torsdag 25 januari 2018

Hört om Hitler förut?

Jag kunde förstås anföra Martin Pertiet och hans bok Das Ringen um Wesen und Auftrag der Kirche in der nationalischen Zeit, Arbeiten zur Geschichte der Kirchenkampfes, Band 19, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968 eller skulle jag nöja mig med en informativ detaljstudie, Paul Gurtler, Nationalsozialismus und evangelische Kirchen im Warthegau, Arbeiten zur Geschichte der Kirchenkampfes, Band 2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958? Men skulle den kommentator som upprörs över att olika statssystems likartade förhållningssätt mot Kyrkan mildras då? Jag kan nog inte nöja mig med att slänga ut höger arm och ta två böcker i hyllan. Jag måste resa mig och gå in i nästa rum och ta ett par bidrag som återfinns i en hög med ekumenisk litteratur. Skulle det övertyga? Jag tror jag kan bespara mig mödan. Vad de ekumeniska mötena i Oxford och Edinburgh sysslade med är frågor som skulle avfärdas med argumentet, att det är möten för länge sedan. Att rörelserna Life & Work och Faith & Order tog upp den för en kristen alltid aktuella frågan om staten och statens räckvidd kan knappast intressera.

För de få som vill veta kan jag bara upprepa mig. Det varnades för den totalitära staten, dvs för kommunism, fascism, nazism och – totalitär demokrati. Egentligen och så här i efterhand är detta den intressanta markeringen. Alla statsskick kan bli totalitära. Det ska man påminna sig ett valår då yrkespolitikerna ställer upp för att få förtroende att få fri tillgång till våra plånböcker.

Den totalitära demokratin har ingen uppfattning om var demokratins gränser går, dvs vad vi inte kan rösta om. Om detta finns också en uppsättning böcker från kyrkolivet. Om inte annat så försökte Gustaf Wingren fundera över ämnet. Det sågs väl då som en etisk problemställning och inte mig och min etiske vän dr F. emot. Det handlar om att värna Kyrkans frihet, egenart och sändning när andra makter vill lägga kyrkolivet under sig och sina intressen. Detta måste med all kraft förhindras – för Guds och människors skull. Det konkreta hotet är nämligen att Kyrkan förlorar sig själv och vad hjälper det en värld om det blir så?

Jag är alltmer privatman och slutar med det kyrkopolitiska. Valmanskåren fick bestämma och det kan jag vara helt nöjd med. Jag behöver inte läsa de kristliga bladen, mest nöjd med att inte behöva läsa Dagen är jag nog. El-cykeln och det konstruerade citatet opinionsviftarna skulle polemisera mot, ni minns. Ohederliga människor och till yttermera visso ohederliga människor som ska hålla vakt om sanningen och mot lögnen! Det är i klass med att låta räven vakta hönshuset. Min status som privat, en person berövad offentligheten på sig själv, hindrar inte att jag funderar över det statskyrkosystem vi hålls med.

Det är 1) ett i svensk lag fastställt system. Om detta skulle man kunna säga att det var en nödvändig väg bort från det tidigare statskyrkosystemet, men likväl. Det finns en av riksdagen stiftad lag om Svenska kyrkan.
Det är 2) ett system där sekulära politiska partier styr. De hålls under armarna med penningmedel, som uttaxerats av oss alla, för att de ska kunna utföra sitt viktiga demokratiska uppdrag utan att vi egentligen kan lägga oss i. Hur många är de politiskt engagerade/arvoderade i procent av befolkningen? Vilka belopp uppgår partistöden på samtliga nivåer till? Och hur kommer det sig att politikerna påfallande ofta kommer från samma familjer. Det verkar löjligt, kan man tycka, men kanske än mer farligt?

Vad skulle hända om allt partistöd genom skattemedel förbjöds? Partierna fick hålla till godo med väljarnas goda vilja och få bidrag därefter. Skulle demokratin vitaliseras, tro? Och vad skulle som ett första steg hända om partierna inte fick använda partistöd för att engagera sig i kyrkoval och alltså inte ha 100 miljoner i valkassa?

Vad skulle hända om Svenska kyrkans kyrkomöte, nej, jag vet, det går inte för där sitter ju partipolitikerna – men tänka fritt är stort, beslöt att inga sekulära politiska partier får ställa upp i ett kyrkoval på någon nivå? Skälet skulle förstås vara att ideologiska normsändare skulle förhindras att sända sina normer inifrån Svenska kyrkan och med bas i detta erövrade kyrkliga territorium. Förtroendevalda skulle endast vara personvalda – och detta "endast" är inte så bara. Har inte alla andra kyrkor och samfund i Sverige den ordningen? Då gäller det att rycka Svenska kyrkan ur partiernas händer innan dessa har krossat Svenska kyrkan i sin välviljas kravmaskin.
Det system Svenska kyrkan har är förödande på kort och lång sikt. Sannolikt är det inte möjligt att förändra. Då är det rätt att göra uppror, givet att de upproriska är svenskkyrkliga så det ryker om det.

Torsdagsdepressionen slog till med full kraft. Läs reportagen om rekryteringarna. Där ges viktiga besked och analyseras ytligt utan följdfrågor. Vad betyder till exempel talet om att "vi har sett lite för mycket av hårdhänt behandling av präster"? Och så kommer de biskopskåta upp och presenterar sig. De är ohyggligt taggade och dugliga och vill så mycket. Nu saknar jag prosten Pehr, det där att stolpa in till honom och hans cigarrdoftande (Matanzas) tjänsterum och avhöra och avleverera några distanserade kommentarer om sådana som så gärna vill bli biskopar.  Pastor Bjerkhagen känner en inre kallelse. Prosten Pehr hade sagt, att det bor en biskopskandidat i varje adjunkts hjärta. Kyrkoherden i Nordmaling har energi till uppdraget, men Harlevi (POSK) har i arbetsgruppen för biskopsval bestämt, att den kallelsen inte kommer. Han fick bara en röst nämligen. Det är som när det skulle smörjas kung och bröderna stod fram, men David inte var att räkna med för han var ute kich vallade får (1 Sam 16). Är förresten inte Harlevi inblandad i samtliga kyrkliga skandaler på ön? Ibland blir torsdagsdepressionen i all sin kraft faktiskt också lite stimulerande.


51 kommentarer:

 1. De MTD-ritualister, kappvändare och charlataner som jagat/jagar stiftchefsposten i Visby är övertydliga exempel på att ekumeniken mellan Svky och den Katolska kyrkan snart är ett minne blott. I Katolska kyrkan blir de "yngre" prästerna allt mer ortodoxa, från vissa 60-talister och yngre, vilket kommer få tydliga konsekvenser i relationen med Svkys postkristna nomenklatura!

  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. En klar fördel med att den ekumeniken försvinner är ju att pojkarna i barnkörerna kan känna sig mycket säkrare. Det ska inte underskattas

   Radera
  2. 09:43, jag visste inte att alla övergreppsdömda Svky-pedofiler och sexmissbrukare ingår i det postkristna samfundets nomenklatura?!
   Antony

   Radera
  3. Även om ämnet är allvarligt kan jag inte låta bli att tycka att anonym 09.43 är ganska rolig...

   Radera
  4. Anna, det tycker jag också! Att det var roligt.

   Tyvärr står ju inte Växjö stigt den romerska kyrkan efter i sådana skandaler. Två stycken på bara mågra få år nu. Eller är det fler?

   Canutus Hahn

   Radera
  5. ....men det är inte lika "roligt" att pubertala MTD-Anna inte känner till statistiken utan som valigt lever i sin lilla bubbla.

   Antony

   Radera
  6. Statistiken talar sitt tydliga språk.
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sex_abuse_cases_by_country

   Undrar vem som lever i en bubbla....

   Radera
  7. CH bör upplysas om att Katolska kyrkan i Sverige har haft två eventuella "skandaler" totalt, varav den senaste på 60-talet. Enligt den omfattande John Jay utredningen var övergrepp minst lika vanliga i de protestantiska samfunden och enligt en tysk spciolog är de sexuella övergreppen mångfallt vanligare i idrottsklubbar och på skolor (få se nu, visst är MTD-Anna lärare?).

   Nåväl, ni protestanter har ju ljugit i 500 år, så varför skulle ni sluta nu?!

   Antony

   Radera
  8. Sexövergrepp inom idrott och i skola, men främst inom olika former av sluten vård, har varit betydligt mera frekventa än de inom olika kyrkor betydligt mera uppmärksammade. Den strida strömmen av personalövergrepp mot ensamkommande flyktingbarn i bl a Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike pekar på ett allvarligt samhälleligt problem. Föga förvånande f ö, att kyrkliga miljöer inte är värst. Någon --- ordning får det vara!

   Själv är jag tveksam till om 9.43 är så rolig. Bög- och judeskämt är av samma anledning tveksamma. De befäster stereotyper. KK har gjort mycket för att rensa upp, och får väl sägas ha lyckats väl.

   Sedan bör Antony tagga ned. Man måste inte rusa på som en bromsstucken tjurkalv vid provokationer. Den där om att Anna är lärare var i sammanhanget långt mer än tveksam och visar på bristande proportionalitet beträffande respons.

   Lars Jensen

   Radera
  9. Den 1411 anonyme kommer inte med ett uns av jämförande statistik, men väl med viss fakta om allvarliga synder begågna av medlemmar i den Katolska Kyrkans Magisterium (vilka i de flesta allra fall, där förbrytaren varit vid liv, har straffats).

   Som katolik lever jag inte alls i en bubbla, utan har många gånger påpekat att vigda män i kyrkan som har illegitima sexuella förbindelser eller, mycket värre, förgripit sig sexuellt mot någon i "beroendeställning" omedelbart skall avstängas och sedna med största juridiska kraft straffas för sina överträdelser.

   Men hur är det hos er protestantiska heretiker eller postkristna MTD-moralister?

   John Jay utredningen tittade på straffstatistik, och vissa andra källor, varpå den kom fram till att det förekom minst lika hög andel övergrepp bland protestantiska heretiker och postkristna samfund. Det fanns nog en skillnad i det att nästan 70% av övergreppen i Katolska Kyrkan var av homosexuell art, men om jag har förstått den och andra utredningar rätt så är bögarna per se mycket överrepresenterande gällande präster och pastorers sexuella övergrepp.

   Vidare så vill jag upplysa de gläfsande protestanterna och MTD-istern (särskildt läraren Anna) om att det finns flera studier som visar hur mycket värre det ser ut i idrottsrörelsen och i skolorna. Men sorgligt nog är den farligaste platsen (i alla fall för flickor) hemmet om där finns en styvfar, men det var väl tre generationer sedan som det postkristna Svky vurmade för den biologiska familjen?!

   Antony

   PS. Jag tar gärna en ordentlig diskussion gällande sexualmoral, särskilt sexuella relationer utom det heterosexuella äktenskapet samt "högkyrklighetens" acceptens av seriemonogami och bögeri!

   Radera
  10. Det kan ju, om nu "proportionalitet" skall råda, andas nåt om: få se nu, visst är Antony katolik... /Sophia

   Radera
  11. Åtminstone i Österrike och Tyskland ansågs de i flyktingindustrin anställda "tanternas" lustar och övergrepp på unga asylanter som så tabu- och skambelagda, att hela företeelsen i det längsta sopades under mattan. När sakernas tillstånd och dess omfattning äntligen lyftes, var det arabiska journalister som briserade bomben. På liknande sätt var övergrepp i den katolska kyrkan så opassande, att man i det längsta undvek frågan. Här får vi förklaringen till att man inte förrän de senaste decennierna i KK slutat med praxis att förflytta delinkventer och diskret avstå från polisanmälan och vidare uppmärksamhet.

   Överhuvudtaget ett svårt vägval för en kyrka - Finns förlåtelse?

   Lars-Gunnar

   Radera
  12. "Tagga ner"?! Ja jäklar LJ, det gör jag gärna över en pint, eller två, med dig och dr Sandahl som är osedvanligt vettiga protestanter. Anna, och testen av hel- och halvheretiker är i stort behov av förbön, men de bör nog undvikas på ett bättre utskänkningsetablissemang!
   Antony

   Radera
  13. Intressant med Antonys uppgift om övervikten av just homosexuella övergrepp hos romarna. En klassiker i de tider som varit: homosexuella sökte/söker sig till kyrklig tjänst med celibatkrav. Så undviks obehagliga frågor och problem för familjen. Läggningen finns kvar, och kan tyvärr inte alltid hanteras. Och så skapades/skapas ett katolskt korgosseproblem. /smun

   Radera
  14. Smun, du har nog delvis rätt, men själva bögsexualiteten bör också tas med i bilden då det finns omfattande studier som visar på bögars omfattande promuskuösitet.
   Det är därfor som Katolska kyrkan numera försöker stoppa kandidater som är uppenbart homosexuella, medan bögeri verkar vara karriärfrämjande i Skvy!

   Antony

   Radera
  15. Antony: Senast var ju din katolska kyrka perfekt, och djävulen hade inte tillträde där, nu hänvisar du till att det minsann är värre på annat håll med pedofileriet? Jaja..

   Men du har förstås rätt i att jag som sfi-lärare förgriper mig dagligdags på mina vuxna manliga elever. Trist att bli avslöjad så här.

   Promiskuitet är definitivt ett fenomen bland homosexuella män. Men - om det var homosexualiteten som var det avgörande, så varför är inte homosexuella kvinnor lika promiskuösa? Kan det rentav handla om manligt och kvinnligt och inte homosexuellt/heterosexuellt? Och jag vill här gärna påminna om JF Kennedy, Bill Clinton, Khadaffi,Donald Trump samt en ohygglig rad makthavare genom historien som tyckt sig stå över såväl kristen som världslig sexualmoral.

   Radera
  16. För övrigt, Antony, så får ni ha det så trevligt när ni tar era pints utan mig. Jag är fullkomligt övertygad om att du fullo fyller upp i kostymen när det gäller att vara den perfekta drinkdaten och att ingen kommer att önska något annat sällskap.

   Radera
 2. I dagens Kyrkans tidning, ”Todep”, stoltserar de nyprästvigda tillsammans med biskopar och märkligt nog domprostar. Varför är domprostarna med? Är de någon slags förstärkning av biskopsämbetet? Vackra färgglada bilder! Men så sätter tvivlet in. Vilka är präster i apostolisk mening? Kan man med förtroende deltaga som kommunikanter i deras mässor? Svaret kan bara bli: NEIN!! SRK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så klart det blir NEIN, Svky har väl inte haft några präster de senaste ca 450-åren!
   Antony

   Radera
 3. Torsdagsdepressionen fortsätter med vilken brist på kandidater det är och kommer att bli. Här passar Bloggarens kria mycket bra, för vem vill - eller får - arbeta i ett totalitärt system? En redaktör på Dagen myntade för ett par decenniers (eventuellt tre)sedan begreppet "liberalfascism".
  Stig W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trots numera anständiga (minst sagt) löner och anställningsvillkor vill mycket få "jobba" i Svenska Kyrkan. I synnerhet inte unga människor. Det ligger i luften att detta är en undergångsbransch. Vem vill satsa på det förlorande laget? Vem vill framstå som korkad? Vem vill mot bättre vetande göra dåliga livsval? Fira gudstjänster med en handfull åldriga gudstjänstdeltagare? Exekvera folkkyrkans alltmer tomma riter för de alltmer vantrogna? Bli utsatt för hatet mot de förment ansvariga för allt lidande, alla övergrepp och alla krig sedan historiens begynnelse? Tvångsmässigt associeras med pedofili, korståg, inkvisition, abortfientlighet, folkutsugning, misogyni, homofobi, sexualneuros, vetenskapsfientlighet, allmän dumhet, vänstergalenskap, högerdito, islamofobi, dito -fili, unken mysticism och människosyn, foliehattande, förlegad moralism, en lyckligtvis förgången epok, bli stigmatiserad som prästa--- oavsett befattning, och förorsaka sin familj lidande?

   Man bör omgående sluta att rekrytera till den stora svenskkyrkliga kostymen. Den lilla varelsen därinne klär inte i kläder från fornstora dar, modell 3XL. Och sysslolöshet leder till mycket ont, långtidssjukskrivningar och bråk.

   Kanske finns ändå i förfallet fröet till den klassiska kristendomens återkomst i ruinhögarna?

   PP

   Radera
  2. Bara sunt att unga nu avstår karriärtankar inom sv"k". Rent skamligt att lura unga människor att gå utbildningar till kostnader på en halv miljon kronor. Skamligt och ansvarslöst! Stoppa "prästvigningarna" nu! Berit

   Radera
  3. PP:s utgjutelse kan översättas till:

   Finns det knappast längre några levande och inspirerande, gudstjänstfirande församlingar, följer knappast några kallelser. Klassiskt kristna ses som en belastning i den kyrkliga progressiva institutionen och sorteras bort.

   Kvar finns en institution byggd på anställda. Institutionens anställda söker reproducera sig med nya anställda.

   Är en passande bild ett muséum med lokaler, samlingar och en uppsjö av tjänstemän, men i det närmaste inga besökare?

   Skallagrim

   Radera
  4. Det är bra att ribban höjs för att bli präst: vi förväntar oss sämre löner, mindre församlingar, ja mindre av allt.
   Jag är säker på att ett inte obetydande gäng fortfarande kommer in utan kunskap om vad som komma skall, och vissa vill göra en chill andrakarriär av pump-and-dump-snitt. Gå in vid 40, suga musten ur den stackars kräftstjärt som är kvar. Vi kommer vara i nertrend ändå, så även om församlingar backar på alla parametrar kommer alla kunna skylla på det gamla vanliga: sekularisering, stadskyrkans avskaffande, åldrande medlemsbas, och så vidare. Dega in 40k/mån i två decennier och leva rätt bekvämt, under 30h/vecka.

   Låt alltihopa komma. Pengarna ska bort på ett eller annat sätt, för egen del hoppas jag att man kan rädda en och annan slant till något fint. Hade jag mandatet skulle jag "rädda" pengar på stifts- och nationell nivå genom att köpa in bra paramenta som funkar i 100+ år och köra ut den till församlingarna. Dels för att pengarna då inte kan gå till trams, dels för att vi kommer bottna snabbare.

   När det inte finns några smulor kvar under bordet tror jag att ansökningsprofilen till allt inom kyrkan kommer att vara väsentligen annorlunda. Kvinnor, exempelvis, vill underhålla ett befintligt system, inte bygga det. Om 30 år tror jag inte att det finns så mycket att underhålla och riket kommer tillhöra dem som kan och vill utbreda det.

   Med det sagt tror jag inte att man ska vara naiv ifråga om att vägen till bottenläget kommer att vara reellt kostsam. Ibland hör man folk säga naiva saker som att det enda vi kommer förlora är sossarnas politiker och bekväma präster. Jag skulle säga, räkna med att 3/4 av allt försvinner. Försök förstå vad det skulle kräva av en rimlig 20åring (som kan bli all möjligt) att börja plugga till präst i en mycket liten församling, med två till i arbetslaget, utan utsikter till något annat än slit och troligen en del förnedring. Och som, i händelse av att de verkligen brinner för kyrkan, bestämmer sig för att inte välja något stoltare alternativ. Någon kanske säger att det är Bibliskt. Ja, säkert. Men ska det bli någon SvK överhuvudtaget måste vi få till minst ~20st såna om året. Och kanske ännu svårare: förmå SvK att viga dem. Ska det bli någon SvK vid ~2060 och frgamåt behöver vi ha en ökning på vettiga prästvigningar á 200-300% från nuläget, och detta i en tid när SvK är 60-70% mindre. Gud, förbarma dig över oss.

   Radera
  5. Nja, JAG vill tjäna Herren som präst i Svenska kyrkan. Ibland undrar jag hur det står till med mig på grund av detta, men jag tror (somliga skulle förstås säga att jag inbillar mig) att Herren har sänt mig därtill. Vi är (faktiskt) rätt så många som läser teologi i syfte att bli präst, flera tiotal där jag läser, men de flesta anammar inte den traditionella läran, utan snarare allt det här med liberalteologi och MTD-religion. Jag känner bara till mig själv och några enstaka andra som "vurmar" för den traditionella svenskkyrkliga teologin. Så Gud, förbarma dig över oss!

   Ung präststuderande

   Radera
  6. Ung studerande, det är viktigt det du berättar, män hur tror du att du kommer att bli "präst", i ett postkristet, nygnostiskt MTD-samfund som totalt saknar apostolisk succession?!
   Antony

   Radera
  7. Intressant det du berättar präststuderande. Ge gärna lite rapporter om dina erfarenheter framöver!

   PP

   Radera
  8. Män eller men, saknar nog betydelse i en postkristen kontext?!
   Antony

   Radera
  9. Lite postmodernistisk och normbrytande stavning kan bara höja stämningen bland oss deformatoriska, postkristna heretiker, och ses därför alltid med blida ögon. /Sophia

   Radera
  10. Ung präststudent, fint. Jag är själv nybliven präst och jag vet vad du menar. Jag menar inte att det inte finns sådana som du (vi), men att proportionerna måste vara annorlunda. FLER måste välja den vägen. Framför allt måste FLER göra det om tio år, om tjugo år. Och frågan jag vill resa är: är det sannolikt att antalet traditionella prästkallelser ökar över tio-tjugo år? Är det sannolikt, som saker ser ut, att SvK kommer viga flera av oss? Att vi ser prästkullar där inte bara flera är män, utan där flera är traditionella män? Idag är det, skulle jag tro, tre-fyra stycken per år. Kanske ett par fler, kanske någon mindre. Och vissa kanske ballar ur under resans gång (som ofta sker, när man ska söka jobb måste man tumma lite på saker). I och för sig, kanske är det några som tillkommer under resans gång.

   Det är frågan jag reser. Jag vet att det finns flera sådana som du (vi) och att vi har resurser som andra prästkandidater, teolstuds och unga präster INTE har. När det börjar blåsa i SvK kommer det visa sig vad de resurserna är värda. Jag räknar inte på något sätt ut SvKs traditionella fåra. Har aldrig gjort det. Jag vill bara resa framtidsfrågan och vidare frågor om hur man kan snygga till utsikterna.
   Att bedriva en snygg och effektiv och kul sorts radikaliserings-rekrytering i Uppsala-Lund ser jag som #1.

   Radera
  11. Angående rekryteringen bör väl det nya centrum vid BRÅ för hantering av religiös radikalisering kallas in? /Sophia

   Radera
  12. Antony (Anonym) 26 januari 19:21:
   Om du menar hur prästvigningen skall ha legitimitet som "äkta" prästvigning, kan jag säga att romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa (östliga) kyrkorna inte ser Svenska kyrkans ämbetsvigningar som äkta, så där är det redan "kört". Om du menar ur Svenska kyrkans perspektiv, utifrån att liberalteologin och MTD-religiositeten skulle "besudla" vigningen så att den även för Svenska kyrkan vore oäkta, kan jag säga att jag har funderat över det, men väljer efter viss tvekan att sälla mig till de (kanske främst högkyrkliga?) riktningar som menar att kyrklig ämbetsutövnings giltighet beror på det gudomliga ämbetet som sådant, inte hur individen som bär ämbetet för sig, till exempel om han (eller hon) skulle råka säga fel.
   Då tillkommer ju frågan om vem som rätt bär biskopsämbetet och rätt kan delge/"överföra" prästämbetet (i Svenska kyrkan). Vare sig kvinnor kan vara i ämbetet eller ej, måste jag nog tillämpa samma resonemang som nyss, att ämbetet är beroende av Gud och inte den individuella ämbetsbäraren.
   Alltså, sker vigningen enligt Svenska kyrkans handbok (helst då del II från 1987, som hör ihop med den del I som snart tyvärr utgår, men även del II kanske de hinner ersätta med en kättersk innan jag förhoppningsvis skall vigas) av en biskop i Svenska kyrkan betraktar jag vigningen som riktig. Till syvende och sist ankommer ändå allt på Herren, vår Gud.

   PP (Anonym) 26 januari 19:33:
   Ja, det gör jag nog. Om det passar med BloggarDags bloggtexter.

   Anonym 27 januari 12:29:
   Ja, jag kan nog bara instämma i frågeställningen. Jag känner mig pessimistisk emellanåt, när jag funderar över detta och liberalteologi och MTD-religion. Men, som sagt, allt ankommer på Herren och vi får stå där och vara präster. Se till sådana vi tror vore lämpliga som ämbetsbärare. Vi ger väl inte upp vad vi tror att Herren har sänt oss till? Men vi måste förtrösta på Hans nåd, till syvende och sist. Betänk att "Vår Gud är oss en väldig borg" (sv ps 237) och "Vårt fäste i all nöd är Gud" (sv ps 477).

   Radera
  13. Signatur för "Anonym 27 januari 22:59" (ungefärlig tid) där jag bemöter tidigare kommentarer till mig som präststuderande:

   Ung präststuderande

   Radera
 4. Motsägelsen!

  -Läs noga bloggtexten i dag, torsdag:
  Först förklarar sig bloggaren helt nöjd med att valmanskåren har fått bestämma - dvs att han inte får återkomma som ordinarie ledamot i KM.

  Sedan förkastar han hela systemet med nuvarande ordning, dvs fria val för kyrkomedlemmarna. Då heter det att partierna styr. De är ju förfärliga, enligt bloggaren, som dock förbigår det, som bland annat undertecknat har påpekat många gånger i frågan om politiska partier skall förbjudas ställa upp i valen. Vilken frihet i de demokratiska kyrkovalen, vars resultat bloggaren ju accepterat, finns då? Skall andra grupperingar också förbjudas, exempelvis om det i Moheda startas en nomineringsgrupp med namnet "Kyrka mot fundamentalism" eller en, som tar namnet "Stabilitetens och trygghetens kyrka"?

  Jag tror att alla tjänar på en nykter, klok och lågmäld argumentation om nuvarande kyrkosystem. Att bara ohämmat utgjuta sig över styrande politiska partier är ju inte sant, särskilt som det finns icke politiska nomineringsgrupper, som har skaffat sig en position i KM.

  Det märkliga med dagens bloggtext är alltså motsägelsen i att acceptera väljarutslaget som rör bloggaren själv men inte göra det vad gäller det faktum, att de politiska partiernas framgång.

  En god kyrkodemokrat skall vara just demokrat, konsekvent och alltid ödmjuk inför väljarna. En god forskare skall alltid ha sanningen och respekten för sanningen för sina ögon. Justerade och anpassade slutsatser, tillrättalagda för den egna åsikten kan framkalla depressioner, inte bara på torsdagarna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Politiska partier med maktbasen just politisk är något främmande för kyrkolivet. Döpta kyrkokristna som kallas att ta ansvar är inte främmande på minsta vis.

   Radera
  2. Djävulen bor som sagt i detaljerna. /John

   Radera
  3. Jag är inte kyrkodemokrat, jag är kristen!
   Som kristen först och medlemsdemokrat så uppskattar jag personval. Även om jag tåkar vara kontaktperson för en valkorporation i ett fackförbund som denna vår ska ha ditektval till fullmäktige.
   Jag förstår nämligen skillnaden mellan förening, stat/kommun och kyrka.

   Radera
  4. Kommentar till den blygsamme och sanningsenlige - och till Peter T.

   -Ni vill båda ha personval i kyrkan. Bortsett ifrån att sådana redan finns i valsystemet, där gruppernas respektive kandidater kan kryssas, återstår för er att förklara hur de skall utformas.

   En lista för personen A, en annan för B, en tredje för C, osv, osv? Om, låt oss säga, 50 personer kandiderar, skall varje kandidat då också skriva en harang om sig själv, eller vad? Varje kandidat måste ju ha något att komma med, åsikter kallas det, tala om vad han eller hon vill med kyrkan.

   Peter T:s kommentar mynnar ut i antingen är man kristen och då följer att man inte är "kyrkodemokrat". Trams, nonsens: som om inte en kristen skulle vara demokrat! Det är ju demokrati, som är själva den samhällspolitiska essensen i kristendomen.
   Här finns ingen motsatsställning, Peter, kristendomen och demokratin går hand i hand, två djupt sammanflätade händer.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BOD vet inte skillnaden mellan partival, partival med personvalsinslag och personval.
   Ett tips är att personval inte behöver använda jämkade uddatalsmetoden för att fördela platserna, utan antal röster per person räcker.
   BOD har ju röstat i både biskopsval och kyrkoval och borde vara bekant med skillnaden.
   Ett valsystem är alltså inte lämpligt vid alla tillfällen och då finns det olika uppfattningar om när sekulärpolitiska grupperingar är lämpliga som tillåtna nomineringsgrupper i medlemsorganisationer.
   FMSF är väl inte tillåtna överallt? Kanske inte ens lämpliga som gruppering i t.ex. ett fackförbund? Eller kyrka?

   Min uppfattning är att inga grupperingar är lämpliga i en kyrka, något som 99,9% av alla kyrkor i världen håller med om.

   Det faktum att man betecknar sig som främst det ena, sedan det andra, borde heller inte vara främmande för BOD, som tydligt deklarerat att han främst är partikyrkokramare och i andra hand POSK:are.

   Radera
  6. Peter T,

   Och hur skall de olika personerna/kandidaterna kunna presentera sina program/åsikter, när de inte har en gemensam grupps värderingar i botten.

   Vilket skall bevisas, Peter T! Bra för övrigt att Du inte fortsätter att sätta kristendom mot demokratin, tack för det!

   BENGT Olof dIKE

   Radera
  7. Bengt Olof, alla andra kyrkor i hela världen är fria från sekulära partier utom de nordiska he- eller halvstatliga kyrkorna.
   Lekmannakammaren i Church of England har inga grupperingarr.
   Inte heller de stora LO-förbunden Kommunal och Metall.
   Mitt fackförbund har grupperingar, men dessa får inte ha namn som kan leda tankarna till rikspolitiken. Dessutom har varje kandidat en egen programförklaring utöver den gemensamma.
   Jag kan tycka att det skulle räcka med individuella programförklaringar, speciellt i en kyrka oavsett storlek.

   Radera
 5. Jag håller till skillnad mot posk-kandidaten Dike med bl a posk, som i sitt program vill ha bort de politiska valen.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 6. Tragiskt om det är helt omöjligt att få majoritet för personval.
  MRK

  SvaraRadera
 7. Vad gör ni protestanter åt det här?

  SvaraRadera
 8. Märkligt att någon som fabulerar friskt om signalspaningsöverstar kan ta så illa upp för ett elcykelskämt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fabulerar? Nu blev Salander och Olofsson ledsna för de kände sig exterminerade. Men el-cyklar är allvarliga ting, pentekostala utfästelser tydligen inte. Och en Dagen-redaktion som förfalskar citat, nej just där går gränsen. Fake news blir inte bättre när de är pentekostala, märk mina ord.

   Radera
 9. BOD,

  Nej demokrati i din bemärkelse och som du tillämpar är verkligen inte två sammanflätade händer.

  Guds ord och den apostoliska läran är inget man röstar om. När det ändock görs och den kristne till skillnad mot "folkdemokraten" inser att beslutet är i strid med Guds vilja , i strid med skrift och bekännelse har han inget annat val än att vägra acceptera och lyda ett sådant beslut. (Han får säga som Luther, här står jag och kan inget annat).

  Det är märkligt att BOD som tydligen låtsas tro att SVeK är en luthersk,evangelisk och apostolisk kyrka inte kan ta till sig något av det Luther visade på och stred mot. BOD ikläder sig alltid dr Eck´s roll. Man får väl vara glad att han i det fallet åtminstone inte är kunnig som dr Eck utan visar sin dumhet varje gång han tror sig tillämpa sådant som logik och statistik.

  //HH

  SvaraRadera
 10. HH,

  -KM röstar inte om Guds ord! Denna sanning har jag upprepat gång efter annan på detta kommentarsfält men tydligen till ingen nytta.

  Att Du sedan inte heller förstår att demokrati och kristendom är två grenar på samma träd är mig obegripligt. Demokrati i ett land är också förutsättningen för religionsfrihet och därmed, kan tilläggas i dessa tider av våld, terror och förföljelser mot kristna i muslimska och kommunistiska diktaturer, frihet för kristna att praktisera sin religion.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof, en lögn blir inte sann för att den upprepas ofta.
   Var i Guds ord kallas Gud för "Moder", ett begrepp KM infört i nya handboken?
   Var i Guds ord står det att samkönat äktenskap ska välsignas, något KM beslutade om 2009?
   Ingen här har påstått att KM röstat om vilka grekiska ord som ingår i Codex Stuttgartensia, vilket brukar vara ditt motargument. Så försök för en gångs skull att sätta dig in i dina meningsmotståndares argument.

   Radera
 11. BOD,

  Helt riktigt till ingen nytta , Du upprepar gång åpå gång samma lögn. Är det allmän oförmåga att inse konsekvenserna av vad man röstar och beslutar om ? Eller är du helt enkelt bara en lögnare utan skam i kroppen?

  //HH

  SvaraRadera