torsdag 6 oktober 2011

Protestantism, bara protestantism

Ism-er ska man vara emot, har vi fått lära oss. Av alla -ismer att vara emot exponeras nu protestantismen i Kyrkans Tidning - och resulterar i att torsdagsdepressionen infinner sig redan kl 5 på morgonen. Detta kan härefter bara bli en bättre torsdag, inser jag. Kanske ska jag helt enkelt se till att läsa Kyrkans Tidning tidigt på torsdagsmorgonen för att slås av insikten att nu kan det bara bli bättre?

Inte ett kritiskt ord dock om att kontraktsprosten Reinholdsson var på bild med arkitektförslaget om nytt kapell i Ubbhult. Och nyheten att IVL menar att larmrapporterna om mögel i kyrkor i Växjö stift är överdrivna, läste jag med intresse. I stiftsstyrelsen frågade jag för ett par sammanträden sedan varför vi har fler mögelkyrkor i Växjö stift än i andra. Det kan bero på att vi har fler kyrkor med krypgrunder, förstås, men är det frikopplat från handläggarnas ambitioner? Fortsättning följer.

Domprost Petersson i Växjö har svårt att se svårigheter, säger han. Han ser möjligheter, får vi veta på stiftsstidan och är glad över att vara i Växjö. "Kyrkan är allas. En folkkyrka ägs inte av någon utan är en plats för bön, gudstjänst och för möten." Visionen som domprosten har är " en vision av gudstjänsterna i domkyrkan som en plats dit alla skall känna sig välkomna och samtidigt bli berörda när de går härifrån." (sic!) Men det är inte bara en plats som domprosten talar om. "Kyrkan behöver vara i rörelse, som att vara på vandring där man följer sin tid och samtidigt bär på traditioner. Att vara närvarande, inte konservera utan öppna upp för människor med längtan att samlas där Gud är centrum." Det låter väldigt vackert. Som Annie Lööf ungefär.

Den verkliga protestantismen står dock två prästkandidater för. De finner att "redan i definitionen" av Svenska kyrkan ligger "en uppmaning till kyrkan att leva med och i sin tid." Sub specie aeternitatis, kunde de kanske lagt till. Ur evighetens synvinkel - mend det gör de inte! De finner en tydlig samhällelig och teologisk nyformulering i riksdagens och kyrkomötets beslut om samkönade vigslar "vilket i allra högsta grad innebär ett tydligare ställningstagande i frågan om kyrkans identitet." Då vill man gärna få se de utredningar och betänkanden om äktenskapet som föregick detta tydliga ställningstagande - men det får man inte. De finns icke. Existerar icke. Jag läser vidare:

"För genom detta beslut har Svenska kyrkan faktiskt påbörjat en vandring mot en alltmer inkluderande, livsnära och befriande människosyn respektive gudsbild. En gudsbild som kretsar kring inkarnationen, kring det faktum att Gud blev människa. Att han tog sin boning ibland oss och gjorde sig till föremål för tolkning, och därmed ständigt pågående omtolkning." Så uppfattade inte urkyrkan och fornkyrkan saken, inte heller dr Luther. Men Deutsche Christen i 30-talets Tyskland hade kläm på sammanhanget och i sin tid gällde omtolkniungen också Jesus, som definierades bort ur sin judiska kontext. För de tyska nazikristna blev den världvida ekumeniken ointressant, de var sin egen tolkningsgemenskap, och detta faktum gällde också i relation till de kristna tiden igenom. De hade om sin kyrka kunnat säga som prästkandidaterna om Svenska kyrkan. "Svenska kyrkans identitet är således, tvärtemot vad många menar, inte luddig utan snarare klar och tydlig." Det de beskriver är protestantism. Jag menar protestantism av sämsta märke, som alla förstår.

Vad är alternativet till protestantism? Evangelisk katolicitet. Och ska man pigga upp sig kan man läsa Ingemar Öbergs bok Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther (Artos). Där kan man säga "klar och tydlig". Ofast behövs Luther som motvikt mot det som kallas "lutherskt", som ni vet.

6 kommentarer:

 1. Det är tydligt att dessa prätkandidater har lärt sig både av Nietzsche och Cristina Grenholm, för vilka omtolkning tycks vara en dygd. I Kyrkan gäller faktiskt det alter nativa livet genom det heliga Dopet i vatten och Ande. Då gör vi med Jesus inte som vi vill utan vi tackar alltid Fadern genom Honom. Eller som S.t Irenaeus säger: Vårt sätt att tänka överenstämmer med eukaristin och eukaristin i sin tur bekräftar vårt sätt att tänka.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 2. Jag läste debattartikeln och studsade till extra mycket vid avsnittet om dopteologin. Hur handboken har mage att avvika från det kandidaterna upplever. Man tar sig för pannan och hoppas att biskoparna läser och handlar.

  SvaraRadera
 3. Man undrar ju om dagens prästkandidater läser bekännelseskrifterna, katekesen eller något annat som är skrivet av Luther eller Melanchton?

  Innan man avlägger teologisk examina borde man väl kunna föklarar VARFÖR Augsburgska bekännelsen så tydligt förbannar Vederdöparna.
  Det är ju en rent akademisk kunskap.

  Sedan kan man ju även tycka att präster i SvK skall förkunna i enlighet med bekännelseskrifterna, men det skulle nog inte teologÖB tycka om.

  SvaraRadera
 4. PROTESTANT PROTESTANTISM PROTEST

  Smaka på orden!

  Vem lever upp till detta idag? Vem vägrar underkasta sig den kyrkliga tvångströjan av hänsyn till falsk frid? Vem kräver återgång till källorna - historiskt och i Skriften? Vem spikar kristendomens oförfalskade teser under kyrkoledningens och pöbelns hån? Vem protesterar mot människotankar och falska frälsningsvägar? Vem ådrar sig det fallna kleresiets hat? Vem påtalar de falska profeternas vinningslystnad och lättja? Vem räcker fram de livgivande nådemedlen till gudsfolket?

  Ja vem? Vem?

  Intressant fråga, va?

  Per S

  SvaraRadera
 5. "det låter vackert som Annie Lööf ungefär" ... Har Sandahl har kanske också märkt att Lööf talar i paradoxer =)...

  SvaraRadera
 6. Docent Sandahl! Jag undrar varför jag skall vara med i Svenska Kyrkan? Jag är döpt och konfirmerad i SvK och tror på Jesus som min herre och frälsare. Mitt problem är att ofta när jag är på gudstjänst känns det som om inte ens prästen har en personlig övertygelse, det handlar mer om politik och sekulär etik, än om ett tydligt bibliskt budskap. I en kyrka med dålig ekonomi skulle de flesta tvivlarna och markgalna semipolitiker försvinna och endast de troende vara kvar. Är det inte teologiskt motiverat att gå ur SvK då ?? mvh

  SvaraRadera