torsdag 27 oktober 2011

Ord och handling

Fredrik Sidenvall, Frimodig kyrka - just!, föreslog i anledning av debatten om skolavslutningar att kyrkomötet skulle ge kyrkostyrelsen ett uppdrag att föra en offensiv dialog om kyrkans roll i det ciuvila samhället med representanter för regering och riksdag. Här var äntligen ett förslag som skulle kunna markera Kyrkans profetiska funktion - och bereda vägen för en förståelse på vilklet sätt Svenska kyrkan äger relevans. Kyrkomötet avslog saken. Jagb tycker man ska minnas det när det blir högstämt tal om Kyrkans profetiska uppgift. Snacka går ju, som profeterna brukar påpeka.

Förtvivla inte! Staffan Holmgren, moderat, ville tillsätta en framrtidskommission med representanter för olika kyrkliga riktningar i Svenska kyrkan. Äntligen ett förslag som ville lyfta från de små frågorna. Kyrkomötet avslog.

Vad hade profetrerna sagt nu då?

2 kommentarer:

 1. Kanske dags att kalla in ett riktigt kyrkomöte med reprensentanter från de gudstjänstfirande församlingarna i svenska kyrkan.

  sven-åke nilsson

  SvaraRadera
 2. Lägesbestämning föregår kraftsamling och motoffensiv.
  Om ingen motoffensiv bedöms möjlig inom nära framtid, bör ändå lägesbestämning göras. För alla eventualiteter.

  Defaitism tycks ha spritt sig i kyrkans ledningfunktioner. Motoffensiv räknar man inte längre med.
  Endast enskilda klarsynta och modiga på fältet efterlyser strategiskt tänkande och har planer för framtiden. Dessa avser tydligen inte att kapitulera, trots verklighetsflykt och uppenbart sammanbrott i staberna.
  Kommer skogsbröder att fortsätta kampen när det ordnade motståndet helt brutit samman? Under ledning av dem som nu utmönstras från vigningstjänsten under SvK:s fana?
  Hur många divisioner har ÄB Wäjrud egentligen? skulle man kunna fråga med en Stalintravesti.

  Per S

  SvaraRadera