torsdag 4 januari 2018

Kära vänner!

I nyårstid satt Modéus II och plitade ett brev till sina vänner. Jag fick det också. Naturligtvis läste jag detta brev, icke utan rörelse.

Först knöt Modéus II an till #metoo-kampanjen. Det var viktigt att skammen flyttades från offer till förövare, tyckte han. Det ligger en del i det, men präster brukar annars tycka att det viktigaste är att skulden hanteras och flyttas från gärningsperson till Frälsaren själv. Skam är det ingen glädje med.

Nu räckte det inte med att skammen flyttas och att vi i stiftet har stödpersoner. "Vi behöver få till stånd verklig förändring så att vi ser och behandlar varandra som de unika människor vi är, var och en skapad till Guds avbild." Det är vackert sagt och behovet väl preciserat. Men hur går detta till? Snabb, relevant reaktion talar Modéus II om och lägger det stora ansvaret på kyrkoherdarna. Blir det inte lite av det gamla vanliga att pastorn är emot synden och kyrkoherdarna, de stackarna, vad ska de göra?

Hav tröst: "Vi lever i en på många sätt osäker tid och delar säkert oron för vart vår värld är på väg." Inte jag. Denna värld går mot sitt slut, det har jag läst. Himlakroppar ska upplösas och en massa sådant. Min oro gäller Svenska kyrkan. Vart är hon på väg? Jag tar till mig de tröstens ord Modéus II ger: "Låt oss aldrig förlora tilltron till att kyrkan har en viktig roll att spela i vår tid." Eller gör jag?

Rein theoretisch kan jag tänka så, men hjälp min otro. I det utbud Svenska kyrkan består oss med och ett budskap att Jesus är hen tycker jag ett kyrkosystem träda fram, som lika gärna kan få gå under.  "Låt oss inte förlora hoppet när media mest uppmärksammar ett ökat antal utträden och ett minskat gudstjänstdeltagande." Nä, vi sjunger psalmen om att kaffe och bullar gör mig glad.

"Alla vi som finns i Svenska kyrkan vet vilken skillnad vi gör för människor." Det är positivt tänkt, men de flesta kloka gamla präster tänker inte så. De undrar vad det blev av det hela. Det är en klok undran. En biskop borde därtill fundera över vilket "vi" det är som gör allt det där fina. Förr i världen brukade präster här tala om Anden. Bortsett från allt och inför alla utmaningar vi kommer att möta så, läs noga nu, "måste vi hjälpa varandra att hålla fast vid en verklighetsbeskrivning som både är sann och som skänker hopp." Vilken är denna verklighetsbeskrivning? Den Heliga Skrift i urval för allt är inte Guds Ord eller de verklighetsbeskrivningar stiftskansliet förser oss med? Skulle det, rent teoretiskt fortfarande, kunna tänkas finnas verklighetsbeskrivningar som är sanna men som alls inte skänker hopp?

Det ska bli präst- och diakonmöte och då handlar det om trons centrum Jesus Kristus. Det är bra. Bön, gudstjänst och arbete tillsammans för en bättre värld lyder det recept Modéus II ger. Lagiskheten ligger nära till hands. Jag vet varför.

Det har varit kyrkoval. "Vilken glädje att så många vill ta ansvar!" Roligt att Modéus II hälsar sverigedemokraterna så. De är inte vana vid vänligheter av detta slag. Han manar de förtroendevalda att leva med i församlingen. Det är ett besked om hur det i verkligheten är ställt. I min fromma värld skulle detta inte behöva sägas, för där skulle de förtroendevalda självklart komma ur detta liv. "Ingenting markerar starkare att du vill och tror på kyrkans framtid än din närvaro", skriver han om församlingen och gudstjänsten. Därmed fokuseras två problem:
1. Om en förtroendevald inte kommer, ges då besked om vad den personen vill och tror om kyrkans framtid?
2. Om jag envisas gå, har jag därmed markerat att jag vill och tror på Svenska kyrkans framtid? Som hon nu framträder, tror jag inte någon framtid och vill den inte heller. Jag menar att omvändelse behövs. Ska jag sluta gå i kyrkan för att inte skapa något annat intryck än att det är allvar nu?

Modéus II slutar med påminnelsen att det i år är 60 år sedan Svenska kyrkan fattade beslut om att öppna vigningstjänsten för kvinnor, till glädje och välsignelse för vår kyrka. Det var ett underligt sätt att uttrycka saken. Nog fanns det kvinnor i vigningstjänsten dessförinnan, syster Greta som jag mötte t ex.

Om 60-årsjubiléet i höstas av att kyrkomötet sa nej till den reformen sa och säger Modéus II intet. Inte heller att det är Sveriges riksdag, som trots Svenska kyrkans "nej" tog beslutet våren 1958, vi har att tacka för beslutet. Han går i stället över till att påminna om Inger Svensson och då är det väl trots allt inte bara glädje om det inte ska ljugas kraftfullt. Glad är han och vill uttrycka sin glädje. "Utifrån den ordning vi har i Svenska kyrkan är det också viktigt att alla i vigningstjänsten behandlas lika och att alla känner sig erkända fullt ut i sin tjänst i Svenska kyrkan." Behandlas lika? Vad säger kv*nn*pr*stm*st*nd*rn* om detta överraskande perspektiv på tillvaron? De kanske blir glada. Eller bara misstänksamma. För vad betyder detta viktiga "utifrån den ordning vi har". Är de lika exkluderade som vanligt? Jag antar det.

El-cykeln kom inte i går och det gjorde inte dagsregnet heller så hade den kommit, hade vi kunnat cykla lite, barnbarnen och jag. Provcykla. Det skulle nog gått bättre än provtänkandet i Västerås. Men  utan el-cykel gick inte detta. Ska jag ringa Dagen och fråga vilket speditör som anlitats?46 kommentarer:

 1. ”Utifrån den ordning vi har...” . Så kunde en kyrkoledare i Tredje riket tänkas uttrycka sig: ”Utifrån den ordning vi har (dvs att endast arier får prästvigas) i Tyska kyrkan är det viktigt att alla i vigningstjänsten behandlas lika....SRK

  SvaraRadera
 2. Är det inte lite överkritiskt att så i detalj nagelfara Modéi nyårsbrev? Vad skall den stackaren egentligen säga? Rektorers eller VD:ars små tal eller hälsningar till personal är sannerligen inget att hänga i julgran, detaljgranskat och analyserat i sina beståndsdelar. Eller predikningar för den delen?

  Man måste sno ihop något som låter positivt, framtidsinriktat, anständigt, och inte får alltför mycket kritik.

  Ja vad skall den stackarn säga?

  Att det sen är roande att få följa docentens söndersmulande kriarättning, är en annan femma. Växjöbispen läser nog. Troligen är han road, förhoppningsvis tacksam, och förmodligen tänker han på vad Magistern i all inkluderande försiktighet hade kreerat, om Magistern själv hamnat på Östrabo? /smun

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vare sig på Östrabo eller någon annan biskopstjänst/bostad "hamnar" man. Man blir erbjuden/tillfrågad och har själv ansvar för hur man hanterar erbjudandet ifråga.

   Jag i Halland

   Radera
  2. Si där råkade jag själv ut för uppmärksam läsning. Tack Halland! Endast genom respons lär man sig nyanser och hur orden skulle kunna komma att uppfattas. / smun

   Radera
 3. Jag har många gånger funderat på hur den självgode Modéus II kan leverera alla sina floskler och moraliserande hycklerier? Då gav dr Sandahl mig svaret: MTD!
  Antony

  SvaraRadera
 4. Hör härå! På min arbetsplats får jag inte diktera mina arbetsuppgifter själv! Det är faktiskt ingen av de anställda som får det!

  Följden kan bli att erkänt duktiga och ansedda geografilärare nekas en tjänst för att de inte godtar att de måste undervisa i svenska för invandrare och inte i geografi.

  Det är en skam. Och något ni borde tänka på. Det är inte bara ni som exkluderas utan andra lider värre än ni.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vänta bara tills Putin har ockuperat Sverige. Då ska du få se på exkludering och lidande när geografilärare inte får tjänster bara för att de inte vill lära ut att Krim är en del av Ryssland.
   /Per H

   Radera
  2. Per H: Jag förstår din poäng MEN kvinnoprästmotståndarna tvingas inte att hävda något som de anser är fel. Det är fullt möjligt att göra sina plikter vid altaret tillsammans med en kvinnlig kollega trots att man tror att Gud inte menat att hon skulle vara just där. Precis som man kan dela ut oblater gjorda av guarnkärnmjöl eller vad det nu är - varför kan man kompromissa där men inte när det gäller kvinnliga präster?

   Radera
  3. "Det är fullt möjligt..." Säg det till geografiläraren som tvingas åka med sin klass till Krim under rubriken "Studiebesök i Ryssland".
   /Per H

   Radera
  4. Per H. Jag tycker att din jämförelse haltar ytterst betänkligt. Det är ju just det som kvinnoprästmotståndarna inte tvingas till, att "hävda att studiebesöket på Krim skedde i Ryssland". De tvingas inte hävda något alls. För övrigt tycker jag inte att hållningen att anse att ett studiebesök för barnen går före, trots att man under resans gång måste hålla käften om att man inte anser att Krim tillhör Ryssland är fel per definition. Tror jag.

   För övrigt så, hur gärna du och dina meningsfränder än vill framställa det stå, så är hållningen att kvinnor kan bli präster förankrat bland majoriteten av kyrkomedlemmarna, även om det gick fel till 1958. Du kan därför inte jämföra det med ett land som med militärt tvång tilltvingar sig land som inte tillhör nationen i fråga. Om den lilla skara som utgörs av kvinnoprästmotståndare fick ha den makt du anser att ni ska ha så vore det ett exempel på ett långt värre övergrepp än det vi ser i dag. (För ja, jag anser att det sker vissa övergrepp som när Löfvém uttalar sig om saker som bara angår kyrkan. Dvs som medlem får han påverka, men han ville göra det som statsminister.)

   Radera
  5. Per H: Tror inte det kom med i mitt sista svar, att du avstod från att svara på varför kvinnoprästfrågan är viktigare än oblatfrågan.

   Radera
  6. Nåja, Krim hade nog varit "ryskt" lika länge som det "ryska" riket bestått? Det var väl Stalin (själv georgier) som fick för sig att skänka halvön som en gåva till Ukraina ("symboliskt" - på den tiden då hela området var sovjetiskt)?/Paul

   Radera
  7. Jag mindes fel - det var inte Stalin utan Chrusjtjev (själv ukrainare), som i mitten av 1950-talet "skänkte" Krim från den ryska till den ukrainska sovjetrepubliken. Och som därmed lade grunden till 2000-talets Krimkrig. Detta gör väl snarast saken mer komplicerad, men rätt skall vara rätt. Jag betvivlar att president Reagan hade velat kalla nutidens "rebeller" på Krim för "freedom fighters", även mot bakgrund av västukrainarnas historia som Hitlers medlöpare och vasaller under WW2. Historia är en komplicerad vetenskap... "bet, Kindlein, bet! Morgen kommt der Schwed". /Paul

   Radera
  8. Förutom ord talar även handlingar. Att åka till angiven plats under angiven rubrik talar sitt tydliga språk. (Jag bortser då för enkelhetens skull från de historiskt komplicerande faktorer som Paul lyfter fram.)

   Frågan är hur mycket hållningen hos ett antal människor väger jämfört med hållningen hos samma människors Skapare?

   "Kvinnoprästfrågan" och "oblatfrågan" är två olika frågor som inte har något absolut samband och därför ser jag inte meningen med att diskutera dem samtidigt. Dock är det ett faktum att Bibeln talar betydligt tydligare om kvinnors och mäns uppgifter i gudstjänsten än om vilket mjöl nattvardsbrödet ska innehålla.
   /Per H

   Radera
  9. Per H: Först vill jag upplysa dig om att Bibeln inte alls talar om "gudstjänster". De sammankomster som beskrivs är något annat än det vi kallar gudstjänst.

   Sedan - om man själv söker sig till att jobba hos den ryska statsmakten så får man även där utgå från att den vill bestämma ens arbetsuppgifter, som på alla andra ställen. Om jag såg SvK som likvärdig med ryska staten bör jag inte alls söka mig dit - det är en befängd idé och jag förstår inte varför du envisas med att "du2 ska göra det ändå - för att sedan klaga över att du inte fick bestämma själv?

   Kyrkans tradition. Paul! Oblater är bakade på vetemjöl och inget annat. Tror du att du kan komma och själv bestämma vad som är viktigt/oviktigt på detta vårdslösa sätt?

   Radera
  10. Då får jag i så fall upplysa dig om att jag mycket väl vet att ordet "gudstjänst" inte används i de svenska översättningarna på de aktuella ställena. Däremot är de samlingar det talas om föregångare till våra dagars gudstjänster så att säga att de är något annat är inte korrekt.

   Sen var ju situationen en ockupation så då finns kanske inte riktigt möjligheten att välja som man vill.
   /Per H

   Radera
  11. Anna - Naturligtvis bakas nattvardsbrödet av vete! Har jag hävdat något annat?/Paul

   Radera
  12. Paul: Nej, jag skrev fel. Jag menade Per.

   Radera
  13. Anna - Förstår förväxlingsrisken; både Per och jag är ju uppkallade efter apostlafurstar. :-) /Paul

   Radera
 5. Metoo-kampanjen är till avgjort största delen bluff och spel för gallerierna. Direktimporterad från sysslolösa B-"skådespelerskor" i Hollywood och i Sverige flåsande orkestrerad av en falskspelande offerkoftelobby av karriärcaughta maktkvinnor med (alltför) stort inflytande över anpassliga massmedier. Att sv"k" också vill vara med på ett hörn och hojta är väntat, den nödvändiga våtmarksfaktorn är mycket stor. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har irriterat mig på alla dessa kända skådespelerskor på löpsedlarna (en av dessa har förresten tidigare vikt ut sig i en herrtidning och sade - när hon tillfrågades om hon ångrade något i sin karriär i en tidigare intervju - att detta med utviket ångrade hon inte alls)som klagar över mäns tafsanden. Dessa kvinnor är tuffa nog att ha gjort skådespelarkarriär men har inte sagt ett ord tidigare - men självklart kunde de (som har mål i munnen) ha sagt ifrån! Vad som däremot kommer i skymundan är de riktigt allvarliga övergreppen. Gång på gång händer det numera(sedan den enorma invandringen började) att unga tonårstjejer blir våldtagna av hela gäng killar - DET borde media fokusera på istället! Får man tag på dessa avskyvärda förövare?

   Radera
  2. Men jag tror jag bli tokig!

   John, jag har sagt åt dig att gå och ställa dig i ett hörn med en soptunna över huvudet. Gör som du blivit tillsagd i stället för att hålla på och snacka skit här!

   Och Anonym 20.01:
   I åratal, eller rättare århundraden, har kvinnor som sagt ifrån misstrotts, skuldbelagts och hamnat i en än värre situation än innan de sa ifrån. Så många har tigit för att de visste att de inte skulle tjäna något till, andra har talat och fått bära dubbla bördan. Så sluta slänga skit!
   Sedan spelar det inte den minsta roll om en kvinna vikt ut sig i en herrtidning eller gått naken mitt på stan, för det ger fortfarande ingen karlslok rätt att våldta henne, tafsa på henne eller vad det beträffar nedvärdera henne. Och gör de det är hon i sin fulla rätt att klaga. SLUTA lägga skuld på offer!!!

   Och ja, det är skrämmande och genomvidrigt med gängen av killar som våldtar ensamma tjejer. Men mentaliteten bakom är exakt dem samma som Anonym själv ger uttryck för - att kvinnor som inte lever upp till manfolkakräks moraliska principer har sig själva att skylla om de råkar illa ut. Så bara lägg ner sådant här skitsnack!

   den Lea

   Radera
  3. Jag håller med 'den Lea'! I ett sådant brett svep som det vi nu ser, inom olika yrkesgrupper, tar en och annan säkert chansen att nypa till någon hon inte gillar. Men det ändrar inte att merparten av kvinnorna är motiverat upprörda. Abusus non tollit usum.

   Radera
  4. Jag som skrev ovan (4 januari 20:1) är själv kvinna och det finns inget brott som upprör mig mer än sexuella övergrepp mot barn!!! Vad jag (och många fler kvinnor) retar oss på är att de verkliga övergreppen kommer i skymundan av dessa kändisars jämförelsevis triviala berättelser. Samma sak händer i England. Om någon orkar läsa ett tänkvärt inlägg om detta på engelska, så kan jag rekommendera brittiska journalisten Melanie Phillips artikel "The New Morality Patrol". Texten publicerades October 31, 2017 och finns att läsa på hennes blogg MelaniePhillips.com.

   Ett citat från Melanie Phillips artikel:

   "All of this is reprehensible, but the reaction is out of all proportion. A man placing his hand on a woman´s knee is being denounced in the same breath as rape."

   Radera
  5. Anonym: Det är fullkomligt ointressant om du är kvinna eller inte - vi vet sedan förr att kvinnor gärna skambelägger andra kvinnor och själva uttalar saker som en kvinna som klär sig på ett visst sätt "ber om att bli våldtagen" osv.

   Och jag delar inte din mening att "de verkliga övergreppen kommer i skymundan". Det är som att påstå att om sjuksköterskors förhållandevis låga löner kommer i rampljuset så kommer låga löner och barnarbete i Indien i skymundan. Klaga inte, för det finns de som har det värre! är sensmoralen. Det är en dålig moral.

   Däremot säger jag inte emot att det kan ha förekommit överdrifter eller rent felaktiga utpekanden i vissa fall, berättelserna har varit så väldigt många. Och jag håller därmed som jag förstår det med Göran ovan.

   Radera
  6. Lea kl 00.11: Ett paradexempel på "kvinnlig" offerkofteargumentation. Bevisar hur uppblåst hela metoo-tramset är. Tuttan

   Radera
  7. Anonym 11.35:
   Du menar alltså att lite ovälkommet tafsande ska kvinnor stå ut med? Jag håller inte med.

   Dessutom bygger du vare sig du är medveten om det eller ej på den bedrövliga idén om 'fina flickor' respektive 'dåliga flickor'. De som inte är tillräckligt 'fina' och har gjort allt rätt, har enligt dig inte rätt att klaga på sexuella övergrepp. Det är det slags mentalitet som gjorde att polisen var så seg med att utreda den brutala våldtäkten i Fitja - offret var ju bevars missbrukare och inte 'fin' alls.

   Vad menar du med 'riktiga våldtäkter' egentligen?

   Tuttan:
   Ännu ett alias för John, eller? Nog för att det finns gott om puckon som skriker om offerkoftor så fort en kvinna påpekar några beska sanningar, men så värst många brukar inte hänga här.
   Påståendet att kvinnor alltid gör sig till offer följs också alltsomoftast av en litania om hur buhu, buhu, jättejättejättemycket mer synd det är om män, buuhuuu.

   den Lea

   Radera
  8. Åsa Linderborg på Aftonbladet överraskade igår med en mycket läsvärd artikel: "Ett svartvitt Metoo förminskar kvinnor".

   https://www.aftonbladet.se/a/6nkk88

   Radera
 6. Nu är du där igen. Ute och cyklar iförd skygglappar stora som dasslock
  Lägg av nu, John.
  #tröttpåtrams

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snarare tröttpåtrams som fallit i farstun! Berit

   Radera
 7. Mer sällan som biskopars utskick numer kommer med något av vikt.Och det sagt inte bara för att vara elak, utan med sorg i rösten. I den romersk-katolska kyrkan t ex förmår den ranghögste att göra det genom att tala om trons väsentligheter och centrum medan Sv kyrkans karriärprelater ständigt envisas med att vara fixerade vid kvällstidningarnas löpsidor. För övrigt upprörs av över den uteblivna cykeln. Snart får vi starta en insamling om inte Pingstvännerna fixar detta!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 8. Men vad skulle biskopen ha satt på pränt för att få godkänt?

  -Men snälla nån då, hr bloggare, är inte dessa återkommande nålstick mot Din biskop onödiga? Vad skulle Modéus har skrivit för att få godkänt av Dig?

  Sedan undrar jag, vad som menas med att biskopen hälsar sverigedemokraterna särskilt? De gjorde ju ett sämre val, än de själva hade förväntat och andra trott. Och visst tar de förtroendevalda ansvar för kyrkan, inte minst i beslutsorganisationerna. Det har de alltid gjort, om någon har en annan uppfattning. Att de på denna bloggs kommentatorsfält är ständiga måltavlor förändrar inte denna verklighet; vad vore Svenska kyrkan utan sina förtroendevalda?

  Och det är givetvis mycket, mycket glädjande - som biskopen skriver - att valdeltagandet starkt ökade och överträffade de flesta förväntningar.

  Jag tycker att bloggaren också utan reservationer skall instämma i detta och glädja sig åt väljarnas intresse för kyrkovalet.

  Det var verkligen glädjande att som valnämndsordförande i församlingen se köerna av gamla och unga, av väljare som gärna bytte några ord med oss i nämnden vid kaffebordet.
  Folkkyrkan visade sin livsduglighet!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, nej! Nu ljuger herr kroniskt gudstjänstskolkande "förtroendevalde" Dike öppet och skamlöst! I Mörrum uppvisade tvärtom "folkkyrkan" på flera sätt att den är döende.
   I Mörrum-Elleholm deltog betydligt färre i kyrkovalet: endast 15,65% av de röstberättigade jämfört med det upptrixade riksgenomsnittet 19%. Vad har den store Tydliggöraren av den svenska "folkkyrkan" herr Dike att säga om det?
   Är ett sådant försvinnande lågt valdeltagande ett tecken på en fungerande demokrati? Varför kom inte fler?
   Är endast två valbara alternativ tecken på en levande gräsrotsdemokrati? Varför är inte engagemanget större?
   Vi förväntar oss också en kommentar till det ytterst tveksamma i att de "nominerade" själva sitter och räknar ihop rösterna med alla de frestelser och risk för valfusk det kan innebära.

   Nej, herr Dike, demokrati är ett heligt ord. Demokrati är något helt annat än de alltför frestande möjligheter för ett hycklande parasiterande fåtal att intill döddagar kunna storgöda sig bakom ryggarna på en kaffedreglande fårskock! Mörrumsvalet stinker av tveksamheter. /John

   Radera
  2. BOD - Hur många var där enbart för kyrkans skull? Och hur många kom dit för att ge en fjäder i hatten åt sitt sekulära parti (för det finns väl inget partistöd att hämta i det kyrkliga)? Eller för att se till att okyrkliga partigängare kan fortsätta styra "folkkyrkan" mot undergången?/Paul

   Radera
  3. Vad bloggaren saknar i Modéus skrivelse framgår tydligt om man bemödar sig om att läsa bloggposten noggrant och inte reflexmässigt reagerar på att kritik framförs.
   /Per H

   Radera
  4. Det är alltså ett tecken på folkkyrkans duglighet att SD samlade sina styrkor för att öka sin plattform inför riksdagsvalet och en hel hoper människor samlade sig för att SD skulle misslyckas med detta?
   Det har inte ett dugg med ökat intresse för kristen tro att göra. Hr Dike är så _fruktansvärt_ enfaldig.

   den Lea

   Radera
  5. Det nya året är det gamla likt - för signaturen John!

   John har uppenbarligen inte avgivit ett nyårslöfte att hädanefter uppträda seriöst, undvika personangrepp och bete sig som man normalt gör i möblerade rum.

   Nå, det är hans sak.
   Här skall bara den sakupplysning ges, att i Mörrum-Elleholms församling ökade valdeltagandet i 2017 års kyrkoval med cirka fem procent (har ej exakt siffra framför mig), dvs med drygt trettio procent sedan 2013.

   Men John är inte ett dugg intresserad av sakfrågor. Han har bara ett för ögonen: att gå till personangrepp.
   Ja, var och en blir lycklig på sitt sätt, heter det ju med viss travestering.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Herr Dike falsk-siffertrixar i takt med att djävulen klappar händerna. /John

   Radera
 9. den Lea m fl, som vägrar glädja sig åt det starkt ökade valdeltagandet!

  -Ja, mitt herrskap, er reaktion är synnerligen märklig - för att inte säga bedrövlig. Leas beskyllning mot mig för enfald faller tillbaka på henne med full kraft. Skälen är flera:

  1. Ett ökat valdeltagandet - i detta fall starkt ökat - är alltid gynnsamt för, och stärker, demokratin. Vilka är det på dessa spalter som länge viftat bort förra valets cirka 12 procents deltagande och därför hånad just det demokratiska värdet?

  2. Att hejda SD borde väl i sig vara en god sak för kristet övertygade personer. Har Lea inte tänkt tanken, att ställningstagandet också grundar sig på omsorg om Svenska kyrkan?

  3. Skulle Leas och ni övriga kritikers reaktion blivit den aktuella, om det hade varit Frimodig Kyrka som blivit den store valvinnaren i stället för de politiska partierna?
  Svaret ger sig självt: då, minsann, hade klackarna hamnat i taket, eller åtminstone på tangentbordet, och resultatet visat väljarnas kyrkliga intresse.

  4.Sensmoralen är alltså, att "fel" grupper blev stora valsegrare, medan favoriten förlorade. I stället för att lugnt analysera valet, dra riktiga slutsatser av utfallet och anpassa kommande program till verkligheten, väljer kritikerna att vifta bort betydelsen av väljarnas glädjande kyrkovalsengagemang.
  -Ni är dåliga förlorare, mycket dåliga! Thats it!

  Slutligen försöker Per H "tyda" bloggarens åsikter utan att nämna vilka de då är, dvs vad som borde ha stått i biskopens brev. Berätta det då för oss, Per H!

  BENGT OLOF DIKE  3.

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD; Din oförmåga att läsa bloggposter noggrant överträffas bara av din oförmåga att läsa kommentarer noggrant. Metoden för att få reda på det du vill veta finns beskriven i min kommentar och kan gärna inte anges tydligare. Ytterligare ledtråd: notera vid genomläsning av bloggposten särskilt vad som följer efter ordet "men" och hur satserna som följs av frågetecken är formulerade!
   /Per H

   Radera
  2. Hr Dike:

   1. Om det kan sägas stärka demokratin så vidare värst kan diskuteras. Inte över sig intressant heller, då det hela inte ett enda dugg handlar om ett stärkt intresse för den kristna tron.

   2. Att hejda samtliga politiska partier hade varit en god sak. Den omsorg jag hade velat se hade varit en omsorg om den kristna tron och förkunnelsen. Den serverades inte.

   3. Det där var nästan _för_ enfaldigt till och med för att komma från hr Dikes tangenter. Självklart hade det varit en annan sak, eftersom Frimodig Kyrka är ett kristet parti som värnar om den kristna tron, inte ett politiskt som värnar sin politiska ståndpunkt. Så ja, då hade det funnits hopp om väljarnas intresse för kristen tro.

   4. Hr Dike försöker göra en poäng av något som omöjligt kan vara en poäng. Om en schackförening ska tillsätta en styrelse och flera fotbollsklubbar engagerar sig för att få in representanter, är det ganska givet att schackspelare hellre ser andra schackspelare i styrelsen än fotbollsspelare som inte kan något om schack och inte är intresserade, utan bara vill in i styrelsen för egna fördelar. Schackspelarna är inte dåliga förlorare för att de vill se schack som föreningens huvudsyssla. Inte heller är de riktiga slutsatserna för den sålunda ockuperade schackföreningen att de bör ägna sig åt fotboll i stället och glädja sig åt det stora intresset hos fotbollsspelarna att ta över schackföreningen.

   Så nej, det är fortfarande hr Dike som är enfaldig. Men det lär hr Dike inte förstå.

   den Lea

   Radera
  3. Förlorarens enfald projiceras på andra!

   -Har den Lea hört talas om psyk9ologins "projicering"? Att applicera på andra det man själv är exponent för!

   Inlägget ovan är ett lysande exempel på detta. Den som dokumenterar den andres enfald returneras omedelbart med samma ord.
   Men den Lea avslöjar sig som just den dåliga valförloraren. Fel grupper vann kyrkovalet, och det hade varit en helt annan sak, om FK hade gjort detta. Läs nog orden under siffran 3!

   Vad säger de? Jo, att väljarna, vars beslut alltid är utan appell, hade fel medan Lea och FK stod på den rätta sidan!
   Har Lea möjligen förstått innebörden i det hon skrev - att sätta sig till doms över väljarnas uppfattning, demokratin?

   Så m in tidigare slutsats kvarstår, Lea: enfalden har slagit tillbaka till Dig med full kraft - med dubbel sådan, kan man säga:
   en tvåfaldig enfald!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Hr Dike anser alltså att det är icke schackspelande fotbollsspelare som ska bestämma i schackföreningen. Vidare att den som inte håller med om detta är enfaldig och en dålig förlorare. För att hen vill spela schack och inte fotboll.
   Om nu hr Dike förstod liknelsen alls.

   - Ja, jag vidhåller att en kristen kyrka ska styras av engagerade kristna och inte av politiker.
   - Ja, jag vidhåller att det är enfaldigt att inte förstå det.

   Tilläggas kan att många av dem som inte röstar i kyrkovalet just anser att det är de engagerade som ska bestämma och därför avstår från att rösta. De väljarnas syn struntar hr Dike i. En del av dessa röstade i det här valet för att 'rädda bra saker kyrkan gör för utsatta' undan SD. Det kan tyckas vällovligt men om kyrkan mest blir en välgörenhetsorganisation bland andra så har saltet misst sin sälta. Och hur ska man då få det salt igen?

   den Lea

   Radera
 10. Per H,

  -Du retirerar och returnerar igen på samma gång; retirerar på uppmaningen att formulera brevet, returnerar därmed frågan till mig igen.

  Vilken är den egentliga orsaken till att Du inte vill svara på min logiska fråga. Du försvarar bloggarens kritik, men varken han eller Du presenterar ett alternativt brev.

  För egen del har jag inga som helst invändningar mot biskopen hälsning, sådan den är återgiven på bloggen.
  Att kritisera den påminner om gnällig klåfingrighet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD: Du ställde en fråga. Jag har två gånger pekat på var svaret finns. Nu är det dags för dig att börja jobba. Om du vägrar öppna ögonen och se det uppenbara tänker jag inte göra jobbet åt dig.
   /Per H

   Radera
 11. Per H,

  -Det är ju Du som har att konkret redovisa hur biskopsbrevet borde ha sett ut. Den som påstår något har, som du vet, bevisbördan.

  Jag konstaterar att Du inte varken har redovisat vad som är fel i brevet och vad det borde ha stått i det.

  Kan det därmed vara så enkelt, och ändå illa, att kritiken mot biskop Modéus var en väl inövad ryggmärgsreflex?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera