torsdag 18 januari 2018

FLASH! Könsbytet i media FLASH!

Lite konstigt blir det väl att en präst som är av kvinnligt kön och nu förklaras vara kättare, ska kallas "han" när det är en "hon". I detta fall och med mystifierande syfte, kunde man prövat "hen". Men det finns så många kvinnliga präster i Lunds stift att saken inte borde vara ett bekymmer. Eller jo!

Minns biskopen Anders Nygrens ord i kyrkomötet 1958 om att Svenska kyrkan växlat in på främmande sår, gnostikers och svärmandars. Den kättarförklarade har dömts därför att hon är gnostiker. I sitt försvar påpekar hon att det finns flera sådana. Hon har alldeles rätt i detta. Men det är självklart att hon inte ska kunna få rätt, för då kan de illasinnade börja dra fram Nygrens ord. Som jag gör nu, alltså.

Denna omständighet skulle, medvetet eller omedvetet, kunna förklara domkapitlets skarpa formuleringar i beslutet. Boken då? Den ofullbordade kristendomen. Den får man nog skaffa sig. Och frågan om vad den kättarförklarade förkunnat under sägs 25 års tid, återstår att reda ut. Vem ägnar sig åt sådant? Eller behövs det. Kyrkligt folk kanske inte gick för att höra hennes förkunnelse, när de fått några smakprov?

Ska jag upprepa att detta var i Lunds stift och i Blekinge just? Vem prästvigde den kättarförklarade, dvs vem var biskop i Lund år 1990? Rätt svar är PO Ahrén.

Men frågan till media återstår. Varför mörkar ni?

17 kommentarer:

 1. Det finns fortfarande gott om människor som på fullt allvar tror att kvinnliga präster inte kan göra något fel, för de står för det goda. Manliga präster däremot, särskilt de som tänker själva i komplicerade frågor, är folkilskna svartrockar som är kapabla till allt möjligt otyg och borde buras in.I takt med att de prästvigda kvinnorna mer och mer tar över och favoriseras vid tjänstetillstättningar blir det lätt tröttsamt när det ständigt ska hänvisas till hur jobbigt det är för dessa prästvigda kvinnor. Domprosten Senter kör hela registret för att vi ska bortse från hennes dåliga teologi som inte förmår hålla reda på Jesusbarnets kön. Och när en annan heretisk präst kör sitt race med glimten i ögat då är det givetvis en man. I Lunds domkapitel ger man tydligen inte mycket för glimten i ögat och pröva nya former. Tur att något blivit bättre sedan Ahréns tid...
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Bartholomeus :-). Håller med om Din fråga! Jag gick i prästexamen upp i ämnet "Bekännelseskrifterna", när Ahrén fortfarande var domprost, och hans största ambition var att vi skulle inse att dessa skrifter var historiska dokument, EXEMPEL på hur man förr kunde beskriva Tron, och inget som idag var normerande... - Domprosten, senare biskop, var visserligen ett lågvattenmärke, men det blev värre - innan det blev ännu värre...

   Radera
 2. Favoriseras de?

  Kvinnor "favoriseras vid tjänstetillsättningar", påstår den arge kyrkomedlemmen.

  Det innebär alltså att könet blir det ytterst avgörande vid lika meritering vid rekrytering av exempelvis kyrkoherde i en församling.

  Kan den arge exemplifiera sitt påstående, och finns det något överklagat fall, som han kan hänvisa till?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 3. Äntligen en kvinna som avkragas. Man kan riktigt känna hur bloggen vibrerar när bloggaren får föra fram detta. Vilket fantastiskt bevis för att k*v*nn*ha*a*n* hade rätt, redan 1958 !!

  SvaraRadera
 4. Hur kan det kännas om inte som en egenkonstruerad föreställning. Av texten framgår inte detta. Och hon är inte den första kv*nn*pr*st*en (* ersätter vokal!) spm hamnat ute i andligheten utmarker och lämnat in eller fråntagits kragen. Det är rent teoretiskt naturligtvis inte helt omöjligt att kv*nn*pr*stm*st*nd*rn* också tycker illa om villoläror och synd om somliga som går vilse. Rent teoretiskt, naturligtvis-

  SvaraRadera
 5. Har dr Sandahl missat min kommentar eller var min mening om vilka som egentligen borde bli avkragade för känslig?!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte missat kommentaren. Den har missat mig. Har inte sett någon kommentar med avkragningsförslag. Har möjligtvis Guds gode ande ingripit? Eller Lillvingen?

   Radera
  2. Min kommentar var: Detta (avkragningen av gnostikern i Blekinge) är en rökridå för att skydda alla neognistiker och MTD-ritualister i nomenklaturan. Om samma "kyrkorättsliga" praxis skulle gälla i hela det postkristna samfundet skulle domprostar ryka i (minst) Lund, Visby, Västerås....mfl och stiftchefer i Västerås, Strängnäs, Stockholm, Skara, Växjö...mfl

   Radera
  3. Rökridå eller inte. Hon var kanske alldeles för tydlig med sin otro, och har tydligen vidhållit den, medan andra skyddar sig med att de "provtänker". Men du har rätt i att det finns en hel radda domprostar och biskopar som borde avkragas.

   Radera
  4. Antony, vi har inte tidigare sett Dig ansätta dr Bo Sandahl. Besitter Du information utifrån vilken Du offentligt enrollerar honom i neognostikernas krets? Din slagpåse Kerstin Hesslefors Persson är inte längre domprost i Lund.

   Radera
  5. Tack för upplysningen!
   Antony

   Radera
 6. Anonym 20:42

  Rökridå eller inte. Trots allt är det hoppingivande att för en gångs skull se en avkragning av inte bara rättrogna prelater om än för MTD-systemet oönskade.

  Förhoppningsvis följs det av flera varav Du nämnt några. Pekuniärt dyrt självklart men på sikt det enda som kan rädda nuvarande SVeK.

  Detta dock naturligtvis under förutsättning att de avkragade ersätts med rättrogna apologeter, sådana som tar skrift och bekännelse på allvar och inser vad som avses med att vara VDM.

  //HH

  SvaraRadera
 7. Re avkragningen,

  Kanske bör man notera att hon nu uppnått den fulla pensionsåldern, alltså ingen förtidspension eller så. Avkragningen kostar henne alltså inget , dvs om hon inte tänkt vikariera efter pensionsåldern.

  Ett "välvalt" tillfälle för henne att bekänna sin otro och för SVeK att avkraga? Inga pekuniära avbrott och knappt några protester.

  Övriga gnostiker, svärmare eller bara ateister i prästkrage får väl komma ihåg att göra som övriga som också borde avkragats-göra som Brunne- tala om provtänk och i andra fall att med "glimten i ögat" få få igång en debatt?

  Oavsett, det säger en hel del om tillståndet inom SVeK när ingen tidigare reagerat . Hon har knappast agerat i ett vaccum med sina ideér och tvivel varav en del dessutom enbart är naiva pseudovetenskapliga.

  Hedervärt hade varit om hon långt tidigare tagit konsekvenserna av sin otro och sökt sig ett annat sätt att förvärva inkomst än att falskspela som präst.
  Å andra sodan-är det någonstans man kan förvänta sig sådana så är det just inom SVeK där bl.a apologeter numera är direkt uteslutna från allt av ämbete.Obehörighetsförklaras direkt.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Nej, han gav inga exempel!

  -Den arge kyrkomedlemmen påstod ovan att kvinnor favoriseras vid prästtillsättningarna, varpå jag bad honom exemplifiera påståendet.

  Som väntat gjorde han inte detta, varvid vi alla alltså kan dra den enda rimliga slutsatsen, att påståendet saknar grund!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. BOD,

  Nej Du BOD. Det handlade inte om brist på exempel-dessa flödar de av och endast en politruk som Du kan låtsas vara okunnig om detta. Okunnig om hur många KR medvetet valt och anställt en kvinna trots mera "meriterade" män. Man har gjort det av "jämlikhetsskäl och med motiveringen att man velat bryta mansdominansen.

  Men som sagt, en politruk med bakgrund som blind murvel dessutom ser och hör inget som stör sin världsbild och sin känsla av att göra sig förtjänt av sin plats vid köttgrytorna.

  Tips f.ö. Du kan ju undersöka hur det gick till när den nu avkragade prästinnan fick sin prästtjänst eller varför inte den sedermera som häxa engagerade prästinnan. Tror du inte det fanns manliga ,mer meriterade och sannolikt mindre kätterska aspiranter den gången?

  Försök för en gångs skull att se vad som händer i "din" folkkyrka med sin folkreligion och delta i något mer av SVeK´s aktiviteter än dess sammanträdesrum.

  //HH

  SvaraRadera