lördag 20 januari 2018

Kluven

På kyrkligdokumentation.nu finns Lunds domkapitels utslag om den kättarförklarade. Läser jag domen noga, ser jag två omständigheter. Boken Den ofullbordade kristendomen innehåller en gnostisk lära, kanske i en inte helt bearbetad form. Docenten Grantén vet att göra teologiska analyser och domkapitlet kan tryggt luta sig mot dem, tror jag. Men vi har tryckfrihet i landet och inte ens präster ställs under kravet att någon kyrklig instans ska godkänna vad de skriver i sina böcker. "Imprimatur" håller sig andra kyrkosystem med. Och boken är tryckt 2015. Så vad?

Detta problem löser domkapitlet genom att ställa frågan till den misstänkta om hon nu skulle kunna avlägga det andra prästlöftet, det hon avgav vid sin prästvigning. Detta är självfallet en hypotetisk fråga. Hon besvarar den nekande och därmed kan hon tydligen förklaras obehörig att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. En sak hade varit om hon själv, mot denna bakgrund förklarat att hon inte längre kunde eller ville vara präst, men kan man fällas för sitt svar på en hypotetisk fråga? Jag redovisar min osäkerhet. Metoden öppnar många möjligheter. Vad skulle en uppsättning präster svara på motsvarande hypotetiska frågor om att lyda den kyrkliga överheten, det prästlöfte som alltid varit en komplikation för en prästkandidat som fortsatt vill vara en lärjunge? Allt som man blir ålagd kanske inte ska göras, trots allt?

Den komplikation jag inte ser domkapitlet ta upp är den värre. Vad har den nu kättarförklarade egentligen förkunnat under sina år som präst i Svenska kyrkan? Har hennes åhörare lurats bort från Sanningen och beretts en väg bort från Livet? Finns det nu en uppsättning blekingar som går evigt förlorade därför att Lunds stift skickat en villolärare till dem? Det kanske redan är kört för många, men vad gör domkapitlet för de ännu levande, så att de ska få veta vilken den autentiska och frälsande kyrkoläran är? Skickas ett särskilt bekännelsetroget team till Blekinge nu?

Och därtill:
Den nu kättarförklarade har stått under tillsyn av kyrkoherde, kontraktsprost och biskop. Ska inte ansvar utkrävas av dem nu? För det är väl en rimlig tanke att det som en präst tänker också blir utlagt?

Räcker komplikationerna?
Inte riktigt. Är det en omständighet att det är en pensionär som avkragas? Saken får inte så stor praktisk betydelse. Men om det varit en präst i tjänst?

Mycket av det som hävdas i boken, menar andra präster och biskopar också. Hur gör vi då? Har vi i Lunds stift fått ett fall som leder till en ny kamp för den rätta läran och därmed uppgörelser med många i Västerås och Stockholms stift?

Den sista komplikationen för dagen. Vad hade hänt om den nu kättarförklarade ställts inför domkapitlet i Västerås och biskop och domprost där haft rättsskipningen om hand?

Jag tänkte att det var bäst att skriva allt detta en lördag och inte en söndag, även om jag inte längre sitter i Strukturutskottet och omfattas av några regulationer. De återstående böckerna har författaren själv. Man kanske kan få köpa och läsa själv. Eller begära ut den från domkapitlet och hävda att den är offentlig handling?

59 kommentarer:

 1. Det är ju detta som är den stora fasan när man närmar sig kyrkan. Hur ska en människa som kommer med gudslängtan kunna få hjälp när prästen avfärdar oss med att "det där är inte viktigt" och "det där har ingen betydelse för budskapet", vi ska inte "fastna i detaljer" osv.

  Till slut kraschlandar man och går därifrån. Det var ju inget. Det man trodde var gudslängtan var ett hjärnspöke, det har ju t o m prästen sagt. DET borde vara det stora problemet för kyrkan.

  Varför är det inte det? Och ja, vederbörande måste ju haft en kyrkoherde som sett?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror verkligen Alphadeltagaren att kyrkoherden deltagit i gudstjänsten som en glad gudstjänstfirare och hört de andra prästerna i pastoratet predika?
   Kyrkoherden har nog sett, men har kyrkoherden hört?

   Radera
 2. Åtminstone tre omständigheter bör betänkas vilka aktualiseras i och med det vi nu bevittnar:
  1) Vad händer i en kyrka som överordnar sig Guds ord i sina ordningar. Kvinnans ställning i samhället medför inte med automatik det som nu pågått i snart 60 år
  2) Skriften är tydlig med hur förhållandet ska vara för att välsignelse från Herren inte ska utebli
  3) Den sunda läran är tydligt framställd i Skriften och måste genom den helige Andes verk föras till människors hjärtan.
  Det yttre kyrkoväsendet - alla ordningar till trots - förmår inte utföra detta verk. I synnerhet inte när den sunda läran försvinner. Även från dess manliga företrädare. Ljuset tas bort i dag. Frukterna är tydliga av det som började en gång. Kyrkan har ingen självklar rätt att bestå. Allt beror på om dess förhållande till Guds ord - underordning - är i sin ordning eller inte
  Per G.

  SvaraRadera
 3. Stiftchefen i Lund fick ett lämpligt, och ofarligt, tillfälle att exersera i "ortodoxi", vilket säkerligen gladde hans heretiska kolleger (möjligen med undantag av Västerås som ju öppet predikar gnosticism).

  Svky blottar också sin osäkra rättspraxis, vilket får de medeltida dominikanerna att framstå som exemplariska i sin processrätt.

  Att Lunds stift skulle kunna skrapa ihop ett bekännelsetroget team för att rädda Blekinge är väl lika troligt som att K-G Hammar skulle bli lekman i Moskvapatriarkatet!

  Antony

  SvaraRadera
 4. Ja, vad hade hänt om Västerås domkapitel dömt? Jag fortsätter hävda att detsamma händer i samhället som i Kyrkan. I samhället har politiken avskaffats precis som förutsättningarna för den - nationen och demokratin.

  Juristernas makt har stärkts och "politiken" amerikaniserats. En juridifiering av politiken.

  Det är bra att Dag finns som problematiserar och ifrågasätter. Ansvarsutkrävning.

  "Den komplikation jag inte ser domkapitlet ta upp är den värre", säger Bloggar-Dag. Och därtill ansvaret och komplikationerna.

  Intressant. Och väldigt tänkvärt.

  Demokratia

  SvaraRadera
 5. Re avkragningen

  Frågan om det var korrekt att avkraga henne borde kunna ställas i samma kategori som när man diskuterar om en visst betende är "rätt" och sedan aanser att man svarat på frågan genom att hänvisa till att det varit lagligt?

  Inte ens(?) staten är där konsekvent. Den införde ju en generalklausul vars syfte ju var att underkänna även i sig lagliga transaktioner om det kunde bevisas(?) att transaktionernas enda syfte var att undandra skatt? Ett fantastiskt resonemang egentligen- vem gör avdrag i annat syfte än att försöka rädda så mycket netto som möjligt?

  Oavsett. Om man bara ser prästämbetet som ett yrke och som något helt underställt arbetsmarknadens lagar och paragrafer så kan den enskilde "prästen" enbart dömas och bedömas efter dessa lagar.

  Hävdar man däremot att "prästeriet" fof är ett ämbete och något man har att svara för inför Gud om sedan här på jorden närmast innebär att svara inför det som skall vara en Kristi Kyrka.

  Nu är SVeK knappast en "kristi Kyrka" och det blir därför snarast tragikomiskt när de nu reagerar mot en pensionerad kättare samtidigt som det vimlar av kvarvarande sådana i höga befattningar , flera av dem tom biskopar.

  Jag personligen ser det som en förtroendefråga. Är en kättare en VDM. Kan "hen" rimligtvis vara en sådan? Är det bevisat att "hen" är kättare så är frågan hur det kunnat bevisas ointressant. Det enda intressanta är om det är sant.Är påståendet sant -och här finns ingen anledning att betvivla påståendet ja då är "hen" ingen VDM och kan följaktligen inte uppbära ngt ämbete som präst i en Kristi Kyrka.

  Sedan ser jag inte att ens det iofs ovidkommande i sammanhanget- tryckfrihetsförordningen störts här. Hon har full frihet att skriva vad hon vill men som i alla andra fall får man vara beredd att stå för de konsekvenser det kan innebära.

  Förklarar jag mig som kättare och därmed i praktiken obehörigförklarar mig själv som VDM är det väl helt i sin ordning att denna obehörighetsförklaring formellt stadfästs tom av vårt SVeK.

  Om man inte inser det så varför höll vi inte med den danske präst som för ett antal år sedan förklarade sig vara ateist men inte tyckte det påverkade hans "jobb" som präst? Kunde inte förstå att han skulle avkragas. Han sa ju de "rätta" sakerna i tjänst och utförde alla ritualer enligt kyrkans ordning.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låt oss, HH slippa få höra att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka!

   - Påståendet är rätt och slätt lögnaktigt, vilket ju bevisas var söndag i vår kyrkor och som alla där kan se och höra med egna ögon och öron.

   Ditt upprepade mantra är ju precis detsamma som om någon påstår, att IOGT inte är en nykterhetsorganisation utan i stället ägnar sig åt fester med öl och alkohol på bordet vid alla sina möten.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Så biskop Bo Giertz var en lögnare när han sa att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka men att Kristi kyrka finns i Svenska kyrkan?

   Radera
  3. Låt oss, arme gnidne kättar-Dike slippa få höra att Svenska kyrkan = Kristi kyrka!
   Du har ingen aning om innebörden av det skriver!

   Vad exakt är det svammelprästinnorna bevisar "var söndag i vår kyrkor och som alla där kan se och höra med egna ögon och öron" ???
   Berit

   Radera
  4. Om Bo Giertz trodde att en kyrka blott och enbart kan vara "Kristi kyrka" så var han inte lögnare men naiv. En kyrka består av människor och där människor finns, finns också Djävulen. Oavsett om kvinnoprästmotståndare eller kvinnopräster sitter på den världsliga makten i kyrkan.

   Radera
  5. Alla andra då?

   Det är nog svårt att långt efter nämnde biskops död tvärsäkert tolka vad han menade; han ord, som bloggaren citerar motsäger inte heller mitt påstående.

   Dessutom var ju biskopens röst bara en av tusentals i Svenska kyrkan; hur många andra karakteriserade Svenska kyrkan på samma sätt?
   Jo, säkert bloggaren, vilken obekymrat fortsatte att verka i kyrkan och ta på sig ledande uppdrag där.
   Motsägelsefullt? Javisst, men det är inget nytt!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Anna: den Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan består förvisso av både helgon och syndare, men djävulen finns inte i Kyrkan utan motas vid "kyrkporten". Svkys tragedi är att samfundet släppt in djävulen (bl.a. genom införandet av kvinnliga "präster") vilket du så korrekt beskriver.
   Antony

   Radera
  7. Demonologiskt sett var detta en av de lustigaste kommentarerna. Djävulen finns inne i själva Vatikanen! Varför skulle han inte? Det är bara att läsa på i rapportböckerna om både det ena och det andra. Här möts ingen djävul. Han simmar över Tibern också.

   Radera
  8. Bäste dr Sandahl, du kanske tror att Djävulen härjar vid ditt altare, men vi katoliker vet att han aldrig passerar vigvattnet. I den världsliga förvaltningen av Vatikanen smiter det nog ibland in några småjävlar, men det är en stor skillnad mot hur Hin-Håle härjar i dr Sandahls postkristna samfund!
   Antony

   Radera
  9. Detta borde vi rådfråga Den Ranghögste om för enligt vad jag imhämtat har Antony helt fel. Jag har också inhämtat att de onda andemakterna trivs bäst där folk inte fattar att de härjar. Är mina informatörer vilseledda och är verkligen den romersk-katolska kyrkan fri från djävlar och demoner? Då borde väl detta vara ett övertygande argument för att rekrytera medlemmar?

   Radera
  10. Det kryllar av djävlar vid kyrkporten, och några smiter nog in i "vapenhusen", men inga passerar vigvattenskålen!
   Antony

   Radera
  11. Dr Sandahl får gärna redovisa vilka källor han inhämtat informationen ifrån?!
   Antony

   Radera
  12. Antony: Det du beskriver är inte möjligt.

   Sedan undrar jag, säger inte prästen "Gå i frid och tjäna Herren med glädje" i den katolska kyrkan? Om så, så gör något att dessa prästens ord inte går fram till dig. För du ägnar resten av veckan till att gå i vredesmod och förtala andra kyrkor i stället för att följa prästens uppmaning. Om inte D finns också i den katolska kyrkan borde orden få en annan och mer påtaglig effekt och gudstjänstbesökarna kunna ta in detta, eftersom inget ont har följt med dem in till gudstjänsten. Men något står i vägen även för er.

   Eller också säger man helt enkelt inte så i Rkk?

   Radera
  13. Anna, vad är det som inte är möjligt?

   Kag tjänar Herren med stor glädje, särskilt då jag bekämpar heresier och heretiker! ;)

   Antony

   Radera
  14. Det är inte möjligt att mota Djävulen vid kyrkporten. För du tar väl med dig själv in i gudstjänsten? Och är du en syndfri människa Antony? Om du säger att det är så tror jag dig givetvis.

   Jag förstår att när uppmaningen att tjäna Herren med glädje kommer, då tänker du: Visst, nu ska jag skriva ännu ett anonymt hånfullt meddelande på BloggarDag, det är detta som menas.

   Radera
  15. Anna, jag är en fattig syndig människa, men absolut inte besatt av djävulen, och de smådjävlar som ofta sitter på min axel hoppar skrikande av då jag gör korstecknet med vigvatten.
   Du är välkommen att bli medlem i den enda Sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan, så får du uppleva det själv!

   Antony

   Radera
  16. Anna, det är sorgligt att du blir så lättkränkt av sanningar!

   Antony

   Radera
  17. Nu undrar vi lte till mans: är det korstecknet det hänger på eller vigvattnet? Vad är det ondskans andemakter skyr? Inte ett torrt korsets tecken. Och vad i vigvattnet är det som ger effekt? Dopet?

   Radera
  18. Dr Sandahl är "på spåret", visst är det vigvattnets dopbekräftelse som ger skyddet mot djävulens makt och anhang, vad skulle det annars vara? Har ni i Svky slutat tro på dopets exorcism och är i då Svkys dop giltigt?

   Antony

   Radera
  19. Det låter ju verkligen fantastiskt, Antony! Som en försmak av himlen, en plats dit Djävulen inte når. I en katolska gudstjänst vet jag att här tänks inte en ond tanke om andra människor! Här vet jag att alla går därifrån fullkomligt och ärligt inställda på att bryta med allt syndfullt beteende i vardagen. Här tittar ingen snett på någon som tar emot nattvarden som inte borde få det och prästen drabbas aldrig av stress och låter sitt humör gå ut över vaktmästaren i sakristian. Och visst visar prästen sin kärlek till alla barnen som han får tillgång till men inte på det sättet alls! Inom de katolska kyrkväggarna förekommer inget ont överhuvudtaget. Fascinerande!

   Radera
  20. Obetalbar konversation! (Hur kan ni bara hålla er allvarliga?) /Sophia

   Radera
  21. Sophia; Vad får dig att tro att "vi" är allvarliga?

   Radera
  22. Fascinerande, Anna, att djävulen själv härjar i alla småsynder och brister. Att vara MTD-protestant är uppenbaarligen en ständig dans med djävulen?!
   Antony

   Radera
  23. Antony: Nå, nu räknas inte de sexuella övergrepp som sker inom den katolska kyrkan som "småsynder och brister". Men annars har du helt rätt. Djävulen är minst lika aktiv i det vardagliga. I det småsinta, i det själsdödande tråkiga och i små metoder som får någon att förlora arbetsglädjen till exempel.

   Glöm heller inte ackompanjemanget på tvärflöjt. Där har D varit framme, helt klart.

   Radera
  24. Tänk, jag trodde att det var ultrakalvinister som avskaffat läran om den fria viljan och så kommer MTD-Anna och visar att det postkristna samfundet är besatt av djävulen!
   Antony

   Radera
 6. Tydligen har man en egen handbok i Lunds stift. Enligt DK-protokoll från 1987. Övriga delar av SvK följer den från 1986.

  Kan det vara där knuten sitter,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Handbokens del II, med bl a vigningsordningarna, är från 1987. Ingen knut, m a o.

   Radera
 7. Imprimatur är en god förvisso en god ordning. Denns kvinna, borde ha avkragats för länge sedan, hon måste ha gett uttryck för hennes kätterska uppfattningar redan tidigare.

  För övrigt är VDM inte den mest vederhäftiga benämningen av en präst.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. VDM är väl tiyeln på lutherska pastorer, som saknar vigningssuccession och vars främsta uppgift är att predika.
   Antony

   Radera
 8. Damen i fråga hade skrivit ner sina galenskaper och gett ut dem. Det var liksom svart på vitt. Men söndag efter söndag står företrädare för MTD och på predikostolarna harsplar ur sina galenskaper, och de går fria.
  Stig W
  Stig W

  SvaraRadera
 9. Tror inte att det är nån större risk med att utsättas för yogaprästinnornas tomma babbel på söndagarna. Hur många går till svenska "kyrkan" av andliga skäl? Berit

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gjorde det. Ett tag i alla fall.

   Radera
  2. Vissa "prästinnor" bjuder god förkunnelse, även ur klassiskt kristet perspektiv. Helt klart att föredra framför diskutabel manlig predikan. Sen har vi ju frågan om sakramentens giltighet och ämbetets natur, och då blir det svårt för många gudstjänstdeltagare, liksom för fler kvinnor i prästtjänst än som kanske förmodas. /Sophia

   Radera
  3. Sophia - jag tror att Du har helt rätt! Jag hade (på 1970-talet) en del kontakter med Margit Sahlin (en av de första kvinnliga prästerna) och upplevde henne som en helgjuten person med stark tro, "högkyrklig" teologi och personlig karisma. Tragiken är väl att SvK inte lyckades ta hennes (och säkert många andra kvinnors) talanger till vara i kyrklig tjänst på ett mer okontroversiellt sätt, dvs. utan att därigenom förändra prästämbetet i "okatolsk" riktning. Jag tror att Margit inte skulle ha gillat utvecklingen i dagens SvK, trots att (eller kanske därför att?) prästämbetet i SvK håller på att bli ett "kvinnoyrke"./Paul

   Radera
  4. Finns det något som är mer schizofrent än "högkyrkliga" prästinnor?!

   Radera
  5. Anonym - Nej, inte idag. Men läget var - mirabile dictu - faktiskt annorlunda på 1970-talet./Paul

   Radera
 10. BOD,

  Vilka är "vi" i ditt fall som du alltid refererar till. Du och dina politrukkolleger knappast så många av kommentatorerna här eller...

  Talar Du kanske som gamla konungar= Majestatis plralis Vi, BOD SVeK´s erbarmerlige förespråkare..

  //HH

  SvaraRadera
 11. Hatten av för Bloggardag!
  Tack för referensen till http://kyrkligdokumentation.nu/beslutEFB2018.pdf

  Sorgligt som man må tycka för en medmänniska så var det enna tragikomiskt att läsa hennes svar. Vad jag, arma imbecill, undrar över är detta: hur kan en sådan förkunnelse ha fortgått under många år? Det värsta är väl att, såsom fader Dag påpekar, detta är i stort sett vad många i kleresiet förkunnar och tror på själva.

  Samtidigt avkragas präster i mitt gamla stift för - vadå? De förkunnar evangelium. På det gamla, goda lutherska viset.

  Ack huru jag önskar att Domkapitlet i Lund hade undersökt biskopens i Göteborg göranden och låtanden.

  GAF
  inom kort pensionerad generalmajor

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gärna det - men glöm inte folkkyrkan!

   Gärna hatten av för bloggaren - men också för Svenska kyrkan, tillägger jag.

   Om generalmajoren i enskild ställning gör honnör för folkkyrkan, lovar jag att ta av hatten dubbelt för Dag Sandahl!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. GAF: Vilken präst har avkragats för att de "förkunnar evanglium". Det vore ju häpnadsväckande om det var sant, så vänligen ge ett exempel även om inte namn behöver nämnas.

   P.S Varför anser du det nödvändigt att ange ditt yrke och din grad inom det militära för att kommentera under detta?

   AR
   Icke-pensionerad sfi-lärare

   Radera
 12. Marianne Blom gav för ett 20-tal år sedan på Verbum ut en bok där hon beskrev syndafallet som "ett fall framåt" (det hade hon sagt i en helgsmålsbön också och blivit anmäld av Kyrkliga Förbundet). Inte blev hon avkragad? Inte K-G Hammar heller, väl, trots kätterier väl i klass med denna. Eller min egen dåvarande kyrkoherde i "Strandänge", se http://efsidag.blogspot.se/2008/10/skandalen-i-strandnge-eller.html (Det är skillnad på folk och folk förstås).

  Till yttermera visso stod det i Kyrkodagboken eller Kyrkoalmanackan för reformationsåret 2017 (på tredje söndagen i fastan, tror jag) att syndafallet var ett fall framåt. Vilket, som C S Lewis påpekat, är som att säga att eftersom "mitt hjärta är krossat" är en bild betyder det "jag känner mej mycket glad." Alldeles bortsett från, om det nu har någon betydelse, att det är exakt den förkunnelse som "vår Fader i avgrunden" (cit. Från helvetets brevskola) alltid velat befordra men som bl.a. C S Lewis kraftfullt invänt mot i romanen Perelandra, där Gröna damen motstår frestelsen utan att därmed på något enda vis bli dummare eller mindre högtstående (tvärtom!).

  SvaraRadera
 13. BOD,

  Ja man måste nog vara just politruk för att kunna påstå ngt så dumt som att Giertz ord inte motsäger dina här.

  Min fråga är snarare. Är Du verkligen så dum och vem försöker Du inbilla att dina tokerier är sanning?

  Dva annat än politrukiska faktaförvrängningar?

  Det verkar som dina politrukkolleger just inte är eniga ens med dig. De inser kanske hur dumt du argumenterar. Får dem att verka intelligenta i jämförelse med Dig och det är ju trevligt för dem.

  Åtminstone så länge de har vett att inte själva sätta igång med resonemang som varken är logiska eller sammanhängande ens som faktaförvrägning.

  //HH

  SvaraRadera
 14. Ja Sophia har rätt; även kvinnor kan hålla en god predikan. Predikan är inget sakrament och prästämbetet är inte i första hand Ordets ämbete. I samma utsträckning som manliga lekmän kan ges tillstånd att predika utanför högmässans ram kan kvinnor ges det.Tyvärr torde få vara kallade
  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M, det är väl bara abedissor som får predika i Kyrkan, och det kan i undantag ges dispanser till män (lekmän) att leda ordets liturgi men där får de väl inte predika?

   I den Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan är predikorätten väl förvaltad av dess vigda, manliga, Magisterium.

   Antony

   Radera
  2. Jo, Jonas har rätt. "Rätten" att predika är - i den katholska kyrkan - inte kopplad till prästvigningen."Prästämbetet är inte i första hand Ordets ämbete" (utom möjligen i reformerade kyrkor?)./Paul

   Radera
  3. Jonas M: Ok, kvinnor kan predika. Men en fråga du inte svarade på sist (kanske för att du inte såg den) är vad du menar menar med att männen ska ha all makt när det gäller moralfrågor. Kan du svara på den nu?

   Radera
  4. Paul, man måste vara diakonvigd dör att få predika i mässan, och lekmannapredikan ska inte ske vid ordets liturgi (ett missbruk som JPII rättade till). Vissa abbedissor har predikorätt i sina kloster, enbart där, så +99,9% av predikan utförs av diakoner, präster och biskopar.
   Antony

   Radera
  5. Jonas M: Jag tänkte nästan det! Att du inte skulle svara igen. För då blir det nämligen komplicerat. På ett sätt som aldrig nämns på denna blogg. Detta är något man inte vill ta i helt enkelt, att det inte bara handlar om kvinnors roll i gudstjänsten.

   Männen ska ha all makt i moralfrågor. Jag smakar fortfarande på meningen.

   Radera
 15. Apropå,

  Min poäng om den nu inte förstods var det radikala. Om man inte är "ens2 VDM kan man omöjligt inneha ett ämbete som präst i en Kristi Kyrka. I ett SVeK kan man dock tydligen åtminstone benämnas tom biskop men ämbetet?

  //HH

  SvaraRadera
 16. Anthony, av den kanoniska lagen kan jag inte se att det görs någon skillnad mellan kvinnliga lekmän och manliga när der gäller Ordets gudstjänst. Jag kan tänka mig att vad de tänker predika om kanske ska godkännas i förhand. Men undervisning av kvinnor i reträtter torde vara vanligen förekommande och det är ju något som avvisas av ortodoxa lutheraner.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Jonas M, vilka paragrafer i kyrkorätten hänvisar du då till?
   Antony

   Radera
 17. Bäste Anthony, Can. 759, 766 ff

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka beskriver att det måste beslutas kollegialt av biskoparna om en icke vigd person ska få predika, vid enstaka tillfälle. +99,9% utförs av diakoner, präster och biskopar.
   Antony

   Radera
 18. I Stockholms katolska stift bestämmer biskop Anders kardinal Arborelius OCD. Men du har helt rätt i att det nästan alltid är de som erhållit vigningens sakrament som predikar.

  Jonas M

  SvaraRadera