fredag 14 oktober 2011

Slapp slutmuskel

Förr i världen hette det att biskopsvigningen innebar att ryggraden vid handpåläggningen drogs ur den som vigdes. Nuförtiden är handpåläggningens uppenbara effekt en slapp slutmuskel. Dess slapphet demonstreras så fort en journalist närmar sig och ämnet för journalistens frågor blir lite brännbart. Visserligen skulle en icke-biskopsvigd i den situationen kunna säga ifrån. Men inte den med nyförvärvad slapp slutmuskel. Biskopen alltså.

Biskopen har alltså kommenterat bönen på Borensbergs kyrkogård. "Det är olämpligt" att en präst medverkar. Den som har minsta intresse för undersökande journalistik undrar förstås om biskopen svarar generellt eller om han talat med prästen som bad och kollat hur det var. Nöjer han sig med journalistens uppgifter? Man kan undra eftersom biskopen säger: "Det är natyurligtvis mycket olämpligt att en präst är närvarande vid den typen av ceremoni." En viss förståelse - viss! - andas dock biskopen eftersom prästen var son till den döde - "men det är definitivt fel sammanhang för en präst".

Jag genmäler stillsamt: Inget sammanhang där människor är, kan väl vara fel sammanhang för en präst?
Vilket sammanhang skulle vara så fel att Jesus inte kan vara där? Frågan är om prästen kan vara där som präst eller som staffage till det andra som sker - men det gäller modevisning, kretaursutställning och politiska sammankomster lika. Prästen kan inte legitimera något men legitimt finnas där som Kyrkans präst. Men definitivt och naturligtvis gjorde pastorn fel. Menar biskopen det, har domkapitlet ett ärende att hantera. Vi andra kan fundera över demokratins gränser. Jag påstår att det i det demokratiska samhäller ska få finnas nazistern och fascister också om några vill vara det. Jag menar att nazismens ideologi ska granskas och avslöjas - men det är en annan sak. Så har jag uppenbart en fastare slutmuskel och aksnke en muskel eller vad det nu kan vara innanför pannbenet.

8 kommentarer:

 1. Kanske tänker sin Linköping att sådana skall läggas utanför muren? Besviken på Martin för detta. Självklart att en präst kan närvara bland sörjande oavsett vilka de är. Man har inte legitimerat någonting med det, förutom att de är människor som har rätt till sin sorg.

  SvaraRadera
 2. Man kan istället fråga sig om inte nazister torde ha särskilt stor nytta av att en präst leder dem i bön så att Herren kan komma dem nära och ge dem vägledning?

  SvaraRadera
 3. Linköpings stift agerar som vanligt ganska märkligt i denna typ av frågor. Dessutom borde det påpekas att den aktuelle prästen prästvigdes 2005, avkragades som pastorsadjunkt 2006 men redan 2009 återfick behörigheten att verka som präst.

  SvaraRadera
 4. Hur var det med jägmästare Wipperup, han som talade först och inte tänkte sedan? Finns det en särskild wipperupiansk ande som fallit över de obligatoriska-men-röstberövade i kyrk-omötet?
  fm

  SvaraRadera
 5. Ackackack!!!

  Borde inte det pekå tänket ha satt in redan vid prövningen av pastor Rommel före prästvigning?
  Häxor och horbockar må prästvigas, ja. Men barn till politiskt misshagliga, aldrig!

  I Tyskland kunde Manfred Rommel sitta som borgmästare i Stuttgart i över tjugo år. Allmänt aktad och respekterad, trots att han var son till fältmarskalken Erwin.
  Martin Bormann kunde bli katolsk präst och missionär i Kongo, trots att hans far med samma namn var Hitlers fruktade sekreterare och chef för partikansliet.
  Men detta var i Tyskland. Suspekt land med suspekt befolkning! Anser vi svenskar numera!I Sverige bör liknande existenser utsättas för straff för fädernas förmodade missgärningar intill fjärde och femte led. Minst? Bör Svenska Kyrkan ö h t bli inblandad i begravningar av uppenbart ovärdiga? Exv öppet bekännande sverigedemokrater? Bör sådana få gifta sig i kyrkan? Bör man inom vigningstjänsten inte avhålla sig från att döpa deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn (huggormars avföda)??

  Vi måste komma ihåg, att i Svk har vi högt i tak. Då kan vi inte tillåta att takhöjdens förmenta fiender sticker ut sina fula trynen. Eller hur?
  Leve den ÖPPNA folkkyrkan! Eller hur?

  Låt oss hoppas att en ny ström av tillsynsärenden får huvudena att rulla i strida strömmar!

  Per S

  SvaraRadera
 6. En PK-styrd eller infekterad kyrkogemenskap och dess förträdare i form av "biskop" blir naturligtvis rädd för allt som visar vart vi är på väg. Allt som påminner om det fruktansvärda och totalitära vill man avvisa om än med totalitära medel.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 7. Kanske kommer högvördiga Domkapitlet i Linköping fram till nya friska insikter:

  De allierades beslut att förse de fängslade nazitopparna i Nürnberg med präst för själavård och bearbetning av sitt förflutna och sin nutid var fel. Uppenbarelsens ljus lyser numera över Linköping. Och bästa uppenbarelsen är rimligen senaste uppenbarelsen?

  Fängelsepräster bör avskaffas. Inte kan väl vigningstjänstinnehavare be med dem som det officiella samhället tagit avstånd från? Bort det!

  Kristi offer (om det nu verkligen behövdes, det skrämmer åtminstone bort kyrkoavgiftsbetalare!) var inte till för syndare. Det var till enbart för de enligt respektive tids värderingar värdiga.

  Journalister är vår tids prästerskap som formar våra medvetanden och lyfter fram de värderingar kyrkan bör ha, för att bevara sin relevans i tiden. Doctores ecclesiae för SvK, åtminstone.  Trots allt: Grundtipset blir att ärendet lämnas utan åtgärd. Drevet drar snabbt förbi. Och helt tömt på kompetens och omdöme är kanske inte ens högvördiga Domkapitlet i Linköping?

  SvaraRadera
 8. Det är svårt att tro att en kristen biskop sagt detta. Kanske är detta det slutliga beviset för att Svenska Kyrkan inte längre är att betrakta som en kristen kyrka, utan som en opportunistisk maktorganisation som ivrigt dyrkar den som för tillfället verkar vinna.

  Vad hade Jesus gjort?

  Jag tror de flesta, till och med icke-kristna, vet svaret.

  SvaraRadera