torsdag 14 november 2013

Två anmälningar

Domkapitlet i Växjö har fått in två anmälningar. Jag hörde om saken ryktesvis och bad registrator ta fram dem.

Den 21 oktober stämplades en anmälan från Toivo Jokkala i Bagarmossen in. Han uppger sig ha tel 073-581 99 84, en uppgift jag inte har någon anledning betvivla. Jokkala begär en utredning eftersom han menar att "komminister Dag Sandahl (Växjö stift) gått över gränsen i sina tillmälen på sin blogg om Antje Jackelén inför och efter ärkebiskopsvalet." Han önskar "att domkapitlet utreder och markerar mot detta skrivskick."
Vilket då? Jo detta som citeras:
"Det är ett opassande oskick att kalla Kyrkans Husd i Uppsala för Fûhrerhauptquartier. Det får ni inte säga. I alla fall inte före den 15 juni 2014."
I övrigt har Tiovo Jukkala hittat "en rad kvinnofientliga och nazianspelande inlägg"- några exempel ges dock inte mer än att Jokkala sett rubriker som Ermutigung, Machtübernahme och Oberst Busse men missat Oktoberfest.

Det är mot skrivskicket det ska markeras. Något säger mig att Toivo Jukkala - förutom detta han anger, att han inte är kyrkligt aktiv (fast han har, skriver han, en svärfar som är just detta) - kanske inte riktigt har pejl på svenska grundlagsfästa fri- och rättigheter. I Finland, detta tidigare lydrike under tsaren, hade det säkert inte gått.

Vad bör nu domkapitlet göra? Självfallet begära in exemplifieringar på raden av kvinnofientliga och nazianspelande inlägg. Det räcker dock inte att klaga över att jag ger den begåvade läsekretsen en uppsjö av tysk språkkunskap. 100 miljoner talar tyska och det är näst flest i Europa, ryskan kommer först. Om Führern fått som han velat, hade än fler talat tyska och än färre ryska, men det är kanske känsligt att påpeka?

I sak? Jag har faktiskt utan omsvep kallat det "ett opssande oskick att kalla Kyrkans Hus i Uppsala för Führerhauptquartier". Har herr Jokkala svårt med språket? Man ska INTE säga så. Till de som trängtar efter att få säga det, sätter jag en tidsgräns för avvänjning. Och har de klarat sträckan fram till 15 juni, kan de nog avstå därefter också. Annars får jag i en ny bloggpost markera vilket opassande oskick det är.

Kyrkoherden Gunilla Aquilon Elmqvist i Norra Åsum har tillsammans emd församlingspedagogen i Stoby församling Linda Nilsson åstadkommit nästa aktstycke, instämplat på domkapitlet den 24 oktober. Riktigt hur de två anmälarna är sammankopplade förstår sig icke enkelt. Något telefonnummer uppges inte men kyrkoherden kan enligt matrikeln nås på mobilen 0766-365441.
Vad som anmäls? Jag tror vi får ta ett långt citat:

Dag Sandahl "ondgör sig över valet av kvinnlig och tyskbördig ärkebiskop.
På sin blogg antyder han att man med nazistliknande metoder tillsatt en kvinnlig ärkebiskop och undrar 'vad Führern hade sagt om han fått höra att det år 2014 skulle sitta en tysk ärkebiskop i Uppsala'. Han ifrågasätter också hennes akademiska meriter och insinuerar ett samröre med Alexander (stavas rätteligen Aleksander, DS) Radler, tysk stasiagent.
Är detta angrepp på vår nyvalda biskop förenlig (ska vara "förenligt", DS) med Dag Sandahls prästämbete?
Läser man vidare på hans blogg får man gång på gång bevis på hans motstånd och hans kränkning av kvinnliga kollegor.
Hoppas denna påtalan leder till en granskning av Dag Sandahls uttalanden och ställningstaganden och om dessa strider mot svenska kyrkans ordning."

Härefter anges bloggadressen. Tanken är uppenbarligen att Växjö domkapittel ska läsa alla blogginläggen. Det måste väl i sinn helhet ses som en övning i god och nyttig läsning?

Men vad exakt är jag anmäld för? Att jag läst Vermes roliga bok Han är tillbaka? Att jag frågat om Jackeléns meritering - ska domkapitlet slå fast att hon inte, som uppgetts, varit professor i Lund men att hon har en hittills inte efter Bologna meritvärderad kompetens från Chicago och ska det bevisas att hon aldrig mött Radler, fast hon uppgett att hon tenterat för honom en gång? Lite mystiskt blir alltihop - men Växjö domkapitel har kanske resurserna att utreda och räta ut frågetecknen om Antje Jackelén?
Men var har det stått att Jackelén tillsattes med nazistliknande metoder?
Och var har Jackelén blivit utsatt för angrepp? Får det inte ställas frågor inför ett val, skrämmer det nog fler än mig.
Noga taget har jag inte heller "ondgjort" mig över valet av "kvinnlig och tyskbördig ärkebiskop". Jag har mest varit enfaldig och funderat över hur hon kunde få så många röster när vi samtidigt är så många som inte riktigt har pejl på hennes förtjänster. Och jag kan upprepa min fråga om det verkligen var till Uppsala hon kom för att läsa teologi. I Uppsala gick hon tematermin - men kom hon år 1977 till Uppsala eller kom hon inte dit? Domkapitlet i Växjö får väl säkerställa basfakta och när det är gjort får jag göra som kung Herodes utlovade de besökande magoi: "att jag kan ock komma, och tillbedja" (Karl XII:s kyrkobibel)

Avsikten är att tysta bloggen, det är lätt att förstå. I Tyskland skulle man säga: "Mann merkt die Absicht, und wird verstimmt."

55 kommentarer:

 1. Ja, vem vet hur de rättsosäkra domkapitlen använder portalparagrafen "den anseende en präst ska..."?
  Men yttrandefriheten är rätt så stark, t.o.m. så stark att t.o.m. de beryktade orden om ändalyktens nyttjande i kärlkenes syfte inte borde blivit föremål för någon erinran.

  Dock kan även jag vissa blogginlägg om ärkebiskopsvalet dragits en gång för mycket i ett inte alltför uppbyggligt syfte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grundlagsfäst yttrandefrihet gäller för alla medborgare, även präster, men här gäller det något annat nämligen den självpåtagna begränsning i yttrandefriheten som ligger i prästuppdraget eller med de ord som användes vid min prästvigning: "Viljen I ock troget efterleva kyrkans lag och ordning, bevisa edra förmän skyldig lydnad...Viljen I desslikes så ställa edert leverne, att det varder till föredöme för var man och ingen till anstöt?" Det var de två sista punkterna. Till den sista punkten får tilläggas att vi fick förklarat för oss att den skulle läsas med ordet "berättigad" före "anstöt". Ett förtydligande som både Skriften och förnuftet kräver.

   Det finns alltså särskilda gränser för vad en präst(biskop) kan säga inte bara från predikstol utan även i offentlig debatt. Var den gränsen gick avgjordes före år 2000 av statliga domstolar under rättssäkra förhållanden. Det utrymme som gavs var betydande och inrymde även offentlig kritik av biskopar och kyrkoledning. Det vet var och en som minns hur det var då och vi är fortfarande många.

   Efter år 2000 och i den nya kyrkoordningens kölvatten där tillsynen nu görs av en politiserad kyrkopolitisk kommitté och rättssäkerheten alltså farit ut genom fönstret, har utrymmet för möjlig kritik avsiktligt förminskats. Lojalitetsaspekten betonas nu starkt som inte bara gällande det grundläggande uppdraget utan även den politiska ledningen. Präster och biskopar är tjänstemän som inte har att offentligt ifrågasätta det den politiska majoriteten finner för gott. Biskopar tillsätts för att verkställa fastställd politisk linje.

   I lundastiftet kan man sammanfatta nytänket så här: Varför skulle en präst i SvK ha större utrymme att kritisera ledningens policy än arbetaren på golvet hos Volvo? Men man skulle givetvis också kunna säga: varför ska präster i SvK ha större utrymme att offentligt kritisera sin stiftsledning än det präster i katolska kyrkan har? För min del anser jag att den ordning vi tidigare hade var avgjort bättre. Den tilltagande tystnaden i kyrkan bestyrker den saken. Det man tidigare kunde säga sin biskop i ansiktet på t.ex. ett prästmöte, sägs nu under signatur i debattspalter.

   När Dag "bråkar" och tar i anspråk det större utrymme han har i kraft av sin kompetens och kyrkliga förankring både i och utanför SvK, gör han det för allas vår räkning och det ska vi hålla honom räkning för även om vi inte på varje punkt kan göra hans uppfattningar till våra.

   De anmälningar som inkommit ger ett närmast patetiskt intryck. Har man verkligen inte mer att komma med? Anmälan från T.J. kan endast uppfattas som en rent sekulär, politisk, angivelse och därmed en bekräftelse på den misär vi hamnat i.

   Radera
  2. Ärade Broder!
   Högst utomordentligt skrivet och tolkat. Så illa har det blivit och det är kyrkopolitikernas fel. Allt som sägs idag skall präglas av politisk korrekthet, annars kan det gå illa. Men strunt i det, upp till kamp mot vansinnet och låt oss inte rädas! "De skall dra er inför domstolar..." så var det sagt.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  3. Jag tycker du verkar vara rätt vansinnig själv, "präst från Skara stift". Och jag hoppas att det bara är en pseudonym du kör med och att du inte är präst på riktigt.

   "Politisk korrekthet" står i de allra flesta fall för en godhjärtad och i möjligaste mån tolerant inställning mot medmänniskor. De som avskyr "politisk korrekthet" vill ofta ha ännu mer utrymme där de kan vädra sitt invandrarhat, sitt kvinnohat och sitt hat mot homosexuella. De ser sig alltid som offer och tror sig själva om att vara rakryggade och säga sanningen.

   Radera
  4. Nej du Anna där har du helt fel!! den politiska korrektheten står inte för en tolerant inställning mot medmänniskor. Snarare för en självgod, egenrättfärdig syn på sig själv och omvärlden. Jag är så god jag kämpar för de små och utsatta. Denna självgodhet har sitt ursprung i människans brist på fruktan för Gud. Det vill säga människan utan Gud är hela tiden behov att behov av att bekräfta sig själv i stället för att söka nåd hos Gud. Den politiska korrektheten är en produkt av den vita socialistiska medelklassens dåliga samvete. Där dem hela tiden tar på sig ansvaret att försvara dem som dem betraktar som utsatta och svaga. Helt omedvetna om att dem många gånger inte inte ens är respekterade av dem, dom anser sig tala för. Jag som troende praktiserande muslim har mer gemensamt med en traditionell konservativ kristen än vad jag har med en politiskt korrekt svensk som oftast saknar all form av "adab", och heder. Den politiska korrektheten är inte tolerant utan snarare trångsynt och kvävande. Och den försvaras i regel av människor som utan någon djupare reflexion endast återger samhällets rådande värdringar.

   Vänliga hälsningar
   Muhammed Ibn Said

   Radera
  5. Till viss del kan jag förstå hur du menar och håller med. Men din beskrivning är inte heltäckande.
   Om du besöker Avpixlad t e x så kommer du att mötas av ett oändligt antal påståenden om muslimer som du önskar att du inte hade läst. De som hänger där ägnar sig "till skillnad från PK-media" åt att "skriva som det är" förklarar de.
   Sedan vill jag gärna att du förklarar på vilket sätt en "politisk korrekt svensk saknar all form heder".

   Radera
  6. Nej du Anna.
   Jag är ingen pseudonym. Vansinnig vill jag nog sätta som epitet på dej som är så barnsligt blåögd så du inte kan se att de kyrkopolitiker som skapat begreppet "politisk korrekthet", som just nu styr vår kyrka med järnhand, utan något intresse av vad Bibeln och kyrkans långa tradition har att säga, utgör den värsta diktatur som vår kyrka någonsin har haft. Jag tror jag hellre hade uppskattat diktatorn Gustav Wasa än dagens diktatur i vår kyrka.

   Anna, du skulle nog må bra av att läsa lite mer av kyrkans långa historia och hur det har kunnat bli som det är idag. Du "bjäbbar på" utan att veta något om tidens skeende. Omoget på min ära!

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  7. Japp, helt ovetande om tidens skeende bjäbbar jag på och det känns fint och rätt.

   Jag kan ge dig rätt på så sätt att jag uppfattar en viss fundamentalism även när jag varit inne på Seglora, Vilket är illa, men inte riktigt lika illa som att du går omkring och tror att dina kvinnliga kollegor fått sin kallelse från Djävulen, eller hur det var du menade?

   Radera
  8. Japp, ovetande om tidens skeenden är du verkligen, men bjäbba på du.
   Att kvinnliga präster skulle få sin kallelse från Djävulen var ju den tolkning som du själv gjorde. Men det ligger nog något i din tolkning faktiskt. Om man nu inte lyssnar och respekterar vad Jesus vill med apostlauppdraget - prästämbetet, så kan ju detta vara den Ondes verk som vill förleda en människa till avfall från det som Kyrkans Herre vill och förordnat. Såvisst kan du ha rätt i din tolkning. Men det här ville du väl inte höra va?

   Men bjäbba på du och sätt dej gärna in lite mera i tidens och framför allt i kyrkans olika skeenden. Då lyckas du bättre och blir dessutom mer trovärdig. Lycka till med det!

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  9. Som jag avskyr såna fega yttringar som "det var din egen tolkning" för att i nästa mening bekräfta att tolkningen ifråga var fullkomligt riktig.Men svar: Nej det ville jag inte höra. Jag hoppades att slippa höra det. Men jag befarade det värsta.

   Och jag är faktiskt inte övertygad om att du verkligen är präst. Jag hoppas att du inte är det. Jag har mött många präster i mina dar och varit skitförbannad på en del, men en sådan kylig och dumdryg attityd som du visar här på bloggen har jag faktiskt inte mött förut. Och då är jag uppvuxen och konfirmerad och f.d anställd en församling som var synnerligen högkyrkligt sinnad och som också var känd som "kvinnoprästmotståndets högborg" i Stockholm. Dock förstår jag att du inte visar hela ditt register här. Eller hoppas.

   Radera
  10. Så bra då
   att jag gjorde samma tolkning som du. Men varför avskyr du den när vi nu tolkade lika? Det var väl bra att vi hade samma uppfattning där. Du verkar ofta bli "skitförbannad" här på bloggen förstår jag när jag läser dina inlägg. Du tycks vara osams med de
   flesta här. Det är inte bra med adrenalinkickar alltför ofta. Tänk på det. Tänk på lilla hjärtat. På tal om register, så har jag bara ett register och det visar jag alltid. Du verkar ha olika register då. Kan vi få se någon liten variant kanske? Lite tröttsamt med "bjäbbningar" hela tiden.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  11. @ Elmontör från Skara stift!
   Jag misstänker att du spelar dum för att hålla grälet levande.
   Men visst har vi samma uppfattning att det är avskyvärt av en som påstår sig vara präst tänker att kvinnliga sådana har fått sitt kall från Djävulen. Det är hemskt.
   Som sagt, låt oss avsluta nu när vi äntligen är överens.
   Mvh
   president emeritus i Kazakstan


   Att du sen spelar dum och låtsas missförstå

   Radera
  12. Hej Anna nu skall jag försöka förklara på vilket sätt en pk svensk saknar heder. Och i grunden handlar detta om två helt olika förhållnings sätt till den värld vi lever i. Pk svensken är i grunden individualist förutom när hon källsorterar eller handlar ekologiskt kaffe. För mig är det annorlunda jag är en del av en familj som är en del av en släkt. Mitt liv ställs alltid i relation till detta, det vill säga vad jag gör eller inte gör. Min uppgift är att vara en herde för min familj. Om mina barn skulle missköta sig så faller skammen för deras dåliga beteende lika mycket över mig som över dem själva. Och just på den här punkten skiljer sig mina värderingar i från pk svensken som anser sig vara helt autonom, i förhållande till Gud, släkt och familj. Hon är många gånger hederlig betalar sin skatt, gör rätt för sig osv. Men hon saknar förmåga att känna skam. Det vill säga det jag skulle skämmas för och upplever som pinsamt rör henne inte i ryggen.Troligtvis handlar detta om att vi har helt olika synsätt på vad livet egentligen handlar om. När så min pk svenska granne som har skiljt sig, kommer hem med sambo, eller låter sin dotter ha pojkvän och dricka alkohol, samt talar om öppet om detta för oss då vi möts i trappen så upplever jag att hon inte har någon heder. Det vill säga hon skäms inte över det som hon verkligen borde skämmas över. Därutöver så upplever jag pk svensken som en hycklare, då hon i enda stunden kan spy galla över konservativa kristna, Jehovas vittnen, ja i stort sätt allt som hon betraktar som reaktionärt och bakåtsträvande. Samtidigt som hon förhåller sig på ett krypande och fjäskande sätt till mig och min religion. Helt omedveten om att när hon spydde galla över den konservativt kristna värdegrunden så spydde hon även galla över många av dem värderingar som är en del av min religion. Just därför så är den så kallade politiska korrektheten så vidrig, därför att den inte tar människor på alvar. Och jag skulle även vilja påstå att dess förespråkare i grunden inte är bättre än många av dårarna på Avpixlat som i varje fall är ärliga och uppriktiga i sitt förakt för Islam.

   Vänliga hälsningar
   Muhammed Ibn Said

   Radera
  13. Tack för svaret. Vi har kanske kommit rätt långt ifrån blogginlägget här vilket känns lite fel men ändå: Jag tycker att du har en poäng när du skriver att en del svenskar fjäskar å ena sidan för din religion och ”pratar skit” om mer fundamentalistiska tolkningar av kristendom. Men bakgrunden till detta är naturligtvis det hat och hot som muslimer men inte kristna i Sverige utsätts för. (Läste senast i dag om att även Carolina Farrajs vänner blivit hotade till livet för att de ”försvarade en muslim”.)
   Nå tillbaka till saken: Innan du ens hade svarat så hade jag på känn att det som du kände ”samhörighet om” och skulle ta upp skulle handla om kvinnor och till viss del sex. Det är ALLTID där skon klämmer. För män. De vill ha makt över kvinnor och när de känner att de håller på att förlora den så kan kristna och muslimer vara aldrig så samstämmiga i sin kritik. Det är beklämmande tycker jag.
   Jag tror dock att när du skriver ”hon” om PK-svenskar så menar du han eller hon. Men du skriver att hon borde skämmas för att låta sin DOTTER ha pojkvän och dricka alkohol. Det är DOTTERN som inte får ha pojkvän, inte sonen som inte får ha flickvän.
   När du skriver att en svensk saknar heder i samband med detta så har du fel. Om jag ska tala för mig och de som tänker som jag ser vi det inte som hedervärt utan tvärtom klandervärt att behandla flickor/kvinnor annorlunda än pojkar/män. Vi tror att både fundamentalistiska kristna och muslimer inte har som främsta drivkraft att ”lyda sin religion” i detta fall utan utnyttjar sin religion för att skaffa sig makt på kvinnors bekostnad. Detta förnekas allt väldigt kraftfullt av alla män inom dessa religioner och är ingen idé att diskutera – varken en kristen eller en muslim skulle kunna övertyga mig om att det inte bottnar i ett en vilja att dominera kvinnor snarare än att efterleva Guds vilja.
   Min ”heder” ligger i att jag fördömer ett sådant beteende och att jag därmed bidrar till ett bättre liv för kvinnor. Det är väldigt långt ifrån att vara PK eller att sakna heder eller att inte skämmas för saker jag "borde" skämmas för.

   Radera
 2. Anmälningarna framstår inte som så tunga. Rimligen kommer Domkapitlet att efter en lämplig tids overksamhet att med lättnad passa pucken.

  Och DS med sitt:

  "Make my Bloggardag", ges därmed föga möjlighet att tvåla till sina vedersakare inför intervjumikrofoner, TV-kameror och i press och på blogg.

  Det hade varit en lustiger dans?


  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte med de icke journalister som befolkar Svenska medier. Kanske någon dansk eller norsk. Men inte någon svensk./ Sven-Åke Nilsson.

   Radera
 3. Härskartrötta makthavare är humorbefriade, men Jesus säger med adress till Herodes: Säg åt den räven. Vad rävar symboliserar är betydligt värre än tyskans Fuhrer.
  Djävulen har varken humor eller knän och kan varken skratta eller be.
  Kyrkans domkapitel skulle må bra av både humor och bön. Som människor skapade av Gud är vi kapabla till humor och bön.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På tal om rävar, hur låter de? Kanske så här: http://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE

   Radera
 4. Ofattbart att man inte fattat vad du skrivit om.
  Det har till och med jag gjort :-)

  SvaraRadera
 5. Jag har upprepade gånger påpekat hur smaklöst och illa vald din förföljelse av Jackelén på helt osaklig grund varit med de värsta avarterna när du insinuerat att hon haft stasi-samröre och kallat henne nazilknande saker. Det förvånar mig att ingen anmält tidigare och att Dag själv inte tog något intryck av många , även mycket välvilliga, kommentarer som tyckte att han gått för långt. Dessa krokodiltårar från Dag när han blivit anmäld fäster jag ingen större notis vid. Hoppas att Dag använder alla de sakskäl som finns att tillgå om man vill kritisera vår tillträdande ärkebiskop Antje i framtiden i stället för att förfölja henne på etnisk grund. Ja, för det är det ju, även om det också ger tillfälle att briljera med tyskkunskaper. Jag tror inte för ett ögonblick att inte Dag hade detta syfte också, men det är ju uppenbart för varje läskunnig att tyskhatet flödat i dessa spalter sedan biskop Antje klev fram som kandidat till ÄB.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sammanblandning av tre saker: Nazism, Stasi och tyskhat. Ingendera har med varandra att göra. /BoR

   Radera
 6. Det är uppenbart att Dag förutom att briljera med tyskkunskaper förföljt tillträdande ÄB med etniskt relaterade osakliga tillmälen och anklagat henne för stasi-samröre och kallat henne nazi-liknande saker. Krokodiltårarna som här fälls saknar relevans, då Dag knappast sörjt att han fått mothugg och även ofta vänliga kommentarer som sagt att det räcker nu med tyskhatet. I floden av osakliga påhopp har de sakliga invändningarna mot Antje Jackelén druknat. Tråkigt enär anledningar till saklig kritik är legio. (Ja, Dag, nu härmar jag ditt sätt att skriva och du är fri att anmäla mig. Jag kommer inte att förneka att jag gjorde det, jag står för det jag skriver och ber om ursäkt när det är nödvändigt.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan inte se annat än att Bloggardags frågor omkring Antje Jackelens CV varit befogade och har drivit på flera sammanhang att presentera mer material. Det olustiga är väl snarast att flera frågetecken kvarstår och det är väl det som gör att något måste göras för att få tyst på Ölandsprästen. Kan vi ha en tyskbördig ärkebiskop som inte är skrupelfri? Det förargerligaste är väl att han t.o.m. får journalister att se efter vad han nu har skrivit.

   Radera
  2. Skulle knappast tro att AJ varken känner sig förföljd eller påhoppad av Dagblogg med tanke på hennes försök att jämställa Muhammad med Jesus och därmed indirekt säga hur kärleksfulllt de flesta muslimer behandlar kristna.

   Radera
  3. här handlar det inte om hur hon känner sig fakta är att hon blivit mobbad pga sin tyska härkomst och sitt kön. sakfrågorna har sällan figurerat här.

   Radera
 7. Det som Jörgen U Bengtsson skriver om vad som gällde före år 2000 i relation till det som nu gäller stämmer dåligt med de verkliga förhållandena. Den primära tillsynen över präster har i långeliga tider legat hos biskop och domkapitel. Samtidigt har under tidernas lopp allmänna domstolar också varit involverade. Är man intresserad av den lite komplexa historien tar man lämpligen del av Sven Lindegård: Ämbetsbrott av präst, 1999. I tiden före år 2000 var det domkapitlet som som första instans och enligt bestämmelser utfärdade av kyrkomötet prövade frågor om "skiljande från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet". Domkapitlets beslut kunde överklagas hos Kyrkomötets besvärsnämnd. Besvärsnämndens beslut fick inte överklagas. Det är i princip samma ordning som gäller nu. Om det krävs domstolar för rättssäkerhet bör väl slutsatsen bli att man bör sträva efter mer av statskyrkosystem. Kyrkoordningens regler för hantering av tillsynsärenden och de förtydliganden som gjorts av Överklagandenämnden innebär att i huvudsak motsvarande ordning tillämpas inomkyrkligt som hos förvaltningsdomstolar.
  Vad Jörgen avser när han skriver att "tillsynen nu görs av en politiserad kyrkopolitisk kommitté" står inte riktigt klart för mig. Det som kan konstateras är att domkapitlet i stor utsträckning har motsvarande sammansättning enligt kyrkoordningen som före år 2000. Ändringarna är att det istället för domkapitlets sekreterare, som ska vara jurist, är en person som är eller har varit ordinarie domare som deltar i beslut i disciplinärenden. Det bör rimligen ses som uttryck för ökad rättssäkerhet. Till detta kommer att det kan vara en vald diakon istället för en präst som ledamot i domkapitlet. Överklagandenämnden har liksom den tidigare Kyrkomötets besvärsnämnd en domare som ordförande. Härtill hade Besvärsnämnden en v ordf som också skulle vara domare och som ledamöter i övrigt en biskop och tre andra av kyrkomötet valda ledamöter. Även v ordf. i Överklagandenämnden, som dock är ersättare i nämnden, är domare. Av Överklagandenämndens övriga ledamöter ska två vara präster - en av dessa teol. dr och den andra med dokumenterade kyrkorättslig kunskap och erfarenhet - ytterligare en ska vara jurist och slutligen finns en femte ledamot som det inte finns särskilt angivna valbarhetsvillkor för. Det är svårbegripligt om det är domkapitlet eller Överklagandenämnden som beskrivs som en "politiserad kyrkopolitisk kommitté".

  Det torde däremot stå klart, även för den som söker tillämpa Luthers förklaring till åttonde budet, att Dag ägnar sig åt en tämligen eländig advokatyr när han smiter från det han skrivit om t.ex. "Fûhrerhauptquartier".

  Gunnar Edqvist

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker nog att f Dag är duktig om vi får använda ett sådant språk på att tillämpa Luthers förklaring till åttonde budet. Han kämpar för sanningen och är som Luther, själavårdande i polemiken. Det där med Fuhrer är fortfarande vedertaget i tyskt språkbruk. Was ist falsch mit Fuhrerschein, Spielfuhrer, Wegfuhrer, Zugfuhrer, Fremdenfuhrer und Fuhrerhauptquaertier?

   Radera
  2. Det Gunnar Edqvist anför till min kommentar om prästernas rättsliga ställning i SvK före och efter 2000, kan kokas ner till att inga väsentliga förändringar ägt rum och att allt är väl beställt. Ja, inte bara det. T.o.m. bättre beställt.

   Det är givetvis en avsiktlig skönmålning i maktens intresse. Vi som varit med vet att är så. Den gång jag blev präst på 1970-talet gällde fortfarande 1936 års domkapitellag. Enligt den var domkapitlet en statlig myndighet. I paragraf 13 kan man läsa om domkapitlets tillsyn av den prästerliga ämbetsförvaltningen och dk:s disciplinära befogenheter, varning och suspension på högst tre månader, liksom om dess plikt att anmäla svårare åsidosättande av tjänsteplikt för åtal vid domstol. Det framgår också att besvär över beslut kan anföras vid kammarrätt och regeringsrätt. Allt statliga domstolar under svensk lag och inga kyrkopolitiska föreningskommittéer lydande under en föreningsstadga.

   År 2000 övergick domkapitlet från att vara en statlig myndighet till att bli en föreningsangelägenhet. Låt oss kalla saker vid dess rätta namn.

   Prästernas rättsliga ställning vad avser handlingsutrymme, tillsättningsfrågor och anställningstrygghet var alltså väsentligt bättre under statskyrkosystemet, där vi för övrigt var stiftsanställda och i många fall också försedda med den fullmakt som enbart en statlig domstol kunde upphäva. Ett litet exempel får illustrera den stora förändring som ägt rum På 1990-talet blev en då pensionerad präst i ett sydligt stift föremål för domkapitlets disciplinära uppmärksamhet. Det som lades honom till last var allvarligt och gick på heder och anseende. Men just därför var det viktigt att styrka anklagelsen med en fullgod bevisning. Det kunde domkapitlet inte utan historien fick det jämmerliga slutet att prästen fick rätt i regeringsrätten och domkapitlet blev prickat för att ha misskött saken med ett rejält skadestånd till den utpekade prästen. Ställ sedan mot detta fall, det som några år senare drabbade biskop Gärtner i den från staten nu skilda kyrkan. Biskopen anklagades för att ha misshanterat anförtrodda medel ( i klartext, medverkat till att medel överförts till mottagare som var uttalade motståndare till kvinnliga präster). Med detta agerande hade han skadat det anseende en biskop bör ha. Den statliga domstolen frikände honom från att ha gjort något som var brottsligt enligt svensk lag. Den kyrkopolitiska justisen förklarade honom skyndsamt skyldig, när man förstod att biskopen skulle bli frikänd i tingsrätten. I beslutet deltog förklarade fiender till biskopen. Det är begripligt som politiskt agerande, men kalla det inte förstärkt rättssäkerhet. Det blir bara pinsamt. Man behöver inte för att citera Leif G.W. Persson vara raketingenjör för att förstå sammanhanget. När skolan skulle "reformeras", göras om, enligt ny politisk mall, stod en självmedveten, kunnig och självständig lärarkår i vägen. Därför krossade man medvetet lärarkåren. Lärarna blev kommunaliserade och ställda åt sidan. Något liknande kan vi se på den svenskkyrkliga sidan vad avser prästerna. Resultaten påminner också om varandra. Om man vill "demokratisera" kyrkan, modernisera den, göra den mer relevant i tiden, utvidga äktenskapsbegreppet, låta män bli barnaföderskor, då är det rationellt att rensa bort ett antal surdegar som lägger hinder i vägen. Det är vad saken i grunden handlar om och regelverket har anpassats därefter. Den politiska styrningen av verksamheten ska få ett tydligare och snabbare genomslag. Det som är bra i det kommunala är också bra i det kyrkliga. Så tänker man på den kanten och då är det väl bra om man också är ärlig med det och avstår från allt hyckleri.

   Radera
  3. När det gäller ordet "Führerhauptquartier", kan jag inte se att där finns så mycket att smita från. Språkbruket påminner om ett lundaspex. Anse det gärna olämpligt att en präst ger sig in i den genren, men det kan knappast vara en förbrytelse av den högre ordningen, om man inte dit räknar att driva gäck med den politiska majoriteten och dess ombud.

   Radera
  4. Problemet med att det är domare i domkapitlet är väl att det inte mig veterligen finns någon kontrollinstans för domaren eller den lagfarne juristen. JO eller JK kontrollerar inte en vad dom gör i det somi reliteteten är en privatdomstol.Bättre hade varit att ersätta domaren med en erfaren advokat. P.g.av detta. Där finns åtminstone advokatsamfundets diciplinnämd./Sven-Åke Nilsson

   Radera
  5. Ja, Sven-Åke Nilsson, dk är i den nya ordningen en privatdomstol eller kanske bättre ett förtroenderåd förstärkt med juridisk kompetens. Om man verkligen velat tillförsäkra arbetstagarna/prästerna/diakonerna en förstärkt rättssäkerhet i det läget, hade man kunnat besluta om en ordning där prästen/diakonen haft rätt till rättshjälp med advokatkostnad om dk kunde förväntas fatta beslut om varning, övervakning/prövotid eller avkragning. Frimodig kyrka har motionerat om detta, men fick givetvis avslag i kyrkomötet. Den utjämningen av styrkeförhållandena vill man inte ha.

   Radera
  6. Jag uppfattade att det Jörgen U Bengtsson tog upp i sitt första inlägg handlade om vilka förändringar som ägde rum 1 jan 2000. Någon saklig invändning mot den bild jag gav uppfattar jag inte i svaret utöver att domkapitlet inte längre är en statlig myndighet. Detta tänkte jag var en självklar och välkänd del av de ändrade kyrka-statrelationerna. I sak som sagt ingen invändning utan bara ett obestyrkt påstående om, som jag uppfattar det, mitt behov av att skönmåla i maktens intresse. Det känner jag inte igen för egen del. Om det krävs domstolsprövning vid ämbetstillsyn så blir väl lösningen på detta att sträva efter ett återinfört statskyrkosystem. Dock kan ju noteras att ett inomkyrkligt rättssystem har paralleller inom andra samhällsektorer. Inom idrottssverige finns ett omfattande regelsystem med instanser som kan sägas ha rättslig karaktär hos såväl specialförbund som hos Riksidrottsförbundet. Även i det sammanhanget finns uttalat att man ska ha med personer med juridisk kunskap och med domstolserfarenhet.

   Det förhöll sig annorlunda på 1970-talet än åren närmast före år 2000. Läser man hela 13 § i 1936 års domkapitelslag framgår dock av de senare momenten i paragrafen att det även vid den tiden var domkapitlet som beslutade om ämbetstillsynen. Det J U B tar upp avser tjänsteförseelser. Det var dock vid den tiden möjligt att överklaga domkapitlets beslut avseende ämbetstillsyn hos domstol som därmed ytterst prövade t.ex. vad som var Svenska kyrkans lära. Vill man ha en annan berättelse om vad som tidigare gällde så var det på det viset att när domkapitlet i Strängnäs ingrep mot en präst som döpts på nytt medförde domstolsprövningen att domkapitlets beslut upphävdes. Minns jag rätt handlade det om en åtskillnad om vad prästen gjorde i tjänsten, där han döpte barn enligt gällande ordning, och det privat steget att genomgå omdop. Bl.a. detta låg till grund för en bred inomkyrklig opinion för att prövningen av ämbetstillsynen skulle ske helt inomkyrkligt. Ett annat exempel kan vara att före år 2000 var sannolikt inte en präst utträde ur Svenska kyrkan grund för att prästen inte längre skulle kunna vara kvar i Svenska kyrkan.

   Det finns även en del ytterligare i sak att sätta frågtecken för i det J U B skriver. Lokalt verksamma präster var inte stiftsanställda före år 2000. De var lokalt anställda, men det kan sägas ha haft en delvis underordnad betydelse eftersom en stor mängd arbetsgivaruppgifter låg hos domkapitlet. Präster anställdes med fullmakt fram till 1 juli 1989 men även om fullmakten innebar ett förstärkt anställningsskydd var det inte på det viset att det krävdes domstolsbeslut för att fullmakten inte längre skulle bestå.

   Slutet av J U B:s inlägg ger på mig närmast ett konspirationsteoretiskt intryck. Riktigt hur regelverket har anpassats till att män ska kunna föda barn är svårt att genomskåda. Ö h t är det svårt att se att regelverket har ändrats till att medföra sämre rättssäkerhet, om man inte menar att det bara är ett statskyrkosystem som kan garantera rättssäkerheten.

   Gunnar Edqvist

   Radera
  7. Jag medger gärna att de väsentliga ändringarna för prästernas del inträdde under perioden slutet av 1980-talet och fram till år 2000.

   I övrigt kan jag bara se att Edqvist både medger att jag har rätt och samtidigt påstår att ingen försämring skett av rättssäkerhet och anställningstrygghet för präster. Påståenden av det senare slaget är att betrakta som konspirationsteorier. Är det så saken ter sig från Kyrkokansliets horisont?

   Men Edqvist medger att dk var en statlig myndighet och att "en stor mängd arbetsgivaruppgifter låg hos domkapitlet".

   Han medger också att domkapitlets beslut i frågor om ämbetstillsyn/innehav kunde överklagas och upphävas av domstol. Självklart innebar detta en statlig "inblandning" i frågor som åtminstone indirekt berörde Svenska kyrkans lära. Min poäng var att den ordningen på det hela taget inte gav ett sämre utfall än när saken överlämnats till partipolitikens representanter och politiseringen därmed tagit ytterligare ett steg.

   I det redovisade fallet från Strängnäs vill jag minnas att domstolen tog hänsyn till att prästens omdop skett som en del av en personlig livskris och att prästen aldrig offentligt ifrågasatt kyrkans dopsyn och inte heller hade för avsikt att göra så. Jag har svårt att bli upprörd över domstolens bedömning. Värre saker har jag sett och hört!

   Präst som utträder ur Svenska kyrkan tillhör inte längre denna. Den saken behövde inte prövas av domstol ens före år 2000.

   Det som möjligen skulle kunna komma att prövas, det var det beslut om skiljande från prästämbetet som dk i det fallet normalt verkställde.

   För präst som övergav Svenska kyrkans lära förelåg skyldighet att lämna ämbetet. "Övergivandet" innehåller givetvis ett tolkningsutrymme, men aldrig har jag sett att en domstol ifrågasatt att den som utträdde också därmed skulle lämna ämbetet. I själva verket var utträde "motorvägen" att bli skild från ämbetet för den som så ville.

   Den som hade fått fullmakt kunde visserligen omplaceras till andra arbetsuppgifter om nöden så krävde, men fullmakten i sig kunde inte återkallas annat än på i lag föreskrivet sätt och det var inte lätt, vilket får anses vara bevisat av den omständighet att vid fullständigt och komplett bevisad oduglighet i tjänsten omplacerades prästen till personlig tjänst på dk :-)

   Statskyrkosystemet hade sina brister, men definitivt också klara förtjänster.

   Detta får bli min slutreplik.

   Radera
 8. Stenarne ropa: till och med Annika Borg reagerar mot Hammars tankekonstruktioner! Och så mitt-i-prick att man nästan kunde misstänka att det vore Fader Dag som spökskrivit.
  http://www.kyrkanstidning.se/ledare/prataomkristus

  SvaraRadera
 9. Was ist falsch mit Fuhrerschein, Spielfuhrer, Wegfuhrer, Zugfuhrer, Fremdfuhrer? Warum durfen wir nicht mehr Fuhrerhauptquaertier sagen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fuehrer stavas med tüskt y, hr Ändërssön!

   Radera
  2. Jag har inte lyckats klara det på min så kallade smartphone. Därför hoppas jag liksom G Edquist att det finns barmhärtiga som kan tolka allt till det bästa.

   Radera
  3. En enkel sökning med Google visar vilka associationer begreppet "Führerhauptquartier" i regel ger. Att försöka trixa bort detta är som sagt eländig advokatyr (NE:s definition på advokatyr passar som hand i handske: "argumentering genom halvsann bevisföring, som är formellt korrekt men i sak tvivelaktig eller orimlig, ofta i försvarsposition".)

   Gunnar Edqvist

   Radera
  4. Humorister brukar använda semantiska dubbeltydigheter för att locka fram ett skratt. Bloggardag kostar på sig att ibland leverera bordssamtal. Ingen av oss sammanblandar Luthers bordssamtal med Luthers dogmatik i exempelvis katekeserna. Möjligtvis det där med okunniga kyrkoherdar som hellre borde vara hundvaktare eller svinaherdar. Man kan bara spekulera i vad Luther skulle ha sagt om det för tillfället rådande episkopatet i vår kyrka när det gäller lärofrågor, men vi kan nog med största sannolikhet anta att många skulle känna sig kränkta och förföljda. Förresten blev inte den nuvarande biskopen i Göteborg tillfrågad av ett headhuntingföretag om han inte ville bli kyrkoherde? Kanske kände han sig kränkt? Kanske borde man anmäla den församlings kyrkoherde till domkapitlet för att man låtit ett företag ställa denna fråga till en biskop om det skulle vara förenligt med den rådande KO?

   Radera
  5. Jag ser inte allt som är plumpt som humor. Det krävs mer än dåligt omdöme för att skapa satir.

   Gunnar Edqvist

   Radera
  6. Den smaklösa, hopplösa och trolösa kontext som tankekonstruktörer och dekonstruktörer i svenska kyrkan vill söka upplyfta till något som man närmast betraktar som ett idealt tillstånd kan bara bemötas med humor. Låt vara om man kallar det dåligt omdöme, det finns värre saker att bli beskylld för.

   Radera
 10. Vad hoppas Dag uppnå genom att publicera anmälarnas telefonnummer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han hoppas uppnå att de som anmält honom ska bli telefontrakasserade eller i alla fall att en jättearg kyrktant som älskar honom ska ge dem på moppo!

   Själv får jag inte längre kommentera här, men kan inte låta bli att läsa då det som försiggår här är en såpopera i "kristen" tappning. Man kan inte låta bli att titta fast man egentligen inte vill.

   Radera
  2. Tydligen får Anna faktiskt kommentera(Och varför inte??), och jag har svårt att se, att någon jättearg kyrktant som älskar DS skulle ringa upp någon för att ge på moppo. Dock ställer jag mig också undrande till publiceringen. Sådant sker i mera otäcka sammanhang. Jag tänker då på riksdagsmannen Thoralf Alfsson i Kalmar och hans tjänstvilliga hird.

   KJ

   Radera
  3. Jag förmodar att det inte är nedanstående krönika av Thorallf KJ menar. Där Thoralf menar att han är rädd./Sven-Åke Nilsson http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/10/22/10284085-jag-ar-radd/

   Radera
  4. Jag är inte SD-fob. Men när vi kommer till Alvsson, hans självbild (Uppvisad av riksdagmannen själv på denna blogg för något år sedan) och hans "hird" som tjänstvillig stödtrupp (Has det bruna skjortor?), kan jag bara tycka synd om J Åkesson i hans kamp för ett rumsrent parti. Med sådana vänner behöver han knappast fiender.

   KJ

   Radera
 11. Mina händer är fulla av blommor – vem var det jag tänkte att ge dem till? Jo, tänkte ge mina blommor till Dag Sandahl! Han hade förskjutit mig från sin blogg, skuddat stoftet från sina fötter och ville inte kännas vid mig, eftersom jag hade ifrågasatt hans egen trohet mot Ordet under ett inlägg där han kritiserade andra prästers trohet mot detsamma.

  Men så plötsligt är jag tagen till nåder igen!
  Lyss till trumpeters klang här från min lilla lägenhet när jag mottar detta budskap! Jublen i glädje!

  Okej. Inget jublande för er del. Skittrist att ni känner så, men det finns nog inget jag kan göra åt detta. Jag sitter här och är salig på min fason nämligen.

  SvaraRadera
 12. Om jag ska vara allvarlig så tycker jag dock att är riktigt, riktigt illa att lägga ut dessa personers telefonnummer på detta sätt. Det är ju som alla vet en direkt invit till diverse mentalt sjuka personer att ringa upp för att trakassera den som varit så elak mot dig" "Hämnd" för en anmälan man tycker är felaktig och orättvis får genom att få rätt i sak och att anmälningarna inte leder till några åtgärder.
  Det du gör Dag Sandahl är att försöka skrämma folk till tystnad. Anmäl inte mig för då blir ni uthängda på nätet med telefonnummer så alla kan få tag i er! Anmärkningsvärt att du själv såg dig som en tänkbar biskop! Men en människa som försöker tysta kritiker genom att skrämmas ska inte ha mer makt, snarare mindre.

  SvaraRadera
 13. Jag instämmer helt i Annas anmärkning ovan. Det är allvarligt och kan svårligen uppfattas som något annat än ett slags hot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Än ett slags hot? Skulle sanningen vara hotfull? Är det meningen att domkapitlen skall ta hänsyn till anonyma anmälningar? Skall den som anmäls inte få vetskap vem det är och vad det är som den anonyma eller anonyme anmälaren avser? Skulle en sådan situation med anonymitet vara förenlig med den rättssäkerhet som är önskvärd med avseende på domkapitlen? Men det är uppenbart att sanningen kan uppfattas som om den vore ett hot. Vad har Du med oss att göra Du Guds helige? eller Se, jag kommer som en tjuv. Otron och den bristande tron uppfattar givetvis Jesu ankomst som ett slags hot, men Han dröjer ju för Han vill att alla skall få tid till bot. Han vill inte bli uppfattad såsom ett slags hot men vi bär tyvärr på mycken obefogad rädsla.

   Radera
  2. Ibland tror jag inte du är på riktigt Thomas Andersson. Ingen har här pratat om anonyma anmälningar, Vi talar om att som en hämndaktion lägga ut dessa telefonnummer på nätet, då man genom detta inbjuder till telefontrakasserier. Människor som ägnar sig åt sånt, dvs ringa upp bara för att jävla - ringer alltid från skyddat nummer så de inte ska gå att spåra. Och det är inte trevligt att bli utsatt för.
   Jag är också fullkomligt övertygad om att Jesus inte vill bli inblandad i ditt försvar för telefontrakasserier. Det är direkt obehagligt att se hur du gör dina uppfattningar om hämnd till Jesus uppfattningar. Håll honom utanför detta!

   Radera
  3. Jesus är inte "inblandad". Han är Ordet genom vilket allt blev skapat som blev kött och kan inte därför hållas utanför. Vem har blivit telefontrakasserad?

   Radera
  4. Stackars Jesus vad hans namn utnyttjas av alla ”fromma” som tror att deras futtigheter blir mindre futtiga om de är smyckade med bibliska uttryck. Han kan inte ha det lätt. Påminner om "hollywoodfrun" som först slängde en väska på sin mammas vårdare och sedan höll upp ett krucifix mot henne, om jag minns det hela rätt. (Med det inte sagt att jag inte är futtig.)
   Om de två ovan nämnda personerna blivit telefontrakssserade eller inte beror på hur stor Dag Sandahls blogg är. Förhoppningsvis är den ine så stor och då har de kanske sluppit bli uppringda av anonyma personer som, på Guds uppdrag givetvis, spyr ut hat och hot vilket annars brukar vara standard när någons tfn-nummer publiceras i "fel sammanhang". Men de här är ju så dumma som anmälde stackars Dag så de får väl skylla sig själva?

   Radera
 14. Kollade på ett av mina favoritprogram i dag och gissa vem jag får se, jo anmälaren Toivo Jokkala himself.
  http://www.svt.se/vem-vet-mest/se-program/del-61-3?autostart=true

  SvaraRadera
 15. Jag ville att skriverierna på bloggen (som jag stundom tyckte var väldigt olustiga) skulle prövas, och gjorde därför en anmälan.

  Att se mitt telefonnummer på bloggen skrämmer mig inte - min identitet är ingalunda hemlig - men jag blir förbryllad över handlingen ATT lägga ut det - vad vill du uppnå med det, Dag? Skrämma andra? Få oss anmälare att skämmas?

  Vad jag därtill gapar över är din fortsättning på nationalitetsleken, Dag. Jag är född i Sverige av en svensk mor, men tydligen dras jag pga mitt finska namn med någon sorts dunkelt idéarv från "Finland, detta tidigare lydrike under tsaren" - eller hur ska jag förstå denna din kommentar, Dag? (Jag är förstås beredd på en putslustig förklaring från Dags sida om att han endast önskar bilda läsekretsen i geografi och statsvetenskap, så läsaren får dra sina egna slutsatser av hans val av tids-/rumsutvikning.)

  Jag noterar också att du verkar ha grava problem med att stava mitt namn rätt genomgående i texten, Dag. Ger ett hafsigt intryck.

  SvaraRadera