söndag 14 januari 2018

Öster om Kolbäck

Öster om Kolbäck ligger Västerås. Ter sig inte denna tanke lite förbryllande? Bara om man vet att det finns ett Östra Aros längre bort, då blir namnvalet Västra Aros alldeles logiskt. Ibland måste man ha "hela bilden klar för sig", som biskop Lindegård älskade att säga när han tänkte att han just hade det. I intellektuell mening är det många som stannar kvar i förvirringen och funderar länge över hur det kommer sig att Västerås ligger öster om Kolbäck. Västerås är dock inte utan intresse.

I Västerås bor professor em Eva Hamberg. Jag har läst ett bidrag hon publicerat: Religious Monopolies, Religious Pluralism and Secularization: The Relationship Between Religious Pluralism and Religious Participation in Sweden. Bara titeln kan imponera. Referenserna finns längst ner i denna bloggpost.

Det finns mycket att fundera över i Evas genomgång. I aftonlampans sken och med säsongens julfirande bakom mig åstundade jag att få ge er ett par beskrivningar:
Bara en liten del av medlemmarna i Svenska kyrkan omfattar traditionella kristna trossatser trots högt medlemstal procentuellt sett:

"However, only a small minority of the members adhere to traditional Christian beliefs, while the majority of the members hold other types of religious beliefs – such as belief in a nonpersonal transcendent power, spirit or life force – or express no religious beliefes at all."

Detta resulterar i att Svenska kyrkan
"now depends for its economic survival on members who do not share its central beliefs, as the members who still adhere to traditional Christaisn beliefs and practices consitute a minority that is far too small to serve as an adeaquate economic basis for the church."

Nu har inte Svenska kyrkan avsagt sig sina bekännelsetexter från 1500-talet men
"many of the clergy and bishops, including the Archbishop, now express beliefs that are contrary to the confession to which the church officially adheres."

Jag citerade från sidan 9. Det finns fler slutsatser att fundera över som. Är det så att "in societies with putative monopoly faiths, religious indifference, not piety, is rife"? I så fall är väl hela den situation, som så belåtet beskrivs som "folkkyrklig", Kyrkans och människornas värre fiende? Här citerade Eva ett arbete av Roger Finke och Rodney Stark från år 1992 oh jag från Evas artikel s 12.

I Västerås har vi också Mikael Mogren och domprosten Senter. Stackars Mogren får skäll för att han velat tala om annat än Hen-Jesus och Senter för att hon talat just om Hen-Jesus. När de två hämtat sig något från den första chocken, minns Senters förvåning och fråga hur det kunde hända att kritikstormen bröt lös, får de understöd av biskop em Claes-Bertil Ytterberg och stiftsadjunkten em Pelle Söderbäck. "Kyrkan har alltid varit i förändring i relation till sin tid", heter det i Västmanlands Läns Tidning. Men "folkkyrkoprofilen" från Billings tid har blivit ett signum för Västerås stift: "En öppen kyrka där samtalen om svåra frågor får leva." Mogren har utvecklat och förnyat stiftets folkkyrkoprofil och är "en skarp teolog, en ödmjuk människa." Han är precis den biskop Västerås stift just nu behöver. Ytterberg och Söderbäck förklarar att de med sina rader "vårt totala stöd för stiftets biskop och domprost." Domprosten kom med på slutet, om henne hade de faktiskt inte skriva något i inlägget. Däremot hade de tydligt markerat att de var emot Stalin.
http://www.vlt.se/opinion/insandare/ytterberg-kloke-mogren-ar-precis-den-biskop-stiftet-behover

Vad lär vi oss av detta? Kanske mest hur förvirring blir en viktig beståndsdel i det teologiska samtalet. Det bestående och det föränderliga i kristendomen är ett stort och på sitt sätt intressant tema, men det undviker Mogrens och Senters lilla supporterklubb att borra i. I relation till sin tid förändras kyrkan men förvandlas inte. I relation till evigheten har hon ett av Gud givet uppdrag och det vare sig förändras eller förvandlas. Hen-Jesus var och är en förvanskning utifrån en som bäst slarvig kristologi, en som tror att man kan hantera Jesus lite hur som helst.

Det där med folkkyrkoprofil är också intressant. Västerås var det stift som hårdast drabbades av den sekularisering som innebär sviktande kyrkogång och främlingskap för kristen tro. När denna situation sedan förvärrades av frikyrklighetens framväxt, den som skulle klara av det som Svenska kyrkan misslyckats med, nämligen folkmissionen, stod kyrkolivet håglöst som statskyrka med kommunalt samband. Att Svenska kyrkan var något mer och annat markerades i folkkyrkovisionen. Den gav en ungdomsrörelse i den turbulenta tid som markeras av året 1909. Denna unga rörelse, ungkyrkorörelsen, måste förstås i ett internationell sammanhang med studentmissiionen. Detta var år när hängivna och nu legendariska missionärer rekryterades. "Världen kristnad i vår generation", löd slagordet. Den generationen ligger nu samfällt på kyrkogården och världen är ännu inte kristnad. Skulle man bli besvärlig kunde frågan ställas i två led: 1. Vilket är det konkreta resultatet av folkkyrkovisionen i Västerås stift om vi talar kyrkogång och 2. Vad återstår av Billings folkkyrkovsion i stiftet? Kyrkopolitiskt är det en något annorlunda folkkyrkovision som praktiseras, nämligen en där folket bestämmer. Så var det inte för Einar Billing.

Den här sortens sysslor, nämligen att skära tunna skivor, är i det kyrkliga livetöster om Kolbäck knappast uppskattat. Där hålls man hellre med enkla slagord. Inget oint om det. Biskop Ytterberg och jag har en gammal pakt att inte kritisera varandra. Det är en pakt som Ytterberg har haft stor glädje av, kan jag meddela.

Bra att vi då har Eva Hamberg som benar upp sammanhangen för oss. Det var hon som tipsade mig om den gratissajt som kan bilda oss övermåttan: Interdisciplinary Journal of Research on Religion, IJRR.
Kolla själva och registrera er. Det är gratis. Evas bidrag hittar man under årtalet 2015, vol. 11, artikel nr 6.
http://www.religjournal.com

32 kommentarer:

 1. Vanlig kritik - men vilket är bloggarens alternativ?

  -Återigen - som ännu ett brev på posten i samma sak - kommer kritiken mot folkkyrkan, folkkyrkovisionen, där han försöker ta hjälp av en tidigare text av Eva Hamberg.

  Även om texten piggas upp med en humoristisk mening om hans påstådda pakt med biskopen Ytterberg, kvarstår (som alltid i bloggtexterna och de instämmandes kommentarer) alternativet,.

  Ja, kära läsare, vilket är det BÄRANDE kyrkliga ALTERNATIVET till vår demokratiska folkkyrka?
  Är det 1. Prästkyrkan/elitkyrkan med slopade demokratiska 8direkt)val? Är det 2. En alltigenom präststyrd kyrka utan förtroendevalda? Eller 3. En kyrka utan kvinnliga präster, dvs med avvecklad ämbetsreform från 1958?
  Eller 4, ett annat icke presenterat alternativ?
  Och hur vill bloggaren och hans applådanter finansiera kyrkan? Medlemsavgifter, statsstöd, frivilliga bidrag eller vad?

  Kritisera gärna folkkyrkan, ni som ser helrött, mindre rött eller violett, när folkkyrkan nämns! Gör det dock sakligt. Men presentera oss, först av allt, ett alternativ, som täcker hela landet, har öppna portar i alla kyrkor och som kan ekonomisera allt!

  Fram med alternativen, så får vi läsa dem!
  Här finns ju ingen pakt att inte kritisera varandra, så tala vänligen ur skägget, tack!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åter igen ser vi hur herr “förtroendevalde” Dike briljerar och stoltserar med att utebli från söndagens gudstjänst:

   "Mässa i Mörrums kyrka 14 januari kl 10.00: Varmt välkomna att fira mässa i Mörrums kyrka. Jennie Chapman; präst, Marco Bonacci; organist. Efter mässan serveras enkelt kyrkkaffe i kyrkan."

   Herr Dike var definitivt inte där. Inte idag heller. Kl. 10.04 när kyrkklockorna ringt färdigt till dagens gudstjänst i hemkyrkan i Mörrum postade herr storhycklande "förtroendevalde" Dike i stället sitt förnumstiga översittarbidrag till dagens bloggartext. OBS! Innehållet i det är grundfalskt! Herr Dike har inte det minsta intresse för livet i den “kyrka” han så maniskt dag efter dag lägger ut texten om. I ljuset av det notoriska bojkottandet av dess gudstjänster visar falskhetens ande upp sitt fula tryne mellan raderna. Den stora frågan: Vari består egentligen herr Dikes intresse för den svenska “folkkyrkan”? Han går ju absolut aldrig går dit! /John

   Radera
  2. Bengt Olof! Ja, käre vän, det finns bara ett ställe du kan söka för att finna Sanningen om var Kyrkan, Kristi kropp har sitt bärande fundament. Börja med att läsa Apostlagärningarna, och Evangelierna.
   Var finner du källorna till demokratiska val eller dina tre första alternativ i Ordet- det får du berätta för oss! I Bibeln kan du också läsa om finansiering både i gamla och Nya Testamentet. Det är en minoritet av kristenheten som finansieras med "skatt".

   Ett råd: Ställ Dina frågor och tvivel direkt till Herren, Doaköeren har nog glömt en del. Sök först Guds rike. I din egen relationen med Herren själv kommer du att få de svar du behöver - förr eller senare- på ett eller annat sätt.
   Förlåt oss i Bloggardags Doakör som många gånger svarar Dig lika anklagande och oförstående som Jobs vänner. Prästänka

   Radera
  3. John. Betvivlar att ditt råd eller anklagelse att bevista Gudstjänsten i Mörrums Kyrka skulle varit till hjälp för Herr Dike. Ingen av oss förtjänar Guds Nåd genom tvingas till handlingar. Gud tvingar ingen, var och en av oss har ansvar inför Honom hur vi svarar på Hans kallelse och vad vi gör med våra liv. Prästänka

   Radera
  4. Prästänka,

   Tror Du att herren blandar sig i vardagliga frågor om kyrkans organisation och kyrkovalen?
   Om Han dock gör så, vad skall jag fråga om?
   Kan Du vänligen ge mig ett tips?
   Tack på förhand!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Det är nog snarare så att Bloggaren citerar Eva Hamberg.
   Nr nu Hamberg skriver att präster, biskopar och t.o.m. ärkebiskopen uttalar sig i strid med bekännelsen så möter BOD det med tystnad.
   När kommentatorer som undertecknad påstår precis detsamma får vi ovett av samme BOD.
   Mitt försvar när jag påstår att ärkebiskopen någon gång vacklat i trohet mot trosbekännelsen blir i fortsättningen att jag tycker som Eva Hamberg.
   Det är en kvinnlig teolog med integritet.

   Kyrkoalternativen jag vet inte hur många gånger jag skrivit det men Church of England (CoE) har ett kyrkomöte med tre kamrar utan inblandande av politiska partier. Det känns som ett rimligt alternativ. Sedan kan jag inte för mitt liv begripa hur någon läskunnig person inte kan ha sett det svaret förut.

   Radera
  6. Bengt Olof!
   Svar: Ja, väldigt vardagliga frågor i församlingar, det kan Du läsa i Paulus brev och i Uppenbarelseboken kap 2 och 3. Men jag tror att Fadern är mest intresserad av Dej som person.

   Vad Du ska fråga om kan jag inte veta, det vet bara Du själv, det beror på Din personliga relation till Gud som din Fader, Jesus som Din Frälsare och Herre, den Helige Ande som tröstare och hjälpare. Börja där Du står! Bjud in Herren I Ditt liv och se vart det leder, om Du inte gjort det. Prästänka

   Radera
  7. Folkkyrkans vänner är en sällsam skara. Där återfinns biskop Ytterberg som i samtal med präster beskriver utövandet av biskopsämbetet i den älskade folkkyrkan med orden "jag förvaltar ett dödsbo". Undrar vad statskyrkoanhängaren BOD har att säga om det, när han skäller på oss andra som anses hatiska och allt för grova i mun här??!

   Samme Ytterberg och folkkyrkans raska expeditionskarlar såg till att den falske profeten Spong bereddes mark i vår kyrka, vars budskap går ut på att kyrkan är en stor bluff, för ingenting av dess tro är sant. Är det folkkyrkans credo, att gå från tro till otro med biskop Ytterberg och Spong??
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 2. Finns inget bärande alternativ, t ex det där med en levande, folklig kyrka, är det alltså kört för Svenska kyrkan men den öppna, moderna och demokratiska MTD-religionen behöver inte uppfattas som körd för det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svkys postkristna nomenklatura har förstått att MTD är vad de allra flesta betalande medlemmar "köper" och då är det vad Svky levererar!
   Antony

   Radera
  2. -Kattoliken Antony tycks va' klarsynt beträffande Svenska Kyrkan, säger Rickard från Rickomberga.

   -Men så e han kattolik på ricktitt! instämmer Bill, min kommunikatör.

   -Ricktia kattoliker e bra! håller omedelbart Bull, min teologiske sekreterare med.

   Själv håller jag mig till fader Bosse på Ansgars. Å så Antjes Whiskasskål, så klart! Hur vi ska klara oss när dom pangsjoneras begriper jag bara inte.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  3. Tack för den kommentaren, Måns. Häsla Bill, Bull och Rickard!

   Antony

   PS. Bosse på Ansgars är visst en hyvens prelat, men står inte den stiftelsen direkt under Ärkeprelat fru doktor Jackeléns översyn, och vad blir det för stollig "ecklesiologi"?!

   Radera
 3. Utförsbacken i Västerås stift har en lång historia och började i vissa avseenden när Sven Silen lade ner sin biskopsstav 1975. Hans efterträdare Arne Palmkvist gjorde allt han kunde för att knäcka den goda högkyrklighet som fanns, men den fortlevde in på 90-talet trots det. Under Ytterbergs tid bleknade det bekännelsetrogna motståndet bort och hans lansering av den amerikanske liberalteologen Spong i början av 2000-talet är ett lågvattenmärke i stiftets historia. Att han med sin gamle anförvant Söderbäck uttrycker stöd för Mogren och Senter förvånar inte. Allt annat hade varit överraskande....

  svenskkyrklig dissident

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biskop Palmkvist förstod och försvarade folkkyrkan och skall inte ställas mot väggen!

   -Skulle biskop Arne Palmkvist ha sysslat med "knäckande" av kyrkliga krafter? Det känner jag inte igen.

   Jag känner i stället en biskop, ledande i den folkkyrkogrupp, som jag var engagerad i, och som med känsla för församlingar och folket reagerade starkt emot försöken att med allsköns men verklighetsfrämmande argument slå sönder kyrkans äktenskap med staten.

   Palmkvist med sitt lugna, trygga yttre och synnerligen starka argument, var en klippa i ledningen för gruppen och är värd en postum blomma i stället för beskrivas som den anonyme dissidenten gör. Han var en sann kyrkans och folkets biskop.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Folkkyrkogruppen i det s k kyrkomötet är just och jämt något av det dummaste som skapats. Arne hade bestämt sig för hur verkligheten var och fick medhåll av pastor Jansson och en hoper centerpartister. Men inte av biskoparna Nivenius och Hellsten! Då undrar jag bara: Om Dike känner Arne Palmqvist, varför stavar han hans namn fel. Det ska väl ändå inte vara så – kvistigt? Vad Arne kostat Svenska kyrkan genom att torpedera 1979 års förslag att skapa nya relationer kyrka-stat vill vi inte veta.

   Radera
  3. Tyvärr följde jag den andra felstavningen!

   -Jo, jag tänkte i hastigheten på att stavningen måhända inte var korrekt; jag kopierade helt enkelt den svenskkyrklige dissidentens stavning. Men dissidenten får ingen pekpinne av bloggaren, vilket också kanske är ett observandum.

   Men stavningen av biskopsprofilens namn är dock av underordnad betydelse, anser jag.
   Det viktigaste är vad biskopen betydde för folkkyrkan och respekten för församlingsopinionen.
   Att folkkyrkogruppen kallas det dummaste som har skapats är det bästa beviset för irritationen hos den, som huggit katastrofalt i sten vad gäller visioner om den fria kyrkans förväntade framgång.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Ja, jag undrar verkligen vad min gamle latinlärare Sven Silén skulle tycka om dagens SvK. Han hade en - för sin tid unik - ekumenisk utblick (jag vill minnas att han hade omfattande internationella kontakter - bl.a. med katolska teologer - och väl även var observatör vid Vaticanum II). Grundvalen för hans tro och undervisning var Luthers lilla katekes (1878 års utgåva) vars allmänkyrklighet ("katholicism") han ofta betonade. Han öppnade mina ögon för världskyrkan och blev därigenom (sannolikt ofrivilligt och ovetandes) en av dem som fick mig att lämna SvK. Jag är förvissad om att han inte skulle ha kunnat stanna kvar i 2000-talets SvK!/Paul

   Radera
  5. BOD:"..visioner om den den fria kyrkans förväntade framgång."
   Fullkomligt lysande formulering av BOD!
   Jag undrar bara i vilket dokument vi kan detaljstudera denna vision?
   För visst skulle en sådan vision innehålla kvantitativa mål i antal medlemmar och antal gudstjänstbesök?
   SvK verkar nog inte vara på väg åt det håll den förmodade visionen skulle peka på.

   Radera
  6. Jag beklagar stavfelet som senare vidarefördes av red.Dike. Snabbhet och slarv följs ofta åt. Ett q kan ha avgörande betydelse, vad hade t.ex HBTQ varit utan sitt q på slutet? Kanske låg det en överdrift i påståendet att Palmqvist gjorde allt han kunde för att knäcka högkyrkligheten i Västerås stift. Vem vet, han nyttjade möjligen inte hela sin kyrkodestruktiva potential och missade en del chanser. Bara Gud vet. Min postuma blomma väljer jag dock att ge till Bo Giertz som av Kyrkans Tidnings läsare, vilka till icke ringa del består av kyrkopolitiskt förtroendevalda, utsågs till 1900-talets mest betydande personlighet inom Svenska kyrkan.

   svenskkyrklig dissident

   Radera
  7. Peter T och den svenskkyrklige dissidenten!

   Den förstnämnde behöver inte undra mer, ty här kommer svaret:
   -Den visionen gjorde de mest offensiva skilsmässoanhängarna - missionsförbundets ledning, dåvarande kyrkoministern Bertil Hanson, högkyrkliga krafter, varav bloggaren var en, samt ett antal präster(också med huvudsaklig högkyrklig inriktning) som gärna ville styra och ställa i sina församlingar utan att behöva rätta sig efter av väljarna utsedda förtroendevalda.

   Jag har nämnt det flera gånger tidigare men upprepar deras förutsägelser och argument igen:
   -En fri kyrka skulle bli levande, aktiv, framgångsrik, eftersom äktenskapet med staten beskrevs som att kyrkan var bakbunden i hårda bojor av staten.

   Dissidentens lilla steg bakåt vad gäller det tidigare påståendet om Palmqvists attack mot högkyrkligheten följs tyvärr av elakheten, att denne inte utnyttjade sin påstått destruktiva potential att fullfölja attacken.

   Och dissidenten unnar inte Palmqvist ens en postum blomma utan överräcker den till Bo Giertz.
   Här framträder genast den stora skillnaden mellan mig och dissidenten: jag ger nämligen en blomma till båda biskoparna i öppen och generös anda, precis den anda som kännetecknar biskop Palmqvists och min folkkyrka!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Jag kan tycärr ibte se någon referns till dokument antaget av KM.
   Sedan en undran:En kyrka vars styrelses 1:e vice ordförande alltid utsetts av riksdagens största parti, är inte det en kyrka i statens bojor?

   Radera
  9. Du har fel, Peter T!

   -Kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande väljs av kyrkomötet, liksom övriga styrelseledamöter väljs av KM. Alltså samma instans som alltså tidigare valde Dag Sandahl till ledamot/ersättare där.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Bengt Olof Dike får gärna exemplifiera vilka icke-sossar som varit 1:e vice ordf. i KS sedan år 2000.
   Betänk då att nomineringslistorna för S fastställs av partistyrelsen.
   Kyrkomötet fastställer i praktiken valet enligt förslag från S partistyrelse. Men KM har väl hittills aldrig förkastat det av S föreslagna namnet?

   Radera
  11. Elakhet? Nja, jag vet inte det egentligen.
   Det är mera ett slags konstaterande, om än skarpt formulerat, att Palmqvist kanske kunde gjort ännu mer än han gjorde för att motverka högkyrkligheten i Västerås stift. Det kan dock ingen veta, utom möjligen Gud själv.
   Någon "öppen och generös anda" var det nog inte alltid under de palmqvistska åren. Det låter närmast som önsketänkande från red:s sida, fråga de högkyrkliga och andra oppositionella i stiftet som var med...

   svenskkyrklig dissident

   Radera
  12. Peter T,

   -Det korrekta är alltså, att KM slutgiltigt väljer KS-ledamöterna. Att S-företrädare har fått 1:e viceordförandeposten beror ju på valresultatet; S är ju den i särklass största gruppen i KM.

   Alltså en demokratisk konsekvens av valresultaten. Andra grupper kan genom sammanslagning och samarbeten förhindra S-dominansen men har tyvärr inte tagit några initiativ i den riktningen.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. Jag och BOD är helt överens om orsakssambandet som ligger bakom att det i praktiken alltid blir den 1.e vice ordförande i Kyrkostyrelsen som partistyrelsen i S har utsett.
   Vi är troligen inte lika överens om förträffligheten (eller kausaliteten) i denna tingens ordning.

   Radera
 4. Reformationsriksdagen i Västerås möjliggav väl två stora reformer praktiskt. Den ena att riva kyrkobyggnader och den andra "riva" sociala organisationer som kloster och gillen , båda med konsekvens för byggnader. När den gamle konungen skulle avlida på slottet Tre kronor så fanns inte en enda läkare att finna i riket. Hur människor som faktiskt såg detta konkret ske runtomkring sig ges sällan beskrivning. En stad med exempelvis tjugotalet kyrkor och minst lika många präster, omvandlad till en av vardera, möjligen två präster på en kyrkobyggnad, måste väl skett framför ögonen på människor? De revs väl och fördrevs väl, inte diskret?

  / C E ( fruset vatten)

  SvaraRadera
  Svar
  1. När de kungliga prinsarna skull utbildas, fanns inte kvalificerade lärare att uppbringa i riket. Sådana fick tas in från Danzig, dit stora delar av den svenska intelligentian flytt undan reformationen. I lönndom fostrades alltså Vasaprinsarna av återkallade katoliker!

   Lars-Gunnar

   Radera
 5. Nu hade väl gamle kung Gösta en så pass god hälsa (frånsett tandvärken) till döddagar att läkare knappast var behövliga i just hans fall. Annat än för att konstatera dödsfallet möjligen. Men visst - en och annan klosterläkare var duktig.

  SvaraRadera
 6. Den lille konungen var förvisso icke fruset vattens centrum i orden. Mer stodo centralt konsekvensen av nedbrytande av bildning och förstärkande av rädslan för kunskap som rör sig innanför andra väggar än borgen som såg såväl det enkla kapellet på söder som den bastanta klosterkyrkan på norra malmen som möjliga för dansken att taga.

  Att apostlarnas apostel och clarissorna därmed sveptes undan, kanske gav hjälp till kult av nationalstaten. Fråga dalkarlarna vad de tycka om svikna löften och småländsk dackebönder detsamma låta sig inte göras. De döda tiga.

  / C E

  SvaraRadera
 7. För att inte livet skall bli för tungt och se så hopplöst ut kanske det kunde vara en bra idé att avsluta söndagen med ett gott skratt åt allt elände även om Bloggardags alster både håller såväl litterär som intellektuell höjd saltat med en god humor. Så var så goda.

  29 december 2017

  https://twitter.com/StegetEfter

  SvaraRadera
 8. ""Världen kristnad i vår generation", löd slagordet. Den generationen ligger nu samfällt på kyrkogården och världen är ännu inte kristnad."
  Nja, kanske inte, men denerationen har varit en del av en rörelse som förflyttat tyngdpunkten i kristenheten till tredje världen.

  SvaraRadera