tro förhänas och de känner att inget de kan göra kan få SVeK att återgå till att vara Kristi Kyrka på jorden.

  Skulle den missionera? Om vad. Antjes m.fl åstående att Islam är en lika god väg till frälsning som tron på Jesus som Guds son?

  KG Hammars Tankefoster och bibelcitat: De han ser som oönskade och därför färdiga att slängas i historiens skräpkammare? Andras ,politrukers bön om att stanna kvar oavsett vad Du tror-bara betala medlemsavgiften och därmed mina arvoden?

  Ord som läs gärna trosbekännelsen-visserligen betyder den ingenting och du är lika god kristen(?) om du så misstror varje stavelse. Det viktiga är att du är medlem?

  Är detta mission? Jesus en Hen? Gud något okönat hon?
  Allsmäktig? Nja, med kristnas,(vilka krisna(?) isåfall hjälp? annars är det tid ,slump och evolution som styr och något evigt straff finns inte. (Varför skulle då något evigt saligt finnas?)

  Med ett sådant substitut för kristendom, ja varför då inte lika gärna söka buddisternas Nirvana eller Islams 70 jungfrur i ett spektakulärt självmord?

  Logikern kan ju fråga sig hur många jungfrur då evigheten måste frambringa? Jungfru i gängse betydelse är man ju bara en gång?

  //HH

  SvaraRadera
 8. Prästänka,

  Jag förstår att du är ironisk. Säkert håller Du med om att förvisso har vi inom SVeK behövt den Helige Andes vägledning men han har ju sedan decennier ,kanske sekel portförbjudits inom KS och KM.

  Det är mycket länge sedan ett KM ärligt kunde deklarera: Vi och den Helige Ande har beslutat". Idag stöder man sig på riksdagspropåer och partigrupper sekulära sådana som fof vill ivra för vad som idag är PK.

  I morgon är vi väl där, om inget drastiskt sker, där nazisterna fick ge upp. Den gången pga krigsförlusten. Nu antagligen pga av eftergifter na mot alla de som direkt eller indirekt förklarat krig mot Kristi lära och dess anhängare.

  Kommer vi att ha en "kyrka" med skenet kvar eller kommer tom detta att vara borta? Kraften och viljan tycks dock redan i dag saknas utom som jag redan många gånger påpekat inom hastigt försvinnande öar.

  Öar där jag f.ö ser framtida svårigheter med valet av biskop. Hon är under inga omständigheter vad som hittills erfarit vän av apologi.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH. Om Kyrkan ska vara Kyrka, en levande organism - ej organisation etc om än aldrig så behjärtansvärd, så finns inget liv utan den Helige Ande. Den enskilde och gemensamt måste Kyrkan att höra Guds röst och lyda den kallelse och uppdrag Kyrkan, Kristi kropp har fått från Herren själv. Liv föder liv. Det konstrueras inte ens med goda gärningar och laggärningar

   Jag har varit med så länge att jag sett och ser skillnad. Guds verk kan ta sig många olika uttryck, men man känner alltid igen Anden, motiven bakom och ser frukten. Många gånger startar vi med rätt motiv och kallelse, men glider in i verksamhet som inte bär frukt. Vi kan få be om förlåtelse för saker vi gjort fel i ovist mod, men då går det att rätta till, göra om, göra rätt.
   Använder vi våra gåvor att förhärliga Herren? Ibland undrar jag om det vi skriver på Bloggen alltid behagar den Herre vi säger oss tjäna. Det finns mycket att säga, be om urskillningens gåva och vishet.
   Herren överger inte de sina, men har vi övergivit Honom? Att följa Honom innebär att gå ut ur vår bekvämlighetszon, det är inte vi som ska bli "stora" utan Han som ska tillbes, äras osv.
   5 Mos 30 uppmanar oss att "Välja Livet!", kanske är det enda vägen att skudda stoftet från sina fötter? Prästänka

   Radera
  2. Tack, Prästänka, för de mycket kloka orden som verkligen manar till eftertanke.

   Radera
 9. När jag går in på min församlings hemsida, ser jag endast bilder på "det som varit" dvs kommunikatörens vänner i ny o nedan. Ingenting om vad som komma skall under vt!!! Men här kan vi inte heller stoltsera med några som helst "grötskålar"!
  Varför inte sälja grötskålen och anställa ytterligare en kommunikatör? Det blir lön m sociala avgifter två år framåt!!!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu ett bevis på att Svky blivit ett korrupt postkristet MTD-samfund!

   Radera
 10. Kände mig kreativ

  https://i.imgur.com/xWqfGOy.jpg

  SvaraRadera
 11. Svenska Kyrkan kastar bort en massa pengar på alldeles för många kommunikatörer och andra tjänstemän liksom prästerna har för hög lön alternativt jobbar för lite. (Jämför katolska och ortodoxa präster)

  Jonas M

  SvaraRadera
 12. Nu ångrar jag mig... Skulle förslagit dig Dag... Till skutbiskop.. Men du är ju äldre än mig . Läser dagligen det chabb (stavasa det så ) här på bloggen. Undrar hur många av de som skriver här läser bibeln..DAGLIGEN ?
  Fortsätt Dag vi jobbar på olika nivåer men med samma mål. Ge inte upp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den där frågan om daglig Bibelläsning sitter där den ska!

   Skallagrim

   Radera
  2. Tjabb brukar väl stavas med tj, som tjatter och tjöt. Som svar på förekommen fråga, alltså ;-)

   Radera
 13. Kommukation kan vara svårt på andra sidan klotet oxå Fick nyss larm i mobilen ballistik threat against Honolulu Hawaii this is not a drill
  Bor på hotel m 36 våningar
  Visade sig falskt
  Minns var ni först läste detta
  Hakon

  SvaraRadera
 14. Hur många kommunikatörer har Svenska kyrkan? 300? 400? (Enligt uppgift sitter mellan 40 och 50 bara på rikskansliet i Uppsala, därtill ett antal i stiften och en eller flera i åtminstone de större församlingarna.
  Nå, låt säga att det finns motsvarande 300 heltidstjänster. Det skulle innebära en kostnad på omkring 200 miljoner i lönekostnad, plus arbetsrum och utrustning.

  SvaraRadera