fredag 28 oktober 2011

Minutläggningen

Minutläggare förkortas på marint språk MUL. Eller förkortades. Det fanns en tid när vi hade
en krigsmakt (som aldrig under min tid lyckades ställa till med något krig. Nu har vi en försvarsmakt som nog inte lyckas ställa till med något försvar).. Förkortades, ska det nog vara.

Kyrkomötet skulle besluta om förordnande av vigselförrättare. Efter ett antal voteringar var en punkt kvar. Det var Eric Muhls förslag vatt kyrkomötet skulle återkomma med förslag till nästa år som "syftar till" at samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet till skillnad från Burells och Perers "säkerställer att". Muhl hade förstås rätt. Det han ville går att genomföra. Hur kan man säkerställa något i denna osäkra och i synd fallna värld? Muhl förlorade. Nu ligger alltså minorna utlagda och kyrkostyrelsen ska hantera vad som vidare ska ske. Säkerställa!

Effekten? Just nu ingen mer än den mentala hos präster som undrar vilken den kyrka är som fick förfoga över deras liv.På ett sätt är det mentalt mer befriande att sitta i kyrkomötet och se hur visa beslut fattas. På avstånd kan man ju lockas att ta dem på större allvar. Men risken är påtaglig. Syftet är ju att få tyst på protester och invändningar. Just denna brist på trygghet, tror jag är informationsbärande. Kyrkopolitikerna - med betoning på politikerna - litar inte till sitt eget beslut och receptionsprocessen.

Fader Gunnar utslungade sitt "Agere contra!" Handla tvärtemot. Riktigt hur det ska gå till, vet jag inte för hur man säkerställer det som ska säkerställas, vet jag inte. Men man ska lyssna till Perers och Hanson för att förstå vad de egentligen vill.

Se till att de inte får tag på tändstickor. De vill tända kättarbålen. Naturligtvis i all kristlig kärleksfullhet.

Och till dem som vill säkerställa, kanske man ska påminna hur omöjligt just vdetta är i denna provisoriernas värld. Den säkra grunden är något annat. Det var emot den, de fattade sitt beslut om enkönade vigslar. Nu måste de, all förståelse för det, köra det gamla vanliga programmet för att säkerställa: Mer av samma! Tro mig, sådant fungerar inte i längden. Det fungerar aldrig i längden.

5 kommentarer:

 1. Det var synd att inte ett hundratal yrkesverksamma församlingspräster tog sig för att återsända sina förordnanden innan omröstningen. Då hade den kunnat bli lite intressant. Nåja, det är väl inte för sent. Beslutet är taget men inte genomfört. Alltså finns tid att ge tillbaka till kejsaren det som tillhör honom så kyrkostyrelsen får lite att fundera på.

  SvaraRadera
 2. Handla tvärtemot, ja kanske genom att uppmärksamma kammarkollegiet på detta. Skulle förvåna mig om dom godkänner att en organisation
  genom hot säkerställer att deras tjänstemän innehar förordnanden. kyrkan äger inte den frågan!

  sven-åke nilsson

  SvaraRadera
 3. Kammarkollegiet har ju tidigare dragit in Eric Muhls vigselbehörighet. Har han fått den tillbaka nu?

  SvaraRadera
 4. Som jag förstått det hade inte alla präster vigselbehörighet redan innan några blev av med den och några avsade sig den. Det var någon som sa att de präster som inte var vid sina fulla sinnes bruk (sinilitet eller liknande) kunde undantas. Vet som sagt inte med hundra procent om detta stämmer, men gör det det kan man undra hur kammarkollegiet ställer sig till de präster som inte är kapabla till att granska hindersprövning eller avisera till skatteverket. Ja det blir många nötter att knäcka nu.

  SvaraRadera
 5. Jag Muhl har fått tillbaka sitt förordnande, men först efter att själv ha rest upp till Kammarkollegiet och visat den statliga myndigheten att han nu lärt sig att använda det på rätt sätt !

  SvaraRadera