onsdag 13 november 2013

Jag tror, därför tror jag inte

Biskop Bonnier lägger ut en fundering om hur vi egentligen samtalar på den av Svenska kyrkan approberade bloggen. Han har varit på debatt på S:ta Katharinastiftelsen och diskuterat tonläge mm. Det är kanske inte så intressant. Han är biskop i en kyrka som tar heder och ära av hängivna kyrkokristna mycket mer effektivt, närmast industriellt, efter kyrkoordningens ord, de som kodifierar det som under årtionden inte varit och är något annat än kvalificerad vuxenmobbing. Låt oss för stunden strunta i denna legitimerade och allmänt uppskattade ohederlighet.

Jag vill hellre stanna inför två satser som biskopen utslungar.

Den första är hans tal om att biskopar, präster och diakoner får tro vad de vill i sitt hjärta men inte lära vad de vill eller leva hur de vill. Det ligger en del i resonemanget - men tillämpat på dr Luther visar det sig knappast hålla för en biskop i evangelisk kyrka. För detta var väl i konflikten med de evangeliska Roms hållning? När det kommer till satser som bekänns i trosbekännelsen, ska väl Kyrkans vigda stå för den eftersom de uttalar den söndagligen? Om de tror något annat än vad den allmänneliga kyrkan trott och tror överallt, i alla tider och alla kristna bekänner är de väl helt enkelt utanför och det gäller väl, att var och en so0m vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron och den som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad. Detta är väl vad biskop Bonnier förmodas hävda i sin biskopstjänst, eller?

Det andra handlar om inkarnationen, där det uppenbart blivit högsta biskopsmode i Svenska kyrkan att slira. Man kan undra hur det kommit sig. Jesus behöver inte vara född av en jungfru, hävdar biskopen. Att han är född är viktigare än hur, heter det. Det kan man kanske tycka om man först göra reda för hur det kommer sig att man kan skilja de två kategorierna åt - för det gör knappast dokumentationen. Den här sortens biskopsresonemang kolliderar mot det som var Kyrkans hållning i 300-talets kristologiska strider, antar jag. Och förresten står formuleras saken att Jesus är född av jungfrun Maria, bestämd form, om man nu ska citera korrekt. Biskopen tycker att vi kan fråga "om det biologiska är så viktigt" - fast noga taget kan vi i så fall fråga det eftersom det biologiska är viktigt. Vi är nämligen biologiska varelser och Guds Son av evighet antar vår mänskliga natur. Biskopssliret blir förnekelse, det kan nog inte sägas annorlunda.

Biskop Bonnier får ihop en teologisk ansats: "Gud som har skapat allting gott och som också är den fortgående skaparen (fortgående? Är det inte skapelsen som är den fortgående, inte skaparen? DS) har blivit människa i den historiske personen Jeshua ben Josef från Nasaret någon gång mellan 7-4 f Kr). Detta är en formulering som de ekumeniska koncilierna nog fördömer som kätteri. Gud blir människa därför att Fadern sänder Sonen i världen (Jh 10:36, 17:18, 20:21). Och i proklamationen säger Jesus att Herren sänt honom att förkunna glädjebudskapet (Lk 4:18).Gud blir inte "bara" människa. Den Heliga Treenigheten, så känner vi Gud, agerar och Fadern sänder Sonen. Biskop Bonniers vackra bekännelse är i grunden irrlära, kätteri. Gud har INTE  blivit människa i den historiske personen Jesus Josefsson från Nasaret. I de kristologiska stridernas 300-tal hade biskop Bonnier inte förblivit biskop särskilt länge, kan man förstå av sin dogmhistoria.

Min egentliga fråga bortom docentliret är den enkla: Hur hamnade vi här?

21 kommentarer:

 1. Det är skrämmande hur biskop Åke först säger att en biskop inte får förkunna något annat än ortodoxin enligt trosbekännelse, för attgenast göra just det, förkunna heresi.

  En biskops förkunnelse består i ALLT biskopen skriver och talar offentligen, det borde väl inte vara så speciellt svårt att förstå?
  Eljest kunde man ju hävda att allt en präst gör utanför gudstjäntstid inte skulle kunna resultera i någoon anmälan till domkapitlet och det vet ju alla att så inte är fallet. Åtminstone de som vet något om utfallet med prästen som avsade sig vigselrätten till domkapitlet (erinran) eller uttalandet i kyrkomötets korridorer om ändalyktens benyttjande.

  Biskopen i Rom lyckas på ett bra sätt visa öppenhet utan fördömanden trots att han inte på nåogt sätt uttalar heresier samtidigt. En person för alla svenska biskopar att se upp till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biskopen tror sig vara "ortodox"...?!...Snarare "heterodox" är karln...
   Ständigt dessa biskopar som råkar i klistret...

   Johannes

   Radera
 2. Hur vi hamnade här, dvs utanför Eden?
  Jamen, kära främmaten, som man sa förr, det är väl en gång för alla utrett?
  Läs 1 Mos, det där om Adam och Eva. Tex "Skulle Gud ha sagt...?"

  LG

  SvaraRadera
 3. Hur hamnade vi här? Det låter som om fader Dag undrar över ett fenomen som plötsligt uppträtt inom SvK. Han borde läsa en studentuppsats, utgiven på 70-talet, med titeln "Vida hon famlar". Då kanske han bättre förstår rötterna till det fallfärdiga trädet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. F Dag har som ung och "prodigy" faktiskt skrivit en bok med titeln "Vida hon famlar"

   Radera
 4. Biskop Bonniers första uttalande skall inte avfärdas, det är ju alldeles riktigt! Vad människor, ämbetsbärare och lekmän lika, tänker och tror i sitt hjärta är för Herren att utforska och oss andra att respektfullt lämna därhän. Vi är tillsagda att känna träden av frukten, intet anat. Men detta gäller då naturligtvis fult ut: den präst eller biskop som har tvivel i hjärtat får inte låta det allra minsta av detta synas i offentligheten. Om sedan tvivlet blir till en inre sanning kräver naturligtvis hedern mot både sig själv och kyrka att ämbetet avsäga.

  SvaraRadera
 5. Ser man på!
  DS' ÄB-kandidat Åke är tydligen inte så populär längre?

  Apropå Antjes julhälsning till Lundastiftet förra året, kan en reflexion göras:

  -Rimligen får prominenta utländska besökare sina besök väl tillrättalagda av den Palestinska Myndigheten?

  http://www.youtube.com/watch?v=dcQ-oXxPgq4

  Själv köpte jag häromåret en krubba i Bethlehem. På dörren till butiken vid muren fanns en skylt som meddelade:

  "No bargaining".

  Som av en händelse tittade en typ som kunde varit hämtad ur en italiensk maffiasåpa in i butiken och höll sig inom observationsavstånd. Så småningom gick han ut. Då kunde den kristne butiksinnehavaren ohört av den skumme meddela mig:

  -Go out and come back later, when this man, he is a representative of the PA, has left You! He will come back when You are gone, to collect his 50% on everything I sell. They call it jizya - protection tax. Only we christians have to pay. The palestinian police would beat me, if I complained.

  Jag gick ut, och mycket riktigt gick den skumme mannen in i butiken. Några minuter senare gick han ifatt mig och frågade om jag köpt något i den kristna butiken. Sanningsenligt svarade jag nekande. Efter någon halvtimme återvände jag och erbjöds omgående 50% på valfri krubba. På köpet fick jag berättelsen om hur det blir allt svårare att överleva som kristen i den en gång kristna staden Bethlehem. Allt gick enligt butiksägaren bra fram till dess att Israelerna tågade ut och PA in. Sedan dess flyttar de kristna i allt snabbare takt ut. Till Nordamerika eller Israel.

  Så olika ett besök, kanske i samma butik, kan utfalla?


  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul historia, tant Svart. Är du månne islamofob?

   Radera
  2. Blotta misstanken om islamofobi får mig omgående att med rätta känna mig utstött ur de kristnas gemenskap. Och då tillsammans med en överväldigande majoritet av Mellanösterns kvardröjande kristna förstås. Men det lugnar naturligtvis föga mitt sjuka samvete.

   Mea culpa!

   Tant Svart

   Radera
  3. Ja, du Anonym. Sanningen svider och då fungerar vär försvarsmekanismen att antyda Islamofobi?
   Vore det inte bättre att fundera över om ifall historien är sann? Jag betvivlar den inte- även jag har varit i Betlehem, antagligen samma affär. Jag råkade inte ut för samma sak- antagligen för att jag hade min palestinier väntande utanför och att jag inte hade någon tanke på att jag skulle kunnat öpa min ikon mycket billigare med lite "smartness".
   Oavsett, är du sådan Islamolog att Du tycker att gangstermetoder som Jizya är värdigt någon? Då har Du väl inget emot maffian heller? De gör ju likadant?

   Radera
 6. "Min egentliga fråga bortom docentliret är den enkla: Hur hamnade vi här?"
  Tänk om Kierkegaard hade kunnat höra dig! Precis samma fråga ställde han sig själv: -- vad har den danska kyrkans företrädare gjort med den "enfaldiga" kristna tro som en gång ansågs vara nog för var och en av oss för ett helt liv? Istället har man gått vidare, in i intellektuell oredlighet, blivit "privatdocenter" med rätt att spekulera. "Man vill få oss att tro att det är vår tids stora skepticism som ligger bakom avfallet från kristendomen; så är det inte alls, istället är det olydnaden som är grund till problemet". Lydnaden alltså; när hörde man en predikan om lydnaden sist? När hörde man senast någon tala övertygande om sitt kall som om ett kors att bära? Lydnad och lidande; på den vägen måste Kristi efterföljare gå, enligt Kierkegaard, annars är något mycket fel. "Att lära sig lydnad är svårt, den största svårighet kristendomen ställer oss enskilda inför. Den förmågan måste läras, och ju mer vi berömmer oss av vår egen klokhet, desto svårare är det att lära sig lydnad." (Uppbyggliga tal i skiljaktig anda).

  SvaraRadera
 7. Ja, din ärkebiskopsfavorit Åke Bonnier har sagt och skrivit så mycket märkligt (som att kyrkan inte medger polygami "so far") alldeles bortsett från hans Pride-flaggande från Jakob och det är bra att du ifrågasätter hans biologisyn och syn på jungfrufödseln. Jag har sagt det förr och jag säger det än: Samma karlar som är verkligt övertygade om att karlar kan föda barn - och att vi alla måste tro det för att inte råka "tvångssterilisera" någon - går nu omkring och hävdar att Lukas´ skildring av hur en jungfru blir havande inte behöver tros och läras (men likväl bekännas söndagligen?).

  Men det näst sista stycket ovan var då teologiskt docentlir så det förslår, ungefär som när Martin Lembke nyligen hävdade att Jesus inte är en mänsklig person. Nu har alltså Gud enligt Dag Sandahl inte blivit människa i den historiske personen Jesus - för det skulle de ekumeniska koncilierna fördöma som kätteri? Det är knappast bara Åke Bonnier eller Antje Jackelén som åker dit som kättare med denna nagelfarning. (Eller var det "ben Josef / bar Josef" som var kätteriet? Men Jesus var ju Josefs son de jure).

  SvaraRadera
  Svar
  1. De jure? Hur förklarar du då Markus 6:3 - Marias son. Yttrat av den omgivning som kände honom bäst, grannarna i staden Nazaret.

   Radera
  2. Ja, jag har ju knappast förnekat att Jesus är Marias son, eller hur? Men jag har heller inte hört någon förneka att Josef var familjens överhuvud och tog adoptivpappaansvar för Jesus. Maria var i varje fall knappast Jesus far de jure, näppeligen Joakim heller.

   Radera
 8. Genom öppenhet för villoläror.
  Genom bristande lärotukt. Endast frågor där etiska eller politiska synvinklar kan anläggas uppmärksammas av etablissemanget och dess Skarafilial.
  Genom demokratisering också på läroplanet. Mången församlingspräst som vågar hävda: "så tror kyrkan." får svar av stilen: "Men så här tror jag." och övertygelsen att det smäller lika högt.
  En följd av dessa punkter är att kunskapen om tron blivit mindre och därigenom öppenheten för villoläror än större.
  Genom separationen av teologiens delar i många sammanhang, inte minst separationen mellan bibeln och läran. Bibeln och lärosatserna behöver varandra. Får de stå ensamma är de lättare att avvisa, misstolkas och bortses från.

  SvaraRadera
 9. Att utforska ett mysterium är givetvis en utmaning, och det tog Kyrkan århundraden att precisera i ord vad hon hela tiden trott.
  Gud har inte blivit människa *i* Jesus son av Josef. Det fanns ingen Jesus i förväg, att bli människa i, nämligen. Gud Sonen fanns först och iklädde sig mänsklighet, blev, utan att själv förändras, (atrepto:s) människa, människan Jesus, antog sin mänsklighet
  av Gudsföderskan Maria. Det finns en hymn, som sjungs i Liturgin i östkyrkorna, och borde sjungas i alla kyrkor. Den kallas "Monogenes-hymnen", troligen skriven av Severus av Antiokia. Den påbjöds av kejsaren Justinianus I (han med Hagia Sofia) på 500-talet, för att på ett vackert sätt utrota den rikliga flora av teologiska missförstånd som härjade i kölvattnen efter Chalcedon 451. Den ger ord i lovsångens och bönens form åt inkarnationsmysteriet.
  I den teologiskt genomarbetade svenska översättning som antogs av Finlands Ortodoxa Kyrkan 2012 har den följande lydelse:

  Du enfödde Son och Guds Ord,
  du som är odödlig
  men var villig att för vår frälsnings skull
  bli kött av den heliga Gudsföderskan
  och ständiga jungfrun Maria,
  du som utan förändring blev människa
  och lät dig korsfästas, Kristus, Gud,
  och med döden krossade döden
  och såsom en i den heliga Treenigheten
  förhärligas med Fadern och den helige Ande
  – fräls oss.

  Här det grekiska originalet-som belöning till alla
  som flitigt läser sitt grekiska NT:

  Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
  ἀθάνατος ὑπάρχων
  καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
  σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
  ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας,
  σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας,
  εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος,
  συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι,
  σῶσον ἡμᾶς!

  f Mikael Liljeström,
  lärare i kyrkogrekiska och bysantinsk tradition på Sankt Ignatios.(www.sanktignatios.org)

  SvaraRadera
 10. Åke Bonnier brukar presentera sig själv som familjens vita får. Vit är han knappast, absolut inget lamm, fåraktig kanske, men sannolikast en ulv i fårakläder. Åke Bonnier har fallit för den vanliga frestelsen, att göra uppriktighet och ärlighet mot den egna övertygelsen = sanning.

  SvaraRadera
 11. Tala om att trampa i klaveret.

  Det är vad Åke Bonnier gör titt som tätt. Han blev så rejält tilltufsad på sin blogg när han kallade trons försvarare i samband med ärkebiskopsvalet för "trospoliser". Skulle jag personligen fått en sådan avhyvling så hade jag nog släckt ner min blogg. Men Bonnier dyker upp igen lika frimodig och lika sekulariserat liberal som alltid. Det är som att slå vatten på en gås.
  Det är den andre biskopen i rad Skara stift där vi nu har och har haft innehavare som är tveksamma till jungfrufödelsen. Föregångaren Erik Aurelius var ju också tveksam till att det kunde ha gått till så som Bibeln framställer Jesu födelse. Jag kan för min del inte förstå, att man i en gudstjänst kan uppmana en församling att gemensamt bekänna sin kristna tro, där just detta viktiga moment ingår "avlad av den helige Ande", och samtidigt själv inte tro på det man uppmanar församlingen till. Hur har man mage till det?

  Men Åke Bonnier har fått mothugg den här gången också, och bra är väl det, om det nu gör någon nytta på en person som fullkomligt tycks strunta i all kritik. Kritiken kom denna gång bl.a. från en pingstpastor vid namn Christian Mölk. Det är bara att hålla med om det han säger för det är viktiga punkter han tar upp. Jag citerar bara några av dem:

  "Om inte jungfrufödelsen stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18-25, Luk. 1:26-38).
  Om jungfrufödelsen inte stämmer, vem är då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödelsen så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.
  Om jungfrufödelsen inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?
  Om jungfrufödelsen inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?
  Om jungfrufödelsen inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?
  Om jungfrufödelsen inte stämmer, då får man problem med trosbekännelserna, antingen måste man omtolka dess innehåll eller så måste man ta bort eller ändra......och vidare får man en märklig relation till både kyrkohistorien och övriga kristenheten.

  Det är då märkligt med våra biskopsval i tiden. Våra biskopar blir alltmer sekulariserade och diffusa som våra lärare och förebilder. Kan man inte omfatta en klar apostolisk tro, så bör man väl dra konsekvenserna av detta och lämna biskopsämbetet och inte sitta på biskopsstolen som en villolärare och heretiker. Rena hederligheten borde ju kräva detta.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 12. Den teologiska nivån i biskopskollegiet blir bara lägre och lägre. Den ene tycker att Bibeln har passerat bäst-före-datum och andra trasslar in sig i diverse krystade bortförklaringar för att slippa tro att Jesus föddes genom den helige Ande av jungfru Maria. Vi skulle behöva alternativ tillsyn som i England!! Instämmer med f Dag: Hur kunde det bli så här??! F Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Missionsprovinsen kan erbjuda alternativ biskoplig tillsyn! Vi har ett antal medlemmar i vårt prästkollegium, som kvarstår som präster i Svenska kyrkan, med behörighet. För dem har beslutats att motsvarande ordning som med 'flying bishops' i England gäller: stiftsbiskopen är biskop i lagligt avseende, 'flying bishop'/missionsprovinsbiskop är biskop i andligt avseende.

   Radera