måndag 18 november 2013

Undersök själva!

"Undersök själva" var maningen i gårdagens läsningar. Det är en god maning.

För att undvika förvirring så undersök vad "tid" betyder. Pröva om satsen "jag har inte tid" enkelt ska förstås så att personen inte har "år" - eller är tid ett annat tidsmått, som kan innefatta år men inte bara begränsat? "Längst tid" kanske, som jag menar, helt enkelt betyder "längst tid" och är en mätbar kvantitet med hjälp av en kronometer eller en almanacka. Men ingen skugga över tjänstemännen. I Kyrkans Hus vets det och nu handlar saken om kyrkopolitik. Till den behöver ingen dresseras. Det räcker att det vets. Undersök själva.

Vad sker nu i Kyrkans Hus? Nu är frågan om ålderspresident en känd fråga, så det ska skrivas ett dokument om saken. Det kan nog bara bli fånigt. Ska detta papper sedan kunna debatteras? När då? Under ledning av vem - för när det nya kyrkomötet sammanträder, finns det ingen utom ålderspresidenten som kan leda det, förrätta upprop och så - och saken gäller vem som just är ålderspresident. "Ledamot längst tid" blir en enkel fråga, men just nu befängd. Men det står inte "ledamot flest år" eller "invald flest gånger". Det står "längst tid". Så vem har varit i kyrkomötet längst tid? Räkna. Undersök själva.

En bloggkommentator vill läsa uppbyggligheter. Läser man Jer 1:10 så föregås det uppbyggliga av en annan verksamhet och den verksamheten kanske rentav är en del av det uppbyggliga. Denna blogg ska nog inte vara just så uppbygglig som somliga menar. Jag vill inte träda fram inför min Frälsare och höra orden att jag pratade fromsint i stället för sant och att jag som så många inte brydde mig om Josefs skada. Men jag finner mycket egendomligt. Hur kan en kyrka plädera för öppenhet och inklusivitet som ägnat så mycken möda att göra sig de ohavliga kvitt och därmed skicka en så klar signal som i hög utsträckning domesticerat präster? Det stämmer ju inte. I någon ände ljugs det. Antingen är Svenska kyrkan totalitär i sitt förhållningssätt och antar sektens beteendemönster och då är öppenheten en villkorad öppenhet eller så är Svenska kyrkan öppen för sina inomkyrkliga riktningar - och då finns det en del att röja upp i. Undersök själva. Ni kan förstå.

Det är kyrkomöte. Jag räknar inte kyrkomöten till det uppbyggliga - men det blir nog informativt. Jag vandrar raskt till Dumans hus. Man kan på webben följa debatterna.

26 kommentarer:

 1. Det finns något förunderligt med den hjärngymnastik som utövas på bloggen för att hitta rätt ålderspresident i kyrkomötet. DS har blivit trampad på en öm tå och känner sig nu kallad att ägna tid och kraft åt denna bisarra kalendermatematik. Varför är det så viktigt för DS att få öppna kyrkomötet sedan han ägnat spaltmeter åt att beskriva samma kyrkomöte som en smutsig byk av politiska intressen utan kunskap och förståelse för SvK:s lära och liv? Om det nu är så att politiken våldtagit religionen, varför finner DS det då så viktigt att sitta där de politiska våldsmännen sitter?

  Så en annan aspekt på ålderspresidenturen. Man kan fråga sig varför SvK:s ledning vill hindra DS att bli ålderspresident? Det är inte så svårt att begripa. Vad DS skriver på sin blogg kan ju ge vilken kyrkopolitiker som helst kalla fötter. Om DS jämför Kyrkans hus med Hitlers högkvarter eller Duman, eller med klen bevisning, utmålar den nya ärkebiskopen som stasianstucken, så är det kanske inte så konstigt om det finns folk på kyrkotoppen som vill ha bort honom. Det finns nämligen en lägsta nivå för anständigt uppförande i alla officiella sammanhang, kyrkliga och andra. Den nivån sänker sig DS under när han liknar Kyrkans hus vid führerhögkvarteret. Vad som för sjuttio år sedan utspelade sig i führerns bunker saknar likhet med vad som idag kan tänkas utspela sig i Kyrkans hus. Det är helt enkelt omdömeslöst att göra jämförelsen. Är det konstigt om kyrkoledningen gör vad den kan för att göra DS så osynlig som möjligt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan förstås fundera över vad som kom först: hönan eller ägget...

   Radera
  2. Ja, det är konstigt om det nu verkligen är så att man måste fiffla med reglerna för att undvika att DS blir ålderspresident och öppnar kyrkomötet nästa år./Gustaf Björck

   Radera
 2. Vad som för sjuttio år sedan utspelade sig i führerns bunker saknar likhet med vad som idag kan tänkas utspela sig i Kyrkans hus.

  Gör det inte? Belägg?


  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken vansinnig invändning! Hur man man sjunka så under all nivå som tänkas kan? Hitlers bunker och Kyrkans hus kan faktiskt inte på något sätt liknas vid varandra. Belägg på detta är fullständigt sjukt att kräva. Finns ingen lägstanivå här? Kekkonens bastu är en relevant beskrivning om man vill tala om slutenhet och uteslutande av vissa.

   Radera
 3. Det finns ett värde i att konflikter blir synliga och hörbara. Luften rensas om Makten tvingas visa sitt rovdjurstryne. Om slöheten och den bristande tankeskärpan står där med sin av osmälta självklarheter gapande mun.

  Men visst. DS anses med rätta vara lite oberäknelig. Man aktar sig nogsamt för att ta risker i alla byråkratier. Det blir lugnast så. Det är väl illa nog att pensionären DS har den position han har. En tistel under sadeltäcket vid de tongivandes annars lugna paradmarsch.

  Kanske vore det trots allt lugnast att släppa fram de avvikande och för en del oroande och obehagliga rösterna?

  DS föregår med gott exempel på sin blogg. Här tycks taket (oftast) högt i kommentarsfältet. Rimligen bidrar detta till bloggens läsvärde.

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller verkligen med Tant Svart. När en auktoritär ledning fifflar med protokollet, är det i stort sett alltid rätt att bråka, även om detaljer. Ledningen vet att man har sina sidekicks som ropar "Tyst!" och "Sitt still i båten!" Så får man en organisation att tystna och stelna. Om det inte finns bråkmakare som DS. Heja, heja!

   Radera
  2. Nåja Tant Lila blir censurerad ibalnd och jag har svårt att tro att hennes komentarer är värre än den som söker belägg för olikheter mellan Hitlers bunker och Kyrkans hus.

   Radera
  3. Tja...

   Kyrkans hus ligger ovan jord, i en mindre stad, har inget marmorpalats på toppen, inget vaktmanskap.

   Men sen vet jag faktiskt inte.

   Ickeexistenta styrkor leds mot drömda segrar, få vågar inse det verkliga läget och öppet klentrogna samt misstänkta anhängare av föregående regim expedieras geschwint.

   Eller har jag missuppfattat något?


   Tant Svart

   Radera
 4. Det är inte bara f Dag som hindras. Det skulle vara mycket intressant att höra hur "språkinklusivisterna" och "genusteoretikerna" vill tolka och utlägga den kommande Domssöndagstexten (Dan 7:9) där B 2000 skriver "uråldrig man" LXX "palaios hemeron". Sedan har vi också namnet Gabriel. Gäbär betyder uttryckligen man i meningen manlig. Det är inte Tron som skall prövas utan vi om vi har tro. Den apostoliskt troende är inte bekymrad över den tillfälliga omgivningens gunst "det får gärna se ut som om jag inte håller måttet". Inte behöver SvK.s ledning vara rädd varken för "den gamle av dagar" eller f Dag som suttit längst tid i kyrkomötet. Det saknas nog kärlek eftersom den fullkomliga kärleken fördriver rädslan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gabriel är en sak. Men eftersom hebreiska texten före masoreterna var ovokaliserad kan Mikael lika gärna ha haft en ändelse på -a på slutet, alltså Mikaela, vilket bevisar att änglarna är varken man eller kvinna, utan andevarelser. Så det så.

   Radera
  2. Se på målningar av änglar från förr, ständigt androgyna.Leta på barockmålningar av Mikael tex Jesus säger att änglar saknar kön etc etc Återigen förundras jag över hur lågt denna bloggs kommentatorer sjunker i sin lust att förvränga allt så deras bitterhet kan få fritt utlopp.

   Radera
  3. Jesus ställs mot väggen med tre frågor (skatt till kejsaren, äktenskapet och det förnämsta budet). Själv ställer Jesus frågan hur David kan kalla Davids son för Herre med hänvisning till ps 110. "Herren (Fadern) sade till min Herre (Sonen) sätt Dig på min högra sida.
   Det gäller att inte försöka projicera sina egna jordiska föreställningar på det himmelska livet.

   Radera
  4. Dragan, så tror jag inte det fungerar. A-et ska väl markeras med en vokal i så fall?

   Radera
  5. Med en konsonant menar jag förstås.

   Radera
  6. Apropå änglarna och deras androgynitet är det ju så, tror jag, att de har ju inte fått uppdraget att föröka sig och uppfylla jorden, som människorna. Så varför skulle de ha ett kön över huvudtaget? Jag tror de är könlösa, eller androgyna som Alma och barockmålarna mycket observant konstaterat. Konstnärer kan det där med detaljer, ser ni.
   Det styrks också av följande:
   Jesus svarade: ”Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglar i himlen." (Matt 22:29-30).
   Jämför Luk 20:34-35 och Mark 12:25.
   Överhuvudtaget är det intressant att läsa vad Jesus ger för svar på de olika frågor som han får och också att studera frågorna noga. Ofta visar frågorna en typiskt mänsklig omognad/okunnighet. Att studera Jesu svar är att ta del av hans undervisning vilket leder till större mognad och vishet för den som "har öron att höra med". Ur de svar Jesus ger kan man skönja hans sätt att förhålla sig till människors dilemman, kärleksfullt, nåderikt, förstående och förlåtande. Det är så att säga hans modus operandi. Det är när jag lär mig det som jag lär känna honom och förstår hur jag bör handla idag. Det är levande för mig.

   Ta exemplet med frågan Jesus får om äktenskapsskillnad (skilsmässa) i Matt 19:3-12 som så starkt har framhållits som bevis för att äktenskapet bara ska vara mellan kvinna och man. Läser man noga gäller frågan äktenskapets upplösande, inte dess ingående. Och det svar Jesus ger handlar ju om att det som är instiftat av Gud ska människan egentligen inte upplösa. Men eftersom människan är så hårdhjärtad så tillät Mose skilsmässor även om det inte var tänkt så från början.

   Om någon uppfattar det här på annat sätt än jag får ni gärna förklara hur det går att uppfatta det på annat sätt.

   För mig är det ett tydligt exempel på att Jesus gör skillnad på Guds och människors (Mose var ju en människa) lagar. Han gav också fariséer och skriftlärde svar på tal då de vid flera tillfällen försåtligt försökte fånga in honom i sina anklagelser.

   Jag tror inte jag är helt ensam om att se likheter med vår tid. Egentligen har väl detta följt med som en röd tråd genom kyrkans historia och det tolkningsföreträde som vissa skriftlärde anser sig ha haft.
   Ylva Eggehorns millenniepsalm ger tydligt, upplever i alla fall jag, en sannare bild av Jesus än vad många inskränkta, konservativa kristna idag vill förfäkta att han var:


   "Så kom du då till slut, du var en främling,
   en mytgestalt som jag hört talas om.
   Så många hade målat dina bilder
   men det var bortom bilderna du kom
   Vi trodde du var användbar, till salu,
   vi skrev ditt namn på våra stridsbanér,
   vi byggde katedraler högt mot himlen
   men du gick hela tiden längre ner.

   Du är ett barn som ligger på ett jordgolv
   du fryser om vi inte griper in.
   Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
   du bjuder älskande på moget vin.
   Du stiger ut ur alla tomma gravar
   du är en vind som säger: det blir vår!
   Du kommer som en flykting över bergen
   du följer oss dit ingen annan når.

   Du är den sång om livet som jag glömde
   den sanning jag förrådde dag för dag.
   Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde
   bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
   Kom närmare. Bli kvar hos mig. Det mörknar
   och kanske ljusnar det på nytt igen.
   Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
   som sjunger timman innan gryningen."


   (Med all respekt för Ylva Eggehorn kan ha en helt egen bevekelsegrund till sina ord, tackar jag henne ändå för att hon så väl formulerar vad jag uppfattar som vår fåfänga och vårt självbedrägeri.)

   Och då kanske ni tycker att jag kommit ifrån det inledande ämnet, dvs änglarna och deras könlöshet. Men så ser inte jag det. Jag tror änglarnas beskaffenhet är en vink för oss människor att inte öda krut på sådant som ändå inte kommer att ha någon betydelse i himmelen, t.ex. vilket kön vi har (och då faller ju alla olika sexuella läggningar också bort, inte sant?).

   Finns det någon här som förstår vad jag vill ha sagt? Eller var detta som att svära i katedralerna?

   Maria

   Radera
  7. Hårdhjärtenheten kan inte vara en grund vi skall slå oss till ro med för att tillåta oss det ena eller andra. Stenhjärtat skall bytas ut (Hes 36).

   Radera
 5. I det nya kyrkomöte som på onsdag skall öppnas, är Dag den ende som satt redan i den gamla formen för kyrkomöte. Torgny Larsson hade inte sina prästkollegers förtroende, utan kom in först när kyrkopolitiker också hade att välja ev. prästerliga ledamöter.

  Den som har sinne för historisk kontinuitet kan väl mena att det väger tungt med någon som personifierar traditionen. Men numera räknas ju, vanlig och kyrko-politik lika, allt som ägde rum före 'det demokratiska genombrottet', som något man helst vill glömma bort. Alltså: räkna så att Torgny Larsson blir 'äldre', när det nu går att trixa lite med räkningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det är väl inte rimligt att Torgny Larsson ska förbigås, han som har suttit i Riksdagen också? Ska han straffas för det, eller för att lekfolket och inte prästerna valt honom?

   Radera
 6. När man resonerar så, har man glömt att demokrati handlar om att alla får plats -och att samma regler gäller för alla. Det finns ingen som helst plats för gallring på grund av smakfrågor. Innehåll är därtill vida viktigare än form! -och där HÖJER sig DS vida över den övriga skocken. Hans retorik har därtill den goda effekten att "många hjärtans tankar blir uppenbara"-och avslöjade. Som ovan. fm

  SvaraRadera
 7. Du har en viss poäng där, anonyme kommentator 18/11 07.17, men det är skada att du är anonym (snällt av Dag att publicera dej ö.h.t., det skulle inte t.ex. lulestiftsbloggaren Torbjörn Lindahl ha gjort).

  Sen är det alltid jobbigt att tala i egen sak, vilket jag själv vet efter tre års totalt orgelövningsförbud i mitt eget hempastorat. Ingen mer än min fru vågade tala öppet för mej (däremot uttryckte flera i viskande ton sina beklaganden och sympatier). Hade ett gäng kraftiga personer i mitt Folkparti eller min manskör gått upp till pastorsexpeditionen eller kyrkorådet kan jag inte tänka mej annat än att jag snabbt fått börja spela igen (nu talar vi inte om olaga hot utan om fullt lagliga, kraftfulla opinionsyttringar). Dag påtalade på denna blogg (vilket jag tacksamt noterade!) det orimliga i orgelspelsförbudet, som dock nu automatiskt tycks upphävas 1/1 2014 tack vare att kyrkoherden då inte får fortsätta som kyrkoherde.

  Har Dag myglats bort tycker jag absolut det ska påtalas - gärna av fler än honom själv. (Det faktum att en S-märkt person ö.h.t. kan väljas in i ett kyrkomöte [sic!] just som S-representant [sic!] bör givetvis också påtalas som en anomali; fortsätter det här systemet blir väl en Sverigedemokrat tf kyrkomötesordförande omkring 2040 och sånt brukar ju skrämma även en sosse).

  Men ärligt talat tycks mej uttrycket "längst tid" vara synnerligen tvetydigt och utan vägledande prejudikat är det nog svårt att bevisa att Dag myglats bort. (KO 41 om upplåtande av kyrkorum var inte heller så entydigt som jag och representanten för Kyrkomusikernas Riksförbund trodde).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas, du har blivit illa behandlad på helt oklar grund. Jag tycker ditt fall är på alla sätt värre än detta. DS får ju vara med på mötena. Du blev utlåst helt och hållet. Du hade dessutom inte en blogg av denna hatiska karaktär utan har ett gäng jätteintressanta bloggar som inte satsar på bitterhet utan Guds ord, sanning och glädje.

   Radera
 8. Är det så förbaskat svårt att förstå at svk är inte ett bolag där man kan plocka bort eller göra osynligt folk titt som tätt, de som inte hava dom rätta åsikterna eller vad det nu månde vara? Tack och lov att fader Dag inte är rädd för att visa hur ruttet det är med "skenkyrkan" svk. Han kan ge den "insiderperspektivet" som behövs, särskilt när kyrkans hus=KGB-bunkern bygger murar runt sig självt.

  Johannes

  SvaraRadera
 9. För att tillräckligt mycket, tyvärr, av det Dag Sandahl tar upp och påpekar är sant. Dumabegreppet är väl ganska nytt i sammanhanget men att associera allt orättvist och tyskt till nazitiden det är tyvärr standard i svensk grundskola idag. Och det beror i sin tur på att svensk lärarutbildning ägnat sig åt detta sedan Förintelseprojektet sjösattes av Persson för att bättra på kunskaperna om utrotningen.
  Elisabet Olsson har använt samma retorik och hennes verk prisas högt av kyrkoledningen (kanske inte det med drottningen inblandad).
  Den tänkt radikala kyrkogemenskapen är kanske ändå inte så radikal.
  Att Wejryd inte redde ut det är väl en sak. Men jag undrar om inte Antje gör det. Hon är bevisligen doktor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dr Jackelén har nog en hel del att reda ut först med avseende på mariologin, men som liberal lutheran riskerar man att hamna i en manikeistisk attityd som det "idealistiska tyskeriet" för med sig. En landsman till henne vid namn Josef Ratzinger yttrar sig enligt följande: If today some say this (the birth of Jesus) could not have to do with biology and were to push biological factors aside as unworthy of God, then they are taking a Manichean attitude. (God and the world, s 303 ).

   Radera
  2. Tack, Thomas, för detta citat!

   Radera